Profeti 93

2008 Blir en Krig Som Ingen Andre Mot Falske Profeter av Baal!
Skrevet/Talt under salvelsen av RUACH ha KODESH
til Profeten Elisabeth (Elisheva) Elijah
26. desember 2007

Notat: Dette Profetiske Ordet kom frem idet Niko leste til Elisabeth, et såkalt ord fra YAHUVEH til Linda Newkirk og hun påstår å være “Himmelens Dronning”, Moren til Jesus/YAHUSHUA og senere Bruden til YAHUSHUA i Himmelen. MAMMA SHKHINYAH, MAMMA RUACH HA KODESH var veldig sint over Lindas påstander… Dette ordet er skrevet nøyaktig slik det ble spilt inn på lydbånd.

* * * * * * *

Du skal rope det fra hustakene. Du skal rope det fra Internett. Først viste JEG deg og JEG avslørte den som er kalt Sherry Shriner som en falsk profet, som en alien og nå viser JEG deg Linda Newkirk som har krysset linjen og kan til og med ikke lenger bruke unnskyldningen av sinnssykdom. Hun tør å kalle seg selv for Himmelens Dronning? Til og med sinnssykhetens ånd har ingen unnskyldning foran MEG! Linda Newkirk, du har begått BLASFEMI! Ingen unnskyldning for din mentale helse! For du ble advart om å ikke publisere dette! Stormannsgalskap har nå ødelagt deg. Ikke bare ditt sinn, ikke bare kroppen din, men nå har du dømt din sjel. Og alle de som har kjøpt bøkene hennes, og har kjøpt Sherry Shriners bøker, JEG holder deg nå ansvarlig. Brenn disse bøkene!

Elisabeth, JEG gjør deg klar for en stor krig som kommer, for de nye åpenbaringene JEG taler ut. Den lille beskjeden til Israel har JEG allerede talt, Niko, du vil legge det foran verden for å la dem vite at det er noe mer som kommer. YAHUSHUAs Demontrampere, godt gjort, MINE trofaste tjenere! Godt gjort MINE kjære trofaste! Dere står i frontlinjene. Dere ofrer en time av deres tid. For dette Departementet er ingen vanlig departement. JEG bruker det som en David for å drepe Goliat-er.   

Den som kaller seg for Sherrie Shriner, påstår å høre fra MEG og røper såkalte bibelske koder som hun vrir ved hennes innfall. Men hun sier; “Kast alle disiplene som fulgte Paulus". JEG forteller deg sannheten, denne ene lytter ikke til Himmelen i det hele tatt. Men Linda Newkirk, du krysset en linje som selv ikke Sherry Shriner har krysset. Vokt dere MINE Elskede, for djevelen er sint, for han vet hans tid er kort. Linda Newkirk, du har ikke bare vekket vreden til ABBA YAHUVEH, du har ikke bare vekket vreden til YAHUSHUA ha MASHIACH, men du har vekket og du har bedrøvet til det ytterlige, den ENE som er kalt RUACH ha KODESH! JEG er den eneste HIMMELENS DRONNING!!! Og JEG deler ikke MIN herlighet med noen!!

Hvem er du til å si at du fødte YAHUSHUA?! For først gjorde JEG det i Himmelen. Den ENE som kalles DEN HELLIGE ÅND er MOREN til YAHUSHUA. Det er JEG og bare JEG som tillot privilegium for Miryam, kalt for Maria i andre tunger, for å bære Barnet MITT i hennes livmor. Men selv hun måtte være jomfru. Hvem er du Linda Newkirk?! Hva blasfemi du har gjort! Hvem er du Linda Newkirk som tror du kan omgås korset? Å si at alle hedninger kan komme til Himmelen, for å være ved Lammets ekteskapslov. JEG skal ikke unnskylde deg for ånden av sinnssykdom, for du hadde klare øyeblikk. Du vet hva du har gjort. Og JEG advarer nå, la dette Ordet gå videre, alle som transkriberer ditt søppel som er sendt fra helvete og kunngjør det som sannhet, er ikke skrevet i Lammets Bok av Liv. Du skal betale for den prisen hun betaler. Du skal svømme i den samme Ildsjøen. JEG sender denne profeten ut for å advare før JEG sender MIN Dom. Ikke bli bedratt, for YAHUVEH er ikke lett spottet og JEG er ikke lett bedrøvet.

Shelby Corbitt, JEG skal ikke unnskylde deg! JEG fortalte deg om å falle på ditt ansikt og vende om fra bedraget som har blitt gjort. Din stolthet har holdt deg fra å gjøre dette. MINE Barn har blitt såret. Alle dere som har sagt, “Dette er datoen YAHUSHUA vil komme”, og datoen går forbi og ve til dere som er de Hellige og ikke sto opp og sa, “Du løy!” JEG gjør ingen unnskyldninger for deg! For du har oppmuntret løgneren.

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Kenneth CopelandDette Departementet. Dette Departementet. Denne Profeten. Denne Ringmaiden av MEG har ikke løyet! Hun advarte deg på forhånd, ikke hør på Kenneth Copelands løgner! Ikke hør på løgnene av Choo Thomas! Ikke hør på Shelby Corbitts løgner! Ikke hør på Sherry Shriners løgner! Og nå legger hun til at du ikke må høre på Linda Newkirks løgner! De falske profetene står i kø og de gjør kamp med MINE sanne Hellige Profeter! Og det skal bli en krig som ingen andre! 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Rick JoynerKim Clement, du er en løgner! Rick Joyner, du er yngelen til satan! Dette er bare begynnelsen! 2008 skal bli en krig som ingen andre! Slik JEG kaller frem denne Ringmaiden, slik JEG kalte frem Elijah av Gammel tid. Flammer! Flammer! Flammer! Skal falle på profetene av Baal! Dere falske profeter profeterer ut av satans munn! For YAHUVEH er ikke en YAHUVEH som lyver. Bort fra MEG datosettere! Er det noe rart når YAHUSHUA kommer hvor få som har tro igjen?

Virginia Arnke, du taler ikke ut MINE Ord! Bort fra MEG! For du har bedrøvet MEG! Vokt dere, vokt dere, vokt dere åh Hellige Små. Test, test, test ånden som taler, for satan er ute etter deres sjeler.

Orgone kan ikke beskytte deg. JEG har talt ut fra denne Ringmaidens munn. JEG har avslørt denne løgn. Den trekker til seg det onde! Det frastøter ikke det onde. Nå blir de listige. Fordi de vil forvirre de uskyldige slik at de tar dette Departementet Amightywind og så vrir de Ordene innenfor. JEG profeterte, JEG advarte på forhånd, ikke sett deres hjerter på ordene som Shelby Corbitt sier. Det som startet som uskyldig bedrag ble en ren løgn som nå er motivert av ordet stolthet. Julen kom og gikk. YAHUSHUA ble ikke sendt. Hvor er de Hellige som holder disse profetene som profeterte(ansvarlige). Hvor er de Hellige og som kaller det for hva det er og det er en løgn.

Ikke engang den JEG taler ut fra nå vet datoen YAHUSHUA kommer på, for JEG sa at JEG skal sende de Hellige englene for å fortelle henne akkurat før HAN kommer. Lev hver dag som om det var din siste. Pass på at ingen synd er funnet i deg. Ta det til korset ved Golgata for bare Blodet til YAHUSHUA kan vaske det bort. Bare gjennom det utgytte Blodet til YAHUSHUA og Navnet til YAHUSHUA så kan du begynne en ny dag. Se og vent, men bort med datosettere. Lukk deres ører. Er dere ikke ennå lei av smerten?

JEG gir ut åpenbaringer mens JEG setter Elisabeth til side og hemmeligheter som har vært låst, begynner med Esekiel 9, for JEG forteller deg dette, det skal være hemmeligheter og åpenbaringer for hun er en Skriftlærd og Dommen starter ved Huset som erklærer å være av YAHUVEH. Synd er å vite hva som er rett og likevel fortsetter å gjøre galt. “JEG kommer for en Brud uten flekk eller rynke”, YAHUSHUA taler det ut igjen og igjen. Linda Newkirk, hvordan våger du å tro at du bare kan la noen gå inn?! Hvem ga deg portnøkkelen til Himmelen? Hvor fikk du nøkkelen ifra Linda Newkirk? Du har profetert falskt. La nå det Hellige oppreises, alle som hører dette Ordet og irettesett henne! Irettesett Sherry Shriner! Husk advarselen JEG har gitt fordi krigen har allerede begynt. Og det er ikke engang 2008.

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Kim ClementHusker noen hvor mange profetier som ble gitt? Hvorfor holder du ikke profetene ansvarlig når de sa du skulle vinne krigen i Irak, Amerika? Hvorfor holdt du ikke Kim Clement ansvarlig på juledagen da han sa, “ Jesus Kristus ville komme”. Profeter skal bli holdt ansvarlige. Test frukten av dette Departementet og du vil se at den er god, fordi salvelsen bare er hørt ved Amightywind.

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Elijah of Old kills the False Prophets of BaalI 2008 vil de Profetiske Beskjedene som kommer ut vokse sterkere, med sterkere kjøtt å spise for den Hellige. Det vil bli en krig i 2008 som ingen andre, for det vil være de sanne Hellige Profetene som står opp slik som Elijah gjorde, som Elijah av Gammel tid gjorde og profetere og ødelegge profetene av Baal. Dette er grunnen til at JEG kalte deg Elisabeth, selv om etternavnet ditt er Elijah, JEG kaller deg for MIN Elijah den Nye, fordi JEG profeterer gjennom deg og akkurat som Elijah den Gamle, profetene av Baal skal bli ødelagt. Bare fordi det ikke skjer på den måten ditt kjød mener det bør være, tro ikke det for JEG forteller deg sannheten, ikke noen av dem har unnslippet YAHUVEHs Dom. Hvis de kunne talt til deg, så ville de fortalt deg om de tingene som skjer med dem. Alle de som har talt imot Ordene JEG har talt gjennom disse Profetiene, ville fortelle deg en historie om sorg. Åh de ville kalt det for, “uflaks”, men tragediene har rammet dem.

Åh, men de som mates etter disse Profetiske Budskapene som JEG har gitt deg, du har sett med dine egne øyne hvordan de trives og vokser, hvordan de selv ble Profeter, for JEG stirrer opp disse gavene inni dem. hvordan deres liv har blitt et liv i hengivenhet til YAHUVEH og YAHUSHUA og hver dag spør om mer av MIN dyrebare ÅND. Hvordan deres liv bare ønsker å bli ledet i et liv av Hellighet, for å være til behag for YAHUVEH. Bruden til YAHUSHUA ha MASHIACH venter ivrig for hvert ord. Katherineyah og Niko, det nyeste Ordet som ble gitt, bare et lite glimt av det, legg det ut. La folket se, dette er også en Profet av Israel. Oppmuntre Bruden som skjules der og andre steder rundt om i verden.  

Åh MINE elskede Skatter, selv om YAHUSHUA ikke kom på den datoen som du har angitt, så ikke mist motet for ditt arbeid er enda ikke gjort. Men JEG befaler deg til å bli sint og kalle profetene som er falske, for falske. Ikke oppmuntre dem til å lyve mer. Du vet når en drøm bare er en drøm av kjødet. Du vet når en drøm bare er en drøm av bedrag. For datoen kommer og datoen går.  Du vet når en profeti bare er en profeti av kjødet. En profeti av bedrag. For datoen kommer og datoen går. Noen uskyldige har nå gjort dette og det vi alle befaler dem til å gjøre er å vende om. Ydmyke seg, innrømme at de savnet det. Ikke lag unnskyldninger.

Shelby Corbitt, du sier at henrykkelse kunne holdes av fordi hvis MITT Folk falt på sine ansikter og ydmyker seg og vender om, så vil landet bli helbredet? Siden når er en bortrykkelse av Bruden en straff? Hvorfor ville YAHUVEH holdt det av? Det eneste som ville blitt gjort er å forlenge tiden av nåde, dette er sant. Men det vil ikke stoppe YAHUVEH fra å si til YAHUSHUA, “Gå og hent DIN Brud!” Bare innrøm det Shelby Corbitt, at du gikk glipp av det. Stolthet fører til et stort fall. Slutten av året skal komme. 2008 skal vises. Fall på deres knær og vend om foran verden, for du gikk glipp av det. Du tillot ånden av en Kenneth og Gloria Copeland, slangens løgnertunge, til å gjennomsyre ditt sinn, for å forurense det.

Du skjønner, JEG taler ikke bare ut av Elisabeth, men dette er en ny salvelse. Hvor ABBA YAHUVEH har talt, hvor YAHUSHUA ha MASHIACH har talt, JEG RUACH ha KODESH, den ENE du kaller DEN HELLIGE ÅND, taler nå ut fra MEG SELV også. For se, dette er en ny ting. Dette er en Joel 2 utgytelse og MIN Tjenerinne skal profetere og de som JEG har kalt for Elitestyrken til YAHUSHUAs Demontrampere, vit dette, satan hater deg. Bønnene blir følt over hele verden. Hold deg Hellig. For bare de i frontlinjen vil bli tillatt. For de av dere som ikke har kvalifisert, vit at det er andre rekker. VI trenger deg i Baktroppen. Fortsett å dekke dette Departementet i dine bønner. Fortsett å dekke hverandre i dine bønner. Fortsett å løfte opp folks behov. Fortsett å dekke denne Ringmaiden som JEG taler ut av, for satan vet at det er bare en Ringmaiden og han prøver å ta hennes liv.

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Holy Shield with Golden EagleÅh, men bønnene til de rettferdige gavner mye. Deres faste kombinert med deres støtte og deres kjærlighet, deres Jeriko Marsjer, ofringen av deres timer. Alle dere, alle dere, alle dere som har gjort dette, store, store, store velsignelser har blitt lagret opp for dere. Dere er som et skjold, et Hellig gyllen skjold og JEG bruker dere og skjoldet drypper med det utgytte Blodet til YAHUSHUA ha MASHIACH og Navnet er innskrevet i skjoldet til YAHUSHUA og JEG har ordinert dere til å være Demontrampere for ABBA YAHUVEH og YAHUSHUA og JEG, den Dyrebare RUACH ha KODESH, deres dyrebare RUACH ha KODESH, deres MAMMA SHKHINYAH, deres MAMMA VISDOM, den ENE dere kaller DEN HELLIGE ÅND, VI elsker dere så mye. Store, store, store er deres velsignelser, ikke bare i Himmelen, men akkurat her på jorden. Dere skal ha en beskyttelse, en kule er bokstavelig talt satt over dere og dere er beskyttet så lenge dere ikke tillater synd å komme inn, for er det ikke skrevet, “Vær Hellig som JEG er Hellig?” Større er jeg som er i deg enn noen fristelse som er i verden! Det er ditt valg.

Og de av dere som vil lese denne Profetien og som tror at du skal være en del av YAHUSHUAs Demontrampere, du har allerede satt YAHUSHUA først i din kjærlighet, og ditt liv. Du ofrer alt til HAM. Du blir ikke fristet med synd. Skriv, introduser deg selv, men ve til enhver fiende som forsøker å snike seg inn. Bli advart, denne gruppen har dømmekraft og ulven skal dø, for JEG tillater ikke at denne gruppen blir forurenset.

Det er uskyldige små Sau og Lam som forsøker å snike seg inn og som et lite barn vil si, “Jeg ønsker å kjempe. Jeg ønsker å kjempe.” JEG bare klapper dem på hodet og sier bare, “Vent til du har vokst opp litt mer. For du trenger å bli forkynt til, mer enn du er skikket til å være en forkynner. Du trenger å bli bedt for mer enn du er en bønnekriger. Fortsett å vokse, MINE små. Ikke ta det som en fornærmelse, for du kan ikke bare ta ilden av frontlinjene”. Det er derfor dette er en elitemakt satt sammen av Himmelen. De Hellige englene kom selv og fortalte Elisabeth ved fødselen av dette nye Departementet, YAHUSHUAs Demontrampere. For Herligheten går til HAM alene. Enhver bønn er besvart bare gjennom HANS Navn, bare gjennom HANS Blod. Dette er Ordene som JEG har å si denne dagen. Idet MIN elskede sønn Niko leste den falske profetien av en Linda Newkirk og Elisabeth følte MITT sinne oppegget, hun gikk for å snakke på engelsk. I stedet kom MIN Hellige tunger ut. Dette er hvordan dette Ordet kom ut. På denne datoen av 26. Desember 2007, så er det talt og så skal det bli skrevet, hvert Ord som har blitt talt under salvelsen og gjennom Navnet til YAHUSHUA ha MASHIACH og gjennom Blodet til YAHUSHUA ha MASHIACH.  

Og en ting til, YAHUSHUAs Demontrampere, JEG skal frigjøre hemmeligheter til deg som er gitt til Elisabeth denne dagen. Dette er bare å bli holdt blant dere. Dette skal ikke bli delt med noen andre. Enten det er en søster eller en bror, eller en mor eller en far eller deres egne barn, det JEG gir deg forblir med deg. Ve til enhver Judas som trosser disse mandatene fra Himmelen, for det er ment å være en velsignelse for deg, MINE Bønnekrigere som går den ekstra milen. For lenge siden, Elisabeth, fortalte JEG deg å sette sammen troppene på muren. JEG ga deg drømmer rygg mot rygg og det har blitt lagt ut for mange, mange år siden. Disse som nå er YAHUSHUAs Demontrampere er troppene på muren. De er vaktene. De er utkikkspostene. De er soldatene til YAHUSHUA ha MASHIACH. De som forblir, fordi som en Gideon luker vi dem ut, som kan forbli på frontlinjene vil vite at de er bruden til YAHUSHUA ha MASHIACH.

Slutten av Ordet

Elisabeth: Lovpris DEG ABBA YAHUVEH. Lovpris DEG Elskede YAHUSHUA. Lovpris DEG Dyrebare MAMMA RUACH ha KODESH. Vår MAMMA SHKHINYAH. Vår MAMMA VISDOM. Tusen takk. Tusen takk for å hedre meg med dette Ordet. Tusen takk for å hedre alle oss med dette Ordet. Vi takker DEG. Vi Lovpriser DEG. Vi tilber DEG. Vi elsker DEG. Vi beundrer DEG. Tusen takk. Tusen takk for Efeserne 6 rustning. Tusen takk ABBA YAHUVEH. Tusen takk ABBA YAHUVEH. Og Amen.

Niko: Amen. Amen. Amen til det.

Adam (& Katherineyah):  (ned fra hallen) Amen. Amen. Amen!

Niko: 11:23. GMT-tid. Amen.

Elisabeth: Du skulle hørt alt det Linda Newkirk sa. Åh du store min….

Click Here for Printable Text

 

 

ALPHA & OMEGA ALMIGHTYWIND RUACH HA KODESH WILDFIRE LAST CHANCE MINISTRY

www.amightywind.com  |   www.almightywind.com
Vennligst gå til den andre hvis man er av linjen.

Vi er Sabbatsholdere, Ikke syvendedagsadventister
Klikk Her For Mer Informasjon
Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: http://amightywind.com/indexf/dove.gifBeskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: http://amightywind.com/indexf/dove2.gif
Postadresse og e-post adresser


Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: By Faith Enoch was translated that he should not see death: and was not found, because YAHUVEH had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased YAHUVEH. Hebrews 11:5