Profeti 7

Hold Fast På Kanten Av Min Kjortel!Sømmen av MIN kjortel, det er ikke nok å bare ta på den lenger. Fortsett å banke på min dør og når svaret ikke kommer raskt nok, bank hardere. Når du blir trøtt, fortsett å spørre, søk og du skal finne, men ikke stopp før du hører fra Himmelen.

For JEG har lovt dere, MINE Barn, brød og ikke smuler av denne verden. Du skjønner at dommen har kommet til YAHUVEH Sitt hus og det er ikke så lett som å bare ta på MIN søm, eller banke svakt for å få dine svar, det er best at du er forberedt til å streve for din velsignelse som Jacob gjorde. Det beviser din tro og gjør den sterkere, som trengs i disse endetider. Så fortsett å si, ingen smuler. Du vil ikke bli avvist. For du er kjøpt fri med Blodet av YAHUSHUA ha MASHIACH.

JEG vil svare og forløse deg. JEG lyver ikke. For du er ikke lovt smulene av denne verden, men livets brød, barnas brød av helbredelse, forløsning, fremgang, rik på liv og full av Herlighet. For YAHUSHUA er ditt livs brød og JEG vil se om du fortsetter å prise MEG og holder fast på din tro, selv om JEG ikke svarer omgående. JEG er ikke alltid en mikrobølgeovns Gud.

Ja, JEG vet om mikrobølgeovner, hvem tror du gav dere oppfinnelsen? Du har skriftene å holde deg til, les Matteus 15:22-28 om troen til en kanaaneisk kvinne. Hun lovpriste YAHUSHUA, men HAN ignorerte henne, lot disiplene irettesette henne, kalte henne en hund og sa at velsignelsene var til andre og ikke til henne. Du sier, "Hvorfor, YAHUSHUA, hvorfor gjorde du alt dette?" Fordi, i disse siste dager, alt dette vil skje til MINE mest trofaste etterfølgere, de som lovpriser MEG, dette vil bli gjort av andre i MITT Navn.

Du vil bli krenket, avvist, forfulgt, men hvis du fortsetter å holde fast ved din tro, selv om JEG ikke redder med en gang, da skal du bli belønnet som denne kanaaneiske kvinnen ble belønnet. For JEG vil se hvor stor din tro er. For i disse endetider forbereder JEG min kropp på denne måten, når JEG kommer igjen, hvor mange vil holde på sin tro?Hvor mange vil vende seg bort når de ber om noe og JEG ikke svarer omgående?

Dere må fortelle dem til å kjempe med MEG for deres velsignelse,slik som Jakob gjorde.For JEG begjærer å velsigne dere.JEG vil kun teste dere for å se hvor sårt dere vil ha velsignelsen.Vil dere tilbe meg selv om JEG ikke svarer omgående? Det er ikke min bot som forårsaker dette, for kvinnen falt for MINE føtter og tilba.Dere tilber ved MINE føtter.Men dommen har begynt i YAHUVEH`s hus og en ting jeg tester er,hvor sterk er din tro?

Hvor lojal er du og hvor mye vil du stole på MEG? Som den kanaaiske kvinnen,vil din tro og lojalitet bli belønnet,for du skal se hva du begjærer, og til og med mer usedvanlig og mer rikelig,vil JEG la mine velsignelser strømme over som en elv flommer over.Du vil få så mye glede. Og JEG vil velsigne deg så mye.Du vil bli tvingt til å dele meg andre.Hold fast ved sømmen av MIN kjortel.Ikke gi slipp.Fortsett å bank på,helt til døren med velsignelser åpner.For JEG vil svare etter hvert.Stol ikke på dine egne forståelser,men i alle dine veier anerkjenne MEG og JEG skal lede deg på rette veier

Husk at prøvelsen i din tro er mer verdt enn gull.Vend dine øyne på Frelseren og ikke på sjøens turbulens,ellers vil du drukne i bølgene. Men JEG er her for å frelse deg.For JEG er din Frelser og forsoner,er JEG ikke? JEG vil ikke skuffe deg eller glemme deg. JEG vet hvor mye press leiren tåler før den går istykker og hvor mye ild du tåler før du blir konsumert.Bølgene av fortvilelse vil ikke drukne deg. For JEG er her for å redde og utfri,ikke bare din sjel,men din forstand,kropp og Ånd.Stol på MEG og du skal se det skje. Husk da at det ikke var man eller kvinne som utfridde deg,men din Gud som skapte deg.

Allikevel er det MEG som vil svare deg,for JEG vet hva du vil ha før du spør.I den åndelige dimensjon er det klargjort,JEG venter kun på MIN perfekte timing for å manifestere det i den fysiske dimensjonen.Din tro hjelper dette å komme frem.Sier ikke MITT Ord at det er umulig å behage YAHUVEH uten tro? Du behager MEG ved å vise din tro på en Gud som bryr,hører og vet alt.

Du viser din tro når du skjønner at du ikke kan utfri degselv,men trenger MEG,din Frelser,for å utfri deg og det skal JEG.For er JEG ikke din Herre og Frelser? Er den Gud du tjener døv? Nei.Er MIN arm for kort til å utfri deg? Nei.Blir din tro testet? Ja. Ønsker JEG å velsigne deg? Ja. Vil du være en av dem som holder fast ved sømmen av MIN kjortel,og fortsetter å banke på? Vil du være en av de som står og venter på MIN befrielse og de velsignelser JEG har lovt deg? Det er ditt valg. JEG har snakket idag gjennom denne tjenestepiken,så dere vil forstå hvorfor noen ting som er lovt ennå ikke er gitt. Fortsett å holde fast på målet av tro JEG har gitt deg,så skal du få se befrielsen til slutt.

Gitt til Profet Sherrie Elijah