Profeti 70

Hva Vil YAHUVEH Gjøre Når Katastrofe Kommer Å Banker På Døren Din?

Profeti Gitt til Apostelen Elisabeth (Elisheva) Elijah

12. januar 2003 11:30

*******

Elskede Menighet,

Tusen takk fra bunnen av våres hjerte og sjel for alle de som har skrevet og sendt tiende, ofringer og gaver av kjærlighet som dette Departementet trenger. Tusen takk Carol B. du vet ikke hvor mye dine ofringer som har kommet på Shabbat gjennom posten som var et svar til en pels som jeg hadde lagt minutter tidligere for den nøyaktige pengesummen som du så bort imot denne Mirakel Bussen! I dag under intens bønn om hva som skjer på vår tredje dag av fasten, det startet på den 11. januar, min elskede ektemann og jeg ba og spurte Far YAHUVEH hvorfor det er mer mennesker som ikke har reist opp for å hjelpe oss med dette finansielle mirakelet. Noen har kommet frem, men mange har ikke inkludert abonnenten på vårs injesus e-post, noen har til og med ikke skrevet. YAHUVEH profeterte på den andre dagen av frukt og vegetariansk faste.

*******

JEG, YAHUVEH, har tatt notater av hvem som velsigner dette Departementet og sår ut finansielle frø nå og hvem som hindrer deg ved å bare holde vakt for å se om og når JEG utfører dette finansielle mirakelet for mirakel bussen. JEG, YAHUVEH, forteller deg dette, JEG har brukt dette som en test til folket som vet at JEG, YAHUVEH, snakker frem fra deg som MIN salvede fartøy. Dette Departementet har vært der for å trøste og oppmuntre og advare barna som kaller dem selv for MINE og nå når dette Departementet trenger oppmuntring og velsignelser tar JEG notat på hvem som velsigner deg og hvem som ikke gjør det. Hvor få har til og med gått sammen med deg i denne bønn og salvede faste når det er for deres skyld også du gjør dette, så vell som å stå i gapet for nasjonene og for MIN nåde til å utsette MIN vrede. JEG har sett dem som holder ser på og ikke hjelper dette Departementet økonomisk eller til og med å tilby opp en bønn på dine vegne.

Tiden kommer åh så fort når dem som satt tilbake og så på og gjorde ingenting vil se at, JEG, YAHUVEH lener tilbake og ser og gjør ingenting idet ulykker kommer og banker på deres dør. Til dem som hjelper dette Departementet og har hjulpet det når ulykker kommer og banker på din dør, JEG skal ha MINE engler til å vokte over og beskytte og dekke deg med MIN salvede kuppel hvor onde ikke skal røre deg. JEG har sagt mange ganger at JEG bruker dette Departementet som et barometer på hvor godt folk lytter til MIN RUACH ha KODESH MIN HELLIGE ÅND.

Noen som leser dette tror at de er velstående, trenger ikke noe, men JEG forteller deg at du er ynkelig og naken foran JEG, YAHUVEH, og YAHUSHUA sine øyner. Noen som leser dette sier, “ Jeg har mine skatter her på jorden, eiendeler, eiendom og bankkontoer,” men JEG forteller deg at du er konkurs i Himmelen. Noen bygger opp kreditt her på jorden, men JEG forteller deg at du har ingen kreditt når det kommer til den onde tiden forover og MINE ører skal ikke høre ditt rop ut til MEG, det skal bli forgjeves.

JEG har salvet denne tjenerinnen til å kalle frem samlingen til å faste og be for en større salvelse og beskyttelse for de onde tider som ikke er langt unna. Dem som hører MIN stemme i dette Departementet tilber og sulter i denne faste, men dem som bevisst spiser og har sine påfylte nå, når JEG har kalt frem en Hellig faste, skal gå sulten, mens disse som går sultne nå JEG, YAHUVEH, skal mate når tiden av behov kommer. Dem som skjuler sine lommebøker, vesker og sjekkhefter nå, er gjerrig med hva de kan se med sine øyner, vil finne at når tiden for behov oppstår skal JEG også gi deg tilbake hva du har gitt.

MIN Datter, igjen JEG påminner deg, JEG bruker deg som en Jer. 6:27-30 utprøving. JEG vet at det ikke er lett, men MIN vilje skal skje. JEG skal velsigne deg og alle dem som har vært lydig og ofret og ikke bare sett på, men går sammen i denne salvede faste og bønner og som sådde Hellige frø inn i dette Departementet som har behov for det. Dem som ikke hjelper MITT Departement og Ministrene er imot MITT Departement og Ministrene. Igjen og igjen har du hørt, “Innhøstningen er stor og arbeiderne få,” og likevel kommer du ikke frem. Vær advart, JEG ser hvem som bare ser på, vær dere arbeidere av ordet ikke bare hørere eller lesere av det.

Dem som har fastet og kastet sine forbannelser mot denne Tjeneren og Departementet, du som har kastet dine forbannelser av mangler mot dette Departementet, vet dette, dine forbannelser har bare returnert tilbake i din egen favn. Vær så snill ikke stein beskjeden. Jeg adlyder YAHUSHUA.

*******

Så det er skrevet denne dagen 12. januar 2003

Apostelen Elisabeth (Elisheva) Elijah 11:30 PM