Profeti 22

Elskede, ikke la dere bli deres egne verste fiender!

(Elisabeth) Alle av oss er syndere som er frelst av nåde og barmhjertighet og hvis det ikke hadde vært slik, hvorfor skulle vi da ha behov for en Frelser? Det er anklageren til brødrene som anklager dere og fører dere i en skyldssreise. Jeg hører Herren si til dere: MINE Sønner og Døtre dere har blitt deres egne verste fiender! Å dømme dere selv er ikke deres jobb, kun deres Himmelske Far`s jobb! Slutt å fortelle MEG hva jeg har tilgitt og hva JEG kan tilgi, angrer fra fortiden, da disse synder har blitt kastet i sjøen av glemsel. MITT BLOD vasket bort disse syndene for lenge siden. De er så langt borte som østen er fra vesten.

Som til deres siste tanker og overtredelser, de største har vært de dere har utsatt for en omgang som JEG elsker langt mer enn dere kan tør å drømme eller forstå. Noen JEG utøste MITT Blod for og ga MITT Liv for og ville vært hvis det kun hadde vært deg alene. Noen JEG var straffet til det ugjenkennelige for. Den "noen" er deg. Nå slutt å prøve å fortelle MEG at JEG gjorde et mistak da jeg valgte deg. Prøver du å fortelle MEG MIN business? Prøver du å fortelle at JEG lager skrot?

Prøver du å fortelle MEG at du vet mer enn ALLMEKTIGE Gud din Herre og Frelser? Prøver du å fortelle MEG at JEG gjør feiltakelser? Prøver du å fortelle MEG det Blodet jeg utgyte ikke er tilstrekkelig nok til å vaske deg helt ren? Hvorfor vil du ta ditt liv når det ikke er ditt liv å ta? Hvorfor vil du i hele tatt overveie å robbe MEG av gleden av å bevise at det ikke er de stolte JEG velger ut til å tale for MEG i denne verden , men at det er de ydmyke. Det er dem som føler seg uverdige som gjør dem selv verdige ved å vite dette. Du vet dette; Jeg påminner deg kun om det du vet. JEG velger ikke dem som er fylt med deres egen styrke, men de svake , for da blir den svake gjort sterk gjennom YAHUSHUA ha MASHIACH alene. Du kan gjøre hva som helst i YAHUSHUA`s navn. JEG gjorde ikke en feiltakelse da jeg valgte deg til å tale i MITT Navn, JEG er ALLMEKTIGE Gud og JEG gjør ingen feiltakelser.

Hvor lenge må JEG fortelle deg dette? Når vil du høre på MEG? Jeg valgte deg og JEG visste hva slags materiell du ble lagd av og ja hvilke overtredelser som ville friste deg før du ble født. JEG visste hvilke demoner du skulle kjempe mot til og med før satan sendte dem. JEG vet også at MIN nåde er tilstrekkelig i alle ting. JEG vet også, som Paul sa," Jo hardere MIN sønn du prøver å behage MEG jo mer sender satan sine demoner til å angripe." Men vær på vakt mot disse angrepene. Ikke sett deg selv i en situasjon der du bukker under for disse angrepene. Bruk visdommen til Herren som JEG har gitt deg. Du vet hva JEG taler om, hvis ikke, spør MEG, for denne profet som taler til deg har følt alle disse ting på forskjellige måter. Alle MINE sanne Profeter, til og med i de bibelske tider, følte seg uverdige. Hvis du ikke hadde gjort det ville JEG ansett deg som ubrukelig hvis du tror du er tilstrekkelig uten MEG.

Hør MEG MINE elskede Sønner og Døtre. Stopp å prøve å drepe hva JEG har gitt liv og liv mer rikelig. Slutt å motta ånden av galskap. Dem som dømmer dere som gale forstår ikke hva JEG har talt og vist dere. Til MIN hensikt har JEG valgt deg. Dette er ikke en dra tau kamp. JEG VIL VINNE og du vil tape hvis du fortsetter å tvile på det som du vet er sant. Du har blitt advart fordi JEG ELSKER DEG! JEG har kalt deg og det er de som tror du er gal for at du tror JEG taler til deg og viser deg ting som andre ikke kan se. Det eneste gale med deg er at du tror JEG straffer deg for synder som for lenge siden har blitt glemt og tilgitt. Bare satan og du går og fisker der, ikke din Frelser. Slutt å prøve å vaske klær som allerede er rene. Tror du ikke MITT Blod er tilstrekkelig? Du preker det, nå TRO DET!

JEG har mange flere ting å si deg og det skal JEG, men for nå fordøy hva JEG har talt, for det er sannheten. JEG har gitt deg MIN rustning til å stå, MITT Ord til å stå, MITT Blod til å rense og MITT Navn og Blod til å helbrede og skremme bort demonene som torturerer ditt sinn,din kropp og Ånd. Satan frykter denne kraft for JEG har gitt deg salvelsen til å be. Hvorfor tror du ikke på det du ber om? Tror du JEG er døv? Tror du MINE armer er for korte til å utfri deg? Tror du MITT Blod, Navn, Ord og rustning ikke er tilstrekkelig? Dere, MINE elskede, har gjort MEG rasende fordi dere ikke tror på det JEG har talt.

Nå vet du disse sannhetene, så hold fast og slutt å se på bølgene av de besværende sjøer i ditt liv, for dette er grunnen til at du drukner i depresjoner og syndefulle tanker til tider. Istedenfor løft ditt blikk mot MEG din Herre og Frelser YAHUSHUA ha MASHIACH og kom og la oss gå på vannet isammen. Du er smart nok til å vite at JEG ikke mener fysisk men åndelig. Kom og ta MIN hånd og tro men ikke tvil. Legg fortiden bak deg en gang for alltid. Ta hånden på plogen og arbeid i MIN åker og se deg ikke tilbake. En siste ting, du søker å bli beroliget av noen som du har søkt og hvordan kan de hjelpe deg? For å ta vekk flisen i ditt øye må de først ta bort bjelken i deres egne liv. I denne verden skal du ha prøvelser. JA, men JEG har overvunnet denne verden. NÅ TRO DET! Som jeg talte disse ord til MIN tjenestepike Sherrie Elijah sier jeg nå til deg, tal det , lær det og tro det. Trenger JEG å si mer? Slutt å omgi deg med JOB beroligende, for som JOB hjalp de ham ikke, de bare hindret ham og fikk ham til å slåss for den troen han trodde på og fikk ham til å forsvare sin Gud. Dette skjedde med deg også. JEG gir deg en advarsel og ta den i bokstavelig forstand at hvis du dør ved din egen hånd,så vil du stå foran en vred JEHOVAH (YAHUVEH). Så stopp å være din egen verste fiende.

For dere har gjort satan`s jobb og han lener seg tilbake og ler. Nå er det deres tur til å le av satan. Ikke i deres styrke ,ikke i deres kraft, ikke i deres salvelse eller navn, men i Navnene over alle Navn, YAHUSHUA ha MASHIACH fra Golgata og Nasaret og Allmektige Gud YAHUVEH som har jorden til fotskammel. Dere er MINE elskede barn som JEG verdsetter både som sønner og døtre, krigere, og Brud. JEG kommer igjen. Vil du tro det igjen? Vil du tro at jeg er en som belønner dem som har gitt alt for MEG? JEG har MIN belønning med MEG og de har deres navn på dem. Velger dere virkelig MEG til å gi dem til hverandre? JEG har valgt deg men tiden er så kort, ingen tid igjen til å ha selvmedlidenhet med seg selv. Ha heller medlidenhet med dem som ikke er klar for MITT komme.

Ha medlidenhet med dem som tror at JEG vil sørge for dem i Den Store Trengselen og redde dem fra den store vreden som skal komme. Ha medlidenhet med dem som tror de er frelst på grunn av en religion og ikke med et forhold til MEG. Selvmedlidenhet er en av deres største fiender; motsi det idag i MITT Navn. Gå tilbake til å mate MINE sauer som JEG har kommandert dere til å gjøre. Denne dagen har dere hørt MIN stemme, nå iaktta det. Talt denne dag ved en annen profet, Sherri Elijah (Elisabeth), som har følt alle disse ting selv. Men hun vet at tro faktisk ikke er en følelse. Alle dere gjør dere opptatt og mat mine sauer. FORBERED MIN BRUD! Hjelp henne til å være uten flekk av rynke ved å proklamere det som gjør at satan rister av frykt.

For sannheten er at YAHUSHUA ha MASHIACH`s Navn ER SEIER og JEG kommer igjen for å bevise det! ROP DET FRA INTERNETTET; ROP DET FRA HUSTAKENE! Proklamer det i gatene og kirkene, radio og fjernsyn at YAHUSHUA ha MASHIACH ER PÅ VEI! Gabriel har BLÅST i sin TROMPET! Lydbølgene har blitt blokkert med den rasende kampen som foregår i Himmelen nå. Michael og satan og de engelske vertene slåss, godt mot ondt, men godt triumferer alltid. Det er dem som har hørt shofar hornet og dem som ikke har.

Allikevel forteller JEG dere at JEG har gitt advarselen til dem som har hørt hornet, selv om Gabriel`s horn bare har blitt hørt av noen få, til nå, var det kun for å forberede MIN Brud til hennes Brudgoms komme! Vær ikke bekymret at du ikke har hørt shofar hornet til Gabriel ennå for det er til en tilrettelagt tid. Til og med lydbølgene kan kun være blokkert for en tilrettelagt tid. Er JEG ikke den som vet hvor langt Himmelen er fra jorden? Til og med kalkulasjonene av dette har jeg forhåndsbestemt. Fort dere og gjør hva JEG har ordinert dere til å gjøre.

Mye kjærlighet i YAHUSHUA, en tjenestepike, barn, kriger, Brud Profet Sherrie Elijah August 7, 1998