Profeția 106


EU, YAHUVEH, Spun,
„CURĂȚAȚI-VĂ CASA”!!!


Scrisă/Vorbită sub ungerea RUACH ha KODESH

prin Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

4 Ianuarie 2009


(Acest Cuvânt Profetic a survenit pe când noi ne rugam pentru unul dintre iubiții noștri fii în YAHUSHUA. Întregul Cuvânt nu este postat (pe website, n.tr.) pentru că este personal dar aceasta este o parte din acel Cuvânt care li se aplică multor altora (sau, multor altor oameni, n.tr.) și noi suntem instructați de către YAH să o postăm pentru beneficiul (sau, folosul, n.tr.) lor. Aceste Cuvinte personale de la YAH nu sunt niciodată pentru doar o singură persoană ci (pentru, n.tr.) multe.)


* * * * * * *

[Acest prim paragraf este de la Profeția 105 și nu este pe această înregistrare audio. [Managerul web] a uitat să-l pună pe Profeția (sau, deasupra Profeției, n.tr.) 105 inițial. Noi l-am adăugat la Profeția 105 acum și YAHUVEH ne-a instructat să postăm acest paragraf de acum înainte cu fiecare nouă Profeție. Asta dovedește că această Parohie (în original, „Ministry;” termenul nu este echivalentul perfect al cuvântului Parohie; pe acest website, termenul înseamnă lucrarea spirituală a, sau serviciul spiritual al, unui grup Creștin, în special de evanghelism sau evanghelizare; n.tr.) este de la (sau, a lui, n.tr.) YAHUVEH. Dacă aceste Cuvinte ar fi ale mele(,) așa cum a spus YAH, (activitatea de evanghelizare, n.tr.) ar fi eșuat acum mult timp.]

EU te-am avertizat acum mult timp Elisabeth [Elisheva] să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie, chiar dinainte să fie (sau, existe, n.tr.) o Parohie. EU am pus asta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău, căci nimic din asta nu a fost făcut de mâna ta, nimic din asta nu a ieșit (sau, nu a luat ființă, n.tr.) din gura ta. Este din Gura lui YAHUVEH care a dat naștere. Este din Gura lui YAHUSHUA al tău MASHIACH care a dat naștere. Este din Gura lui RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT) a ta IMMAYAH care a dat naștere. Dacă ar fi fost numai prin mâna ta ar fi eșuat acum mult timp. Este prin Vântul lui SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) care suflă peste acest pământ, Sfântul Vânt al Regenerării, nu este prin suflul tău (sau, respirația ta, n.tr.) sau ar fi eșuat. (Isaia 42:8)

(„EU sunt DOMNUL; acesta este Numele MEU!

EU nu-MI voi da Slava MEA altuia

sau Lauda cuvenită MIE, idolilor!”

Isaia 42:8, n.tr.)

În Iulie 2010 YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea din 2 Cronici înaintea fiecărei Profeții:

2 Cronici 36:16, „Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI, și i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când mânia DOMNULUI s-a ridicat împotriva poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

* * * * * * *

(Înregistrarea audio începe aici)

EU ți-am spus că în 2009 orice și tot ceea ce poate fi zguduit va fi zguduit. Nu fi uimită Elisabeth [Elisheva] căci îi vei vedea pe cei/cele (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg, n.tr.) pe care tu îi numești CDY-i (Călcătorii peste Demoni ai lui YAHUSHUA, războinicii mijlocitori în rugăciune ai acestei Parohii; oameni din toată lumea care se roagă în fiecare zi pentru a proteja Parohia din punct de vedere spiritual; în original, „YAHUSHUA’s Demon Stompers,” n.tr.) zguduiți, noi vom vedea exact cât de ferm sunt ei ai MEI/ale MELE (sau, de la MINE, de-ai MEI/de-ale MELE, n.tr.), noi vom vedea cât de mulți vor să plătească prețul de a fi numiți/numite Mireasa MEA. Noi vom vedea precum voi ați văzut ce se întâmplă în Noua Zeelandă. Este ușor, este atât de ușor când nu există testare (sau, încercare, n.tr.), este atât de ușor a spune, facă-se voia TA o, YAHUVEH. (Dar, n.tr.) când voia MEA cu toate acestea i se opune voii voastre, veți mai spune voi, facă-se voia TA o, YAHUVEH?

Celor care refuză să umble sfinți/sfinte (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg, n.tr.), chiar celor care prin propria MEA mână EU i-am pus împreună (sau, unit, n.tr.), prin propria MEA mână EU îi voi despărți. Nu doar în această casă (sau, gospodărie, n.tr.) proclam EU ci tuturor celor care pretind că ÎMI aparțin (Luca 12:51-53, „Credeţi că am venit să aduc pace pe pământ? Vă spun că nu, ci mai degrabă dezbinare. 52 Căci, de acum înainte, din cinci care vor fi într-o casă, trei vor fi dezbinaţi împotriva a doi şi doi împotriva a trei. 53 Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului / şi fiul împotriva tatălui, / mama împotriva fiicei / şi fiica împotriva mamei, / soacra împotriva nurorii ei / şi nora împotriva soacrei;” referință citată în original, n.tr.). Vreți să fiți lăsați/lăsate în Marea Tribulație (numită în Sfintele Profeții și Necazul lui Iacov, n.tr.)? Vreți să vă duceți în iad sau vreți să ascultați de MINE (sau, să vă supuneți MIE, n.tr.)? EU nu pot face lucrurile mai simple decât atât (sau, nu pot clarifica mai mult, explica mai simplu, n.tr.). Începutul înțelepciunii este frica de YAHUVEH, a ști că nu ești nimic în afară de praf (sau, pulbere; în original, „dust,” n.tr.) și că prin mila MEA EU am luat acel praf și am creat un om și EU am respirat (sau, suflat respirația, n.tr.) în acel om. (Psalmul 111:10, „Frica de DOMNUL este începutul înţelepciunii; / toţi cei ce păzesc orânduirile SALE au o minte sănătoasă. / Lauda LUI este statornicită pe vecie;” referință citată în original, n.tr.)

Nu O mâhniți pe RUACH ha KODESH (SFÂNTUL DUH; conform Sfintelor Profeții 89 și 90, de gen feminin, n.tr.), nu O mâhniți pe a voastră IMMAYAH (MAMA YAH în Limba Ebraică, n.tr.). Nu MĂ (mai) testați (sau, încercați, n.tr.) căci această Parohie (sau, activitate de evanghelizare; „Ministry,” n.tr.) este o Parohie a Sfințeniei (Faptele Apostolilor 5:9, „Atunci Petru i-a zis, ‘De ce v-aţi înţeles între voi să-L puneţi la încercare pe DUHUL DOMNULUI? Iată, picioarele celor ce l-au îngropat pe soţul tău sunt la uşă şi te vor duce şi pe tine!’” referință citată în original; povestea lui Ananias și a Safirei, n.tr.)

Chiar în (însuși, n.tr.) mijlocul CDY-lor, ceea ce EU revelez în Noua Zeelandă expunând (sau, demascând, n.tr.) răul care a fost ascuns, exact la fel EU le voi face celor care pretind că vor să facă parte din această Sfântă Parohie (sau, activitate de evanghelizare, n.tr.). Ei (sau, acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) fac parte din această Sfântă Parohie, dar vedeți voi este așa cum ai spus tu iubite fiu Sylvester, la suprafață pare că este așa. Cât timp conducerea nu știe(,) noi putem face ce vrem să facem în secret, dar EU vă avertizez, pe cei/cele pe care EU i-am/le-am numit CDY-i, cei/cele care au fost invitați/invitate la forumul CDY la tovărășie (posibil și, pentru a avea tovărășie, n.tr.), voi sunteți trași/trase mai mult la răspundere (posibil și, într-o măsură mai mare, n.tr.).

Fiți siguri că în 2009 orice a fost ascuns va fi revelat (Matei 10:26, „Aşadar, să nu vă temeţi de ei! Căci nu este nimic acoperit, care nu va fi descoperit, şi nimic ascuns, care nu va fi făcut cunoscut!” referință citată în original, n.tr.). Orice păcat pe care voi credeți că îl aveți ascuns (sau, pe care credeți că l-ați ascuns, n.tr.), prin ungerea RUACH ha KODESH el va fi revelat. Căci Cuvântul MEU este adevărat și în aceste timpuri de sfârșit răul crește (acum, sau, continuu, n.tr.) (devenind, n.tr.) mai rău (sau, malefic, n.tr.) dar Sfinții MEI/Sfintele MELE trebuie să crească (devenind, n.tr.) mai Sfinți/Sfinte și oricine care are o formă (sau, aparență, n.tr.) a Sfințeniei dar nicio Sfințenie înăuntrul lui/ei (gen nespecificat în original, n.tr.) va fi expus (sau, demascat, n.tr.). EU nu le voi permite să facă parte din această Parohie (sau, activitate de evanghelizare, n.tr.). EU nu voi permite (acest lucru, n.tr.). (Ecleziast 12:14, „Fiindcă DUMNEZEU va aduce la judecată fiecare lucrare, / tot ce este ascuns, / fie bine, fie rău;” referință citată în original, n.tr.) Astfel acum este alegerea voastră, pe cine alegeți voi cu adevărat să slujiți? Răul (sau, maleficul; în original, „evil,” n.tr.) acestei lumi? Sau Sfințenia Raiului? Astfel vezi tu EU am un alt motiv Elisabeth [Elisheva] pentru care tu vei merge (sau, trebuie să mergi, n.tr.) la fii tăi.

Iubitul MEU Fiu, acest lucru nu este nimic pe care EU să nu-l pot ierta dar tu trebuie să alegi, tu trebuie să alegi în această zi. Căci acea soră biologică și acel tată biologic doar vor să te ia în iad cu ei.

EU zgudui această întreagă lume. Judecata începe la casa MEA (1 Petru 4:17, „Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la Casa lui DUMNEZEU. Şi dacă începe cu noi, care va fi sfârşitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui DUMNEZEU?!” referință citată în original, n.tr.) Sfințenia nu va dori decât Sfințenie (sau, în mod obișnuit/întotdeauna nu va dori decât Sfințenie; posibil și, nu trebuie să dorească decât Sfințenie, n.tr.). Păcatul trebuie să fie dat afară (tradus literal, în șuturi, n.tr.). Un spirit (sau, duh, n.tr.) care se căiește nu este cineva care doar se căiește cu gura lor, este cineva care se căiește cu capul lor și inima lor și (este, n.tr.) determinat (sau, hotărât, n.tr.) să nu-MI displacă. EU v-am spus, (această lume) voi sunteți în pragul unui holocaust. Vreți ca EU să vă ascund? Vreți ca EU să vă protejez? Vreți ca EU să vă binecuvântez? Căci niciun dușman nu vă poate smulge din mâna lui YAHUVEH, sau vreți ca EU să vă ZDROBESC (litere mari conform originalului, n.tr.)? Vreți să vă STRIVESC? Vreți să vă RUP (sau, SPARG, n.tr.)? Vreți ca EU prin propria MEA mână să vă azvârl în flăcările iadului?

Vreți să vă iubesc? Vreți să vă mângâi? Vreți să vă fiu mentor? Ce vreți voi de fapt? Vreți să fiți ca Shadrack, Meshach, și Abednego atunci (sau, pe, n.tr.) când ei mergeau și erau aruncați în furnalul (sau, cuptorul, n.tr.) înflăcărat? (Daniel 3, citat după Sfânta Profeție; referință citată în original, n.tr.) Totuși, EU nici măcar nu am permis ca ceea ce îi lega să fie ars. EU nu am permis ca hainele lor să fie pârlite, propriile lor haine care îi legau căci vedeți voi, dușmanii au fost cei care (s-)au ars (sau, au fost arși, n.tr.). Doar ceea ce le lega și le ținea mâinile legate a fost ars. Vreți să fiți ca un Shadrack, Meshach, și Abednego? Care au călcat (sau, mers, n.tr.) în furnalul (sau, cuptorul, n.tr.) înflăcărat dar al patrulea om era acolo și acel al patrulea om este YAHUSHUA al vostru MASHIACH.

Vreți să fiți ca Daniel când a fost aruncat în vizuina leilor? El nu a fost mâncat deși leii erau lihniți (Daniel 6, citat după Sfânta Profeție; referință citată în original, n.tr.). Este alegerea voastră. Vreți protecția MEA? Vreți să fiți ca văduva lui Zarefa? (1 Regi 17:10, văduva care l-a hrănit și adăpostit pe Sfântul Profet Ilie, n.tr., „El s-a sculat şi s-a dus la Sarepta. Când a ajuns la poarta cetăţii, a văzut o văduvă care strângea lemne. El a strigat-o şi i-a zis, ‘Te rog, adu-mi puţină apă într-un vas ca să beau!’” referință citată în original, n.tr.) Cea la care l-am trimis pe Ilie din Vechime. Când se ajunge (sau, ajungeți, n.tr.) la ultima voastră bucățică de pâine, vreți ca EU s-o multiplic pentru voi, astfel încât voi să nu flămânziți niciodată? Astfel încât voi să trăiți pentru a MĂ Slăvi.

În acest an (după, n.tr.) cum marchează omul timpul, ei spun că este 2009. Vedeți voi EU nu doar vă pun vouă aceste întrebări, EU le pun aceste întrebări tuturor celor (sau, oamenilor, n.tr.) care cred că Adevărul survine de la această Parohie (sau, activitate de evanghelizare, n.tr.) și că EU proclam. Ce vreți ca EU să fac? Vreți ca EU să deschid Marea Roșie din nou astfel încât voi să puteți traversa în siguranță în timp ce (sau, atunci când, n.tr.) dușmanii vă urmăresc (intens; sau, gonesc, n.tr.)? (Exodul 15:4, „EL a aruncat în mare / carele lui Faraon şi oştirea lui; / căpeteniile lui alese / s-au înecat în Marea Roşie;” referință citată în original, n.tr.) Vreți ca acești dușmani să se înece astfel încât ei să nu vă poată răni? Ce vreți ca EU să fac?

EU sunt YAHUVEH, și prin (sau, după, n.tr.) acțiunile voastre va fi cantitatea (sau, măsura, n.tr.) protecției (voastre). EU nu MĂ joc. Vreți să vă ascundeți sub adăpostul aripilor MELE cum spune Psalmul 91 (citat după Sfânta Profeție, n.tr.)? Voi spuneți că MĂ iubiți și EU le vorbesc doar celor (sau, oamenilor; gen nespecificat în original, n.tr.) care spun că ei/ele MĂ iubesc. EU le vorbesc doar celor (sau, oamenilor; gen nespecificat în original, n.tr.) care spun că sunt spălați/spălate în Sângele vărsat al lui YAHUSHUA al vostru MASHIACH, unicul MEU Fiu născut. EU nu le proclam aceasta păgânilor ale căror nume nu sunt scrise în Cartea Mielului A Vieții. Voi sunteți potriviți/potrivite (gen nespecificat în original, n.tr.) doar pentru judecată. Voi sunteți potriviți/potrivite doar pentru iad. Voi sunteți nemernici (sau, desfrânați; în original, „reprobate,” n.tr.). Voi sunteți argint respins (termenul de „respins,” „rejected,” este același cu cel folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Ieremia 6:27-30; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Te făcusem un examinator, / un rafinor printre cei din Poporul MEU, / ca să-i cunoşti / şi să le cercetezi calea. / 28 Toţi sunt peste măsură de răzvrătiţi, / gata să bârfească. / Sunt bronz şi fier; / toţi sunt nişte corupţi. / 29 Foalele suflă năprasnic / şi plumbul este topit de foc, / dar rafinorul curăţă degeaba; / cei răi nu sunt înlăturaţi. / 30 Sunt numiţi argint lepădat, / căci DOMNUL i-a lepădat;” în Sfintele Profeții, YAHUVEH compară des rafinarea sufletului cu cea a metalelor, n.tr.).

Dar EU le vorbesc celor (care sunt, n.tr.) acum în anul pe care voi îl marcați ca 2009, CURĂȚAȚI-VĂ CASA! Casa voastră este Templul RUACH ha KODESH (1 Corinteni 6:19, „Sau oare nu ştiţi că trupul vostru este templul DUHULUI SFÂNT Care este în voi, pe Care-L aveţi de la DUMNEZEU, şi că voi nu sunteţi ai voştri?” referință citată în original, n.tr.). Casa voastră este atât cea fizică cât și cea spirituală (sau, atât domeniul fizic cât și cel spiritual, n.tr.). Orice care MĂ jignește, aruncați-l afară. EU vorbesc din această Ilie a Timpului Nou [în Ebraică, Eliyahu (acesta este și numele de familie al Profetului Elisabeth Elisheva; „Elijah” în Limba Engleză, „Eliyahu” în Limba Ebraică; „Ilie;” dânsa a moștenit acest nume din familie, nu și l-a asumat, n.tr.)] și EU vorbesc cuvintele pe care Ilie din Vechime [în Ebraică, Eliyahu] le vorbea (sau, le-a vorbit, n.tr.), alegeți în această zi pe care Dumnezeu îl veți sluji (posibilă referire la 1 Regi 18:21; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul şi a zis, „Până când veţi mai şovăi (conform notelor ediției, sau, veţi mai şchiopăta, n.tr.) între două convingeri? Dacă DOMNUL este DUMNEZEU, urmaţi-L pe EL, iar dacă Baal este Dumnezeu, urmaţi-l pe acesta!” Poporul nu i-a răspuns nimic;” limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Iosua 24:15, „Iar dacă nu doriţi să slujiţi DOMNULUI, atunci alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: fie zeilor cărora le slujeau strămoşii voştri dincolo de râu, fie zeilor amoriţilor în a căror ţară locuiţi! Cât despre mine, eu şi familia mea ÎI vom sluji DOMNULUI!” n.tr.). Căiți-vă și cădeți cu fețele la pământ înaintea MEA, dar EU nu vreau numai cuvintele, EU vreau să văd acțiune în spatele acelor cuvinte. Credința fără lucrări este moartă (Iacov 2:20; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Of, om fără minte, vrei deci să pricepi că credinţa fără fapte este zadarnică (conform notelor ediției, în unele manuscrise, moartă, n.tr.)?” referință citată în original, n.tr.) EU nu mai vreau să aud scuze. EU M-am săturat de scuzele voastre de ce păcătuiți. Ce fel de exemplu sunteți voi?

Dacă lumea nemernicilor (sau, a desfrânaților, n.tr.) ar ține un proces (judecătoresc; în original, „trial,” n.tr.) astăzi, ar exista suficiente dovezi că MĂ slujiți? Că aduceți suflete la YAHUSHUA. Că trăiți Sfinți/Sfinte (gen nespecificat în original, n.tr.) pentru MINE. Ar trebui voi să spuneți, „Pledez vinovat(ă) de toate aceste lucruri,” pentru că acesta este (lucrul, n.tr.) la care (sau, la asta, n.tr.) MĂ aștept EU. Sunteți voi dispuși/dispuse să vă sacrificați viața pentru YAHUSHUA așa (sau, după, n.tr.) cum EL a fost dispus să-ȘI sacrifice viața pentru voi?

De ce este (sunt) ochii voștri pe lucrurile cărnii (tradus literal; sau, trupului, n.tr.) cum ar fi pornografia?

Nu știți voi că cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) mândri sunt cei care sunt doborâți. Mândria merge înaintea unei căderi (limbaj arhaic în original; foarte similar cu versiunea standard (King James) în Limba Engleză a Proverbe 16:18; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Mândria merge înaintea distrugerii / şi un duh arogant merge înaintea căderii;” referință biblică citată în original, n.tr.). O(,) cât de mulți/multe dintre voi care veți auzi aceasta și citi aceasta sunteți atât de umflați/umflate în pene cu mândrie și spuneți, „O(,) eu nu voi fi mișcat(ă) (posibil, din locul meu, n.tr.), când YAH zguduie această lume în 2009 eu nu voi fi zguduit(ă).” Doar prin mila și Sângele lui YAHUSHUA (singur; emfază în original, n.tr.) nu veți fi voi zguduiți/zguduite și (acest lucru, n.tr.) depinde de ceea ce voi ați făcut (Coloseni 1:13-20, „EL ne-a scăpat de sub autoritatea întunericului şi ne-a adus în Împărăţia Fiului SĂU iubit, 14 în Care avem răscumpărarea (conform notelor ediției, unele manuscrise conțin și, „prin Sângele SĂU,” n.tr.), iertarea păcatelor. / 15 EL este Chipul DUMNEZEULUI nevăzut, / întâiul născut (conform notelor ediției, fie întâiul în ordine cronologică, fie întâiul în rang, prioritatea în rang, nu doar prioritatea în timp; sau, unicul de acest fel, n.tr.) peste întreaga creaţie, / 16 pentru că prin EL au fost create toate lucrurile, / în cer şi pe pământ, / cele vizibile şi cele invizibile, / fie tronuri, fie domnii, / fie conducători, fie autorităţi. / Toate au fost create prin EL şi pentru EL. / 17 EL este înainte de toate lucrurile / și în EL se ţin toate împreună. / 18 EL este capul trupului, al Bisericii. / EL este începutul, / întâiul născut dintre cei morţi, / pentru ca EL să aibă primul loc în toate lucrurile. / 19 Căci DUMNEZEU a vrut ca toată plinătatea SA să locuiască în EL. / 20 Prin EL, DUMNEZEU a împăcat toate lucrurile cu SINE, / fie cele de pe pământ, / fie cele din cer, / făcând pace prin Sângele crucii LUI;” referință citată în original, n.tr.). Aveți păcat secret? Credeți că nimeni nu știe? Ochii MEI se duc (sau, merg, n.tr.) înainte și înapoi. EU văd drept în însăși inima voastră. EU știu cine este cu adevărat Sfânt/Sfântă (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg, n.tr.). EU știu cine se joacă de-a Sfințenia și EU știu cine nici măcar nu încearcă și doar fac scuze pentru păcatele lor.

EU știu ce vreți ca EU să fac și acum EU v-am spus la ce MĂ aștept de la voi. Evitați TOATĂ (litere mari conform originalului, n.tr.) nesfințenia (în original, „unholiness,” n.tr.) ca și cum ar fi ciuma căci voi sunteți înconjurați de ea. Dar EU vă reamintesc de copiii lui Israel și EU vă reamintesc de urgii (cuvântul original, „plagues,” este cel folosit în versiunea standard a Exodului în Limba Engleză pentru a denumi cele 10 pedepse la care a fost supus Egiptul, n.tr.) și EU vă reamintesc de cum acestea nu au venit asupra copiilor lui Israel. Ele doar au venit asupra dușmanilor MEI. Ascundeți-vă în robele dreptății MELE (expresia originală, „the robes of MY righteousness,” este foarte similară cu limbajul din versiunea standard în Limba Engleză a Isaia 61:10; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Sunt copleşit de bucurie în DOMNUL / şi sufletul Meu este plin de veselie în DUMNEZEUL Meu, / căci EL M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii şi / M-a acoperit cu mantia dreptăţii / ca pe un mire care se încununează cu o mitră / şi ca pe o mireasă care se împodobeşte cu bijuteriile ei,” n.tr.). Ascundeți-vă de mânia MEA. Căci cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) pe care EU îi numesc copiii MEI dacă voi doar v-ați strădui să ascultați (sau, să vă supuneți, n.tr.) și cu adevărat, cu adevărat v-ați căi și v-ați întoarce de la rău (sau, ați întoarce spatele răului, n.tr.). EU vă voi ascunde. EU vă voi mângâia. EU vă voi Binecuvânta. EU vă voi furniza (lucrurile de care aveți nevoie; sau, prevedea; aspectul proniator al lui Dumnezeu; în original, „provide,” n.tr.). EU vă voi unge, dacă voi doar ați asculta de fiecare (sau, v-ați supune fiecărui, n.tr.) cuvânt pe care EU îl spun și v-ați opri din a face scuze păcatului.

EU deja știu ce cale ați luat. Calea spre iad este atât de lată, atât de largă. Nu există decât o cale îngustă spre Rai. Cât de mulți dintre voi care citiți și ascultați aceasta veți alege acea cale îngustă? (Matei 7:13-14, „Intraţi pe poarta cea îngustă! Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pieire şi mulţi sunt cei care intră pe ea! 14 Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt cei care o găsesc;” referință citată în original, n.tr.). Nu este doar o cale dreaptă, este un drum cotit (în original, „winding,” n.tr.) căci test după test va veni, căci încercările credinței voastre sunt mai prețioase decât aurul (1 Petru 1:7, „Testarea credinţei voastre, cu mult mai valoroasă decât aurul care piere şi care totuşi este testat prin foc, să aducă laudă, glorie şi onoare la descoperirea lui YAHUSHUA ha MASHIACH;” referință citată în original, n.tr.).

EU sunt Cel care vă încearcă. EU vă aduc la această Parohie (sau, activitate evanghelică, n.tr.) căci ea de asemenea are și o chemare (posibil, de tip, n.tr.) Ieremia 6 (27-30) asupra ei. (Parohia, n.tr.) este (ceva, n.tr.) ce testează metale. Pe cât de mulți (oameni, n.tr.) i-a văzut această conducere venind. Pe cât de mulți (oameni, n.tr.) i-au văzut ei (sau, membrii Parohiei; gen nespecificat în original, n.tr.) căzând. Câte, câte, câte lacrimi a vărsat Elisabeth [Elisheva] pe măsură ce aceia (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) de care ea este atât de sigură că nu vor cădea, cei (sau, oamenii, n.tr.) de care ea este sigură că umblă Sfinți înaintea MEA și ei (sau, acești oameni, n.tr.) cad. Câți nu se mai ridică niciodată.

(Ieremia 6:27-30 „Te făcusem un examinator, / un rafinor printre cei din Poporul MEU, / ca să-i cunoşti / şi să le cercetezi calea. / 28 Toţi sunt peste măsură de răzvrătiţi, / gata să bârfească. / Sunt bronz şi fier (metale inferioare; notă în original, n.tr.); / toţi sunt nişte corupţi. / 29 Foalele suflă năprasnic / şi plumbul este topit de foc, / dar rafinorul curăţă degeaba; / cei răi nu sunt înlăturaţi. / 30 Sunt numiţi „argint lepădat,” / căci YAHUVEH i-a lepădat;” referință citată în întregime în original, n.tr.)

Unde este angajamentul vostru (sau, loialitatea, sau, jurământul vostru de credință; în original, „allegiance;” în Limba Engleză Americană, acest cuvânt este folosit și pentru a desemna angajamentul față de drapelul și republica Statelor Unite (patrie); „I pledge allegiance to the flag;” din 1954, acest jurământ conține cuvintele „under God,” „sub (aproximativ tradus drept, supusă lui, n.tr.) Dumnezeu:” „one Nation under God, indivisible”„o (singură, n.tr.) națiune sub (aproximativ, supusă lui, n.tr.) Dumnezeu, indivizibilă,” n.tr.)? Este într-adevăr către EU, YAHUVEH (caz Nominativ în original deși altul este cerut; nu este greșit, n.tr.)? Sunteți voi cu adevărat spălați/spălate în Sângele vărsat al lui YAHUSHUA al vostru MASHIACH? O aveți voi cu adevărat pe RUACH ha KODESH, a voastră IMMAYAH(,) înăuntru (sau, înăuntrul vostru, n.tr.)? Ascultați voi (posibil, de, n.tr.) vocea lui IMMAYAH, Mama voastră Înțelepciune? Sau ascultați voi (posibil, de, n.tr.) nebunia curată (sau, prostia; în original, „foolishness,” n.tr.) lui satana însuși? Este alegerea voastră.

Vedeți voi, această Parohie (sau, activitate evanghelică, n.tr.) susține (sau, reprezintă; posibil și, public, n.tr.) Sfințenia. EU nu-i voi permite acestei conduceri să predice un (singur, n.tr.) cuvânt pe care ei (sau, acești oameni, n.tr.) nu îl umblă (tradus literal; sau, pun în aplicare, n.tr.). Elisabeth [Elisheva] știe că ar face bine să aplice ceea ce spune. Restul care fac parte din această Parohie știu că ei trebuie să aplice ceea ce spun sau altfel satana îi va sfâșia bucățele.

Voi care vă numiți pe voi înșivă/însevă Călcătorii peste Demoni ai lui YAHUSHUA și mijlocitori în rugăciune, unii/unele (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg, n.tr.) dintre voi aveți păcat secret. EU nu l-am revelat încă, dar fiți siguri/sigure că va fi demascat dacă voi nu vă căiți repede. Voi trebuie să alegeți în această zi pe cine veți sluji. Acest păcat secret ar putea fi a vă agăța de (tradus literal; sau, a păstra în ciuda avertismentelor, n.tr.) un partener/o parteneră (gen nespecificat în original, n.tr.) la care EU v-am spus să renunțați pentru binele (sau, de dragul, n.tr.) propriului vostru suflet, pentru binele (sau, de dragul, n.tr.) propriei voastre vieți. Acolo unde voi v-ați arătat angajamentul („allegiance,” n.tr.) mai mult lor (sau, acestor parteneri/partenere, n.tr.) decât ați făcut voi (acest lucru, n.tr.) față de MINE.

Păcatul vostru secret este a nu face munca pe care EU v-am chemat s-o faceți. Când EU vă înmânez o sarcină și EU spun, „Faceți asta pentru a ajunge la limbile poporului vostru” și voi spuneți, „O nu, eu am prea multe din problemele mele personale acum” și ochii voștri sunt concentrați pe păgâni mai mult decât pe suflete, mai mult decât pe oile și mieii care trebuie (tradus literal, au nevoie, n.tr.) (să fie) hrăniți/hrănite. Acesta este păcat în ochii MEI, căci voi v-ați pus mâna la plug și v-ați uitat înapoi. Voi v-ați luat mâna de pe plug. Voi v-ați oprit din a ara acel sol (sau, pământ, n.tr.) și a-l însămânța și a proclama aceste Cuvinte în propria voastră limbă nativă astfel încât alții să poată fi hrăniți. Spiritul (sau, duhul, n.tr.) egoismului a venit asupra voastră. Voi știți despre cine vorbesc EU. Voi știți care traducători nu M-au ajutat (în special, la nevoie; sau, M-au dezamăgit, n.tr.). EU nu voi continua să aștept. EU voi ridica pe altcineva să vă ia locul. (Elisabeth [Elisheva] a văzut o viziune în acest moment cu cuvântul China.)

Oricine care urăște această Parohie (sau, activitate evanghelică, n.tr.), păziți-vă (sau, feriți-vă, n.tr.) de ei (sau, acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.). Căci ei/ele cu adevărat urăsc ceea ce este Sfânt. Întunericul se teme de lumină.

EU le vorbesc acum celor (sau, oamenilor; gen nespecificat în original, n.tr.) care iubesc adevărul care survine de la această Parohie (sau, activitate evanghelică, n.tr.). Voi știți că EU, YAHUVEH, proclam. Voi știți că al vostru MASHIACH YAHUSHUA proclamă. Voi știți că RUACH ha KODESH a voastră IMMAYAH proclamă, Mama Înțelepciune. Voi nu vă temeți de lumină căci voi faceți parte din lumină și voi ÎI permiteți lui YAHUSHUA al vostru MASHIACH să fie unica și singura (tradus literal; emfază conform originalului; expresie; în original, „one and only,” n.tr.) voastră lumină călăuzitoare (1 Petru 2:9, „Însă voi sunteţi o spiţă aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor care este posesiunea lui DUMNEZEU, ca să puteţi proclama faptele măreţe ale Celui Care v-a chemat din întuneric la lumina SA minunată;” referință citată în original, n.tr.).

Pentru cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care vorbesc împotriva acestei Parohii, pentru cei (sau, oamenii, n.tr.) care o numesc pe Elisabeth [Elisheva] un fals profet, examinați-le rodul (rodul lui Elisabeth [Elishevei] și al Parohiei). Fac ei scuze să păcătuiți (posibil și, să păcătuiască; persoană nespecificată în original, n.tr.)? Fac ei scuze să nu urmați (posibil și, să nu urmeze, n.tr.) Legile din Tora (sau, Legile Torei, n.tr.), cum ar fi Shabbatul MEU? Examinați-le rodul, răspunsul vostru se află înăuntru. Se împăunează ei (sau, acești oameni, n.tr.) cu mândrie și spun, „Nimeni nu-mi va spune mie ce să fac.” Vedeți voi, EU v-am dat permisiunea să fiți înspectori de fructe (sau, roade, n.tr.). Prin (sau, după, n.tr.) fructul (sau, roadele, n.tr.) lor voi îi veți cunoaște (sau, recunoaște, n.tr.) (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Matei 7:16; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Îi veţi recunoaşte după roadele lor. Culeg oare oamenii struguri din mărăcini sau smochine din ciulini?” n.tr.). EU deja am preavertizat că cei mai răi dușmani ai voștri pot fi găsiți (sau, se găsesc, sau, se pot găsi, n.tr.) în propria voastră linie fizică de sânge (tradus literal; sau, genealogie fizică; propriile rude, n.tr.).

EU proclam judecățile MELE prin acest Profet (Osea 6:5, „De aceea i-am tăiat în bucăţi prin Profeţi, / i-am ucis prin Cuvintele Gurii MELE, / iar Judecata MEA a strălucit ca lumina (conform notelor ediției, sau, ca fulgerul, sau, ca soarele, n.tr.);” referință citată în original, n.tr.). EU proclam dragostea MEA și călăuzirea MEA prin acest Profet. EU proclam adevărurile MELE prin această Parohie (sau, activitate evanghelică, n.tr.) care nu poartă nici numele unui bărbat nici al unei femei ci doar Numele Sfintei Treimi. EU întotdeauna voi avea un purtător/o purtătoare (gen nespecificat în original, n.tr.) de cuvânt (în original; „a mouthpiece,” n.tr.) (Amos 3:7, „Căci Stăpânul DOMN nu face nimic / fără să-ŞI descopere hotărârea / robilor SĂI, Profeţii;” referință citată în original, n.tr.). EU L-am trimis pe YAHUSHUA pe acest pământ să fie purtătorul MEU de cuvânt. Profetul care este deasupra tuturor Profeților căci YAHUSHUA al vostru MASHIACH este însuși Spiritul (sau, Duhul, n.tr.) Profeției.

Pentru cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) dintre voi care spuneți că vreți să fiți profeți. Sunteți dispuși/dispuse să plătiți prețul? Sunteți dispuși/dispuse să plătiți prețul pentru ungere? Sunteți dispuși/dispuse să plătiți prețul pentru a fi numiți/numite prietenul MEU/prietena MEA? Căci EU le spun secretele MELE Profeților. Chiar vreți voi să cunoașteți secretele MELE? EU nu le voi spune (sau, ca regulă nu spun, n.tr.) secretele MELE decât Sfinților (sau, oamenilor Sfinți; gen nespecificat în original, n.tr.).

Astfel, acestea sunt Cuvintele pe care EU le am de spus. Nu fiți surprinși/surprinse cu privire la cine cade următorul/următoarea (gen nespecificat în original, n.tr.) pentru că ei/ele pot rezista atâta timp cât nu au fost testați/testate (sau, încercați/încercate, n.tr.), dar când testarea (sau, încercarea, n.tr.) vine la cei (sau, oamenii, n.tr.) care s-au (posibil, tot, n.tr.) jucat, voi veți cădea. Dar vedeți voi, EU L-am trimis pe YAHUSHUA să fie mâna care vă ridică. Sângele LUI este cel care vă spală, dar țineți minte aceasta, dacă fiul risipitor nu s-ar fi întors el s-ar fi dus în iad (Luca 15:11-32, Pilda Fiului Risipitor, citată după Sfânta Profeție; referință citată în original, n.tr.).

Nu luați grația MEA (sau, harul MEU; în original, „MY grace,” n.tr.) și mila MEA și nu călcați Sângele lui YAHUSHUA dedesubtul piciorul vostru făcându-l nesfânt și nesfințit (în original, „unholy and unhallowed,” n.tr.) pe măsură ce (sau, atunci când, n.tr.) voi păcătuiți iar și iar și credeți că EL este doar o scuză pentru a păcătui. EU știu cine se joacă și EU știu cine (sau, ce oameni, n.tr.) sunt sinceri. EU știu cine sunt o binecuvântare pentru Regatul Raiului și EU îi știu pe cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care i-au adus rușine deși ei (sau, acești oameni, n.tr.) au făcut asta în Numele lui YAHUSHUA.

Nu este (sau, există, n.tr.) nimic pe care voi să-l puteți ascunde, nu există niciun loc unde vă puteți duce să vă ascundeți căci EU, YAHUVEH, sunt acolo. EU v-am creat și ochiul MEU este mereu asupra voastră (Psalmul 139, citat după Sfânta Profeție; referință citată în original, n.tr.).

Alegeți în această zi pe care Dumnezeu voi cu adevărat îl veți sluji (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Iosua 24:15; citată anterior, n.tr.) nu numai cu gura voastră ci cu acțiunile voastre căci ele vorbesc mai tare decât cuvintele voastre.

Căci ceea ce voi vedeți în Israel i se întâmplă (acum, sau, continuu, n.tr.) Israelului spiritual. Voi sunteți bombardați (acum, sau, continuu, n.tr.), rachete sunt trimise (acum, sau, continuu, n.tr.) din iad să încerce să vă distrugă. Să vă radă (de pe fața pământului; sau, extermine, n.tr.). Doar în Numele și Sângele vărsat al lui YAHUSHUA veți (putea, n.tr.) voi rezista, unicul și singurul (emfază conform originalului; expresie, n.tr.) vostru MASHIACH.

Sfârșitul Cuvântului

Elisabeth [Elisheva] începe să se roage:

ÎȚI mulțumesc ABBA YAHUVEH căci (sau, pentru că, n.tr.) aceste Cuvinte (au venit) pe neașteptate pe când (sau, în timp ce, n.tr.) noi ne rugam pentru un altul la necaz, unul pe care noi îl numim fiul nostru în YAHUSHUA. ABBA YAHUVEH, noi TE cinstim, noi TE venerăm, noi TE lăudăm, noi TE iubim, noi TE adorăm. O(,) ABBA YAHUVEH, Mireasa lui YAHUSHUA al nostru MASHIACH strigă TE rugăm, TE rugăm, TE rugăm (fie ca, n.tr.) noi să fim vrednici precum unui Enoch. TE rugăm (fie ca, n.tr.) noi să părăsim acest pământ cu o mărturie că am fost găsiți fiindu-ȚI pe plac ȚIE. Nu există dorință mai înaltă (sau, mai mare, n.tr.) și eu proclam nu numai pentru mine însămi ci pentru tot restul adevăratei Mirese care sunt Sfinți/Sfinte înaintea TA.

Nesfințenia, noi pur și simplu nu suntem interesați de ea. Nu are atracție pentru noi. Lucurile acestei lumi, pornografia, mizeria acestei lumi, drogurile, alcoolul, ele nu ne incită. Noi avem o (singură, n.tr.) dorință, o dorință arzătoare, o dorință care niciodată nu poate fi stinsă și ea este doar una, mai mult decât dorința noastră de a-i face pe plac celui/celei pe care îl/o iubim (gen nespecificat în original, n.tr.), este dorința de a fi găsiți făcându-ȚI pe plac ȚIE YAHUVEH. De a fi găsiți făcându-ȚI pe plac ȚIE YAHUSHUA ha MASHIACH și de a-ȚI aduce ȚIE toată Lauda, Cinstea, și Slava. Nu există dorință mai mare (posibil, decât; posibil cuvânt omis în original, n.tr.) de a ști, că știm, că știm, că noi facem (acum, sau, continuu, n.tr.) tot ceea ce putem face prin Numele și Sângele lui YAHUSHUA al nostru MASHIACH pentru a învinge răul (sau, maleficul; în original, „evil,” n.tr.), pentru a învinge păcatul. Pentru a nu-l lăsa să aibă nicio parte din viața noastră și atunci când noi chiar (sau, cu adevărat, n.tr.) ÎȚI displăcem, de a-ȚI cere repede iertare și de a ne întoarce de la ceea ce (sau, a întoarce spatele lucrului care, n.tr.) TE jignește.

ABBA YAHUVEH, Mireasa TA și această Ringmaiden (de la verbul a (ră)suna, „to ring,” și substantivul inel, „ring,” în sensul de a (ră)suna în jurul lumii; poate fi tradus drept Fecioară Care Proclamă Cuvântul lui YAHUVEH în Jurul Lumii; numele pe care DUMNEZEU i l-a dat Profetului Elisabeth Elisheva, n.tr.) strigă către TINE și spun, „Vino, YAHUSHUA, Vino.” Această (lume) este o canalizare mizerabilă dar cât timp noi suntem aici noi vrem să scânteiem pentru TINE. Dă-ne o ungere să scânteiem, TU mi-ai dat un vis că această lume nu este nimic în afară de un deal de gunoi (animal, n.tr.), nimic decât balegă, nimic decât fecale. Așa este (sau, arată, n.tr.) când TU privești pământul. Dar cu toate acestea TU ai mici nestemate scânteietoare, mici bijuterii scăpărătoare, care sunt ascunse în mijlocul acestor fecale și noi scânteiem din Rai (Elisabeth [Elisheva] a vrut să spună pământ, nu Rai) pentru TINE.

Rugăciunea noastră constantă este că noi vom continua să fim numiți/numite (gen nespecificat în original, n.tr.) vrednici/vrednice în ochii lui YAHUSHUA al nostru MASHIACH și să fim numiți/numite Mireasa TA. Că moartea nu va atinge aceste corpuri. Că noi vom fi printre cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) numiți primele TALE roade ale Apocalipsei 14 și Apocalipsei 7 și vom fi prinși/prinse să TE întâlnim în văzduh (limbaj original foarte similar cu versiunea în Limba Engleză a 1 Tesaloniceni 4:17; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi împreună cu ei în nori, ca să-L întâlnim pe DOMNUL în văzduh; şi astfel vom fi întotdeauna cu DOMNUL,” n.tr.). Aceea este dorința inimii noastre, noi vrem să scânteiem pentru TINE. O(,) TE rugăm șlefuiește aceste bijuterii pentru că TU ai spus că asta suntem noi, noi suntem bijuteriile TALE. TE rugăm lustruiește-ne până la (punctul la care, n.tr.) noi putem scânteia chiar mai mult pentru TINE. TE rugăm lustruiește-ne atât de strălucitor încât însăși scânteierea va orbi ochiii dușmanilor și ABBA YAHUVEH, noi TE rugăm (sau, ÎȚI cerem, n.tr.), Mireasa lui YAHUSHUA și eu sunt una dintre ele (posibil, suflete; Mireasa lui YAHUSHUA nu ține cont de gen; este o căsătorie spirituală, n.tr.) cred eu, noi ÎȚI cerem, TE rugăm trimite-i pe dușmanii noștri, cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care caută distrugerea celor (sau, oamenilor, n.tr.) Sfinți, în presa de vin (sau, teascul, n.tr.) mâniei TALE chiar aici pe acest pământ, trimite-i la presa de vin (sau, teascul, n.tr.) mâniei TALE.

Această Parohie (sau, activitate de evanghelizare, n.tr.) ÎȚI aparține ȚIE Aleph-ul și Tav-ul (Alfa și Omega în Ebraică, n.tr.). RUACH ha KODESH (această Parohie, n.tr.) este a TA. ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA, și Prețioasă IMMAYAH, RUACH ha KODESH(,) (această Parohie, n.tr.) este a VOASTRĂ. Noi doar VĂ slujim. Arătați-ne cum VĂ putem aduce mai multă Laudă, Cinste și Slavă. Toți credincioșii (sau, toți oamenii care ÎI sunt loiali sau fideli SFINTEI TREIMI; mult mai mult decât cei/cele care cred că Dumnezeu există; „faithful,” nu doar „believers,” n.tr.) și toți adevărații (sau, oamenii fideli, n.tr.)(,) eu vorbesc pentru ei acum. Arătați-ne cum VĂ putem face pe plac mai mult. Arată-ne ABBA YAHUVEH cum putem șterge lacrimile de la ochiii TĂI când TU ești rănit. Arată-ne ABBA YAHUVEH, cum TE putem mângâia. TU ești Tatăl nostru, TU ești Tăticul nostru, noi nu avem un altul.

Inima mea este atât de preaumplută acum pe măsură ce eu îi văd unul după altul pe cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) (despre, n.tr.) care am crezut că nu vor (sau, ar, n.tr.) cădea. La suprafață ei/ele păreau Sfinți/Sfinte dar când noi am săpat un pic mai adânc, când TU i-ai demascat. Este ca un fruct, eu văd o viziune a unui fruct și o(,) arată atât de frumos și apoi când muști din acel fruct suficient de adânc, vei vedea că era putrezit înăuntru. Sau vei găsi un vierme în acel măr. Noi l-am văzut și eu l-am văzut de atât de mult timp încât eu TE-am implorat, chiar este nevoie (sau, trebuie, n.tr.) ca eu să tot văd asta (sau, să mai văd asta, n.tr.)? Pentru cei (sau, oamenii, n.tr.) în care noi ne încredem, pentru cei (sau, oamenii, n.tr.) în care noi credem.

O ABBA YAHUVEH durerea care a survenit sub forma durerilor de naștere precum și lacrimilor care au fost vărsate (posibil, fie și, n.tr.) cu privire doar la Noua Zeelandă și eu strig și eu spun, „Câtă durere mai trebuie să îndur? Privind (sau, să privesc, n.tr.) ceea ce eu am crezut că era Sfânt și eu îi văd căzând înaintea ochilor mei. Numai TU o poți chema pe acea fiică risipitoare înapoi. Numai TU poți ABBA YAHUVEH să respiri (sau, sufli, n.tr.) viață în acel copil care a murit. Și la fel cum Ilie din Vechime [în Ebraică, Eliyahu] a fost folosit să respire (sau, sufle, n.tr.) viață în acel copil, TU mă numești pe mine a TA Ilie a Timpului Nou [în Ebraică, Eliyahu] (1 Regi 17:17-24, „După aceea fiul femeii, stăpâna casei, s-a îmbolnăvit. S-a îmbolnăvit atât de grav, încât n-a mai rămas suflare în el. 18 Atunci ea i-a zis lui Ilie, ‘Ce ai împotriva mea, om al lui DUMNEZEU? Ai venit aici să-mi aminteşti păcatul meu şi să aduci moartea fiului meu?’ 19 ‘Dă-mi-l încoace pe fiul tău,’ i-a zis el. L-a luat din braţele ei, l-a dus în camera de sus unde locuia el şi l-a aşezat pe patul său. 20 Apoi a strigat către DOMNUL, spunând: ‘DOAMNE, DUMNEZEUL meu, de ce ai adus această nenorocire peste această văduvă la care locuiesc, făcând ca fiul ei să moară?’ 21 El s-a întins de trei ori peste copil şi a strigat către DOMNUL, zicând: ‘DOAMNE, DUMNEZEUL meu, TE rog fă ca sufletul acestui copil să se întoarcă în el!’ 22 DOMNUL l-a ascultat pe Ilie; sufletul copilului s-a întors în el şi el a revenit la viaţă. 23 Ilie l-a luat pe copil, l-a coborât în casă din camera de sus, i l-a dat mamei sale şi i-a zis, ‘Iată, fiul tău trăieşte!’ 24 Femeia i-a zis lui Ilie, ‘Acum ştiu că eşti un om al lui DUMNEZEU, iar Cuvântul DOMNULUI pe care-l rosteşti este adevăr!’” referință citată în original, n.tr.). Eu cer aceasta, ca această cea mai nouă Profeție va respira (sau, sufla, n.tr.) viață în acel copil din nou. O dorință de a fi Sfântă nu doar un cuvânt de căință de la gura ei ci a se întoarce de la răul (sau, a-i întoarce spatele răului, n.tr.) care o conduce (acum, sau, continuu, n.tr.) drept la groapa (tradus literal, puțul; în original, „pit,” n.tr.) iadului și o ia pe întreaga ei familie cu ea.

ABBA YAHUVEH, eu cer ca TU să mă folosești precum pe acel Ilie al Timpului Vechi (sau, din Vechime; în original, „Elijah of Old,” n.tr.) [în Ebraică, Eliyahu] pentru a-mi întinde corpul peste cei pe care noi îi numim fiii noștri și fiicele noastre în YAHUSHUA. Eu TE rog (sau, ÎȚI cer, n.tr.), respiră (sau, suflă, n.tr.) viață în aceia, respiră (sau, suflă, n.tr.) viață în cei/cele care la început TE urmau. Care la început doreau Sfințenie. Care la început luptau cu păcatul. Eu ÎȚI cer (sau, TE rog, n.tr.) ABBA YAHUVEH s-o folosești pe această Ilie a Timpului Nou (în original, „Elijah of New;” Dumnezeu o numește astfel pe Profetul Elisabeth Elisheva, n.tr.) [în Ebraică, Eliyahu]. Fie ca acest cuvânt să inspire (sau, să sufle; în original, „breathe forth,” n.tr.) viață în ei (sau, acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) în (posibil, întru, n.tr.) o hotărâre mai mare (sau, puternică, n.tr.) ca niciodată înainte să părăsească păcatul, să-l părăsească pe satana, să părăsească răul, să părăsească orice care ÎȚI displace. Asta este ceea ce TU pui (acum; posibil și, continuu, n.tr.) asupra dorinței inimii mele să mă rog.

Căci eu știu că acestea sunt cuvintele TALE pentru că eu niciodată nu aș fi vorbit, niciodată nu m-aș fi gândit la un astfel de lucru. Folosește acest corp acum pentru a-i acoperi (pe acești oameni, n.tr.). Folosește aceste cuvinte acum să respiri (sau, să sufli, n.tr.) viață în ei (sau, acești oameni, n.tr.). Folosește aceste cuvinte acum astfel încât ei (sau, acești oameni, n.tr.) să poată auzi (sau, să audă, n.tr.) adevărul, crede adevărul și adevărul îi va elibera (limbaj original foarte similar cu versiunea în Limba Engleză a Ioan 8:31-32; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „31 Atunci YAHUSHUA le-a zis iudeilor care crezuseră în EL, „Dacă rămâneţi în Cuvântul MEU, atunci sunteţi într-adevăr ucenicii MEI. 32 Veţi cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va elibera,” n.tr.). Căci Cuvântul TĂU spune, fiți Sfinți căci EU sunt Sfânt (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Leviticul 11:44, citat și în 1 Petru 1:15; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „EU sunt DOMNUL, DUMNEZEUL vostru! Sfinţiţi-vă şi fiţi Sfinţi, căci EU sunt Sfânt,” n.tr.). TU nu ne-ai spune să facem asta dacă ar fi imposibil.

ÎȚI mulțumesc că mi-ai ascultat rugăciunea. Iubitul nostru fiu care se rătăcise, ÎȚI mulțumesc că l-ai adus înapoi așa cum a fost (adus, n.tr.) fiul risipitor. ÎȚI mulțumesc ABBA YAHUVEH.

Celor care nici măcar nu TE-au rugat (să intri; sau, invitat, n.tr.) (posibil, vreodată, n.tr.) YAHUSHUA în inima lor, ei (sau, acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) nu au știut cum să TE roage (să intri, n.tr.) în inima lor. ÎȚI mulțumesc că acest cuvânt (de, n.tr.) astăzi le va da o dorință și le va deschide ochii și solzii vor cădea de la ochii lor și ceara va ieși din urechile lor și (din punct de vedere, sau, în mod, n.tr.) spiritual ei (sau, acești oameni, n.tr.) vor auzi, fizic ei/ele vor vedea și ei/ele vor fi eliberați/eliberate și ei/ele își vor da viața ȚIE YAHUSHUA MASHIACH astfel încât TU să-ȚI poți trăi viața TA prin ei/ele.

Asta este ceea ce eu cer. Folosește această Parohie (sau, activitate de evanghelizare, n.tr.) într-un mod mai mare (sau, mai puternic, n.tr.) decât ai făcut-o TU vreodată și așa cum noi oamenii (sau, ființele umane, n.tr.) marcăm (sau, însemnăm, n.tr.) acest timp (sau, moment, n.tr.) drept 2009, folosește-l pentru Slava TA.

ÎȚI mulțumesc ABBA YAHUVEH. ÎȚI Mulțumesc. ÎȚI Mulțumesc. ÎȚI Mulțumesc.

Eu am vorbit aceasta sub ungerea RUACH ha KODESH, Prețioasa mea IMMAYAH, Mama mea Înțelepciune(,) și eu cred cu toată inima mea că munca noastră nu este în zadar. Fie ca noi să auzim de la TINE. Fie ca noi să auzim de la TINE. Anunță-ne (sau, spune-ne, n.tr.). Anunță-ne (sau, spune-ne), la cât de mulți s-a ajuns cu acest Cuvânt pentru Slava lui YAHUSHUA al nostru MASHIACH.

Cei ai (posibil și, din categoria, n.tr.) fiilor și fiicelor risipitori/risipitoare, ABBA YAHUVEH vă cheamă înapoi în această zi. Veniți acasă. Veniți acasă. Această lume nu este casa voastră (tradus literal, acasă al vostru, n.tr.). Nu lăsați păcatul să vă mai incite. Nu lăsați nesfințenia să vă mai incite. Veniți acasă. ABBA YAHUVEH vă constrânge (sau, forțează; în original, „compel,” n.tr.) prin Sângele vărsat al lui YAHUSHUA al nostru MASHIACH vă constrânge. Fii risipitori și fiice (risipitoare, n.tr.), veniți acasă. Fie ca mărturia voastră să-I aducă toată Slava lui YAHUSHUA al nostru MASHIACH. Amintiți-vă că cu acea mărturie vin teste de toate nivelele și exact când voi treceți de unul (sau, treceți unul cu bine; îl absolviți, n.tr.) YAH va pune (sau, de obicei/de regulă pune, n.tr.) un altul asupra voastră, dar merită.

Amin

Vorbită prin Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

4 Ianuarie 2009

Dacă această Profeție v-a fost o binecuvântare, vă rog scrieți-mi un e-mail și anunțați-mă.

Contactați-ne.

Contactați-ne.

www.amightywind.com
www.almightywind.com

Appendix

Daniel 3 – Noua Traducere în Limba Română 2006

Statuia de aur şi cuptorul aprins

3 Împăratul Nebucadneţar a făcut o statuie de aur, înaltă de şaizeci de coţi şi lată de şase coţi (conform notelor ediției, aproximativ 30m înălţime şi 3m lăţime, n.tr.), pe care a ridicat-o în valea Dura, în provincia Babilonului. 2 Împăratul Nebucadneţar a poruncit să se adune satrapii, demnitarii, guvernatorii, sfetnicii, vistiernicii, judecătorii, magistraţii şi toţi ceilalţi conducători ai provinciei, ca să vină la dedicarea statuii ridicate de împăratul Nebucadneţar. 3 Satrapii, demnitarii, guvernatorii, sfetnicii, vistiernicii, judecătorii, magistraţii şi toţi ceilalţi conducători ai provinciei au început să se adune, venind pentru dedicarea statuii ridicate de împăratul Nebucadneţar; ei s-au strâns înaintea statuii ridicate de împăratul Nebucadneţar. 4 Un crainic a proclamat cu glas tare, zicând astfel:

Popoare, neamuri şi oameni de orice limbă! 5 În clipa când veţi auzi sunetul trâmbiţei, al flautului, al ţiterei, al lirei, al psalterionului, al fluierului şi a tot felul de alte instrumente muzicale, să vă prosternaţi şi să vă închinaţi înaintea statuii de aur pe care a ridicat-o împăratul Nebucadneţar. 6 Cine nu se va prosterna şi nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins.”

7 Astfel, când au auzit sunetul trâmbiţei, al flautului, al ţiterei, al lirei, al psalterionului şi a tot felul de alte instrumente muzicale, toate popoarele, neamurile şi oamenii de toate limbile s-au prosternat şi s-au închinat statuii de aur, ridicate de împăratul Nebucadneţar.

8 Cu prilejul acesta, chiar în aceeaşi perioadă, câţiva dintre astrologi au ieşit în faţă şi i-au pârât pe iudei. 9 Ei i-au zis împăratului Nebucadneţar: „Să trăieşti veşnic, împărate! 10 Tu, împărate, ai dat poruncă ca orice om care aude sunetul trâmbiţei, al flautului, al ţiterei, al lirei, al psalterionului, al fluierului şi a tot felul de alte instrumente muzicale să se prosterneze şi să se închine statuii de aur, 11 iar cine nu se prosternează şi nu se închină, să fie aruncat în cuptorul aprins. 12 Dar sunt nişte iudei, pe care i-ai numit în slujba de administratori ai provinciei Babilonului, şi anume Şadrak, Meşak şi Abed-Nego, oameni care nu ţin seama deloc de tine, împărate! Ei nu slujesc zeilor tăi şi nu se închină statuii de aur pe care ai ridicat-o.”

13 Atunci Nebucadneţar, aprins de mânie, a poruncit să fie aduşi Şadrak, Meşak şi Abed-Nego. Bărbaţii aceştia au fost aduşi înaintea împăratului, 14 iar Nebucadneţar le-a zis:

Şadrak, Meşak şi Abed-Nego, voi nu slujiţi zeilor mei şi nu vă închinaţi statuii de aur pe care am ridicat-o?! 15 Acum fiţi gata ca, în clipa în care veţi auzi sunetul trâmbiţei, al flautului, al ţiterei, al lirei, al psalterionului, al fluierului şi a tot felul de alte instrumente muzicale, să vă prosternaţi şi să vă închinaţi statuii pe care am făcut-o. Dacă nu vă veţi închina, veţi fi aruncaţi de îndată în mijlocul unui cuptor aprins. Şi care este zeul acela care vă va izbăvi din mâna mea?

16 Şadrak, Meşak şi Abed-Nego i-au răspuns împăratului:

Nebucadneţare, noi n-avem nevoie să ne apărăm înaintea ta în această privinţă! 17 Iată, DUMNEZEUL nostru, Căruia ÎI slujim, poate să ne scape din cuptorul aprins şi ne va izbăvi şi din mâna ta, împărate! 18 Şi, chiar dacă nu va fi aşa, să ştii, împărate, că nu vom sluji zeilor tăi şi nici nu ne vom închina statuii de aur pe care ai ridicat-o.

19 Atunci Nebucadneţar s-a umplut de mânie şi i s-a schimbat înfăţişarea feţei din pricina lui Şadrak, a lui Meşak şi a lui Abed-Nego. A poruncit să se încălzească cuptorul de şapte ori mai mult decât trebuia încălzit. 20 Apoi a poruncit unora dintre cei mai puternici bărbaţi din oştirea lui să-i lege pe Şadrak, pe Meşak şi pe Abed-Nego şi să-i arunce în cuptorul aprins. 21 Astfel, oamenii aceştia au fost legaţi, aşa cum erau îmbrăcaţi, în mantalele, tunicile, turbanele şi celelalte haine ale lor, şi au fost aruncaţi în mijlocul cuptorului aprins. 22 Fiindcă porunca împăratului a fost grabnică, iar cuptorul fusese încălzit peste măsură, acei oameni care s-au urcat cu Şadrak, Meşak şi Abed-Nego au fost ucişi de flacăra focului, 23 iar cei trei bărbaţi – Şadrak, Meşak şi Abed-Nego – legaţi fiind, au căzut în mijlocul cuptorului aprins.

24 Atunci împăratul Nebucadneţar s-a înspăimântat şi s-a ridicat în grabă. El le-a zis sfetnicilor săi:

Nu am aruncat noi în mijlocul focului trei bărbaţi legaţi?

Ei i-au răspuns împăratului:

Adevărat, împărate!

25 El a mai zis:

Ei bine, eu văd patru bărbaţi umblând liberi şi nevătămaţi în mijlocul focului, iar înfăţişarea celui de-al patrulea seamănă cu a unui fiu de zei.

26 Apoi Nebucadneţar s-a apropiat de uşa cuptorului aprins şi a strigat: „Şadrak, Meşak şi Abed-Nego, slujitori ai DUMNEZEULUI PREAÎNALT, ieşiţi afară şi veniţi încoace!”

Şadrak, Meşak şi Abed-Nego au ieşit din mijlocul focului. 27 Satrapii, demnitarii, guvernatorii şi sfetnicii împăratului s-au strâns cu toţii şi au văzut că focul nu avusese nici o putere asupra trupurilor acestor bărbaţi, că părul capului lor nu se pârlise, că mantiile lor rămăseseră neschimbate şi că nici măcar miros de fum nu se prinsese de ei.

28 Nebucadneţar a zis:

Binecuvântat să fie DUMNEZEUL lui Şadrak, al lui Meşak şi al lui Abed-Nego, Care l-a trimis pe Îngerul SĂU şi i-a izbăvit pe slujitorii SĂI. Ei s-au încrezut în EL, au nesocotit porunca împăratului şi şi-au dat mai degrabă trupurile lor, decât să slujească şi să se închine oricărui alt dumnezeu decât DUMNEZEULUI lor. 29 De aceea dau poruncă ca orice om din orice popor, din orice neam sau de orice limbă ar fi, care va vorbi de rău despre DUMNEZEUL lui Şadrak, al lui Meşak şi al lui Abed-Nego, să fie făcut bucăţi, iar casa lui să fie prefăcută într-un morman de gunoi, pentru că nu există un alt dumnezeu care să poată izbăvi în felul acesta.”

30 După aceea, împăratul i-a înălţat la mare cinste pe Şadrak, Meşak şi Abed-Nego în provincia Babilonului.”

Daniel 6 – Noua Traducere în Limba Română 2006

Daniel în groapa cu lei

6 Darius a găsit cu cale să numească peste împărăţia sa o sută douăzeci de satrapi, care să fie răspândiţi în toată împărăţia, 2 iar peste ei a pus trei supraveghetori, între care era şi Daniel. Satrapii erau datori să le dea socoteală acestor trei, astfel încât împăratul să nu sufere vreo pagubă. 3 Daniel însă era mai distins decât toţi supraveghetorii şi satrapii, deoarece în el era un duh deosebit, iar împăratul se gândea să-i dea autoritate peste toată împărăţia.

4 Atunci supraveghetorii şi satrapii au plănuit să găsească o pricină împotriva lui Daniel în privinţa treburilor împărăţiei, dar nu au putut să găsească nici o pricină şi nici o greşeală, deoarece era om de încredere şi nu se putea găsi în el vreo neglijenţă sau vreo greşeală. 5 Oamenii aceia au zis: „Nu găsim în acest Daniel nici o pricină, numai dacă nu am găsi ceva în privinţa Legii DUMNEZEULUI său!”

6 Atunci supraveghetorii şi satrapii aceştia s-au dus cu mare zarvă la împărat şi i-au vorbit astfel: „Să trăieşti veşnic, împărate Darius! 7 Toţi supraveghetorii împărăţiei, demnitarii, satrapii, sfetnicii şi guvernatorii au căzut de acord să se dea un decret împărătesc, întărit printr-o interdicţie, ca oricine se va ruga, în următoarele treizeci de zile, altui zeu sau altui om decât ţie, împărate, să fie aruncat în groapa cu lei. 8 Acum, împărate, întăreşte interdicţia şi semnează decretul pentru ca nimeni să nu-l poată schimba, după legea mezilor şi perşilor, care, odată ce a fost dată, nu mai poate fi anulată.”

9 În urma celor spuse, împăratul Darius a semnat decretul şi interdicţia.

10 Deşi ştia că s-a semnat decretul, Daniel continua să meargă în casa lui, care avea ferestrele de sus deschise înspre Ierusalim şi, de trei ori pe zi, se punea pe genunchi, se ruga şi ÎL lăuda pe DUMNEZEUL său, aşa cum făcuse şi mai înainte. 11 Atunci oamenii aceia au dat năvală în casă şi l-au găsit pe Daniel rugându-se şi cerând milă de la DUMNEZEUL său. 12 Apoi s-au înfăţişat înaintea împăratului şi i-au amintit de interdicţia împărătească:

Oare nu ai semnat o interdicţie potrivit căreia, în următoarele treizeci de zile, oricine se roagă altui zeu sau altui om în afară de tine să fie aruncat în groapa cu lei?

Împăratul a răspuns:

Lucrul acesta este adevărat, după legea mezilor şi a perşilor, care odată ce a fost dată, nu mai poate fi anulată.

13 Ei i-au mai zis împăratului:

Daniel, unul dintre exilaţii lui Iuda, nu ţine seama deloc la tine, împărate, şi nici la interdicţia pe care ai semnat-o şi îşi spune rugăciunea de trei ori pe zi.

14 Când a auzit lucrul acesta, împăratul s-a mâhnit foarte tare şi s-a gândit cum să-l scape pe Daniel; până la apusul soarelui s-a frământat cum să-l scape. 15 Apoi oamenii aceia au venit cu mare zarvă la împărat şi i-au zis:

Să ştii, împărate, că, după legea mezilor şi a perşilor, orice interdicţie şi orice decret dat de împărat nu se poate anula!

16 Atunci împăratul a poruncit să-l aducă pe Daniel şi să-l arunce în groapa cu lei. Împăratul i-a zis lui Daniel: „DUMNEZEUL tău, Căruia ÎI slujeşti neîncetat, să te scape!”

17 A fost adusă o piatră care a fost pusă pe gura gropii, iar împăratul a pecetluit-o cu inelul său şi cu inelul nobililor săi, ca să nu se schimbe nimic cu privire la Daniel. 18 Apoi împăratul s-a retras în palatul său şi a petrecut noaptea fără să mănânce şi fără să i se aducă vreo dansatoare; nu a avut deloc somn. 19 La revărsatul zorilor, împăratul s-a sculat şi s-a dus în grabă la groapa cu lei. 20 S-a apropiat de groapă şi l-a strigat pe Daniel cu durere în glas. Împăratul i-a zis astfel lui Daniel:

Daniele, rob al DUMNEZEULUI Celui Viu, a putut DUMNEZEUL tău, Căruia ÎI slujeşti neîncetat, să te scape de lei?

21 Daniel i-a răspuns împăratului:

Să trăieşti veşnic, împărate! 22 DUMNEZEUL meu l-a trimis pe îngerul SĂU care a închis gura leilor, iar aceştia nu mi-au făcut nici un rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea LUI. Şi nici împotriva ta, împărate, nu am făcut nimic rău!

23 Atunci împăratul s-a bucurat mult din pricina lui Daniel şi a poruncit să-l scoată din groapă. Daniel a fost scos din groapă şi nu s-a găsit nici o rană pe el, pentru că s-a încrezut în DUMNEZEUL său. 24 Împăratul a poruncit să fie aduşi înaintea sa oamenii care-l acuzaseră pe Daniel. Aceştia au fost aruncaţi apoi în groapa cu lei, atât ei, cât şi fiii şi soţiile lor. Nici nu au ajuns bine pe fundul gropii, că leii i-au şi apucat şi le-au sfărâmat toate oasele.

25 După aceea, împăratul Darius a scris tuturor popoarelor, neamurilor şi oamenilor de orice limbă care locuiau pe tot cuprinsul ţării:

Pacea să vă fie înmulţită!

26 Poruncesc ca în orice parte a împărăţiei mele oamenii să tremure şi să se teamă de DUMNEZEUL lui Daniel.

Căci EL este DUMNEZEUL Cel Viu,

Care dăinuie în veci!

Împărăţia LUI nu va fi nimicită niciodată,

iar stăpânirea LUI nu va avea sfârşit.

27

EL izbăveşte şi mântuieşte.

EL face semne şi minuni

în ceruri şi pe pământ,

EL l-a izbăvit pe Daniel

din ghearele leilor.”

28 Daniel a dus-o bine sub domnia lui Darius şi a lui Cirus Persanul.”

Psalmul 91 – Noua Traducere în Limba Română 2006

1

Cel ce locuieşte la adăpostul Celui Preaînalt

se odihneşte la umbra Celui Atotputernic.

2

De aceea, ÎI zic (conform notelor ediției, sau, ÎI zice, n.tr.) DOMNULUI:

Refugiul meu, Fortăreaţa mea,

DUMNEZEUL meu în Care mă încred!“

3

EL te va scăpa de laţul păsărarului

şi de ciuma cea distrugătoare.

4

EL te va acoperi cu penele SALE,

iar tu te vei adăposti sub aripile LUI;

credincioşia LUI îţi va fi scut şi pavăză.

5

Nu te vei teme de groaza din timpul nopţii,

nici de săgeata care zboară ziua,

6

nici de ciuma care umblă prin întuneric,

nici de molima care pustieşte la miezul zilei.

7

O mie să cadă alături de tine

şi zece mii la dreapta ta,

dar de tine nu se va apropia.

8

Vei privi cu ochii

şi vei vedea răsplătirea celor răi.

9

Pentru că zici DOMNULUI: „Refugiul meu!”

şi faci din Cel Preaînalt fortăreaţa (conform notelor ediției, sau, locuința, n.tr.) ta,

10

Nu te va ajunge nici un rău

şi nici o urgie nu se va apropia de cortul tău.

11

EL va da porunci îngerilor SĂI cu privire la tine,

ca să te păzească în toate căile tale.

12

Ei te vor purta pe braţele lor,

ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.

13

Aşa vei putea călca peste lei şi peste vipere,

peste leii cei tineri şi peste şerpi.

14

Pentru că MĂ iubeşte, şi EU îl voi scăpa.

Îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele MEU.

15

MĂ va chema, iar EU îi voi răspunde.

Voi fi cu el în necaz,

îl voi izbăvi şi îl voi onora.

16

Îl voi sătura cu viaţă lungă

şi-i voi arăta mântuirea MEA.”

Pilda fiului risipitor — Noua Traducere în Limba Română 2006

Un om avea doi fii. 12 Cel mai tânăr dintre ei i-a zis tatălui: «Tată, dă-mi partea din moşie care mi se cuvine!» Şi tatăl a împărţit între ei averea. 13 Nu după multe zile, fiul cel tânăr a strâns totul şi a plecat într-o ţară îndepărtată, iar acolo şi-a risipit averea ducând o viaţă destrăbălată. 14 După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în ţara aceea şi el a început să ducă lipsă. 15 S-a dus şi s-a alipit de unul din cetăţenii acelei ţări, iar acesta l-a trimis pe câmpurile lui să-i pască porcii (conform notelor ediției, lucru umilitor pentru un Evreu, pentru că porcii sunt considerați animale mizere, n.tr.). 16 Ar fi dorit el să se sature din roşcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le dădea nimeni! 17 Şi-a venit în fire şi şi-a zis: «Câţi angajaţi ai tatălui meu au belşug de pâine, iar eu mor de foame aici! 18 Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune: ‘Tată, am păcătuit împotriva Cerului (conform notelor ediției, sau, a lui DUMNEZEU, n.tr.) şi înaintea ta 19 şi nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău. Fă-mă ca pe unul din angajaţii tăi!’» 20 Şi s-a sculat şi s-a dus la tatăl lui. În timp ce el era încă departe, tatăl său l-a văzut şi i s-a făcut milă de el; a alergat la el, l-a îmbrăţişat şi l-a sărutat mult. 21 Fiul i-a zis: «Tată, am păcătuit împotriva Cerului şi înaintea ta şi nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău!» 22 Dar tatăl le-a zis sclavilor săi: «Aduceţi repede cea mai bună robă şi îmbrăcaţi-l cu ea! Puneţi-i un inel în deget şi sandale în picioare! 23 Aduceţi apoi viţelul cel îngrăşat şi tăiaţi-l! Să mâncăm şi să ne veselim, 24 pentru că acest fiu al meu era mort şi trăieşte iarăşi, era pierdut şi a fost găsit!» Şi au început să se veselească.

25 Fiul lui cel mai în vârstă era la câmp. Când a venit şi s-a apropiat de casă, a auzit muzică şi dansuri 26 şi l-a chemat pe unul din slujitori ca să-l întrebe ce se întâmplă. 27 Acesta i-a răspuns: «A venit fratele tău, iar tatăl tău a tăiat viţelul cel îngrăşat, pentru că l-a primit înapoi sănătos.» 28 Atunci el s-a înfuriat şi n-a vrut să intre. Tatăl lui a ieşit afară şi a stăruit de el să intre. 29 Însă el i-a răspuns tatălui său:

Iată, eu îţi slujesc de atâţia ani şi niciodată nu ţi-am încălcat porunca! Şi mie nu mi-ai dat niciodată nici măcar un ied ca să mă veselesc cu prietenii mei! 30 Dar când a venit acest fiu al tău, care ţi-a mâncat averea cu prostituatele, lui i-ai tăiat viţelul cel îngrăşat!

31 Tatăl i-a zis:

Fiule, tu întotdeauna eşti cu mine şi tot ce este al meu este şi al tău. 32 Dar trebuia să ne veselim şi să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort şi acum trăieşte, era pierdut şi a fost găsit!”

Psalmul 139 — Noua Traducere în Limba Română 2006

Pentru dirijor. Al lui David. Un psalm.

1

DOAMNE, TU mă cercetezi şi mă cunoşti!

2

TU ştii când stau jos şi când mă ridic

şi de departe îmi cunoşti gândurile.

3

TU îmi cercetezi cărarea şi culcuşul

şi toate căile mi le ştii îndeaproape.

4

Nici nu-mi ajunge cuvântul pe buze,

că TU, DOAMNE, îl şi cunoşti pe de-a-ntregul.

5

TU mă învălui pe dinapoi şi pe dinainte

şi-ȚI pui Mâna peste mine.

6

O asemenea cunoştinţă este prea minunată pentru mine:

este atât de înaltă, încât nu o pot pricepe.

7

Unde să plec dinaintea DUHULUI TĂU,

unde să fug dinaintea Feţei TALE?

8

Dacă mă sui în cer, TU eşti acolo!

Dacă îmi întind patul în Locuinţa Morţilor, iată-TE şi acolo!

9

Purtat de aripile zorilor,

mă aşez la capătul mării,

10

dar şi acolo Mâna TA mă conduce

şi Dreapta TA mă apucă.

11

Dacă aş spune: „Sigur întunericul mă va ascunde,

iar lumina dimprejurul meu se va preface în noapte”,

12

nici chiar întunericul nu este întunecos pentru TINE;

noaptea luminează ca ziua,

iar întunericul este ca lumina.

13

TU mi-ai întocmit rărunchii;

TU m-ai ţesut în pântecele mamei mele.

14

TE laud că sunt o făptură atât de minunată

minunate sunt lucrările TALE! –

şi sufletul meu ştie foarte bine aceasta.

15

Oasele mele nu erau ascunse de TINE

când am fost făcut într-un loc ascuns,

când am fost ţesut în adâncimile pământului.

16

Când eram doar un plod fără chip, Ochii TĂI mă vedeau,

iar în Cartea TA erau scrise toate zilele care mi-au fost hotărâte

mai înainte să existe vreuna din ele.

17

Cât de greu de pătruns îmi sunt Gândurile TALE, DUMNEZEULE!

Cât de mare este numărul lor!

18

Când le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip.

Când mă trezesc, sunt tot cu TINE.

19

DUMNEZEULE, de l-ai ucide pe cel rău!

Depărtaţi-vă de la mine, ucigaşilor!

20

Ei, care vorbesc de TINE în chip nelegiuit,

duşmanii TĂI, care ÎŢI folosesc Numele în mod nesăbuit!

21

Să nu-i urăsc pe cei ce TE urăsc, DOAMNE?

Să nu-mi fie scârbă de cei ce se ridică împotriva TA?

22

Îi urăsc cu o ură desăvârşită:

pentru mine, ei sunt nişte duşmani.

23

Cercetează-mă, DUMNEZEULE, şi cunoaşte-mi inima,

încearcă-mă şi cunoaşte-mi frământările!

24

Vezi dacă sunt pe o cale rea

şi du-mă pe calea veşniciei!


* * * * * * *