Profeti 25

Amerika, MIN H?nd Er Satt Mot Deg!

Talt til dette leirefart?yet,
under salvelsen av RUACH ha KODESH
til Apostel Sherrie Elijah,
2. desember 1998

2. des. 1998, ba jeg med en annen Profets?ster, hun ringte meg p? telefonen og RUACH ha KODESH Sin salvelse kom p? begge av oss. Vi begge kunne f?le sinnet og sorgen til YAHUSHUA. Dette p?gikk i timevis. S? begynte jeg ? be i tunger. Tolkningen kom med dyp gr?t (hulket dypt innenfra). Dette er f?rste gang noen av oss kunne tolke hverandres tunger. En ny gave. Vanligvis kan jeg bare tolke tungene av RUACH ha KODESH som er gitt til meg, og bare n?r Gud tillater det. I kveld tok en ny gave plass.

Ordene hun talte som jeg skrev ned, inkludert etter denne beskjeden, er alt det jeg kunne forst?. Selv om hun talte i andre tunger, av RUACH ha KODESH sin gave av tolkning, h?rte jeg noen ord p? engelsk. Vi tror at andre profeter vil v?re i stand til ? sette sammen denne beskjeden til menneskene. Profeter, v?r s? snill, les og be om forst?else av ordene hennes, noen vi ikke har fullstendige setninger for. Jeg talte under salvelsen og disse ordene kom ut, at jeg kunne tolke.

Hvorfor RUACH ha KODESH holdt tilbake denne Profetien for alle disse dagene vet jeg ikke. Vanligvis slipper jeg dem ut umiddelbart, men noe er annerledes med denne Profetien. Vi slo opp ord som vi ikke visste og fant 5 spr?k! Bibelen sier at vi taler i tunger av mennesker og engler! Jeg visste aldri i den samme Profetien at RUACH ha KODESH taler p? mange forskjellige spr?k! Detter er de spr?kene mellom begge av OSS: fransk, spansk, gresk, indisk, portugisisk, WOW! For en fantastisk Gud vi tjener! Jeg skulle vanligvis talt ordet Horenda tre ganger p? rad.

Det f?lgende er hva RUACH ha KODESH talte til meg p? den 2. desember 1998.

* * * * * * *


?deleggelse og gr?t kommer. Likevel vil Bruden som venter p? MEG, YAHUSHUA, ikke tillate at satan ber?rer. Hold fast p? din tro, ? stole p? din tro er s? mye JEG, din Gud, skal beskytte deg. H?r skrikene. Se over landet og du skal se ?deleggelse s? langt som du kan se, men ikke for MINE Barn, ikke MINE Babyer, ikke MIN Brud. JEG skal skjule deg under MINE vinger. Du m? g? med tro og ikke med synet. Hvis du n? tror det er vanskelig ? g? med tro og ikke med syn, hvor mye vanskeligere vil det bli for dem som m? smake p? MIN vrede?

?h MINE Babyer, ?h MIN Brud, JEG kommer for ? bringe deg hjem ved MIN side. Du skal ikke g? i ?deleggelse, MINE Babyer, MIN Brud. Du som er klar, venter og lever Hellig, JEG skal bringe deg hjem. De som ikke er klare, venter, og lever Hellig, du skal se ?deleggelse p? denne kommende dagen. JEG sender ut denne tjenerinnen med frisk manna fra himmelen denne dagen. Det vil v?re andre som tilegner seg denne manna, for de venter allerede, lever for MEG. De har sin fred i MEG.

Vokt dere, de av dere som spotter og sier at JEG ikke kommer. Det er de som tror Amerika alltid skal vinne. Dette landet, Amerika, behager ikke MEG. Seier for deg skal ikke bli sett. JEG holder MIN nese for ditt land og din ledelse. Stanken stiger til Himmelen. Stanken av din umoral. Stanken av deres politikk. Stanken av deres gr?dighet. Stanken av deres hykleri. Stanken av deres religi?se system. Amerika, du sier, ?VI STOLER P? GUD?, men du tjener ikke en Gud. Hedningene tjener i det minste en gud, likevel er det BEDRAGERSK, de vet at de m? ha en gud!

Likevel hugger primitive et tre og kaller det en gud, i det minste vet de at de trenger ? hedre en Skaper, likevel er det bedragersk. De bare vet at de m? ha en gud ? svare til for hva som er rett og galt. For ? bekrefte skapelse m? du ha en Skaper. Om det er Mohammed, Buddha, Allah, listen fortsetter, i det minste erkjenner og tjener landene til hedningene en gud, selv om det er BEDRAGERSK! JEG skal ha mer n?de for dem, enn for Amerika.?

Amerika, du forbanner MITT Navn! Du forbyr det fra dine skoler og regjering. Deres politiske ledere bruker det for medf?lelse, men ikke for staten. Dine politiske ledere bruker det for manipulering, men ikke for ? tilbe og de l?rer ikke ? adlyde Guden av all Skapelse! Du kaller bare p? MEG n?r det tjener til dine planer. Du respekterer ikke De Hellige Dagene og gj?r styggedommer p? disse Hellig Dagene. Din stank Amerika, n?r opp til Himmelen og JEG holder MEG for MIN nese og du f?r MEG skamfull, for en gang var du MIN, n? tilh?rer du til satan og leker med hans helvetes leker.

Du har solgt din f?dselsrett som var hellig og dine forfedre erkjente MEG og selv de syndet mot MEG. Likevel, hadde JEG n?de for dette landet som var satt unna MIN Herlighet, og likevel hvor lenge siden brakte Star Spangled Banner MEG Herlighet? Amerika, du er en STANK for MINE nesebor. Du har forr?dt din Skaper JEG, YAHUVEH, se p? deg og h?nflir, for du tror at du er en gud.?

Du tror du ikke trenger noen annen gud! Du har satt deg selv opp for ? tilbe deg selv. Dine ?verste politiske ledere, og ja JEG sier, til og med de ?verste ?ndelige lederne, sier at de ikke trenger ? adlyde MINE bud. Din president omskriver MINE bud. Dine politiske ledere er som Sodoma og Gomorra i det Hvite Hus, et sted som var ment ? st? for ledelse i dette landet.

Amerika, du tror du er gud! Men ikke MINE babyer, ikke MIN Brud, dere er MINE babyer, dere er MINE trolovede. Disse ordene varmer ditt hjerte, hvor fienden sitt hjerte er kaldt. Amerika, JEG skal gj?re deg som en papirklump og JEG setter deg i flammer slik at alle kan se. Handelsmennene skal gr?te rundt om i verden for all dine onde handlinger.

Du har v?get ? riste din knyttneve ved Den Allmektige Gud YAHUVEH og JEG skal bunte deg sammen, og de som ikke er klare for MITT komme, opp. Du skal g? en sti som JEG helst ikke vil du skal g?. Du har blitt advart. Hvis du synes det er vanskelig ? g? i tro n?, hvor mye vanskeligere tror du det vil bli n?r du ser skrekken som skal komme? ?h Amerika, flammene av MIN vrede skal omgi deg.

For de som sier de ikke kan stole p? MEG n? for ? frelse dem, for du mangler tro, du vil m?tte vandre i tro ellers skal du D?. Du skal g? p? en sti som JEG ikke vil ha deg til ? g? p?. Du vil g? hvor MIN Brud ikke vil g?. Du sp?r hvor du skal g?? Du skal g? p? en sti av trengsel og bare ved hjelp av ? g? ved tro og ikke ved synet skal du overleve. JEG kaller p? deg i dag, kom inn fort f?r det er for sent. JEG vil at du skal ha tro i dag. JEG vil at du skal ha tro.
Kom inn i Arken. Kom inn i MINE armer.

Hvorfor venter du? Hvorfor g?r du bort? Du som til og med ikke kjenner MEG, du skal betale. Har du noe som helst anelse om smertene? Gj?r deg klar til ? komme til MEG i dag, hjelp med til ? f? dette ordet ut, BE! Advar de fire verdenshj?rnene. Stopp ? bygge dine skatter p? jorden og begynn ? bygge skattene i himmelen. MIN Brud skriker om at JEG m? komme. Hvor mye lenger m? JEG vente? Flommen av ondskap kommer. JEG fortalte dem ? gj?re seg klar. JEG taler det n?. Hvor mange tror at JEG vil redde deg? Be om at du blir regnet verdig, at du kommer deg unna MIN vrede som kommer. Ja, YAHUSHUA er MITT Navn. Ja, seieren er deres.

Gj?r deg klar for den kommende krigen. For du som sier at du er ment ? oppholde og g? i MIN vrede. JEG kommer til ? ta MIN Brud bort. Hun er MIN jomfru og har ordnet hennes veke, og har olje i sin lampe, og ekstra olje. For de som insisterer p? ? se at skrekken kommer til deg, skal vandre med tro og ikke ved synet. Mengder kommer til ? bli drept og mange kommer ikke til ? ta Dyrets Merke. De skal l?re p? den harde m?ten, siden de nekter ? h?re n?. De som ikke vandrer med tro skal d?. Ikke frykt, for det vil v?re de som ikke vil tvile p? MEG n?r det ikke er noe mat eller noe vann. Har du troen til ? be til en sten og tro for vannet? Har du tro til ? tro at gj?rme er br?d?

Ser du ikke, MIN elskede? Det er derfor JEG ?nsker ? bringe deg n?r MIN side, til ? bli MIN Brud. Hvorfor venter du? Tror du at JEG l?y? Du trenger ikke ? bekymre deg eller v?re urolig. De av dere som er klare, JEG skal ta deg med hjem, de som er klare og har troen til ? tro at JEG skal holde dem over Dommen og vreden som kommer. JEG holdt Lot borte fra vreden. JEG holdt Noah over vreden. Hvorfor skulle JEG ikke holde MIN Brud over vreden? JEG skal gj?re det, for dem som tror p? det. Hvor din tro er, skal JEG svare p?. Har du tro til ? tro at JEG skal beskytte deg under den tiden av vrede og dom p? denne jorden som kommer? Har du tro til ? tro at JEG kommer og redder deg f?r vreden til Den Allmektige Gud YAHUVEH inntreffer? Frelse er avhengig av din tro. Hvorfor tror du dette er noe annerledes?

Alle er N? beseglet! Det ble bestemt f?r jordens grunnvoll. JEG visste hva valg du ville gj?re f?r du selv gjorde det. JEG er All Visdom og Kunnskap, er JEG ikke? JEG er BEGYNNELSEN og ENDEN, er JEG ikke? Ingenting som du gj?r kan overraske MEG, for det er allerede skrevet ned. Overrasker dette deg? JEG vet hvem som har blitt beseglet med seglet av INNL?SNING og seglet av FORD?MMELSE. Det har allerede blitt bestemt for lenge siden. Det er en bok som utarbeides, som er Livets Bok. To b?ker i en, det er en bok av FRELSE og en bok av FORD?MMELSE.

?JEG ER? Ordet som ble kj?d. Tilbe MEG, ikke boken som inneholder ORDET. MITT Navn er YAHUSHUA ha MASHIACH. En bok er en bok. JEG er ikke en Tora. JEG er ikke en Bibel. JEG er ikke Koranen. JEG er ORDET! JEG er I stand til ? beskytte MITT Ord. Elsk MITT ord, ikke Boken. Hvor mange har Bibler og Toraer, og ikke studerer dem engang? JEG er den store Guden, ?JEG ER?! ?JEG ER? ORDET som ble kj?d. ?JEG ER? ORDET! ?JEG ER? den ?JEG ER?. Igjen sier JEG at, ?JEG ER? ORDET som ble KJ?D. Ikke tilbe Bibelen. Ikke tilbe Toraen. Ikke tilbe Koranen. Din Gud er Allmektig Gud. Tro, og st? fast p? MITT Ord. Tilbe Allmektig Gud, den store ?JEG ER?. For ?JEG ER? ORDET! JEG KAN IKKE LYVE! JEG er ikke en Bibel, Torah, eller Koran. ?JEG ER? den ?JEG ER?!

JEG har skrevet MITT Ord p? din ?nd og sjel. Du har MIN ?nd inni deg. Du vet hva som skjer i Amerika akkurat n?. Det Hvite Hus skal brenne og alle de politiske lederne, de som kjemper imot Allmektig Gud YAHUVEH og YAHUSHUA, skal returnere tilbake til flammene hvor de kom fra. Det er politiske ledere som ser ut til ? v?re kj?d, men de er ikke det. De er styrt og regjert av demoner. JEG har gitt denne tjenerinnen frimodighet til ? tale ut MINE ord og andre profeter bekrefter det samme, ikke fordi de ?nsker ? tale det ut, deres kj?d gr?sser, likevel adlyder de og skriver og taler det JEG sier til dem.

Sier ikke MITT Ord, ?JEG sender MINE Profeter f?r JEG sender undergangen?? La disse ordene bringe tr?st til de med ?ndelige ?rer ? h?re med. De som har MIN RUACH ha KODESH skal leve og ikke v?re i frykt. De som ikke har det, skal frykte og d?. JEG deler MIN sau fra geitene og hveten fra ugresset, slik som JEG delte Abel fra Kain, David fra Saul og Egypterne fra Israelittene. JEG gjorde det f?r og JEG skal gj?re det igjen. Hold din tro p? YAHUSHUA. La INGEN ta fra deg ditt Salige H?p.

V?r klar uansett n?r du tror JEG kan komme. La MEG ikke finne deg slumrende og synde, leve et liv som fariseerens. For MIN Brud m? holde seg ren og Hellig foran MEG. MIN Brud m? v?re en jomfru. Det er krav for MIN Brud. N?r JEG taler om jomfru, betyr det ikke forurenset av menneskeskapte doktriner og religioner. MIN Brud m? ikke ha noen annen kj?rlighet foran MEG!

MIN Brud m? ikke sette sin tro i noen annen gud, men i sin Brudgom. MIN Brud m? tro at JEG skal beskytte henne og JEG skal flykte med MIN Brud. Flukten er hemmelig. Festm?ltidsbordet er gjort i stand, alt er klart. Englene st?r som vitner. Alt det som er igjen n? er ? komme og ta MIN Brud som gr?ter og s?rger og savner MIN gjenkomst daglig. JEG h?rer deg MIN elskede. Ikke frykt, din Frelser er her.

JEG skal ta henne bort fra denne verden uten noe mer forvarsel enn n?r JEG taler gjennom MINE Profeter. V?r advart, du som trodde du hadde ?r ? vende om p?. VEND OM! L?p inn i Arkens d?r! JEG sa at det er to b?ker, og hver eneste sjel er enten funnet i boken av INNL?SNING eller av FORD?MMELSE. Det JEG n? forteller deg er at det er navn som ogs? er str?ket ut.

Det er ditt valg om Navnet ditt er str?ket ut. De som ga sine liv til MEG, deretter tok dem tilbake og d?de i den tilstanden, de sjeler som stoppet ? stole p? at YAHUSHUA skulle frelse dem, benektet MIN Gave ved Golgata. Dem som leser MINE ord og enn? ikke lever av dem, JEG er ikke t?pelig. JEG vet hvem som bekjenner MEG foran mennesker bare for vise frem. JEG kjenner dem som bekjenner MEG foran mennesker og gj?r det fordi de virkelig Elsker MEG. Kirken til hyklerne er fariseerens. De har en form for gudfryktighet og ingen gudsfrykt innenfor. Dette er ikke MIN Brud. JEG vet hvem MIN elskede er. Bedra deg ikke mer. VEND OM I DAG! F?R DET ER FOR SENT!

Det er sjeler som hadde sine navn ved innl?sningssiden, men p? grunn av sin mangel p? tro, og lojalitet til sin Gud og Frelser, ble deres navn str?ket ut! La ikke dette skje med deg! Vokt ditt hjerte og sjel nidkj?rt. Du, som har gitt den til MEG, la ingen f?re deg vill fra ? Elske din f?rste KJ?RLIGHET. Tjen din f?rste KJ?RLIGHET, fortsett ? v?re oppriktig til din f?rste KJ?RLIGHET ellers skal JEG nekte deg som MIN. La ikke noen stjele ditt SALIGE H?P! MITT Ord lyver ikke.

Det du overhodet taler i tro skal du ha i YAHUSHUA Sitt Navn. Hvor mye Elsker du MEG? Vil du da stole p? MEG? Vil du lengte og st?nne etter din Allmektige Gud Herre og Frelser, at din snart kommende KONGE AV KONGENE og HERRE AV HERRENE holder deg over vreden som kommer? Din fremtid er avhengig av din tro. Hvor du tilbringer evigheten er avhengig av din tro. Lytt n?ye og gi akt p? MINE Ord, JEG skal tale til hver av dere p? riktig tidspunkt om hva du skal gj?re og hva du skal si. Bare slutt ? tvile p? MEG uansett.

 

* * * * * * *


Talt til denne tjenerinnen av YAHUSHUA ha MASHIACH, Sherrie Elijah under salvelsen, 2. des. 1998 4:46 og ikke gitt ut f?r 18. des. den andre dagen av bombingen i Irak! SJETTE DAGEN AV HANUKKAH! HAN taler om ? gj?re avskyeligheter p? Helligdager.

Ord vi tolket, men ikke hele setninger. Profeter, v?r s? snill ? be, for dette er i mange forskjellige spr?k. Jeg forsto disse ordene som Elecia talte i tunger. For ? sette dem sammen n?, s? trenger jeg profeters hjelp. Vennligst send en e-post til meg med det du tror denne beskjeden betyr. Vi slo opp ord etter ord og fant betydningen i andre spr?k. Skrekk eller grufull kunne v?re Horenda, det er portugisisk for Skrekk, men det er et slikt sted.?

G? fremover, g? fremover Russland. Viet, v?r forsiktig med kontroll. Enkel landssituasjonskrig er i ?st-Russland. Land i (basil) (kongelig helgenen) land. (Kunne v?rt Brasil?) Tre land, eller tre konger, bare moral I enden av v?r landskontroll. Moral kommer i landet, i tr?bbel Israel. Enden, jeg ser nicome (seier)mange healer, i ende over ser jeg territorium i s?r-?st Kina (Maco) daglig p? r?mmen kommer i landet her, olivenolje, russisk krig, jeg er et moralsk land Midt?sten krig, alder av moral, (more ') moral g? fremover, russer kommer i nicome (seier) ?h min herre nicome (seier) Jeg h?rer bruden hver dag.

Dette er ordene som Elicia tolket da Sherrie Elijah talte i tunger: G? fremover! G? fremover! Midt?sten h?yere h?yere h?yere salvet (casa) hus g?r fremover, huset g?r h?yere. Den onde g?r over i natt. Horenda horrendous du vil vite om det, ved natten. parena nokatea holrenda pocasa Hoya micatina micatina pocashoya. Jeg aner ikke hva spr?k disse to setningene er i, gj?r noen det?
Skrivem?ten er fonetisk stavet.

Click Here For Printable Text
Click Here To Translate Prophecy Into Another Language

 

 

ALPHA & OMEGA ALMIGHTYWIND RUACH HA KODESH WILDFIRE LAST CHANCE MINISTRY

www.amightywind.com  |   www.almightywind.com
Vennligst g? til den andre hvis man er av linjen.

Vi er Sabbatsholdere, Ikke syvendedagsadventister
Klikk Her For Mer Informasjon
Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: http://amightywind.com/indexf/dove.gifBeskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: http://amightywind.com/indexf/dove2.gif
Postadresse og e-post adresser


Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: By Faith Enoch was translated that he should not see death: and was not found, because YAHUVEH had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased YAHUVEH. Hebrews 11:5