Profeti 30

Vokt Dere! JEG Vil Gjøre Hva Du Ikke Tror, På Et Tidspunkt Du Ikke Vet, På En Måte Du Ikke Vet!Gitt til Apostelen Elisabeth Sherrie Elijah
8. februar 1999

 

 

 

Menneskers hjerte vil feile dem av frykt ettersom de ser hva som kommer over denne verden i år 2000 og etter. På grunn av de som spotter dem som advarer, du skal smake på hva som skal komme. Vokt dere, ta ikke MIN nåde for gitt, tråkk ikke MIN Sønns Blood under dine føtter, gjør det uhellig, synde å si, "Å vel, jeg er tilgitt." For JEG sier til deg at det ikke er noen tilgivelse for å gjøre dette. Vokt dere for de som tror at JEG er en GUD som kan bli spottet! Vokt dere for de som tar MIN kjærlighet og nåde og langmodighet for gitt. Vokt dere for de som sier, "Hevnen er ikke MIN sier en GUD av balanse, både kjærlighet og krig".


Denne verden skal høste hva den har sådd. MINE Barn, Brud, De Utvalgte og Valgte som lever Hellig som om dette er den siste dagen, og ærer MEG på den Sanne Sabbaten og holder den Hellig, vær på vakt for MEG, JEG skal returnere og finne MIN Brud som har olje på hennes lampe, og som venter på sin Brudgom, hennes Frelser. JEG skal ta henne bort som MIN Brud. Men de som bare har lampen, og ingen olje vil se de har en form av gudsfrykt og ingen gudsfrykt innvendig. De vil gå bort og søke MEG, og JEG vil ikke bli funnet.


Ingen kan si at de ikke har blitt advart denne dagen. Så er det talt, så er det skrevet denne dagen

* * * * * * *

Så er det talt, Så er det skrevet denne dagen, gitt til Pastor Elisabeth Sherrie Elijah 8/2/99

Click Here For Printable Text
Click Here To Translate Prophecy Into Another Language

 

 

ALPHA & OMEGA ALMIGHTYWIND RUACH HA KODESH WILDFIRE LAST CHANCE MINISTRY

www.amightywind.com  |   www.almightywind.com
Vennligst gå til den andre hvis man er av linjen.

Vi er Sabbatsholdere, Ikke syvendedagsadventister
Klikk Her For Mer Informasjon
Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: http://amightywind.com/indexf/dove.gifBeskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: http://amightywind.com/indexf/dove2.gif
Postadresse og e-post adresser


Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: By Faith Enoch was translated that he should not see death: and was not found, because YAHUVEH had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased YAHUVEH. Hebrews 11:5