Profeția 101

EU, YAHUVEH, Spun,

Acțiunile Voastre Vorbesc Mai Tare Decât Cuvintele Voastre.”


Scrisă/Vorbită sub ungerea RUACH HA KODESH (DUHULUI SFÂNT)

prin Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

2 Octombrie 2008 la 3 a.m.

Rosh HaShanah*


*(Anul Nou Evreiesc sau Festivalul Trâmbițelor, Yom Teruah; prima din Înaltele Zile Sfinte descrise în Leviticul 23:23-32, citat după Sfânta Profeție; are loc la începutul toamnei; este aniversarea creației lui Adam și a Evei; în Limba Engleză, „Feast of Trumpets,” n.tr.)

Aceasta este de la Profeția 105, YAHUVEH a spus să pun aceasta pe toate Profețiile de acum înainte: EU te-am avertizat acum mult timp Elisabeth (Elisheva) să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie, chiar dinainte să fie (sau, existe, n.tr.) o Parohie. EU am pus asta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău, căci nimic din asta nu a fost făcut de mâna ta, nimic din asta nu a ieșit (sau, nu a luat ființă, n.tr.) din gura ta. Este din Gura lui YAHUVEH care a dat naștere. Este din Gura lui YAHUSHUA al tău MASHIACH care a dat naștere. Este din Gura lui RUACH HA KODESH (DUHULUI SFÂNT) a ta IMMAYAH care a dat naștere. Dacă ar fi fost numai prin mâna ta ar fi eșuat acum mult timp. Este prin Vântul lui SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) care suflă peste acest pământ, Sfântul Vânt al Regenerării, nu este prin suflul tău (sau, respirația ta, n.tr.) sau ar fi eșuat. (Isaia 42:8)

(„EU sunt DOMNUL; acesta este Numele MEU!

EU nu-MI voi da Slava MEA altuia

sau Lauda cuvenită MIE, idolilor!”

Isaia 42:8, n.tr.)

În Iulie 2010 YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea din 2 Cronici înaintea fiecărei Profeții:

2 Cronici 36:16, „Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI, și i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când mânia DOMNULUI s-a ridicat împotriva poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

* * * * * * *

[Managerul web] lucra la o explicație a Celor Zece Zile de Venerație Profundă (în original, „Awe;” o combinație de uluire, respect, venerație, și teamă; Cele Zece Zile de Venerație Profundă sunt perioada care începe cu Rosh Hashanah, Anul Nou Evreiesc, și se termină cu Yom Kippur, Ziua Ispășirii; aceste zece zile se mai numesc și Cele Zece Zile de Căință, n.tr.) pentru a o posta pe site-ul Parohiei (termenul original, „Ministry,” nu este echivalentul perfect al cuvântului Parohie; pe acest website, termenul înseamnă lucrarea spirituală a, sau serviciul spiritual al, unui grup Creștin, în special de evanghelism sau evanghelizare; n.tr.) și m-a întrebat dacă eu aveam ceva de inclus cu explicația despre cum YAHUSHUA al nostru MASHIACH (MESIA în Limba Ebraică, n.tr.) SE încadrează în acest timp Sfânt (sau, perioadă de timp Sfântă, n.tr.). Când (sau, pe măsură ce, n.tr.) eu am început să-L întreb pe YAHUVEH ce (să, n.tr.) spun, această învățătură a survenit, precum și(,) spre marea mea surpriză, o Profeție nou-nouță a fost născută în prima zi de Rosh Hashanah, 2 Octombrie 2008.

Asta este ceea ce eu am auzit pentru (sau, cu privire la, sau, drept, n.tr.) învățătura despre Cele Zece Zile de Venerație Profundă.

Acesta este un timp când noi reflectăm la relația noastră cu YAHUVEH și YAHUSHUA și dacă noi avem o relație iubitoare și ascultătoare (sau, supusă, n.tr.) cu EI. Noi cu toții am păcătuit și nu ne-am ridicat la standardul Slavei lui YAH pentru că nu există nicio persoană perfectă care a umblat pe fața acestui pământ cu excepția lui YAHUSHUA al nostru MASHIACH. Chiar (și, n.tr.) un gând greșit este un păcat. Evreii Ortodocși nu cred că Mesia a venit încă și astfel ei nu au niciun sacrificiu de sânge pentru ispășirea păcatelor lor. Ei ÎL resping pe YAHUSHUA al nostru MASHIACH drept MESIA și unicul Fiu născut al lui YAHUVEH.

Acest timp Sfânt nu este doar un timp al celebrării (sau, sărbătoririi, n.tr.) ci este un timp de mare (sau, însemnată, sau, importantă, n.tr.) frică pentru cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care nu știu dacă numele lor este înscris în Cartea Mielului A Vieții. Noi care ÎL slujim și venerăm pe al nostru înviat MESIA YAHUSHUA știm că există doar un singur mijlocitor înaintea Creatorului nostru YAHUVEH și doar o singură cale spre Rai prin Numele și Sângele vărsat la Calvar al lui YAHUSHUA al nostru MASHIACH. YAHUSHUA al nostru MASHIACH este sacrificiul nostru de sânge. Noi Evreii Mesianici nu trebuie să plângem și să jelim de Yom Kippur pentru că noi nu avem nicio acoperire pentru păcatele noastre, (cum nu au, n.tr.) cei (sau, oamenii, n.tr.) care L-au respins pe YAHUSHUA. Noi vă încurajăm în acest timp Sfânt să vă trageți mai aproape de YAHUSHUA al nostru MASHIACH decât ați mai făcut voi (acest lucru, n.tr.) vreodată.

* * * * * * *

EU, YAHUVEH, Spun,

Acțiunile Voastre Vorbesc Mai Tare Decât Cuvintele Voastre.”

Acesta este momentul când YAHUVEH a început să vorbească.

Astfel spun EU, YAHUVEH, nu așteptați să vă căiți de păcatele voastre, făceți-o imediat. Să nu aveți o aparență a evlaviei, ci să aveți evlavie înăuntru (sau, înăuntrul vostru, n.tr.) (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 2 Timotei 3:5; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „având doar o formă de evlavie, dar negându-i puterea,” n.tr.). Fie ca (sau, lăsați/permiteți ca, n.tr.) fiecare gând să fie ținut captiv către (sau, pentru, n.tr.) EU, YAHUVEH (caz Nominativ în original deși altul este cerut; nu este greșit, n.tr.). Nu premeditați păcatul, întorceți-vă de la rău (sau, întorceți-i spatele răului, n.tr.), și nu faceți scuze pentru păcat. Opriți-vă din a da vina pe diavol pentru gândurile și acțiunile voastre, căci el nu poate face nimic pe care voi nu-i permiteți (sau, să nu i-l permiteți, n.tr.) să-l facă prin voi. EU le vorbesc aceste cuvinte celor dintre voi care spun că ei/ele (gen nespecificat în original, n.tr.) ÎI aparțin lui YAHUSHUA HA MASHIACH, care spun că ei/ele sunt spălați/spălate în Sângele vărsat al lui YAHUSHUA HA MASHIACH, care se roagă în Numele lui YAHUSHUA HA MASHIACH și totuși EU, YAHUVEH, vă avertizez acum pe cei/cele care vă proclamați dragostea pentru MINE și Fiul MEU YAHUSHUA, EU vă cunosc inimile și acțiunile (în original, „actions;” ușor diferit de fapte, „deeds,” n.tr.) voastre vorbesc mai tare decât cuvintele voastre!

Opriți-vă din a O testa pe RUACH HA KODESH (Numele Sacru Ebraic al SFÂNTULUI DUH, n.tr.), opriți-vă din a-MI mâhni Spiritul (sau, Duhul, n.tr.). Această lume acum stă la marginea unei prăpăstii, prăpastia este Marea Tribulație (numită în Sfintele Profeții și „Necazul lui Iacov,” n.tr.). Apelați la YAHUSHUA HA MASHIACH acum cât încă mai este timp. De Yom Kippur în timpul acestor 10 Zile de Venerație Profundă țineți minte, EU doar aud rugăciunea celor (sau, oamenilor; gen nespecificat în original, n.tr.) umili (sau, smeriți, n.tr.) la inimă. Nu fiți îngâmfați/îngâmfate (sau, mulțumiți/mulțumite de sine, n.tr.) în propria voastră mântuire.

În timpurile din vechime copiii lui Israel au păcătuit mult (sau, puternic, sau, însemnat, n.tr.) împotriva MEA. Ei au luat aurul și argintul lor pe care EU le-am dat lor ca (pe, n.tr.) o binecuvântare și au făcut un vițel aurit (sau, auriu; în original, „golden;” dacă ar fi fost complet din aur, ar fi fost „gold;” notele de la Noua Traducere în Limba Română 2006 spun că este posibil ca vițelul să fi fost gol (hollow) în interior, n.tr.) pentru a-l venera și a i se închina (conform Exodului 32; citat după Sfânta Profeție, n.tr.), nu este deloc diferit acum. Această lume ia aurul și argintul și se înclină (sau, face reverență, n.tr.) în fața celor (sau, oamenilor; gen nespecificat în original, n.tr.) bogați și îi venerează, dar EU vă arăt pe măsură ce EU zgudui această lume ca și cum voi ați găti popcorn pe aragaz (sau, plită, n.tr.) și cei care sunt atât de umflați/umflate în pene de mândrie (gen nespecificat în original, n.tr.) cei (sau, oamenii, n.tr.) foarte bogați care au spus că ei/ele sunt dumnezeu, lor nu le trebuie niciun alt dumnezeu, ei/ele disprețuiesc Sfintele MELE Cuvinte, ei/ele disprețuiesc Sfintele MELE Porunci, ei/ele pângăresc tot ceea ce este Sfânt, și precum popcornul gătit prea mult voi veți mirosi duhoarea în timp (sau, pe măsură, n.tr.) ce voi îi/le vedeți (fiind, n.tr.) pârjoliți/pârjolite și arzând.

Jale (sau, vai, n.tr.) fie de oamenii răi, răi (sau, malefici, n.tr.) care se numesc pe sine pastori. Voi care ați luat numele (de, n.tr.) biserică și folosiți oamenii flămânzi (din punct de vedere, n.tr.) spiritual să vă construiți propriile voastre imperii financiare. Voi veți pârjoli (sau, vă veți pârli; în original, „scorch,” n.tr.) și voi veți arde și imperiile voastre financiare EU, YAHUVEH, le voi dărâma (sau, sfâșia, n.tr.) în bucăți (sau, la pământ, n.tr.) cu propria MEA Mână și voi veți fi demascați drept răul care voi sunteți. EU nu-MI voi cere (sau, refuz să-MI cer, n.tr.) scuze Sodomei și Gomorei, jale (sau, vai, n.tr.) fie de lumea care le calcă (acum, sau, continuu, n.tr.) pe urme (sau, urmează exemplul Sodomei și Gomorei, n.tr.)! Voi sunteți la marginea unei prăpăstii și doar cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care cu adevărat au o relație iubitoare și ascultătoare (sau, supusă, n.tr.) cu EU, YAHUVEH, și YAHUSHUA HA MASHIACH vor fi salvați/salvate (din pericol; în original, „rescued,” n.tr.). Căiți-vă astăzi căci mâine poate fi prea târziu.

Planurile pe care le au dușmanii, atât în guvern cât și în regatul satanei sunt pentru (sau, de, n.tr.) rău, să fure, ucidă, și distrugă. Să înfometeze, să otrăvească însuși aerul pe care voi îl respirați. Să experimenteze cu apa pe care voi o beți, unde toate felurile de diverse otrăvuri deja vă poluează apa. Bogații vor să depopuleze pământul, să păstreze (tradus literal, să păstreze și să înmagazineze pentru sine; „save,” n.tr.) toate resursele pentru ei, dar EU, YAHUVEH, spun, EU voi avea ultimul cuvânt. EU nu voi fi (sau, refuz să fiu, n.tr.) batjocorit. EU îi voi proteja pe cei (sau, oamenii, n.tr.) care sunt ai MEI și propriile arme ale dușmanilor îi vor consuma (sau, distruge complet, sau, devora, sau, arde; în original, „consume,” n.tr.) pe ei (sau, pe dușmani, n.tr.).

Acum este momentul să vă ridicați și să luați poziție (în mod public, n.tr.) pentru Sfințenie (în original, „take a stand for Holiness;” a-și exprima adeziunea la Sfințenie în mod public și a o apăra, n.tr.) cât (timp, n.tr.) voi încă mai puteți. Opriți-vă din a compromite cu diavolul și cu slujitorii satanei. Să vă fie frică de a-L jigni pe EU, YAHUVEH (caz Nominativ în original deși altul este cerut; nu este greșit, n.tr.), mai mult decât a jigni simpli oameni muritori.

Sfârșitul Cuvântului Profetic

Deuteronom 31:8 „YAHUVEH ÎNSUȘI merge înaintea ta și va fi cu tine, EL niciodată nu te va părăsi sau lăsa (în special la nevoie, n.tr.). Nu-ți fie frică, nu fi descurajat(ă).” (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original, n.tr.)

Dată prin Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

Rosh HaShanah 2 Octombrie 2008 la 3 a.m. (dimineața, n.tr.)

Dacă această Profeție v-a fost o binecuvântare, vă rog scrieți-mi un e-mail și anunțați-mă.

Contactați-ne
www.amightywind.com
www.almightywind.com

* * * * * * *

Aceasta este explicația obiceiurilor și credințelor multor Evrei pentru Cele 10 Zile de Venerație Profundă. Vă rog țineți minte (sau, fiți atenți, n.tr.) că acestea sunt obiceiurile multor dintre Evreii care NU L-au acceptat pe YAHUSHUA drept al lor MESIA. Acestea sunt obiceiuri și nu porunci ale lui YAHUVEH din Tora (Legea lui DUMNEZEU așa cum i-a fost revelată lui Moise și înregistrată în primele cinci cărți ale Scripturilor Ebraice, Pentateuhul, n.tr.). Aceasta servește a arăta diferența dintre credințele Evreilor Ortodocși și ale celor care L-au acceptat pe YAHUSHUA drept al lor MESIA și noi avem Sângele vărsat mântuitor al lui YAHUSHUA pentru ispășirea pentru păcatele noastre.

Cele zece zile începând cu Rosh Hashanah și terminându-se cu Yom Kippur sunt în mod obișnuit (sau, uzual, n.tr.) cunoscute drept Zilele de Venerație Profundă (Yamim Noraim) sau Zilele de Căință. Acesta este un timp pentru introspecție serioasă, un timp pentru a ne gândi (sau, chibzui, n.tr.) la păcatele anului precedent și a ne căi înainte de Yom Kippur.

Una dintre temele (sau, subiectele, n.tr.) constante ale Zilelor de Venerație Profundă este conceptul (sau, noțiunea, n.tr.) că YAHUVEH are „cărți” în care EL ne scrie numele, notând cine va trăi și cine va muri, cine va avea o viață bună și cine va avea o viață rea, pentru anul viitor. În aceste cărți se scrie de Rosh Hashanah, dar acțiunile noastre în timpul Zilelor de Venerație Profundă pot modifica decretul lui YAH. Acțiunile care schimbă decretul sunt „teshuva, tefila, și tzedaka,” căință, rugăciune, fapte bune (de obicei, de caritate). Aceste „cărți” sunt sigilate (sau, pecetluite, n.tr.) de Yom Kippur. Acest concept de a scrie în cărți este sursa salutului uzual din timpul acestei perioade (, care este, n.tr.) „Fie ca tu să fii înscris(ă) și pecetluit(ă) pentru un an bun” (în original, “May you be inscribed and sealed for a good year,” n.tr.).

Printre obieciurile acestui timp, este obișnuit să se caute reconciliere cu oameni pe care poate i-ai nedreptățit în cursul anului. Credințele mențin că Yom Kippur ispășește doar pentru păcate dintre om și YAH. Pentru a ispăși pentru păcate împotriva unei alte persoane, trebuie mai întâi să cauți reconciliere cu acea persoană, îndreptând relele pe care le-ai comis împotriva lor dacă este posibil.

Munca este permisă ca de obicei în timpul Zilelor intermediare de Venerație Profundă, de la 3 Tishri (în calendarul Evreiesc, prima lună a anului civil și a șaptea a anului religios; coincide cu părți din Septembrie și Octombrie, n.tr.) până la 9 Tishri, cu excepția desigur a Shabbatului din timpul acelei săptămâni.

Shabbatul care se petrece în această perioadă este cunoscut drept Shabbat Shuvah (Sabatul Reîntoarcerii). Acesta este considerat un Shabbat destul de important.

Appendix

Exodul 32, Noua Traducere în Limba Română 2006

Viţelul de aur

Când poporul a văzut că Moise întârzie să coboare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aaron şi i-a zis:

Vino şi fă-ne nişte zei (conform notelor ediției, sau, un zeu, n.tr.) care să meargă înaintea noastră, căci nu ştim ce s-a întâmplat cu acest Moise, care ne-a scos din ţara Egiptului!

2 Aaron le-a răspuns:

Scoateţi cerceii de aur din urechile soţiilor voastre, ale fiilor voştri şi ale fiicelor voastre şi aduceţi-i la mine!

3 Şi toţi şi-au scos cerceii de aur din urechi şi i-au adus la Aaron. 4 El a luat aurul de la ei, l-a bătut cu o unealtă şi a făcut din el un viţel turnat (conform notelor ediției, cel mai probabil un viţel din lemn, placat cu aur (în v. 20, viţelul este ars); textul Ebraic poate să se refere şi la un viţel turnat din aur solid şi apoi lucrat cu o daltă, n.tr.). Ei au zis: „Israele, aceştia sunt zeii tăi care te­au scos din ţara Egiptului!” 5 Când a văzut Aaron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui şi a zis: „Mâine va fi o sărbătoare în cinstea DOMNULUI!” 6 A doua zi s-au sculat dis-de-dimineaţă şi au adus arderi de tot şi jertfe de pace (conform notelor ediției, adesea tradus prin jertfă de comuniune sau jertfă de mulţumire, deoarece poartă şi aceste sensuri, n.tr.). Poporul s-a aşezat să mănânce şi să bea, după care s-a sculat să se distreze.

7 DOMNUL i-a zis lui Moise:

Coboară de pe munte, căci poporul tău, pe care l-ai scos din ţara Egiptului, s-a stricat. 8 S-au abătut repede de la calea pe care le-am poruncit-o; şi­au turnat un viţel, i s-au închinat, i-au adus jertfe şi au zis: „Israele, iată zeii tăi care te-au scos din ţara Egiptului!” 9 Am văzut cât de încăpăţânat este acest popor, a continuat DOMNUL să-i spună lui Moise. 10 Acum, lasă-MĂ! Mânia MEA are să se aprindă împotriva lor şi-i voi mistui, iar din tine voi face un neam mare.

11 Dar Moise a căutat Faţa DOMNULUI, DUMNEZEUL său, zicând:

DOAMNE, de ce să se aprindă Mânia TA împotriva Poporului TĂU, pe care l-ai scos din ţara Egiptului cu mare putere şi cu mână puternică? 12 De ce să zică egiptenii: „Spre nenorocirea lor i-a scos, ca să-i omoare prin munţi şi să-i şteargă de pe faţa pământului!” Întoarce-TE din Mânia TA cea aprigă şi lasă-TE de răul pe care vrei să-l faci Poporului TĂU. 13 Adu-ŢI aminte de robii TĂI: Avraam, Isaac şi Israel, cărora le-ai jurat pe TINE ÎNSUŢI, zicându-le: „Vă voi înmulţi urmaşii (conform notelor ediției, sămânţa; „termenul ebraic pentru sămânţă este un singular care se poate referi atât la un singur urmaş, cât şi la toţi urmaşii de pe linia genealogică a unei persoane,” n.tr.) ca stelele cerului şi toată această ţară, pe care v-am promis-o, o voi da urmaşilor voştri şi ei o vor moşteni pentru totdeauna.”

14 Atunci DOMNUL a renunţat la răul pe care avea de gând să-l facă Poporului SĂU.

15 Apoi Moise s-a întors şi s-a coborât de pe munte cu cele două table ale Mărturiei în mâini, table care erau scrise pe ambele părţi, scrise pe faţă şi pe spate. 16 Tablele erau lucrarea lui DUMNEZEU şi scrisul era scrisul lui DUMNEZEU săpat pe table. 17 Când Iosua a auzit zgomotul făcut de poporul care striga, i-a zis lui Moise:

Este zgomot de război în tabără.

18 Moise a răspuns:

Nu este nici strigăt de biruinţă,

nu este nici vaiet de înfrângere,

ci zgomot de petrecere

este ceea ce eu aud.

19 În timp ce se apropia de tabără, Moise a văzut viţelul şi dansul. Atunci s-a aprins de mânie, a aruncat tablele din mâini şi le-a sfărâmat de poalele muntelui. 20 A luat viţelul pe care l-au făcut şi l-a ars în foc. L-a măcinat până s-a făcut cenuşă, după care a împrăştiat cenuşa pe apă şi a dat-o israeliţilor s-o bea.

21 – Ce ţi-a făcut acest popor de ai adus asupra lui un păcat atât de mare? i-a zis Moise lui Aaron.

22 – Să nu se aprindă de mânie domnul meu, i-a răspuns Aaron; tu cunoşti poporul acesta şi ştii că este pornit la rău. 23 Ei mi-au zis: „Vino şi fă-ne nişte zei care să meargă înaintea noastră, căci nu ştim ce s-a întâmplat cu acest Moise, care ne-a scos din ţara Egiptului.” 24 Atunci eu le-am răspuns: „Oricine are aur să-l scoată!” Ei mi l-au dat, iar eu l-am aruncat în foc şi din el a ieşit viţelul acesta.

25 Când a văzut Moise că poporul era fără frâu – căci Aaron îl făcuse să fie fără frâu şi de batjocură înaintea duşmanilor lui – 26 a stat la intrarea în tabără şi a zis: „Cine este de partea DOMNULUI, să vină la mine!” Toţi Leviţii s-au adunat în jurul lui.

27 El le-a zis: „Aşa vorbeşte DOMNUL, DUMNEZEUL lui Israel: «Fiecare dintre voi să se încingă cu sabia! Întoarceţi-vă şi mergeţi din poartă în poartă, prin toată tabăra şi fiecare să omoare pe fratele, pe prietenul şi pe vecinul său.»” 28 Leviţii au făcut aşa cum le-a poruncit Moise şi aproape trei mii de oameni au căzut în ziua aceea. 29 Apoi Moise le-a zis: „Astăzi v-aţi predat (conform notelor ediției, sau, Predaţi-vă astăzi, n.tr.) DOMNULUI, fiecare cu preţul fiului şi al fratelui său, aducând binecuvântare peste voi.”

Mijlocirea lui Moise

30 În ziua următoare Moise a zis poporului: „Aţi făcut un mare păcat. Acum mă voi sui la DOMNUL; poate voi putea face ispăşire pentru păcatul vostru.” 31 Moise s-a întors la DOMNUL şi I-a zis:

Oamenii aceştia au săvârşit un mare păcat, făurindu-şi zei din aur. 32 Dar acum, TE rog, iartă-le păcatul! Dacă nu, şterge-mă din cartea pe care ai scris-o.

33 – Pe acela care a păcătuit împotriva MEA îl voi şterge din Cartea MEA, i-a răspuns DOMNUL lui Moise. 34 Acum du-te şi condu poporul spre locul despre care ţi-am spus. Iată că Îngerul MEU va merge înaintea ta. Totuşi, atunci când va veni ziua pedepsei, îi voi pedepsi pentru păcatul lor.

35 DOMNUL a lovit poporul, pentru ceea ce făcuseră cu viţelul făurit de Aaron.”

Leviticul 23:23-32, Noua Traducere în Limba Română 2006

Sărbătoarea Trâmbiţelor

23 DOMNUL i-a zis lui Moise: 24 „Spune-le Israeliţilor: «În prima zi a lunii a şaptea (conform notelor ediției, Luna Tişri, Septembrie-Octombrie sau; mai târziu, Anul Nou, deoarece marca sfârşitul anului agricol şi începutul unui nou sezon, n.tr.) să aveţi o zi de odihnă, o adunare sfântă vestită cu sunete de trâmbiţe. 25 Să nu faceţi nici o muncă obişnuită în timpul ei şi să aduceţi DOMNULUI jertfe mistuite de foc.»”

26 DOMNUL i-a zis din nou lui Moise: 27 „În a zecea zi a lunii a şaptea să fie Ziua Ispăşirii (Yom Kippur, n.tr.). Atunci să aveţi o adunare sfântă; să vă smeriţi sufletele (conform notelor ediției, sau, să postiți, n.tr.) şi să aduceţi DOMNULUI jertfe mistuite de foc. 28 Să nu lucraţi nimic în ziua aceea, căci este Ziua Ispăşirii, când se face ispăşire pentru voi înaintea DOMNULUI, DUMNEZEUL vostru. 29 Acela care nu se va smeri în ziua aceea va fi nimicit din poporul său. 30 Pe acela care va lucra ceva în ziua aceea îl voi nimici din mijlocul poporului său. 31 Să nu lucraţi nimic: este o poruncă veşnică pentru toţi urmaşii voştri în toate locurile în care veţi locui. 32 Este un Sabat, o zi de odihnă în care să vă smeriţi sufletele; din seara celei de-a noua zi până în seara următoare să ţineţi Sabatul.”


* * * * * * *