Profeti 28

Er du en av MINE skjulte?

Gitt til Apostel Elisabeth Sherrie Elijah January 25,1999.


YAHUVEH fortalte meg å sette opp dette på alle profetiene fra nå av:Jeg advarte deg for lenge siden Elisabeth,å ikke navngi denne Menighet etter en mann eller en dame,til og med før det var en menighet.Jeg la det inn i din ånd, for ikke noe av dette er blitt gjort ved din hånd. Ikke noe av dette har kommet fra din munn.Det er født fra YAHUVEH`s munn.Det er født fra YAHUSHUA din MASHIACH`s munn. Det er født fra RUACH ha KODESH din IMMAYAH`s munn.Hvis det kun hadde vært ved din hånd,hadde det blitt mislykket for lenge siden. Det er ved Shkhinyah Glory`s vind som blåser over denne jord, Den Hellige vind av vekkelse,det er ikke ved din pust,ellers ville den ha feilet. (Jesaja 42:8)

**************

I juli 2010, sa YAHUVEH å legge til også følgende Skriftsted fra 2. Krønikebok før hver eneste Profetier:

2. Krøn. 36:16, «Men de spottet YAHS Budbringere, foraktet HANS Ord, og hånte HANS Profeter, inntil HERRENS vrede reiste seg mot HANS Folk, til det var ingen råd.»

Våpnene dine i krig er ikke kroppslig men er mektige til å rive ned satan`s festninger. En bærbar computer vil være et av de våpnene brukt til å avsløre fienden, brukt til å advare fienden, brukt til å stoppe fienden fra å ødelegge MITT Folk for manglende kunnskap. Si til MITT Folk at de må investere i dette redskapet for den nåværende tid, fordi når det er tid for å flykte så kan de ikke reise med store datamaskiner. JEG skapte datamaskinen for denne tid og hensikt. Dette er den kunnskapen som øker løpende til og fra. Dette er hvordan du kan være et sted og allikavel et annet sted å tale til MITT Folk rundt om hele verden. Tro ikke for et øyeblikk at dette våpenet ikke er mektig. Satan søker å kontrollere internettet, å stilne MITT Folk. Men han kan ikke gjøre noe JEG ikke tillater.

Din tid er kort men JEG vil koble deg med dem som har computer kunnskap. Et nettverk av MITT Folk skal være en høy stemme i denne ende tiden. MINE computer genier har vært skjult for en tid sånn som denne. De med visdom fra YAHUVEH og YAHUSHUA har vært skjult for en tid som denne. De arbeider i denne verden for å lære hedningenes måter, for å bli brukt mot hedningene og deres måter på det passende tidspunkt. JEG har MITT Folk på alle områder uansett hva du har fryktet, fra politiet, til militæret, til IRS, til myndigheter, til butikkarbeidere, til internett leverandører, se etter MITT Folk. Du vil finne dem. Nå er tiden inne da de vil reise seg opp og skinne. Som solen vil de skinne frem.

Kunnskapen som er blitt lært i vidergående skole skaffet av fienden vil bli brukt mot fienden for å beskytte de JEG kaller MINE. De skal vite måter rundt lover som du tror er umulig. JEG har advokater, doktorer; JEG har lærere på alle områder. Tro ikke at hedningene har mer visdom. MINE genier har vært skjult til en fastsatt tid. MINE genier har visdom fra MEG YAHUVEH og YAHUSHUA og kan lære hva som helst raskt, til og med selv om de aldri har lært dette før. Kommunikasjon vil være et verdifult verktøy i disse ende tider.

Måter rundt hva denne verden prøver å gjøre for å stilne MITT Folk, er der. JEG vil ikke avsløre disse måtene nå, men du vil gjenkjenne dem når du hører dem. JEG forteller deg dette de kan bygge deres Babel tårn; JEG vil skaffe en vei for MINE Barn så de alltid holder kontakt. Stol på MEG og lær MINE veier, vær klar over at MITT Folk har vært skjult, har skjulte gaver fra RUACH ha KODESH, har gått alene uten råd fra hverandre, å bli lært, og alikevel blitt lært av RUACH ha KODESH.

Å reise vil bli mer vanskelig for å komme fra et land til et annet uten godkjennelse fra det landet. Men JEG sier JEG har MITT Folk allerede i arbeid på disse områder og MITT Folk skal unslippe når tiden kommer til å flykte. JEG har fly, piloter, og flyvertinner. JEG har MIN plan i kraft. JEG er en Gud som ikke kan bli overrasket uansett hva fienden tror. JEG har en plan og MIN plan for deg er for godt og ikke for ondt. MIN plan for MINE elskede Babyer, Brud, utvalget og valgte er for velsignelser, så mange velsignelser du ikke vil være i stand til å navngi dem alle.

MIN plan for MINE fiender er til forbannelser, så mange at de vil ikke vil være i stand til å navgi dem alle! Gjør dere klar fiender, forbannelsene kommer til dere! Naturlige katastrofer skal de kalle dem, men det er ikke noe naturlig i de katastrofene som kommer fra hånden til en SINNA YAHUVEH! Du skryter av dine overskudd men det skal ikke bli noe overskudd fordi MIN vrede skal falle ufortynnet, men skal ikke skade MITT Folk! JEG vil beskytte MITT Folk som JEG gjorde i Noah`s tid, som i Lot`s tid, som i Moses tid.

Fienden vil skjære sine tenner i sinne og raseri for de vil se at ingenting kan stoppe eller hindre de som adlyder og stoler på YAHUSHUA som deres Gode Hyrde. Ingen ulver kan overraske MINE sauer. JEG går før ulvene og taler ord til MINE Profeter og Apostler og advarer før hvor og når ulvene vil angripe. Du ser disse ulvene er ikke bare ulver med skarpe klør, de har rabiessmitte og når de biter en gang, så er bittet dødelig. Så det er ikke bare et bitt men din egen sjel og liv som er på spill.

Slangene som er sendt for å omringe deg er ikke bare en, men mange, slangene vil prøve og omringe deg og deres bitt er ikke bare et slange-bitt men det er kobraer som sprøyter inn giften i din Ånd og forteller deg at YAHUVEH og YAHUSHUA ikke kan ta vare på SINE sauer, det er håpløst, de vil sprøyte i deg med en ljugende gift og sier,"Stol på regjeringa og ikke din Gud!" Så vil de bruke boa constrictor slanger for å prøve å squeeze deg på alle måter de kan. Finansielt, åndelig, fysisk, mentalt, regjeringa vil squeeze deg som en boa constrictor på samme tid, ved å bruke kobraen for å sprøyte inn den giftige giften av løgner for å få til og med den sterkeste i tro til å skjelve i frykt.

Men JEG snakker frem ut av denne tjenestepiken nå for å fortelle deg MIN elskede at du ikke trenger å frykte ulvenene eller slangene! JEG har fortalt deg at JEG alltid har et folk som tilbeder, tjener, og adlyder den Store Gud"JEG ER" og alltid vil! JEG, YAHUVEH, og MIN Sønn YAHUSHUA i stillhet ser og overvåker hva fienden gjør og vi rapporterer det gjennom VÅRE profeter og de deretter ikke bare advarer deg men oppmuntrer deg som nå, for å la deg få vite at i MIN tid skal JEG fortelle deg når du må reise, hva du må gjøre, hvordan du skal unngå boa constrictors, og de dødelige kobraene!

Bare vent på MEG, for JEG Herren din Gud er aldri for tidlig eller for sen. JEG vil redde MITT Folk på sånn en mirakuløs måte. Ja, det vil være dem som vil og som må lide martyrdøden men deres blod faller i jorden og bare oppreiser andre å tale frem og gjøre større arbeid i MIN Sønn YAHUSHUA`S Navn. Sørg ikke for dem JEG tillater å bli drept for MIN skyld. Men heller sørg for den som utførte drapet og tortureringen. De vil ha evigheten å lide for hva de har gjort, for hva de har gjort til MINE Barn som la deres liv ned for MEG. De vil bli torturert på samme måte i helvete i evighet. De som lider martyrdøden led i livet men i evighet skal de aldri lide igjen. Deres belønning er stor i Himmelen.

JEG kommer for MIN Brud uten flekk og lyte. Lær nå hvordan du behager MEG. Lær nå å adlyde MEG. Lær nå hvordan du skal legge alt på MITT offer alter. Hva JEG returnerer til deg er ment som en velsignelse, hva JEG tar bort var ikke ment for deg å ha, for det vil bare skade deg. JEG er en god Gud. JEG er din Himmelske Far og JEG ser forsiktig over dem som roper ut til MEG å snakke til dem, vise hva de skal gjøre, når de må gjøre det, hvor de må gå. Tro ikke for et øyeblikk dine bønner ikke har blitt hørt. Det er bare ikke ennå den rette timen å tale fram svarene.

JEG venter, som du venter, tålmodig venter JEG ettersom hver dag flere sjeler snur seg mot YAHUSHUA som deres utfrier og forløser. JEG kan ikke vente så mye lengre fordi fienden planlegger å utføre et angrep verden over på samme tid. JEG vil ikke tillate MINE Barn som hører MIN stemme å bli forført. Hør nøye etter på fienden stemme og du vil se når du hører det på alle luftbølger at dette ikke er stemmen til din Skaper og Frelser! Hør nøye og se på øynene når de snakker, hør ikke bare med dine fysiske ører, men bruk dine åndelige ører, og se ikke bare med dine fysiske øyne, men spør RUACH ha KODESH om å vise deg med dine åndelige øyne.

I denne verden er ikke alt som det ser ut som. I denne verden regjerer guden av løgner mange land. Men Guden av sannhet er YAHUVEH og YAHUSHUA og JEG har lagt i alle dem som tilbeder, tjener og adlyder MEG RUACH ha KODESH og RUACH ha KODESH vil seperere sannheten fra løgnene. RUACH ha KODESH vil gi ly til deg fra den kommende tilintetgjørelse og ødeleggelse. Ikke la dine øyne bare være fokusert på mørket, det negativet i denne verden, men heller tenk på de gode tankene, beskyttelsen, miraklene JEG skal gjøre for å redde MINE Barn. Akkurat som i Moses sin tid, sånn skal JEG gjøre igjen. På en ny måte, med dagens moderne verktøy, men uansett skal JEG beskytte MINE Babyer, Brud, Utvalgte og Valgte. JEG skal ikke bare beskytte men JEG skal velsigne MIN elskede Brud på måter de ikke har drømt om. Bare stol på MEG!

Ikke alle som kaller seg selv MIN Brud og venter på MEG vil JEG ta med MEG hjem på den dagen. MIN Sønn YAHUSHUA vil bare akseptere en Brud uten flekk og lyte. Lever du uten å bry deg lett, i synd og dekker det til med det utøste Blodet til YAHUSHUA? Tenker du at du ikke trenger å adlyde MINE Ti Bud og å leve Hellig som JEG forlanger fordi det var borte på golgata kors? Hvis du gjør det, da er du ikke MIN Brud. For MIN Brud vet at å elske MEG er å adlyde MEG. MIN Brud tester MEG ikke for å se hvor langt inn til helvete hun kan lene seg og alikevel komme til Himmelen. MIN Brud venter ikke og ser om JEG straffer for å la dem få vite at de har syndet. De blir overbevist av MIN RUACH ha KODESH og angrer før JEG trenger å straffe dem.

For alle dem som kaller seg selv ved MIN Sønn YAHUSHUA`S Navn og sier de er frelst og alikevel lever et liv i synd. Du lurer ikke noen andre enn deg selv. OMVEND DEG IDAG! MIN Brud, JEG skal spare deg for den horror som kommer, men ikke deg som spiller spill med det utøste Blodet til YAHUSHUA ha MASHIACH av Golgata! Du tror det dekker dine synder når du synder med overlegg? Du tror at ved å gå i kirka visker det vekk den synden når du opptrer hellig for andre, det betyr ikke at du er Hellig for MEG. OMVEND DEG! Dagene av horror som kommer vil bevise hvem som virkelig søker MEG og hvem som har gjemt seg for MEG. Glem ikke JEG kjenner deres hjerter, JEG kjenner deres sinn; JEG vet motivene dine uten at du trenger å si et ord. JEG, YAHUVEH, som skapte deg, kjenner deg på alle måter. Ingenting er skjult for MEG. Husk på Ananias og Sapphira, de trodde at de kunne lyve til RUACH ha KODESH. Som det var i dagene til Ananias og Sapphira sånn vil det bli igjen. De som våger å spotte MEG skal bli spottet!(Apostlenes gjerninger 5:1-11)

Blodet til YAHUSHUA ha MASHIACH på Golgata skal enten frelse eller ved å fornekte eller nekte gaven på Golgata så er du fordømt. Det ene eller det andre, for noen er gaven gitt på Golgata som en velsignelse og de skal kjenne evighet i Himmelen. For andre , MIN gave JEG ga på Golgata skal bli som en forbannelse for de avstøtet den eneste veien til Himmelen, den eneste veien til tilgivelse. Ved å gjøre det aksepterte de satan og helvete og alt det har å tilby. Ve til de som i disse ende tider aksepterer satan og et liv i ugudelighet, for ditt liv vil bli fruktløst og hver velsignelse du har skal bli avkuttet. Men til dem som prøver og holder MINE Bud, ikke har noen andre Guder enn YAHUVEH og YAHUSHUA og bare hører på stemmen til RUACH ha KODESH og følger ikke etter forførende ånder. Ditt liv vil bli fullt av velsignelser på jorden og i Himmelen. JEG skal aldri forlate eller etterlate deg. Bare tro. Kast ikke din tro vekk ettersom du ser den kommende Dommedag.

*************

Sånn er det skrevet, sånn er det talt på denne Jan,25,1999,12:00 P.M skrevet, talt gjennom denne Tjenestepiken, Barn, Kriger, Brud til YAHUSHUA Messias

Apostel Elisabeth Sherrie Elijah