Profeția 100

Translator în Ebraică Ieși la Iveală

în Numele lui YAHUSHUA HA MASHIACH!


Scrisă/Vorbită sub Ungerea RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT)

prin Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

12 Iulie 2008


Aceasta este de la Profeția 105, YAHUVEH a spus să pun aceasta pe toate Profețiile de acum înainte: EU te-am avertizat acum mult timp Elisabeth (Elisheva) să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie, chiar dinainte să fie (sau, existe, n.tr.) o Parohie. EU am pus asta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău, căci nimic din asta nu a fost făcut de mâna ta, nimic din asta nu a ieșit (sau, nu a luat ființă, n.tr.) din gura ta. Este din Gura lui YAHUVEH care a dat naștere. Este din Gura lui YAHUSHUA al tău MASHIACH care a dat naștere. Este din Gura lui RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT) a ta IMMAYAH care a dat naștere. Dacă ar fi fost numai prin mâna ta ar fi eșuat acum mult timp. Este prin Vântul lui SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) care suflă peste acest pământ, Sfântul Vânt al Regenerării, nu este prin suflul tău (sau, respirația ta, n.tr.) sau ar fi eșuat. (Isaia 42:8)

(„EU sunt DOMNUL; acesta este Numele MEU!

EU nu-MI voi da Slava MEA altuia

sau Lauda cuvenită MIE, idolilor!”

Isaia 42:8, n.tr.)

În Iulie 2010 YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea din 2 Cronici înaintea fiecărei Profeții:

2 Cronici 36:16, „Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI, și i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când mânia DOMNULUI s-a ridicat împotriva poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

* * * * * * *

Explicație: Pe această (dată de, n.tr.) 12 Iulie 2008 eu am început să mă rog ca un translator în Ebraică să iasă la înaintare (sau, să apară, n.tr.). Acum patru ani noi am avut un bărbat care a scris și a spus că el și fratele lui luau Profețiile și le duceau peste tot în Ierusalim. Dar pentru că noi ne mutam și mutam și mutam, eu întotdeauna gândeam că urma să-i răspund și apoi alte lucruri s-au întâmplat și noi am uitat să-i scriem (răspuns, n.tr.) și noi nu am mai putut să găsim acel e-mail din nou în hotmail. Dacă a fost chiar Caleb eu nu știu dar eu am început să mă rog presant și am început să văd un anunț pus pe site-ul nostru și pe el scria, „Urgent! Este nevoie de traducător în Ebraică acum!”

Apoi eu am văzut o viziune și eu nu sunt cineva căreia i se dau viziuni ușor și astfel eu știu că ele sunt de la YAHUVEH când le văd și ceea ce eu am văzut a fost un Sfânt înger și eu nu pot vedea dacă este un bărbat sau o femeie dar aceasta va fi pusă acolo (tradus literal; sau, pe website, n.tr.) împreună cu, „Urgent! Este nevoie de traducători pentru Profeții, Cuvinte și Mesaje.”

Principalul lucru pe care eu l-am văzut a fost că acest Sfânt înger împingea puternic (sau, urnea, sau, îmbrâncea; în original, „was shoving,” n.tr.) această persoană de umeri și persoana stătea nemișcată (sau, pe loc, n.tr.). Persoana este deja acolo, cel/cea care a fost chemat(ă) să traducă, să fie traducătorul în Ebraică al Cuvintelor care mi-au fost date mie, deja citește site-ul Parohiei (termenul original, „Ministry,” nu este echivalentul perfect al cuvântului Parohie; pe acest website, termenul înseamnă lucrarea spirituală a, sau serviciul spiritual al, unui grup Creștin, în special de evanghelism sau evanghelizare; n.tr.), ei (posibil, sau, persoana; gen nespecificat în original, n.tr.) doar au stat pe loc, ei nu s-au mișcat și eu văd un Sfânt înger de acest 12 Iulie 2008 și acest Sfânt înger o împinge puternic (sau, urnește, sau, îmbrâncește, n.tr.) pe această persoană de umeri și persoana doar se tot oprește și Sfântul înger doar tot urnește, urnește, urnește (continuu, n.tr.), și apoi ultima parte pe care eu am văzut-o, a împins (persoana, n.tr.) la un scaun de computer și ultimul lucru pe care eu l-am văzut este că l-a împins pe el în jos și întotdeauna pe (posibil și, de, n.tr.) vârful umerilor. Noi ne rugăm (acum, sau, continuu, n.tr.) în Numele lui YAHUSHUA HA MASHIACH, (că acest lucru, n.tr.) va fi pe lista de top (sau, cea mai importantă, n.tr.) a CDY (Călcătorii peste demoni ai lui YAHUSHUA, războinicii mijlocitori în rugăciune ai acestei Parohii; oameni din toată lumea care se roagă în fiecare zi pentru a proteja Parohia din punct de vedere spiritual; în original, „YAHUSHUA’s demon stompers,” n.tr.) și Marșurile Ierihon și când noi facem împărtășanie ca acest Evreu, această persoană care poate traduce în Limba Ebraică să iasă la iveală! Și din acest moment (încolo, n.tr.) ei vor (sau, el sau ea va, n.tr.) ști. Când ei aud (sau, el sau ea aude, n.tr.) data de 12 Iulie și când ei aud despre cum s-a întâmplat, ei au fost împinși puternic (sau, urniți, sau, îmbrânciți, n.tr.), ei vor ști că ei erau (cei care trebuie să traducă, n.tr.). Ei au fost împinși puternic (sau, urniți, sau, îmbrânciți, n.tr.) la (sau, către, n.tr.) această Parohie.

Și ei nu au vrut să-și facă timpul, și ei doar au citit aceasta (Se Caută Traducători în Ebraică) și au ținut acest lucru pentru ei înșiși dar acum este timpul (sau, momentul, n.tr.) să vină la înaintare. Ei nu s-au gândit c-ar putea întreprinde o astfel de sarcină dar YAHUSHUA HA MASHIACH spune, „EU te-am ales pentru o astfel de sarcină.” Și vedeți voi eu întotdeauna am crezut că Profeția 78 nu ar putea fi eliberată până când nu este eliberată în Limba Ebraică deoarece Cuvântul spune că YAH întâi ne trimite la Evreu (sau, Evrei, n.tr.) și apoi la Gentil (tradus literal din original, „Gentile,” cuvânt înrudit cu „gintă;” oameni care nu sunt de neam Evreiesc; Biblia în Limba Română traduce acest cuvânt drept „neamuri” sau „Greci,” deși termenul nu se referă neapărat la oameni de această naționalitate; limbaj original foarte similar cu versiunea în Limba Engleză a Romani 1:16-17; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „16 Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelie, fiindcă ea este puterea lui DUMNEZEU pentru mântuirea fiecăruia care crede – întâi a Iudeului, apoi a Grecului –, 17 deoarece în ea este descoperită o dreptate oferită de DUMNEZEU, care vine din credinţă şi care duce la credinţă (conform notelor ediției, sau, „DUMNEZEU, Care este de la început şi până la sfârşit prin credinţă,” n.tr.), aşa cum este scris: „Cel drept va trăi prin credinţă (conform notelor ediției, referință la Habacuc 2:4, „Iată, s-a îngâmfat! / Nu-i este neprihănit sufletul în el; / însă cel drept va trăi prin credinţa lui,” n.tr.),” n.tr.) dar ea nu a ajuns încă la Limba Ebraică. Ea a fost în Israel dar încă ea nu a fost, după știința mea, tradusă în Ebraică. Astfel (acest lucru, n.tr.) este urgent și (acest lucru, n.tr.) este important.

Anthony a spus că a avut un vis. Și Anthony este un Profet care în mod cert vede viitorul în visele lui și el mi-a spus astăzi într-o zi de Shabbat, el a spus că el a avut un vis și că eu îl postam pe forumul nostru privat înaintea mijlocitorilor noștri în rugăciune și eu eliberam Profeția 78 și că asta este ceea ce urma eu să fac mai întâi. Eu urma s-o eliberez unui grup select mai întâi(,) înainte ca eu s-o duc înaintea lumii pentru că un profet îi este supus (sau, este sub autoritatea, n.tr.) un(ui) alt profet. Și totuși eu știu că ea nu a fost eliberată în Ebraică și niciodată nu a fost urgența (sau, stringența; „urgency,” n.tr.) în mine atât de adâncă, de a-i cere managerului (sau, a-l ruga pe managerul, n.tr.) web să pună înaintea întregii lumi, „Avem nevoie de un translator în Ebraică acum!” Și eu sunt încurajată de acel Sfânt înger. Astfel(,) asta este ce am văzut eu. Asta este ceea ce am auzit eu în această zi pe când noi ne pregăteam să facem împărtășanie în Numele lui YAHUSHUA HA MASHIACH.

* * * * * * *

Cuvânt Profetic: Elisabeth [Elisheva] Draga MEA, există chiar și un alt motiv de importanță (sau, important, n.tr.), pentru care acest traducător în Ebraică trebuie să asculte (sau, să se supună, n.tr.) căci acesta este motivul pentru care îngerul l-a împins puternic (sau, urnit, sau, îmbrâncit, n.tr.), îi/le (gen nespecificat în original, n.tr.) împinge puternic (sau, urnește, sau, îmbrâncește, n.tr.) căci sunt mai mult decât unul/una care au fost chemați/chemate. Tu nu poți (posibil și, voi nu puteți; persoană nespecificată în original, n.tr.) intra (sau, pătrunde; în original, „enter into,” n.tr.) în Israel până ce Cuvintele nu au survenit în Ebraică.

Timp de mulți ani tu ai știut și tu chiar ai încercat să te duci înaintea timpului MEU (sau, înaintea timpului stabilit de YAHUVEH, n.tr.) când un altul te-a chemat (vag în original; posibil și, strigat, sau, sunat, n.tr.) dar asta a fost înainte de timpul MEU (stabilit, n.tr.) și în timp ce (sau, pe măsură ce, sau, când, n.tr.) el stătea acolo și aștepta și chiar spunea că avea cazarea—satana a încercat să se ducă înainte de timpul MEU (stabilit, n.tr.). Toate acestea vor fi incluse căci EU îi vorbesc acum inimii Evreului care citește aceasta. Cât de mult îți iubești poporul? Nu vrei ca și ei (sau, acești oameni; gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg, n.tr.) să cunoască Adevărul? Sfântul înger te împinge puternic (sau, urnește, sau, îmbrâncește, n.tr.) căci tu pui alte lucruri înaintea muncii pe care EU am hirotonisit (sau, predestinat, sau, preorânduit; același cuvânt este folosit în Limba Engleză pentru hirotonisirea preoților; „ordained,” n.tr.) ca tu s-o faci. Vezi tu Elisabeth [Elisheva], EU îți spun că tu te duci (acum; sau, ești pe punctul de a te duce, n.tr.) la pescuit. EU îți dau o învățătură despre pescuit și apoi EU îți spun să te duci la al treilea cel mai citit site de știri (rense.com) de pe internet și să te duci la pescuit și să le arăți Adevărul pe care EU l-am proclamat de la (sau, din, n.tr.) această Parohie (sau, activitate de evanghelizare, n.tr.), nu de la buzele unui prezentator/unei prezentatoare de știri (gen nespecificat în original, n.tr.).

Acum EU îți (sau, vă, n.tr.) spun aceasta! Chiar umilul myspace (site asemănător cu Facebook dar mai vechi, n.tr.), EU ți-am spus Elisabeth [Elisheva] (că, n.tr.) tu vei ajunge (sau, urma să ajungi, n.tr.) la milioane de suflete. Toate dintre acestea (posibil, aceste site-uri, n.tr.) sunt momeală să-i conducă aici (posibil, la Parohia Amightywind, n.tr.), să primească Adevărul pe care ei/ele nu-l primesc (sau, obțin, n.tr.) de la nicio biserică organizată. O(,) EU am o rămășiță. EU am câțiva (oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) dar există mai mulți care nu proclamă Adevărul MEU, atât de puțini și atât de depărtați (sau, de departe unul/una de celălalt/cealaltă, n.tr.). Și acum EU îți spun aceasta, translatorul în Ebraică va ieși la înaintare (sau, apărea, n.tr.) căci acestea sunt ape străine chiar mai adânci în care EU te trimit. Dar păzește-te (sau, ferește-te, n.tr.) căci dacă tu crezi că bătăliile au fost dure până acum (sau, până în acest moment, n.tr.), când EU te trimit în ape păgâne, atunci când EU te emit (sau, trimit, n.tr.) în apele unde sălășluiesc Evreii Ortodocși, chiar și (sau, însăși, n.tr.) cabala (practică ocultă Evreiască, n.tr.) va fi folosită împotriva ta. Ei (sau, acei oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) își vor face blestemele. Dar ceea ce ei vor afla, (este că, n.tr.) acele blesteme se vor întoarce înapoi în propria lor față căci Israelul este plin de ocult, ocult pe care tu nu-l înțelegi, niciodată nu l-ai învățat, căci EU nici măcar nu ți-am permis măcar (emfază conform originalului, n.tr.) să fi auzit de aceste lucruri dar tu vei avea Înțelepciune ceea ce tu nu ai acum, (de, n.tr.) unde (posibil și, când, n.tr.) tu încă nu ai dat de (sau, întâlnit neașteptat; în original, „encountered,” n.tr.) dușmanul care va veni spre tine când aceste Profeții sunt traduse în Ebraică. Însuși fiul satanei se va ridica și-i va trimite pe alții să încerce să te devoreze. Ține minte asta, niciun Evreu Zionist nu este al (sau, de-al, n.tr.) MEU (sau, de la MINE, n.tr.). Zionismul nu este Sfânt.

EU îți spun asta în avans astfel încât tu să înțelegi (sau, să poți înțelege, n.tr.) de ce traducătorul în Ebraică nu a ieșit încă la iveală. Dar acum este timpul (sau, momentul, n.tr.)! EU am tot avut de-a face (sau, tratat, n.tr.) cu aceștia (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg, n.tr.) căci există mai mult decât unul/una și deși ei s-au reținut (sau, au ezitat, n.tr.), acum Sfinții MEI îngeri îi împing puternic (sau, le dau bice, n.tr.)! Scrieți-i acestei Ringmaiden (de la verbul a (ră)suna, „to ring,” și substantivul inel, „ring,” în sensul de a (ră)suna în jurul lumii; poate fi tradus drept Fecioară Care Proclamă Cuvântul lui YAHUVEH în Jurul Lumii; numele pe care DUMNEZEU i l-a dat Profetului Elisabeth Elisheva; verbul „to ring” înseamnă și a bate clopotele, cum ar fi ale unei biserici, n.tr.)! Scrieți-i acestei Parohii! EU îi vorbesc inimii (posibil, inimilor; singular conform originalului, n.tr.) translatorilor acum și EU aș putea chiar să dau numele voastre dar EU nu-i voi permite dușmanului să vă cunoască (sau, știe, n.tr.) numele. Și cuvinte pentru cei înțelepți (tradus literal; expresie; sau, cei înțelepți înțeleg din puține cuvinte, n.tr.), translatorilor în Ebraică, nu folosiți numele vostru adevărat.

Sfârșitul Cuvântului

Elisabeth [Elisheva]: Asta e tot ce aud. YAHUSHUA fie lăudat!

Jignindu-i pe Majoritatea, Luminându-i (sau, Lămurindu-i, n.tr.) pe Unii (Oameni; gen nespecificat în original, n.tr.)

Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

Dacă această Profeție v-a fost o binecuvântare vă rog scrieți-mi un e-mail și anunțați-mă.

Contactați-ne

www.amightywind.com www.almightywind.com


* * * * * * *