Profeti 36

JEG Er Ikke Bare Din Gud Igår,Idag,Men Imorgen, Til Og Med I Den

Mørkeste Timen.


August 10, 1999

Talt gjennom dette ydmyke skipet av leire,
Apostel Elisabeth Sherrie Elijah,
Jeg våknet opp med at ordene kom frem klokka 6,00 a,m

      


Å, JEG sørger og jamrer for den skjebnen som kommer til disse som insisterer å følge den stien til opprør,som fornekter MIN autoritet og existense, fornekter behovet til å leve Hellig som"JEG ER", er Hellig. Mørket! Mørket! Mørket! JEG skal dekke landet med mørket for å vise MIN sinne på din synd. JEG skal dekke MINE øyne når all slags ondskap blir gjort imot deg som kommer fra helvetes avgrunn, for de som insisterer på å gå på stien til opprør og ulydighet. Denne advarsel er ikke bare talt til MINE fiender,men til MINE Barn ,fordi de må forstå at hvis deres føtter går bort fra Hellighetens sti,og begynner å vandre med vilje i ulydighet, da skal de også finne seg selv utenfor MIN paraply i sikkerhet fra stormene som kommer.

JEG taler disse tingene nå fra MIN tjenestepike,som også vet at hun er holdt ansvarlig for hva hun taler og ikke taler. Disse ordene vil avsløre de som leser og hører ,og hvor de har vært i mørket, så vil JEG skinne MITT lys til avsløring for igjen å bevise"JEG ER" er en Allmektig Gud som er en Gud av Nåde og Kjærlighet, men"JEG ER" er også ALLMEKTIG i KRIG mot MINE fiender. Ja, for de som tester MEG vil finde ut "JEG ER" er en Gud som ikke vil bli spottet lenge, så vær advart denne dag!

Mørket som kommer skal symbolisere sinnen til"JEG ER",når JEG dekker MINE øyne til din sult,kriger,sykdommer,død,ødeleggelse, fattigdom,pest og lista går videre. Advar MINE fiender, de har bringt denne skammen på deres egne nasjoner,på seg selv! MINE Barn,Brud,Utvalgte trenger ikke å frykte,men de skal jamre og sørge med MEG ,ettersom de ser disse tingene komme over dem som velger å ikke tjene den Gud de tjener. De skal se de som ikke har forløsnings seglet i deres panner. Blodet til YAHUSHUA dekker deres synder.

Når du hører anklager av hamstring og regjeringa som aldri har rasjonert begynner å rasjonere, når til og med vannet blir delt ut som det skulle være en gave fra mennesket, da forstå at dette er begynnelsen til hva JEG har profetert ovenfor. Når krig er på alle sider ,og ditt land er tatt i bakhold ,fortå at JEG har advart på forhånd at de som skulle FLYKTE og ble fortalt hvor de skulle FLYKTE ,og hvis de adlyder så er de under MIN paraply i sikkerhet. Hvis de ikke adlyder ,så selv om JEG elsker dem og sørger for dem ,så skal de lide på måter som ikke ville ha vært nødvendig. Ha en frykt og den frykten er å ikke høre MIN stemme.

Søk Guden til Abraham,Isaac og Jacob ,Guden til Israel når JEG ennå kan bli funnet. JEG snakker ikke med en høy stemme til din Ånd, men en stille liten stemme, for dem som bryr seg om å lytte til MEG ,og anstrenger seg så skal du høre MEG snakke. Er det verdt det for deg å bry seg nok til å lene seg nærmere MEG, ettersom JEG visker instruksjoner til deg? Er det verdt det når MIN RUACH ha KODESH sier, for rask, du er for rask til å være klar til å høre MEG mere klart?

Å MINE Små, som JEG lengter å vogge deg i MINE armer, allikavel går du vekk fra MIN omfavnelse. Fordi MIN omfavnelse er Hellig, og når JEG skal omfavne deg, fordømmer det deg. Så JEG må omfavne deg på en måte JEG helst ikke vil, som en Far riser et barn,skal JEG få din oppmerksomhet på en eller annen måte. Men de som stoler på MEG, de som lengter etter MIN omfavnelse, JEG skal dekke og beskytte deg. JEG skal vogge deg i MINE armer og pleie deg som en mor pleier et såret barn. JEG forteller deg MIN elskede, at de kommende dager skal ikke bli noe å grue seg til, så lenge du holder på troen til din Gud som du tilber,elsker,tjener og strever med å adlyde. JEG skal ikke forlate eller etterlate deg! Ikke frykt mennesket, men istedet frykt Gud som du tjener. Hvis du ikke lytter til MIN stemme ,så kommer du til å bomme på din vei.

Som Lot ble nektet adgang av en engel som advarte han ikke å gå inn, så også når JEG sier, flykt fra hvilket som helst land du er i, da ADLYD! JEG skal sende deg engler forkledd som menn og kvinner og de skal tale frem MINE ORD,men bli ikke forført. Hvis det ikke stemmer overens med ordet til "JEG ER",hvis RUACH ha KODESH ikke er i dem, da ikke hør på noen som ikke tilbeder ,tjener,elsker, setter MEG først på alle måter! Fordi fienden vil sende de som ser hellige ut og taler hellig, men lytt nøye etter til ordene de taler. Oppmuntrer de deg til å fortsette å tro,og til å leve hellig,og til å følge MINE lover fra gammel tid? Som aldri har blitt utdatert, fordi MINE lover, MIN Torah er tidløs. Forkynner de et annet evangelium som sier det er en annen vei til Himmelen,og du trenger ikke Blodet til MIN Sønn YAHUSHUA,for å komme dit? Hvis de forteller at du må følge lover mennesker har lagd,og kaste vekk MINE lover ,da sier JEG dette: JEG har ikke sent dem til å lede deg eller lære deg på noen måter.

Hva har lyset med mørket til felles? Hva har MIN Sønn YAHUSHUA og satan til felles ,ondt kan ikke lede godt. De politiske lederene er korrupte og du må sjelne rett mellom godt og ondt. Dine politiske ledere i alle deler av verden har solgt MEG ut. Satan var den som bydde høyest, men JEG skal vise dem hva jeg tenker,fordi spillet er ikke over. JEG kontrollerer og regjerer selv om de vil ignorere MITT lederskap. Til og med en nasjon som sier de tilber MEG ,og lederskapet vet ikke hvem"JEG ER" ,heller ikke vil de tjene MEG,eller adlyde MEG.

Han planlegger å dele opp MITT land som om det var en kake-deler, men JEG skal ha det siste ordet. JEG taler i tørken,JEG taler gjennom voldelige vinder som vil blåse over landet, JEG snakker gjennom vulkanoer som vil toppe den høyeste bygning, og JEG snakker gjennom floden ettersom MINE tårer er en stri strøm til MINE opprørske barn.JEG snakker og jorden skjelver ved MIN sinne. JEG snakker og lavaen heller fram ved MIN sinne. Nasjonene som vil slakte det ufødte, og selge kropps-deler til de høystbydende PASS PÅ!

Du vil en dag veldig snart svare til Guden av Skapelsen. Du selger dine piller ,og gir dine kirugiske ferdigheter JEG ga til å redde liv,og istedet tar du uskyldig liv. Dere leger skal betale fordi dere bruker gaven til kunnskap ,som JEG har gitt deg, til å drepe uskyldige liv. Barna`s sjeler som er uønsket returnerer tilbake til deres Skaper ,og tilbake til MINE kjærlige armer, men det er du som skal betale for hva du gjør. Det er nasjonene som gjør disse ting som JEG skal dekke MITT øre til ,når de blir slaktet. Men igjen, MIN sinne vil ikke nå de som tilhører MEG, de som gråter på grunn av de overtredelsene gjort, uten å bry seg om hva som er rett og galt.

Dere pastorer skal JEG holde ansvarlige veldig snart. Onde hyrder som ser så hellige ut, alikavel våger de å ikke si imot homosexualitet eller abort, som nå hersker. Du er mere redd for å miste de bestikkelsene du har tatt imot. JEG advarer MITT folk ,du vil bli holdt ansvarlig for å så frø i en menighet som er mere redd for å miste bestikkelsene fra myndighetene til å forsegle deres lepper, ettersom de ser umoral og ondskap fylle landet. Hver kirke skulle ha reist seg opp, alle som kaller seg MINE! Advare homosexuelle som Bibelen stadfester at er en STYGGEDOM mot "JEG ER!" JEG advarte deg i MITT Ord at denne ånden ville være smittsom, og må stoppes. Men talte du ut når du så denne loven ble godtatt ,som beskyttet det JEG kaller styggedomer?

Alle pastorer,åndelige ledere,politiske ledere som ikke gjorde det, kaller JEG nå en STYGGEDOM mot "JEG ER!" Du tar ditt påskudd til hellighet og du tar ditt påskudd til å tilbe og JEG sier,"VEKK FRA MEG!" JEG vil ikke høre på deg når katastrofen når deg. Du skal svare til MEG når JEG tar MIN sanne Brud hjem til MEG ,og dere åndelige ledere skal sitte i deres forsamling ,og se dem i ansiktet og prøve å forklare hvorfor deres menighet ennå er her for å holde ut DEN STORE TRENGSEL som kommer. Det er fordi du er kjøpt med er pris , en liten pris som vil koste din sjel,hvis du ikke taler ut nå! OMVEND DEG NÅ! DET ER ENNÅ TID! LITEN TID! Å, hvis bare du som tenker MIN Sønn`s komme er langt borte, kunne se hvor nærme den er, nærmere en ditt pust når du puster ut kald luft. Hvor mange åndelige ledere advarer om dette? Hvor mange vil i det hele tatt kjenne at den samme Gud som snakket ut fra profetene fra gamle tider, er den samme Gud som gjør det igjen?

Søk MEG mens JEG ennå kan bli funnet. JEG er ikke en Gud som blir spottet! Du skal se i de kommende dager. JEG skal tale frem ut av denne tjenestepiken ,mate deg som et lite barn, skje etter skje, siden mange som leser dette ikke kan svelge kjøtt, eller velger å gjøre det. JEG skal gi deg små porsjoner å fordøye,ikke store porsjoner, fordi du har gått glipp av så mye og satt det i halsen, eller spyttet det ut igjen ,fordi det ikke var behagelig å høre. Andre vil lengte etter mere ,fordi de har fordøyd kjøttet, JEG sier gå tilbake og les på nytt det JEG har talt, til og med denne tjenestepiken har JEG gitt instrukser til å gjøre det samme. JEG forteller at dere ALLE har oversett noe ,og hvis du søker MIN RUACH ha KODESH, vil du se hva du har gått glipp av.

JEG forlater deg med disse ordene,"Har du gjort alt du kan til å hjelpe denne tjenestepiken i den menigheten JEG har plassert på hennes skuldre?Har du tatt disse sannhetene JEG har talt frem, og som en smaksprøve av delikat mat gitt de til andre for å smake? Eller bare spiste du de selv og glemte de? JEG har talt hva som kommer til å skje igjen og igjen gjennom henne. Nå skal du se det JEG har talt gå i oppfyllelse. Til de med åndelige ører å høre med ,og åndelige øyne til å se med,du vil vite hva som kommer til å skje, hva å gjøre,hva å forvente, for de som velger å forbli døve og blinde, du vil fortsette å spotte,fortsett å søk tilflukt, og det skal ikke bli funnet noen."

JEG har rett ut stadfestet,"Hva har en troende og en ikke troende til felles?"Tingene av denne verden korrupter ,hvis det ikke er balansert med hellighet. Igjen sier JEG ,søk MEG når du ennå kan høre MEG. Søk MEG i MITT Ord. Bli kjent med hvem"JEG ER" er. Søk MIN RUACH ha KODESH og bli kjent med hvem YAHUSHUA er. HAN kommer for SIN Brud.Er du Bruden ,eller gjesten til Bruden? Er du en av de som var invitert,og allikavel avslo invitasjonen og kastet den vekk? Det er mere en en gjenkomst til MIN Sønn,men det er BARE EN BRYLLUPS mottakelse. En BRUD, HVILKEN ER DU? HUSK PÅ, "JEG ER" vet allerede hvem som har tatt imot YAHUSHUA som Herre og FRELSER!"JEG ER" vet allerede ,fordi det allerede var innskrevet i Lammet`s Bok til Liv, før denne verden ble formet. JEG vet hvilket valg du ville velge før du valgte det! JEG er allmektig allvitende og allseende.

Mørket som snart kommer over flere steder på jorden ,vil slippe ut demoner i alle retninger. Eklipset som kommer i skyen er også et tegn på at ondt kriger mot det gode. Satan, YAHUSHUA og MINE engler kjemper, og JEG har plassert det tegnet i skyen. Det er en foraning i det åndelige område ,selv de som ikke kjenner MEG som Allmektige Gud, og bøyer til andre guder ,vet at dette eklipset er som ingen andre. Satan vil legge i menneske`s forstand ideer til å erobre og rane,stjele,ødelegge i større omfang.

Satan vil sleppe ut ånden til krig på MINE Barn i større grad.Du har blitt advart. Si ikke at "JEG ER" ikke advarte deg. Frykt ikke ,bare rop på MEG ,og JEG skal utfri deg ved MIN ALLMEKTIGE HÅND! Men JEG skal bare beskytte de som er dekket av MIN Sønn`s utøste Blod. Det er bare en forsoning for synd, ett Blod som er Hellig og rent, som kan vaske stanken av synd vekk. Ingen er perfekt; alle må være dekket i det Hellige Frelsende Blodet til YAHUSHUA, den eneste veien til MIN trone av nåde. De kommende månedene vil bare bli verre i verdens øyne, men for MINE barn som ligger i håndflaten MIN ,JEG skal verne og beskytte de med MIN andre hånd.

Strev eller bekymre deg ikke, være ikke nervøs for noen ting, stol ikke på din egen forstand ,men på alle dine veier bli kjent med MEG, be til MEG, søk MEG,elsk MEG,adlyd MEG og JEG skal ikke skuffe MINE trofaste som gjør dette. Gjem deg under ly av MINE vinger inntil det onde går vekk. Ha Blodet til YAHUSHUA på ditt sinn, kropp,ånd og sjel. Plasser det på din dør og vinduer ,sånn at demonene ikke kan komme inn. Tal i tro og etterpå hold fast til sømmen av YAHUSHUA`S kjortel. HANS drakt til rettferdighet og ikke gi slipp. Mørket til en mann`s sjel skal være representert i eklipset. Mørket av synden som dekker landet, mørket der hvor MITT lys ikke er velkommet. Å, som JEG sørger for det JEG må gjøre, allikavel ,det har vært tidligere-ordnet,tidligere fortalt, du har vært advart hvis du studerer MITT ORD.

Som der var i Lots dager, JEG er klar til å ødelegge en nasjon som blåser seg opp med arroganse,synd,ulydighet,mord,tyveri,perversjon, løssluppenhet og stolhet. Mange lover nå i Amerika er satt opp til å ære anti-krist,og ikke YAHUSHUA(Jesus Kristus). Du vet det ikke, men Amerika er som gassformet lukt til MINE nesebor.Det er også deres politiske ledere. De politiske lederene som prøver å gjøre rett, ender opp med å bli stilnet eller underkuet,og ender opp i å gjøre galt, det er IKKE en leder, HELE himmelen holder sin nese av stanken av syndene som satan viser opp i MITT ansikt daglig. Deres forfedre ser på og vet hva JEG kommer til å gjøre til dette landet, som en unge som gjør i buksa og JEG må skifte dem,og allikavel vil JEG smøre dritten i deres ansikt ,fordi dere har gjort MEG sinna.

Du har ingen skam! JEG taler til de politiske lederene som godkjenner lover som er ment til å lede MITT folk, og istedet lærer de folket å drite i undertøyet også ,og ikke skamme seg. JEG lærte deg gjennom MINE Lover,MIN Torah satt opp til å veilede dine nasjoner, og hvilken nasjon på jorden vil bruke disse lovene til å regjere folket? I hele verden til og med den nasjonen som løfter opp MITT Navn, og sier de er MINE. Israel ADLYDER MEG IKKE! JEG må få deres oppmerksomhet på en måte JEG har sagt på forhånd gjennom deres egne profeter! JEG VIL GJØRE ALT JEG HAR LOVET Å GJØRE! VE! VE! VE! TIL NASJONEN JEG VIL SLIPPE UT MIN SINNE PÅ!

For de valgte`s skyld vil JEG forkorte tiden av VE,men JEG skal allikavel gjøre det som må gjøres. Ettersom kampen forsterkes i Himmelen, så også kampen om godt og ondt på jorden. JEG skiller ut MINE sauer fra geitene, mørket fra lyset.Det vil ikke bli behagelig for dere MINE Unger,Brud,Utvalgte og Valgte,fordi noen av geitene du har elsket og begjært felleskap med,og levt med og giftet seg med. JEG kommanderer deg ikke til å skille deg, istedet spør JEG deg om å legge disse forholdene på ofrings-alteret, fortell meg ditt begjær til MEG om å frelse dem, uansett hvor langt ned JEG må ta dem, hva JEG må gjøre. Bli seriøs om det. Fortell MEG at du begjærer MIN VILJE i disse forholdene ,og spør MEG om å ta bort det JEG ikke vil ha i ditt liv.

Til MIN skam har du laget unnskyldninger med lunken kjærlighet mot MEG. Du har laget unnskyldninger til for lite begjær til å adlyde MEG,eller å leve hellig eller å lære av MEG eller å tjene MEG. JEG godtar INGEN unnskyldninger! JEG har fortalt deg at du ikke skal ha samfunn med mørket, igjen og igjen i MITT Ord. Du skal være et eksempel på MIN hellighet og allikavel er det så mange som trekker på skuldra, og ikke lengre bryr seg om ondskapen i landet.

De sier til MEG at JEG må frelse de som har en sjel som en geit ,som lever i mørket, ønsker ikke å være en sau ,og allikavel irettesetter de ikke sine venner,familie,make eller barn pga frykt at de skal støte dem. MINE Barn insisterer på å frykte reaksjonene til deres kjære ,og ikke til MEG. MINE Barn forstår enten støt dem nå, eller bli til anstøt til dem i evighet ettersom de brenner i helvete. Våg å være til anstøt i Navnet YAHUSHUA. Noen vil bli støtt; andre vil bli opplyst alt i Navnet YAHUSHUA ha MASHIACH! Du er holdt ansvarlig for det du nå vet. Hva vil du gjøre med denne kunnskap?

*********************************************************************

Som det er talt, så er det skrevet denne datoen 8/10/99 betrodd til denne tjenestepiken Rev.Sherrie Elijah ,som våger å støte i Navnet YAHUSHUA ha MASHIACH. Ber om at du ikke vil bli støtt forgjeves, men vil bli opplyst for våre sjelers skyld. Jeg tror at dette ordet er sagt i sin helhet til det som var talt til meg under salvelse til RUACH ha KODESH(Hellige Ånd). Jeg ydmykt ber om at jeg har hørt hvert ord på den måten Gud ville ha sagt dem.

P.S. VÆR SÅ SNILL å hjelp meg å få denne profetien i hendene til andre som vil ta imot det som en kjernereaksjon og sende det til andre. Vær så snill å send til andre internett sider også, som kan hjelpe meg å gjøre hva jeg ble kalt til å gjøre. Tal frem Profetiene til Herren YAHUSHUA fordi tiden er kort,så veldig kort. Se opp vår frelse kommer nær! Gå i TRO og ikke etter det du ser eller frykt! Mange er trengselene til de rettferdige,men min Herre skal utfri meg av de alle! Stå på HANS Hellige Ord; forlat ikke ditt Velsignende Håp!