HVORFOR VI BRUKER DE ÅNDELIGE NAVNENE TIL YAHUVEH, YAHUSHUA OG SHKINYAH GLORYGjennomgått den 28. September 2009

Disse skrifter er ute av New King James oversettelsen.

Jes. 12:02

Se, Gud er min frelser! Jeg vil stole på og ikke være redd; “For YAH, Herren, er min styrke og sang; Han har også blitt min frelser.”

Jes. 26:4

Stol alltid på Herren, For i YAH, Herren, er det evig styrke.

Salmenes bok 68:4

Syng til Gud, syng lovsanger til hans navn; Berømme Ham som rir oppå skyene, Ved hans navn YAH, og fryde seg foran ham.

*******

I løpet av de siste årene har vi fått profetiske ord om at anti-kristne vil bruke navnet Jesus Kristus i den Store Trengselen. Når anti-kristne er avslørt, og bruker navnet Jesus, vil YAHUVEH IKKE høre noen av bønnene som er sagt i navnet Jesus Kristus. Hvordan kunne HAN det når anti-kristne bruker dette navnet og bedrar milliarder. Du må bruke de Åndelige Navnene til YAHUSHUA OG YAHUVEH/YAHWEH i den Store trengselen, ellers vil IKKE dine bønner bli hørt.

Vi legger inn utdrag fra profetier som refererer til de Åndelige Navnene og spesielt hvorfor du ikke må bruke navnet Jesus Kristus i den Store Trengselen. Dette må leses. Dette er svært viktig for fram i tid!

Profeti 77- SE JEG, YAHUVEH, SENDER DEG FREM

Når de kaller på MIN Sønn, ikke bare i Jesus Kristus navn, men når de ærer arven Jeg ga dem på denne jorden. For HAN kommer fra linjen til David, Han kom som en hebreer, så lær dem. Jeg vil at Han skal bli æret og kalt av Hans Navn YAHUSHUA. Jeg lover og Jeg avlegger et høytidelig løft, de som vil adlyde, de som kaller seg selv for pinsevenner, du er spredt over hele verden. Dette er hva satan grøsser og skjelver over. Hvis du bare mottar sannheten av Jødiskheten av Messia, da har du også gitt ditt liv.

Profeti 83- JEG, YAHUVEH, SIER “ FORBERED, ENDEN ER NÆR! “

Alle som er invitert til ekteskapsloven nattverd til Lammet, Jeg har denne advarselen til deg, i den Store Trengselen kommer den ene som vanligvis blir kalt antikrist, som i sannhet er sønnen til satan, fortapelsens sønn. Han vil bruke og forfalske det navnet som er kjent verden over, i hver slekt og tunge, navnet som kristne kjenner og elsker som er Jesus Kristus.

[ VELDIG VIKTIG! LES DETTE NESTE AVSNITTET NØYE]

Vokt dere, tegn, under og mirakler blir gjort enda og sjeler er fortsatt frelst i Jesus Kristus navn, frykt ikke. Imidlertid, det er enda ikke Endetiden og du er bare holdt ansvarlig for hva du har lært. Jeg, YAHUVEH, beæret og salvet navnet “Jesus”, selv om MIN Sønn YAHUSHUA ble gitt et hebraisk Navn med HANS hebraiske mor. Og Jeg er HANS Far, HANS Navn skal inneholde MITT Navn YAH. Navnet Jesus har slettet MITT Åndelige Navn, det Navnet som er over alle Navn. MITT Navn er YAHUVEH og Navnet til YAHUSHUA betyr en konstant påminnelse i hver tunge YAH frelser! Er det ikke din skikk å nevne sønnen etter hans far? Hvorfor tror du at det er noe annerledes for MIN Himmelske Far å gjøre det samme? Det er en konstant påminnelse til dere at Jeg, YAHUVEH og MIN Sønn, YAHUSHUA, er ett.

Det er satan og hans tjenere som frykter Navnet YAH, men Jeg kjenner MINE barns kjærlige hjerter. Jeg selv har tilgitt dere for å bryte MIN sanne Sabbat, å bryte det fjerde budet igjen og igjen, men Jeg tilgir ikke dette mer. Nå er du holdt ansvarlig for hva du vet. Du blir holdt ansvarlig for å advare andre. Det er mer åndelig salvelse i det hebraiske Navnet til YAHUSHUA, og i MITT Navn, YAHUVEH. Nå er Endetiden nær og Jeg advarer dere til å lære andre om hva du nå vet som er sannhet. Det er mer salvelse i VÅR Hellige åndelige Navn.

Bruk dem, ikke gjør flere unnskyldninger. Under den Store Trengselen må du påkalle MIN Sønns Hebraiske Navn, YAHUSHUA HA MASHIACH. MITT Navn YAH er i HANS Navn, Navnet over alle Navnene.

Hvis du ikke lærer dette nå, så når du ber om utfrielse eller healing i den Store Trengselen ved å rope ut navnet “Jesus”, husk at sønnen til satan skal bruke dette navnet som Gud. Hvordan kan du forvente å bruke det sammen navnet som sønnen til satan skal bruke? Du vil påkalle sønnen til satan og vet det ikke.

Den eneste sanne helbredelse, tegn, under, mirakler og oppstandelse kommer fra Himmelen, alt annet av helbredelse eller utfrielse er en illusjon, og under den Store Trengselen vil det være illusjoner som synes å være sannheten, mer er løgn rett fra tronen til satan. Lær nå og advar andre nå. I den Store Trengselen bare i Navnet YAHUSHUA, ikke i navnet Jesus, vil sann utfrielse, helbredelse, oppstandelseskraft komme frem.

Folk som elsker og tjener “Jesus” vil nå lure på hvorfor deres bønner ikke har blitt besvart, deres tro vil lide, og de vil selv dø for sin tro, forstår ikke hvorfor utfrielse ikke kom i det navnet.

Advar dem nå slik at de blir vant til å bruke det hebraiske Navnet YAHUSHUA, og YAHUVEH og RUACH HA KODESH. Satan vil ikke forfalske Navnet YAHUSHUA med MITT Navn YAH i det.

Alle andre som fornekter dette Ordet, selv om de hevder å elske Jesus og likevel nekter å lære de hebraiske Åndelige Navnene, Sabbaten, og Hellige Dager og Fester. De vil fortsette å amme på melk fordi de ønsker ikke åndelige tenner til å spise dette åndelige kjøttet. I den Store Trengselen vil de huske hva de hadde lest, og noen vil omvende seg og vite at dette departementet var virkelig sendt fra Himmelen. For MINE elskede Babyer, Brud og Utvalgte, se opp, deres forløsning er nær. På en eller annen måte så vil du komme hjem til Himmelen igjen

Profeti 84- VOKT DEG FOR ILLUSJON!

Bare fordi grekerne gav MIN Sønn et navn, bare fordi King James Bibelen gjentok Jesus Kristus navn igjen og igjen, betyr det ikke at HANS Navn er endret. Det vil alltid forbli et hebraisk Navn, et Navn som inneholder Navnet MITT, YAHUVEH. Jeg, YAHUVEH har et Navn som er en påminnelse til denne jorden, som er den prisen MIN Sønn måtte betale. Igjen, Jeg sier det igjen og igjen og igjen og igjen og igjen, du kan kalle denne profeten blasfemisk, du kan baktale henne, du kan si at hun kommer til helvete, men Jeg forteller deg dette. Jeg, Kongen av Skapelsen, Jeg som er den ene evige Hellige, forteller deg dette, HANS Navn som er over alle Navn, er oppkalt etter Jeg, YAHUVEH. Jeg, YAHUVEH betyr “YAH frelser.”

Ingenting har endret seg. Fordi Jeg æret Jesus Kristus navn. Fordi Jeg salvet Jesus Kristus navn. Fordi Jeg frelste i Jesus Kristus navn. Fordi Jeg utfridde og gjorde tegn, under og mirakler i Jesus Kristus navn, betyr ikke at du ikke trenger å kjenne HANS Hebraiske Navn. Du vil og du blir holdt ansvarlig for hva du vet. Fordi Jeg tillot all denne tiden for deg til å sette sammen og kalle Søndagen MIN Sabbat, Jeg gjorde det samme, Jeg tillot det. Det var ikke MIN vilje, Jeg tillot det. Men i den Store Trengselen kommer satan til å vise deg hvordan han kommer til å forfalske. [Pass på Søndags Krikene]

For igjen sier Jeg, selv den meget velstående evangelister som kjenner denne sannheten har utsolgt denne sannheten, har kompromittert denne sannheten, vil føre deg rett inn i armene til anti- messia, sønnen til satan. Og de vil si, “ Det er Jesus Kristus, det er din Messia, han er kommet. Han er kommet og nå er det fred over hele denne jorden, du trenger ikke å bekymre deg for helvete.” Hvorfor kan ikke du se? De vil ikke forfalske MEG. MITT Navn er YAH. King James vil betale. King James har betalt da han utslettet MIN Sønns Åndelige Navn. LES! LES! LES! Studer og vis deg selv godkjent. Det var ikke alltid King James, les den Hellige Manuskripter. Les hvor den hebraiske oversettelser er. Les til og med hvor den Arameiske kjenner Hans Navn. HVORFOR? HVORFOR? HVORFOR vil du ikke tro?

Så mye lidelse den kristne kirke kommer til å gå gjennom, fordi de kastet ut messianske jøder. Og du av den messianske jødiske synagogene, Jeg peker fingrene MINE også til deg. Du, som tok ut MITT Navn YAH og sa, “Yeshua vil gjøre”. Du ønsket ikke å fornærme de ortodokse jødene. Du kompromitterte. Du som kaller denne profeten MIN som bruker å snakke et Åndelig Navn, du har rett, det er derfor Jeg salvet henne og ikke deg. Du som tørr å stave MITT Navn “G-d”. Hva er dette? Hva er det ment å bety for meg? Du tar til og med bort MIN Guddom og du lurer på, hvor er de mirakler av gammel tid?

Profeti 89- HEMMELIGHETER AV RUACH HA KODESH

Når du leser i Ordet som er blitt oversatt og de våger å kalle MIN Sønn YAHUSHUA, menneskesønnen. HAN var aldri menneskesønnen. HAN er Sønn til YAHUVEH! Sønnen til YAH!

Når du ser dette i oversettelsen, for hvor lenge nå har Jeg fått deg til å sørge og du har aldri følt fred i dette og enda du forklarer at all oversettelser gjør dette. Det var ikke ved MIN Hånd! Dette er av satans plan. Selv om HAN var født i en menneskelig ramme, selv om HAN led den smerten på korset, var HAN aldri, aldri, aldri menneskesønnen! HAN er Sønnen til YAH og HANS Navn, til og med til den proklamerte verden. Hvorfor tror du at satan i oversettelsen prøvde å tilpasse HAM og gi HAM navnet til en mann. Jeg har tillat dette og på denne tiden før den Store Trengselen vil navnet Jesus stå. Prøvde å tilpasse HAM og gi HAM navnet til en mann. Jeg hat tillatt dette og på denne tiden før den Store Trengselen vil Jesus Navn stå.

Oh, men i den Store Trengselen, dem som er frelst nå og har levd Hellig foran MEG, MIN ånd er i dem, akkurat som du var frelst i Jesus Navn, du vil fortsatt påkalle HAM i det Navnet. Og ikke misforstå MEG, det er kraft, Himmelsk kraft som styrker det Navnet på grunn av nåden til din ABBA YAHUVEH. Men i den Store Trengselen skal så mange dø, selv om de er frelst nå, vil så mange lure på hvorfor deres bønner ikke blir besvart. Det er ikke fordi VI ikke elsker dem. Og Jeg snakker ikke til dem som vil gå i søndags kirker og vil ta MERKET.

Jeg snakker til dem som vil kalle ut i Jesus Navn, som vet at det var HAN som ble korsfestet og sto opp igjen fra de døde, og steg opp på den tredje dagen.

Vent på dem i Himmelen. Men de må forstå mens det nå er kraft i det Navnet, det vil ikke være noe kraft da i det Navnet. Det betyr ikke for dem som fortsatt går Hellig foran MEG at de ikke vil vende tilbake til Himmelen, men det betyr at Jeg ikke kan svare dem som Jeg sa det er MIN salvelse, som å blåse et kyss til ABBA YAHUVEH at deres bønner er besvart, men på den dagen kan Jeg ikke styrke Ordene som de sier, for det vil være et annet ansikt på denne jorden som vil si, “ Jeg er Jesus”.

Og selv om Jeg vet hvilken Jesus de sier og påkaller til, fordi det navnet vil være som en forbannelse, vil ikke deres bønner nå til Himmelen, og de vil lure på hvorfor. Dette er grunnen til at du nå advarer dem. Dette er betydningen av det hebraiske Navnet. Du ser at satan vil ikke bruke Navnet YAH. Oh, Jeg har mange fiender der ute som nå våger å betjene sine departementer og bruker Navnet YAH til å lure ulvene og lammene. Men sønnen til satan vil ikke bruke Navnet YAH, han vil bruke det navnet som verden har blitt familie med og det var navnet J-E-S-U-S.

Så selv om dem som har navnet skrevet i Lammets Bok Av Liv, under den Store Trengselen, vil de komme tilbake til Himmelen.

Det vil bety at de må gi sine liv, men de vil aldri, noensinne inngå i en Søndag Kirke, ellers vil deres navn bli utslettet. Og det vil ikke bli noe salvelse på den tiden i navnet J-E-S-U-S; det vil bare bli i Navnet YAHUSHUA. Noen vil si YAHSHUA. Men Navnet YAH vil ikke bli utelatt.

For den salvede 144,000 vil ikke gi undervisning i navnet Jesus. Dette er nå. Det vil være da. Jeg har gitt deg denne beskjeden for å advare igjen. Det er akkurat som nå, det betyr ikke at alle dem som deltar i Søndag kirker ikke tilhører MEG, er ikke fylt med MIN Ånd, men i den Store Trengselen vil det ikke være tillatt for det er der de selger ut til Dyret. Forstår du? Sjeler er frelst nå

i Navnet J-E-S-U-S. Men det vil ikke være da.

Advar dem. Hvordan kunne Jeg svare dem? Hvordan kunne MIN Sønn svare dem? Når de roper ut, “Jesus, hjelp meg”, og sønnen til satan er der, og sier, “Her er jeg”. De vil si: “Jesus frels meg, tilgi meg for mine synder!” Og sønnen til satan vil si, “ Her er jeg”. Kan du ikke se faren? Kan dere ikke forstå? Du vet ikke den sorg som Jeg vil føle når dem som har navnet skrevet i Lammets Bok Av Liv, som vet bedre enn å gå til Søndag krikene, vil løpe og gjemme seg, og blir nødt til å gi sine liv, fordi de gråter ut og vil nekte å si Navnet YAHUSHUA.

De vil holde på det de lærte og de vil si Jesus navn og deres bønner vil ikke nå Himmelen, for Jeg vil ikke blåse dem som et kyss, fordi sønnen til satan vil rope ut, “Her er jeg”. Dette betyr ikke at deres navn er utslettet. Det betyr bare at Jeg ikke kan redde deres liv. Jeg kan ikke skjule dem. Jeg kan ikke mate dem. Jeg kan ikke utfri dem.

Dette er hvorfor Jeg oppreiser departementer som dette, som lærer Navnet YAHUSHUA, som lærer Navnet YAHUSHUA. Det spiller ingen rolle. Så mange nekter å si Navnet på den måten Jeg ga til deg. Men Navnet YAH kan ikke bli utelatt, for HANS Navn betyr til og med “YAH frelser”.

Jeg ga deg drømmen når de flygende tallerkene kommer. De er virkelig satans hær, men de har en rett til dem som vil rope ut i feil navn, fordi han (sønnen til satan) vil hevde “Her er jeg”.

Så pass på, nå har det allerede begynt. Det er en som har steget opp. Han har en verdensomspennende følgere, og han kaller seg selv for Jesus Kristus. Men nøkkelen er at han kastet ut alt som er Hellig. Vokt dere for den ene som kommer, for dette er kun et menneske, men pass opp for den ene som kommer. For det vil være som Judas som har kommet tilbake igjen og han er virkelig sønnen til satan, sønnen til lucifer.

Advar dem nå. Der er en tid og det er en sesong. Du vil vite når du skal la dette ord gå. Men Elisabeth, aldri vil du måtte lengte etter kjærligheten til en mor, for Jeg har vist deg at Jeg ha fylt det tomrommet.

 

Profeti 90- HVA ER NAVNET TIL RUACH HA KODESH?

Elisabeth, Jeg er din MAMMA SHKHINYAH GLORY. Jeg er din ene som salvet deg for tegn, under og mirakler som inkluderer å profetere og be i Hellig tunger av menneske og Hellige Engler. Jeg er din MAMMA SHKHINYAH GLORY. Jeg er den som går i forbønn for alle Hellige Barn, som bærer dine bønner til YAHUVEH sin trone som et kyss som blir blåst i luften, når det blir gjort i YAHUSHUA ha MASHIACH sitt Navn. Dette inkluderer også i navnet Jesus Kristus for nå, men pass opp, fordi sønnen til satan vil forfalske navnet Jesus Kristus i den Store Trengselen. Jeg vil ikke kunne sende bønnene på den tiden i Jesus Kristus navn, fordi djevelens yngel vil også bruke navnet Jesus Kristus. Lær nå det Åndelige Hebraiske Navnet til YAHUSHUA og YAHUVEH til alle som har åndelige ører til å høre, lytt og adlyd. Lær og bli vant til å bruke den sanne Hebraiske Navnet på den ene mest kalte Jesus Kristus, nå før det er for sent. Fortell folkene at de ikke må vente til den Store Trengselen, for å lære det på den harde måten.

Rop det helt til de hører og beskjeden ringer rundt om i verden, i den Store Trengselen vil det være et stort bedrag og på det tidspunktet, vil ikke YAHUVEH lenger kunne besvare bønner i Jesus Kristus navn. Kun i det Hebraiske Navnet YAHUSHUA ha MASHIACH som vil holde helbredelse, utfrielse og oppstandelseskraft. Fordi den som kalles for sønnen til satan, vil bruke og bedra millioner på millioner av mennesker ved å gjøre falske tegn, under og mirakler, men det er forfalskning av Jesus Kristus navn framfor verden.

Selv de utvalgte vil bli bedratt hvis det er mulig. Vokt dere, akkurat nå så er det onde mennesker med den ånden av antikristne, og de bruker JESUS KRISTUS navn, men de hater det Hebraiske Navnet YAHUSHUA, for det er en konstant påminnelse at YAH frelser! YAHUSHUA er den eneste MASHIACH (Messia).

Slutten på utdraget fra Profetiene.

………………..

Dette er lagt til også på den 28. September 2009 fra Elisabeth

Mange har skrevet og spurt (siden dette departementet kun bruker Navnet YAHUSHUA ha MASHIACH) om de kan fortsatt bruke navnet JESUS KRISTUS. Jeg skrev dette svaret til en ny Bror i YAHUSHUA ha MASHIACH. Navnet er Alex og salvelsen traff meg. Jeg skrev alle svarene på spørsmålene vi har mottatt i forbindelse til å bruke de Åndelige Hebraiske Navnene.

Spørsmål: Selv om denne tjenesten bruker Navnet YAHUSHUA ha MASHIACH, kan jeg bruke navnet JESUS KRISTUS?

Ja, du kan bruke navnet JESUS KRISTUS, men hvorfor ønsker du det? Som Profetiene forteller oss, hvis du er her i den Store Trengselen, vil antikrist komme til å bruke navnet JESUS KRISTUS, fordi antikrist vil utgi for å være HAM. I den Store Trengselen når kristne bruker navnet JESUS KRISTUS med kraftig stemme i bønner, vil det være antikrist som vises, og vil vite alt som blir bedt for.

Når navnet JESUS KRISTUS blir brukt av kristne med kraftig stemme i bønner, vil antikrist ha uhellige krefter fra satan og vil vite hvor de kristne er gjemt, så snart navnet JESUS KRISTUS blir brukt.

Dette er hvorfor det nå er en god tid til å komme i vane og bruke den sanne Hebraiske Navnet som Jomfru Maria (hennes Hebraiske navn er Mariam) gav til hennes Hebraiske Baby. Vær så snill, ikke misforstå, akkurat nå YAHUVEH - som du kanskje kjenner som JEHOVAH den Himmelske Far, og når du ser Navnet ABBA YAHUVEH, vet det at det betyr FAR YAHUVEH - er barmhjertig og HAN vet at vi alle bare hadde King James Versjon av Bibelen til å lære fra. Så de fleste av oss lærte “JESUS KRISTUS”, det greske navnet som var gitt til HAM. Jeg er ingen unntak.

Da jeg gav mitt liv og sjel til YAHUSHUA ha MASHIACH for 25 år siden i en Pinsemenighet Kirke en samling til Gud, var jeg frelst, døpt og fylt med Den Hellige Ånd i JESUS KRISTUS navn. Når YAHUVEH valgte meg til å føde dette departementet for nesten 15 år siden på Internett, og jeg ble ordinert som Apostel/Pastor, var det i navnet JESUS KRISTUS. Da jeg først begynte å Profetere var det i JESUS KRISTUS navn. Jeg kalte dette departementet av det Greske navnet ALPHA & OMEGA ALMIGHTYWIND HOLY GHOST FIRE CHURCH; det Hebraiske er ALPHA & TAV.

Jeg var en del av den organiserte kirke systemet, og visste ikke at Julen ikke var den sanne dagen da JESUS KRISTUS ble født, og at Første Påskedag ikke var den sanne dagen da HAN stod opp fra de døde. Jeg visste ikke at Søndagen ikke var den sanne Sabbat Hviledag - som vi er befalt til å ære i henhold til det fjerde budet. Jeg lærte hva jeg lærte fra Pinsemenighet Kirken, og trodde at hvis jeg bare kunne få folk til å si frelsesbønnen, ville de alle gå opp i bortrykkelsen, og ikke gå gjennom den Store Trengselen.

Da dette departementet først startet, hadde jeg aldri hørt om de Jødiske Dager, som vi er befalt til å følge eller at JESUS KRISTUS ble symbolisert i hver enkelt av dem. Bare omtrent måneder etter fødselen av dette departementet, skjønte jeg at dette departementet skulle bli brukt som et oppsøk til både Jøder og Hedninger, og for å lære Jødiskheten av vår MESSIA.

YAHUSHUA ha MASHIACH var tålmodig med meg; HAN brakte en kvinne ved navnet Wendy inn i mitt liv som lærte meg hva hun lærte om å være en Messiansk Jøde. Hun lærte meg navnet “Yeshua” for Messia, fordi det er navnet som hun ble undervist i Messianske Jødiske Templer. Jeg lærte andre det navnet og det var tillatt fra Himmelen, akkurat som navnet JESUS KRISTUS var lov - helt til YAHUVEH lærte meg sannheten.

Nå vet jeg bedre, fordi YAHUVEH gav meg en Hellig Profeti som sier at de Messianske Jødene ønsket ikke å støtte Jødene, så de bruker navnet Yeshua i stedet for å lære Navnet YAHSHUA eller YAHUSHUA. (Ortodokse Jøder tror at du tar navnet forgjeves hvis du bruker Navnet YAH). Likevel sier Bibelen det klart og tydelig, for eksempel i Salmene 91, “Jeg vil sette ham høyt fordi han kjenner MITT Navn”. I Bibelen, var Navnet YAH overalt der du leser ordet GUD i Det Nye Testamentet, og YAHUVEH var overalt der du leser ordet HERRE i Det Gamle Testamentet. King James Bibelen og andre Versjoner bruker bare “HERRE” eller “GUD”, disse er ikke navn, disse er titler.

Likevel, sannheten er at GUD sitt Navn, YAH, ble tatt ut av Bibelen, når det burde ha blitt igjen i den. Ortodokse Jøder tar feil, som mener at budet “ Du skal ikke misbruke navnet på HERREN din GUD forgjeves”, betyr at du ikke kan si GUD sitt Navn, fordi noen Jødiske Fariseer Rabbi lærte dem det. For ytterligere å legge fornærmelse til skade på de Ortodokse Jødene og mange Messianske Jødiske troende i YAHUSHUA ha MASHIACH, staver ord LORD som L-RD eller GOD som G-D. når vil de innse at dette til og med ytterligere tar bort noen validering av den Allmektige Kraften i YAHUVEH og YAHUSHUA ha MASHIACH sitt Navn?!

De fleste Messianske Jødene som tror på YAHUSHUA er lært å stave navnet på vår MESSIA som Yeshua. Navnet Yeshua inneholder ikke Navnet til ABBA YAHUVEH. Hvordan glorifiserer navnet Yeshua til YAH? YAH er en forkortelse for YAHUVEH (som kan være stavet som YAHWEH). Navnet YAH er i Bibelen, så det er støttet med den Hellige Skrift.

Som jeg sa, jeg har også gjort feilen ved å undervise i navnet Yeshua som Navnet på vår MESSIA. Jeg lærte gjennom mine feil. Og da Den Hellige Ånd hadde kjøpt til meg en Arameisk Oversettelse Versjon av Bibelen, var jeg forbløffet over å se Navnet YAHSHUA i den og jeg visste umiddelbart at det var riktig å stave vår MESSIA sitt Navn med oder YAH i det, som glorifiserer til ABBA YAHUVEH, og minner oss om at YAH frelser våre sjeler gjennom Navnet og Blodet til YAHUSHUA ha MASHIACH. (YAHUSHUA snakket både Arameisk og Hebraisk. Det Nye Testamentet ville ha bitt i de to språkene). Jeg fikk et mandat fra Himmelen til å begynne å bruke det sanne Åndelige Hebraiske Navnet. Igjen, det kan være stavet som YAHSHUA samtidig YAHUSHUA. Det viktigste er å ikke stave det som Yeshua. Vi er bare holdt ansvarlig for hva vi vet; det var en tid jeg ikke visste bedre. Enda mine bønner ble besvart, og jeg hadde fred i å be i navnet Yeshua. Men nå vet jeg bedre, og det gjør du også.

Maria var en hebreer og hun ville ikke ha gitt hennes Hebraiske Baby et gresk navn. King James Bibelen sier at hun gav Babyen navnet Immanuel. Hva betyr nå Immanuel? Det betyr “YAH med oss”. Her er nå noe interessant: hver gang du ser ordet “Gud” i Bibelen, bare vet at det virkelige ordet tilbake i bibelsk tid var YAH eller YAHUVEH eller noen stavet det YAHWEH. Husk at HAN er GUD den Himmeleske FAR.

Så la oss komme tilbake til hvorfor JESUS KRISTUS (det greske navnet som er gitt) har ingen bokstavelig oversettelse eller mening, og hva Navnet YAHUSHUA sin bokstavelig oversettelsen fra hebraisk betyr. Navnet YAHUSHUA sin bokstavelig betydning på hebraisk er “YAH frelser”! Er ikke det fantastisk? Hvor mange fedre ønsker at sine sønner skal bære sine egne fornavn? YAHUVEH gjorde det samme for sin Enbårne Sønn! Nå når du setter hele navnet sammen på hebraisk, YAHUSHUA ha MASHIACH, som oversettes til YAHUSHUA MESSIA!

Hver gang djevelen hører navnet YAHUSHUA ha MASHIACH, blir han minnet på at han har ingen krav på våre sjeler, vi som aksepterer YAHUSHUA som GUD, HERRE OG FRELSER - på grunn av den prisen YAHUSHUA betalte for oss på Golgata, også fordi YAHUSHUA er YAHUVEH sin Enbårne Sønn, som er perfekt på alle måter, selv når HAN vandret på denne jorden. YAHUSHUA syndet aldri en gang! Det er skrekkinngytende å tenke at HAN aldri en gang, ikke engang en syndig tanke - ellers ville HAN ikke kunne ha vært den perfekte syndfrie blodet som ble ofret for å vaske alle våre synder unna!

 

Spørsmål: Kan bønner og dåp fortsatt gjøres i JESUS KRISTUS navn?

Ja, navnet JESUS KRISTUS har fortsatt tilgivelse, helbredelse, utfrielse og oppstandelseskraft. Og selvfølgelig i JESUS KRISTUS navn, er bønner fortsatt besvart. Men hvorfor ville du ønske å bruke navnet JESUS KRISTUS? Når du vet om det sanne Åndelige Hebraiske Navnet til din MESSIA. Du blir holdt ansvarlig for hva du vet. Før, da du ikke visste det, hadde du en unnskyldning. Nå har du ikke en unnskyldning. I denne endetiden, bruker YAHUVEH dette departementet og andre til å lære viktigheten av å kjenne det sanne Hebraiske Navnet på vår MESSIA.

YAHUVEH brukte til og med en hedensk skuespiller ved navnet Mel Gibson til å hjelpe oss å nå hele verden, som film skriptet Mel Gibson skrev, brukte navnet Yeshua. Selv om Mel Gibson ikke brukte det Åndelige Navnet YAHSHUA eller YAHUSHUA, visste han nok at historien og at sannheten er å ikke kalle YAHUSHUA for “JESUS”. Mel forsøkte å gjøre filmen så lik som mulig ved hjelp av det sanne navnet som ble brukt tilbake i tid. Er det ikke trist at frelsens budskap og viktigheten av å lede et Hellig liv ikke forandret hjertet til Mel Gibson? Vi kan ikke engang forestille oss torturen av satan som venter på ham i helvete, på grunn av alle de sjeler som kom til YAHUSHUA ha MASHIACH - på grunn av hans film som fikk dem til å omvende seg og gi deres sjeler til YAHUSHUA ha MASHIACH. Vi kan bare be om at Mel Gibson må se sin egen film og huske den prisen som var betalt for hans synder ved Golgata og snu seg fra hans onde måter å leve Hellig og tilbe YAHUSHUA ha MASHIACH i stedet for den katolske kirke. Det er ingen frelse i en religion, men kun et kjærlig, lydig forhold med YAHUSHUA ha MASHIACH.

Det er fiender av dette departementet, som tør å kalle seg kristne og de likevel hater meg og har aldri møtt meg, eller snakket med meg. Få har selv skrevet til meg, og likevel forteller de injurierende løgner og anklager meg for å ha en ånd av stolthet. Jeg vet at dette ikke er sant, og de som kjenner meg best vet at det ikke er sant, for YAHUVEH har holdt meg ydmyk på mange forskjellige måter. En av disse måtene er å la andre få vite når jeg har blitt kjærlig irettesatt av YAHUSHUA ha MASHIACH.

Her er en sann historie i forhold til meg selv, etter at jeg visste sannheten om det Åndelige Navnet til vår Messia - fortsatt ville og insisterte jeg på å kalle HAN for JESUS KRISUS og sa det til HAM.

Dette skjedde på en tid da jeg gikk gjennom en krise i livet mitt, og jeg gråt etter svar fra JESUS KRISTUS. Jeg ba i JESUS KRISTUS navn og stilte et spørsmål om bekreftelse. Jeg husker at jeg sa, “Jeg vet at du heter YAHSHUA, men jeg er mer komfortabel med å kalle deg JESUS, fordi det er hva jeg lærte - og til og med barnesang som jeg sang til mine barn er, “JESUS elsker meg - så vær så snill kan du tilgi meg for at jeg bare kalte deg JESUS”?

Plutselig var det som om jeg hørte en hørbar stemme, det var så høyt og bestemt sagt. Jeg hørte, “Ok Sue”. Jeg sa, “Uhm… mitt navn er ikke Sue”. Det neste jeg hørte, vil jeg aldri glemme; “Hvordan liker du å bli kalt et navn som ikke er ditt navn, når du vet at Jeg vet det egentlige navnet, og det er ikke Sue? Du kjenner Mitt sanne Hebraiske Navn og enda du sier at du likevel ønsker å kalle Meg ved navnet JESUS, fordi du er mer komfortabel med det, selv etter at Jeg ledet deg til sannheten? Hvordan liker du det?”

Jeg angret og sa til YAHUSHUA ha MASHIACH at jeg var lei meg, og jeg forsto endelig at jeg nå er holdt ansvarlig for hva jeg vet; mens før, var jeg under nåde for å ikke vite bedre. Jeg har nå forstått viktigheten av å lære det Hebraiske Åndelige Navnet til YAHUSHUA ha MASHIACH - så de som blir troende i YAHUSHUA i den Store Trengselen ville vite sannheten.

Jeg mener bestemt at de såkalte kristne som fortsetter å angripe dette departementet med det skrevne og talte ord har en form for hellighet, men ingen liv eller frukt til å bevise det. Disse fiendene vil finne ut på den harde måten, de ble ikke funnet verdig til å unnslippe den Store Trengselen, så vel som helvete.

Jeg tror fult på det YAHUSHUA ha MASHIACH har fortalt meg, at det vil være mange som ikke blir funnet verdig av YAHUSHUA ha MASHIACH, til å bli tatt med og unnslippe den Store Trengselen, fordi de har så brutalt bakvasket og løyet om denne profeten og gjort meg mye vondt. De prøver å ødelegge dette departementet ved å kalle meg en falsk profet, baktale dette departementet ved å kalle det en dyrkning. Alt dette, fordi dette departementet nekter å inngå i kompromiss med synd, Hellige Profetier har blitt talt ut fra YAHUSHUA ha MASHIACH og YAHUVEH - med mandater til å ære Sabbatsdagen og de Hellige Dagene, som YAHUSHUA ha MASHIACH beæret og holdt - og til å bruke det Hellige Åndelige Navnet til vår MESSIA.

Jeg må fatte mot og vet at djevelen hater hva dette departementet underviser. Vi når sjeler i mange forskjellige nasjoner på sine egne språk til YAHUSHUA ha MASHIACH. Dette er grunnen til at tjenere av satan angriper meg og dette departementet.

Se på YAHUSHUA ha MASHIACH, se hvordan HAN ble baktalt, spottet og kalt ond. Så ingenting er endret. De Hellige mennesker som lever Hellig til YAHUVEH, vil fortsatt lide forfølgelse for å være annerledes i denne verden.

La meg fortelle deg en sann historie om hvordan jeg lærte at jeg nå er holdt ansvarlig for hva jeg vet, og det er ingen flere unnskyldninger for meg å be i navnet JESUS KRISTUS i stedet for HANS Sanne Hebraiske Navn YAHUSHUA ha MASHIACH (kan også være YAHSHUA ha MASHIACH). Jeg pleier å legge til “ha MASHIACH”, fordi det er ikke bare HANS fornavn, det er også HANS viktigste Tittel som beskriver hvem HAN er; den ene og eneste MESSIA. Jeg lærte for lenge siden av YAHUVEH og erklærte når de Hellige Profetiene ble lagt på Internett. Vi kapitaliserer navn på det Engelske språket til mennesket. Men er ikke GUD DEN ALLMEKTIGE verdt mer enn det?

DEN HELLIGE ÅND lærte meg å kapitalisere alle bokstavene i Navnene deres og selv om jeg bruker ordet GUD. Dette viser at jeg ærer YAHUVEH, YAHUSHUA ha MASHIACH og Dyrebare RUACH ha KODESH (HELLIGE ÅND). Og det spiller ingen rolle for meg hvorvidt folk forstår det. Det er ikke fordi jeg ikke “ vet bedre”. Det er fordi jeg vet at den ALLMEKTIGE EVIGE FRA GAMMEL TID, HIMMELSKE SKAPEREN av ALT, fortjener denne loven med høy respekt. Gjør hva du vil, men dette er min overbevisning og jeg kan ikke skrive det på noen annen måte. Også vil du aldri se meg dra fordel av ordet djevelen eller satan for de fortjener ikke den respekt, selv om det er i begynnelsen av en setning!

Kanskje det å lese dette vil hjelpe deg til å innse hvorfor du ikke vil ha en unnskyldning for å ikke bruke vår MESSIA sitt sanne Åndelige Navn.

Jeg staver og utaler navnet YAHUSHUA nå, fordi min ektemann hadde en drøm, og i drømmen pekte han mot himmelen og så YAHUSHUA komme på en hvit hest. Niko, min elskede Ektemann, skrek høyt og vekket oss begge opp “YAHUSHUA kommer! Se opp YAHUSHUA kommer”! Jeg vet ikke om drømmen er lagt ut på nettstedet, men hvis den ikke er det så trenger vi å få den der. Niko pleide å si YAHUSHUA, helt frem til denne drømmen, men etter drømmen stavet og uttalte han Navnet, YAHUSHUA. Jeg fortalte ham at jeg lærte å utale og stave YAHSUA og det er den måten jeg ville fortsette å utale. Han sa at han følte seg ledet til å bruke Navnet YAHUSHUA nå.

Så det er hva som skjedde og i alle mine skrifter og når jeg ba eller sa Navnet til MESSIA, jeg skrev og sa YAHSHUA- inntil en ny Hellig Profeti var sluppet og Navnet YAHUSHUA, ikke YAHSHUA kom tydelig frem da jeg snakket i Hellige Tunger og det ble tolket til engelsk. Faktisk, i den Hellige Profetien, ble jeg fortalt til å gjøre hva min ektemann gjorde: snakke og lære Navnet YAHUSHUA ha MASHIACH. Hvorfor, vet jeg ikke fordi det er ingenting galt med navnet YAHSHUA. Begge navnene gir ære til YAH, men jeg bare prøver å adlyde YAHUVEH på alle måter.

Spørsmål: Når du bruker det Hebraiske Åndelige Navnet til YAHUSHUA, ber du fortsatt til JESUS KRISTUS, den enbårne Sønnen til YAHUVEH?

Ja, selvfølgelig! Likevel, husk at vi advarer også deg nå for å lære det sanne Hebraiske Åndelige Navnet til vår MESSIA, fordi hvis du er her under den Store Trengselen, vil bare dine bønner bli hørt når du bruker Navnet YAHUSHUA ha MASHIACH eller YAHSHUA ha MASHIACH, fordi antikrist vil erklære navnet JESUS KRISTUS. Hvor mange nå er falske messiaser som sier at deres navn er JESUS KRISTUS og håner alt som er hellig? YAHUSHUA advarer oss om at dette ville skje før HAN ville komme tilbake igjen. Vi lever i Endetiden som HAN profeterte. Antikrist kommer ikke til å ønske å bruke Navnet YAHUSHUA eller YAHSHUA, fordi satan hater den bokstavelige betydningen, oversettelsen av det Navnet!

Dette er hvordan de følgende skriftstedene burde egentlig være.

2.Mosebok 20:07

Du skal ikke ta navnet til YAHUVEH forgjeves; for YAHUVEH vil ikke holde ham uskyldig som misbruker hans navn forgjeves. *(KJV)

Det hebraiske ordet for forgjeves i 2.Mos 20:07 er shav - som betyr tomt, meningsløst, ubetydelig, lyve osv. dvs å være tom for mening.

Jeremia 08:08

Hvordan kan dere si: Vi er vise, YAHUVEH sin lov har vi med oss? Sannelig, se, til forgjeves har de skriftlærdes løgnpenn gjort den. (KJV)

Det hebraiske ordet for forgjeves er i Jeremia 08:08 er sheqer - som betyr løgn, bedrag, skuffelse, uærlighet.

Jeremia 23:27

[De] tenker på å få mitt folk til å glemme Mitt Navn […] slik som deres fedre har glemt Mitt Navn for Ba´al. (KJV)

*Ba´al betyr Herre og Baalim, Herren.

Hosea 2:16-17

Og det skal skje på den dagen, sier YAHUVEH, at du skal kalle meg Ishi [Ektemann]; og skal ikke mer kalle meg Baali* [min Herre]. For jeg vil ta bort navnene til Baalim* ut av munnen hennes, og de skal ikke lenger bli husket av deres navn. (KJV)

Sakarias 13:02

Og det skal skje på den dagen, sier YAHUVEH, at jeg vil utrydde avgudene ut av landet, og de skal ikke mer bli husket: og jeg vil også føre profetene og den urene ånden til å passere ut av landet. (KJV)

 

Sakarias 13:09

Jeg vil bringe den tredje delen gjennom ilden, og vil rense dem som sølv er renset, og jeg vil også prøve dem som gull er prøvd: De skal påkalle Mitt Navn, og jeg vil høre dem: Jeg vil si, det er Mitt folk: og de skal si, YAHUVEH er min Gud. (KJV)

Sakarias 14:09

YAHUVEH skal være Konge over hele jorden: på den dagen skal det være en HERRE (YAHUVEH), og Hans Navn ett. (KJV)

Jesaja 52:06

Derfor skal Mitt folk kjenne Mitt Navn: Derfor skal de kjenne på den dagen at jeg er Han som sier: Se, det er jeg. (KJV)

Johannes 17:06

Jeg har åpenbart ditt navn for de menneskene som du gav Meg ut av verden: De var dine, og du gav dem til Meg; og de har holdt ditt ord. (KJV)

Salmene 83:19

La dem kjenne at Du alene, Du som har Navnet YAHUVEH, er Den Høyeste over hele jorden!

 Disse kommentarene av Elisabeth ble lagt til den 21.februar 2003

Jeg ønsker å si noe og gjøre det tydelig. Jeg ble døpt i JESUS KRISTUS navn og drev ut onde ånder i JESUS KRISTUS navn og jeg og mengder av andre ble helbredet i JESUS KRISTUS navn, sjeler har blitt frelst i JESUS KRISTUS navn.

Profetinnen Veronica, Bror River sin kone, brukte også navnet JESUS KRISTUS. Vi som er Legemet av KRISTUS lærte dette navnet av King James Bibelen, men hvis vi hadde studert den Hebraiske Bibelen eller den Arameiske Nye Testamentet, ville navnet ha vært YAHUSHUA eller YAHSHUA.

Vi er bare holdt ansvarlig for hva vi vet. Da jeg lærte at YAHUSHUA er det Hebraiske Åndelige Navnet, dette er da jeg ble holdt ansvarlig for å bruke det. Mitt navn er Elisabeth Sherrie, men i mange år brukte jeg mitt mellomnavn Sherrie, til og med i departementet. Bare de siste årene gav YAHUVEH meg mandat til å bruke mitt fødsels fornavn Elisabeth, fordi salvelsen ville være sterkere i det navnet hvis jeg adlød ham og ikke lenger bruke det kjente navnet som jeg hadde brukt i mange år. Dette betyr ikke at jeg ikke er den samme personen.

YAHUSHUA og JESUS KRISTUS er den samme personen, den samme Frelser, den samme Sønnen til YAHUVEH. Det er bare at i denne Endetiden så trenger vi mer kraft av salvelse og det er enda mer kraft i salvelsen i bønn med Hans Åndelige Hebraiske Navn. Jeg vet ikke om andre, men jeg ønsker mer salvelse, ikke mindre.

Noen kaller YAHUVEH ved navnet JEHOVAH. Når du ber, vår Himmelske Far, akkurat som vår Frelser, vet hvem du snakker til. Vær så snill, ikke misforstå. Det tok meg tid til å tilpasse meg navnet YAHUSHUA. Jeg har også vært frelst i 27 år og jeg ble introdusert til min Frelser med Hans navn JESUS KRISTUS. Enten påkaller du Hans navn som JESUS KRISTUS eller YAHUSHUA, det viktigste er at du kaller på Ham som det eneste navnet som er den som går i forbønn foran vår Himmelske Far, YAHUVEH.

Vi går fra herlighet til herlighet og åpenbaring til åpenbaring ved salvelsen av DEN HELLIGE ÅND. Noen mennesker ønsker ikke å lære noen nye åpenbaringer fra DEN HELLIGE ÅND, også kalt på hebraisk RUACH ha KODESH. De er mer komfortable i å drikke melk. Men jeg er også fortalt til å lære slik at de ønsker å spise Kjøttet av Ordet.

Jeg beklager hvis jeg fornærmet noen. Kanskje var det svært tidelig i de små timene på morgenen og jeg forklarte det ikke godt nok om hvorfor jeg bruker det Åndelige navnet til YAHUSHUA mer enn det greske navnet JESUS KRISTUS.

Jeg har blitt gitt mandatet til å kalle JESUS ved Hans Hebraiske og Arameiske Navn, YAHUSHUA. Det er den samme Sønnen til YAHUVEH og det eneste Navn som vil få deg til Himmelen om du sier JESUS eller YAHUSHUA.

Hvorfor skulle ikke noen ønske å bruke det Åndelige Navnet til YAHUSHUA isteden for JESUS KRISTUS så snart de lærer denne sannheten?

Apostel Elisabeth Elijah

Det Åndelige Navnet til YAHUVEH og YAHUSHUA

Merk at Joshua = Yoshua eller YAHUSHUA fordi det er ikke “J” lyd i Hebraisk. Bokstaven “J” er bare 500 år gammel og finnes ikke engang i den opprinnelige 1611 King James versjon.

YAHUSHUA Messia er ikke ABBA YAHUVEH. Dagens kristne tror at YAHUSHUA eksisterer i en eller annen form. Noen sier at han var Melkisedek, noen sier at han var “hærskar lederen til YAHUVEH” (Josvas 5:14), noen sier at han var erkeengelen Michael, andre sier at han var “engelen til YAHUVEH”. Kanskje den mest feilaktige oppfatningen er at YAHUSHUA var “YAHUVEH” (Herren) i Det Gamle Testamentet. Denne studien er skrevet i håp om at alle som leser det vil til slutt forstå at YAHUVEH er den Allmektige Skaperen av Himlene og jorden, og at YAHUSHUA MESSIA er Hans Sønn, som det er skrevet.

Hvem er Faren til YAHUSHUA?

Hvilken skrift sier at det er Faderen? Jes.63:16 sier, “Uten tvil du er vår Far, selv om Abraham ikke vet om oss, og Israel anerkjenner oss ikke: Du, O YAHUVEH, er vår Far, vår Frelser; ditt navn er for evighet”. YAHUVEH er Faderen. Likevel, kan noen påstå at dette skriftstedet sier at YAHUVEH er Faderen til Israel, ikke til YAHUSHUA. I så fall trenger vi å markere to andre vers. Det første er Hebr.1:5; “for til hvem av englene har han noen gang sagt, du er Min Sønn, denne dagen har Jeg født deg? Og igjen, Jeg vil være for ham en Far, og han skal være Sønn for Meg?” Hvem sier disse tingene? Alle ville være enige om at YAHUSHUA sin Far sa dem, siden han refererer til YAHUSHUA som Hans Sønn. Hebr.1:5 er et direkte sitat fra Salmene 2:7; “Jeg vil kunngjøre det som er fastsatt: YAHUVEH har sagt til meg, Du er Min Sønn; denne dagen har Jeg født Deg.” Den første “Jeg” her refererer til YAHUSHUA som taler gjennom profeti der Han erklærer at YAHUVEH er Hans Far!

Vi har tideligere sett at YAHUSHUA sa, “Min Far er større enn Meg”. I virkeligheten sa Han også at, “YAHUVEH er større enn Meg”, dermed lærte Han oss at Han ikke er YAHUVEH. Alle som tror at YAHUSHUA er YAHUVEH, må også tro at YAHUSHUA er den Himmelske Far. Det er enda mer urimelig og mer vanskelig å bevise i lyset av Skriften.

Faderens Navn

I 2.Mosebok 23:13 er vi befalt til å ikke nevne navnene til andre guder; likevel, på grunn av hva den moderne Engelske oversettelsen har gjort med vårs Bibler, er det Navnet til vår Gud som er sjelden, hvis det noensinne, er nevnt av flertallet av vårt folk. King James versjonen av Bibelen gjengir det Tredje Budet som følger:

Du skal ikke misbruke navnet til HERREN din GUD forgjeves; for HERREN vil ikke holde ham uskyldig som misbruker Hans navn forgjeves. (2.Mosebok 20:07)*

Likevel, det er ikke på den måten Guds Hellige Ånd er ment for å bli skrevet. Det inspirerte Tredje Budet er som følge;

Du skal ikke ta navnet til YAHUVEH forgjeves; for YAHUVEH vil ikke holde ham uskyldig som misbruker Hans navn forgjeves.

Gjorde Navnet forgjeves

Den Engelske oversetteren på deres vilje, erstattet Guds navn med noe helt annet. Hvilken arroganse! Hva Gud inspirerte, har ingen menneskelig oversettere retten til å endre eller fjerne, uansett hvor gode unnskyldningene høres ut. Kong Salomo erklærte:

“… hva er Hans [Guds] navn, og hva er Hans Sønns navn, hvis du kan fortelle? Hvert ord av Gud er rent… Legg ikke noe til i Hans ord, for at Han ikke skal irettesette deg, og du blir funnet som en løgner.” (Ordspråkene 30:4-6)

Men dette er akkurat slik de fleste Engelske oversettere gjorde. De tok bort og la til Guds Ord ved å erstatte Hans personlige navn YAHUVEH, til store bokstaver HERRE og GUD eller med HYBRID (blanding) ordet Jehovah.

I den forvrengte teksten, den Engelske oversetteren brøt faktisk det Tredje Budet, siden de gjorde navnet forgjeves, det er ingen effekt av Ordet forgjeves, som finnes i det Tredje Budet, er oversatt fra det Hebraiske ordet shav (strong`s #7723). William Gresenivs definerer det i deler som “ tomhet, det minste, forfengelighet… verdiløshet”. (2) Det er det samme ordet som brukes av Moses i det Niende Budet som ble oversatt falskt:

Du skal ikke vitne falskt mot din neste. (5.Mosebok 05:20)

I andre ord, vi skal ikke bruke YAHUVEH sitt navn falskt eller å holde falskt vitne til det ved å erstatte det med villedende titler og uinspirerte erstatninger.

Det har blitt erklært at det Tredje Budet har ingenting å gjøre med det bokstavelige navnet til YAHUVEH, men rettere sagt med det autoritære av Hans navn. Det autoritære er iboende til det Tredje Budet; Likevel, det er umulig å utelukke Guds personlige navn fra dette Budet. For eksempel, en Romersk soldats autoritet var i navnet til Cæsar. Likevel, hadde han presentert seg selv i navnet til Nebukadnesar, så ville hans autoritet blitt opphevet.

Vurder følgende vekt som YAHUVEH selv satte på Hans navn:

Og YAHUVEH sa mer til Moses, så skal du si til Israels barn, YAHUVEH Gud av deres fedre… har sendt meg til dere: Dette er mitt navn til evig tid, og dette er mitt minnemerke til alle generasjoner. (2.Mosebok 03:15)

Derfor, har vi blitt pålagt til å huske, for å minnes og å minnes Hans navn. Likevel, har de fleste moderne oversettere gjort akkurat det motsatte og har nesten utryddet YAH sitt åndelige navn fra minnet av Hans folk.

Tomme Unnskyldninger

Etter å innrømme at

Mens det var nesten, hvis ikke ganske sikkert at Navnet var originalt uttalt `YAHUVEH`.

Oversetterne av den Omarbeidende Standard Versjon gir følgende unnskyldning for å fjerne YAHUVEH sitt personlige navn fra Skriften:

For to grunner [Omarbeidende Standard Versjon] har Komiteen vendt tilbake til den mer kjente bruken [av å erstatte YAHUVEH med enten HERRE eller GUD] av King James Versjonen: (1) ordet ´Jehovah` representerer ikke enhver nøyaktig form av navnet noensinne brukt på hebraisk, og (2) bruk av egennavn for den ene og eneste Gud… ble avviklet i Jødedommen før den kristne æra, og er helt uhensiktmessig for universell tro ved den Kristne Kirke.(3)

Hvilken dristighet! Hva gir enhver menneske eller enhver gruppe av mennesker retten til å overprøve YAHUVEH? YAHUVEH vet selv best hva som er og hva som ikke er egnet for den Kristne Kirke.

Leder rådet til Ny Amerikanske Standard Bibelen laget følgende innrømmelse:

Dette navnet [YAHUVEH] har ikke vært uttalt av Jødene…. Derfor, har det vært konsekvent oversatt HERRE.(4)

Men hva Jødene uttaler, eller ikke uttaler, har ingenting å gjøre (eller skulle ikke ha noe å gjøre) med hva YAHUVEH inspirerte i Hans Ord.

The Smith og Goodspeed oversettelse er sannsynligvis den mest ærlige:

I denne oversettelsen har vi fulgt den ortodokse Jødiske tradisjonen og erstattet HERREN for navnet YAHUVEH og uttrykket Herren GUD for uttrykket Herren YAHUVEH. (5)

I lys av Matteus 15:03, det er ingen unnskyldning for hva de Engelske oversetterne gjorde:

Men Han [YAHUSHUA] svarte og sa til dem: Hvorfor bryter dere [Jøder] også budet til YAHUVEH ved din tradisjon?

Frelserens Navn

Det er følgende syv grunner for å bruke det Hebraiske navnet YAHUSHUA i stedet for det engelske navnet Jesus:

Minnesmerke Navnet

Gud valgte YAHUVEH eller dens kortform YAH, til å være Hans minnesmerke navn til alle generasjoner - 2.Mosebok 03:15. Bare navnet YAHUSHUA, memorerer det navnet.

Navnet Over Alle Navnene

Sønnens navn er over alle navnene - Ef. 1: 20-21; Fil. 2:09. Men hvilket navn er uttrykkelig over alle andre navn?

… stå opp og velsigne YAHUVEH din Gud evig og alltid: og velsignet være Ditt navn, som er opphøyet over all velsignelse og pris. Du, ennå Du, er YAHUVEH alene….(Nehemja 9:5-6)

Siden navnet over alle navnene er YAHUVEH, bare YAHUSHUA kan være Frelserens navn.

Et Mer Utmerket Navn

Sønnen arvet et mer utmerket navn - Hebreerne 1:4. Fra hvor arvet Sønnen Hans navn? Fra Faderen, selvfølgelig. Derfor, kunne Han bare arve fra Faderen hva Faderen selv behersket. Eiet Faderen navnet Jesus eller YAH? Svaret synes ganske åpenbart. Spesielt når man holder i tankene at Faderen er adressert av det forkortede navnet YAH førtini ganger i Det Gamle Testamentet (Salmene 68:4; osv.), som bare kan bli funnet i det hebraiske navnet YAHUSHUA.

Sønnen som kom i navnet til YAHUVEH

Vår Frelser manifesterte eller gjorde det kjent, Faderens navn mens her på jorden - Joh. 17: 06, 26. I bare tre ordvekslinger i Det Nye Testamentet finner vi hvor Sønnen faktisk introduserer Seg selv. Den første gangen er funnet i beretningen til Apostelen Paulus sin omvendelse i Apg. 9. Den andre og tredje gangen er funnet der hvor Paulus gjenforteller den samme hendelsen i Apg. 22 og 26. En av disse forklaringene informerer oss om hvilket språk Frelseren manifesterte Hans navn til Paulus:

Jeg [Paulus] hørte en stemme som sa til meg, og sa i den Hebraiske tungen…. Og jeg [Paulus] sa, Hvem er du, Herre? Og Han sa, Jeg er YAHUVEH…. (Apg. 26:14-15)

Hadde Frelseren brukt det engelske navnet Jesus, ville Han ikke vært manifestert Faderens navn.

Siden familienavnet YAH er funnet i både Faderens og Sønnens navn, kunne YAHUSHUA passende si:

Jeg er kommet i Min Fars navn…. (Joh. 5:43)

I Joh. 12:12-13, beboerne i Jerusalem forkynte:

Hosianna: Velsignet er Kongen av Israel som kommer i Herrens navn.

Dette er et sitat fra salmene 118:26 der tetragrammet (de hebraiske bokstavene YHWH) ble erstatte med det uinspirerte ordet ”HERREN” med andre ord i oppfyllelsen av profetier i Det Gamle Testamentet, de Isralitterne forkynte at Massia har kommet i navnet til YAHUVEH. Bare i navnet til YAHUSHUA kunne det bli sagt at Frelseren kom i navnet til YAHUSHUA.

Sønnens Navn Var Å Bety ”YAHUVEH Frelser”

Da Mary var gravid med Sønnen til YAHUVEH, ble Josef fortalt til å gi henne avkom et navn som betydde:

”Han [YAHUVEH] skal frelse Hans folk.”(Matteus 1:21)

Det engelske navnet Jesus, oppfyller ikke det (det som ikke har mening i noe språk, som er en gresk/latin blanding); likevel, det er akkurat det YAHUSHUA mener. YAHUSHUA i kraftige enigheter er #3091 som er definert som kommer fra #3068- YAHUVEH, og fra #3467- yasha, som betyr ”å frelse. (6)” YAHUVEH og yasha, eller YAHUSHUA, betyr YAHUVEH frelser.

Dåp i Det Nye Testamentet skulle være i Navnet til Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Fra beviset gitt i Apostlenes gjerninger, vet vi at disiplene ikke døpte ved å bruke formelen: ”I navnet til Faderen, og til Sønnen og Den hellige Ånd”. (Matteus 28:19) Snarere er de døpt i ett bestemt navn- Apg. 2:38, osv., et navn som nøyaktig representerer alle tre. Hvilket navn oppfyller omstendigheten i det Store oppdraget? Hvilke valg har vi for Faderens navn? Det er gresk eller engelsk ekvivalenter for faderens navn, HERRE og GUD er ingen navn, men det er titler og Jehovah er en 16 århundre blanding av korrupsjon. På den andre siden, er det kjent at Guds personlige navn er YAHUVEH- forkortet til YAH som står førtini ganger i Det Gamle Testamentet.

Hvilke valg har vi for Sønnens navn? Gitt alternativene lesous (gresk), Jesus (engelsk) eller YAHUSHUA (hebraisk), hvilken av de tre kan også brukes for Faderen og Den Hellige Ånd? Det er bare YAHUSHUA.

Apostelen Paulus siterer fra Joel 2:32 (egentlig oversatt) erklærte:

… Hver den som påkaller navnet til YAHUVEH skal bli frelst. (Romerne 10:13)

Hvordan påkaller man navnet til YAHUSHUA? I bare ett sted i Det Nye Testamentet blir vi fortalt hvordan dette gjøres:

[Ananias snakket til Paulus] og nå, hva venter du på? Stå opp og bli døpt og vask bort dine synder. Påkall Herrens navn. (Apg. 22:16)

Bare tre dager tideligere, hadde Frelseren manifestert Hans navn til Apostelen Paulus på hebraisk, som YAHUSHUA. Så hvilket navn tror du at Paulus var fordypet i eller at han oppfordret i oppfyllelsen av Joel 2:32 og Romerne 10:13? Navnet på Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd! Navnet YAHUSHUA!

Guddommen til YAHUSHUA

Til slutt, og det mest viktigste, den hebraiske uttalen til vår Frelsers navn, bør bli brukt siden guddommen til YAHUSHUA er deri bevist. Hvis de hebraiske navnene hadde blitt intakt i Skriftene, ville det vært mye vanskeligere, om ikke mulig, for en person til å være overbevist mot guddommeligheten til YAHUSHUA Messias.

Tenk på profetiene i Det Gamle Testamentet, når det gjelder om YAHUVEH som ble tilskrevet til YAHUSHUA. For eksempel, hvilken måte var det Døperen Johannes forberedte? Hvem skulle bli forrådet for tretti sølvpenger? Hvem var det som ble naglet? Hvem var den stein som byggningsmennene forkastet, og som skulle bli den viktigste hjørnesteinen? Hvis dine svar til disse spørsmålene er Jesus, da må du se bedre på disse profetiene igjen! I disse ordvekslingene **, var YAHUSHUA fjernet og erstattet med ordene ”HERRE”. Gjenopprett Guds personlige navn YAHUVEH og det blir straks klart at disse profetiene var om YAHUVEH, oppfylt i YAHUSHUA.

Ikke bare det, men når vi bruker det hebraiske navnet på vår Frelser, beskriver det helt klart ikke bare hva noen mennesker gjør eller hva noen profeter gjør, eller til og med hva en annen gud gjør. Det beskriver hva GUDEN av gudene, den store ”Jeg er”, hva YAHUVEH gjør! Vår Frelser ble navngitt på hebraisk YAHUSHUA, fordi det betyr YAHUVEH frelser. I tillegg ble vår Frelser navngitt på hebraisk Immanuel, som betyr : ”YAH med oss”, noe som vitner om det samme

DISSE SYV GRUNNENE (OG MER***) AVSLØRER AT DET HEBRAISKE NAVNET YAHUVEH OG YAHUSHUA BØR VÆRE VÅRT FORETRUKNE VALG.