Profeti 38
Den RØDE PLAGE DRØMMEN!Gud snakker og advarer gjennom visjoner,drømmer,åpenbaringer og andre måter.

Jeg så på skyen en mørk tåke komme ettersom jeg så opp og den kom nærmere og vinden blåste den slik at den falt over menneskene.

Huden deres var dekt med RØD støvete tåke(mørke rød) og menneskene ble VELDIG syke og det var en politimann som voktet meg og han hadde dette røde tåkete støvet over seg og han hoppet oppi et sementert svømme basseng på utsiden da jeg stod der. Jeg visste at bassenget ville være forurenset men han ville ha den røde støvete tåken av seg. Denne politimannen var en jeg brydde meg veldig mye om. Jeg var bedrøvet for det var ikke nok.

På minuttet denne RØDE TÅKE støven fikk kontakt med huden dekket den den og en stor sykdom kommer og huden begynner å bli kvalt. Jeg så på min elskede politimann som var min vakt, hjelpesløs til å hjelpe ham. Deretter så jeg det kom i skyen. Av en eller annen grunn fryktet jeg ikke den, men jeg kunne se den komme langt borte ifra. Den begynte som en mørk tåke langt borte oppe i skyen og deretter da den kom nærmere så ble den rød i fargen. Menneskene prøvde å løpe vekk ifra den ,men kunne ikke komme seg vekk i tide. Folk prøvde å vaske det vekk ,men det var for sent etter det hadde fått kontakt med huden. Dette er hvorfor satan prøver å stoppe meg fra å si ifra på alle måter han kan. La spotterene spotte, jeg er ansvalig for hva jeg sier og ikke sier!Ezk. 3:17-21

En annen Profet, Gary som fortalte hva drømmen betydde da jeg ringte ham og spurte om han visste hva den betydde. Jeg vet nå hvorfor jeg var beskyttet og hvorfor Bruden til YAHUSHUA ha MASHIACH også vil være det.

Elisabeth,

Når jeg lukket mine øyne så jeg GUDs finger holdt et hjem i ei boble som om vi var beskyttet fra utsiden av verden og i sikkerhet inne i bobla.

Mitt sinn vandret til Passover hvor blodets pakt beskyttet menneskene hvis de ble inne i hjemmene sine etter å ha helliget seg selv og tatt blodet av lammet på dørene. Hvis dette er tilfellet må vi advare folkemengdene.

Gary, vi skal vente på vitnet NÅR tiden er inne å blåse i basunens advarsel alarm.

Juni 8, 2000

NY Beskjed Fra

Rev. Elisabeth Sherrie Elijah.

I dag når jeg spurte YAHUSHUA om at HANS skjønne RUACH ha KODESH kunne åpne Bibelen og svare på om HAN virkelig kommer igjen snart og kanskje så tidlig som dette året ,åpnet det opp til dette kapittel.

Johannes åpenbaring 3:7-21. Arbeidet vi har må bli gjort fort til Ære for YAHUSHUA ha MASHIACH. Ingeting vil bety noe når vi forlater denne jorden annnet enn det vi gjorde med YAHUSHUA og hva vi gjorde for YAHUSHUA og hvor mange sjeler vi ledet til YAHUSHUA! Hva har du gjort for YAHUSHUA i det siste?

Johannes åpenbaring 3:10 Fordi du har tatt vare på mitt ord om å holde ut, vil jeg bevare deg gjennom den tiden av prøvelser som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden.

BE om at du ikke blir her for å se den RØDE PLAGE DRØMMEN bli virkelighet!