Profeția 104

Lume, Ferește-te de Dictatorul Dictatorilor!


Scrisă/Vorbită sub ungerea RUACH ha KODESH (SFÂNTULUI DUH)

prin Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

24 Noiembrie 2008


* * * * * * *

Aceasta este de la Profeția 105, YAHUVEH a spus să pun aceasta pe toate Profețiile de acum înainte: EU te-am avertizat acum mult timp Elisabeth (Elisheva) să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie, chiar dinainte să fie (sau, existe, n.tr.) o Parohie. EU am pus asta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău, căci nimic din asta nu a fost făcut de mâna ta, nimic din asta nu a ieșit (sau, nu a luat ființă, n.tr.) din gura ta. Este din Gura lui YAHUVEH care a dat naștere. Este din Gura lui YAHUSHUA al tău MASHIACH care a dat naștere. Este din Gura lui RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT) a ta IMMAYAH care a dat naștere. Dacă ar fi fost numai prin mâna ta ar fi eșuat acum mult timp. Este prin Vântul lui SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) care suflă peste acest pământ, Sfântul Vânt al Regenerării, nu este prin suflul tău (sau, respirația ta, n.tr.) sau ar fi eșuat. (Isaia 42:8)

(„EU sunt DOMNUL; acesta este Numele MEU!

EU nu-MI voi da Slava MEA altuia

sau Lauda cuvenită MIE, idolilor!”

Isaia 42:8, n.tr.)

În Iulie 2010 YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea din 2 Cronici înaintea fiecărei Profeții:

2 Cronici 36:16, „Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI, și i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când mânia DOMNULUI s-a ridicat împotriva poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”


* * * * * * *

Iubite comori ale lui YAHUSHUA al nostru MASHIACH, Călcătorii peste Demoni ai lui YAHUSHUA (războinicii mijlocitori în rugăciune ai acestei Parohii; oameni din toată lumea care se roagă în fiecare zi pentru a proteja Parohia din punct de vedere spiritual; în original, „YAHUSHUA’s Demon Stompers,” n.tr.), voi care ați fost aleși/alese să fiți acoperământul de rugăciune al acestei Parohii (termenul original, „Ministry,” nu este echivalentul perfect al cuvântului Parohie; pe acest website, termenul înseamnă lucrarea spirituală a, sau serviciul spiritual al, unui grup Creștin, în special de evanghelism sau evanghelizare; n.tr.).

Eu citesc fiecare din postările voastre (pe website-ul sau blogul Parohiei Amightywind, n.tr.) cu voce tare cu lacrimi curgând șuvoi pe obrajii mei, și uneori abia putând să vorbesc, am putut simți (tradus literal; sau, am simțit, n.tr.) dragostea voastră combinată cu multele e-mailuri trimise de către alții de dragoste și recunoștință pentru ceea ce această Parohie reprezintă și ceea ce noi facem și apoi eu am primit mesajul profetic de mai jos. Cuvintele dragostei și ungerii voastre (posibil și, cuvintele dragostei voastre și ungerea, n.tr.) au dat naștere unei neașteptate Profeții 104. Voi sunteți atât de speciali/speciale, cuvintele nu pot transmite recunoștința mea pentru fiecare dintre voi.


* * * * * * *

Iubită Elisabeth [Elisheva], cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care consideră această Parohie (sau, activitate de evanghelizare; notă anterioară, n.tr.) o binecuvântare sunt iubiții tăi copii spirituali, cei (sau, oamenii, n.tr.) care ridică numele tău înaintea lui ABBA YAHUVEH, care (posibil, te, n.tr.) ajută să duci nu numai poverile Parohiei, dar (posibil, te, n.tr.) ajută să duci poverile tale, și să te lupți cu dușmanii Parohiei, care sunt dușmanii lui YAHUVEH. Păzește-te (sau, ferește-te, n.tr.), unii dintre acești dușmani vin ca (sau, precum, n.tr.) lupi în haine de oaie, căutând pe cine să poată devora (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză, King James, a 1 Petru 5:8; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Fiţi treji! Vegheaţi! Duşmanul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care rage, căutând pe cineva să înghită,” n.tr.). Lupii sunt trimiși de păstorul cel rău (sau, malefic, n.tr.) satana și ei sunt trimiși cu un (singur, n.tr.) scop(,) să te distrugă pe tine Elisabeth [Elisheva] și să distrugă această Parohie. Lupii vorbesc minciuni calomniatoare despre tine Elisabeth [Elisheva], rodul lor este putred și o duhoare nărilor MELE (sau, o duhoare pentru nările MELE, n.tr.) (;) deși unii (posibil, dintre lupi, n.tr.) îndrăznesc să MĂ numească Domn(,) prin acțiunile lor ei dovedesc că EU nu sunt Domnul lor. EU le voi spune lor, pleacă de la MINE tu lucrător al nedreptății (în original, comportament imoral sau foarte nedrept și arbitrar; „iniquity,” n.tr.) căci EU nu te-am cunoscut niciodată! (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Luca 13:27; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Dar EL va răspunde: «Vă spun că nu ştiu de unde sunteţi! Plecaţi de la MINE, voi, toţi lucrătorii nedreptăţii!” n.tr.)

Ține minte că ABBA YAHUVEH este Cel Care SE va răzbuna pe toți dușmanii Sfinților MEI copii, căci ei (sau, dușmanii; gen nespecificat în original, n.tr.) luptă nu împotriva ta, o simplă persoană, ci ei luptă împotriva lui YAHUVEH. Păziți-vă (sau, feriți-vă, n.tr.) toți (oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care atacați această Sfântă Parohie, cu fiecare atac împotriva acestei Parohii, este ca și cum ați înfige un ac în ochii lui YAHUVEH! Nu există nimic care să se poată compara cu mânia și furia lui ABBA YAHUVEH căci ea menține focul iadului arzând și ea menține Lacul de Foc arzând pentru toată eternitatea.

Pe cei/cele (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care binecuvântează această Parohie (sau, activitate de evanghelizare, n.tr.), pe aceștia EU îi numesc copiii tăi spirituali Elisabeth [Elisheva] și vârsta lor nu contează, căci tu ești precum o mamă spirituală și le ești mentor. Tu ești obișnuită să proclami și să semeni Cuvintele MELE unse de viață în mintea, corpul, spiritul (sau, duhul, n.tr.), și sufletul lor. Familia ta spirituală te iubește și respectă într-un mod în care o familie biologică nu poate iubi, decât dacă ei (ÎI; posibil și, NE; persoană nespecificată în original, n.tr.) venerează pe ABBA YAHUVEH, EU, YAHUSHUA al tău (sau, vostru; persoană nespecificată în original, n.tr.) MASHIACH, și Prețioasa SFÂNT DUH (conform Sfintelor Profeții 89 și 90, de gen feminin, n.tr.). Tu ai aceasta în comun cu toți (oamenii, n.tr.) care fac aceasta.

Spiritul (sau, Duhul, n.tr.) MEU v-a atras pe fiecare dintre voi la această Parohie (sau, activitate de evanghelizare, n.tr.) pentru scopul MEU divin. Acum Elisabeth [Elisheva], EU împart comorile MELE pământești cu tine. Sfinții MEI copii care sunt cele mai prețioase din (sau, dintre, n.tr.) Bijuteriile MELE. Ei (sau, acești oameni; gen nespecificat în original; „they,” n.tr.) trăiesc Sfinți pentru că ei vor să-I fie plăcuți (sau, pe plac, n.tr.) lui YAHUVEH și să nu-MI aducă rușine. Iubiți Copii, continuați să sălășluiți (cuvântul original, „abide,” este același cu cel folosit în versiunea în Limba Engleză a rugăciunii către SFÂNTUL DUH, Împărate Ceresc, în versul „vino și TE sălășluiește întru noi;” „come and abide in us,” n.tr.) în EU (pronume la Nominativ în original deși alt caz este cerut; nu este greșit, n.tr.), YAHUSHUA al vostru MASHIACH, și EU voi continua să sălășluiesc în voi, și pentru eternitate în Rai cu MINE voi veți locui.

Iubiților/Iubitelor (gen nespecificat în original; „Beloved Ones,” n.tr.), nu e nevoie (tradus literal; sau, nu trebuie, n.tr.) să vă temeți că cineva ÎMI va venera Mireasa, căci lumea va respinge, persecuta, și urî (tradus literal; sau, în general, sau, de regulă/întotdeauna respinge, persecută, și urăște, n.tr.) Mireasa MEA așa cum păgânii MĂ urăsc pe MINE, așa cum ei (sau, acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) urăsc tot ceea ce este Sfânt. Mereu amintiți-vă aceasta, doar contrafăcuții (sau, oamenii contrafăcuți; gen nespecificat în original, n.tr.) care nu sunt (de-)ai Spiritului (sau, Duhului, n.tr.) MEU sunt venerați! Niciodată nu va permite adevărata MEA Mireasă acest lucru. Păziți-vă de un contrafăcut care este Președintele Elect (sau, Ales; care încă nu și-a preluat oficial funcția, n.tr.) al Americii (Barack Obama; a devenit Președinte Elect pe 4 Noiembrie 2008, înainte ca această Sfântă Profeție să fie proclamată (24 Noiembrie), și și-a preluat oficial funcția pe 20 Ianuarie 2009, n.tr.) și care nu a făcut nimic și totuși prin control mintal în masă (sau, al maselor de oameni; în original, „mass mind control,” n.tr.), hipnoză, și manipulare mintală (în original, „mind manipulation,” n.tr.) doar cu (simple, n.tr.) cuvinte, scrise de alții, precum unui Hitler, el este acum venerat și nimeni nu-și poate da seama de ce.

O(,) America, amintește-ți de visul profetic pe care EU l-am eliberat prin Elisabeth [Elisheva] despre Hitler ridicându-se (posibil și, ascensiunea lui Hitler, n.tr.), astfel păzește-te (sau, ferește-te, n.tr.) Lume de dictatorul dictatorilor, căci același spirit (sau, duh, n.tr.) care l-a condus pe Hitler este același spirit (sau, duh, n.tr.) care din nou va conduce Washington D.C. Ați fost avertizați. Când vedeți o persoană (fiind, n.tr.) venerată și comparată cu EU, YAHUSHUA (Nominativ în original deși alt caz este cerut; nu e greșit, n.tr.), realizați că aceasta este o contrafacere trimisă de satana să MĂ batjocorească pe MINE.

Guverne în diverse părți ale lumii practică (de mult timp, n.tr.) metode de control al minții peste masa populației în diverse forme, în diverse moduri, și prin diverse metode. Toate acestea pentru a pregăti (posibil, populația, n.tr.) pentru cel numit Falsul Profet, și cel numit anti-cristul. Sfinții MEI copii nu sunt înșelați și nu vor venera (tradus literal; sau, refuză, sau vor refuza, să venereze, n.tr.) contrafacerea, ei/ele (gen nespecificat în original, n.tr.) vor mustra (sau, întotdeauna mustră, n.tr.) și avertiza (sau, întotdeauna avertizează, n.tr.) împotriva contrafacerii.

Toți/Toate (gen nespecificat în original, n.tr.) dintre voi care vă adunați aici la această Parohie, ați fost conduși aici ca să vă hrăniți cu pășuni verzi ca Oile și Mieii MEI. Toți/Toate dintre voi aici, veți crește spiritual pe măsură ce primiți adevărurile găsite aici. Puneți-MĂ pe EU (Nominativ în original deși alt caz este cerut; nu este greșit, n.tr.), YAHUSHUA al vostru MASHIACH, primul în dragostea și viața voastră, și iubiți-vă unul pe altul (sau, unii pe alții, n.tr.) care au SFÂNTUL MEU DUH înăuntrul lor. Voi sunteți prețioasele MELE Oi și (prețioșii MEI, n.tr.) Miei și EU sunt YAHUSHUA, BUNUL vostru PĂSTOR. Oile MELE ÎMI cunosc vocea (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Ioan 10:27; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Oile MELE ascultă Glasul MEU; EU le cunosc, iar ele MĂ urmează,” n.tr.) și EU proclam din a MEA Ringmaiden (de la verbul a (ră)suna, „to ring,” și substantivul inel, „ring,” în sensul de a (ră)suna în jurul lumii; poate fi tradus drept Fecioară Care Proclamă Cuvântul lui YAHUVEH în Jurul Lumii; numele pe care DUMNEZEU i l-a dat Profetului Elisabeth Elisheva, n.tr.) Mesajele MELE și acesta este motivul pentru care voi toți/toate ați fost chemați/chemate la această Parohie (sau, activitate de evanghelizare, n.tr.). Aceasta este pășunea voastră verde unde voi mâncați mâncare spirituală din Rai, și beți Vin Nou ca și cum ar fi apă.

EU sunt YAHUSHUA al vostru MASHIACH și toate aceste cuvinte li se aplică tuturor (oamenilor, n.tr.) care consideră această Parohie o binecuvântare, și iubiților MEI/iubitelor MELE (gen nespecificat în original, n.tr.) care binecuvântează această Parohie prin faptul de a fi cineva care ajută (în original, „a helper,” n.tr.). EU le vorbesc un cuvânt de dragoste și recunoștință în special celor (sau, oamenilor; gen nespecificat în original, n.tr.) numiți Călcătorii peste demoni ai lui YAHUSHUA, Sfinții MEI mijlocitori/Sfintele MELE mijlocitoare în rugăciune (din, n.tr.) linia întâi ca niciunii alții.

EU le vorbesc un cuvânt de recunoștință și dragoste translatorilor (gen nespecificat în original, n.tr.) MEI care iau Profețiile și mesajele și le transcriu în limbajele (posibil, graiurile, sau, dialectele, n.tr.) diferitelor limbi (în original, „the tongues of different languages,” n.tr.).

EU le vorbesc un cuvânt de dragoste și recunoștință celor (sau, oamenilor; gen nespecificat în original, n.tr.) care sprijină această Parohie în mod credincios (sau, loial, sau, fidel, n.tr.) cu dijmele și ofrandele lor. Voi care sunteți o binecuvântare pentru această Parohie veți fi binecuvântați într-o mare măsură. Atunci când (sau, pe măsură ce, n.tr.) voi înălțați numele acestei Parohii și vă rugați pentru binecuvântări peste toți cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care predică (sau, învață oamenii despre credința Creștină; în original, „minister,” n.tr.) în ea și sunt puternici (sau, măreți; în original, „mighty,” n.tr.) războinici în Numele MEU și luptă în liniile întâi, mustrând mincinoșii care calomniază, și fac război spiritual împotriva dușmanilor acestei Parohii, și apără tot ceea ce este Sfânt. Mari vor fi răsplățile voastre care vă vor urma în Rai.

EU, YAHUSHUA al vostru MASHIACH, vă promit că EU niciodată nu vă voi lăsa nici părăsi (în special, la nevoie; în original, „forsake;” limbaj original foarte similar cu versiunea în Limba Engleză a Deuteronom 31:6; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Întăreşte-te şi încurajează-te! Să nu-ţi fie teamă şi să nu te înspăimânţi din cauza lor, fiindcă DOMNUL, DUMNEZEUL tău, va merge împreună cu tine; EL nu te va părăsi, nici nu te va uita,” n.tr.), voi nu veți flămânzi, înseta, sau fi fără adăpost. Voi veți fi acoperiți/acoperite precum un puișor (de pasăre, n.tr.) în palma mâinii MELE, ascunși și protejați în timp (sau, pe măsură, n.tr.) ce voi continuați să sacrificați dorințele voastre carnale (sau, trupești, n.tr.) și să umblați în SFÂNTUL MEU DUH, în ascultare (sau, supunere, n.tr.) față de Sfintele MELE Scripturi din dragoste și recunoștință, mai mult decât din frică.

Dată acestei Ringmaiden a lui YAHUSHUA al nostru MASHIACH

Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)

pe 25 Noiembrie 2008

Dacă această Profeție a fost o binecuvântare pentru voi, vă rog scrieți-mi un e-mail și spuneți-mi acest lucru.

Contactați-ne
www.amightywind.com
www.almightywind.com


Citiți Profeția 33 – Oroarea, Oroarea, Oroarea! Ca pe Timpul lui Hitler, Așa Va Fi din Nou!


* * * * * * *