PROFETI 89


Advarsel, dette kan være den mest kontroversielle profeti som er blitt gitt så langt. Noe av den inneholder personlig åpenbaringer til meg, og det er hvorfor mitt navn er nevnt av the RUACH HA KODESH. Allikavel, vil jeg ikke sensurere denne Himmelske beskjeden. Det er en del 2 til dette ordet, men dette skal være nok å fordøye for nå sier YAHUVEH. Når du leser del 2 så vil du forstå hvorfor det måtte vente.

***************************************************************************Elisabeth Ber: Alle vi vil bli kjent med DEG MAMMA RUACH. Menneske kaller DEG for "HAN", fordi de ville aldri gi ære til DEG tidligere.Hellig,Hellig, Hellig,Hellig...vi bare kaller på DEG MAMMA RUACH HA KODESH. Vil DU være så snill å åpenbare DEG for meg? Vil du åpenbare DEG for oss?

DU kan gi en visjon til min ektemann på samme måte som DU kan gi det til meg. DU kan salve han så han kan forstå disse ting ,akkurat som DU gjorde med meg. Kathy har en skjønn skrift ,som jeg vet at DU skriver gjennom henne i en helt annen tone av stemme. DU er så høflig(myk). DU er alt en kvinne skal være. Som en kvinne er mitt begjær at jeg blir mere lik DEG. DU er definisjonen til ordet feminin. Til og med ABBA YAHUVEH og YAHUSHUA advarte,"Ikke sår DEG."

Ord fra RUACH HA KODESH:

Vent,vent,vent nå er ikke tiden for MEG å åpenbare på den måten som du har spurt MEG å åpenbare. Men JEG skal gjøre det og du skal lære det og løgnene skal kjempes! Det er JEG som gir deg begjær til å be denne bønnen. Det er JEG som gir deg begjær til å vite hvem JEG er. For det er JEG som du la ditt hode på MIN skulder i Himmelen(Festmåltid Bord Drømmen). JEG ga deg et glimt for å se hvor mye de som elsker YAHUSHUA,er elsket av MEG. JER er MOR til SKAPELSEN. Kvinner var skapt i MITT bilde. JEG er tidløs. JEG er SAMARBEIDS-SKAPER. Familien er et kopi på det som er i Himmelen. Hvor tror du det kom fra? Mor, Far og barna.

Dette betyr ikke at i Himmelen fødsel er samme som på jorden. Det var aldri ment å være sånn. Det var på grunn av at Eva`s synd og Adam`s synd det ble en smertefull prosess. Det er ingen disharmoni i Himmelen. Det er ingen smerte i Himmelen. Det er bare kjærlighet og fred og glede. Det er bare glede."(Elisabeth sier: Hva mere MAMMA, hva mere vil DU fortelle meg?)

Elisabeth, du har ønsket kjærlighet fra en mor helt siden du ble født, til og i din mor`s mage ropte du ut til MEG. Dette er hvorfor JEG fyller deg nå på en måte som JEG gjør, med sånn en unik salvelse mellom dere to. Sånn at du aldri vil føle den tomhet igjen. Niko, du har sultet etter oppmerksomhet. Din jordiske mor gjorde så godt hun kunne, med den ånden som hun arbeidet med. Men JEG fyller deg også med MIN kjærlighet.

Elisabeth, når du gynger og ber, det er MEG som gynger deg. Fortsett med å streve å vite hvem JEG er. JEG vil åpenbare mere til deg. JEG vil bringe deg til å huske hvordan det var i Himmelen når du så MITT Ansikt. For JEG sitter ved siden av din Himmelske Far.

YAHUVEH er MINN EKTEMANN. YAHUSHUA er MIN Sønn. Det er ikke bare en trone, det er tre troner i Himmelen og VI regjerer i samklang. Hvordan tror du dine bønner når din ABBA YAHUVEH`S ører? Det er JEG som sender de til HAM ,fordi JEG er i de Troende ,de som elsker MIN Sønn, YAHUSHUA. Det er JEG, den salvede VIND som blåser dem til HAM(YAHUVEH), som JEG blåser et kyss til Himmelen. JEG snakker i symboler så du kan forstå. Når du løfter opp en bønn, er det som å blåse et kyss til ABBA YAHUVEH. Når du ber i MINN Sønn`s Navn, tar det OSS ALLE TRE for at du skal bli hørt og få svar. Dette er bare begynnelsen på undervisningen.

Det er bare for de som JEG forteller deg å fortelle, selvfølgelig, hele din familie, du vil dele dette med dem. Men JEG beveger deg med forsiktighet ulikt noe Ord talt. For disse er hemmeligheter satan aldri ville skulle bli åpnbart, og han vil kjempe mot deg med en kamp som du aldri har opplevd tidligere. Det er derfor det ikke er tiden inne til å gi dette Ordet til verden.

JEG vil snakke til deg i ting ingen kvinne eller man har hørt. Hvorfor tror du lucifer kom og fristet Eva først? Det var for å spotte MEG, fordi Eva ble skapt i MITT bilde som Adam ble skapt i YAHUVEH`S bilde som Abel ble skapt i YAHUSHUA`S bilde, rettferdig, defenisjonen av kjærlighet. Så det er ved satan`s hånd Kain slo ihjel Abel. Akkurat som det var ved ånden til Kain`s hånd, igjen satan brukte til å korsfeste MIN Sønn YAHUSHUA , selv om det var en del av VÅR plan. For de som er skrevet i Lammet`s Bok av Liv til Himmelen du kunne returnere, det var ingen annen vei. Så en Ny Blod Kontrakt var født den dagen, for å erstatte den Gamle Blod Kontrakten som ikke kunne stå fast.

Vil du vite en ting som gjør MEG trist. Vil du vite en ting som fornærmer MEG? Elisabeth, når du føler MIN sinne og MITT raseri, de snakker om Faderen`s raseri, av ABBA YAHUVEH`S raseri, du har ingen ide av det raseri til en MOR av SKAPELSEN! Du har bare en liten del av MITT raseri! Når du føler den vulkanen klar til å sprenge inne i ditt hode ,og det er i navnet av rettferdighet, du har bare en liten del av MITT raseri!

Når du leser i Ordet som har blitt oversatt, og de tør å kalle MIN Sønn YAHUSHUA, Sønn av et menneske. HAN var aldri en sønn av et menneske. HAN var Sønnen til YAHUVEH! Sønnen til YAH! Når du ser dette i oversettelsen , for hvor lenge har JEG forårsaket deg til å sørge og du har aldri følt fred i dette, og du forklarer at alle oversettelser gjør dette. Det var ikke ved MIN hånd! Det er ved satan`s plan. Selv om HAN var født i en menneskelig form, selv om HAN led smerten på

korset, HAN var aldri,aldri,aldri sønn av et menneske! HAN er Sønnen til YAH og HAN`S Navn, selv til verden proklamerte. Hvorfor tror du satan i oversettelsen, prøvde å regulere HAM og gi HAM et navn til et menneske. JEG har måtte tillat dette, og på dette tidspunktet før Den Store Trengsel vil navnet Jesus vil stå fast.

Å, men i Den Store Trengselen, de som nå er frelst og har levd Hellig for MEG, MIN ånd er inne i dem, akkurat som du er frelst i Navnet Jesus, vil du kalle på HAM i dette Navnet. Og misforstå MEG ikke, det er kraft, Himmelsk kraft som dekker det Navnet på grunn av den nåde til din ABBA YAHUVEH. Men i Den STORE TRENGSELEN, så mange skal dø, selv om de er frelst nå, så mange vil undre seg hvorfor deres bønner ikke får svar. Det er ikke på grunn av at VI ikke elsker dem. Og JEG snakker ikke om de som vil gå i Søndag`s kirkene ,og vil ta Dyrets MERKE, JEG snakker om de som vil rope ut i Navnet Jesus, som vet at HAN var den som ble korsfestet og stod opp igjen fra de døde, og på den tredje dagen sto opp igjen.

Vent på dem i Himmelen. Men de må forstå at nå er det kraft i det Navnet, det vil ikke være noen kraft i det Navnet da. Det betyr ikke at for de som vandrer Hellig framfor MEG ikke vil returnere til Himmelen, men det betyr at JEG ikke kan svare dem, som JEG sa det er MIN salvelse som å blåse et kyss til ABBA YAHUVEH at deres bønner blir svart, men på den dagen kan JEG ikke dekke for det ordet de sier, fordi det vil være en annen på jordens overflate som vil si,"Jeg er Jesus."

Og selv om JEG vet hvilken Jesus de snakker og roper til, på grunn av dette navnet vil bli som en forbannelse, deres bønner vil ikke nå Himmelen ,og de vil undre seg hvorfor. Dette er hvorfor du advarer dem nå. Dette er viktigheten til det Hebraiske Navnet. Du forstår, satan vil ikke bruke Navnet YAH. Å, JEG har mange fiender der ute som nå våger å operere deres menigheter og bruke Navnet YAH, for å forføre ulvene og lammene. Men sønnen til satan vil ikke bruke Navnet YAH, han vil bruke navnet som verden ble kjent med ,og det navnet er J-E-S-U-S.

Så selv om de som har navnet sitt skrevet i Lammet`s Bok av Liv, under Den Store Trengselen vil de returnere til Himmelen. Det vil bety at de må ofre livet ,men de vil aldri gå inn i en Søndags kirke, ellers vil deres navnt bli strøket ut. Og det vil ikke være noen frelse på det tidspunktet i navnet J-E-S-U-S; det vil bare være i YAHUSHUA. Noen vil si YAHSHUA. Men Navnet YAH vil ikke bli utebli.

For de 144,000 vil ikke lære vekk navnet J-E-S-U-S. Dette er nå. Det vil bli da. JEG har gitt deg denne beskjeden for å advare igjen. Det er akkurat som nå, det betyr ikke alle de som går i Søndags kirkene ikke tilhører MEG, ikke er fylt med MIN Ånd, men det betyr at i Den Store Trengselen vil det ikke bli tillat, for dette er hvor de selger seg ut til Dyret. Forstår du? Sjeler er frelst nå i Navnet J-E-S-U-S. JEG salver i Navnet J-E-S-U-S. JEG helbreder i Navnet J-E-S-U-S. JEG utfrir i Navnet J-E-S-U-S. Men det vil ikke være da.

Advare dem. Hvordan kan JEG svare dem? Hvordan kan MIN Sønn YAHUSHUA svare dem? Når de skriker ut,"Jesus, hjelp meg," og sønnen til satan er der, og sier."Her er jeg." De vil si,"Jesus frels meg, tilgi meg mine synder!" Og sønnen til satan vil si,"Her er jeg." Kan du ikke se hvor farlig dette er? Kan du ikke forstå? Du vet ikke den sorgen som JEG vil føle når de som har navnet skrevet i Lammet`s Bok av Liv, som vet bedre enn å gå i Søndags kirkene, vil løpe og gjemme seg, og må gi deres liv på grunn av de vil skrike ut og de vil nekte å si Navnet til YAHUSHUA.

De vil holde fast til hva de ble lært ,og de vil si Navnet til Jesus og deres bønner vil ikke nå Himmelen, fordi JEG vil ikke blåse dem som et kyss, på grunn av sønnen til satan vil rope ut,"Her er jeg." Det betyr ikke at deres navn blir strøket ut. Det betyr bare at JEG ikke kan frelse deres liv. JEG kan ikke gjemme dem. JEG kan ikke mate dem. JEG kan ikke utfri dem.

Dette er hvorfor JEG oppreiser menigheter som denne og lærer Navnet til YAHUSHUA. Det betyr ikke noe. Så mange nekter å snakke det navnet på den måten JEG har gitt deg, men Navnet YAH kan ikke utebli for til og med HANS Navn betyr"YAH Frelser."

JEG ga deg den drømmen når de flygende tallerkene kommer, de er satan`s hær , men de har rett til de som roper ut det gale navnet på grunn av at han(satan`s sønn), vil proklamere"Her er jeg."

Så pass på, nå har det allerede begynt. Det er en som har stått opp. Han har et verdens omfang av etterfølgere, og han kaller seg Jesus Kristus. Men nøkkelen er at han kaster alt som er Hellig ut. Pass på han som kommer, fordi han er ikke en vanlig mann , men pass på han som kommer ,for det vil være som Judas har returnert en gang til ,og han er i sannhet sønnen til satan, sønnen til lucifer.

Advare dem nå. Det er en tid og det er en sesong. Du vil vite når dette Ordet skal bli gitt ut. Men Elisabeth, aldri igjen vil du lengte etter kjærlighet fra en mor, fordi JEG har vist deg JEG har fylt det tomrommet.

Opplyser noen, Støter de fleste, Apostle Elisabeth Elijah Nikomaia

www.amightywind.com

www.almighywind.com

(Kommentarer på kasett opptak)

Niko: Elisabeth ba nå i ånden, og spurte om RUACH HA KODESH, MAMMA RUACH og ville bli kjent med HENNE og MAMMA RUACH talte. Disse var Ordene MAMMA talte. Så der ser du Adam. Du ville ha en bekreftelse ,og det fikk du kamerat. Det ser ut som oss menn er forvirret igjen av disse kvinnene!!!

Elisabeth: Jeg må bare si at åpenbaringen HUN ga meg, når menn fortsatte å si i bibelen når de henviste til RUACH HA KODESH,"han,han,han," det er bare en bokstav ifra, fordi menn sa alltid,"Vi ble skapt i Gud`s bilde," og kunne være skadeglad over kvinnen og si,"Du er ikke skapt i HANS bilde, JEG ER." Så MAMMA RUACH har akkurat bekreftet det fakta at kvinnen,kvinner ,Eva, var skapt i HENNES bilde og HUN sitter på den andre siden til YAHUVEH ,og HUN er SAMARBEIDS-SKAPER! Så vi er skapt i sannelig GUDINNE RUACH HA KODESH, vår MAMMA`S bilde. Ta den dere menn av verden!