VEND OM! VEND OM! VEND OM!

Profeti 62

KONGEN KOMMER!

Talt under salvelsen av RUACH ha KODESH
gjennom Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah
p? Yom Kippur, 16. september 2002

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: http://amightywind.com/dreamsf/kinglogo.jpg

 

 

 

Elisabeth: [Det kan ogs? bli h?rt at Nikomia snakker i bakgrunnen]

S? Himmelske Far YAHUVEH, jeg sp?r DEG i Navnet til DIN S?nn YAHUSHUA p? denne Yom Kippur hva ord DU har? Vi kommer s?kende til DEG for ? h?re DIN stemme, vil DU v?re s? snill ? hedre oss med et ord. Vi er som en hjort som peser for vann. Far; vi t?rste etter ? h?re mer fra DEG. Vi bare takker DEG, Far. Vi irettesetter og vi binder deg satan bort fra dette i Navnet til YAHUSHUA ha MASHIACH, du har ingen del i dette, i det hele tatt, for vi tilh?rer YAHUVEH, YAHUSHUA og RUACH ha KODESH. Du har ingen krav p? oss i det hele tatt. Vi underkaster oss til Herren Gud Den Allmektige YAHUVEH, YAHUSHUA og RUACH ha KODESH og vi motst?r deg satan og du m? flykte.

[Taler i Tunger] Luk. 10:19, satan, ?Se JEG har gitt deg makt til ? tr?kke p? slanger og skorpioner og over hele makten til fienden og ingenting skal skade deg. S?, satan, vi st?r fast p? det ordet. Forsvinn djevel, du har ingen krav p? oss. [Nikomia: Vi krever det i Navnet til YAHUSHUA ha MASHIACH] Det er sant, bare ordet skal komme ut, det kommer til ? v?re fra YAHUVEH, YAHUSHUA og RUACH ha KODESH. Ingen falske ord kan manifestere seg gjennom mitt kj?d, ingen falske ord kan manifestere seg gjennom en demon som manifesterer seg gjennom mitt kj?d, ingen falske ord kan komme ut, for jeg taler bare ut ordene som min Pappa Gud YAHUVEH, som skapte meg, ville ha meg til ? tale, som ville lovprise, forherlige Navnet til YAHUVEH, YAHUSHUA og RUACH ha KODESH.

Tal til DINE Barn, O Pappa, tal til DINE Barn hvis DU har et ord.


H?r P? Real Lyd som er talt av
Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah

Del  1  2  3  4  5  6  7

Du m? ha RealPlayer for ? h?re p? Real Lyd
G? Her for ? laste ned RealPlayer SPFortell folket, rop det fra den ene enden av jorden til den andre, MIN S?NN KOMMER, Kongenes Konge og Herrenes Herre. Fortell dem, MINE Barn, vend om, Himmelriket er kommet n?r, fall p? deres ansikt p? denne dagen av Yom Kippur. Fall p? deres ansikt i den ?ndelige verden; se dere selv flat p? ansiktet, for Kongen kommer!

La verden spotte. La fariseerne spotte. Det vil ikke stoppe, for KONGEN KOMMER! HAN kommer ikke for dem som tror de ikke er syndere, som tror de er s? rettferdige, at de ikke engang trenger ? vende om. HAN kommer for SINE Barn, for Bruden som ?nsker ? adlyde. HAN kommer for krigerne som kriger i HANS Hellige Navn. HAN kommer for dem som ydmykt innr?mmer at alle har syndet og mangler MIN Herlighet.?

Bare v?r klar, MINE Barn. Det spiller ingen rolle om dere kjenner dagen eller timen. Hvilken Brud vet ikke n?r hennes Brudgom n?rmer seg? Hvilken Brud gj?r seg ikke klar p? forh?nd? MIN sanne Brud h?rer MIN stemme. De gj?r seg klar. De ?nsker og s?ker Hellighet. De avskyr gjerningene til fariseerne.

Skjul dere MINE Barn for enn? bare en liten stund. For hele Himmelens h?r raser, og krigen raser mot satan og hans demoner. Det er utkjempet, for Kongen kommer! Jorden skjelver og skodder i frykt i ulike deler av verden. Dere ser flom, disse er MINE t?rer. Husk da flommen kom i Noahs tid. Husk hvordan han ble spottet og de spottet frem til den tid regnet kom. Men JEG fortalte MINE Barn om at Noah og hans familie skulle g? inn i arken og bolte d?ra, og da flommene kom, banket de ugudelige p? d?ren. Da ville de inn, da trodde de p? hvem JEG er, men det var for sent for dem og flommen slukte dem.

Slik vil det bli igjen. De som st?r i MIN S?nns rettferdighet, de som har salvet sine hjem, de som gjemmer seg i MITT Ord, de som streber etter ? adlyde, de som elske og tjene, og setter MEG f?rst, de som vet at skattene av denne jorden ikke er det de kan ta med til sine Himmelske hjem. I denne verden innser de at tyver bryter seg inn. M?ll og rust ?delegger det som du tror er en skatt p? jorden som du ikke kan ta med deg n?r du forlater denne jorden.

 

I stedet MINE sanne Barn, i stedet MIN sanne Brud bygger opp sine Himmelske skatter hvor m?ll og rust og tyver ikke kan ?delegge. Tyvene kan ikke stjele deres skatter i Himmelen. S? mange g?r i mangel, men de gj?r det for MIN skyld, avst?r luksus slik at sjeler kan bli frelst. Disse er MINE elskede; disse er MINE sanne skatter p? jorden. De som roper ut i MIN S?nns Navn, i Navn til YAHUSHUA og ber s? mange ganger om dagen at de ikke engang kan begynne ? telle, disse er MINE Barn, disse er dem Kongen kommer for.

 

YAHUSHUA er p? vei, KONGEN KOMMER! HAN er deres soning for synd. HAN er det perfekte Lammet som ble ofret. Ingen flekk, ingen lyte, ingen synd ble funnet i HAM. HAN betalte for denne verden, HAN ble frikj?pte for denne verden for alle dem som kan tro p? og motta Blodet som ble utgytt ved Golgata. HAN betalte soning for deres synd. HAN er deres Yppersteprest. For de j?dene som benekter HAM, for muslimer som benekter HAM. De erkjenner Abraham, Isak og Jakob, men de vil ikke ta imot HAM som MESSIAS, n?r det kommer til Navnet YAHUSHUA.

 

Da skal de bli d?mt av lovene til Moses og de burde ikke ha brutt ett bud. Hvor mange synes det er vanskelig ? adlyde ti. Pr?v 613. Hvorfor tror dere JEG ga dere en Yppersteprest som vil bli ber?rt av deres skr?peligheter og svakheter? For MITT ?nske er at ingen skal omkomme. Men for de som insisterer p? ? bli d?mt av Moses, s? skal Moses d?mme dem og ve dem som er d?mt av Moses, for det er ingen n?de i ham.


S? i disse ti dagene av ?refrykt, fryd dere for de som kjenner YAHUSHUA som Herren, fryd dere over at HAN er deres MESSIAS, deres Befrier, deres Helbreder, DEN som JEG Velsigner dere med, n?r dere roper ut til MEG i HANS Navn. For JEG, YAHUVEH, er herliggjort gjennom MIN S?nn YAHUSHUA og YAHUSHUA blir herliggjort av SIN Far YAHUVEH. Og JEG tar stor glede i ? beskytte MINE Barn og forbl?ffe fienden p? mange forskjellige m?ter.

 

Beskrivelse: Beskrivelse: http://amightywind.com/prophecyf/innoculation.jpgJEG fortalte denne tjenerinnen denne dagen for ? advare dere om den kommende karantene, for mennesket lager sykdommer som ikke er skapt av MEG. Da skaper mennesket det de kaller en vaksine. Men vokt dere MINE Barn, det er d?d de vil spr?yte inn i dere. Stol ikke p? menneskers vaksiner. Stol p? Salmene 91. Tro p? MIN S?nns Navn, og p?kall MEG og p? Salme 91, at JEG vil holde plagene fra deres boliger. Og ettersom dere ?rer MEG p? den sanne Sabbatsdagen, ettersom dere pr?ver deres beste for ? adlyde, ettersom dere setter MEG f?rst i deres Kj?rlighet og deres liv, og ettersom en ektemann tar den rettmessige plassen over kona, s? skal det v?re en beskyttelse som komme p? deres hjem, for det er MIN S?nns Blod som ble utgytt for dere ved Golgata som vil dekke og beskytte dere, og de som er kalt med MITT Navn, de som har gudsfrykt innenfor.


Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: http://amightywind.com/prophecyf/stadium.jpgJEG skal tale mer om dette en annen gang, for n? er ikke sesongen. JEG advarer dere n?, MINE Barn. Be om at dere ikke blir regnet i antall karantene. For s? mange mennesker vil bli flokket sammen som kveg inn i stadioner og colosseum. Og de onde vil si, fordi du nekter beskyttelse av mennesker, s? er du forurenset, du er en fare. Og s? mange mennesker skal bli flokket sammen at det er som kveg som er flokket sammen, det vil v?re knapt plass ? st?.


Vokt dere MINE Barn for gift som spr?ytes inn i deres ?rer. Vokt dere MINE Barn for til og med luften dere puster inn. Vokt dere MINE Barn for selve vannet dere drikker. Sannelig hvis det ikke var for MIN N?de, ville livet bli slettet av Jordens overflate. Vokt dere MINE Barn for hva dere har spr?ytet inn i dere. Husk hvor deres tro og deres tillit er. St? opp for det som er rett. St? n? opp for deres frihet. Predikanter, slutt ? ta bestikkelser, for dere har blitt brakt til taushet altfor lenge. JEG skal holde dere ansvarlige for ? ikke advare MINE sauer! Og hvis dere ikke taler ut slik som denne tjenerinnen gj?r n?, s? skal det bli som sauer f?rt til en slakting.

 

F?rst de sv?rt unge og deretter de eldre og deretter den midterste alderen som vil falle. Men ikke noen av MINE Barn som roper p? Navnet YAHUSHUA, hvis de bare vil h?re MIN Stemme og adlyde, og tro at JEG vil beskytte dem og lev Hellige for MEG, som JEG er Hellige og flykt fra selv syndens tilsynekomst. JEG skal beskytte dem. JEG skal gi dem visdom. JEG skal skjule dem. MINE engler skal sl? leir rundt om dem og krige for dem.


For dere har blitt frikj?pt, en soning for deres synder er gjort. Dette er det dere skal feire p? Yom Kippur og YAHUSHUA er HANS Navn. Og v?r ikke lenger skamfull for ? si at Kongen kommer! Men igjen m? JEG gjenta, HAN kommer ikke for en ulydig Brud, HAN kommer ikke for ulydige barn.

 

S? vend om n? MINE Barn, f?r det er for sent. For en stor ondskap kommer. Det er p? en stor flodb?lge, en flodb?lge av ugudelighet. Men se opp, MINE Barn, for JEG skal reise opp en standard mot det, hvis dere bare tror, og hvis dere mottar MIN S?nns kj?rlighet, tilgivelse og n?de og Sannhet. Vend om, dette b?r v?re deres rop til alle vidt og bredt, for Kongen YAHUSHUA kommer!

 

* * * * * * *

Elisabeth:
S? er det talt, s? er det skrevet p? den 16. september 2002, p? Yom Kippur. Begynte ved 05:18 til 05:46 under en personlig b?nnetid med min ektemann, idet vi l?ftet opp b?nnebehov for partnere. Jeg beklager for hosten dere h?rte. Den sataniske kampen er ekte. Djevelen ?nsker ikke at budskapet skal ut, det var akkurat som om hender kvelte halsen idet jeg begynte ? si, ?Kongen Kommer!? Vi kjemper ikke mot kj?d og blod, men det er herskere i m?rke steder og satan og hans demoner ?nsker ikke at profeten skal tale.

Men likevel er jeg ydmyk som legger ut dette ordet til dere p? Yom Kippur. Jeg gleder meg til ? se dere i Himmelen.

I YAHUSHUAs kj?rlighet, deres s?ster, Apostel Elisabeth Elijah Nikomia

Som YAHUSHUA varslet om i de siste dager, ?Menneskers hjerter skal svikte dem av frykt?. Luk. 21:26

Er dere ?ndelig klare? Er deres familie det? Dette er ?rsaken til dette Departementet, for ? advare med de profetiske budskapene, samt oppmuntre og lede tapte sjeler til YAHUSHUA, den eneste Messias. Hvis dere har akseptert YAHUSHUA som deres personlige Frelser, men har v?rt sv?rt lunken i deres kj?rlighet, lydighet og ?ndelig vandring med HAM, da m? dere umiddelbart be HAM om tilgivelse og for en p?fylling av RUACH Ha KODESH (Hellige ?nd). Dere m? ikke bare vende om, men vende dere bort fra deres synder og ? sp?rre YAHUSHUA om ? vaske deres synder bort i HANS utgytte Blod ved Golgata. HAN vil umiddelbart tilgi dere og fylle deres hjerte med gleden til RUACH Ha KODESH.

Hvis dere aldri har akseptert YAHUSHUA som Frelser, men gjennom Den Hellige Bibelen og disse profetiske budskapene som har kommet for ? forst? HANS virkelighet og HANS snart kommende ankomst, og dere vil akseptere HANS gratis gave med evig liv i Himmelen, s? si denne frelsesb?nnen nedenfor og akt p? det med hele deres hjerte ... og YAHUSHUA er trofast til ? tilgi deere idet dere bekjenner, vender om og vender dere bort fra deres synder, i YAHUSHUAs Navn. Og sp?r HAM om ? komme inn i deres hjerte og leve HANS (YAHUSHUAs) liv i dere, bruke deere for YAHUVEHs og YAHUSHUAs Herlighet.

Frelsesb?nn

Kj?re YAHUSHUA, jeg aksepterer DEG n? som min Herre og Frelser, DU er Guden jeg elsker. Jeg tror p? at DU betalte prisen for mine synder ved Golgata, DU d?de og sto opp fra d?den p? den tredje dagen. Jeg sp?r DEG om ? komme inn i mitt hjerte, tilgi meg for mine synder, vaske meg ren fra all urettferdighet. Jeg er lei meg for ? ha syndet, og jeg snur meg bort ifra disse synder. Tusen takk for ? fylle meg med DIN RUACH Ha KODESH, og gir meg ?nske om ? tjene DEG alle dagene av mitt liv, og lev DITT liv i meg, YAHUSHUA, slik at DU blir Herliggjort! Tusen takk for ? gi meg ?nske om ? lese DIN Bibel, og gi meg visdommen til ? forst? den, tusen takk for at DU elsker meg og frelser min sjel, for?rsaker min tro til ? vokse, slik at jeg en dag vil v?re med DEG i Himmelen. Fyll meg med DIN Hellige ?nd n? og befri meg fra de onde i DITT Navn, YAHUSHUA, ber jeg. Hjelp meg YAHUSHUA til ? huske at alle har syndet og mangler YAHUVEHs Herlighet, og DU kom for ? frelse oss syndere, det er derfor DU er kalt for v?r Frelser. Amen.

Les denne b?nnen og deretter les den igjen, ikke med hodekunnskap denne gang, men med hjertets kunnskap, tro p? det med tro, og husk at YAHUSHUA er ikke bare Gud, men HAN er din beste venn. HAN bryr SEG s? mye om deg; HAN elsker deg s? mye, akkurat slik du er. HAN hater synd, men HAN elsker deg, synderen.

YAHUSHUA betalte prisen for dine synder, n? trenger du ikke ? f?le deg skyldig eller ford?mt lenger! Bekjenn dine synder til YAHUSHUA. Nevn dem, deretter si til HAM at du er lei deg, sp?r HAM om ? tilgi deg, alle dine tidligere og n?v?rende synder. En synd er alt du har gjort eller gj?r som misn?yer en Hellig YAHUVEH. Ingen er perfekte, husk det.?

Les Det Nye Testamentet og bli kjent med hvem YAHUSHUA er. Joh. 3:16. Bibelen sier at du m? bekjenne HAM som Herre og Frelser, s? vil HAN bekjenne deg foran Faderen. Ikke v?r skamfull over YAHUSHUA, HAN er ikke skamfull over deg. Fortell noen at du har akseptert YAHUSHUA ved Golgata og Nasaret denne dagen. Alle englene i Himmelen jubler. La oss juble med deg. Hvis du trenger en pastor, s? har vi mer enn en. Velkommen til YAHUSHUAs Familie, vi gleder oss til ? m?te deg i Himmelen hvis ikke p? jorden.?

Click Here For Printable Text
Click Here To Translate Prophecy Into Another Language

 

 

ALPHA & OMEGA ALMIGHTYWIND RUACH HA KODESH WILDFIRE LAST CHANCE MINISTRY

www.amightywind.com  |   www.almightywind.com
Vennligst g? til den andre hvis man er av linjen.

Vi er Sabbatsholdere, Ikke syvendedagsadventister
Klikk Her For Mer Informasjon
Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: http://amightywind.com/indexf/dove.gifBeskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: http://amightywind.com/indexf/dove2.gif
Postadresse og E-postadresser


Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: By Faith Enoch was translated that he should not see death: and was not found, because YAHUVEH had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased YAHUVEH. Hebrews 11:5