Advarsel til ISRAEL og alle som elsker Israel og det Jødiske Folk med en kjærlighet som er ikke din egen, men fra Elohim, vær så snill å gjør som står i skriftene å be for Jerusalem. Vær så snill å be å vær enig i at Far Elohim YAHUVEH, HaShem Adonai, vil spare de som roper ut til HAM, til og med de som ikke ennå kjenner YAHUSHUA som MESSIAS. Vær så snill å be om at arbeiderne som arbeider i Israel vil nå dem raskt.

Noe haster sånn i min ånd. Ordet nedenfor kom uventet da jeg skrev til web redaktøren, profetien startet å flyte frem og det er ikke den som er som ild i mine bein, jeg venter på den rette tiden å slippe den ut. Det er noe jeg ikke forstår, hvis noen har svaret vær så snill å gi meg beskjed, men selv om jeg har datoen til pinse, shavuot, til mai 27, så føler jeg ikke fred at mai 27, eller 28, er den korrekte datoen.

Noe er galt. For det første skulle det ha vært på Sabbaten. Ikke på en søndag eller mandag. Nei noe er veldig galt og jeg vet ikke den korrekte datoen, hvis noen kan bekrefte dette vær så snill å gi meg beskjed. Det er som om jeg ennå venter på pinse eller shavuot skal komme og feire det for noe stort skal skje på denne dagen i den åndelige dimensjon hvis ikke den fysiske dimensjon. Jeg har en urolig følelse at noe var forandret med kalender datoen. Er det noen andre som føler på samme måten? Vær så snill å skriv meg. Jeg sier ikke at jeg er en lærer anngående datoer. Vær oppmerksom på at vi har lært at pinsedagen shavuot er på den 2 juni, 2001.

Elskede Jødisk Folk dere må forstå at jeg er ikke ute etter å konvertere dere til kristendommen, men heller å introdusere dere til YAHUSHUA! Dere som elsker HaShem Adonai som ga lovene til Moses, vi vil bare introdusere dere til Sønnen av HaShem Adonai, HANS Navn er YAHUSHUA ha MASHIACH. Noen kaller HAM ved det greske navnet (Jesus) , HAN utfrir oss når vi bryter lovene til HaShem Adonai. HAN dekker våre synder med det utøste Blod på Golgata, HAN er det ofret uflekkete lam, like så sikkert som blodet til lammet ble lagt over dørkarmen i Moses sin tid, sånn at døds-engelen ville gå forbi de husene, og de ville bli spart fra forbannelsene som egypterne fikk og de som var ment for den onde farao.

Dette betyr ikke at egypterne ikke aksepterer YAHUSHUA, eller at alle egyptere går til helvete, fordi YAHUSHUA frelser alle som vil akseptere HAN som MESSIAS og snu om fra deres onde ferd. Å elske Elohim Far YAHUVEH, HANS sønn som MESSIAS og Herre YAHUSHUA, (Jesus Kristus) og tillate RUACH ha KODESH (HELLIGE ÅND) å lede og guide deg til å bringe ære til YAHUVEH vår Elohim HaShem Adonai. Jeg er sendt til både Jøde og de som ikke realiserer at når de aksepterer YAHUSHUA som Herre og MESSIAS, blir de podet inn grenen av oliven-treet og blir en Jøde. Blod linjen til Jødenes Konge og Herrenes Herre er hva som får oss til å komme inn i Himmelen. Det er en forbeder foran Elohim Far og det er ikke maria, heller ikke helgenene, eller mohammed, eller buddha. Ingen av disse er MESSIAS, bare YAHUSHUA var perfekt, uten synd og la HANS liv ned for oss, utøste SITT Blod så våre synder ble vasket bort. Fordi YAHUSHUA er HaShem ADONAI`S Sønn som var med HAM i Himmelen ved tidenes begynnelse.

YISRAEL, DINE FIENDER SØKER Å GJØRE DEG TIL SYNDEBUKK!

Gitt under salvelsen til Apostle Elisabeth Sherrie Elijah
Mai 29,2001 skrevet MIDNATT ferdig 12:30


JEG, HaShem Adonai og YAHUSHUA har en spesiell kjærlighet til Yisrael som ingen andre land, fordi MIN Elskede Sønn YAHUSHUA utøste HANS Blod ut på denne jord. Ingen andre steder i verden ble MIN Sønn`s fysiske Blod øst ut, bare i Jerusalem. Ingen andre planeter trenger en Frelser foruten jorden, hvor satan ble kastet ned fra Himmelen da han gjorde opprør. MIN Sønn YAHUSHUA ble erklært Jødenes Konge til og med ordene spikret fast på toppen av korset. Hva som var talt og skrevet som spott var egentlig MIN Profeti fortalt på forhånd tusenvis av år siden før fødselen til YAHUSHUA på jorden. Til og med før synden til Adam og Eva visste JEG hva som skulle skje før det skjedde. "JEG ER" er Elohim til all kunnskap og "JEG ER" er Elohim av tid. "JEG ER" sannelig Far av Tid. I MINE øyne er det ikke noen begynnelse eller ende.

Etter fallet til Adam og Eva trengte menneskeheten en utfrier, for alt JEG kunne se var din synd alltid framfor MEG. JEG ødela jorden med en flod på grunn av synd. Men ikke alle gikk fortapt, for Noa og hans familie hadde favør med MEG, så JEG brukte dem til å gjenbefolke jorden. Blod ble utøst ved det første mordet fra Adam og Eva`s frø, Kain slo ihjel Abel. Det tok et Blod Offer å vaske vekk blodet på Kain`s hender. Adam og Eva`s sønn ble drept og deres andre sønn var morderen. Satan hadde igjen forført frøet til Adam og Eva på grunn av den originale synd av opprør da Adam og Eva spiste fra treet som de var forbudt til å ete av. Dyre blod offer var bare en skygge av hva som skulle komme i MIN timing. Et mer perfekt uten lyte offer lam som JEG elsker og som elsker deg, MIN egen Sønn YAHUSHUA. Hvor raskt du glemmer hvor mange mirakler "JEG ER" gjorde gjennom denne Profet som var Profetert i alle deres Hellige Skrifter. Det var ikke flertallet som ropte ut "korsfest ham". Det var en plan godt dirigert av det religiøse og det politiske systemet.

De som Elsker YAHUSHUA ble undervist til av HAM, HAN matet ti tusener med bare noen få fisker og skiver brød og HAN hadde mengder synge Hosannah til Kongen. De ropte ikke "korsfest ham" som mange ble lært, og folkemengder så store som fulgte HAM hvor enn HAN gikk. Hvor mange ble legt, utfridd, reist opp fra de døde? Skriftene sier ikke alt, men disse stemmene gikk upåaktet.

Mengder av disse miraklene ble dokumentert og brukt mot HAM i spott av en rettsak. Spør degselv, hvis YAHUSHUA ikke er MIN Sønn, ved hvilken kraft gjorde HAN disse miraklene? Ville satan velsigne folk på en sånn måte som å lede dem til å gjøre godt og adlyde Elohim av Skapelsen? Til og med deres egne skriftlærde og rabbiner kunne ikke finne noen feil i HAM foruten at HAN turde lege og gjøre mirakler på Sabbath Dagen. Forstår du ikke at det politiske systemet fryktet at en sånn god Konge ville ha kontroll og det religiøse systemet fryktet fordi rabbinene hadde ikke sånn legekraft, utfrielse og opplivnings kraft? Sjalusi, frykt, misunnelse og grådighet var de hoved grunnene til at MIN Sønn ble fordømt av mennesket.

Det var MIN gode plan for deres skyld JEG tillot dette å skje, på vilket som helst tidspunkt kunne YAHUSHUA kalt på 10 legioner av engler som ville komme og sloss og ingen mann ville ha vært i live og ingen som leser dette ville bli frelst fra deres synder. Alle som leser dette ville blitt dømt til å betale prisen for deres egne synder. JEG, YAHUSHUA ble ditt ofrings lam, fordi det var planen til HaShem Adonai, spurte MEG om å ta din plass, for dine synder trengtes det en Blod soning av det Hellige Syndeløse Blod så du kunne bli tilgitt og forenet med Elohim av din Skapelse og bo i Himmelen med OSS. JEG, YAHUSHUA er DEN omtalt i Jesaja 53. Ikke la dine uhellige rabbiner lyve til deg lenger.

Yisrael betalte ikke prisen JEG har betalt. Hvordan kunne Yisrael være den omtalt i Jesaja 53? JEG snakker frem gjennom MIN Apostle Sherrie Elijah, dere Jøder korsfestet ikke MEG YAHUSHUA. Det var romerne som spikret MEG til det korset. Romerne ofret MINE Barn som tilbedet MEG i sannhet. Romerne bygget et colosseum for å spotte MEG ettersom de toturerte MINE Barn, hogget hodet av dem, saget dem i biter, forskjellige metoder av død, tortur og stening, matet dem til løvene og drepte menn, kvinner og barn som sport, for glede. Pass på, det romerske imperium vil gjøre det igjen, ja, til deg også å Yisrael. Pass på han som kommer til deg Yisrael, som går kledd i en lang kappe, bærer en septer, sitter på en trone, taler om fred i MITT Navn og allikavel er det ikke funnet noen fred i ham. Han tjener ikke den Elohim av fred. Han satt i det uhellige templet, og til og med tok av seg skoene og satte på hvite tøfler som ikke har noen renhet i, som om å si dette er hellig grunn og han som skal stå foran Elohim av Skapelsen fordømte sin sjel på en ny måte denne dagen.

Denne mann som har tilbedere som tilbeder ham brøt HaShem Adonai`s lov like sikkert som det var en gullkalv som Aaron lagde for å tilbede. Du skal ikke ha noen andre Elohims foran MEG. Ordet skulle ikke ha sagt foran MEG, det skulle ha sagt du skal ikke ha noen andre Elohims enn MEG! "JEG ER" hvem "JEG ER" og det er ingen andre! Pass på de åndelige lederene som kommer fra det romerske imperiet. Yisrael, du blir solgt til den som byr høyest og du er ikke engang klar over det. Men Yisrael, ingen kan selge hva som ikke har blitt gitt til dem. For Yisrael tilhører HaShem Adonai. JEG lagde et løfte til deres forfar Abraham og JEG er ikke et menneske som lyver.

Blodet til martyrene er som mortel som holder steinene til colusseumet sammen, blodet som roper ut etter hevn på MINE fiender. Bli ikke forført, de som sitter så høyt oppe og tror de er som en Elohim, fordi "JEG ER" er ikke en Elohim som blir spottet for lenge! De som dreper MINE Barn vil være i disse colusseumene i helvete. Det vil bli gjenskapt og måten fiendene dreper og torturerer MINE Barn, skal bli gjort mot dem i evighet om og om igjen! MIN Sønn YAHUSHUA tok ikke hevn, men istedenfor ba HAN, ikke bare for de som korsfestet, slo, toturerte og ydmyket HAM men for hele Yisrael og verden. Du tror JEG HaShem Adonai taler frem fra profetene fra gammel tid, hvorfor kan du ikke tro at JEG HaShem Adonai og YAHUSHUA taler frem fra MINE tjenere, apostler og profeter?

JEG, YAHUSHUA sa, "Far, tilgi dem for de vet ikke hva de gjør!" JEG, YAHUSHUA elsker Yisrael, det gjør også HaShem Adonai og RUACH ha KODESH. Ga JEG ikke ut MIN Ånd i Jerusalem iblandt ditt folk? Var ikke MIN mor en Jødisk jomfru tjenestepike? Gjorde JEG tegn, under og mirakler i et fremmed land? Du vet at det var på jorden av Yisrael JEG reiste, gikk, ministrerte, legte, utfridde, reiste opp de døde, lærte, bodde, arbeidet og tilbedet blandt dere! Yisrael, hvor lenge vil du fornekte MEG?

Fant du MEG noensinne i synd da JEG gikk iblandt dere? Nei, for JEG ble fristet som hvilken som helst dødelig mann, men JEG ga ikke etter for denne fristelsen. JEG, YAHUSHUA bodde mitt liv som en Jøde og observerte hver Jødisk lov, for JEG kom ikke for å kansellere lovene som MIN Far hadde satt som skrev dem med HANS Finger på en steintavle! Ettersom HAN brant lovene inn i steintavlen, HAN brant dem inn i deres hjerter så dere ikke har noen unskyldning å si at dere ikke vet rett fra galt. Allikavel selv om lovene fordømmer dere fordi dere holder ikke lovene, dere trenger en forbeder på deres vegne og JEG, YAHUSHUA utøste MITT Hellige Syndeløse Blod da JEG la MITT liv ned for alle som påkaller MITT Navn, tar bort synd. HaShem Adonai ser ikke lenger dine synder, men istedet ser HAN MITT Blod som dekker dine synder og vasker dem vekk. Tro ikke det betyr at du kan leve som satan og samtidig elske HaShem Adonai og tjene HAM, for det er ingen unnskyldning å synde med vilje og sørge Elohim Far. Bare for å se hvor nærme til helvete du kan leve er veldig farlig for du vet ikke tiden eller timen når ditt liv slutter på denne jorden. Pass på for døden er bare begynnelsen av evigheten i enten Himmelen eller helvete.

Hvis det var bare nok å holde de Høye Hellige dagene for å garantere deg Himmelen, da trengte JEG ikke å ha betalt prisen for dine synder med MITT jordiske liv. Hvis det var nok bare å holde lovene, da ville JEG ikke ha trengt å bli ditt offer. Ingen på denne jorden er uten synd. Alle har syndet og kommet til kort for å være perfekt, fordi denne planeten, som synd av opprør var sluppet ut på gjennom faren til all opprør og løgner, hans navn er satan.

JEG, YAHUSHUA ville ikke ha vært din MESSIAS eller verdig til å være ditt offer uflekkete Lam hvis JEG hadde gitt etter for synd. Viser ikke Toraen og Tanaken (Det gamle testamentet) om og om igjen gjennom profetene fra gammelt av, større kjærlighet har ingen mann enn han som vil legge ned sitt liv for å spare en annen? HaShem Adonai spurte MEG om å gjøre dette for deres skyld. JEG ville gjort det igjen hvis bare en trengte frelse. JEG bærer arrene av MIN kjærlighet til dere, på MINE hender og føtter. Dere er alltid framfor MEG til og med i MIN håndflate er dere inngravert! JEG ble korsfestet i ditt sted alle de som synder, og alle har syndet og kommet til kort av Æren til Elohim din Skaper som du kaller HaShem Adonai, andre kaller HAM YAHUVEH! HAN er en av den samme, den eneste Elohim Far den store Elohim som ikke trenger noen navn foruten "JEG ER."

Ingenting har blitt forandret for det politiske systemet, og den samme ånd av religion som dømte MEG skyldig ville gjort det igjen idag. Den er korrupt og fordervet av de som kaller seg-selv Jøder men er ikke, men er av synagogen av satan eller tjenere til satan. De legger byrder ned på MITT Folk, som dem-selv nekter å bære, skatter som dem-selv nekter å betale. Yisrael og MINE Barn rundt om i verden pass på, for nå fiendene søker og fiendene vil bruke de som tilbeder YAHUVEH i sannhet som en syndebukk og klandre deg for alle overtredelsene du ikke har gjort. Legge skylden på deg for mord som ble gjort av de som søker å lure deg. Dine største fiender ser ut som deg, snakker som deg og allikavel har solgt deg ut akkurat som judas solgte MEG ut for 30 sølvpenger. Husk judas, var også en Jøde som så ut som deg. Satan søker å finne ut hva din pris er for å selge ut Elohim som du tjener. Hva er din pris? Prisen til en sjel er uten pris i Himmelens Rike.

Du har fiender som kriger mot deg og sammtidig skjønner du ikke at de krigene som kommer mot deg er et politisk knep for å distrahere din oppmerksomhet fra de ekte fiendene som søker å ødelegge deg og din tro på Elohim du tjener. Denne fienden søker å ødelegge landet du lever i, selv om de lever i samme land, samme nasjon, helvete vil bli deres neste bolig.

Hungersnød som ikke er lagd av MEG, tørker som ikke er lagd av MEG, alt skapt av mennesket for å ødelegge mennesket ved å leke Elohim! Døde dyr som ikke er av Skaperens verk, men heller menneske lagd, ikke Elohim lagd, alt for den samme grunnen som judas, for grådighetens skyld. Folk dør over hele verden og friske dyr blir ødelagt og ingen spør engang hvorfor? Det er for at fienden kan kontrollere ditt mat lager og prisen på det. Sult i land som aldri har kjent hungersnød, og tørke og allikavel vil kjenne hungersnød og tørke før utgangen av dette året skal du høre overtredelser gjort og Elohim sier de har skylden! Likevel så har Elohim ikke gjort noe for å forbanne MINE elskede barn bare velsignet dem.

Satan og hans tjenere lyver til deg og får deg til å tro HaShem Adonai er døv til dine bønner og plagende rop. Men det er en løgn fordi din Far Elohim gråter med deg og vil frikjenne deg og ta hevn på fiendene og utfri alle dem som som tør å tro HAN er den samme Elohim som utfridde i gamle tider. Pass på, for nå er tiden som var talt på forhånd når godt ble talt om som ondt, og ondt ble talt om som godt. Hvor mange vil stå opp og vise at de står for Hellighet? Skriftene stadfester hva hellighet er, la ikke mennesket sette den standard.

JEG sørger over hva som må skje med Yisrael før du omvender for å ha fornektet den ene og eneste MESSIAS! For JEG er YAHUSHUA, det er ingen annen MESSIAS som har betalt prisen som JEG har. Det er en annen falsk messias, pass på fordi han er sønnen til fordømmelsen og vil komme snart for å forføre deg og sette deg i større fangenskap enn den onde farao, eller herodes. Til og med hitler vil ikke bli kunne sammeliknet med den onde antikrist som kommer, og den fra den falske profeten. Han kommer til deg Yisrael for å forføre deg først. JEG, YAHUSHUA var født i Betlehem og ble torturert for andres synder. Ingen mann drepte MEG. JEG ga MITT liv frivillig ned for deg og døde for alle som synder og JEG sto opp fra døden, ikke i et fremmed land men igjen i Jerusalem på MIN Sabbath.

JEG for opp til Himmelen fra Jerusalem og JEG vil komme igjen til Jerusalem. JEG, YAHUSHUA vil ikke sette MINE føtter på toppen av noe annet fjell en Mount Olives. JEG, YAHUSHUA vil styre og regjere fra Jerusalem og overvinne de onde, på jorden av Yisrael. Yisrael, å Yisrael forstår du ikke hvor mye kjærlighet HaShem Adonai og JEG YAHUSHUA har for deg? VI oppreiser til og med apostler og profeter rundt om i verden for å påminne deg om hvor mye VI elsker deg. Hvor lenge vil du prøve VÅR tålmodighet? Hvor mye blod må flyte før du snur tilbake til Hellighet og forlater mørkets prins? VI vet alt og allerede hva som må til, og sånn må det skje. For VI vet hvor lang tid det vil ta før du kommer tilbake og forlater den moderne dagsorden av tilbedelse bare ved at du ber med dine lepper, repeterende ord med din munn og ikke med ditt hjerte, eller Ånd.

Spør dere selv, "hvor lenge før dere tror som forfedrene deres som Abraham, Isak, Jacob, Moses, Noah, Daniel, Josef, Joshua og Elijah, trenger JEG å navngi dem alle? Dere kjenner Toraen og Tanakh, da hvorfor bare resiterer du den og ikke tror med tro ettersom Elohim til Skapelesen utfridde Yisrael før "JEG ER" kan og vil gjøre det igjen. Å Yisrael, du er og har vært som et ulydig barn, full av opprør ved å gjøre ting på din måte og ikke "JEG ER`S" måte. Du kjenner Toraen, og Tenakh, hvor lenge til før du tror hva du lærer og deklamerer? Hvor lenge til før du faller på dine knær og spør HaShem Adonai å gripe inn i dine kriger? Når vil du innrømme at fiendene er for store for deg og ydmyke deg framfor HaShem Adonai sånn at JEG kan ta hevn for deg?

Stopp med å prøve å ta hevn på egenhånd. Gå tilbake til å be til Elohim av dine forfedre. Gå tilbake til å prise MEG i Salmene før du går i krig.

JEG sender MIN apostel tjenestepike til deg for å spørre deg igjen om å returnere til MEG på den gamle måten, og forlat ikke din tro på et tidspunkt du trenger den mest. Stopp med å steine beskjedene JEG sender deg. Stopp med å arrestere dem, drepe dem, jage dem vekk. Istedenfor ta opp Tempelets hjørnestein som du fornektet og bygg ditt hus på den steinen. Dette er ditt eneste håp; dette er din eneste frelse. Se ikke ned på denne tjeneren MIN fordi hun er bare en kvinne. Husk på Deborah og hvordan JEG forordnet henne til å være dommer og profet for hele Yisrael. JEG valgte ikke hennes egen ektemann selv om han satt ved porten og var en Hellig mann. På gunn av mennesket turde fortelle hva HaShem Adonai ville og ikke ville gjøre, hvem JEG ville og ikke ville bruke, JEG forvirret dem som trodde de var vise og JEG gjorde det en gang og JEG gjør det igjen. JEG HaShem Adonai ga deg MIN Sønn YAHUSHUA som en gave fra Himmelen, en dag skal du svare til MEG hva du gjorde med HAM. Tok du imot HAM, eller fornektet du HAM? Prøvde du å korsfeste HAM på nytt igjen? Aksepterte du gaven JEG ga til deg på Golgata? Hvor JEG lengter å stoppe det som må hende, for blod skal renne ned gatene og det har allerede begynt. Frykt skal være en pine på sånn en måte at til og med når du sover så vil du sove med ett øye åpnet. Du vil bli brukt som en syndebukk, brukt som et offer ettersom dine egne politikere dekker over hva fienden gjør, for de vet at de ikke vil innrømme at fiendene har infiltrert til og med politiske poster som du har stolt på.

Stol ikke på noen foruten HAShem Adonai, Elohim til skapelsen og YAHUSHUA, Elohim til din frelse. Stol på HaShem Adonai ettersom du roper ut om nåde til MEG og søker MITT annsikt, alt ettersom til sannhet av hvem YAHUSHUA er, JEG vil trofast sende deg bevis om hva MIN tjenestepike taler frem i MITT Navn. Stol ikke på alle dine rabbiner å snakke sant, fordi så mange taler ikke lenger MINE sannheter men sannheten til antikrist vil snakke. De onde rabbiner og lærere, politikere taler det som den falske profet vil tale. De falske rabbiner sier de er Jøder og allikavel tillhører synagogen til hasatan. Pass på du er blitt advart. De forteller deg å leve på måter som forårsaker deg stor offring og allikavel så legger de falske rabbiner byrder på deg som dem selv ikke bærer, bare lesser på byrder og frykt på MITT Folk.

JEG spør deg ikke om å overgi din Jødiskhet; JEG spør deg ikke om å konvertere til kristendommen. Kristne trenger Jødene for å lære dem hva som er oversett i de fleste kirkene, Jødedommen til YAHUSHUA. Snu til Elohim av dine forfedre igjen og innrømm at YAHUSHUA er MIN Sønn og MIN gave JEG ga til deg på Golgata til soning av synder, for de som vil akseptere MITT Hellige Blod Offer og snu om fra sine onde gjerninger og akseptere YAHUSHUA som Jødenes Konge og Herrenes Herre og Kongenes Konge. Ta imot YAHUSHUA som den eneste fødte Sønn av Elohim YAHUVEH også kalt HaShem Adonai.

MIN Sønn YAHUSHUA er en Jøde og hadde ikke stempelet Kristen. Elsk YAHUSHUA på samme måte du elsker MEG. Erkjenn HAM som din MESSIAS, vær ikke bekymret over å miste din families respekt, heller vær bekymret til Elohim av din Skapelse fornekter deg. Du har Himmelen å vinne og helvete å unngå, det er ditt valg. Yisrael, å Yisrael, du er eplet i MITT øye, men akkurat nå er det makk i det. Skjeln ut makkene og avslør dem. Pass på du skal bli sett på som en syndebukk og beskyldt verden over for å ødelegge hva du har toleret til nå. Fienden søker å ødelegge deg så mye, de vil ødelegge det de vet de kan bygge opp igjen. For menneskehender bygde domen og fiendene vet at menneskehender kan og vil bygge det tempelet igjen. Men Tempelet som ikke kan bli bygd med menneskehender er inne i deg. JEG HaShem Adonai vil reise opp og forsvare Yisrael, når det ser ut som alle nasjoner er imot deg. Når du innrømmer at din hjelp bare kommer fra Himmelen og ingen annen plass. Når du roper på HaShem Adonai`s Navn i Navnet til YAHUSHUA, da vil JEG komme å utfri deg.

Men JEG advarer deg på forhånd nå at det er en plan som vil gjøre deg til syndebukk, MITT Folk som bare begjærer fred og allikavel har aldri kjent fred er allerede blitt lyvt om og sladret og det er dem som søker å snu denne verden imot MIN lille nasjon JEG kaller Jerusalem. Når du tørster så skal du tørste for rettferdighet, fordi du har fornektet det eneste Levende Vann. Ta imot MITT Levende Vann nå og du skal aldri tørste igjen. MITT Navn er YAHUSHUA. JEG er det Levende Vann som flyter fram. Det kom fra MIN side sammen med MITT Blod ettersom romerne pierca MIN side. I MITT Blod er det legedom, utfrielse, oppreisende kraft, frelse og salvelse av MIN RUACH ha KODESH.

"JEG ER" har velsignet Yisrael med skjulte skatter. Gull og sølv, olje, de beste frukt og grønnsaker, roser som blomstrer i ørkenen, edelsteiner du ikke kjenner til. JEG har velsignet Yisrael med kunnskap og oppfinnsomhet som kommer ingenstedsfra men Elohim inspirert. Din jord har blodet fra martyrene som roper ut. Når du sulter, forstå det er din dødelige kropp som sulter etter Hellighet. For selv om du er kalt det Hellige Landet så har du tillatt ditt land å bli forurenset med synd av denne verden. Omvend deg fra avskyeligheter gjort i tilstedeværende Navnet til HAShem Adonai som ga loven til Moses og hele Yisrael og også verden.

JEG har ikke forandret MEG, "JEG ER" er DEN samme i dag, i går og til evig tid! Gå i skoene til forfedrene, i tro hør på dem som JEG reiser opp og snakker gjennom. JEG snakker ennå fram gjennom MINE Apostler og Profeter før dommen kommer. JEG snakker i drømmer, åpenbaringer, visjoner og profetier, men hvor mange i Yisrael eller i verden hører etter? Til dem med døve ører, enten nå er ikke tiden inne til at dine ører skal bli åpnet, fordi det er en satt tid og sesong, eller så er du som den onde farao og dine ører er åpnet og så lukket igjen og vil ende opp 7 ganger døvere og kald hjertet, hvis du ikke omvender deg. Din skjebne skal bli som den onde farao, men for MINE Barn skal JEG åpne Rødehavet igjen og løpe til fjellene og JEG skal gjemme deg i ly av MINE vinger.

Rop på MITT Navn i Navnet til YAHUSHUA og JEG skal svare deg og utfri deg. Sørg ikke MIN RUACH ha KODESH, (Hellige Ånd) fordi " JEG ER" skal ikke alltid strebe med mennesket. Når du fornekter YAHUSHUA så fornekter du også en av dine egne, du fornekter HANS Far som du kaller HaShem Adonai. YAHUSHUA var født fra en Jødisk Hellig jomfru tjenestepike og hva hun og Josef talte var sannhet. Bli ikke forført av dem som søker å gjøre henne til en Elohim. Hun kalte til og med YAHUSHUA Herre! Respekt og elsk henne for den prisen hun betalte som en mor. Hun trengte også en Frelser fordi ingen var perfekt, ikke engang YAHUSHUA`S mor og Josef HANS jordiske far.

YAHUSHUA sa, "JEG kom ikke for å ta bort lovene til MIN Far, men å oppfylle dem." Ær Sabbats Dagen og hold den Hellig var skrevet med fingeren til Elohim. Du må studere og vise deg selv godkjent men pass på de forskjellige verisjonene av sannhet, noen er sannhet og noen er blitt korrupterte versjonene for å ta vekk det Jødiske til YAHUSHUA og til og med forandre MINE Lover for å sammenstemme med ordene av mennesker og ikke ordene talt gjennom MINE Profeter og Disipler. Hva enn som ikke sammenstemmer med Toraen og Tanakhen søk MEG og se om mennesket har korruptert det originale ordet, fordi onde ledere har prøvd å korruptere de Hellige Skriftene. Det er en ren oversettelse, søk MEG og spør MEG og JEG skal vise deg den reneste oversettelsen den var originalt skrevet.(Aramic eller Hebraisk bibler.)

MIN Sønn YAHUSHUA ble først sendt til Jødene deretter til Hedningene. Fordi du fornektet MIN Elskede Sønn og kastet HANS Frelsende Blod tilbake i HANS Annsikt så sendte JEG HAM til hedningene, nå sender JEG HAM tilbake til deg igjen å Yisrael. Hvor mange vil omvende seg og akseptere YAHUVEH`S gave på Golgata? Hvor mange vil ikke forherde sitt hjerte og være villig til å legge ditt rykte, religion ned? Og ja til og med kjærligheten til dine familier ettersom du gjør hva som det første bud lærer, "Du skal elske Herren din Elohim med hele ditt hjerte." Og hvor mange av dere vil sette Elohim av din Skapelse og Frelse først i deres liv, selv om det betyr å legge ned ditt liv for en annen hvis det trengs? Hvor mange vil ha tro som Joshua? Mengder kommer til å høste skjebnen til sodoma og gomorra. JEG vil ikke bli spottet. Hva som var synd da er synd i dag.

Bare fordi du forandrer dine ideer hva synd er, betyr ikke at "JEG ER" har forandret. Bare fordi dine åndelige ledere forsikrer deg det er ingen pris å betale for synd, de lyver og forteller deg at det ikke er noe helvete! JEG sparte ikke MIN mest skjønneste engel lucifer. For hans opprør, lucifer, så vell som alle de falne englene høster hva de sådde! "JEG ER" er ikke noen respekter av personer. Det er en tung straff for synd og bare MIN Sønn YAHUSHUA`S Blod sonende for tilgivelse av synder vil vaske vekk syndene til JEG ikke kan se dine synder mer.

Når JEG ser på en person som kjenner YAHUSHUA som Herre og MESSIAS blir JEG påminnet av hvilken pris MIN Sønn betalte for å holde deg ute av et helvete som eksisterer. De som lærer noe annet skal finne ut prisen de må betale for å lede andre så vel som dem selv på villspor. Ve til de blinde som leder de blinde i grøften. Ve til de døve som lærer andre å være døve til MINE advarsler av dom JEG taler frem fra MINE Apostler og Profeter. Ve til de åndelige og politiske lederene som offrer liv sånn at de kan leve i vellstand og rikdom og regjere som konger og dronninger. Ve til den judas av denne verden, du skal møte din skjebne like så sikkert som judas møtte sin.

Sånn er det talt, sånn er det skrevet, under salvelse av RUACH ha KODESH
Apostle Elisabeth Elijah