Profeti 53 "JEG har gitt dere seieren!"


Passover Profeti March 28,2002

Sannelig MINE Barn, dere møter røde-havet. Sannelig MINE Barn den onde Farao og troppene er bak dere, men MINE Barn, akkurat som JEG sørget for en rømningsvei for Moses og Israels Barn, så også vil JEG gjøre det igjen. MINE Barn, i de kommende dager så skal du se ting komme over denne verden som vil få deg til å riste på hodet og du vil undre deg å si,"Hvor er vår YAHUVEH og YAHUSHUA idag?"

Men behold troen og fest øynene dine på MEG og du skal se Røde-havet dele seg igjen og du skal vandre over i sikkerhet og fiendene skal bli ødelagt. Alle de som forfølger deg, alle de som jager deg, de skal bli ødelagt. Fordi JEG er YAHUVEH og JEG forandrer MEG ikke. JEG er YAHUVEH, og JEG er den samme igår,idag, og til evig tid. Og gjennom MIN Sønn YAHUSHUA`S Blod skal du komme modig fram foran Tronen og fortelle MEG modig hva du trenger.

JEG sier dere denne dag, JEG har gitt Nikomia seieren. JEG forteller denne dagen, dog Elisabeth skulle vært død, JEG sier dere denne dagen at ingenting som fienden prøvde å gjøre ville JEG tillate å bli gjort. JEG forteller deg, JEG har gitt deg seieren, dog MIN Sønn måtte sloss i timevis med sverdet av MIN Ånd i hans hånd ettersom han holdt hans hånd til Elisabeth`s rygg, ettersom den døren var igjen blitt åpnet.

Igjen, MINE Barn, dere ser seieren. Det var ikke en lett seier. JEG lovte dere aldri at det skulle bli en lett seier. Når JEG sier til dere at det vil bli seier, bare husk på at ingen noen gang sa at det ville bli lett. Det er sant at MITT åk er lett og MIN byrde er lett, men MINE Barn det er en pris å betale for den salvelsen JEG har lagt på alle deres liv.

Så dere spiser dette Passover måltid, dere klager ikke eller knurrer fordi istedet gjør dere det med et takknemlig hjerte og husker hva som skjedde med Israels barn. Husk på Israels barn som vandret i 40 år. Det trengte ikke ha vært sånn hvis de ikke hadde mumlet, klaget og knurret. Men JEG lot dem vandre rundt og rundt, da noen vil si, i sirkler. JEG lot dem gå rundt og rundt og testet dem igjen og igjen.

JEG sier dere MINE Barn, JEG sier dette sant, ikke muml, ikke klag, ikke knurr, uansett hva som JEG tillater å skje med dere. Istedet løft deres øyne opp til MEG. Istedet gi YAHUVEH og YAHUSHUA æren. Og vit at JEG alene er deres utfrier. Og vit at bare gjennom det utøste Blod til MIN Sønn YAHUSHUA, at du har seieren. Gjennom det hellige Navnet til YAHUSHUA, har du alene seieren. JEG har lovt dere dette hvis dere vil adlyde. Hvis dere vil lytte med deres ører til alt JEG sier, JEG sier dere MINE Barn dette, dere vil ha seieren. Husk, med seieren kommer en pris. Husk, det er ingen soldat som går til kamp som ikke føler seg utmattet. Det er ingen soldat som på et tidspunkt, som ikke vil løpe.

Men husk MINE Barn, husk dette at JEG har lovt dere seieren hvis dere vil adlyde, hvis dere vil lytte med ørene deres til hvert eneste ord som JEG sier, hvis dere vil bare bli i hellighet og leve som et eksempel så alle kan se. JEG sier dere dette, MINE Barn, dere og denne menighet skal se total seier. Dere skal se fiendene dø ved MIN hånd alene. Dere skal se fiendene løpe ved MIN hånd alene. Dere skal se deres fiender bøye seg og knele og innrømme at YAHUSHUA er Herre og Frelser. Og det skal være bare som JEG har forordnet seieren i MIN Sønn YAHUSHUA`S Navn. Og dere vil vite hvilken som helst pris dere betalte var verd det, for JEG har gitt dere det priviligerium å bringe MEG Ære gjennom deres lidelse. Akkurat som de gamle profetene, når folk ser dere står så vil de vite at det er bare ved MIN Hånd som beskytter dere og guider dere på alle veier.

MINE Barn, gled dere over dette Passover måltidet som JEG har gitt til dere denne dag. MIN Sønn, Chuck, takk for at du adlydet MEG, takk for at du lyttet. For velsignelsen til denne Passover profeti var ment for andre og ikke bare for deg.Fortell dem hvis de glemte å gjøre Passover Seder, til og med på en ydmyk måte, så lenge de anerkjenner MEG, at jeg er den samme YAHUVEH som utfridde Israel`s barn fra Egypterne og fra forbannelsene og plagene som kom. Fortell dem at hvis bare MINE Barn vil gjøre det på en ydmyk måte og bekjenne MEG, uansett hvilken kalender dag, hvor deres Passover er, er hvor deres tro vil være og hvor deres tro er, der vil deres Passover være.