Profeti 3 

Pass Dere For Sataniske Planter i Kirkene!

Gitt til Rev. Sherrie Elijah
17. januar 1997
Plantene er det satanistene kaller dem for. En Okkult ånd har oppreist seg i de fylte evangeliske kirkene på grunn av disse plantene. Men når du ser dem vil du vite hvem de er! For JEG, YAHUVEH, gir deg den sanne kirken av YAHUSHUA ha MASHIACH (Jesus Kristus), nye øyne å se med, nye ører å høre med og en dristig munn å tale med og nye hender å drive dem ut med. For de er MINE hender, JEG blottet MIN høyre arm, Armen av Hellighet og slik som MIN Sønn jaget det onde fra YAHUVEHs hus, slik skal skje igjen. 

Dette året skal noen onde pastorer, plantene, dø under sine prekener. For de underviser MITT Ord for å spotte MEG. Men de kjenner MEG ikke, Ordet som ble gjort om til kjød. Satan kjenner Ordet. Ikke bli bedratt og frykter han det nok til å stoppe hans ondskap, Nei, og heller ikke plantene for de har solgt sine sjeler til satan og de skal høste ødeleggelsen som de har sådd. Noen er evangelister, selv om de enda sier de leder sjeler til Jesus Kristus. Det er en ulik “frelser” som de leder dem til, til antikrist sine føtter!!!  

Da begynner folket å tilbe lederen og dette er ditt tegn. De slutter å søke MEG og MINE regler og Ord og søker et ord fra et menneske. De bryr seg ikke om å fornærme den ene og eneste Allmektige YAHUVEH, Den Store “JEG ER”! Men i stedet bekymrer seg for å fornærme pastoren som er en plante fra satan, for å bringe forvirring, håpløshet, opprør, ødeleggelse, fattigdom, løgn, bedragerske ånder for å stjele den lille troen MIN sau en gang hadde.

Når de faller under kraften mens planten ber for dem, faller de ikke ved YAHUSHUAs føtter, men ved foten til antikrist og de forstår ikke engang at de søkte MEG, men ennå en ånd av tankekontroll har fått dem til å finne en annen gjeter, den onde hyrde som torturerer hans sauer og slakter dem, vet at de vil bli med plantene idet de er tilbudt opp til satan som et offer. Dette høres kanskje fremmed for noen, men det skjer ved gudssamlinger i menigheter, og i pinsemenigheter og i alle hovedsakelige kirkene. 

Men JEG skal bevise at YAHUSHUA er den eneste Gode Hyrden og dette året kommer JEG til å redde MIN sau. Å jage ulvene ut av MINE kirker. Og JEG skal bruke deg til å gjøre det. Slik som JEG har utøst MITT Levende Vann og Ny Vin. Satan har utgytt den falske, eddiken som JEG nektet, ånden av lunkenhet, å ha en from gudfryktighet, men ingen gudsfrykt innenfor.

JEG sørger over MINE barn og MINE utvalgte som blir bedratt. JEG er en Gud full av nåde for de som er MINE, men fordi de blir ledet på villspor av kløende ører å høre med, bare det de ønsker å høre, de har blitt ført til slakting. JEG reiser opp en mektig Gideon-hær for å ta tilbake MIN sau med en ny salvelse som noen av dere allerede har lagt merke til. 

Når du leser disse Profetiene, vil gavene JEG har gitt dere hisse hverandres RUACH ha KODESHs (Hellige Ånd) gaver opp til en høy grad. De som har intellektuelle og logiske ånder, det er nå dette vil være som Den Gamle Vinen og Den Nye Vinen som forsøker å blandes. Dette evangelium av YAHUSHUA er så enkelt at selv en baby kan forstå hvordan å bli frelst.

Ikke gjør det komplisert, det JEG med hensikt har laget enkelt. Årsaken er at JEG aldri mente at helvete skulle være for mennesker, det ble skapt for satan og hans falne engler. JEG laget en utvei for deg, HAN er den eneste veien ut, den eneste sannheten, livet og veien til Himmelen og inn i MINE ventende armer der JEG har lengtet etter å samle deg, slik som en hønemor som samler sine kyllinger. 

JEG ønsker ikke at noen omkommer eller blir fordømt, vær så snill å advare dem. Blås trompetstøt med salvelsen JEG har gitt dere. Som en mor eller en far advarer før de klasker sine barn, JEG i MIN uendelige nåde og kjærlighet sier, “Advar dem”. For når JEG slipper løs MITT sinne, vil det være vanskelig å tilfredsstille MEG.

Hvis du advarer dem, selv om de spottet Moses, så adlød han og advarte dem. Når jorden rystes i alle områder, bare MINE sanne Barn som hører MIN røst og kjenner MIN RUACH ha KODESH, og er dekket i MIN Sønns utgytte Blod ved Golgata, og kaller på Navnet YAHUSHUA ha MASHIACH, YAHUSHUA MESSIAS, uansett med hvilke språk du snakker. HAN kjenner HANS Navn og Ånden som HANS Navn er talt fra.

Bare disse skal bli frelst. Påkall Navnet til YAHUSHUA ha MASHIACH og du og dine som påkaller Navnet til YAHUSHUA ha MASHIACH skal bli frelst. Lytt så igjen; JEG har skrevet MINE ord uventet gjennom MIN Tjenerinne, MIN Profet, MITT Barn, Kriger og Bruden til YAHUSHUA!

Igjen visste ikke Sherrie Elijah (Elisabeth) at JEG skulle bruke henne til å blåse dette trompetstøtet sammen med andre JEG lagt ut rundt om hele verden, i ulike deler av verden. Hør advarselen av trompetstøtet, JEG sender trompetstøtet før krigen fortsetter.

Advar dem, og du skal gjøre din del. Alle som mottar har en del å advare de som har ører å høre med og lytte med, og ja, for de som velger å forbli døve. De kan i det minste ikke være i stand til å si at de ikke ble advart!

* * * * * * *


17/1/97 gitt til Pastor Sherrie Elijah

Click Here For Printable Text
Click Here To Translate Prophecy Into Another Language

 

 

ALPHA & OMEGA ALMIGHTYWIND RUACH HA KODESH WILDFIRE LAST CHANCE MINISTRY

www.amightywind.com  |   www.almightywind.com
Vennligst gå til den andre hvis man er av linjen.

Vi er Sabbatsholdere, Ikke syvendedagsadventister
Klikk Her For Mer Informasjon
Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: http://amightywind.com/indexf/dove.gifBeskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: http://amightywind.com/indexf/dove2.gif
Postadresse og e-post adresser


Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: By Faith Enoch was translated that he should not see death: and was not found, because YAHUVEH had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased YAHUVEH. Hebrews 11:5