Profeti 55

ADVAR FOLK! ØDELEGGELSE KOMMER!

Gitt til Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah


[Denne siste profetien fra YAHUSHUA inkluderer leksjoner i å flittig søker Herren, en drøm han kaller på hans apostler og profeter til å lese og tolke, ikke tillate slukning av salvingen, og en alvorlig advarsel til dem han kaller til å støtte dette ministeriet som ignorerer stemmen hans.]


* * * * * * *


Min elskede Sønn [Nikomia], du minner meg alltid om at jeg refser og irettesetter de som JEG elsker. Men MIN elskede Sønn, innser du ikke at JEG også belønner flittig de som søker etter MEG. Dere tre flittige, 24 timer i døgnet, selv i søvne, du flittig søker etter MEG. Hvor mye mer vil JEG belønne MINE Barn som flittig søker etter MEG hvert ord?


Ødeleggelse kommer. Vær klar. Ødeleggelse kommer. Det er derfor JEG forteller MIN datter nå; tal det frem i et snakket ord. Det er ikke bare i kraft av det skrevne ord. For mange år siden befalte JEG disse ordene til å bli snakket ut, og enda JEG visste at nettstedets lederne ville ikke adlyde. Nå er tiden virkelig inne. Disse profetiske ord er talt frem. Hver dag vil en ny bli lagt til. Alle av dem vil være hvor de er hørt, ikke bare lese. Ødeleggelse kommer.

MIN sønn Chuck, finn den drømmen, den siste som JEG ga MIN datter. Ødeleggelse kommer. Merk dere dette. Advar folkene. Fortell dem at JEG sender frem MINE Apostler og Profeter til å advare folkene før ødeleggelsene kommer. Ødeleggelsene kommer, men ikke til MINE Babyer, ikke til MIN Brud, ikke til MINE Utvalgte, JEG kommer til å beskytte dem like sikkert som Noah og hans familie som ble fredet i arken, hvis de bare kan tro. Fortell dem, JEG vil beskytte dem fra flommen av ugudelighet. JEG vil beskytte dem fra flommen av farene som venter.

 

Fortell dem, "Gå inn i Arken." Finn ut hvor dere skal være. Fortell dem til å søke MITT ansikt.

Hvis de ikke vet hvor de skal være, faste og be og rop og klage, men finn ut hvor deres ark er. Så lenge dere er klar over hvor dere skal være, så lenge dere er under paraplyen av MIN sikkerhet, da er dere i arken, uansett hvor dere er i verden. Men JEG sier dere igjen, MINE Barn, kaller frem Apostlene og Profetene til å tolke den drømmen JEG ga Elisabeth. ØDELEGGESLE KOMMER!

 

MIN Sønn Chuck, du må sende drømmen og JEG vil gi deg en tolkning av drømmen. Men kall frem Apostlene, og kall frem Profetene, for hver og en vil ha en del hvis de bare vil adlyde og de vil fortelle deg den fulle åpenbaring av den drømmen. For MINE Barn den hedenske bringer ødeleggelse og JEG tillater det. Men de som roper til MEG, i MIN Sønns navn YAHUSHUA, de vil være i arken av MIN sikkerhet, JEG vil beskytte dem mot ødeleggelse og smerter. I store brev, sett denne datoen og klokkeslettet ned sammen med drømmen og fortell dem, akkurat som i Noahs dager, akkurat som i Lots dager.

ØDELEGGELSE KOMMER!

Du vet ikke hvilken time. Du vet ikke hvilken dag. Men på en Sabbats dag. [Ringingen av telefon høres i bakgrunnen.] Det er best at du er i bønn! Advarsel at salvingen av beskjeden om ødeleggelse slukker [Elisabeth er distrahert av den ringende telefon, hun fortsetter å be i tunger]. Og hvor din tro er, skal din sikkerhet bli. Din sikkerhet er det ikke. [Beskjeden blir lagt inn på telefonsvareren.] [Nikomia: Vi ringer ham tilbake.] Straff for at salvingen blir slukket. Neste gang, MINE Barn, lær en lekse. Trekk ut telefonen. Aldri igjen ta sjansen på at salvingen kan slukkes. [Elisabeth fortsetter å be i tunger, sliter med å få hennes oppmerksomheten tilbake på hva YAHUSHUA taler til henne.]

 

Dette gjør MEG sint. Niko, neste gang tar du forholdsregler. Bror ***** visste det ikke. Han skjønte ikke han var i de lekende hendene på Satan. JEG tilgir deg, MIN sønn. Men dette er en annen lekse på hvor lett salvingen kan slukkes med bare en distraksjon. Det er derfor JEG befaler deg Niko å være i sølibat med Elisabeth med så få av distraksjoner som mulig.

For dere to er svært salvet og enhver distraksjon kan slukke det. JEG tillot dette å skje mens MIN datter talte ord fra meg bare å vise deg hvor lett hun kan bli distrahert og ikke høre lenger fra MEG.

 

ØDELEGGELSE KOMMER!!!

Bare advar folkene at Ødeleggelse kommer.

Streng Advarsel Fra YAHUSHUA: " Hører du fra meg til å hjelpe dette Departementet og du ignorerer hva JEG fortelle deg å gjøre?" Uansett hva de kommer til å gjøre for meg, hva de har lovet å gjøre for meg, har jeg lagt det på deres hjerte for å hjelpe dette departementet? De har lagt det bort og sier, "Oh i morgen eller kanskje en annen dag. Jeg vil bare komme og jeg vil bare lese, jeg vil ikke engang kontakte dem." De har gaver og likevel velger de ikke å dele fordi de sier, "Oh på en annen dag." Men JEG fortelle deg dette, og JEG snakker dette frem.

ØDELEGGELSE KOMMER!!!

Og uansett hva de har gjort for MEG, uansett hva de har gjort i MIN Sønns navn; hvor enn de har hjulpet de Gode Nyhetene til å være forkynt, disse er de JEG vil høre ropene til. Uansett ofrene de har gjort, vil JEG notere ned på den dagen. Jeg vil ta notat av hvem som dekker til sine ører. Jeg vil ta notat av hvem som dekker deres øyner. Jeg vil ta notater når de ser at du går i mangel, og selv når jeg legger det i deres hjerter, ta hverandres hender og bli trofast med de som den som sår MINE gode frø til høstens åker, og de rister på deres hoder og nekter og sier; "Oh nei, han snakker ikke til meg.

JEG advare dem nå, vil jeg ta notater. For JEG sender henne frem som en Elijah av gammel tid. JEG sender henne ut til enkene i Sarepta, selv om de ikke visste det. Jeg vil notere ned den dagen ødeleggelsen kommer.

Ga de MINE Profeter mat? Ofret de vann? Ofret de et oppmuntrende ord? Ofret de ly? JEG spør profetene av gammel tid igjen og igjen i Ordet som er blitt fortalt og jeg sender dem alltid med mitt budskap og det var alltid deres valg hvorvidt menneskene vil høre eller om de vil reagere i gudsfrykt eller vil de jage profetene bort? Ingenting har forandret til denne dagen.

Så fortell dem, MIN Datter, fortell dem for MEG slik at de ikke kan si at de ikke har blitt advart.

ØDELEGGESLE KOMMER!!!
Er de klar? Spør dem hva de har gjort for MEG?
Slutten av profetien


Profeti 55 - Drøm

YAHUSHUA! Vi Er Din Brud! Vi Venter På Deg!Viktig, nylig drøm bare bønner kan hindre dette fra å skje, tolkninger fra Jeff og Chuck nederst på siden. Vær så snill, hjelp meg å høre advarselen av Shofarens Horn. Hvis deres pastorer ikke vil høre, så blir du holdt ansvarlig for å snakke ut uansett. Jeg har en slik hast i min Ånd. Jeg hadde en livaktig drøm den 19. desember 2001. Den eneste grunnen jeg dele med dere er å ikke forårsake frykt, men heller å be bønner om at denne drømmen ikke vil komme til å passere. YAHUVEH taler til oss i visjoner, drømmer og åpenbaringer samtidig profetisk. Bare de inderlige bønnene til de rettferdige vil stoppe denne drømmen til å bli et mareritt. Vennligst del dette med andre, og spør deres menigheter å komme på deres ansikter og angre og be om nåde for Amerika igjen. Dersom kirker eller prester nekter, så starter du bønnegrupper og forbønn.


Dette er viktig. Jeg bor i Amerika. Hvordan kan jeg ikke bry meg? Er dette Amerika jeg ser? Landet vil bli truffet to ganger når de minst venter det. Vi har kraftig militær beskyttelse, men bare YAHUVEH vil være i stand til å stoppe eller hindre hva djevelen ønsker å gjøre og bare de inderlige bønnene til de rettferdige vil hindre eller stoppe dette! Vi må bry oss. Hvor mange ufrelste kjenner du?


* * * * * * *


Drøm med Sultende Baby

Jeg sto utenfor og så en nydelig blå himmel, alt var rolig. Da jeg så opp så jeg fire sirkler på himmelen ble dratt med Guds finger. YAHUVEH tegnet dem sakte. Når den fjerde sirkelen ble dratt, hørte jeg en kraftig brølende lyd, gikk inne i huset, en STOR ødeleggende vind kom og drepe. Det var som om en kjernefysisk eksplosjon fra virkningene av en kjernefysisk bombe!

Jeg så på i skrekk døden og ødeleggelse. Inne i huset mitt så jeg en kvinne med en tynn baby i armene. Jeg så på det og babyen så ut til å være død og så underernært. Jeg sa; "Hvorfor matet du ikke babyen?" Hun så kaldt på meg og sa; "Fordi babyen faster."

Så før jeg kunne ta babyen fra henne, åpnet hun vinduet og kastet den ut i den andre historiske vindu . Jeg løp på utsiden av strålingen og den ødeleggende vinden, og tok babyen i armene mine, og den begynte å puste igjen! Da jeg sto der kom en mann til meg hans ansikt var stygt brent fra strålingen, og det var rødt med 3. grads forbrenning, han sa aldri et ord, han bare gikk forbi meg. Jeg gikk tilbake inn i huset mitt, fullstendig beskyttet mot stråling, og jeg visste at ingenting kunne skade meg sammen med babyen og matet den melk fra en flaske.

Etter en stund stoppet den ødeleggende vinden. Alt så ut til å være fredelig. Så tittet seg opp mot himmelen igjen, og jeg så den første sirkelen begynne, jeg begynte å rope Vend om og snu hjerter til YAHUSHUA for igjen dommen har kommet. Så få lytter! Jeg så de andre tre sirklene på rekke og rad, fire i alt, og deretter lyden av et brøl som jeg ikke kan beskrive. Så kom den ødeleggende vinden igjen, og så gikk det av enda en kjernefysisk eksplosjon. Jeg skjelnet at kvinnen er religion og babyen er menighetene, den organiserte religionen sulter og folk tvinges til å faste i mer åndelig kunnskap om profetiske sannheter og åpenbaringer. Jeg pleide å mate folkene som sultet i sine egne menigheter, pastorene ofrer menneskene for sin egen velstand og rikdom, kontroll, tror de eier lammene, glemmer at det bare er en God Gjeter.

Vær så snill å advar alle sammen. YAHUVEH snakket til meg i drømmen og advarte meg hvorfor han skulle løfte sin mur av beskyttelse igjen, selv de hedenske tilber en hedensk gud, og hvem tilber Amerika?


* * * * * * *


I november hadde jeg en lignende drøm.

Jeg gikk nedover en vei og en ku fylt med melk fulgte etter meg hvor enn jeg gikk. Det var ikke min ku. Bonden beskyldte meg for å stjele hans ku. Jeg sa at jeg ikke kunne stoppe kua fra å følge meg, det var kuas valg. Jeg så 3 firkanter på rad tegnet av fingeren til YAHUVEH i himmelen. Jeg hørte en lyd av en brølende støy. Jeg kan ikke forklare det. Da så jeg at jeg var i fjellet og store steinblokker kom mot min retning. Jeg løp til havet hvor hjemmet mitt var i drømmen. Jeg kom inn i huset. Da så jeg de 3 firkanter igjen som ble dratt i himmelen. Jeg så på i skrekk, og prøvde å tenke, hvilken var den minst smertefulle måten å dø på, for jeg trodde at havet ville dekke huset og alle ville bli druknet hvis jeg forble så jeg bestemte meg for å gå til fjellet igjen. Jeg hørte den brølende støyen og deretter rett etter den tredje firkanten var tegnet jeg så før jeg kunne bevege fyrverkeri på himmelen, først lyset var et kjedelig slag, så det fargerike fyrverkeri. Det var vakkert fyrverkeri. Jeg løp ikke , jeg bare så på fyrverkeriet.


Vær så snill å sende meg din dømmekraft på drømmene. Jeg vet at kua er folk som er fylt med melk fra andre prestenes lære, men de ønsker mer. Bare de inderlige bønnene til de rettferdige vil benytte mye, hvis MITT folk vil falle på sine ansikter og ydmyke seg selv, vil jeg høre deres bønner og helbrede og deres land! Vær så snill å ta disse drømmene på alvor. YAHUVEH snakket til meg hørbart for 3 år siden og 2003 vil være det fjerde året. HAN sa, "I fire sesonger vil du vite det." Hvis vi skjelnet rett, er de 4 årstidene år. Har vi virkelig så lenge igjen eller vil slutten komme raskere? For altfor mange har lyst til å ødelegge Amerika og har makt og bare YAHUVEH og YAHUSHUA kan stoppe det. Han vil bruke våres bønner. Hvem vil hjelpe oss med forbønn? Vi må ha mer tid til å nå denne verden til himmelriket.

Den ene gode ting er at jeg er beskyttet. Så vil du hvis du er under vingene til YAHUVEH som er angitt i Salmene 91,det hemmelige stedet for Den Høyeste Gud.

Er noe for vanskelig for Den Høyeste Gud? De 3 hebraiske barna ble kastet inn i en ildovnen som var oppvarmet 7 ganger varmere og ingenting ble brent, men bare tauene som ble brukt til å binde deres hender og føtter. Gud YAHUVEH kan holde oss fra skade i denne tiden også.


Vær så snill å fortell andre om frelsende nåde av YAHUSHUA slik at de vil bli frelst. Frykt ikke menneskene som bare kan ødelegge kjødet, men heller arbeide på deres frelse med frykt og beven med YAHUVEH som kan drepe ditt kjød og kaste ånd i Ildsjøen. Fordi JEG elsker deg, advarer JEG deg. Esek 3 17:21 Blodet er ikke på mine hender. Vær så snill å husk den Sanne Sabbaten og hold den Hellig. Å holde Sabbaten betyr ikke loviskhet, pass på loviskhet og trelldom, dette er en velsignelse og en hvile for YAHUVEH sine barn.

Som i tiden av Moses vil det være velsignelser av beskyttelse for folk som holder den Sanne Sabbaten på grunn av kjærlighet til YAHUVEH og YAHUSHUA. Disse instruksjonene var gitt til oss med Adam og Eva, og Bibelen sier at Sabbaten er evigvarende og vil aldri forandre seg. Katolisismen forandret den sanne Sabbaten; tilbe på alle dagene, men spesielt kom nærmere på den sanne Sabbaten. YAHUSHUA kom for å oppfylle Moses sin lov, ikke for å stryke over den. Huset jeg løp inn i er min ARK av sikkerhet. Pass på at du er i Arken, når dette skjer under ly av Salme 91. Husk å påkalle navnet YAHUVEH og YAHUSHUA. Det er kraft i De hellige navnene.

Kjærlighet og Velsignelser i den utrolige Navnene til YAHUVEH og YAHUSHUA.

Apostelen Elisabeth (Elisheva) Elijah


Tolkning fra Jeff
Kjære Sherrie,

Jeg ber på drømmen. Jeg tror det er klart at Herren viser deg skjøgen og hun er ikke villig til å mate hennes barn med kjøtt av Herren. Derfor har Herren fastslått en dom over henne. Tre ganger har Herren talt til henne. Dommer har begynt å komme, og det starter med skjøgen. Hun er den store skjøgen skrevet om som rir dyret. Gud har talt til henne utallige ganger og det er på tide å komme ut av henne MITT folk og for deg å ikke delta i hennes synder. Hvorfor fortsetter du å gå til skjøgens hus og bli avvent på åndelig melk som ikke kan gjøre deg til å vokse til modenhet?

Og nå har Herren sendt støtter til din sjel og du klarer fremdeles ikke å komme ut av henne MITT folk. Og hvorfor? Så du skal ha fine venner og fint hjem og fine biler og fine steder å tilbe? Hvorfor skal du ha alle disse tingene, og enda du glemmer MINE dager uten ende.

 

 

Herren som elsket deg og frelste deg og næret deg og du går etter hore og skjøge? Og hvordan kan hun mate deg oh dere dumme som glemmer MINE dager uten tall? Hvorfor har du søkt skjøgen og hennes reir av feller i stedet for Herren?

Derfor fordi du har søkt skjøgen og har ikke søkt MEG og du har ikke villet adlyde MIN stemmen til å komme ut av henne, jeg vil ikke høre når jeg sender MINE dommer mot henne. Disse tingene bør du ikke ha deltatt i. Men du sa i deg selv, "Er det noen annen måte? Er ikke veien for skjøgen den eneste måten jeg kan gå? Er det ikke bygninger på hvert hjørne, og kan jeg ikke få kjøtt der ? " Men du sa til deg selv, "hva så? I det minste jeg har et sted å bo ved siden av veien hvor de kan mate meg og ernære meg og jeg kan ha rikdom og velstand også!"

Og skjøgen beilet og kurret og trakk deg, og du spiste brødet på lekre steder og fant litt fred og trøst. Men JEG sa "Disse menneskene vil ikke høre på meg, JEG må sende et sterkere kall forat hun nyter skjøgen for mye og hun vugger mitt folk til å sove". Men når ødeleggelse kommer sier JEG, "Se nå og se, vil hun omvende seg, vil folk se sine behov for MEG? Vil de omvende seg å leve for seg selv og disse husene bygget i mitt navn? Oh vil de høre nå at når de ser at deres hus som er bygget i MITT navn ikke kan beskytte dem, kan ikke beskytte dem? Vil et hus av mørtel og murstein beskytte deg min elskede? Vil folket, vil prestene som selger deg MITT navn og MIN vert vil de hjelpe deg når jeg kommanderer dom over henne ? Vil hun komme til begravelsen din? Vil hun forberede dødsleie for deg? Vil hun synge på begravelsen din? JEG sier nei! "

 

 

For jeg vil dømme henne sier Herren og når dommen kommer skal alt som krenkes brennes med ild. Hver eneste salmebok i den som du stolte på. Hver eneste kirketårn og klokketårn og hver musikk instrument skal bli ødelagt. Og hvorfor, sier du? Var det ikke nok å tilbe på søndag og møte på den og betale tienden og ofringen og gi til den lokale kirken? Betalte ikke jeg kontingent til Herren når jeg ba? Men du kjente MEG ikke. Du ville ikke kjenne MEG. Du ville ikke bruke tid til å kjenne den som frelste deg. Du tilbringte dine dager i forfengelighet og innbilskhet av tankene dine og du har glemt en som elsker deg og døde for deg.


Og nå kan jeg ikke la deg unnlate lenger. Dagene er her for deg til å vite den ene som døde for deg er sann. Hvis du omvender deg og vender om fra dine synder og bøyer deg til MEG og følger MEG du skal bli frelst. Men JEG vil selv dømme den store skjøgen og forbannet er de som er i henne den dagen. Sherrie, det er ikke skjult fra meg hva Herren er å gjøre. Jeg har vært ute av skjøgen i årevis. Sherrie, den store skjøgen er det falske religiøse systemet som selger Jesus på gatehjørner og i de største bygninger bygget på jorden. De selger Jesus for dollar og gir barna brød, når de kunne gitt dem mer. Men de vil ta rikdommen av dollar fra folket så de kan gi barna melk og melken har blitt enda svakere som grådighet øker. Selv om pastorer, mange av dem har føde eller tyngre mål av ordet i seg og i hjertene deler de det ikke av denne grunn.

De er redd for å fornærme folk og miste følgerne og miste penger for å støtte bygninger og programmer og slikt.

Sherrie, det er ikke skjult for meg hva Herren er å gjøre. Jeg har vært ute av skjøgen i årevis. Sherrie, den store skjøgen er det falske religiøse systemet som selger Jesus på gatehjørner og i de største bygninger bygget på jorden. De selger Jesus for dollar og gir barna brød, når de kunne gitt dem mer. Men de vil at rikdommen av dollar fra folket så de kan gi barna melk og melken har blitt enda svakere som grådighet øker. Selv om pastorer, mange av dem har føde eller tyngre mål av ordet i seg og i hjertene deler de det ikke av denne grunn.

De er redd for å fornærme folk og miste følgere og miste penger for å støtte bygninger og programmer og slikt.

Vel det er en stor synd og en stor stank i neseborene til Gud. Hvordan skulle unntaket bli at de sanne Apostlene og Profetene jobber for å forsørge seg selv med lite følgende mens falske korrupte personer av den frafalne kirken fyller sine lommer med rikdommen av barna. Og var det ikke slik på Jesus sin tid at det vises?

       

Det var kjøp og salg av duer i templet. Nå selger de kassetter, og bøker, og statuer og pyntegjenstander, og kaffe og mat, og alle slags ting og etter at de tar opp tienden og ofring. Vil ikke Gud dømme en slik kirke som dette? Kan Gud tillate dette onde til å fortsette? Nei og tusen ganger nei! Nå er Herrens vrede opptent mot de falske, og HAN vil spy henne ut av munnen Hans.


 

 

HAN kaller fortsatt på den sanne Bruden til å komme ut av den falske skjøge kirken. Det betyr at hvis du er i et kirkesamfunn, kom ut. Luthersk, kom ut. Metodist kom ut. Presbyteria kom ut. Kom ut av alt som opphøyer seg over Herren og den sanne kirke. For hennes synder har nådd så høyt som himmelen og Gud har husket hennes synder. Og Gud vil i stor grad dømme denne hore som sitter som en dronning og tror at hun aldri vil se sorg. Hvordan våger hun å opphøye seg selv så meget som det. Hvem tror hun at hun er at hun og sprute ut og spytte og erklære seg selv som dronningen og vil ikke bli en enke! Kom ut av henne MITT folk. Er du katolikk? Kom ut! Kom ut! Kom ut! Ja trompet høres kan du høre den? Dagene er godt brukt. Du kan ikke forandre skjøgen. Skjøgen vil forandre deg!Ingen kan forandre skjøgen. Hvis det var mulig ville Herren ha forandret henne. Men nå har hun fylt seg med overflod av MINE underernærte barn, og hun vil ikke mate hennes rikdom og åpenbaring av MITT ord, men hadde begått syndene av Judas som solgte MEG for tretti sølvpenger.

La ham som har ører høre hva Ånden sier til menighetene. I dag er dagen for å høre. Forherd ikke ditt hjerte som i dagene av provokasjon når Israels barn falt i ørkenen fordi de ikke var fornøyd med det sanne brød fra himmelen. Kom ut. Kom ut Kom ut!!! Slik sier Herren.
Tolkning fra Chuck

Mine tolkninger av drømmer pleier å være ganske enkle. Jeg håper andre vil kunne skjelne en dypere mening hvis det er én. Ødeleggelse vil komme raskt, fra ut av det blå, Tar alle
(unntatt de som orkestrerer det) fullstendig av overraskelse. De 4 sirkler refererer tilbake til følgende, postet på denne siden: Sherrie Elijah våknet med at Far YAHUVEH snakket Oct.16 1999 omtrent 07:00 sentrale tid ... "I fire sesonger vil du vite, helbredelsens gave lyden av trompet!" De 4 sirkler referere til disse fire sesonger [Sommer, Vår, vinter, høst?].

Elisabeth ble første gang vist ferdigstillelse eller slutten av den fjerde sesongen og hva som ville skje på den tiden. Å se det igjen for den andre gang bekrefter dette er en sikker profeti fra YAHUVEH som vil komme til å passere, også at det vil være to bølger av ødeleggelse. Lyden av trompeten (shofar)vil kalle YAHUSHUA sin Brud hjem i sikkerhet før ødeleggelsen kommer til ekteskapsloven Lammes nattverd.


Selv når denne stormen raser over landet vårt, vil de fordømte kirkene fortsetter å plyndre sine menigheter, mens de sulter dem åndelig. Kvinnen er den kirken, hun kastet hennes sultne menighet fra et andre historie vindu. Elisabeth, som representerer de som underviser sannheten og hvem ernære dem som henvender seg til dem for å få hjelp, mater den sultende babyen. Hun og barnet ble fullstendig beskyttet mot stråling i huset hennes på grunn av hennes trofasthet og lydighet mot kallet av YAHUSHUA.

ALFA & OMEGA ALMIGHTYWIND RUACH HA Kodesh
Wildfire SISTE SJANSE DEPARTEMENT


www.amightywind.com | www.almightywind.com
Disse er speil nettsteder, kan du gå til den andre om man er avkoblet
Vi er Sabbat-Holdere, IKKE Syvendedags Adventistsamfunnet