Profeti 71

DET SOM VAR FORSEGLET ER NÅ BLITT ÅPENBART!

JEG sendte MINE Hellige Engler til denne tjenestepiken flere måneder siden med denne profetiske meldingen. Ettersom MIN Hellige Engel dikterte det til henne ved å stå ved siden hennes seng så skrev hun denne Profetiske Meldingen ned hvor JEG deler en hemmelighet som ikke er blitt fortalt før nå. MIN Engel sa til henne at nå er ikke tiden inne å gi ut denne beskjeden, det var for en fastsatt tid , nå er tiden inne å åpenbare det som var forseglet! JEG forteller MINE hemmeligheter til MINE Apostler og Profeter og alle som vil høre.

(Jeg har inkludert mange skrifter for å lære sammen med YAHUSHUA`S ord som HAN snakket gjennom meg. Jeg vet forfølgelse vil komme med denne nye åpenbaringen men vær så snill å husk at jeg er bare sendebudet med denne beskjed, jeg søker også mere åpenbaring om hva dette betyr. Vær så snill ikke stein sendebudet med dine fornærmelser men hvis du gjør så vet jeg at det ikke er meg du forfølger men Gud YAHUVEH og YAHUSHUA som salver meg og sender meg fram til både Jøde og Hedninger.)

JEG er YAHUVEH Forntida av Dager; MITT krav til Hellighet har ikke forandret seg. JEG, YAHUVEH har vært tålmodig men JEG kan ikke være tålmodig mye lengre ellers må JEG be om unnskyldning til Sodoma og Gomorra.(Mosebok 18:20-19:30) Å pervers ende-tids generasjon, du kan ikke vie og be om MINE Velsignelser på frøet til satan eller på en biskop bestemt fra helvete som JEG vil spy ut av MIN Munn.(Åpenbaringen 3:16) Kirken av Episcopalians JEG advarer deg nå, til dem som har godkjent denne ondskap, de som ikke protesterte mot abort og nå homoseksualitet, du har lagt deg i seng med Jezebel(Åpenbaringen 2: 20-23) og hvis ikke du flykter denne kirken av Babylon så skal du ligge i seng i helvete og Ildsjøen.

MITT Ord kan ikke lyge, de Hellige har blitt mere Hellige og de onde har blitt mere onde. Hvor er MINE Hellige som kan protestere imot denne syndefulle styggedommen som tar plass ikke bare på utenfor det som er som til Sodoma og Gomorra, men nå er denne samme syndefulle styggedommen inne i bygningen med folk som sier de er Hellige. Ved å tillate denne syndefulle og perverse livsstilen og andre syndefulle styggedommer, ikke tilrettevist eller advart de som deltok i disse styggedommene, så har du velkommet og innvitert inn ånden som til Sodoma og Gomorra inn i dine kirker og templer. Alle som har gjort dette sverger JEG du kjenner MEG ikke.

Du har fornektet, tatt bort MINE Ti Bud også kalt Toraen, du stod ved siden av og så uten å protestere ettersom et monument av stentavler ble tatt vekk i Alabama uten å løfte opp en bønn av protest eller gråte og klage eller hjelpe Dommer Roy Moore på noen måte. JEG forteller deg dette; DU KJENNER MEG IKKE ENGANG! JEG har tillatt dette som en test ettersom JEG fortalte denne tjenestepiken og hennes mann om å utføre denne profetien i Esekiel 9. Hvor få protesterte og protesterer nå. Hvor er de millioner rundt om i verden som skulle beskytte MINE bud? Bare en liten del har gjort det.

Du som har fornektet MITT Hellige Navn, MIN Torah og fortsatt å leve i synd selv om på ett tidspunkt du aksepterte det utøste Blodet til tilgivelse av MIN Sønn YAHUSHUA. På grunn av at du insisterer å leve i grisebingen og tjene satan så har du trampet det utøste Blodet og nåden til MIN Sønn YAHUSHUA under dine føtter.(paulus brev til Hebreerne 10: 26-29) Det er ikke mer tilgivelse, ved at du visste det var galt og så på og hørte eller deltok i disse syndefulle styggedommer som JEG hater. JEG taler denne advarselen til dem som sier de er MINE ,ikke til hedningene som ikke vet bedre. DOMMEN STARTER VED YAHUVEH`S HUS!(1Peter 4:17)

JEG tilrettesetter de som ikke har bedd til den samme Gud YAHUVEH som lot det regne ild og svovel på de samme syndene som i Sodoma og Gomorra. Du har ikke bedd at JEG, YAHUVEH, tar hevn fra Himmelen på satans frø ettersom det blir gjort igjen.(Salme94:1)(Paulus brev til romerne 12:19) JEG, YAHUVEH, er ikke blind eller døv! JEG, YAHUVEH, er den samme Skaperen og MIN Elskede Sønn er den samme MESSIAS, VI er den samme Gud Igår, idag og til evig tid. VI forandrer OSS ikke til menneske bildet eller menneske lagde lærer heller ikke menneskes ideer om hva synd er, JEG, YAHUVEH, er Hellig og JEG krever Hellighet fra dem som hevder de tilhører MEG og MIN Sønn YAHUSHUA. JEG krever Hellighet fra alle de som sier at "De er vasket i det utøste Blodet av MIN Sønn YAHUSHUA".

YAHUSHUA ble gitt som et flekkløst offer lam å vaske vekk synder til mennesket; og allikevel nå disse folkene som proklamerer det blodet, nå gjør syndefulle styggedommer, til og med ondskap bak prekestolene.(Paulus brev til Hebreerne 6: 4-7) beviser at de ikke er MINE eller YAHUSHUA`S men er satans frø. Det er de som er krigshetser, de gleder seg og tar stolthet i å utøse uskyldig blod for grådighet, rikdom, land og vinnings skyld. Disse er også satans frø. JEG spør deg,"Hva er prisen på olje?" Hva er prisen og verdien til et liv?"(Matteus 6:26)

Du som gjør disse ting eller godkjenner dette eller forblir stille ved å ikke protestere eller be imot disse syndefulle styggedommene er en feiging og du skal ha ditt hjem i helvete og svømme for evig i Ildsjøen med din sanne far satan. For du har valgt å følge satan, trodd satan, adlydet satan og forført andre, så du skal høste satan`s belønning.

Ve til Amerika. JEG advarte gjennom denne tjenestepiken i profetiske advarsler i fortiden at Amerika ville brenne hvis ikke de angret seg. JEG, YAHUVEH, er en Gud av Fortærende Ild,(Femte mosebok 4:24) MIN pust er full av brennende sinne som holder helvete et inferno, dette raseriet har blitt spart opp altfor lenge(Åpenbaringen 18: 2-24). Desto mere nåde JEG viser og jo mere tid JEG gir deg til å omvende deg, jo mere har denne verden blitt full av uhellighet, perversjoner, styggedommer og ikke-omvendelse. Hvor er de som kaller segselv Hellig? Hvor er bønneforbedere og krigere? Hvorfor er ikke de som snakker MITT ord fra gammelt av og nytt protesterer, tilretteviser og advarer? JEG har en liten del som gjør det men så veldig få.(sefanja 3:13)(Amos 5:15)

Dere som samler dere sammen for å se på en gammel syk mann full av demoner og han er under MIN vrede fordi han stjeler min herlighet og oppmuntrer folket til å prise ham, bøye seg ned til ham, kysse hans hånd, en hånd lagd bare av støv og bøye seg ned til bare idoler. Millioner hører og strever å adlyde en som kaller seg selv pave. Du som kaller deg selv Katolikk JEG kommanderer deg nå, flykt kirkene av Babylon. MIN Torah bud klart forklarer `du skal ikke ha noen guder foran MEG.`(2 mosebok 20:3) Som er din Skaper og allikevel hvor mange har gjort dette. Du kaller deg selv MIN og allikevel kjenner du MEG ikke hvis du ikke flykter, helvete og Ildsjøen er hva du skal se.

Bli ikke forført JEG vet hvem som MINE sauer er og hvem som er satan`s frø, også kalt geiter. MINE sauer spiser bare hvor den Gode Hyrde YAHUSHUA leder dem til grønne enger. Satan`s geiter, hans frø vil spise hva som helst, svelge hvilken som helst falsk lære eller løgn.

Satan sår hans eget frø av opprør og ulydighet inn i geitene provoserer alt som er Hellig, provoserer alt som er sannhet, twister MINE Hellige Skrifter for å forme til menneske snudd perversjoner, motsi, støte ut og gjenskrive MIN Torah og bud. Satan`s frø gjør de samme syndene som var i begynnelsen til og med før grunnvollen av jorden når din sjel ble formet i Himmelen.

JEG, YAHUVEH, som skapte din sjel visste hvem som ville følge, elske, adlyde og til MEG være lojal.(Jeremia 17:12) JEG, YAHUVEH, visste hvem som ville følge i opprør og trakte etter MIN autoritet og herredømme.(Johannes 17:12) Ettersom satan kjempet for å bli gud før jordens grunnvoll,(Jesajah 14:12-15) han har overbevist hans frø nå at de er manifisterte sønner av Gud, like til YAHUSHUA på alle måter. Med mindre noen glemmer bare gjennom YAHUSHUA`S Navn og utøste Blod kan noen ha tilgang til MEG, YAHUVEH. Hvor mange har vært bedratt fordi de glemte JEG podet inn alle de JEG kaller Hellige nå.(Paulus brev til romerne 11:13-36) For alle har syndet og kommet til kort av Herligheten til MEG, YAHUVEH, utenom en, HANS Navn er YAHUSHUA. Det er bare på grunn av Johannes 3: 15-21.

Alle de sjelene som forrådte MEG, YAHUVEH, i kampen før jorden`s grunnvoll, har og vil forræde MEG, YAHUVEH, igjen. Dette er hvordan JEG, YAHUVEH, forordnet og visste på forhånd hvems navn ville bli funnet eller ikke bli funnet i Lammets Bok av Liv (johannes åpenbaring 17:8). Når de 3 bøkene blir åpnet hvor vil ditt navn bli funnet? Vil det bli i boken av forløselse, boken av strøket ut,(2mosebok 32:32-33)(Johannes åpenbaring 3:5) eller boken av de fordømte? Nå kan du forstå MINE Hellige Skrifter som sier `Dere må alle arbeide ut deres frelse med frykt og beven`(paulus brev til filliperne 2:12)

Reinkanasjon er en løgn av faren av alle løgner. Du dør ikke og fortsetter med å komme tilbake til jorden i andre liv til du er skikket for Himmelen. Som de Hellige Skriftene sier `mennesket er bestemt en gang å dø og så dommen.(Paulus brev til hebreerne 9:27) Hver sjel tok allerede valget før verdens grunnvoll ble formet. Om enn din lojalitet var til MEG, YAHUVEH, eller til satan faren av alle løgner. Den første løgnen satan fortalte var at satan ville bli som MEG, YAHUVEH, og ha MIN autoritet. 1/3 av alle englene trodde denne løgnen sammen med mengder av sjeler som valgte side. For i hver sjel har JEG gitt dem gaven av fri-vilje.(Johannes åpenbaring 12:4-9)

Som JEG dømte satan som hadde navnet Lucifer, så dømte og utdømte JEG og ga ut dommer til ikke bare Lucifer men til alle hans falne engler og alle sjeler som forrådte MEG, YAHUVEH, og YAHUSHUA. De sjelene som var lojale til MEG, YAHUVEH, før jordens grunnvoll så vell som de sjelene som forrædet MEG, YAHUVEH, JEG sendte til jorden gjennom frøet av Adam og Eva. Satan var også kastet ned. Satan igjen søkte å snu MIN skapelse imot MEG, både menneske og dyr. Igjen adlydet ikke MINE Barn og gjorde opprør mot deres elskede Far. Satan`s motivasjon var å provosere MEG, YAHUVEH, til sånn et raseri at JEG ville ødelegge hva JEG, YAHUVEH, og MIN Sønn YAHUSHUA så kjærlig skapte, men istedenfor , etter fallet av Adam og Eva MIN elskede Sønn YAHUSHUA ofret HAM SELV som en forløser,ved å bli født som et menneske skapt bare ved MEG, YAHUVEH overnaturlig.

YAHUSHUA ble som en Neste Adam med kjød og blod, men som Adam bringte synd inn i verden, MITT HELLIGE BLOD I YAHUSHUA vasker syndene vekk og begjæret til å synde vekk fra alle som aksepterer MIN Gave JEG, YAHUVEH, gav på Golgata. Bare de sjelene før jordens grunnvoll, som var lojal til MEG, YAHUVEH og YAHUSHUA da, vil akseptere,elske,adlyde, sloss uhellighet og sloss satan og alle disse styggedommene nå.

De sjelene som var skapt før jordens grunnvoll av denne jorden som fulgte Lucifer i opprør imot MEG, YAHUVEH og YAHUSHUA og MINE Vert av Hellige Engler,(Johannes åpenbaring 12:9) var gitt et valg på det tidspunkt før jordens grunnvoll, men når født på jorden var valget til de sjelene var allerede gjort. De sjelene som fulgte Lucifer da har ingen valg men å følge satan igjen på jorden og høste hva satan sådde. Dette er dommen til mennesket.

Frelsen var allerede forhånds-bestemt. De fordømte skal forbli fordømte i evighet.(Jeremia 6:27-30) klart sier JEG, YAHUVEH, kaller dem vraket sølv, de er verdiløst eller bly, død vekt. De sjelene som ikke tilba og tjente MEG, YAHUVEH, før jordens grunnvoll vil ha ingen begjær å tjene MEG, YAHUVEH, på jorden.

Akkurat som den onde farao selv om gitt sjans igjen og igjen kunne ikke angre og snu om fra ondt på grunn av JEG, YAHUVEH, forherdet hans hjerte ettersom hans sjel forrædet MEG før jordens grunnvoll.(2mosebok 7:13) Nå kan du forstå hvorfor JEG elsket Jakob og Esau hatet JEG(Paulus brev til romerne 9:13, Malaki 1:3) sammen med Goliat,Ahab,Jezebel,Judas,Ananias og Sapphira (apostlenes gjerninger 5:1-10) bare for å gi eksempler av hvem som var født for ødeleggelse. Avgjørelsen de tok på jorden var allerede gjort i himmelen da kampen av godt mot ondt ble kjempet. Den avgjørelsen av hver sjel som er født på jorden er født i hver baby på jorden.

Du går på toppen av helvete og selv om helvete var skapt til satan og hans engler som gjorde opprør mot MEG, YAHUVEH (Matteus 25:41). JEG, YAHUVEH, Skaperen av deres sjeler visste allerede hvis du ville forene med disse i helvete.(2Peter 2:2-10) og om du ville lage din bolig i Ilsjøen med satan, den falske profeten og anti messias(Johannes åpenbaring 19:20)(Johannes åpenbaring 21:8) og alle av satan`s frø som fulgte satan før jordens grunnvoll. Ikke en sjel som var skapt fra jordens grunnvoll som har navnet allerede tatt opp i Himmelen vil bli tapt akkurat som YAHUSHUA stadfestet i de Hellige Skriftene.

Hvem som helst som ikke anerkjenner YAHUSHUA som Gud/MESSIAS den eneste fødte Sønn av YAHUVEH Faren Gud Skaper av alt, gjorde den avgjørelsen før jordens grunnvoll og deres sinne og hjerter kan ikke forandres. Uansett hvilken religion du tillhører, bare de sjelene som ikke forrådte MIN Sønn YAHUSHUA og JEG, YAHUVEH, før jordens grunnvoll vil bli frelst fra helvete og Ildsjøen. Alle andre er fordømte og skal dele i den samme skjebne eller er allerede i helvete. NÅ er tiden inne for frelse.

Ettersom du leser dette er det en salvelse ulikt noen JEG, YAHUVEH, har gitt noen til nå. Les dette høyt og belegningen vil falle fra dine øyne, åndelig dine døve ører vil bli åpnet. Du vil ikke lengre være i stand til å ha en form av Hellighet med ingen Hellighet innvendig, forføre andre, hvis du hører MEG, YAHUVEH, og tror denne profetiske meldingen. Avgjørelsen du gjorde før du var født på jorden vil bli manifistert foran alle. Dette er en advarsel til alle gode og onde.

De sjelene som var i kampen før jordens grunnvoll ble lagt, som startet å sloss på Hellighetens side mot Lucifer og hans 1/3 av engler og siden tillot Lucifer`s løgner å penetrere deres sjeler, de også forrædet MEG, YAHUVEH.(Johannes åpenbaring 13-8)

De betaler nå prisen for deres navn er skrevet i boken av de som ble slettet ut, forræder først i Himmelen og nå på jorden. Disse menneskene begynner med å følge MEG,YAHUVEH og YAHUSHUA og tror på bibelen, å holder MINE Bud, MIN Torah og så gir de opp alt det som er Hellig. Disse sjelene var formet å satt i en menneske-kropp og er dømt å høste satans lønn av helvete og Ildsjøen.

Alle som leser dette nå hør dette, JEG, YAHUVEH, kommanderer deg til å dele dette med alle de menneskene du kjenner, for å forsikre dem, at ikke en person som sitt navn har blitt skrevet i Lammets Bok av Liv vil tilbede dyret eller akseptere Dyrets Merke!(Johannes åpenbaring 13:15-17) Ikke en person vil JEG, YAHUVEH, miste til satan og hans rike. Ikke noen som var lojale til MEG, YAHUVEH, og MIN Sønn YAHUSHUA i den store kampen før jordens grunnvoll ble lagt vil gå til helvete eller Ildsjøen. Akkurat som JEG, YAHUVEH sendte MIN Sønn YAHUSHUA for å frelse MINE elskede barn fra den synden bringt fram av Adam og Eva. JEG, YAHUVEH, vil igjen sende MIN Elskede Sønn YAHUSHUA for å frelse MINE Lojale Hellige Barn. Se opp barn, selv om verden spotter og håner sannelig deres forløsning nærmer seg.(lukas 21:28)

Elskede, denne verden er ikke deres hjem. Du er bare reisende som går forbi. Dine hus,skatter og belønninger venter deg i Himmelen. Spar opp nå, jordiske skatter som du ikke kan med deg, men lagre dem i Himmelen, la dine lagrer bli fulle i Himmelen.(Matteus 6:19-20)(Malaki3:8-12) Så Barn, ettersom du ser denne verden bli konsumert ved MEG, YAHUVEH, en Gud som er en konsumerende Ild,(paulus brev til hebreerne 12:29). Vet dette, det er det Levende Vann,(johannes 4:10)Navnet og Blodet av YAHUSHUA som vil beskytte deg fra ilden av MIN Vrede. Vet dette Barn, det er bare Navnet og Blodet av YAHUSHUA som skjuler deg og bare hvis du tilbeder og tjener YAHUSHUA og streber med å adlyde. JEG er YAHUVEH og JEG vil ikke bli spottet.

California,Phoenix,Arizona,Montana,Canada og over hele verden har dere kjent heten av MIN vrede på en eller annen måte. Hvorfor setter du ikke din Skaper og Frelser først i ditt liv og kjærlighet? Hvorfor elsker dere deres hjem mere enn Skaperen som gav dere deres hjem, land, rikdom og eiendom? Skjønner du ikke hvordan ikke bare kom flammene men hvor mange liv JEG sparte på grunn av MIN nåde og kjærlighet? Dette er bare et eksempel av hva som kommer i den Store Trengselen. Ha dine prioriteter rett nå før det er for sent.(5Mosebok 9:3)

Nå opplever denne verden fødsel veer. Jorden sliter i smerte ettersom jorden skjelver og rister før JEG, YAHUVEH, føder den Store Trengsel som vil bli ulikt noen horror sett hittil.(Matteus 24)(Markus 13:8) Ikke en sjel før jordens grunnvoll som forsvarte MEG, YAHUVEH, da vil jeg forlate. MIN store vrede er for MINE fiender, som det var da, så skal det bli igjen.

Du som forblir stille i Kirkene, du som er kirkebenk varmer og går på møter regelmessig, du som synger salmer og hymner til MEG, YAHUVEH, og YAHUSHUA og du siterer Hellige Skrifter og allikevel forlanger du ikke at dine åndelige ledere å tale ut eller protestere mot disse syndefulle styggedommer. Du ser dem som kaller seg selv biskop,pastors,åndelig ledere, politiske ledere og Kristne musikere som leder sjeler på avveier ved å ikke gjøre noenting for å protestere, ikke engang holde hele natts bønne intervensjon. Abort er mord! Homoseksualitet er en styggedom! Du som kaller deg selv MIN, kaller deg selv Hellig og allikevel ikke advarer andre, JEG holder deg ansvarlig like som dine åndelige ledere. Du har forblitt stille for lenge.

Du som kaller deg selv åndelig leder men i MINE øyne er du ingen leder i det hele tatt for du har solgt deg selv til den høystbydende som en vanlig hore ettersom du tar skatte frie bestikkelser og tillater regjeringa å presse deg. Du ble en forræder og en feiging, trenger JEG å påminne deg om i Johannes Åpenbaring hvor forrædere ender opp? Pass på forsamlinger at ånden til pastoren eller åndelige lederen er ånden til kirkene og templene. Du med åndelige ører å høre med og åndelige øyne til å se med har blitt gitt gaven av omdømmeevne. JEG, YAHUVEH, gir deg nå kommadoet å snakke ut før det er for sent og dine friheter til å snakke ut blir tatt fra deg.

Hvorfor har ikke MITT Hellige folk samlet seg opp, boikottet, eller protestert høyt når lebiske musikere promoterer ånden av homoseksualitet mot de unge i denne verden? Med et åpent munn kyss mellom Britney Spears og Madonna spottende kalt et kyss som ble følt og hørt om rundt i verden. Kjenner du ikke igjen satans frø? Er dette det du vil dine barn skal bli? Det var et annet kyss for lenge siden følt og hørt rundt i denne verden og det var da Judas kysset YAHUSHUA på kinnet. Så satan bruker et kyss til å spotte igjen og hvor er det Hellige folk som kan rope høyt ut og protestere?(3mosebok 18:22)(Paulus brev til romerne 24:32)

Hvor er det Hellige folket JEG, YAHUVEH, har velsignet rikelig med rikdom og eiendom av denne verden? Hvem vil hjelpe den få delen som denne tjenestepiken som blåser i trompeten? Hvem vil samle seg isammen på veggen? Husk du vil bli holdt ansvarlig for hva du gjør med de velsignelsene, talenter og gaver JEG, YAHUVEH, har gitt deg.

Satan gir rikdom til hans tjenere som er hans frø for å forføre mengder av mennesker. Hvor er MINE Hellige som JEG har velsignet rikelig? Hvorfor står du ikke opp for en tid sånn som denne? Hvorfor går du ikke sammen med denne menighet og andre menigheter som JEG, YAHUVEH, bruker som MINE munnstykker? Forstår du ennå ikke at JEG, YAHUVEH, velsignet deg med din jobb, med rikdom og din eiendom og land,hjem sånn at det skulle bli brukt ikke bare for ditt behov men for Himmelens Rike`s Herlighet, å snakke ut, å sloss, å irettesette og advare alle som er uhellige.

JEG, YAHUVEH, gir deg ikke rikdommen,land og eiendom for å bygge dine skatter på jorden hvor brann,floder,jordskjelv,orkaner,tornadoer,vulkanoer og tyver kan ta det vekk på sekunder. JEG formaner deg nå til å bruke dine inntekter og eiendeler til å bringe MEG, YAHUVEH, og YAHUSHUA pris,ære og herlighet. Bygg ikke opp dine skatter på jorden men i Himmelen, for JEG advarer deg, er du ikke klar over hvor mange som leser dette nå, skulle du greie deg til Himmelen så vil du finne ut at i Himmelen er det som du er bankrott, dine lagrer og safer er tomme.

Til dem som gir millioner til veldedighet i ditt navn, for din herlighet og for skattelette; ingen belønning venter på deg i Himmelen hvis du ikke har gjort det i YAHUSHUA`S Navn, hvis du ikke gjør dette som et barn av YAHUSHUA som MESSIAS og strever med å adlyde HAM og elske HAM først i ditt liv, og bare når du gjør dette til YAHUSHUA`S herlighet og for Himmelens Rike`s skyld vil det gjelde.

Til alle dem som er hedninger og fornekter YAHUSHUA som MESSIAS, fornekter å adlyde MINE Ti Bud, all god gjerning du gjør uansett hvor mange millioner du gir så vil det ikke kjøpe deg et hjem i Himmelen. Igjen sier JEG dine gode gjerninger vil ikke bli husket mere og du vil bo i helvete med hedningene fattig.

JEG har gitt denne tjenestepiken som snakker frem et glimt av hennes belønninger. Nå gir JEG det samme løftet til deg som er partnere i denne menighet, arbeid sammen med denne menighet ettersom du ofrer tienden og ofrer med dem, dette er en påminnelse på hvor du sparer dine skatter. Alle vil stå isammen og dele de samme belløningene i Himmelen.

Den største belønningen JEG har vist MIN Apostel profet tjenestepike Apostel Elisabeth Elijah i en visjon vil være å møte og omfavne alle de sjelene rundt om i verden som har blitt velsignet gjennom denne menighet og hørt de hemmelige sannhetene JEG, YAHUVEH, har åpenbart.

Undret du deg ikke hvorfor du har vitnet så mange ganger til andre om det frelsende Blodet av YAHUSHUA og du viste du talte under salvelsen og autoriteten av YAHUSHUA og allikevel ble du avvist,fornærmet og spottet? Nå forstår du på en ny måte du ikke har forstått før. Du ser en mann klar til å bli innsatt foran hele verden,(2/11/03) skryter hvordan han er homoseksuell og stolt av det. Du ser ham satt opp som en åndelig leder bak en kirke prekestol men JEG, YAHUVEH, forteller deg dette, alle som godtar denne styggedommen, alle som forblir stille eller til og med kaller dem selv ved det kirkesammfunns navnet, ditt navn vil ikke bli funnet i Lammets Bok av Liv. Det var allerede forhåndsbestemt for lenge siden.(3mosebok 18:22)

JEG, YAHUVEH, skapte først Adam og Eva, som mann og kvinne og dette er et hån av ekteskap og JEG, YAHUVEH, vil ikke bli spottet. Alle dere folk,pastorer, åndelige og politiske ledere som forblir stille eller forandrer MINE lover vil føle vreden til YAHUVEH på en måte som du ikke har kjent før. Bli ikke forført, samme sex ekteskap har JEG ikke forordnet. Hvor lenge vil du fortsette å spotte MEG, YAHUVEH, Amerika? VE, VE, VE over deg Amerika. Du har gjort og vil gjøre hva ingen nasjon på jordas overflate har gjort ennå. Profeterte ikke JEG, YAHUVEH gjennom denne tjenestepiken Elisabeth, Amerika JEG, YAHUVEH sparer det verste til sist ,til deg. California, kjenner du ikke varmen av MITT sinne ettersom JEG, YAHUVEH, viftet flammene med MIN pust og blåste flammene på deg. Phoenix Arizona advarte ikke JEG ,YAHUVEH gjennom MINE Profeter at du skulle brenne, hvor få som angret seg.

Dere politiske ledere godtar lover og provoserer MEG, YAHUVEH, igjen. Til og med når dette blir skrevet så debatterer de om når de skal stryke ut ordet Gud fra din valuta,løfte og gjenskrive konstitusjonen, samtidig som å strippe MINE 10 bud fra offentlig utsikt. Alle de som har gjort dette eller ikke protestert eller ikke bedd og sørget mot dette, vet dette, du har blitt testet som i Ezekiel 9. JEG, YAHUVEH, skrev de 10 Bud på en stentavle, nå ditt hjerte er hardt som en stein. Du var en opprører før jordens grunnvoll ble lagt og du har ikke forandret deg. Og de som ikke gråter og protesterer mot abort, du er en opprører også og har ikke forandret deg. Og kan bare forandres avhengig av hvilket valg du tok i kampen godt mot ondt før jordens grunnvoll ble lagt.

Alle dem som promoterer homoseksualitet,skryter,viser frem, deltar eller lærer andre dette er bare en annen skiftende livsstil, lærer andre at de var født på denne måten, dette er en løgn av satan og du som nekter å angre deg er en opprører og du har ikke forandret deg. Du skal høste hva du har sådd før jordens grunnvoll ble lagt.(Paulus brev til romerne 1:24-32)

JEG er YAHUVEH Skaperen av skapelsen. Dere opprørere som er som en Judas, dere opprørere tilbeder skapelsen og tilbeder lagde ting. Dere opprørere nekter å adlyde MEG, YAHUVEH, og YAHUSHUA før jordens grunnvoll ble lagt og nå nekter dere å adlyde YAHUVEH og YAHUSHUA i dag.

JEG, YAHUVEH, har en advarsel til alle politiske og åndelige ledere som nekter å snakke ut mot og stemme mot hva MINE Hellige Skrifter Fordømmer som styggedommer og synd. Dere har gått på kompromiss med satan, Dere forrådte MEG, YAHUVEH, før verdens grunnvoll ble lagt og dere forræder MEG, YAHUVEH, nå. Ta deres komfor nå i deres rikdom og eiendom for i sannhet det er den eneste komforen dere vil ha i all evighet. Deres neste seng skal være i helvete og etterpå i Ildsjøen hvor ormer skal være deres lakner og ormer deres tepper.

Dere verdslige musikere, satan har gitt dere gaven av å forføre menneskene i det som blir kalt musikk. JEG, YAHUVEH, velsignet noen sjeler som JEG skapte med en skjønn stemme og musikalske talenter. Da JEG ga denne gaven JEG mente det å være en velsignelse for MEG, YAHUVEH, så forrådte du MEG, YAHUVEH, før jordens grunnvoll ble lagt og nå bruker de fleste disse gavene til å herliggjøre satan, å vogge sjeler til en åndelig søvn, å plante demoniske ånder dypt inne og å lede folk på avveier med en hypnotisk stemme og satanisk rytme.

Noen av dere som kaller dere selv musikere er ikke engang klar over hva satan gjør og hvordan satan har brukt deg. Hvis du ikke angrer deg så skal du danse etter lyden av satan`s føtter og sammen med ham skal du bli toturert i ildsjøen som er å så dyp. Smerten kan du ikke begynne å unnfange.

En advarsel til de fleste skuespillere og musikere, dere solgte deres sjel for satan`s løfte om berømmelse og rikdom og du signerte satan`s kontrakt og gjorde en avtale. Nå dine syndefulle lifsstiler til verden du viser frem din kropp, skryter og åpenbarer og homoseksualitet prøver du ikke lenger å skjule og maskere. Spott nå betal senere fordi du vil føle MEG, YAHUVEH`S Store Vrede veldig snart.

Vet dette all menneske skapning, vet at JEG, YAHUVEH, og MIN Elskede Sønn YAHUSHUA, ved VÅR Trone skal alle bøye og knele. Alle sjeler var skapt og testet på samme tid. Bare de sjelene som var lojal og sloss mot Lucifer før jordens grunnvoll ble lagt bærer nå forløsnings seglet. Dette er sannheten JEG bruker MIN Datter og tjenestepike å åpenbare, hva satan har prøvd å skjule og maskere. Alle de med åndelige ører å høre med og åndelige øyne til å se med vil høre JEG, YAHUVEH`S stemme for dere er MINE sauer. Du vil ikke lenger være blindet til sannheten. Alle sjeler som en gang var opprørere vil igjen bli det og forbli åndelige døve og blinde og fortsette å følge etter satan`s sti ved å svelge satan`s løgner.

Til de av MINE Barn som har bedd og grått og undret hvorfor JEG, YAHUVEH, tillot disse styggedommene JEG minner om igjen Dommen starter med huset til MEG, YAHUVEH. Studere esekiel 9, hvem er du? Det gode mot det onde slaget er igjen blitt spilt ut på jorden som det ble gjort i Himmelen før grunnvollen av jorden ble lagt. Hver sjel skapt var testet.

Bare hvis du var lojal med slaget mot Lucifer vil du akseptere MIN Sønn YAHUSHUA nå på jorden som MESSIAS/Gud. Det første slaget var i den Åndelige dimensjonen i Himmelen, nå kjemper du mot satan og hans tjenere nå her på jorden ved å bruke YAHUVEH og YAHUSHUA`S åndelige våpen som JEG, YAHUVEH, har gitt deg i Navnet til YAHUSHUA gjennom det utøste Blodet av YAHUSHUA.

JEG, YAHUVEH, sendte MINE Hellige for å slåss på toppen av helvete, for å sloss mot satan og alt som er uhellig. Å være et vitne for YAHUVEH og YAHUSHUA`S Herlighet og for å bevise MINE Barn er mere en overvinnere gjennom YAHUSHUA ha MASHIACH Navnet og Blodet av MIN eneste Enbårne Sønn. Mange sier de bryr seg men hvor få beviser at de bryr seg. JEG fortalte dette til MIN tjenestepike når hun og hennes mann ba og spurte MEG hvorfor de fleste av folket som sier denne menighet og profetiene og læren JEG, YAHUVEH, snakker frem er en velsignelse ,og allikevel gjør mange ingenting for å hjelpe å løfte det tunge lasset eller være en velsignelse på noen måte.

JEG taler dette igjen gjennom henne; du må handle på det du sier. Du må ikke bare si du bryr deg, men bevise at du bryr deg. Motsi og advar dem som gjør styggedommer og elsk og støtt de som handler bak MINE Hellige Ord. Tro uten gjerninger er død. Ve til en Skapelse som ikke tilbeder Skaperen av alt. Bare pottemakeren har autoritert til å ødelegge HANS leire fartøy. Noen fartøy ble skapt for å bringe MEG Herlighet; noen ble bare skikket til ødeleggelse. Se rundt deg, til og med solen eksploderer ved MITT ild sinne som aldri før.

JEG sendte MINE Hellige engler til denne tjenestepiken måneder siden med denne profetiske beskjed. Ettersom MIN Hellige Engel dikterte det til henne ved å stå ved siden av hennes seng skrev hun denne profetiske beskjeden ned hvor JEG deler en hemmelighet ikke fortalt før nå. MIN Hellige Engel fortalte henne nå er ikke tiden inne til å gi ut denne beskjeden , det var til en avsatt tid, nå er den tiden å åpenbare det som var forseglet. Jeg forteller MINE hemmeligheter til MINE Apostler og Profeter og alle som vil høre.

JEG, YAHUVEH, forseglet det ettersom hun ikke kunne lese hennes egen håndskrift utenom en del som er`MIN største hær er ikke registrert på jorden men er registrert i Himmelen!(Johannes åpenbaring 4:8,11:17,15:3,16:7) Denne tjenestepiken er sendt ut nå og frigitt nå som Ezekiel 9 for å forsegle med dette ordet til de som er merket med segl av beskyttelse og det fine lintøy kjortel som er brukt står for rettferdigheten av MIN Sønn YAHUSHUA. Den fastsatte dagen er den dagen før en homoseksuell er forordnet fra helvete som en biskop i den Episcopalian Kirken. JEG snakker disse hemmeligheter og advarer en gang til kom ut fra kirkene av Babylon, flykt fra kirkene av Babylon.

****************

Sånn er det talt, sånn er det skrevet denne dagen 01/11/03 11:15 am 2:45 pm Gitt til denne Tjenestepiken Barn av YAHUVEH og YAHUSHUA på en Sabbat`s dag(Lørdag)ved en faste våknet jeg i bønn og dette ordet kom frem uventet.

Apostle Elisabeth (Elisheva) Elijah