Prophecy 64

"Fortell MINE Barn å flykte
kirkene av Babylon!!"


Gitt til Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah
Oktober 16,2002
Lytt In
Real Audio som talt av
Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah

Part 1     Part 2     Part 3     Part 4     Part 5     Part 6     Part 7
Elisabeth snakker:
Det overrasker meg alltid hvem RUACH ha KODESH vil bruke til å stirre opp den profetiske salvelsen inne i meg og når. I dag ble jeg fortalt å ringe til noen partnere på telefonen for å se om de trengte å bli forkynt til. Jeg ringte en trofast partner i denne menigheten og på grunn av at jeg adlydet så kom denne profetien fram. Jeg vil ikke unnskylde for hva YAHUSHUA snakker gjennom meg selv om jeg vet at mange kommer til å bli fornærmet, jeg ber du vil innse at jeg må gjøre som i Esekiel 3:17-21 sier.

Jeg gjør dette på grunn av at jeg frykter å fornærme YAHUVEH og YAHUSHUA mere enn jeg frykter å fornærme deg. Jeg gjør dette på grunn av at jeg i sannhet elsker deg og vil møte deg i Himmelen. Tilgi meg at dette er lengre en normalt, men jeg kan ikke sensurere RUACH ha KODESH. Til dem som elsker meg og denne menigheten, vær så snill å dekk oss i bønn og faste. Vær så snill å email og fortell at du gjør det. Denne profetiske meldingen er ment å deles med deg og spesielt dere pastorer. Jeg bærer også en pastor lisens og hvis jeg ikke visste de sannhetene i denne meldingen så ville jeg ikke steinet den som ble betrodd den, jeg ville takket denne personen. Det tar en ydmyk pastor til å akseptere det fakta at de hadde feil og forandrer søndags tilbedelse til fredag kveld eller lørdag morgen eller ettermiddag.

Da jeg snakket over telefonen med en søster i YAHUSHUA ved navn Carol så kom denne profetiske meldingen fram uventet. YAHUVEH kaller igjen HANS folk ut av de babyloniske organiserte kirkenes system. YAHUSHUA vil ikke komme igjen før HANS Brud begynner å adlyde. Gå ut nå å mektige krigere til YAHUSHUA. Dommen starter ved YAHUVEH`S Hus. Katolikk kirker er en del av de organiserte baylonske systemet. Det er de katolske kirkene og konstantine som lagde den menneske lagde Sabbat som er søndag. Hvis du ikke tror det er viktig, så fortell meg det etter du har lest den nyeste profetien.

Fortell MINE Barn å flykte kirkene av babylon!

Gitt til Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah
Oktober 16, 2002

(Elisabeth Ber) Jeg proklamerer Blodet til YAHUSHUA over disse luftbølgene. Jeg vet jeg var ment å ringe Carol, Far på grunn av jeg vet nå Far at du ville vekke opp denne profetiske salvelsen inne i meg. Å Far Gud YAHUVEH i YAHUSHUA ha MASHIACH`S Navn. Vi takker DEG og vi priser DEG nå ettersom vi samles i DITT Navn nå i YAHUSHUA`S Navn.(Begynner å be i Himmelske tunger hele veien gjennom denne salvelsen)

Vi tilrettesetter og binder deg satan akkurat nå vekk fra oss i Navnet til YAHUSHUA ha MASHIACH. Jeg tilretteviser og binder hver løgn og forførende ånd vekk fra meg nå i Navnet YAHUSHUA ha MASHIACH. Jeg vil bare snakke frem de ordene fra YAHUVEH og YAHUSHUA, mine lepper og min tunge er dekket i Navnet til YAHUSHUA ha MASHIACH. Jeg binder min egen tunge fra å snakke fram ett ord fra kjødet i YAHUSHUA ha MASHIACH`S Navn. Carol jeg forteller deg at salvelsen er så sterk på meg akkurat nå at jeg nesten ikke kan snakke engelsk. Hva er det Pappa du vil si? Hva er det?

* * * * * * *

Fortell MINE Barn å flykte fra kirkene av babylon!

Fortell dem MIN Datter, fortell dem. De fleste av kirkene er babylon. De sulter MINE baby sauer og MINE lam. Pastorene er ikke annet enn onde i disse kirkene av babylon som taler fram MINE Ord og allikevel er det ingen kraft i dem. Ingen melk, ingen kjøtt, de eneste som blir foret er de onde hyrdene med de materialistiske samlingene av verden for å bygge på de bygningene som allerede er bygd. For å sammenligne tall med hverandre ettersom de skryter, JEG har så så mange i min forsamling og jeg har så mange i min, men å så få som er fylt med MIN ÅND. Å MITT hjerte sørger, MINE Barn!

Fortell MINE Barn å flykte kirkene av babylon!

De som har den menneske lagde sabbaten. Å sånn en liten del som er i MINE kirker. De sier de er MINE kirker og de tilhører ikke engang MEG. JEG har sagt at MITT folk og MINE sanne mektige krigere må flykte. Er ikke MIN RUACH ha KODESH (Hellige Ånd) i stand til å komme inn i dem når de sitter i sitt eget hjem? I sannhet sier JEG deg dette at ondskap har blitt mere ondt men MINE salvede har blitt sterkere i det GUDOMMELIGE. Demonene har blitt sluppet ut og hvor er første plassen de går? De fyller kirkebenkene og de står bak prekestolene og på podiumet. De står der så full av stolthet. De sier "jeg har millioner som følger etter meg" De skryter av dem selv på tv men JEG sier deg sannheten, MIN Ånd er ikke i dem.

Løp barn, løp, løp, løp, fordi MIN dom starter ved YAHUVEH`S Hus. Kirkene som en gang tilhørte MEG gir JEG nå instruksjoner til MINE Barn om å flykte fra. Å de små de går til disse kirkene bare for en slurk av melken av MITT Ord. De innser ikke at bak prekestolen i så mange av disse kirkene står en mann eller en dame fylt med satan`s ånd. Ungdoms pastorer, tilbedingsledere å så mange som er fylt av satan`s ånd.

Å som JEG sørger og gråter for dem som en gang startet med å følge MEG og tilbedet YAHUSHUA ha MASHIACH, som ropte ut til Jesus Kristus, som startet på den rette veien men da trøbbel og tester kom og de trengte mer av MIN salvelse så vendte de seg til de organiserte kirkene hvor MIN salvelse ikke kan bli funnet, fordi det er salvelsen som bryter åkene og båndene som setter de fangende fri. Men de snur istedenfor til de organiserte kirkene, de snur seg istedenfor til en religion, de ser etter MEG på døde steder som en kirkegård som er hva JEG kaller disse seminarer, en kirkegård. Men MINE mektigste krigere er ikke å finne der og JEG sender MINE mektigste krigere til å gå etter de små lammene og lede dem til MEG.

Så MINE Barn, advare dem. Gå ut der og gå å ta MINE lam og advare MINE sauer fordi de onde pastorene er under MIN vrede, de som ikke vil tale sannheten, og leder MINE sauer og lam vekk, de som ikke vil advare at JEG, YAHUSHUA, din MESSIAS ikke bare er en Gud av kjærlighet men også en Gud av vrede. JEG var bare det Lammet en gang, nå kommer JEG tilbake som en løve av stammen til Judah. Som da jeg pisket penge vekslerene og som jeg snudde bordene så skal JEG gjøre det igjen. Men de kirkene vil ikke bli igjen stående; pastorene vil ikke bli igjen i live fordi JEG er sjalu for MINE lam og sauer.

Før Krystall Katedralene faller, de som er bygd av sølv og gull, skal JEG, YAHUSHUA , jage sauene og lammene ut ,de som er MINE og er fylt med MIN RUACH ha KODESH.JEG skal salve dem til Mektige Krigere og de skal rive ned Helvetes porter i navnet YAHUSHUA.De skal sette fanger fri i Navnet YAHUSHUA.De skal utføre helbredelser i navnet YAHUSHUA.

Det er kun en God Hyrde og hvilken som helst pastor som får noen til å tro at de er den eneste gode hyrde, da sier JEG til dem:gjør det MIN vei og ikke din vei. JEG skal hogge ned de onde hyrdene.Jeg skal rive ned deres hus lagd med hender, lagd med sølv og gull som de grådig har lagret seg. Nå som de hatefulle tider er på oss, nå som de hatefulle tider er på oss og verden.Alt de tenker på er å beskytte dem selv, de tenker ikke å bry seg om andre, kun dem selv.Men MINE sanne hyrder, de som JEG har gitt salvelse til å beskytte lammene og sauene, som har salvelsen til å lede dem til MEG. De har et begjær å ta seg av og mate og kle MINE babylam og sauer.

De har salvelsen til å elske og tillate kjærligheten til YAHUSHUA flyte gjennom dem.De har kjærlighet nok til å advare om helvete. De har nok kjærlighet til å advare at JEG er en GUD av balanse. Dette er hvordan du vil vite om MIN RUACH ha KODESH er i en hyrde. De blåser seg ikke opp med stolthet. De bygger ikke multimilliondollar kirker. Du vil kjenne om MIN RUACH ha KODESH er der eller ei.

Men å hvor mange av de såkalte menigheter , Å hvor mange av de såkalte templer hvor MIN RUACH ha KODESH ikke engang er velkommen inn. Ingen bevegelse i ÅNDEN. Alle sanne apostler og profeter blir sparket ut. MIN RUACH ha KODESH er slukket der. MINE Profeter må til og med ha tillatelse til å profetere. Ve til dere onde hyrder. Ve til dere onde pastorer. Du lærer MITT Folk en løgn. Du vil ikke engang lære dem den Sanne Sabbatdagen.Dere forteller dem at hvilken som helst dag er greit. Men jeg spør dere dette spørsmål, det som var godt nok for Skaperen er det ikke godt nok for dere?

Så løp små Sauer og løp små Lam. De som er full av MIN salvelse og MIN RUACH ha KODESH, løp fra kirkene av Babylon så de ikke fanger dere. Løp fra isboksene til Kapellene. Så JEG kan fylle dere med MIN Ild til RUACH ha KODESH for Kirkene av Babylon sier at en religion er den samme som den andre, de forteller dere at Gud er bare kjærlighet , en verdensreligion er det neste steg til antikrist.

Å det er sant JEG har noen få menigheter, Å men så få er full av MIN RUACH ha KODESH. Så få er full av MIN kjærlighet, så få som preker sannheten, ingen kirker på en Søndag vil gå. JEG taler til folket i dem nå, gå til deres pastorer og fortell dem sannheten. Påminn dem om de Ti Bud JEG har gitt dere. Påminn dem at Sabbaten var satt opp fra skapelsen når JEG formerte denne verden. Så vil den pastoren bli holdt ansvarlig om han lærer menigheten sannheten.

YAHUSHUA kommer tilbake på en Sabbat. Vil du være blant de 5 vise jomfruene eller 5 uforstandige? ? JEG kommer ikke tilbake for en ulydig Brud. Det er kvalifikasjoner som skal til for å bli MIN Brud.Å hvordan jeg sørger og å hvordan JEG gråter for dem som tror de er MINE og allikevel ikke har RUACH ha KODESH den HELLIGE ÅND på innsiden. JEG ser i disse kirker av Babylon og ser ikke annet enn uttørket bein.

Crooked Pope with his crooked Scepter JEG ser på en som sitter på en trone, bærer et septer og har på seg ei krone, utfører sine kommandoer, som blir tilbedt av millioner verden rundt, anti-messias har bosatt seg hos ham. Slik som i gamle dager , ble liv tatt av dem som ikke tilbedte ham, slik vil det bli igjen når han gjør en pakt med satan, da han gjør en pakt til å ta Israel, det er ikke noen Kristus i ham og til og med staven han bærer forteller dette .Å hvordan JEG gråter, å hvordan JEG griner for massene av folk som legger seg ned foran hans føtter og tilber ham.

Click Here To Learn The Significance of the Cross Held By The Pope


Dette er en Babylonsk religion, en som forakter den sanne Sabbat. For denne menneskelagde Sabbaten vil mine sanne barn avsløre. Gå til deres pastorer og advar dem og hvis de ikke vil høre, så flykt. For dere vil ha bevist at RUACH ha KODESH virkelig har talt gjennom dere. Flykt barn fra kirkene av Baybylon, for de kommer til å falle. Krystall Katedralene er en stank i MINE nesebor. Disse pastorene som ikke engang vil tale sannheten, homoseksualitet er en styggedom for MEG. Abort er mord; Seksuelt samleie uten ekteskap er utukt.

MY true children desire to please ME. Be Holy as I am Holy. Hide MY Words in your heart. Memoriser Salmenes Bok 91 og sett MEG i påminnelse til MITT Ord. For sannelig kommer JEG tilbake igjen og JEG kommer for å hente MIN Brud hjem. Men er du lojal, er du trofast? Jeg vil ikke hente ei hustru som ikke er trofast. JEG vil ikke hente ei hustru som ikke er lojal. JEG vil ikke hente ei hustru som ikke setter MEG først selvom det gjelder hennes liv. Bekymre dere ikke hva mennesker kan gjøre med deres kjød. Bekymre dere om ødeleggelsen av deres sjel, om å ende opp i helvete og Ildsjøen, for der er det de troløse havner. Det er bedre at deres navn aldri blir funnet i Lammets Bok av Liv en å bli slettet ut fordi du var en troløs hustru .

De onde har vokst mer onde men de GUDFRYKTIGE har vokst mer GUDFRYKTIGE, de har mer visdom en de onde hyrdene som sitter i kirkene av synd. Så flykt mine Barn, flykt fra kirkene av Babylon. De som har blitt utstøtt, de som har blitt kastet ut, de som har blitt oversett, de som har talt sannheten og til og med profetert og alt de har fått er pastorenes hat og forakt. Disse er MINE sanne Mektige Krigere. Disse er de JEG holder MINE armer rundt. Disse er de som Ilden til RUACH ha KODESH brenner lyst på.

Slutt å sørge MINE Barn, dere som har blitt sparket ut av kirkene av Babylon har blitt utstøtt av satan, ikke utstøtt av YAHUSHUA deres MESSIAS. Dere har blitt utstøtt av ånden til anti-messias. Så fryd dere MINE Barn for dette ville ikke skjedd hvis ikke MIN RUACH ha KODESH sannelig var i dere.

Dere er dem som kan høre MIN stemme. Dere er dem som går i mine fotspor.Dere er dem som som begjærer å være Hellige framfor MEG. Dere er dem som JEG vil bruke og større ting vil dere gjøre, ettersom dere kommer isammen, alle dere som JEG har kalt ut av Kirkene av Babylon. For det store frafall har allerede tatt plass i majoriteten av de organiserte kirkene, de har solgt dem selv som en hore til den høystbydende. Så sørg ikke MINE Barn når JEG forteller dere å flykte fra kirkene av Babylon,gled dere heller MINE Barn for dere trenger ikke være i en bygning for å sitte ved MINE føtter. JEG forteller dere sannheten MINE Barn at det er da dere vil spise MITT kjød.

Påminn deres pastorer om Toraen og påminn dem at Sabbaten var satt opp fra skapelsen som det står i Mosesboken.Påminn deres pastorer at Sabbaten er evigvarende og det vil den for alltid være; Dette er i MINE Hellige Skrifter. JEG vil ikke forandre Sabbat Dagen for mennesket ettersom den var skapt til en hellig hvile for hele menneskeheten.

Dette er en hellig dag satt til side som bringer nærmere samfunn med MEG ,en dag som bringer restaurering, en dag som skal være Hellig og satt til side fra de andre dagene du tjener og tilbeder MEG. JEG plasserer MITT Segl av beskyttelse på MINE Babyer, Brud, Utvalgte og Valgte som gjør dette som en påminnelse av deres Skaper YAHUVEH og deres eneste Frelser YAHUSHUA.

Pastorer dere er nå holdt ansvarlig for hva dere vet. Omvend og stopp å lede MINE sauer på avveier. Jeg tilgir dere for hva dere ikke visste før, men nå kan du ikke lenger stå foran MEG og si, "JEG visste ikke." Jeg vil påminne dere pastorer om denne dagen JEG sendte MINE Babylam og Sauer for å advare dere å lære sannheten så MINE Barn vil være klare på deres Bryllups Dag.

Å MINE Babyer, Brud, Utvalgte og Valgte dere har blitt så bedratt av ulver i fåreklær. De har krypt inn i deres flokk.De sluker MINE lam ettersom lammene ikke kan avsløre ulvene med maske av en sau. Mange av de kjente Pastorene, Evangelistene og forløsningstjenerene, og mange Kristne vil kjenne deres navn, tilbeder en annen, til og med når de kaller på navnet Jesus og i virkeligheten er i hemmelighet 33 grads frimurere.

Disse onde ulvene tilbeder og tjener satan og forbereder lammene og sauene som et offer ettersom de leser de Hellige Skrifter og vrir på dem for å forme et bilde av deres gud og manipulerer de Hellige Skrifter og lager unnskyldninger for deres egne synder. Pass på MINE små Sauer og Lam! Løp fra disse Babylonske Pastorene og evangelister, de har ikke MIN HELLIGE ÅND på innsiden.Disse onde har tatt en blodspakt, for alle 33grads frimurere har tatt en blodspakt til satan, sverget troskap til ham, til og med brukt navnet til "JEG ER" men de skyr Navnet til YAHUVEH og YAHUSHUA,allikevel frykter de ikke navnet Jesus eller Kristus.

Elskede, dette betyr ikke at alle de som bruker navnet til Jesus Kristus istedenfor å bruke MITT hellige navn til YAHUSHUA er ulver eller 33grads frimurere. Skarer av MINE Barn rundt om i verden kaller MEG Herre Jesus Kristus.Frykt ikke, vær sikre på at JEG vet hvem som er MINE Barn. Jeg setter dere i påminnesle at MINE Hellige Skrifter advarer dem som vil komme og si"Herre, Herre har vi ikke profetert i ditt navn og i ditt navn kaster ut demoner og i ditt navn gjort mange store tegn og undre"? Og JEG vil si "JEG har aldri kjent dere, bort fra MEG dere som gjør urett"(Matt 7:22-23)

Disse onde ulvene har lurt massene men vokt dere onde Pastorer som sendes på tv stasjonene verden rundt og i radio bølger, vokt dere for JEG blir ikke lurt, JEG kjenner deres arbeid dere påstår å gjøre i MITT Navn og allikevel gjør dere disse falske manifestasjoner under okkulte krefter til satan. Dere skal høste det dere har sådd og det er helvete og Ildsjøen. Når MIN Dom faller vil det bli som en gigantisk neve banket eller svelgte deres menneskelagde templer til grunnen. Knusende glasshus vil falle ned.

New Age Pastorer, dere er verken varme eller kalde og JEG skal spy dere ut av MIN munn.(Johannes Åpenbaring.3:16)Vokt dere, JEG kjenner til deres arbeid dere vil kun tale om Himmelen og ikke advare eller til og med tro at det er store konsekvenser ved å synde og at det er Helvete og Ildsjøen. Dere onde Pastorer som leder folk på avveier, dere frykter å lære om Helvete og Ildsjøen for dere vet at det er deres neste hjem! Bli ikke forført, igjen sier JEG til de Babylonske kirkene for JEG, YAHUSHUA, vil dømme dere og deres arbeid og deres penger og deres berømmelse vil ikke spare dere på den kommende Dommedag.(Johannes Åpenbaring 2)

Dere som tjener satan og kaller seg selv 33grad frimurer, dere som kaller dere selv opplysende,det er ingen opplysning i dere. Gud av skapelsen skapte helvete og Ildsjøen for en annen grunn og det var for de falne englene og satan men det er dere som har insistert å være i opprør og tjene guden av ulydighet og opprør og antikrist og dere vil tilbringe evigheten i fordømmelse fordi dere fornektet MIN Frelse. Test fruktene, MINE Barn.

HVIS noen Pastor ikke linjer opp med MITT Hellige Ord så løp fra denne Pastoren.Kirkene er ikke bygningen; Kirken og Templet er MINE Folk som kommer isammen i MITT Navn. Bli ikke forført av berømmelse og rikdom, med størrelsen på kirken eller Templet eller menigheten. Bli ikke forført av de falske manifestasjoner som noen kaller mirakler,JEG sier dere at det er Trolldom og alkemy. Jeg forteller dere at det er det okkulte som fyller så mange av deres kirker og ja, Kristne luftbølger. Hvor lenge MINE Barn, må JEG vente for å komme og hente MIN Brud? Jeg forteller dere hvor lenge, helt til MIN Brud slutter å være ulydige og begynner å adlyde hva de vet er sant og begynner å flykte fra de onde i majoriteten av kirkenes ledere. Hvis dere hører MIN stemme og denne profeti og flykter fra de Babylonske kirkene vil du ikke sitte i de forfalskede kirkene når antikrist kommer til disse kirkene der han blir tilbedt og bor.

* * * * * * *

Så er det talt, så er det skrevet under salvelsen av RUACH ha KODESH.Vær så snill og ikke stein denne budbringeren,vær så snill å dekk meg og min mann og denne menighet i bønn for beskyttelse.Denne profetiske beskjed er bare for Barna til YAHUSHUA som også er kalt Jesus Kristus.Denne profetiske beskjed er for de som kan høre med deres åndelige ører og skjelne med deres åndelige øyne sannheten som har blitt talt i denne profeti,alle andre trenger ikke bekymre seg, denne beskjed var ikke for dere og dere er lik den onde farao og vil fortsette å være åndelige døde til ordene i denne profetiske beskjed.

Jeg så et syn da dette ord ble gitt til meg og jeg så inne i kirkene at det var hauger med døde opptørkede bein, demonterte skjeletter på toppen av hverandre, liv kom i de døde bein og de ble hele skjelett som sprang og løp ettersom kjøttet kom på deres bein og da sannheten kom på dem, da visste de at sannheten i denne profeti hadde satt dem fri.

Jeg gir ydmykende dette til deg i Navnet YAHUSHUA.
En tjenestepike, Barn , Kriger og Brud til YAHUSHUA.

Kom YAHUSHUA, kom fort i navnet over alle navn YAHUSHUA ha MASHIACH
(YAHUSHUA MESSIAS)

Apostelen Elisabeth (Elisheva) Elijah 12:20 pm 10/16/02

Vær så snill å del dette med andre så sannheten også kan sette dem fri. I navnet YAHUSHUA ha MASHIACH ber jeg.

Så er det talt og så er det det skrevet og isammen ber vi vår Far Gud YAHUVEH at vi vil bli funnet verdig til å unnslippe din vrede og den Store Trengselen som kommer i navnet YAHUSHUA ha MASHIACH (Lukas 21:36) å være inkludert i den eneste kirken som vil bli hentet opp levende for å møte YAHUSHUA i luften slik det er skrevet er kalt kirken av Filadelfia (Johannes Åpenbaring 3:7-12) Amen.


ClickHere For Plain Text
Click Here To Translate Prophecy Into Another LanguageALPHA & OMEGA ALMIGHTYWIND RUACH HA KODESH WILDFIRE LAST CHANCE MINISTRY

www.amightywind.com  |   www.almightywind.com
Please go to the other if one is off line.

We are Sabbath-Keepers, Not Seventh-Day Adventists
Click Here For More Info

Mailing and Email Addresses


By Faith Enoch was translated that he should not see death: and was not found, because YAHUVEH had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased YAHUVEH. Hebrews 11:5

By Faith Enoch was translated that he should not see death: and was not found, because YAHUVEH had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased YAHUVEH. Hebrews 11:5