Profeti 63

Åh Israel,
Hvor Er Ditt Blodsoffer?

 

Mirakuløst Bilde Av YAHUSHUA Vises På Et Satellittfoto ;
Den Gylne Porten. Ved tiden til Messias tilbakekomst, det er trodd at HAN skal komme
gjennom denne porten igjen.

Lytt på Real Audio som talt av
Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah

Segment  1   2   3Åh Israel, Hvor Er Ditt Blodsoffer?
Jeg våknet opp med disse Ordene på den 16. september 2002 og Herren fortalte meg å skrive dem ned.
Gitt til Apostelen Elisabeth (Elisheva) Elijah
på Yom Kippur

* * * * * * *

Åh Israel, Åh hvordan JEG gråter. Ja, JEG, YAHUVEH, Skaperen av alt, Skaperen av til og med tiden selv. JEG gråter for JEG har utøst MIN kjærlighet, utøst MIN nåde, gitt MITT aller beste, MIN Elskede Sønn YAHUSHUA. JEG, YAHUVEH, ga YAHUSHUA som til og med utøste SITT Blod for å kjøpe fri syndene av Adam og Eva. Åh Israel, Blodet til YAHUSHUA væter fremdeles din jord. Hvorfor tror du satan hater deg? Hvorfor tror du han hater deg mer enn noen mennesker eller hvilken som helst nasjon? Fordi JEG, YAHUVEH, kom til deg i kjødet gjennom MIN Sønn YAHUSHUA, MIN Elskede Sønn.

Abraham trodde bare at han måtte ofre Isak. Abraham måtte bare oppleve den følelsen av stor sorg og smerte, idet han holdt en dolk over hans elskede sønn, tenkte at det ikke ville være noen vær å tilby opp som et offer, som et blodsoffer. Men i tro Abraham ready to slay his son Isaac trodde han at JEG, YAHUVEH, ville oppreise Isak fra døden hvis det ble behov, akkurat slik som JEG gjorde med MIN Sønn YAHUSHUA. Det er på grunn av den JEG, YAHUVEH, er. På grunn av den JEG er, på grunn av MIN kjærlighet som ikke har en begynnelse eller ende for dem som er kalt MINE barn, og bare dem som er kalt MINE barn er dem som kaller ut til MEG i Navnet til MIN Sønn YAHUSHUA. Bare JEG stoppet Abraham fra å ofre sin sønn, Isak. JEG forordnet en vær som var skjult fra Abrahams syn inntil den rette tiden.

Abraham var ikke perfekt. Heller ikke Isak. Israel betaler prisen av Abrahams synd som brakte frem Ismael og Ismaels ætt. Abraham trengte også et blodsoffer. Det var væren som ble symbolisert, som ble fanget i krattet. Dette symboliserte MIN Elskede Sønn YAHUSHUA, det eneste Lammet til YAHUVEH, det perfekte Lammet uten synd eller flekk eller lyte. Væren ble fanget i krattet. MIN Elskede Sønn YAHUSHUA ropte ut til MEG. HAN [ble] også fanget i krattet av MIN vilje. “Fader, hvis alt er mulig, ta dette begeret fra MEG, men ikke som JEG vil, men la DIN vilje skje”. YAHUSHUA var symbolisert som den væren, som det blodsofferet Abraham hadde den dagen, som tok Isaks plass.

YAHUSHUAS blodsoffer er det eneste menneskelige offer som er Hellig nok til å vaske bort syndene av all menneskeheten. Hvis menneskeheten bare vil akseptere og adlyde denne nye Blodspakten som JEG ga ved Golgata gjennom MIN Elskede Sønn YAHUSHUA, dette er MITT løfte til MINE trofaste barn som elsker YAHUSHUA og aksepterer denne nye Blodspakten. Siden JEG ikke forlot MIN Elskede Sønn i graven, reiste JEG HAM opp fra døden og HAN steg opp til Himmelen, så skal JEG gjøre det samme for deg. Det alle MINE Barn må gjøre er å motta, tro, elske og gjøre sitt beste for å adlyde MINE Bud. Er dette så vanskelig?

JEG taler til dem som benekter MIN Sønn YAHUSHUA som MESSIAS. Hvor er ditt blodsoffer? Alle vet at det må være et blodsoffer for tilgivelse av synder. Hvilket dyr er perfekt? Hvilket menneske? Ingen, unntatt MIN Elskede Sønn YAHUSHUAS. JEG, YAHUVEH, opphevet den gamle blodspakten for å gi menneskeheten en bedre Blodspakt. Dette er den eneste måten JEG kan tilgi dine synder på. Det er ingen andre veier til MIN trone, for at JEG skal svare på dine bønner, unntatt gjennom Navnet YAHUSHUA, gjennom HANS utgytte Blod ved Golgata for tilgivelse av dine synder. Det er ingen andre forbedere foran MEG, annet enn MIN Sønn YAHUSHUA. Mohammed kan ikke frelse deg. Å kalle på Abraham kan ikke frelse deg. Allah kan ikke frelse deg. Bare ved å kalle på Navnet YAHUSHUA kan frelse deg. Torah JEG har talt før gjennom denne tjenerinnen. De som tror at Toraen alene skal frelse dem, må forstå at alle har syndet og mangler MIN Herlighet [Romerne 3:23]. Å bryte et bud er det samme som å bryte alle budene. Du trenger en Frelser. YAHUSHUA er den Frelseren. De som nekter å akseptere YAHUSHUA som sin Herre og Frelser, MESSIAS av all menneskeheten, skal ikke bli dømt av YAHUSHUA, men skal i stedet stå foran Moses som skal åpne Boken av Dom uten nåde. For han advarte Israel at det skulle være en ny pakt som skulle komme, en ny Blodspakt. Han visste at det ikke kunne dempe MIN vrede. Dette var bare midlertidig for offerdyrene.

Åh Israel, JEG sendte den nye Blodpakten som skulle bli født på din egen jord. JEG gjorde mirakler gjennom Navnet til YAHUSHUA. JEG brukte HAM til å være et menneskeoffer, et menneskelig blodsoffer, det eneste perfekte soningsblodet for synd. Og JEG reiste HAN opp fra døden i Israels jord.

På denne første dagen av Yom Kippur, 2002, taler JEG til Israel og JEG forteller dem at JEG hører dine bønner om omvendelse, spør om MIN tilgivelse. JEG ser din faste. JEG kjenner din frykt idet du innser at dine synder er en stank til MINE nesebor. Åh Israel, du vet at JEG er Adonai og JEG skal dømme deg for gjerningene av ditt kjød. Åh Israel, du vet at det er ingen blodsoffer. Du lengter etter å bygge det tempelet med murer, slik at du igjen kan gjøre offer av dyr for tilgivelsen av synder hvor din høyeste prest kan rope høyt om nåde, likevel nekter du å motta gaven som JEG ga til deg, et tempel uten murer som er fylt med RUACH ha KODESH, fylt med MIN kjærlighet og nåde, MINE mirakler og MIN dom. Et tempel som ikke er bygd med menneskehender, et perfekt, Hellig, syndfri tempel. HANS Navn er YAHUSHUA. MITT Navn [YAH] er i HANS Navn. Kraften er i HANS Guddommelige Navn, kraften er i VÅRT Guddommelige Navn.

YAHUSHUA er det tempelet. YAHUSHUA er det eneste Blodsofferet som JEG aksepterer. YAHUSHUA kom til Israel som en baby. YAHUSHUA var ditt Blodsoffer. YAHUSHUA er det eneste Hellige Blodsofferet. Åh Israel, hør på MEG. YAHUSHUAS Blod ble utøst ned i Israels jord og likevel fylte det de hele fire verdenshjørnene. Åh Israel, hør på MEG, fordi du nekter denne nye Blodspakten, JEG ga det også til hedningene, podet dem grenen, ventet på at du skulle vende om og akseptere YAHUSHUA som din MESSIAS. Hva må til, Åh Israel? Så få av en rest JEG har i Israel. Idet JEG taler disse Ordene gjennom denne tjenerinnen, skal det være nye disipler som står opp og tar dette Ordet til Israel. For JEG forteller deg nå at, du har bevis som strømmer ut fra din egen klagemur som er et symbol på MITT Levende Vann som strømmer ut.

Hvor kommer dette Levende Vannet fra? JEG, YAHUVEH, gir denne gaven til deg igjen, slik som RUACH ha KODESH ble sluppet ut gjennom YAHUSHUA i Israel. Nå utøses det gjennom en mur der Israel bøyer seg, gråter, jamrer og ber. Aksepter YAHUSHUA som din MESSIAS. Slik som tempelmuren buler og blir ødelagt foran deres øyne. Kan du ikke se, Åh Israel, den gamle pakten har gått forbi. JEG ønsker ikke offerdyr.

Bare Blodet til MIN Elskede Sønn YAHUSHUA som kom fra Judahstammen kan være Israels Blodspakt og hele verdens soningsblod for synder. Det er bare en synd som ikke kan bli tilgitt, å forkaste YAHUSHUA og livet og Blodet HAN ofret ved Golgata. Pass dere, å spotte og forkaste RUACH ha KODESH er blasfemi. Det er ingen tilgivelse for denne synd.

Aksepter YAHUSHUAS liv og Blod og [vit at] gjennom HANS Navn, er den eneste tilgivelse for synd. JEG ga deg denne gaven ved Golgata; JEG ga verden denne gaven. Og Israel, på denne Høyhellig dagen, taler JEG, YAHUVEH, gjennom denne jødiske tjenerinnen, Åh Israel, du som steinet, torturerte, myrdet apostlene og profetene, du som drepte MINE barn som JEG sendte for å vitne til deg. Åh Israel, til og med blodet av martyrene væt[-er] din jord. Bare JEG vet, Åh Israel, hvor mye av ditt eget blod som må flyte, før du aksepterer den eneste MESSIAS som kan frelse deg. YAHUSHUA gråter fremdeles for deg, slik som HAN gjorde i hagen Getsemane.

Verdens øyne er festet på deg, Åh Israel. MINE øyne forlater deg aldri. Den frelsende kraften er i Navnet som du forkaster, hjørnesteinen til tempelet som du forkaster. Men du må akseptere YAHUSHUA som MESSIAS. Det er gjennom YAHUSHUAS Navn, Ord og Blod. YAHUSHUA skal frelse Israel. Åh Israel, YAHUSHUA fastet for deg i førti dager og førti netter. Tror du virkelig at en dag med faste er nok til å dekke dine synder? MINE Barn som har akseptert YAHUSHUA som Elohim og MESSIAS jubler over at sine synder ble betalt i sin helhet ved Golgata.

JEG, YAHUVEH, venter på deg, Åh Israel. Åh Israel, du som holder og husker de jødiske Høytidene og Helligdagene, ser du enda ikke at YAHUSHUA er i alle av dem? Åh Israel, vend om til MEG i Hellighet. Snu deg bort fra dine synder i oppriktig anger i Navnet til MIN Sønn YAHUSHUA. Åh Israel, JEG gråter for smerten din. Men husk, slik som JEG er Hellig, slik må også du bli beskikket og være Hellig.

Vil du virkelig bli dømt av lovene som JEG ga til Moses, så vel som Moses skal dømme deg uten noe nåde. Siden du forkaster den eneste forbederen, eneste perfekte Lammet til YAHUVEH, skal YAHUSHUA si til dem som stolte på den gamle blodspakten som skulle frelse deg. De som stoler på denne blodspakten, pass dere! HAN skal si, “Du valgte å bli dømt av den gamle blodspakten, du skal bli dømt av Moses”. Siden ingen er perfekt, Ve til dem som er dømt av Moses. Ingen skal bli spart. Helvete og Ildsjøen skal bli ditt evige hjem. Alle gjør sine reservasjoner for evigheten.

Ingen er garantert et annet øyeblikk av livet. Alle som er ved JEG, YAHUVEHS nåde, i dag er dagen for din frelse . I morgen kan det være for sent.

* * * * * * *

Så er det talt, så er det skrevet, på denne første dagen av Yom Kippur,16. september 2002.Gitt til denne tjeneren, Apostelen Elisabeth (Elisheva) Elijah

* * * * * * *Matteus 10:18-42

18 Og dere skal føres frem for landshøvdinger og konger for MIN skyld, for et vitnesbyrd mot dem og Hedningene.
19 19 Men når de overgir dere, vær da ikke bekymret for hvordan eller hva dere skal si: for det skal bli gitt dere i samme stund hva dere skal si.
20 For det er ikke dere som taler, men deres Fars Ånd taler i dere.
21 Og broren skal overgi broren til døden, og faren sitt barn: og barnet skal reise seg mot sine foreldre, og forårsake dem til å bli drept.
22 Og dere skal bli hatet av alle mennesker for MITT Navns skyld: men den som holder ut til enden skal bli frelst.
23 Men når de forfølger dere i denne byen, flykt dere til en annen: for sannelig sier JEG dere, dere skal bli ferdig med byene i Israel, før Menneskesønnen kommer!
24 Disiplene står ikke over sin mester, heller ikke står tjenerne over sin herre.
25 Det er nok for disippeln at han blir som sin mester, og tjeneren som sin herre. Hvis de kalte husherren for Be’elsebul, hvor mye mer skal de kalle dem for sitt husfolk?
26 Frykt derfor ikke for dem: for ingenting er tildekket som ikke skal bli åpenbart; og intet er skjult som ikke skal bli kjent.
27 Det JEG sier dere i mørket, tal det i lyset: og det dere hører i ørene, forkynn dere det fra hustakene.
28 Og frykt ikke for dem som dreper kroppen, men er ikke i stand til å drepe sjelen: men frykt heller for ham som er i stand til å ødelegge både sjel og kropp i helvete.
29 Selges ikke to spurver for en skilling? Og en av dem skal ikke falle til jorden uten sin Far.
30 Men endog hårene dere har på hodet, er talt alle sammen.
31 Frykt dere derfor ikke, dere er mer verd enn mange spurver.
32 Derfor, hver den som bekjenner MEG for menneskene, ham skal også JEG kjennes ved MIN Far som er i Himmelen.
33 Men den som fornekter MEG for menneskene, ham skal JEG også fornekte for MIN Far som er i Himmelen.
34 Tro ikke at JEG er kommet for å bringe fred på jorden: JEG kom ikke for å bringe fred, men et sverd.
35 For JEG er kommet for å sette en mann i strid mot sin far og datter mot mor, og svigerdatteren i lov mot sin mor i lov.
36 Og en manns fiender skal være deres av sin egen husholdning.
37 Han som elsker far eller mor mer enn MEG, er MEG ikke verd: og han som elsker sønn eller datter mer enn MEG, er MEG ikke verd.
38 Og han som ikke tar sitt kors, og følger etter MEG, er MEG ikke verd.
39 Han som finner sitt liv, skal miste det: og han som mister sitt liv for MIN skyld, skal finne det.
40 Han som tar imot dere tar imot MEG, og han som tar imot MEG, tar imot HAM som har sendt MEG.
41 Han som tar imot en profet i navnet til en profet, skal få en profets belønning, og han som tar imot en rettferdig mann i navnet til en rettferdig mann, skal få en rettferdig manns belønning.
42 Og hver den som skal gi å drikke til en av disse små en kopp kaldt vann bare i navnet til en disippel, sannelig sier JEG dere, han skal ingenlunde miste sin belønning.

Matteus 12:50
For den som skal gjøre MIN Fars vilje, som er i himmelen, det samme er min bror og søster og mor.

Matteus 21:42-46
42 YAHUSHUA sier til dem, Har dere aldri lest i Skriftene, Steinen som bygningsmennene forkastet, det samme er blitt leder av hjørnet: dette er YAHUVEHS eget verk, og det er underfullt i våre øyne?
43 Derfor sier JEG dere, Guds rike skal bli tatt fra dere, og gitt til et folk som bærer dets frukter.
44 Og den som faller på denne steinen, skal knuses: men på enhver som det skal falle, vil det male ham til pulver.
45 Og da yppersteprestene og fariseerne hadde hørt hans lignelser, skjønte de at han talte om dem.
46 Men da de søkte å legge hånd på ham, fryktet de folket, fordi de tok ham for en profet.

Matteus 23:29-39
29 Ve dere, skriftlærde og fariseere, hyklere! Fordi dere bygger gravene til profetene, og pryder minnesmerkene over de rettferdige,
30 Og sier, dersom vi hadde vært i våre fedres dager, ville vi ikke vært medskyldige med dem i profetenes blod.
31 Derfor skal dere være vitner til dere selv, at dere er barn av dem som drepte profetene.
32 Fyll da opp deres fedres mål.
33 Dere slanger, dere ormeyngel, hvordan kan dere flykte fra helvetes fordømmelse?
34 Derfor, se, JEG sender dere profeter og vismenn og skriftlærde: og noen av dem skal dere drepe og korsfeste; og noen av dem skal dere piske i synagogene deres, og forfølger dem fra by til by:
35 Slik skal det kommer over dere, alt rettferdige blod som er utøst på jorden, fra den rettferdige Abels blod like til blodet fra Sakarias, Barakias sønn av, han som dere slo ihjel mellom templet og alteret.
36 Sannelig sier JEG dere, alle disse ting skal kommer over denne slekt.
37 Å Jerusalem, Jerusalem, du som slår i hjel profetene, og steiner dem som er sendt til deg, hvor ofte JEG ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under hennes vinger, og dere ville ikke!
38 Se, huset deres skal bli liggende øde.
39 For JEG sier dere, fra nå av skal dere ikke se MEG før dere sier, Velsignet være HAN som kommer i Navnet til YAHUVEH.


ALPHA & OMEGA ALMIGHTYWIND RUACH HA KODESH WILDFIRE LAST CHANCE MINISTRY

www.amightywind.com  |   www.almightywind.com
Vær så snill å gå til den andre siden hvis den ene er offline

Vi er Sabbats holdere, Ikke syvendedags adventister
Klikk Her For Mer Info

Mail og Email Addresser


I tro ble Henok rykket bort uten å dø. Ingen så ham mer, for Gud hadde tatt ham til seg. Før han ble rykket bort, fikk han vitnesbyrd om at han var til glede for YAHUVEH Brevet til hebreerne 11:5