Profeti 29

Ve til Ulvene i Fåreklær!

Gitt til Rev. Apostelen Sherrie Elijah
4. februar 1999 14:12


(Forklaring om Profetien) Ve til Ulvene i Fåreklær! Rør ikke MINE salvede, gjør heller ikke skade på MINE Profeter. Selv om denne Profetien ble gitt til en annen som narret meg som en stedsleder, oppkalte hennes departement etter denne. Det departementet leder enda andre på villspor til materialisme, og noen falske doktriner. Engle oppkalte sitt departement Hellige Ånd av Ild, kopierte det GUD ga meg og som er Hellig. Jeg skal dele denne Profetien for det er ment å oppmuntre andre forkynnere og departementer hvor ulvene sluker eller biter dere med sine huggtenner. Som GUD beskytter meg, HAN er ikke en som gjør forskjell på personer og skal forårsake deres fiender til å fare i syv forskjellige retninger.

Denne kvinnen som kaller seg selv for en pastor, var min nettbestyrer for en natt og ledet mennesker til Amway og ikke YAHUSHUA. Jeg har ikke annet valg enn å forlate hennes navn på det ettersom hun ikke har forandret navnet til hennes departement. Hun laget en fortjeneste av denne Profeten på en natt. Hva er prisen til en sjel, spurte jeg henne om, og alle de som gjør disse tingene? Forkynnere, pass dere for alle som tar den skattefrie statusen, og som er bestukket av regjeringen for å ikke advare menneskene mot det som blir gjort i dette landet. RUACH ha KODESH fortalte meg at skattefrie statuser skal virkelig bli deres eneste belønning. Snart skal det ikke bli noe belønning fra regjering, hva vil dere gjøre da? Denne forkynneren som er nevnt i Profetien under, jeg ville heller ha fjernet hennes navn, men jeg får IKKE tillatelse til å gjøre det, for dette er et Ord av Gud og advarsel til alle andre som gjør det samme. Husk YAHUSHUA og hvordan HAN rev opp de pengevekslende templene. Denne Profetien er bare et lite eksempel på hvordan HAN følte. Jeg tilgir henne og ber bare om at hun slutter med å tjene gudens materialisme.

Jeg fjernet denne Profetien for en lang stund inntil jeg fikk forespørsel om den. Jeg liker ikke å måtte tale forbannelser fra Gud YAHUVEH og ikke velsignelser. Gud er en Gud av Balanse i alle ting. Les 5. Mosebok. 28, forbannelser fra Gud til dem som ikke adlyder og Velsignelser fra Gud til dem som Adlyder.

4. februar 1999
Rev. Sherrie Elijah

*******

Fiender av denne forkynneren og Departement, som kommer som en sau og viste frem sine hoggtenner som ulv og hensikten var å drepe dette Departementet og forkynneren og hva det står for, du vil angre den dagen (slik sier YAHUVEH, YAHUSHUA og RUACH ha KODESH) at du noensinne stjal Navnet til dette Departementet for å forvirre babyene, Bruden, utvalgte og valgte. Du har ingen rett, eller har JEG, Herren YAHUVEH eller YAHUSHUA, gitt deg rettighet til å nevne ditt departement “ Departementet av Den Hellige Ånd av Ild ”. Vend om i dag Barbara Engle for å stjele det som var Hellig og dynger MIN vrede på deg selv og din drivkraft og departement er vanhellig. Du er den Judas JEG advarte om til MIN Datter Sherrie Elijah for lenge siden. Gi tilbake syv ganger mer av alt du har stjålet. Fjern navnet som du har stjålet ellers skal du miste din sjel hvis du fortsetter i ødeleggelsens vei som du går på. Ingen som gjør disse ting skal overleve og Helvetes flammer skal slikke ditt ansikt og kropp i evighet. Gi tilbake. Forlat alt det du har stjålet.

Pass deg, JEG er en Gud som ikke vil bli spottet. JEG brukte MIN Tjenerinne, MIN elskede tjener for å teste deg, til å advare deg, men du ville ikke høre. Du leste og skrev Profetiene, hørte MINE Dommer erklære på den ugudelige og de som søker å ødelegge et departement som ikke er bygd av en kvinners rene hender. Men av hendene til den Allmektige Gud, YAHUVEH, YAHUSHUA og MIN RUACH ha KODESH. Du våger å stjele navnet til et departement som taler av MIN HELLIGE ÅND av ild. Hvis du ikke vender om for å gjøre slik og forlater ikke dette onde, skal du miste din sjel. Dette er MIN siste advarsel til deg Barb og Paul. Dere skal bare være egnet til MIN ødeleggelse, snu fra deres onde veier. Husk at JEG elsket Jacob. JEG hatet Esau. Icabod er ditt navn.

Tro ikke at dette er Sherrie Elijah som taler, for JEG profeterte deres ødeleggelser på alle måter hvis dere ikke snur fra deres ondskapsfulle veier. JEG advarte deg for lenge siden og JEG advarer deg nå igjen. Din hund var bare et tegn. JEG, Herren Gud gir liv og JEG, Herren Gud tar det bort. Så svak du er, VEND OM i dag! Ta Hellige Ånd av Ild Departement av navnet til et departement som JEG ikke ga til deg. Du kaller deg selv for drømmetyder, men JEG, Herren Gud som du påstår å tjene skal bli ditt verste mareritt hvis du ikke hører på MIN Profet som nå taler ut. Gi tilbake syv ganger mer økonomisk, alt det du har stjålet. Gi tilbake til hun som du har stjålet det Hellige navnet til departementet fra. Du skal bare se Helvetes flammer hvis du ikke gjør det denne dagen. Test MEG og se om JEG ikke skal gjøre det JEG har talt. Test MEG og se om JEG ikke skal bringe ødeleggelse til alt det du har bygd med dine hender. Har du ikke enda lært i fortiden? Av hensyn vil JEG ikke at noen skal gå til grunne, JEG har advart deg igjen.

Legg ikke dine skatter på jorden, men bygg de i Himmelen. Så er det talt, så er det skrevet, så skal det skje, for dette er Ordene til den eneste og ene Gud, “JEG ER”. “JEG ER” skal bli din egen verste fiende fra denne dagen fremover, hvis du ikke forlater og gir tilbake alt det du har stjålet syv ganger mer. Skyld ikke på din ektemann Paul, som Eva, du visste det du gjorde var galt. Du merket MIN sorg i en form av depresjon og likevel vende du ikke om. JEG viste deg MITT sinne ved å røre din hunds liv og viste deg hvor skrøpelig liv er, men du så også hvordan JEG kan gi liv hvor det er død. Sykdom hvor det er helse. Fattigdom hvor det er rikdom. Sorg hvor det var glede.

Din livmor skal forbli ufruktbar og alt du tenker over som JEG har sagt skal ikke skje hvis du ikke gir tilbake alt det du har stjålet fra Sherrie Elijah og ta av Hellige ånd av Ild fra navnet på ditt departement. JEG fortalte deg ikke å gjøre slikt ondt. Til å forurense dette Hellige departementet som bare står for Hellighet og spotte det JEG har gitt til Sherrie Elijah. Hvis du ikke adlyder dine velsignelser skal selv det minste snu seg til forbannelser. Hver eneste gang du skriver eller ser navnet Hellige Ånd av Ild Departementer som du stjal din vinning og berømmelse. Du skal enda motta en annen forbannelse inntil din skjebne skal bli som farao. Kom ut av kirkene av hyklere Barbara og Paul Engle. Sherrie Elijah visste ikke fullstendig hva du gjorde, men JEG viste det til andre. Idet du arbeidet ga JEG deg tegn til å stoppe det du gjorde enda du ignorerte disse tegnene. JEG sier igjen, “Vend om for det du har gjort”. Gi tilbake navnet på dette departementet. Utslett dine vanhelligheter med MIN Sønns utgytte Blod; forlat onde doktriner, og andre guder av gevinst. Du har blitt advart denne dagen av YAHUVEH, YAHUSHUA og RUACH ha KODESH, de du påstår å tjene”.

4. februar 1999 14:12 hva er prisen av din sjel? Vær advart og pass deg, JEG skal ta tilbake velsignelsene som JEG ga til deg hvis du ikke VENDER OM i dag! JEG sendte deg til Sherrie Elijah for at du kan bli testet å vite at hun ville tale ut MINE ord når JEG talte dem. Du kan ikke si at du ikke ble fortalt. Slik sa Herren Hærskarenes Gud. Vend om fra falske doktriner som du tror på og lærer. Kløende ører og flakkende øyne og et begjær etter gull har ledet deg bort fra Golgata.

*******


Talt og skrevet gjennom MIN Tjenerinne, Sherrie Elijah

4/2/99 14:12