Profeti 5

Dere er MINE Skjulte Skatter, Dere er MINE Skjulte Våpen!

Mars 14, 1997Fra Profeti 105 sa YAHUVEH, sett dette opp på alle Profetier fra nå av: JEG advarte deg for lenge siden Elisabeth, å ikke nevne dette Departementet etter en mann eller en kvinne til og med før det var et Departement. JEG la det i din ånd, for ingenting av dette har blitt gjort ved din hånd, ingenting av dette har kommet frem fra din munn. Det er fra munnen til YAHUVEH som har gitt føde. Det et fra munnen til YAHUSHUA din MASHIACH som har gitt føde. Det er fra munnen til RUACH ha KODESH din IMMAYAH som har gitt føde. Hvis det bare hadde vært ved din hånd, ville det ha mislyktes for lenge siden. Det er ved Shkhinyah Herlighet Sin vind som blåser tvers over jorden, den Hellige vind av gjenopplivning, det er ikke av ditt åndedrag, ellers ville det ha mislyktes. (Jesaja 42:8)

I juli 2010 sa også YAHUVEH GUD at vi skulle tilføye følgende fra 2 Krønikerbok før hver Profeti: 2 Krønikerbok 36:16 "Men de hånte Guds sendebud, spottet hans ord og holdt profetene hans for narr, inntil Herrens harme mot folket sitt ikke lenger kunne stoppes."


Jeg begynte å be i RUACH ha KODESH`s tunger og det neste jeg visste var at YAHUVEH salvet meg og denne beskjeden kom fram.Selv om jeg tenkte den kun var ment for Daniel viste det seg at den var ment for mange. Vær velsignet ettersom du leser under og se om ikke RUACH ha KODESH viser deg, det er også for deg.

Hvis du fortsetter å søke MITT ansikt og spørre MEG, "Når vil JEG bruke deg?" Dette er hva denne beskjed er til. Hvis du hører MIN stemme i denne profetien, da dere MINE sønner og døtre,er denne beskjeden til dere. MIN Ånd skal stadfeste i deg hvis denne beskjed er til deg. For den vil vitne til ånden i deg. Alle andre vil forbli døve og det vil kun bli ord. De vil tvile om det virkelig er YAHUSHUA som taler ut av denne tjenestepiken. Du har rett hvis du føler det på denne måten, det var ikke ment til deg.

Gitt denne dag 14/3/97 til dette knuste fartøy av leire men en kriger og barn, og en disippel av YAHUSHUA ha MASHIACH, Pastor Sherrie Elijah.
*********

MINE Kjæreste Barn, dere er som en skjult skatt, dere er som en skjult skjelving av piler, når de kun ser en bue. JEG vil bruke dere til å tale mektig og dere skal gjør som deres søster gjør, advare om den kommende dom. Dere er også vaktmenn i tårnet. Se etter tegnene på himmelen som Elijah gjorde, for dere skal bli advart og deretter videreføre den advarselen til andre. MINE Barn, JEG har salvet dere til å dele gavene JEG har gitt dere. Dere har ikke hatt tilliten til å gjøre sånn, den veien JEG har salvet dere til å gjøre det. Men denne dagen har JEG forordnet, dere har møtt MIN tjenestepike og hennes og deres gaver har blitt en. Dere har beveget hverandres gaver. Tenk ikke at dette er en tilfeldighet, for dere er en i MIN Ånd.

MITT ord brenner inne i dere som et brennende sverd. Det to-kantete bladet vil kutte dypt. Det er mye ild stengt opp i deres bein, og dere vet ikke hva som skal gjøres med det. Begynn med å tale det frem. MINE ord kan ikke returnere til MEG tomme , det må gjøre det JEG har kalt det frem til å bli gjort. JEG har fortalt dere mye i hemmelighet, og dere har ikke delt det med andre. Nå er tiden til å blåse i trompeten og advare om den kommende dommen til dem som spotter eller ignonerer. Men en tid av velsignelse for dem som adlyder og søker MITT ansikt ydmykt, de som lytter til MIN stemme og MINE sauer kjenner MIN stemme og går ikke til fremmede. Disse har ingenting å frykte.

Selv om døden omringer dem og du forteller dem, vil det ikke skade dem som er MINE. Og hvis de er martyrer vil blodet gå inn i jordbunnen kun for å bringe frem flere Paulus`er som pleide å være Saul og føde frem flere Stefanus`er. Dere er som en Stefanus; dere er MITT hemmelige våpen jeg har skjult. Igjen sier JEG dere, dere kjenner MIN stemme og dere har fått bekreftelse ikveld fra en annen av MINE Profeter. Dere vil og er blitt brukt mektig til de dere allerede har rørt. Ikke undervurder små begynnelser for til og med et mektig eiketre begynte med et lite frø. Dere er som et mektig eiketre av rettferdighet, MIN rettferdighet.Dere er ikke blåst opp av stolthet, heller vil ikke JEG tillate det, for jeg vil skubbe dere bort fra deres pidestall hvis dere prøver. Dere har vært ydmyke foran MEG, og JEG elsker dere så veldig mye, for JEG ser dere studere i de sene timene, JEG føler deres ensomhet og når dere undrer på hvor dere tilhører.

Fotstegene til de Gudfryktige er ordinert av YAHUVEH. Fortsett å følge i MINE fotsteg og lede andre til MEG. Følg MINE fotsteg og led andre til treet på Golgata. Følg MINE fotsteg og led andre til portene av himmelen. JEG har lært dere, ikke mennesker. JEG har ordinert dere, ikke mennesker. Dere er MINE skjulte skatter, MINE skjulte våpen og JEG vil begynne å bruke dere mektig i disse endetider, og bli ikke bedratt, dette er endetidene. Men ikke enden for MINE Barn, til dem er det en fantastisk ny begynnelse.

En sammenkomst kommer til å ta plass og se på alle MINE Barn samles rundt bankett bordet. Ja, MINE Sønner og Døtre, dere vil bli samlet rundt det bankett bordet tidligere enn dere vet eller tenker. Start først med å samle inn innhøstingen, for den er stor og arbeiderne er så få. Spotterene gror høyere ettersom JEG hører tjenerene som brukte å tale MITT Evangelium nå tale sitt eget evangelium. De kaller demselv Guder. JEG vil bevise dem hvem Gud YAHUVEH er. De vil angre at de lærte bort dette for mange har havnet på avveier på grunn av denne løgn. Mange har dødd og var overrasket at de ikke møtte MEG; istedenfor er det den onde de kommer til å se. Men bli ikke bedratt for JEG blir ikke lett spottet. Mange løgner blir fortalt av de åndelige lederne dere engang kunne stole på. De vil bli holdt ansvarlig for hva de vet. De prekte opprør og merket det som evangeliet. JEG forteller dere at de skal betale på en mektig måte. For de kaller MEG Far og vet ikke engang hvem JEG er. Men ikke dere MINE Sønner og Døtre. Ikke de som gjenkjenner MIN stemme fra de profetiske beskjedene JEG har gitt MINE tjenestepike.

MINE sauer vil kjenne MIN stemme. Selv om den fremmedes stemme de hører kan komme fra en respektert pastor, eller en åndelig leder, som dere kunne stole på før, kan dere ikke lengre stole på dem. Se ikke på mennesket men på YAHUSHUA alene som din åndelige leder. Stemmer det disse åndelige lederene sier opp mot det Hellige Ord til YAHUVEH eller tar de det og vrir på det så det passer inn til menneskets bilde? Du må snu om til Den Hellige Ånd som vil lede deg til sannheten, og gi deg åndelige øyne og ører til å høre med. Stol kun på en åndelig leder helt til RUACH ha KODESH sier at du ikke skal mer. Mange menigheter faller rett foran deres øyne. Det er kun begynnelsen av året og det JEG har profetert har hendt, og flere vil falle før dette året er omme. Sørge ikke over de falne menighetene eller tjenerne for de ble advart!

Sørg over de sauene som er bedratt og nå slutter å stole på MEG. Sørg over sauene ettersom de er på vei inn i ulvenes hule, det er på grunn av de bærer en maske til en sau at de vil sluke dem. De vil sluke dem fordi ennå engang har sauene spredd seg inn i fiendenes leir på grunn av deres kløende ører. Pass på deres ører MINE Barn. Pass på deres øyne. Bli ikke bedratt av hvilken tunge som snakker for selv om den høres ut som glatt honning; skjelne ut Ånden som taler. Skjelne med dine øyne, stemmer det overens med ordet til YAHUVEH? Tenker de ah ha, nå har jeg studert så mye, jeg har en ny åpenbarelse og den åpenbarelsen leder dere ikke nærmere til MEG, men får dere til å forlate MEG. En ekte åndelig leder vil bringe dere nærmere, advare, oppmuntre og styrke. En ekte åndelig leder er ikke blåst opp med stolthet.

De vet at de ikke er en Gud, ikke engang en liten en. De vet hvem de er; de er skapt i MITT bilde som betyr at de har nese,øyne og ører. Kom igjen; se i speilet, du vet hva et bilde er.

La ikke disse tåpelige lærerene lede dere på avveier. Dere er adoptert , JEG har kun en Enbårne Sønn, har JEG ikke? Men selv om dere er adoptert elsker JEG dere like mye som JEG elsker MIN Enbårne Sønn. Fortell andre om det JEG har talt denne kveld for selvom det begynte for en ble det til ord for mange. JEG er YAHUVEH, din GUD og jeg kaster ikke bort noe. Til og med denne samtalen var forutbestemt. Ditt møte var forutbestemt.

JEG forteller dere nå YAHUSHUA kommer for SIN Brud, og de som ikke forventer hans komme vil bli IGJEN. Gjør min sak og gjør det arbeidet JEG har kalt dere til å gjøre. Saken er ikke om de tror, la det bli mellom dem og MEG. Slik som i Noah`s dager da de ikke trodde. Som i Lot`s dager da de ikke trodde, men bli ikke bedratt, den stemmen i disse profetier taler til MINE Barn og JEG vil ikke la dem bli forført, hvis ikke de velger å bli.

Jo mere signaler JEG sender fra MIN vrede, jo større sinne vil blusse opp mot de Profetene som taler frem disse beskjedene. Men vit dette, JEG sender alltid Profetene for å advare på grunn av MIN kjærlighet og nåde. JEG vil ikke at noen skal lide eller omkomme eller lide evig fordømmelse. Så la trompeten lyde igjen, de som har åndelige ører til å høre med vil høre MIN stemme klart og alle andre vil forbli døve og blinde. Det er deres valg, ikke ditt.

**************

Gitt til dette fartøy av leire den 14/9/97
KOM YAHUSHUA, KOM! Pastor Sherrie Elijah