Profeti 79 

JEG, YAHUVEH, Sier, “Mennesker, Dere Skjønner Ikke Meningen!”

Skrevet/Talt under salvelsen av RUACH ha KODESH

gjennom Profeten Elisabeth (Elisheva) Elijah

2.august 2005 ved 04:00Emails: Importance of Keeping the True Sabbath

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: SteepleHvis du ikke adlyder MEG nå og hvis du inngår kompromiss nå med dagen JEG har satt til side som MIN Hellig Sabbatsdag og hvis du ikke tror det er viktig å adlyde hver og en av MINE Bud, hva får deg til å tro at du vil adlyde under den snart kommende Store Trengselen? Hvorfor er det mer komfortabelt å høre på menneskenes doktriner når de vrir rundt MINE Ord for å samsvare med menneskets syndige bilde. Selv om MIN Sønn YAHUSHUA er din hvile, så er HAN ikke din hviledag. MIN Sønn YAHUSHUA er ikke en dag, og MITT fjerde Bud erklærer tydelig at MIN Hviledag av Sabbat skal holdes Hellig. Hvilken del av dette forstår du ikke? Ja, hvil i YAHUSHUA for HANS åk er lett og HANS byrde er lett, men dette har ingen ting å gjøre med Sabbatsdagen. Holdt ikke YAHUSHUA Sabbaten? 

Sendte ikke JEG MIN Sønn YAHUSHUA å være et eksempel for dere? Vet du nettopp hvorfor JEG satte av en hviledag? [1. Mos.2:1-3] Vet du ikke at denne Sabbatsdagen skal være en velsignelse for deg og ikke en forbannelse? MITT fjerde Bud erklærer tydelig å holde MIN Hviledag av Sabbat Hellig. Sier ikke loven JEG skrev med MIN egen flammende finger på en steintavle og som JEG ga til Moses på Sinai Fjellet, “Ær MIN Sabbatsdag og hold den Hellig?” Igjen spør JEG deg, siden når er MIN Sønn en Dag? Spør deg selv, hvorfor ville satan forandre dagen av Sabbaten til søndag, hvis det ikke skulle bli brukt for hans hensikt i Den Store Trengselen? 

Ikke hør på de som forkynner noe annet. Her ligger seieren. Det er skrevet i MITT Hellige Ord at JEG, YAHUVEH, kan ikke lyve. Hvis du adlyder MEG så er det velsignelser og seier som er angitt i 5. Mos. 28. Det er forbannelser til de som ikke adlyder. Les og studer hva som er skrevet i 2. Mosebok 31:12-17. Den Sanne Sabbaten skal være tegnet mellom MEG, YAHUVEH, og MITT Folk, og det skal bli brukt for å kjenne igjen hvem som oppriktig tilber og som vil tjene MEG i Den Store Trengselen. Vil du oppriktig tilbe MEG, YAHUVEH, og YAHUSHUA på Den Sanne Sabbaten fredag Solnedgang til lørdag Solnedgang? Eller vil du tjene og tilbe sønnen til satan på søndag, under Den Store Trengselen?

Hvis du ikke holder MIN Hellige Sabbatsdag nå, hva får deg til å tro at du vil gjøre det da, under Den Store Trengselen som bare er et pust unna. Dette er grunnen til at JEG nå taler gjennom denne Ringmaiden av MEG som er ordinert til å være en Profet for nasjonene, slik at denne advarselen vil ringe rundt om i denne verden. Vet du ikke at de som underviser at det er umulig å lyde og å være hellig for MEG, lager unnskyldninger for sine egne synder?

JEG, YAHUVEH, SIER, “MENNESKER, DERE SKJØNNER IKKE MENINGEN”.

Dette er ikke åpent for debatt. Du vil enten gjøre det JEG, YAHUVEH, sier eller skal dere betale med deres sjeler i Den Store Trengselen. De som har reist seg opp og sagt, “Jeg vil være Elisabeths dommer, jeg skal være Elisabeths jury” vend om nå eller skal du stå vendt mot MEG og JEG skal si, “Bort fra MEG dere som gjør urett”, for JEG er YAHUVEH og JEG tar ikke del i noen debatt. JEG alene er dommer, JEG alene er jury, JEG alene er konsulent.

Dette er ikke Elisabeths ord. Dere predikanter og falske profeter av lovløshet angriper henne; dere baktaler henne for Toraen som JEG skrev med MIN egen finger. Dere underviser MIN sau og MINE lam at JEG blunker ved synd. Vend om i dag, for JEG er ikke en Gud YAHUVEH som har endret seg på noen måte. Du som dømmer henne, fjern bjelken ut av ditt eget øye før du prøver å ta flisen ut av andres øyne. Du er skitten i synd, du er skitten i opprør, du er skitten i ulydighet og du er skitten i stolthet. Fall på deres ansikt foran MEG, for JEG er YAHUVEH deres Skaper, Den Evige. Du tør å skylde på MIN Sønn YAHUSHUA som unnskyldning for å synde, du tør å tråkke HANS Blod under dine føtter, lager unnskyldning for din synd.

Fall på deres ansikt foran MEG før det går for langt og det er ingen vei tilbake til MEG. Ikke krenk MIN RUACH ha KODESH (HELLIGE ÅND). MIN Sønn YAHUSHUA kom ikke for å oppheve MINE lover; MIN Sønn YAHUSHUA kom for å oppfylle MINE lover. Vær takknemlig for at JEG nå ikke lenger holder deg ansvarlig for 613 lover. JEG holder deg ansvarlig for ti lover og du kaster hendene dine opp og sier, “Det er for mye for meg”. du foretrekker å høre på mennesker som omskriver MINE lover. De forteller deg at det å drepe uskyldige babyer i livmoren ikke er en synd. De gjør abort lovlig.

Forkynnerne underviser i deres kirker, “Ikke tal imot denne loven”. De organiserte kirkene som møtes på søndagen har tatt imot bestikkelsen fra regjeringen av denne verden; de har tatt imot fryktens ånd og har det på seg som klær. Hvor er MINE Hellige hjelpere som ikke har kompromittert og som fremdeles taler imot synd? Deres menneskelagde lover legaliserer det JEG sa er en avskyelighet; de kaller det for samme-kjønn-ekteskap. Ikke engang i Sodoma og Gomorras dager har det vært den slags synd, selv om avskyeligheter av homofili florerte, men de våget ikke å kalle det for et ekteskap.

Tro ikke på løgnene som underviser “En gang frelst, alltid frelst”. Ikke tro på det fordi YAHUSHUA betalte prisen ved Golgata, nå betyr det ingenting om at du kan synde, at du kan lene deg over så nær kanten av Helvete, så langt som du ønsker fordi du sa en frelsesbønn. Du tror du ikke må legge noe verk bak det og du er fremdeles garantert å komme inn i Himmelens dører. Bort fra MEG dere arbeidere av lovløshet. JEG vil ikke høre mer av dine unnskyldninger. Enten du vil være Hellig ellers skal JEG si til deg, “Arbeidere av ugudelighet, JEG har aldri kjent dere”.

JEG, YAHUVEH, SIER, “MENNESKER, DERE SKJØNNER IKKE MENINGEN!”

Dere hører på disse menneskene og dere sitter i deres kirker, tror på løgnene at søndag er Sabbaten eller det spiller ingen rolle hvilken dag Sabbaten er på. Dere tror på løgnene som både forkynnere og noen Rabbi underviser om, at det ikke er større salvelseskraft i de Hebraiske Guddommelige Navnene til YAHUVEH og YAHUSHUA og RUACH ha KODESH, at hvilket som helst navn kan brukes. Forkynnerne forteller dere at det ikke er viktig å lære Jødiskheten av MESSIAS. De sier at hvis du ikke er en jøde så gjelder det ikke. Disse lovløse forkynnerne lære dere at dere er en hedning og at dere ikke trenger å adlyde lovene som er gitt til Israels Barn. Har dere glemt at når dere aksepterer MIN Sønn YAHUSHUA som MESSIAS, så blir dere ett med HAM? (Rom. 11:16-21)

Dere lurer på, “Hvor er salvelseskraften av den første kirken med tegn, under og mirakler?” Dere roper ut, “Hvor er manifestasjonen av mirakler som i gamledager?” Kom tilbake og gjør det den første kirken gjorde og dere skal se disse miraklene nok engang. For de som ikke vet bedre, JEG sier at dere er holdt ansvarlige for bare det dere har visst. Nå er dere holdt ansvarlige, i tillegg til å lære andre disse sannhetene. Men for de som vet rett og gjør galt, du skal betale med din sjel.

JEG, YAHUVEH, SIER, “MENNESKER, DERE SKJØNNER IKKE MENINGEN!”

Du adlyder disse onde åndelige ledere som nå gjør unnskyldninger for synd. Hva får deg til å tro at du ikke vil gjøre det samme igjen med satans sønn i Den Store Trengselen? JEG fortalte deg gjennom Profetiene at JEG har utgitt gjennom Elisabeth at MIN Sønn YAHUSHUA kommer tilbake for HANS Brud på en Rosh Hashanah og det skal være på en Sabbat [Sabbath]. Hvis du ikke blir undervist i hvordan å holde MIN Sabbat og MINE Helligdager, og å lære VÅRE Guddommelige Navn (se “Hvorfor Vi Bruker De Guddommelige Navnene”) og å adlyde MIN Tora, hvordan vil du vite hvordan å ære MEG og MIN Sønn YAHUSHUA som JEG har bestemt? Hvordan vil du vite hvilken dag uten å studere og vise deg selv godkjent at JEG, YAHUVEH, har satt til side for å være MIN Sabbat, hvordan kan du være klar når YAHUSHUA kommer igjen?

JEG, YAHUVEH, SIER, “MENNESKER, DERE SKJØNNER IKKE MENINGEN!”

Hvis du ikke ærer og holder MINE Hellige Høytider, hvordan vil du vite hva Rosh Hashanah er og når det er? Så, når du er forlatt igjen, vil du spør, “Hvorfor?” Så JEG taler ut av MIN Ringmaiden og forteller deg på forhånd at JEG, YAHUVEH, profeterer gjennom denne Ringmaiden som er en del av MIN Sønn YAHUSHUAs Brud.

Bruden til YAHUSHUA skal ikke bare bli forvandlet til sine herliggjorte kropper og bli fylt med en sånn salvelse som om YAHUSHUA selv gikk gjennom dem, og med dem, skal HAN blåse dem med en slik salvelse at ingenting skal være umulig for dem. Og i 40 dager skal Bruden til MIN Sønn YAHUSHUA advare, “Ikke ta Dyrets Merke”. De skal gå til dem JEG kaller for gjestene og dem som har navnet skrevet i Lammets Bok av Liv og de skal si til dem, “Ikke vær ulydig, ikke gjør kompromiss, selv om det kan bety ditt jordiske liv. 

Du skjønner, JEG bruker denne Ringmaiden nå, selv uten hennes herliggjorte kropp, som en stemme som roper ut advarselen på forhånd. For JEG har kalt denne til å være en Profet for nasjonen. Ikke ta Dyrets Merke! Søndagsgudstjeneste og Dyrets Merke er knyttet sammen. Vokt dere, for du vil miste din sjel hvis du holder loven om søndagsgudstjeneste under Den Store Trengselen. JEG er nødt til å be om unnskyldning til Sodoma og Gomorra som JEG ødela med ild og svovel, hvis JEG tillater disse jordiske avskyeligheter å fortsette enda lenger slik den er. JEG skal ikke be om unnskyldning til Sodoma og Gomorra. JEG skal utrydde og avslutte alt det JEG, YAHUVEH, forakter.

Disse falske forkynnere lager unnskyldninger for å synde og du har hørt på dem. Du kom til dette Departementet for din åndelige mat, å smake på salvelsen, å drikke den åndelige melken og å spise det åndelige kjøttet, så hvor mange av dere gjør kompromiss og går til søndagskirkene. Dere faller på deres pastors føtter i lojalitet og det er der dere gir deres tiender og offergaver. Du kan ikke ha begge deler. Du må finne ut hvilken dag JEG har bestemt som Sabbat, for som JEG har bestemt hvilken dag som er Sabbat, som er den dagen du skal hedre MEG og hvile og komme nærmere MEG.

JEG, YAHUVEH, SIER, “MENNESKER, DERE SKJØNNER IKKE MENINGEN!”

Og så skal satans sønn befale dem som har kompromittert, om å tilbe ham på dagen han påbyr.

JEG, YAHUVEH, SIER, “MENNESKER, DERE SKJØNNER IKKE MENINGEN!”

Slik som MIN Sønn YAHSUHUA talte og HAN sa, “Ta del i denne vinen og dette brødet, gjør dette til minne om MEG.” I den snart kommende Store Trengselen, vet du ikke at sønnen til satan vil si til alle de som aksepterer hans Merke, “Gjør dette til minne om meg”. De skal drikke blodet til martyrene fra begrene. Det skal bli fylt med blod og som vampyrer, skal de drikke blodet. Og like sikkert som en nattverdstallerk er passert, like sikkert, skal de passere tallerken og sønnen til satan skal si, “Gjør dette til minne om meg”. Stekt kjøtt av martyrene skal de spise. De skal spotte MIN nattverd og YAHUSHUAs Brud. De vil virkelig forakte YAHUSHUAs Brud for de vet at de rettferdiges bønner holdt sønnen til satan tilbake før det var på tide å kalle YAHUSHUA Brud ut.

Bønnene til de rettferdige gavner mye. JEG, YAHUVEH, advarer deg at det allerede har begynt. Det vil være seksuelle orgier i søndagskirkene i Den Store Trengselen. Det vil være på denne måten sønnen til satan spotter YAHUSHUAs Brud. For YAHUSHUA og HANS Brud er ett, og alle de som tilber YAHUSHUA, som adlyder MIN Sønn er ett, fordi det er en åndelig forbindelse, kropp, sinn, ånd og sjel. Sønnen til satan skal spotte under Den Store Trengselen, han skal holde seksuelle orgier i søndagskirkene. Begynnelsen av det store bedraget er de homofile kirkene. Igjen sier JEG, synden har allerede begynt.

JEG, YAHUVEH, SIER, “MENNESKER, DERE SKJØNNER IKKE MENINGEN!”

Dette er måten JEG bruker dette Departementet på, å skille sauen fra geitene, å skille hveten fra ugresset (ugress). De som har navnet skrevet i Lammets Bok av Liv, de vil ikke tilbe sønnen til satan og de vil nekte Dyrets Merke. Selv hvis du hører eller leser dette nå og du nå fortsetter å kompromittere, under Den Store Trengselen vil du holde og ære den sanne Sabbaten som er fredag Solnedgang til lørdag Solnedgang, selv om det kan bety livet ditt og du blir martyr.

Alle navnene er allerede skrevet ned for JEG visste allerede før du ble født på denne jorden hva du ville gjøre. Hvis du ikke lytter nå, så vil du lytte da. De som leser og hører denne beskjeden og gnisser sine tenner med raseri mot MIN Ringmaiden, slik vil du også gnisse dine tenner med sinne og riste knyttneven mot MEG, YAHUVEH, din Skaper under Den Store Trengselen, idet forbannelser og plager kommer over deg, en etter en annen, og likevel vil du ikke vende om fra dine synder, for på den dagen, hvis navn ditt er i Lammets Bok av Liv, så skal JEG utslette navnet ditt. [Åp. 3:5]

Så til alle dere som lurer på hvorfor Elisabeth ville bringe dette på seg, det er fordi JEG bruker dette Departementet til å dele hveten fra ugresset. Idet du hører dette, vil du vite om du er hvete eller et ugress. Er du et ugress bare for å bli fortært av MITT raseri, MIN fortærende ild? Likevel bruker JEG henne nå til å rope ut til Bruden, som en stemme som roper ut til de fem kloke jomfruene om å ikke gjør kompromiss, være forberedt, for din Brudgom skrider HAN kommer for HANS Brud på en Rosh HASHANAH og en Sabbat. YAHUSHUAs Brud, vær på deres knær foran MEG. Vær Hellig og vær ydmyk. Be om at du er verdi til å være Bruden til MIN Sønn YAHUSHUA, som er symbolisert som de fem kloke jomfruene. Som er den første bortrykkelsen, vanligvis kalt Henrykkelsen.

Gjester, be om at dere blir en del av den andre bortrykkelsen, slik at dere blir gjestene ved Lammets bryllupsmåltid [Åp. 19:9], gjestene er symbolisert som de fem ukloke jomfruene som er blitt fortalt at Brudgommen ville komme igjen etter at Bruden til YAHUSHUA er tatt bort. Så vær på vakt, fordi du ikke vet verken dagen eller timen. [Matt. 25:12] Ved tiden MIN Sønn YAHUSHUA kommer for å ta bort de fem ukloke jomfruene, så blir de kloke. 

JEG, YAHUVEH, SIER, “MENNESKER, DERE SKJØNNER IKKE MENINGEN!”

Vil du vite hva som skiller deg fra å være YAHUSHUAs Brud eller en gjest? JEG forteller deg nå; det er hvor mye dere ønsker det, hvor mye dere beviser det ved Hellighet, kjærlighet og lydighet. Hvor mye dere er villig til å ofre for å være YAHUSHUAs Brud, gjør ting på HANS måte og ikke deres. Herliggjør HAM i alt det dere gjør. Bruden vet at hun må holde MINE Helligdager. Bruden vet at hun ikke kan ikke gå på kompromiss med det hun vet er sant; hun er modig ved å tale ut sannheten. Det er det som skiller henne ut. Nattverd er også en påminnelse om ekteskapspakten med YAHUSHUA. YAHUSHUAs Brud bruker våre Hellige Guddommelige Navn til YAHUVEH og YAHUSHUA. Skrivemåten spiller ingen rolle, for JEG vet deres hjerter, og de er ikke skamfulle.

Hvor mye ønsker du å være YAHUSHUAs Brud? Hvor mye lidenskap har du for YAHUSHUA? Hvordan beviser du at JEG, YAHUVEH, og YAHUSHUA er først i din kjærlighet og ditt liv og i alt du gjør? Det er det som skiller deg ut som YAHUSHUAs Brud. For JEG forteller deg denne hemmeligheten: lidenskapen og dybden i din kjærlighet for YAHUSHUA er bevis for alle å se. Dette er Merket til YAHUSHUAs Brud. De føler de ikke kan gjøre nok for MEG. Nå vet du hemmelighetene. Du ser MINE Kjæreste Skatter, dette er ikke noe du kan gjemme, for JEG vet hvem som oppriktig, oppriktig ønsker å betale prisen for å være YAHUSHUAs Brud, for JEG vil ikke kalle noen for YAHUSHUAs Brud hvis de ikke har dette ønsket. Hver dag ber YAHUSHUAs Brud, “Gjør meg mer Hellig for DEG”. YAHUSHUAs Brud er ydmyk og Hellig foran MEG.

JEG, YAHUVEH, SIER, “MENNESKER, DERE SKJØNNER IKKE MENINGEN!”

Forbli lojal til MEG nå. Ikke bare vær som lyttere til MITT Ord, men vær gjørere av det Hellige Ordet. Vær Hellig som JEG er Hellig, for selv om du er i denne verden, oppfører du deg ikke som denne verden. La ikke forkynnere av lovløshet lede MIN sau og Lam på villspor, for alle må arbeide på sin egen frelse med frykt og beven. For tro uten gjerninger er død. MIN Sønn YAHUSHUA har gjort sin del ved Golgata. Nå sier JEG, YAHUVEH, til deg, “Gjør din del”. Strebe etter å adlyde. Ikke planlegg synd, ikke lag unnskyldninger for synd, ikke ta imot ordene fra forkynnere som underviser lovløshet. For JEG, YAHUVEH, sier til deg, “Hvorfor kaller du MIN Sønn YAHUSHUA for Herre og ikke adlyder HAM?” JEG, YAHUVEH sier, hvis du ikke vender om fra måtene du er ulydig mot, “Gå bort fra MEG, dere som gjør ugudelighet” på dommedagen for JEG skal ikke stanse, for du spottet YAHUSHUAs Hellige Blod.

Du som kaller deg selv for forkynnere som lager unnskyldninger for MITT Folk til å synde. Vend om i dag for å lede MIN Sau og MINE Lam på villspor. Ellers vil ilden av MIN fortærende pust som agner i Amightywind blåse deg bort. JEG, YAHUVEH, sier at hvis du ikke liker disse Ordene som har blitt talt gjennom MIN Ring Maiden Elisabeth, da skal du høste konsekvensene. For JEG nekter å diskutere. Det er bare en dommer, det er bare en jury, og JEG, YAHUVEH, er den eneste konsulenten. Hvis du ikke liker denne Profetiske beskjeden, så ikke ta det til Elisabeth. Men ta det til MEG, YAHUVEH, hun er bare MIN salvede Budbringer.

Så er det talt, så er det skrevet på den 2. august 2005 ved 04:00, gitt og talt gjennom denne Ringmaiden av YAHUVEH og YAHUSHUA for DERES Lovpris, Ære og Herlighet.

Jeg er fortsatt en ydmyk tjenerinne, Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah

* * * * * * *


På den 1. august 2005 hørte Elisabeth “JEG, YAHUVEH, FORTELLER DEG ELISABETH OM Å FORTELLE FOLKET, MENNESKER DERE SKJØNNER IKKE MENINGEN!” På den 2. august 2005, idet Elisabeth fortalte den Områdeansvarlige, kom en mektig salvelse over henne idet hun begynte å be i Hellige Tunger. Hun var på telefonen og den Områdeansvarlige hadde ingen båndopptaker, ingen måte å innspille Hellige Tunger, så han begynte å skrive av de Hellige Ordene som kom ut av hånden.

Click Here For Printable Text
Click Here To Translate Prophecy Into Another Language

Les om bruddet på fjerde budet ved

 søndagkirker her også:

To Be Used For Worship of Antichrist
Snooze, you lose!
Keep the Sabbath Holy
Demons Stompers
YAHUVEH Roars
Are you going to Heaven?
Nikomia re: attacks against this ministry
Are nuclear attacks imminent?
The true Sabbath day
Sabbath teaching
Sabbath changed by...

 

 

ALPHA & OMEGA ALMIGHTYWIND RUACH HA KODESH WILDFIRE LAST CHANCE MINISTRY

www.amightywind.com  |   www.almightywind.com
Vennligst gå til den andre hvis man er av linjen.

Vi er Sabbatsholdere, Ikke syvendedagsadventister
Klikk Her For Mer Informasjon
Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: http://amightywind.com/indexf/dove.gifBeskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: http://amightywind.com/indexf/dove2.gif
Postadresse og e-post adresser


Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: By Faith Enoch was translated that he should not see death: and was not found, because YAHUVEH had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased YAHUVEH. Hebrews 11:5