Yom Kippur

3. Mosebok 23: 26-32
26 Og YAHUVEH talte til Moses og sa:

27 Også på den tiende Dagen i denne syvende måneden skal det være en Dag med Soning: det skal være en Hellig sammenkomst for dere, og dere skal plage deres sjeler, og tilby et ildoffer til YAHUVEH.

28 Og dere skal ikke gjøre noe arbeid på den Dagen, for det er en Dag med Soning, da skal det gjøres Soning for dere, for YAHUVEH.

29 For hver dem som ikke faster den Dagen, skal utryddes av sitt folk.

30 Og hver dem som gjør noe arbeid den Dagen, han skal utryddes av sitt folk.

31 Dere skal ikke gjøre noe slags arbeid på den Dagen, det skal være en evig lov fra slekt til slekt i alle dine bosteder.

32 Det skal være Høyhellig Sabbat, og dere skal faste: i den niende Dagen i måneden, om kvelden, fra den ene kvelden til den neste, skal dere feire deres Sabbat.

Yom Kippur (Dag av Soning) er den mest Høytidelige Dagen i det jødiske året og konkludere de Ti Dagene av Ærefrykt – faller på den tiende Dagen i Tisjri (Tishri). Vi er befalt til å plage våre sjeler på denne Dagen og bli felt av fra ditt folk, 3. Mosebok 23:29.

Noen tolker dette at det er ment å faste, andre argumenterer at fasting plager kroppen ikke sjelen.

Yom Kippur er en Høytidelig Dag med bønn. Yom Kippur er “Sabbaten av Sabbatene” – Den Helligste Dagen i året. Yom Kippur er Dagen for å søke tilgivelse for løfter som er brutt ---løfter mellom mennesket og YAHUVEH og mellom hverandre.

I shul (synagoge) like før Yom Kippur, bærer mennene sine tillat [Jødiske bønnesjal] og kantoren synger “Kol Nidre” tre ganger - blir høyere for hver gang. Dette minner folk om viktigheten ved å holde sine løfter til YAHUVEH og andre mennesker. Dette er en tid for bekjennelse og bønn – innrømme skyld av vår synd og be YAHUVEH om tilgivelse.

Da tempelet fremdeles stod, ville ypperstepresten gått inn i det Aller Helligste på Yom Kippur og ofre blodet av offeret for folket. Ypperstepresten ville tilbydd Høytidelige bønner som YAHUVEH ville motta ofringen og tilgi syndene til folket. YAHUSHUA er vår yppersteprest – HAN gikk inn i Himmelens Aller Helligste og gjør stadig soningsblod for vår synder. Vi er så takknemlige for at vi har YAHUSHUA som er den eneste forbeder framfor vår Himmelske Fader YAHUVEH.

Men mange messianske jøder er ikke sikre på hva man skal gjøre med hensyn til Yom Kippur (Soningsdagen). Tradisjonelt sett ble de med jødisk bakgrunn oppdratt til å tro at på den dagen soner de synder mot YAHUVEH, gjennom bønn og faste. Men siden Bibelen har åpenbart for oss at YAHUSUA var og er Soningen for våre synder, hva er hensikten med å observere Yom Kippur?

Yom Kippur er en Høyhellig Dag som minner oss om at vi faktisk fremdeles er jøder gjennom det utgytte blodet til YAHUSHUA vil alle podet inn å observere De Hellige Dager som bringer oss nærmere hverandre i forståelse av jødiskheten til vår Messias. Det er en Høytidelig, Hellig Dag med bønn, bønn er en sentral del av den messianske jødedommen. Fasten er en utmerket måte å komme nærmere YAHUVEH – mange bønnekrigere som taler til Den Allmektige YAHUVEH om alvorlige saker, tar en dag eller to til å faste og be. Alt som bringer oss nærmere til YAHUVEH og YAHUSHUA er definitivt positivt.

Det er bare én måte å få tilgivelse for syndene, og det er gjennom Navnet YAHUSHUA, og sette YAHUVEH og YAHUSHUA først i ditt liv og kjærlighet, spør om tilgivelse for dine synder, vende seg bort fra dine synder, og gjør HAM til din HERRE i ditt liv. Adlyd YAHUVEH og YAHUSHUA til å bringe herlighet til dem sitt navn og bevise hvor mye du virkelig elsker YAHUVEH og YAHUSHUA. Fasting vil ikke frelse deg, bare Navnet og Blodet til YAHUSHUA ha MASHIACH frelser oss!