Profeti 45

STÅ OPP MINE SØNNER SOM EN ÅND AV KONG DAVID.

Mistet Profeti funnet!

Kjære brødre, forlange denne salvelse i dette profetiske ord, hvis du vil være en Goliat dreper i den åndelige dimensjon, vil dette være en velsignelse til dere!

"Goliat drepere"

November 11, 1999 Begynte profeti 3:30 om morgenen. ferdig 4:00 på kvelden

YAHUVEH fortalte meg å sette opp dette på alle profetiene fra nå av:Jeg advarte deg for lenge siden Elisabeth,å ikke navngi denne Menighet etter en mann eller en dame,til og med før det var en menighet.Jeg la det inn i din ånd, for ikke noe av dette er blitt gjort ved din hånd. Ikke noe av dette har kommet fra din munn.Det er født fra YAHUVEH`S MUNN.Det er født fra YAHUSHUA din MASHIACH`S MUNN. Det er født fra RUACH ha KODESH din IMMAYAH`S MUNN.Hvis det kun hadde vært ved din hånd,hadde det blitt mislykket for lenge siden. Det er ved Shkhinyah Glory`s vind som blåser over denne jord, Den Hellige vind av vekkelse,det er ikke ved din pust,ellers ville den ha feilet. (Jesaja 42:8)

I juli 2010, sa YAHUVEH å legge til også følgende Skriftsted fra 2. Krønikebok før hver eneste Profetier:

2. Krøn. 36:16, «Men de spottet YAHS Budbringere, foraktet HANS Ord, og hånte HANS Profeter, inntil HERRENS vrede reiste seg mot HANS Folk, til det var ingen råd.»
Apostel Elisabeth Sherrie Elijah

"Stå opp, dere med en Ånd `Lik` Kong David." Hvilken velsignelse du er til MEG, å MIN Sønn med Ånden lik Kong David tross uten synden han utførte.
Du har et hjerte etter YAHUVEH og JEG er veldig fornøyd med deg. Du bryter med den brølende
løven og overvinner den og bryter med bjørnen og overvinner den og får fienden på rømmen.
Du er veldig fryktet i helvete. For du gjør dette ikke bare i David`s navn, men i
Navnet til YAHUSHUA og bruker MITT Blod og Ord som får fienden til å Flykte i 7 forskjellige retninger.
Dette ordet er ment til dere som elsker, synger, danser, profeterer og tjener MEG som av et hjerte til Kong David av gamle tider.
Som David MIN salvede gjetergutt, vil JEG bruke dere til å drepe de Goliatene som kommer mot dere og profetene, folket og ministeriene som JEG har
kallet dere til å beskytte i MITT Navn YAHUSHUA. Du er en sann vaktmann av MIN salvelse.

Min Elskede Sønn, vet du at du aldri har noe å frykte, for JEG har gitt deg styrken til en Samson. I den åndelige dimensjon er du MIN salvede Samson. Det er ikke en god ting som JEG vil tilbakeholde fra deg MIN elskede sønn. Stol på MEG og hold dine øyne rettet på MEG. Når du sår frø i dette ministerium som skal bli brukt til å nå tusener som hun trodde, men som JEG har bringt bekreftelse på bekreftelse og til og med vist deg MIN sønn denne sannhet som fienden ikke vil at hun skal vite. Du har bygd opp velsignelser på deg selv også. Når du skjønner at det er titalls millioner dette ministerium skal nå. Når du adlyder MEG og forsvarer det som er MITT under MIN fulle Salvelse.

Du skal hjelpe denne tjenestepiken som vil tale frem MITT ord som demonstrerer manifisteringen, MIN fulle salvelse frelse, helbredelse, forløselse, og oppstandelses kraft i MITT Navn alene vil hun utrette den kursen JEG har satt for henne. Men dette samme frø skal også vanne din jord og dette ministerium JEG har ordinert og satt deg fore MIN Sønn. Isammen skal dere pløye innhøstningsåkeren. Jeg sender MINE ministere før JEG sender MINE krigere ut til kamp. Reis din stemme og gjør klar for JEG skal sende dere ut i sammen i MIN fulle salvelse og i MIN Ånd til krig som David gjorde mot Goliat og i Navnet til YAHUSHUA skal dere begge bli mer enn overvinnere.

Det er din bønn MIN Sønn, din faste som vil føre henne fra kritisk pleie og intensivt pleie til å bli restaurert i alle arenaer til hennes personlige og tjenende liv. Det er bønnen til en som lik en Kong David som setter denne tjenestepiken fri. Be at alle hennes fiender vil flykte og som Goliat skjønne at alle deres okkulte krefter har blitt til intet og isteden det som var ment til å ødelegge henne vil velsigne henne. Det som er sendt til å ødelegge deg MIN Sønn vil velsigne deg for JEG skal snu forbannelsene om til MINE Velsignelser. Sier ikke MITT Ord, "Alle ting virker isammen til det beste?"

De som prøver å skade MINE elskede tjenere skal betale med deres liv og sjeler hvis de ikke angrer. Du tar ikke hevn men istedenfor tilgir og vet at "Hevnen er MIN sier YAHUVEH!" Hun har en mann som holder henne i fangenskap på alle måter og det nye kan ikke komme før det gamle er fjernet. Be for hennes frihet nå som det skulle vært din egen. Du trenger ikke vite hans navn bare les hennes vitnesbyrd med MINE åndelige øyne og ører og JEG skal vise deg det som du ikke visste, det som hun ikke talte. Denne mann er hennes Goliat og hun har ikke vært istand til å bli frigjort så JEG sendt MIN Sønn som har MIN RUACH ha KODESH (HELLIGE ÅND) lik David av gamle tider og JEG sier, "Men tal til denne Goliat og han skal ikke være mer" Tal til deres Goliater og de skal ikke være mer." Tal i Navnet til YAHUSHUA og fjellene vil bli støv i vinden.

Tal til denne Goliat i den åndelige dimensjon og han skal ikke mer være et hinder eller en trussel til henne eller dette ministerium på noen som helst måte. For så sikkert som Goliat var forkastet, så er denne mannen som en gang kalte seg selv hennes ektemann men aldri var i MINE øyne. Talte ikke David til Goliat og fortalte hva JEG ville gjøre? Profeterte ikke David og talte hva enderesultatet til Goliat ville bli? Tal dristig til Goliatene. Å MIN Sønn med en salvelse lik David, se Goliatene falle for alltid og aldri reise seg igjen, denne tjenestepiken og de som står sammen med deg i MITT Navn og salvelse. Hun er utslitt av kamp og trett og i sin mest sårbare tilstand. Stå opp og beskytt og drep Goliatene som søker å ødelegge MIN salvede tjenestepike og dette ministerium i Navnet til YAHUSHUA.

Kun da kan hun få alt det JEG har talt på forhånd og vist henne, du og andre. Stå opp åhh den JEG kaller MIN sanne Kong David av nye tider. Stå opp med den Ånd lik David, gjetergutten som slaktet Goliat.Drep Goliat i den åndelige dimensjon i Navnet til YAHUSHUA. Stå i full rustning og stå i GUD`S ORD som ikke kan lyve. Syng til MEG først i Ånden for der ligger Seieren for deg og henne. Hennes Goliater skal falle på samme tid som dine gjør MIN Sønn David. Stå opp og plyndre fienden nå for all deres rikdommer og rov han har stjålet. Kommander satan å gi tilbake 7 fold. Sånn skal det bli gjort for MIN ære alene.

Når du taler dette i Navnet til YAHUSHUA skal det du taler skje raskt ettersom du har tro og setter verk bak tro. Tro uten handling er død tro, ikke glem dette MIN Elskede Sønn med en Ånd lik Kong David. Du skal tre frem med en større salvelse som du ikke tenkte var mulig ettersom fienden prøver å sirkulere og ødelegge deg, ditt ministerium og de som JEG sendte deg. JEG forteller deg dette JEG salver og taler frem denne salvelsen gjennom denne tjenestepiken for du skal bli en mer salvet Kriger i Navnet til YAHUSHUA.******************

Gitt til denne tjenestepiken, barn av YAHUVEH og YAHUSHUA ha MASHIACH

Pastor Elisabeth Sherrie Elijah 11/11/99 3:30 på dagen.

En uke siden på denne tid,var meg,min sønn og vår hund i en front kollisjon på dette eksakte tidspunkt! Alle gikk uskadet bort utenom meg som pådro meg blåmerker og en sår kropp. Pris YAHUSHUA! Englene til YAHUVEH passer sannelig på de som elsker og frykter HAM. Hvis jeg hadde dødd hadde ikke denne profetiske meldingen av oppmuntring og ny salvelse for de med en salvelse og Ånd "Lik" på en Kong David blitt talt igjennom meg.

Dette beviser, "Jeg skal leve og ikke dø, for å erklære verket til YAHUVEH." Min bil var totalvrak og forsikringen sa at den var uopprettelig, allikevel har YAHUVEH bevist at min jobb på jorden ikke er ferdig ennå! Jeg har akkurat begynt for YAHUSHUA. Pris ære og Herlighet. Så pass deg djevelen, I navnet til YAHUSHUA. De med en salvelse og Ånd "Lik" en Konge som David holder på å reise seg opp til å slutte seg til meg. Dekker dette ministerium og meg selv og de som er partnere i dette ministerium med de salvede bønnene og salme krigers Ånd lik Kong David. Hvis du er en av dem, skriv til meg og la meg vite så jeg kan be for deg.