Profeti 39

Salvede Hellige ørner,kom frem!

Gitt til Pastor Elisabeth Sherrie Elijah
Torsdag ,10 August,2000 Viktig!!!!!!! SOSSalvede Hellige Ørner,kom frem.Dette er et kall til Ørnene.Baby Ørner, kom frem. Hør alle Hinduer og buddhister og alle andre religioner,Gud av skapelsen kaller deg til å høre på denne profeti.Vi står i sammen, eller faller i sammen, alle våre religiøse friheter er under risiko.Vi tilbeder en forskjellig Gud,men i denne tid av religiøs frihet når en er tatt,vil alle bli tatt.Salvede Hellige Ørner, stå opp. Kom frem i YAHUSHUA`s navn! Slåss mot angrepene fra de vanhellige gribbene! Salvede Hellige Ørner av MEG, jeg har skjult deg sikkert bort fra denne verdens øyne, borte fra kirkesystemet.JEG har skjult deg og lært deg hvordan du skal fly og sveve, for en tid slik som denne.Du har vært ute av rede og er ikke lenger en baby ørn, men du er voksen åndelig,og har innsikt med ørneøyne,og du kjenner MIN stemme.

De som leser dette som er ennå baby ørner,bekymre ikke.De mere åndelige voksne salvede hellige ørnene skal nære deg,og beskytte deg,og til og med lære deg å krige i det åndelige riket,i et høyere rike enn du har svevd før.Salvede Hellige ørne vær advart! De vanhellige gribbene samler seg mot deg og kommer til å prøve å sluke deg som bytte. Men du skal ikke bli bytte hvis du vil søke MITT ansikt og ydmyke degselv og be etter mine instruksjoner og sveve høyere når jeg forteller deg å sveve og dykke og bombe fienden når jeg sier du skal dykke.De vil være byttedyr i MITT hellige navn,YAHUSHUA ha MASHIACH. MINE salvede Hellige Ørner,JEG har skjult og lært deg i en slik tid som denne.Søk MITT ansikt på en ny måte.Tro at du har hørt MIN stemme i ødemarken,for JEG har kalt deg og har visst hva som må gjøres når denne tiden skulle komme.

Salvede Hellige Ørner,JEG har gitt deg det ivrige syn til en Ørn.Du kan skjelne din fiende og bytte fra lang avstand.JEG har gitt deg sylskarpe klør som bærer MITT tveeggede sverd.Bruk det til MIN ære! Tenk deg at ingenting er umulig når du påkaller MITT navn YAHUSHUA. Det som var umulig før,vil ikke bli lenger,hvis du kan bare tro med dine øyne så skal du få se.De vanhellige gribbene samler seg mot deg og søker å ta vekk de nødvendige tingene i livet som vann,mat,varme,ly,finans,strøm,bensin,olje,klær og kommunikasjon.De vanhellige gribbene forsøker å ta dine religiøse friheter vekk fra deg. De ser på deg og spotter den Guden du tjener.Salvede Hellige Ørner,De søker å ødelegge ditt rede som JEG så kjærlig bygde med MINE hender.De søker å sluke dine unge. De vanhellige gribbene har slukt dine unge og du har stått ved siden av og sett på ettersom du mistet flere friheter hvert år,som dine barn har lært det som ikke JEG har lært dem. Ikke all kunnskap er lønnsomt for de unge.

Dine unge barn blir tvangsforet søppel som har forurenset deres sinn,kropp,ånd og,ja,sjeler! Mine Salvede Hellige Ørner har sagt, "Hva skal jeg gjøre,for dette er ute av min makt?" Du har kalt på MEG,Ørnens FAR,og JEG sier til deg,ta tilbake hva fienden har stjelt. Ta tilbake det de vanhellige gribbene har stjelt og som de stjeler. JEG har gitt deg å vite på forhånd hvordan du skal gjøre dette. Du har sagt det er for vanskelig.Er det vanskelig å se på dine barn bli ført til helvete? Du har mistet dine rettigheter til å disiplinere dine barn,og du stod og så på når statene dikterte hvordan du skal oppdra ungene dine og hva slags moraler du skal gi dem. Er det rart at den yngre generasjonen nå er i opprør? Avdvarte JEG deg ikke på forhånd at dette ville skje gjennom mine profeter og apostler? Advarte JEG deg ikke på forhånd at dette skulle skje gjennom MITT hellige ord? Hvorfor kjemper du ikke mot de vanhellige gribbene? Er det fordi du tror de er flere enn deg?

Salvede Hellige Ørner,dere må samle dere, faste og be for denne verden.De vanhellige gribbene søker ikke bare en religion som bytte,De vanhellige gribbene søker ikke bare en nasjon, land eller gud.De vanhellige gribbene som samler seg mot deg,søker å prøve å ødelegge og kontrollere HELE VERDEN.Det er ikke en religion som tror på en Gud som ikke de vanhellige gribbene vil prøve å sluke som bytte.Det er ikke bare MINE barn som de vanhellige gribbene søker å sluke,men advare dem som ikke tilber MEG,YAHUVEH,YAHUSHUA og RUACH ha KODESH! De vanhellige gribbene vil også prøve å sluke og skal sluke buddhistene,hinduer,blant annet også flere religioner,selv om ikke de vil underordne MIN autoritet når de mister sine religiøse friheter, det skal dere også, hvis ikke dere samles isammen nå og slåss mot de vanhellige gribbene som samler seg sammen mot dere alle.

Når en taper sin religiøse frihet,taper dere alle den.Alle vil tape sin frihet til å tilbe. Vil dere nå bry dere om hverandre? Dere har gull og sølv til å lage avguder,bruk det til å slåss mot de vanhellige gribbene.Avgudene kan ikke snakke eller krige,men de som motsier deg, vil snakke og krige mot deg.Bruk de midlene JEG har gitt deg.Ikke bare åndelig,men lovlig og finansielt. Satan søker å gå i forveien av min timing.Satan søker å ødelegge før den tiden JEG har satt. JEG vil tillate dette hvis dere ikke samler dere isammen og ber at dere ikke vil bli mat for de vanhellige gribbene.La ikke rase,trosbekjennelse,tungemål eller religiøs tro stoppe deg fra å slåss mot dette dyret som kommer i en form av en vanhellig gribb,men er et dyr av stor andel. For det er som et fetet dyr,og det har spist litt av litt av dine friheter på alle måter helt til ordet frihet ikke lenger snakker om frihet,men er fangenskap i forkledning.

De vanhellige gribbene kommer i en form for å spotte min RUACH ha KODESH,som kom i en form av en due. De vanhellige gribbene forgifter til og med luften du puster og vil markere deg på måter du minst forventer, føre deg bort fra andre,for de vet hvem som er MINE Salvede Hellige Ørner og hvem som er ungene som tilhører de vanhellige gribbene.Pass på ditt eget blod vil forræde deg og vil bli tvingt til å skrike ut og identifisere hvem du er. Ingen rase eller nasjonalitet vil bli holdt hemmelig når blodet er tvingt til å skrike ut. Vær forsiktig med all slags operasjons prosedyrer,for din egen kropp vil skrike ut og forræde deg.Lær av MINE naturlige medisiner og søk de skjulte Salvede Hellige Ørner som JEG har trent og oppfostret og oppreist for som en tid som nå. Spott ikke deres visdom,for det er JEG,YAHUVEH,som har lært de hvordan de skal spare deres liv når du ikke lenger kan gå til doktoren for de vil ikke bli en del av de Hellige Ørnene lenger,Men de vil tilhøre vanhellige gribbene så de kan utøve medisin.

Det vil være sjeldent at doktorene ikke vil gjøre hva de vanhellige gribbene kommanderer dem å gjøre. Du har blitt advart.Vær på vakt av hvilken som helst injeksjon for de vanhellige gribbene har planer å bruke dette som et våpen mot deg og dine unge ørner.Bli ikke forfærdet men ha tro når jeg forteller deg du skal sveve som ørnen svever og fly et sted.Ikke spør MEG.Bare beveg deg når jeg sier at du skal bevege deg.Kan en ørn stå stille i skyen? Nei,heller ikke du.Alle MINE salvede Hellige Ørner skal følge hverandre og ikke engang forstå hva de gjør etter som de flyr i perferkt formasjon, ikke en vinge dekker over en annens vinge, alle vil sirkulere etter det samme bytte, de vanhellige gribbene og vil se forskjell på hvem som er en Salvet Hellig Ørn og hvem som er en vanhellig gribb.

Baby Ørnene som ikke kan fly alene må bli bært på vingene til de mer åndelige modne voksne Salvede Hellige Ørnene. JEG vil snakke mer om dette når du tar til deg hva JEG har allerede sagt her.En ting til,husk dette og ta det ikke lett. Du må spørre etter MINE velsignelser fra dette øyeblikket for hver type mat du spiser og hver drikk du drikker,takk MEG for det. La det bli en vane nå,for det kommer en tid når du vil finne det nødvendig å spise det du helst ikke ville spise og drikke det du helst ikke ville drikke,men alt vil være til velsignelse for din kropp,ja til og med det som JEG har advart på forhånd ikke er rent. MIN sønn YAHUSHUA`s blod vil gjøre det rent når det er nødvendig!

Lær å vær takknemlig i små ting nå,og ikke ta noen ting som JEG gir deg for gitt.Til og med frukten og grønnsaker har ikke næringsstoffer i seg som JEG skapte dem.Vannet og luften har forurenset dem og jorden har mistet mineraler som den trenger. Du vet ikke lenger hvordan en frukt eller en grønnsak skal smake som lenger.Det er sjeldent at du gjør. Når det gjelder kjøtt, igjen sier JEG,du forstår ikke det som du har spist,at de vanhellige gribbene har forgiftet på så mange måter.Vannet du drikker,du vet ikke engang hvorfor kroppen ikke begjærer vann på den måten JEG skapte det til tørsten. Det er fordi til og med vannet ikke er slik som JEG skapte det.Dette er fordi du må be om velsignelse i MIN sønn YAHUSHUA`s navn. Spør MEG om å velsigne maten og drikkevarer,slik det vil bli en velsignelse for din kropp og ikke en forbannelse.

Aller sist,sier JEG dette selv om ikke alle vil forstå,men mine Salvede Hellige Ørner må ære MEG på den sanne sabbat!(Lørdag) JEG vil snakke til dem på denne dag,hvis de vil huske på MEG og prise MEG på en spesiell måte denne dagen. PÅ denne dagen,sett til side ditt arbeid,og elsk og ær meg,enda mer en de andre dagene i uken. La dette være vår tid isammen.Jeg er så sjalu for tiden din.Til og med de som gjør MITT arbeid,sett av denne tiden for MEG. Det er sunt,ikke bare for din forstand,ånd og sjel,men også din kropp.Spør MEG hva jeg vil at du skal gjøre denne dagen,og inkluder MEG,for det er vår hviledag isammen.Alle har en forskjellig måte å hvile i MEG på,men på sabbaten,bare inkluder MEG. JEG er HERRE over sabbaten og ikke glem det.Jeg skal komme igjen på en sabbat! Ikke den sabbaten de vanhellig gribbene har(Søndag).

Ta disse ord nå og fordøy dem som mat til din forstand,kropp,ånd og sjel.Mer vil komme,men hør når jeg snakker frem disse ordene gjennmom MINE andre Salvede Hellige Ørner,for ingen Salvede Hellig Ørn har alle svarene.Dere trenger hverandre,og la MEG aldri se en såret Hellig Ørn fortært av en annen Hellig Ørn.Hjelp hverandre å sveve høyt i skyen og ha tro. Salmenenes bok 91 er ditt hemmelige rede hvor JEG dveler.

Slik er det sagt,slik er det skrevet,gitt til en av MINE Salvede Hellig Ørner,Elisabeth Sherrie Elijah