Profeti 8

Vil du bevise din kjærlighet til MEG?

Gitt til Pastor.Sherrie Elijah Mai den 28,1997Så sier YAHUSHUA(Jesus Kristus), sånn skal du være. JEG ser ditt hjerte. JEG hører ditt rop til MEG.JEG føler ditt nederlag når en leder du stolte på forfører deg. Men JEG har kalt og ordnet deg. JEG vil bære deg.JEG,YAHUSHUA og RUACH ha KODESH(Hellige Ånd) trener deg. JEG vil ikke sende deg fram i frontlinjen før du er klar til å stå imot, og holde ut vanskeligheter som du vil holde ut. Mange er dine velsignelser.

Mange sjeler vil komme til MEG, ettersom JEG forsterker din tro ,og du går fram i MITT Navn for å gjøre store gjerninger i Navnet YAHUSHUA. Alle vil vite at det ikke er du ,men RUACH ha KODESH salvelse som bringer fram disse manifestasjoner og utfrielse og legedom,og JEG vil bruke deg til å tale MINE ord ,og du vil være modig å gjøre det, selv om mange vil bli fornærmet. De er MINE ord, ikke dine ord;du er ikke holdt ansvarlig for hva JEG sier. Eller hva JEG tenker. MINE måter er høyere en dine måter.Er de ikke?

Jeg snakker ikke bare til deg, men igjen snakker JEG til alle profeter og apostler som lærer i MITT navn.Veien har ikke vært lett og vil heller ikke bli lettere. Men hold fast til det målet av tro JEG har gitt hver enkelt av dere.Fordi det er langt over det som vil bære deg i denne ende tiden. Din Brudgom kommer, ja JEG er nå i horisonten. Du kan føle MEG i denne time, vær forberedt.

Gjør hva JEG har kalt deg til å gjøre,og legg din hånd på plogen ,og se deg ikke tilbake. Men se fremover. Fortsett å løp det gode løpet til merket av det høye kall.Ikke bli ført vill, den store trengsel har ikke begynt ennå. Be om at du vil bli spart dette, fordi den store trengsel er ikke for MIN Brud. Hvorfor skulle jeg slå og misbruke MIN Elskede Brud? Hvorfor skulle jeg drepe MIN make,MIN Brud som venter på hennes Brudgom? MIN Brud med alle juveler på, og fint pyntet og som tilber bare MEG,lever bare for MEG. Det vil JEG ikke.

JEG sier at alle som sier JEG kommer til å tillate deg å gå igjennom den Store Trengsel, taler ikke MINE ord. De taler ord av frykt og svik. JEG kommer for MIN Brud, for å ømt bære henne vekk, og med kjærlighet beskytte henne . Hun er ikke verdig MIN vrede, fordi hun elsker og adlyder MEG. Hun stoler på MEG. Hun forventer at JEG skal redde henne. Frykt ikke hva de såkalte expertene sier, for de sier at du skal være her under den Allmektige Gud YAHUVEH`S vrede. Dette er ikke av MEG. JEG elsker MIN Brud,MINE Barn,over alt annet. JEG ga MITT liv så du ville bli spart.

Som du stoler på MEG fra å bevare deg fra helvete,stol på MEG også til å bevare deg fra den kommende skrekk under den store tiden av ve, som kommer over denne jorda i en ufortynnet vrede fra den Allmektige YAHUVEH. MINE Barn, be for MIN gjenkomst raskt. Fordi dommen må starte med MINE egne barn, deretter vil hedningene bli dømt. Dette er den store tiden av ve JEG snakker om. Hva enn JEG har kalt deg til å gjøre, gjør det nå fordi snart vil det bli for sent.

Hold øynene dine på østens sky, og kjenn at MIN gjenkomst er nært forestående. Kan du ikke føle spenningen? Fordi din Brudgom kommer. Men for deg MIN Brud er det ikke frykt, bare glede. Frykt for de som spotter, eller fornekter MEG. Frykt for de bortkomne sauene. Frykt for det korrupte og avviste sølv. Du vil kjenne avvist sølv; for du vil kjenne at RUACH ha KONDESH ikke tiltrekker dem. RUACH ha KODESH vil ikke alltid streve med mennesker, spesielt i denne ende tiden.

Du Daniel kom å søkte etter et ord. Du Daniel har blitt belønt denne dag. Igjen brukte JEG deg til å bevege gavene i MIN tjenestepike. Begge to visste ikke at JEG hadde en avtale til dere til å møte online, men det gjorde JEG. Denne beskjeden er ikke bare for deg Daniel, men igjen har JEG brukt deg til å tale ut til alle MINE Barn.

Frykt ikke, Brudgommen kommer. Hold fast til din tro, for selv om JEG er stille, så tester JEG de som sier at de elsker MEG. Men ved å mate, advare MINE sauer vil du bevise din kjærlighet til MEG. Ved å villig lide forfølgelse,hat, avvisning for MITT Navn`s skyld, beviser du din kjærlighet til MEG. Ved å holde fast til din tro ,selv om med dine øyne du ikke kan se svaret til dine bønner. Du vil bevise din kjærlighet til MEG når du sier,"YAHUSHUA,selv om DU aldri svarer på en bønn igjen så vil jeg tilbe DEG for den DU er, for hva DU gjorde for meg på Golgata."

Dette vil bevise din kjærlighet til MEG, ved å være villig til å legge ned ditt rykte for MEG,og hvis det trengs ,ofre ditt liv for Evangeliet til YAHUSHUA. Dette vil bevise din kjærlighet til MEG. Ved å adlyde MEG, og søke MEG,og åpent bekjenne og tilbe MEG. Dette vil bevise din kjærlighet til MEG.

Ved å avsløre ulvene i sauenes forsamling, som kommer for å sluke sauene, ved å ta opp MITT sverd til RUACH ha KODESH og forsvare MINE sauer vil du bevise din kjærlighet til MEG. Du sier at du elsker MEG MINE Barn? Ved å stå for hellighet og for rett, og ikke for galt. Ved å bli lik MITT bilde, og ikke det som er av verden, vil du bevise din kjærlighet for MEG. JEG avslutter det med ett spørsmål,"Vil du bevise din kjærlighet til MEG"?

JEG ser etter og du er omringet av en sky av vitner. Til og med fienden til din sjel ser etter i frykt. Vil du bevise din kjærlighet til MEG ved å elske hverandre? De som gjør det, du kjenner de som er MINE ,og du skal kjenne det. Vil du bevise din kjærlighet til MEG ve å dekke og elske ,og utstrekke dine hender til dem i bønner? Dette vil bevise din kjærlighet til MEG. MINE sauer kjenner MIN stemme ;de vil ikke komme til noen annen hyrde. Har du hørt MIN stemme i dag? Da er det til deg denne beskjeden er til. JEG har bevist MIN kjærlighet til deg på Golgata. Nå, vil du bevise din kjærlighet til MEG?

Gitt til denne tjenestepiken i YAHUSHUA,
Profet Sherrie Elijah Mai 28,1997.

************************************************************

JA, jeg vil bevise min kjærlighet til DEG YAHUSHUA. Takk for at du snakker ut fra dette ødelagte skipet av Leire igjen. Vær så snill RUACH ha KODESH å salv disse ordene mektig til YAHUSHUA`s Ære, ber jeg DEG om. Vær så snill å hjelp sauene å høre YAHUSHUA`s stemme. Vær så snill RUACH ha KODESH, hjelp oss å bevise vår kjærlighet til vår Herre,Hersker,Frelser,Kongenes Konge, vår snart kommende Brudgom. Vi tilber,priser og dyrker DEG YAHUSHUA ha MASHIACH. Alltid din tjenestepike,unge,kriger,Brud.