PROFETI 37

Velsign og be for fred i Jerusalem.

Jesaja 52 4-5: For så sier Herren din Gud:
I sin første tid drog mitt folk til Egypt
og bodde der som innflyttere.
Siden ble det uten grunn undertrykt av Assur.
5 Og nå, lyder ordet fra Herren,
hva skal jeg gjøre her,
når mitt folk er bortført uten vederlag?
De som hersker over det, hyler, sier Herren,
og mitt navn blir hånet dagen lang.JEG vil velsigne dem som velsigner Jerusalem, JEG vil forbanne dem som forbanner Jerusalem! Å Jerusalem, Å Jerusalem! Min elskede Datter Jerusalem, du lille misunte ,misbrukte nasjon kalt Israel. JEG sender MIN tjenestepike for å bringe fram en beskjed med Håp til deg. Du kjenner lovene men nå bruker JEG henne til å bringe deg MITT Løfte. JEG, YAHUVEH ,har velsignet deg og spart deg på grunn av YAHUSHUA, MIN elskede Sønn. JEG alene valgte Frelseren av hele menneskeheten til å bli født, lede med tegn, under og mirakler og gi deg MIN kjærlighet. For DEG døde HAN, gjenoppstod til Ære, beseiret fienden til din sjel og tok tilbake det satan hadde stjelt.

YAHUSHUA sitter nå ved MIN høyre hånd som din eneste forbeder. YAHUSHUA, MIN Elskede Sønn`s Hellige Blod, ble utøst i jorden i Jerusalem, slik at verden skulle bli frelst. Bare ved å akseptere denne rene Hellige Blod dekkelse som en Blod Pakt, vil du bli frelst. Det er ingen annen vei til MITT nærvær. Vekk med deres fest,ofre,fasting,repeterende bønner og spesielle dager tilsidesatt for å Ære"JEG ER", hvis du IKKE tar imot MIN Elskede Sønn YAHUSHUA, da er alt du sier og gjør forgjeves. JEG ga MIN gave YAHUSHUA, ikke bare til denne verden, men først ga JEG HAM til dere.

Å elskede nasjon JEG kaller Israel. HANS Blod var utøst, ikke bare for denne verden, men først var det utøst for Israel. HANS Blod som var utøst skriker fra jorden og sier"JEG gjorde dette for deg, vil du for alltid avvise MEG? Vil du alltid forbanne MITT navn? Når vil du se at JEG er ditt eneste offer som vil forsone vreden til MIN Far igjen?"

Når vil du se JEG tillot deg til å gjøre dette mot MEG og du er ikke til å bebreide?" Å når den dagen kommer da du skal kalle MEG din elskede og erbødige MITT HELLIGE Navn! JEG advarer deg; ikke lenger vil lammene eller dyre-offer forsone MIN Fars vrede eller MIN ,bare ved å akseptere MEG,YAHUVEH`s eneste Elskede Sønn. Jeg ga MITT liv frivillig på Jerusalem`s jord slik at du kunne bli frelst. Bare ved å erkjenne at JEG, YAHUSHUA, sitter ved YAHUVEH`s høyre hånd som KONGENES KONGE og HERRENES HERRE, vil du bli frelst.

Kun ved å kalle på MITT Navn YAHUSHUA ha MASHIACH, under den kommende Trengsel, vil du bli frelst.Bare ved å elske,adlyde og søke MEG, kan du bli kalt MIN Brud, ettersom JEG tar deg opp til å være ved MIN side. JEG er den eneste utfrier for denne verden, den eneste forløser, det er ingen andre. Så JEG snakker ikke bare til Jerusalem, men til denne verden, gjør deg klar til det som skal komme ,du vil ikke overleve hvis du ikke kaller på navnet YAHUSHUA! Å elske bare MIN Far YAHUVEH er ikke nok! HAN ofret MEG ikke bare for MITT Jødiske folk, men for alle raser og tunger. HAN gav HANS eneste Sønn til denne nasjon så du ville ha en forsoning for dine synder. Alle har syndet og står uten Ære foran YAHUVEH!

JEG og MIN Far alene er Hellige og perfekte. På grunn av Adam og Eva`s fall så har ingen mennesker som er blitt skapt, vært uten nødvendighet for å ha en Frelser og MITT Blod-offer! Jerusalem er så velsignet fordi det var på denne jord det eneste rene Hellige, legende gjenoppstående,utfrielse,Blod til YAHUSHUA som var utøst i jorden i Jerusalem. Hvorfor tror du satan hater dette landet så mye? Hvorfor tror du dette landet slåss for å overleve siden det var født? Hvorfor tror du det er en delt krig og hver nasjon på jorden vil kontrollere det?

Hvorfor tror du MIN Far har velsignet det på måter han ikke har velsignet andre nasjoner? MITT Blod var utøst og vil nå bringe frem hemmelige skatter i denne verden ikke hørt om. De onde vil bite og skjære tenner, ettersom de vil prøve å kontrollere rikdommene. De vil krangle mellom hverandre hvem som vil få Israel på kne og rikdommene og byttet vil de krige om for å overvinne. Men MIN Far sier til fiendene at dere vil ikke fortsette å dele og erobre en nasjon og et folk JEG har kalt,forutbestemt som MINE!

Dere vil IKKE ha suksess i å stjele fra et folk JEG kaller forutbestemt som MINE. De betaler en pris bare ved å bære navnet Jøde og JEG skal beskytte denne nasjonen kalt Israel på måter ingen kunne drømme var mulig. JEG skal beskytte hver og en med en kjærlighet til Jerusalem! Selv om de fornekter MIN Sønn YAHUSHUA, nå kommer det en tid da navnet YAHUSHUA vil igjen bli æret. Dette fordi det onde prøver å legge ut lover som vil forby navnet, til og med å bekjenne det, uten at en får straff som fengsel,tortur og død. Satan kontrollerer nå regjeringen av denne nasjon og nasjoner rundt om i verden. Du skal underlegge deg regjeringen bare så mye de underlegger seg YAHUVEH og YAHUSHUA. For regjeringen er på skuldrene til YAHUSHUA, HAN alene betalte prisen! Mitt folk skal lyde Guden de tjener og ikke mennesket.Be om at den korrupte regjeringen vil bli slått ut, at de Hellige vil stå opp og ta tilbake det som har blitt stjålet.

Landet Israel, som har blitt delt, er som MIN kjortel, spilt bort og solgt til det høyeste bud. Men JEG, YAHUSHUA, vil gi tilbake til Israel det som er blitt stjålet og hennes fiender skal flykte i sju forskjellige retninger! Å ve til deg som løfter hånden din til MITT øynens eple .Selv om i denne nasjonen Navnet YAHUSHUA nå er foraktet. JEG skal snu dem tilbake til sin første kjerlighet og da vil de innse gjennom deres lidelse at de og YAHUSHUA er MIN Elskede og MIN Elskede er MIN! Israel skal mangle vann fordi de mangler det Levende Vann, som JEG vil sende andre til å bringe fram det Levende Vann og til alle som drikker. Deres tørst vil bli slukket, ikke bare i den åndelige, men også i den fysiske. Alle de som fornekter MIN Sønn YaHUSHUA, tungen deres vil henge ut uttørket som en mann i ørkenen. Som YAHUSHUA tørstet ,så skal også de som fornektet HANS gave på Golgata tørste. Hvor mange vil komme fram som den kvinnen ved brønnen? Hvor mange vil være villig til å tilby nasjonen Israel MITT Levende Vann? For de tørster og vet ikke hva de tørster etter? De er kalt et Hellig Land, allikevel så er bare noen få Hellige fremfor MEG.

JEG skal sende fram denne tjenestepiken JEG profeterer gjennom nå, med en kopp av MITT Levende Vann. Hun skal være salvet sammen med andre som går foran henne på måter denne verden ikke har sett, ettersom hun mater de sultne og tilbyr det levende vann til de som tørster etter rettferdighet.Vil du være en som vil hjelpe henne? Vil du være en som vil hindre henne? Hver og en som leser dette må huske at hadde det ikke vært for en liten nasjon kalt Israel, hvor ville din frelser ha blitt født,lært,død og oppstått? Det var for din skyld og din skyld alene Israel betaler prisen.

Fordi satan hater Jerusalem og Israel, med et hat som ingen andre! Han bringer hans anti-christ til å lede og regjere i Jerusalem. Pass på alle de som ikke tar imot den eneste sanne levende Gud,da de vil falle under onde krefter som kommer. De som søker MIN Sønn YAHUSHUA, Vil få skjult mat og vann når de trenger det. MINE Barn skal finne skjulte skatter,skjult manna fra Himmelen når de trenger det. Se ikke etter denne verden til hjelp for å ta seg av deg, men istedet se til Abraham,Isaac og Jacob`s Gud og husk hvordan JEG alltid hadde en Moses som gikk foran MITT Folk og ledet dem ut av fangenskap. Som det var en gang vil JEG gjøre igjen. Mirakler ikke hørt om,du som tilhører YAHUVEH og YAHUSHUA kommer du til å se dem!

Ikke begrens MEG,ikke tvil på MEG, bare tro i MINN Sønn`s Navn, YAHUSHUA ha MASHIACH og rop til MEG og mirakler og velsignelser vil JEG ikke holde tilbake fra deg. Hvis du bare i tillit kan tro. JEG har en åpenbaring for de som kalles"Hedninger," hvis du er en troende,elsker,tilbeder og har tatt imot YAHUSHUA som Herre og Frelser ,så har du blitt podet inn og DU ER LIKE MYE jØDE SOM MIN SØNN YAHUSHUA ER. Ikke lenger er det Jøde og Hedninger. Ikke lenger er festmåltidene kalt JØDISK FESTMÅLTIDER og Hellig Dager, disse og Sabbathen er for deg også!

JEG har en åpenbaring for de fullblods `Jødene`hør MEG! Dere fornekter YAHUSHUA fordi dere tror HAN er for Hedningene, men YAHUSHUA var født fra en Jødisk tjenestepike og YAHUSHUA er en JØDE! Å Israel, MITT navn er"JEG ER!"JEG har velsignet deg. Ikke lenger forbann HAM fordi"JEG ER", er ikke halvparten av HAM, VI er EN! De som forbanner, utstøter og fornekter MIN elskede Sønn YAHUSHUA,forbanner,utstøter og fornekter den store Gud"JEG ER". For dette er det ikke tilgivelse for synd, du har gravd ditt hull i helvete som du vil bli boende i.

De som utstøter MIN RUACH ha KODESH, UTSTØTER både Faderen og Sønnen fordi det er ingen vei en kan bli frelst uten at MIN RUACH ha KODESH tiltrekke deg inn til et elskende bekreftende kjennskap, om at YAHUSHUA alene frelser, og til Himmelen er det ingen annen vei. Ikke noe Helligere Navn. JEG kommer for MIN Brud som vil bli tatt opp ved MIN side! Men du må lengte etter MEG, ikke ut av frykt, men ut av dyp KJÆRLIGHET! Frykt er det motsatte av tro.

Frykt ærer ikke MEG.Der er din tro at JEG, YAHUSHUA, vil ta vare på de som er MINE, det er det som vil ære MEG. På grunn av at MIN Brud har vært i frykt og ikke ropt ut i tro og kjærlighet, har JEG ennå ikke kommet. JEG kommer for MIN Brud med et rent hjerte, lojalitet og motivasjoner. Ikke egoistisk stolthet eller mangel på tro at jeg vil forsørge. Dette er delvis fordi MIN Brud ikke ennå er ved MIN side.

Søk MEG,lær av MEG,begjær MEG,adlyd MEG, mer hver dag. Gå i ly under MIN Fars vinger som en baby kylling og du vil se MEG. Forstå at ingenting kan hende, som MIN Far ikke har forutbestemt. HAN vil sørge for en rømningsvei på den onde dagen ,når det ser ut som alt er tapt. Se opp, din utfrielse er nær.

Se opp og se MEG komme i østens sky. Lytt med dine ører og kjenn ikke noe frykt, du vil høre basunens horn til de utfridde, med dine øyne vil du se MIN ære hvis du bare kan tro.

Talt, skrevet gjennom denne Tjenestepiken til YAHUVEH og YAHUSHUA
under salvese av RUACH ha KODESH 7:00 a.m. on 10/19/99
Rev. Elisabeth Sherrie Elijah