Profeti 40 Vær ikke en del av den Forfalskede Bruden! Hvis du er....FLYKT!!!

Gitt til Pastor Elisabeth Sherrie Elijah September 17, 2000

Vær så snill å be for denne tjenestepiken Elisabeth Sherrie Elijah. Som GUD har valgt å levere denne tøffe beskjeden som vil støte millioner, men hun er kun budbæreren. Vær så snill å ikke steine budbæreren, hun repeterer kun hva RUACH ha KODESH (HELLIGE ÅND) forteller for kun en grunn: å hente sjeler inn i Himmelens Rike. På grunn av lengden på denne profetiske beskjeden har vi delt den inn i 2 deler.)


YAHUVEH fortalte meg å sette opp dette på alle profetiene fra nå av:Jeg advarte deg for lenge siden Elisabeth,å ikke navngi denne Menighet etter en mann eller en dame,til og med før det var en menighet.Jeg la det inn i din ånd, for ikke noe av dette er blitt gjort ved din hånd. Ikke noe av dette har kommet fra din munn.Det er født fra YAHUVEH`S MUNN.Det er født fra YAHUSHUA din MASHIACH`S MUNN. Det er født fra RUACH ha KODESH din IMMAYAH`S MUNN.Hvis det kun hadde vært ved din hånd,hadde det blitt mislykket for lenge siden. Det er ved Shkhinyah Glory`s vind som blåser over denne jord, Den Hellige vind av vekkelse,det er ikke ved din pust,ellers ville den ha feilet. (Jesaja 42:8)

I juli 2010, sa YAHUVEH å legge til også følgende Skriftsted fra 2. Krønikebok før hver eneste Profetier:

2. Krøn. 36:16, «Men de spottet YAHS Budbringere, foraktet HANS Ord, og hånte HANS Profeter, inntil HERRENS vrede reiste seg mot HANS Folk, til det var ingen råd.»Profetiske Ord begynner:Forbered på å gå hjem. Gå hjem. Din Hjemkomst venter. MIN Brud må være klar til å gå hjem. Fortell MIN Brud å forberede seg til å gå hjem. JEG forbereder MIN Brud til å gå hjem , til å bli hentet opp ved MIN side mens dere ennå er i live. Fortell dem langt og vidt; advar dem til land, i luften , og ved sjøen. Forbered å gå hjem med MEG. JEG kommer for MIN Brud. Forbered å gå hjem, å komme til Lammets bryllups måltid. JEG kan ikke vente for MIN Brud å komme til Himmelen for JEG har ventet så lenge. Fortell dem at JEG kommer for MIN Brud. JEG kommer, fortell dem langt og vidt. Spar ikke på utgiftene. Legg ned din stolthet, gi beskjeden, og fortell MIN Brud til å forberede seg til å gå hjem.


Hvilken Brud vet ikke når bryllupsdagen kommmer. Hvilken Brud vet ikke når å kle seg med sin bryllupskjole. Senk dere selv, rens dere selv, bad dere selv, og dypp dere selv i MITT Blod som ble utgytt for dere på Golgata. Forbered dere å gå hjem. Hvilken Brud vil ikke at hennes lukt skal være parfymert som en vellukt av de vakre blomstene og krydrene? MIN Brud`s duft er ikke menneske lagd eller funnet i en flaske. MIN Brud`s vakre duft er sendt fra Himmelen, Det er salvelsen av RUACH ha KODESH( DEN HELLIGE ÅND) som parfymerer deg. Den er ikke lagd av mennesker. Den blir ikke funnet i en flaske. MIN RUACH ha KODESH salvelse parfymerer deg. De som er funnet uten salvelsen er en stank i MINE nesebor og vil ikke bli med til Himmelen med MEG. Duften av MIN salvelse er Hellig.


Det er noen som kaller seg selv MIN Brud, men de er ikke MIN Brud. De er Kirken av Bedragere som påstår at de kjenner MEG og likevel ikke kjenner MEG. Duften deres er en imitasjon og er en stank for MINE nesebor. Den forfalskede bruden bærer falsk hvitt. Hennes juveler er kun kuttet glass. Hennes tiara er lagd av tinn. Hun påstår hun elsker MEG, men ingen kjærlighet er der. Hvorfor sier denne forfalskede bruden at de elsker MEG men ikke adlyder? De sier at de gjør mirakler i MITT Navn, men deres fremmede ild bringer MEG skam.


De er de fem uforstandige jomfruene som ble funnet uten olje i sine lamper. Lampe veken er ikke fikset. De skjærer i skiver MITT Ord, til og med MINE Bud for å forandre dem til sitt eget bilde som "JEG ER" er. De ettergir for synd selv om JEG kaller det synd. De går til og med så langt og kaller seg selv for en gud. De forandrer MINE Bud. De skriver om på Ordet til "JEG ER" De åndelige lederene sitter til og med på en trone. Han utsteder påbud i sitt navn. Han håner MIN stav av jern og kaller det et septer. Han håner MIN kappe av rettferdighet og bærer en kappe innkapslet med de fineste juveler.


Han håner at MITT slep som fyller Templet og hans kappe har et langt slep på seg. Han håner til og med MITT Hellige Ord og får MINE Folk til å kalle seg hans hellighet. Han, denne åndelige lederen er verdenskjent. Det er andre åndelige ledere i andre kirkeorganisasjoner som er lært opp til å tilbe et menneske født av en kvinne og ikke av jomfrufødsel. De forfalskede åndelige ledere tvinger folket til å bøye seg ved deres føtter, håner MITT Ord som sier at hvert kne skal bøye seg , og hver en tunge tilstå at YAHUSHUA ha MASHICAH er Herre.


En annen åndelig leder søker å legge til en annen til Guddommen. Denne åndelige lederen gir MIN nattverd og forteller aldri folket til å angre sine synder. Alt er kun for show. De som følger etter denne åndelige lederen vil følge ham rett ned i helvetes avgrunn og ned i IldSjøen. Det er ikke noe hellig ved denne uhellige for han søker å ta MIN plass. Dette er en del av den forfalskede bruden som er en stank i MINE nesebor. Denne åndelige lederen vil aldri gå så lavt i sine øyne eller i andres øyne ved å vaske andres føtter. Denne kirkeorganisasjonen er den rikeste i verden, men den er den fattigste i tro. Denne som leder så mange på avveier får til og med folket til å skrifte deres synder til seg selv.


Denne våger å håne den eneste som har rett til å være dommeren til alle mennesker, og allikevel er prestene lært at de har rett til å tilgi synd. De dømmer de andres synder og prestene legger dommen ned. Ingen som gjør dette er en del av MIN Brud. De er en stankt til MINE nesebor. Til og med måten de blir transportert på håner den måten jeg ridde på MITT esel. De håner til og med tegnet av korset. Dette er kun en del av den forfalskede bruden. De taler på et språk som er for lengst glemt untatt de lærde. Vær advart, Flykt hvis du er en del av denne forfalskede bruden. For den er en stank i MINE nesebor. Husk at JEG er DIN GUD og at du ikke skal ha andre Guder før MEG. Bli ikke forført for JEG er ikke lett hånet. Det er en pris å betale.


Så er det talt og så er det skrevet under salvelsen av RUACH ha KODESH. Gitt til den
ydmyke tjenestepiken Elisabeth Sherrie Elijah. 6:15 på morgenen September 17, 2000