Profeti 20

Pass på fra Horror av Den Nye Kokende Svarte Plagen Som Kommer!

Pastor Apostel Sherrie Elijah Mai 25, 1998

* * * * * * *

YAHUSHUA snakket til meg som jeg snakker til dere nå de samme ordene. Ingenting vil HAN tilate i våre liv lengre som vil bringe fram skam som HAN har kalt oss alle å gjøre og utføre i HANS Navn. YAHUSHUA Selv vil ikke bare være lammet men Løven av Juda vil rive den skamfulle tingen eller personen rett ut av våre liv for å holde oss hellige og aksepterte foran HAM. For hvor mange menigheter faller for skam og synd og ulikt sammenføyd har gått inn og så skal mange flere! Jeg har ikke tapt noenting. Du har ikke tapt noenting fordi vi aldri hadde det i begynnelsen. Det var en løgn fra satan. Hvis vi er sammenføyd med ikketroende og deres navn ikke er funnet i Lammets Bok av Liv og du har gitt ditt liv til YAHUSHUA HA MASHIACH og tjener HAM og setter HAN først og snakker som HANS munnstykke, vær sikker på at den samme Guden som du tjener er en sjalu Gud og HAN vil ikke dele oss med satan på noen måte, fasong eller form. Pappa YAHUVEH Selv vil for ditt eget beste separere deg fra det som ikke er hellig og akseptabelt foran RUACH HA KODESH! (Hellige Ånd) HAN vil gjøre dette raskt nå for Terrah du har rørt opp salvelsen inne i meg gjennom din profeti og sårene som jeg har påtreffet har nok engang gjort meg sterkere som de vil med oss alle. I vårt kjød så føler vi oss nedslått og trampet på og spyttet på, men vi må fortsette å stå opp i Navnet til YAHUSHUA og ikke vårt kjød må stå opp men Ånden inne i oss, da vil det være satan som blir slått ut, trampet under våre føtter i Navnet til YAHUSHUA!

* * * * * * *

YAHUVEH fortalte meg å sette opp dette på alle profetiene fra nå av:Jeg advarte deg for lenge siden Elisabeth, å ikke navngi denne Menighet etter en mann eller ei dame, til og med før det var en menighet.Jeg la det inn i din ånd, for ikke noe av dette er blitt gjort ved din hånd. Ikke noe av dette har kommet fra din munn. Det er født fra YAHUVEH`S munn. Det er født fra YAHUSHUA din MASHIACH`S munn. Det er født fra RUACH ha KODESH din IMMAYAH`S munn. Hvis det kun hadde vært ved din hånd, hadde det blitt mislykket for lenge siden. Det er ved Shkhinyah Glory`s vind som blåser over denne jord, Den Hellige vind av vekkelse, det er ikke ved din pust,ellers ville den ha feilet. (Jesaja 42:8) 2 krønikebok 36:16 Men de spottet Guds sendebud og foraktet hans ord og hånte hans profeter, inntil Herrens vrede mot sitt folk blev så sterk at det ikke lenger var nogen lægedom.

* * * * * * *

For så sier YAHUVEH; i tidligere tid handlet JEG med MINE ulike sammenføyde barn, MINE tjenere, de kalt ved MITT Navn som har sammenføyd segselv med barn til satan gjennom ulikt sammenføyd ekteskap, vennskap, partnerskap, institusjoner, kirker og alle andre former. For din skyld har JEG handlet med deg med tålmodighet og lang tids lidelse. JEG ventet på MINE Barn til å innse hvor MIN RUACH HA KODESH Hellige Ånd ikke er respektert, ikke elsket eller velkommen om det enten er ekteskap, familie, venner, institusjon eller alt annet som ikke er fra MEG, du er ikke i sannhet en del av dem og de har aldri vært en del av deg.

Så mange har gjort gale valg og så får JEG skylden. For når de er skadet og kommer til PAPPA og sier,"PAPPA se på mine blodige sår, se hva de som jeg elsket gjorde imot meg, de som jeg stolte på, de som jeg sammenføyde meg med. Pappa, hvorfor lot DU dette hende? Bryr DU DEG ikke? "Å, MINE Små ja, ja igjen sier JEG til deg at JEG bryr MEG og vil si til deg når JEG åpner MINE armer for deg så du kan løpe inn i dem og klatre opp på din Fars Gud YAHUVEH`S fang og JEG gynger deg i MINE armer, sånn at du kan gråte bitre tårer. For du har spart de opp lenge og når de blir frigitt, da forstår du endelig at JEG ikke er den som sammenføyd deg, som satte deg sammen med ugudelighet.

Det er degselv som har sammenføyd deg til synd av denne verden fordi du ble ett med synd når du valgte å gifte deg uten å spørre MEG om det var den rette ektefelle for deg. Om denne var den JEG sammenføyde deg med før jordens grunnvoll ble lagt for deg? Når du sammenføyde degselv med synd, når du ble ledere over hedningene som valgte å forbli hedninger så lukket du øynene dine sånn at din Far YAHUVEH måtte rive øynene opp for å tvinge deg til å se det du ikke så før.

Du sammenføyde degselv til satan for når dine barn går på avveier og de fornekter MEG og når de var oppdratt den veien de skulle gå, JEG sa,"Når de ble eldre så ville de ikke forlate læren, og så ser du alikevel de barna du lærte opp med gudsfrykt og du undrer hva som skjer? Det er på grunn av du ga dine barn lov til å bli sammenføyd til det ugudelige gjennom TV som de ser på, musikken de hører på, spillene de spiller, vennene som de kaller likemann og skolen de går på.

Du tillot hedningene å lære dine barn i inbytte for en gratis verdslig utdannelse, så kommer du til MEG og siterer denne skriften,"Tren opp ett barn på den måten han skal gå og når de er gamle så vil de ikke gå ifra læren," og når du har tillatt det ovenfor så feilte du treningen. Når du stoppet bibel studie og stolte på at de ba deres egne bønner, når du giftet deg og ikke søkte hvem som skulle bli faren eller moren så har du sammenføyd det å komme over degselv.

Når du hører MIN stemme si,"Separer,"så har MIN nåde blitt kastet tilbake i MITT annsikt og da må du separere fra det som søker å stjele din sjel! Hvis dette ikke er gjort frivillig som et ståpunkt for Hellighet da vil JEG gjøre hva JEG har demonstrert her og på mange andre måter, det vil bli YAHUVEH`S HÅND som vil rive deg ut av fiendenes ulik sammenføyde fangenskap. JEG vil ikke lengre dele MINE tjenere, barn og Brud med satan! For hvis du har hørt MIN stemme si,"Men dette er min venn, dette er min ektemann, dette er min hustru, dette er mitt barn, dette er min kirke, dette er min jobb," og hvis du ikke adlyder så sørger JEG for hva JEG må gjøre.

Dette er landet som sier abort er lovlig og nå blir mennesker sultet til døde når det blir nå mye dyrere å ta vare på syke og aktiv dødshjelp vil bli mer vanlig enn aldri før. Veldig snart vil lover bli godkjent som forlanger at doktorer må drepe ellers vil deres lisens bli tatt bort fra dem. Doktorer, det er mye bedre for dere å nekte enn å få MIN vrede over dere for at dere avsluttet et liv som dere ikke hadde noen rett til å avslutte. JEG alene har denne retten for JEG profeterer til dere nå, på denne tiden er det de alvorlig syke eller de som er veldig handikappet eller de eldre men gjennom dette fartøy sier JEG at veldig snart vil det bli de som er mentalt tilbakestående eller mentalt syke som vil bli drept.

Dr. Kevorikan er ikke et menneske, han ser ut som et menneske men de med øyne å se og ører til å høre kan se demonen som spotter fra hans øyne og formen på hodet hans ser ut som et skjelett. I sannhet han er navngitt Dr.Død og hans ånd av mord og selvmord har han bringt med seg til U.S.A og til verden og til dem JEG har salvet til å redde liv gjennom hendene til doktorer og de som har kunnskap til å redde liv vil bli tvunget til å ta liv.

Ingen har rett til å ta liv foruten HAN som gir liv og JEG, YAHUVEH, ER den eneste som gir liv og har autoritet å ende liv. Hvis ikke MINE lover sier det, ikke ta denne synd på dere selv , fordi det er ikke bare en kropp som er død men en sjel som er sendt til Himmelen eller helvete. til dem som sier,"I det minste kom de da til Himmelen" men fullførte de hva JEG skapte dem til? Var deres oppgave på jorden ferdig, hvordan kan du vite det?

Babyene, MINE skjønne babyer er det noenting som er mer dyrebart enn en baby, enten det er menneske eller dyr? JEG tok tiden å helle skjønnhet og uskyldighet i babyene og så blir de myrdet. Mine dyrebare babyer blir drept mens de reder i sikkerhet i morsliv. Nå om en fremmed gjør dette, verden blir sjokkert når mord blir utført og babyen blir skåret ut fra morsmage i sataniske handlinger, men MINE babyer blir ikke drept av sataniske fremmede, nei, noe mye verre. MINE babyer blir drept av deres egne mødre.

De som JEG tar tid med å legger melk i deres bryster så de kan fore å nære babyene. De som JEG legger ned mors kjærlighet i for å beskytte hennes ufødte og hvor mange av disse som den uskyldige baby vil kalle mamma er forrådt av de samme som JEG kommanderte til å"vær frukbare og former." Ingen tvinger disse mødrene å drepe deres unger; de gjør det helt bevisst. De gjør det selv om JEG har plassert MINE krigere foran abort klinikkene, som vitner om MIN kjærlighet og at det er en annen vei. De gjør dette som en handling av opprør imot den Guden av all skapelse og igjen gir JEG en rystende profeti gjennom den JEG taler ut ifra. Verden vil kalle henne en dåre helt til hva JEG sier skjer og det skal bli deg som myrder MINE babyer i deres abortklinikker, du som selger deres aborterte kroppsdeler og lager kosmetikk og bruker dem til andre ville ting.

Dere mødre som tillater babyenes kropper ikke å bli gravlagt men kastet i søpla. Du krysser gata eller sjuler deg fra MINE Barn som snakker MINE Ord og ber deg om ikke å gjøre denne ville handling. Satan frykter kraften til bønnene så mye at han bruker sine egne folk som selvmordsbombere til å bombe klinikker og myrde doktorer sånn at lover kan bli vedtatt som sier at MINE tjenere ikke har lov til å være nær dem som har tenkt å utføre denne mord handlingen på babyene som stolte på moren deres og som stoler på MEG å beskytte dem fra dette ondskapet.

Å hvor mange ganger JEG har angret på at JEG ga deg en fri vilje, men så visste JEG hva som ville skje for den Guden du tjener er all kunnskap, er JEG ikke? JEG profeterer dette nå gjennom denne tjenestepiken Sherrie Elijah, det skal bli store synkehull som skal åpnes opp under hver abort klinikk på jorden og når det skjer så vil du vite at det er Gud av Skapelsen og ikke menneskehånd som har gjort dette.

Alle mennesker i klinikkene som er delaktige av denne onde frukten av mord kommer til å dø og jorden skal åpne seg opp og et stort jordskjelv skal riste og abort klinikkene skal falle dypt ned i jorden og så skal jorden lukke seg igjen over dem. Alle de som er i klinikkene skal føres til helvetes tarmer på en måte JEG ikke har gjort siden elgamle tider. Verden kommer til å riste på hodet for de må erkjenne at dette ikke var en bombe fra jorden men en bombe fra Himmelen og Gud av all Skapelse. DEN Store Gud YAHUVEH skal gjøre disse ting og mer fordi dette er et land fullt av ondskap og deres pornografi og deres prostitusjon og alt annet ondt.

JEG vil gjøre tegn og under for å vise frem MIN Vrede på alle som tør å vise frem denne ånden av Sodoma og Gommorah i MITT annsikt! TV stasjoner som har hatt forjeneste på porno og all form for spotting av MEG og radio stasjoner pass på for du har bygget et tårn av babel og tror ingen kan rase det ned men JEG skal. Guden av all Skapelse skal vise hvor svake deres tårn og mottakere er.

Homoseksualitet som har vært i mindretall ser du nå fremvist foran MINE Hellige Barn og deres barn og hedningenes barn sier,"Dette er bare en annen livsstil så lenge det er kjærlighet, hvem skader vi?" JEG skal fortelle deg hvem du har skadet, du har hopet opp MIN Vrede på deg, Guden som bestemte og gav de ti bud til Moses og forbød slike ting og kommanderte en kvinne som lå med en annen kvinne, eller en mann som lå med en annen mann, å bli DREPT sånn at denne ondskap skulle stoppe å spre seg.

De som hadde sex med dyr ble DREPT! Å men nå dette onde landet viser frem alt som er uhellig i MITT Annsikt. Gjør hva du vil så lenge det føles godt er deres motto. Pornografi, homoseksualitet,utroskap er en snare av satan for det har en umettelig apetitt for mere utfoldelse og hor og prøver å overgå den siste akten. Satan søker å ødelegge menneskene mer hver gang gjennom disse åndene. Satan elsker INGEN, ikke engang de som tilbeder ham. Han frister dem gjennom disse syndene og ja belønner dem syndelig nytelse, men på slutten så vil det koste deg din sjel hvis du ikke angrer deg og omvender deg fra disse synder, så vil det ende i fortapelse for evighet og du har blitt advart!

Nå igjen profeterer JEG gjennom MIN Tjenestepike. Det ville gjøre godt for deg om du ber om ører å høre MIN stemme og øyne for å se hva som kommer til å skje veldig snart. Du skal se en ny dødelig sykdom som er langt værre en AIDS for JEG har talt det før men ikke høyt nok. Nå, du må også advare alle de som hører denne beskjeden for de som har en sølvskje og forer MINE Barn og sier at det er ingenting galt med disse tingene nevnt ovenfor. Dette er en ny plage som kommer som ikke skal nå de som lever Hellig og ikke er delaktige i disse tingene, så du trenger ikke frykte. Det vil være en seksuell smittende plage og denne syndefulle verden har slukt agnet som JEG la ned.

Viten om det onde til deres seksuelle apetitt som ikke kan bli tilfredstilt, så Guden av all Skapelse,JEG, YAHUVEH, tillot dette stoffet til å bli oppfunnet. Det nye sex stoffet menneske vil betale hvilken som helst pris for og de vil få seksuell energi til å erobre flere seksuelle partnere. Lysten de vil ha etter hverandre selv om det er samme kjønn eller om de er gift eller ikke, om enn denne pillen eller injeksjonen koster dem en ukes lønn, fordi nå starter det med en pris men når de blir avhengige og de ikke kan fungere seksuelt lengre ettersom avhengigheten er foret, så vil de betale hele lønnen for denne pillen.

Fordi satan vil røre opp en sånn lyst i disse menn det er som flammene i helvete. Det er uslukkelig. De vil ikke få nok seksuell nytelse. Ektemenn vil forlate deres hustruer , hustruer vil forlate deres ektemenn og barna vil så prøve dette, spesielt tenåringer. Hvis du tror barna er opprørske nå, vent til hele ondskapen av hva som er skrytt opp som et mirakel stoff beviser seg å være en forbannelse fra satan, JEG tillot å komme over nasjonen og ja, hele verden. Stor gjeld vil komme, for til og med kredittkort vil vise avhengigheten av dette stoffet.

Når dette stoffet blir stoppet for hvilken som helst grunn så vil det bli en stor nød for seksuell nytelse og ingen måte å fungere uten det, så store kriminelle handlinger vil bli gjort på grunn av dette stoffet så folk kan kjøpe det. Nå igjen MINE Barn har ingenting å frykte for JEG kommanderer deg nå, ha ingen del i dette. JEG har sagt at sex er Hellig når det er med noen som er like sammenføyd i troen til deg ved giftemål, dette er hvor dine velsignelser er. Men løp fra all fristelse for det kommer til å komme reklamer som sier hvor trygt dette stoffet er, JEG har allerede profetert hva avhengigheten vil bli, hvordan hjem vil bli tapt, giftemål ruinert og ja noen av MINE egne barn vil forlate MEG for ånden av hor i dette stoffet. Men så igjen vet jeg ikke hvem MINE sauer virkelig er? Ja det gjør JEG, men advar og snakk ut, det er ennå tid.

Denne tjenestepiken er den første som JEG har utvalgt å tale frem i modighet og uten frykt for motstand. Sherrie Elijah har ingen kunnskap om dette stoffet annet hva JEG sier nå. JEG tillot denne ondskapen å komme så MINE barn ville igjen se at JEG ikke er en GUD som er lett spottet. JEG vil gi denne syndefulle verden et valg til å velge men det kommer med en pris. Nå en til forbannelse skal komme på dette mirakel sex stoffet, den nye guden av denne syndefulle verden. For det skal bli mindre av dette stoffet, så skal de si det blir vanskeligere å få tak i, da kommer du til å se mord over dette sex stoffet. Men den siste og største forbannelsen av alle er, ettersom det kommer inn i homoseksuelle og biseksuelle hender og de går inn i biseksuelle erobringer. JEG profeterer til deg nå en plage som JEG snakket om tidligere som vil bli mye verre i syntomer enn AIDS, mye mer dødelig og smertefullt og INGEN som tar dette stoffet etter MIN advarsel vil bli spart.

Den Svarte Kokende Blod Plagen!

For det skal bli en forbannelse i blodet og brennende feber, sult og ikke mulighet til å spise. Blod renner ut av munnen og det vil bli som om blodet har forandret seg til svart farge og vil verke frem fra åpne deler av kroppen. Menn og kvinner skal få dette fra EN seksuell erobring med en som har dette, JEG sier igjen, hvis dette var MIN profet som talte frem og din ånd vil allerede vitnet denne fakta til nå, EN, hører du MEG, EN, JEG repeterer igjen seksuell erobring er alt som skal til og denne plagen skal komme på dem på samme måte som dette mirakel stoffet har kommet over denne verden uventet og i hast og det vil ikke bli NOEN KUR JEG repeterer selv om de omvender seg på sitt dødsleie.

JEG har helbredet AIDS for uskyldige har hatt blod overføring og blitt smittet og JEG hebredet noen av dem, men denne sykdommen stammer fra sex med aper. Er det underlig hvorfor menn har sex med menn, en annen pervers handling, en styggedom i MINE øyne, overførte det gjennom homoseksualitet? Men så vandrer denne sykdommen i blodet. Så skal også denne nye plagen gjøre fordi Blodet til YAHUSHUA HA MASHIACH var fornektet og det er frelse i det Blodet, så hvorfor skulle ikke JEG forbanne blodet av dem som spotter MEG når JEG ga MIN Sønn YAHUSHUA HA MASHIACH til å være deres Blod Offer, visste hvor få som ville være takknemlige.

JEG har helbredet AIDS men ved denne ende tids plagen så vil ingen bli legt. Selv om de angrer seg og aksepterer det frelsende blodet til YAHUSHUA så vil de bli frelst men dø for de skal høste hva de har sådd. Selv om kroppen dør så vil sjelen komme til Himmelen hvis de har i sannhet angret og snudd om fra synd, elsker og tjener YAHUSHUA, å forstå HAN betalte prisen for deres synder og vasket dem rene med HANS frelsende Blod.

De som gjør dette igjen vil dø men deres sjel vil bli frelst og for å vite om de i sannhet er lei seg så vil du se dem med denne Svarte Kokende Blod Plagen vitne om MEG og advare om å snu seg om fra seksuell synd og uhellige liv. Men ingen JEG repeterer og dette er nytt igjen fordi JEG bruker ikke ofte å repetere MEGSELV i profetier sånn som denne men følg med når JEG gjør, for dette er også en ny måte JEG profeterer denne dagen. INGEN VIL BLI LEGT! Dette er ende tids plagen du har hørt om. Dette er når menn og kvinner vil ønske å dø og prøver å ta sitt eget liv.

Aktiv dødshjelp vil bli normalt og kirkegårder vil ikke begrave kroppene. Istedet vil kremasjon bli ordret. Forbannelsen av denne fortapelsen går gjennom blodet. For som de fornektet Hellighet og snudde seg til uhellighet , og godkjente lover hvor samme kjønn er lovlig, og promoterte det som var i mindretall og nå en ånd av homoseksualitet går vilt for seg.

Denne sykdommen vil ikke respektere hedninger om de er rike eller fattige, selv det Hvite Hus vil bli berørt av denne plagen. Når du ser disse symptomene så husk denne dagen det ble profetert 4/5-98(Mai 4,1998) og ve til noen av MINE Barn som tror de kan ta dette sex stoffet og at JEG vil forstå. NEI, du vil høste det du har sådd fordi dette er ikke en velsignelse sendt til denne verden men en forbannelse. Nå tal frem hva JEG har sagt.

De som spotter skal få det først. De som klandrer MIN tjenestepike for å tale og advare MINE meldinger vil få det først. De som gjør opprør imot MEG og sier en elskede Gud vil ikke gjøre dette skal få det først fordi JEG kommanderte at sex skulle være Hellig. Menigheter og forkynnere som en gang talte MITT ord faller og har falt og vil fortsette å falle. Sex er bare for dem som er sammenføyd sammen i et Hellig ekteskap for de to Sjeler har blitt en. JEG vil velsigne det JEG har sammenføyd.

De av dere i ekteskap som ikke er hellige som JEG ikke har gitt en vei ut av og du er tvunget å bli i dette ekteskapet for en sesong når JEG sa du ville bli beskyttet fra denne plage, det er det JEG mente. For satan vil ha deg til å gjøre kvinnelige eller menns oppgaver og på grunn av partneren du er sammen med. JEG har ikke skilt deg fysisk ennå, så vil han prøve å dumpe denne plagen på deg fordi JEG har sagt det ikke er noen kur og det tar bare en gang, og hvordan vet du om din make tar dette sex stoffet?

Men JEG taler nå til deg som er gift med en hedning;sutre ikke degselv fordi JEG skal beskytte det som er MITT og du har ingen kontroll over hva din hedenske mann eller kone gjør. Eller hvis du blir voldtatt av noen som er under denne forbannelsen , JEG vil beskytte deg; denne plagen vil ikke komme nær deg. For les MITT Ord, stå på det og vit hvor mye JEG elsker deg, denne forbannelsen er ikke ment for MINE Barn.

Sex vil bli hedningenes gud og har allerede blitt men ikke din. Og vit dette; du vil ikke være i disse ekteskapene mye lengre. JEG vil lage en vei ut for deg, mange vil bli enker, og ektemenn vil se deres hustruer dø foran deres øyne. Skilsmisse setter bare mine Barn i mer bånd, men hvis de velger å skille seg, la dem gå, JEG vil hjelpe deg på måter du ikke vet. Hvis JEG velger så vil JEG skaffe deg en Kristen partner avhengig av hva MIN vilje for ditt liv er, hvert er forskjellig. For tiden er så veldig kort. På slutten, vit dette og husk denne plagen ikke er ment for MINE Barn. Du vil bli beskyttet så lenge du vandrer ved MIN side. Ikke forlat MEG for guden av denne verden.

Ikke rør dette såkalte mirakel sex stoffet! Det vil bli et mirakel men mirakelet vil komme i en form av en elskede Frelser som beskytter alt som er MITT når denne plagen og avhengigheten raser over denne verden. En plage er en straff for ulydighet .Matteus 24:7,Lukas 21:11,Esekiel 5:12, 6:11, 7:15.Jeremiah 14:, 27:13.

Les dette: Frelsens Gud, YAHUSHUA HA MASHIACH, din MESSIAH, har talt frem denne dagen gjennom denne tjenestepiken, ikke hennes ord for hennes ord uten MITT Navn og salvelse av RUACH ha KODESH Hellige Ånd kan ikke skremme en hund. Men MINE Ord som talte denne verden til eksistens og den samme Allmektige Gud YAHUVEH som talte til dem som hører HANS stemme har talt frem denne dag. I raseri kaller JEG frem disse forbannelsene. Det er velsignelse til dem som adlyder og forbannnelser til dem som nekter å adlyde. Advar dem MINE profeter. Snakk høyt så de ikke kan si JEG ikke advarte dem!

Lukas 21:25-36,Lukas 21-26. Vit at MITT Ord vil ikke returnere til MEG tomt. Les skriftene og mediter på dem alle. Det siste JEG har MINE Tjenere minne dere på om er menneskets hjerte som feiler dem for frykt og for å se etter de tingene som kommer på jorden, for kreftene av Himmelen skal bli ristet; Lukas 21:27, og de skal se YAHUVEH`S Sønn YAHUSHUA komme i en sky av stor Herlighet. Og når disse tingene begynner å gå i oppfyllelse, se, løft ditt hode og vit at din forløsning er nær.

Jeremiah 14: 10-18 10Så sier Herren om dette folket: Slik liker de å vanke omkring, de holder ikke sine føtter tilbake. Herren har ikke behag i dem. Nå vil han komme deres misgjerning i hu og hjemsøke dem for deres synder.11Herren sa til meg: Du skal ikke be om noe godt for dette folket! 12Når de faster, hører jeg ikke på deres rop. Når de ofrer brennoffer og matoffer, har jeg ikke behag i dem. Men ved sverd og ved hungersnød og ved pest vil jeg gjøre ende på dem. 13Da sa jeg: Å, Herre Herre! Profetene sier jo til dem: Dere skal ikke se sverd, og hungersnød skal ikke ramme dere, men jeg vil gi dere varig fred på dette stedet! 14Men Herren sa til meg: Løgn profeterer profetene i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem og ikke gitt dem befaling og ikke talt til dem. Løgnsyner og falske profetier og tom tale og sitt hjertes svik profeterer de for dere. 15Derfor sier Herren så om de profetene som taler i hans navn uten at han har sendt dem, de som sier at sverd og hungersnød ikke skal komme over dette landet: Ved sverd og ved hungersnød skal disse profetene bli utryddet. 16Og folket som de profeterer for, skal ligge slengt omkring på Jerusalems gater for hunger og sverd, uten at det er noen til å begrave dem, - de selv, deres koner, deres sønner og deres døtre. Jeg vil øse deres egen ondskap ut over dem.17Dette ordet skal du tale til dem: Mine øyne renner over med tårer natt og dag og holder ikke opp. For jomfruen, mitt folks datter, har fått et svært slag, et ulegelig sår. 18Går jeg ut på marken, se, der ligger folk som er slått i hjel ved sverd. Går jeg inn i byen, se, der er sultens kvaler. For både profet og prest må dra til et land som de ikke kjenner.

For så sier YAHUVEH, dette er MINE Ord som ikke kan returnere til MEG tomme. De skal fullføre det fakta at JEG ikke bare er en Gud av nåde og kjærlighet men også en Gud av allmektig vrede og hevn. Hevnen er MIN sier YAHUVEH, for JEG er Allmektig i Hellighet og JEG laget en utvei gjennom MIN Sønn YAHUSHUA HA MASHIACH, men HAN er oversett og spottet og HANS Navn er forbannet eller så er HAN fornektet. Bare HANS Blood kan vaske synder vekk.

Hvor få har akseptert dette Blodet og selv de som aksepterer det, hvor mange tramper det og kaster det i bakken, spotter og sier nå kan jeg gjøre hva jeg vil. Jeg kan leve med en fot i Himmelen ved å si en bønn og en fot i helvete ved å delta i syndene i denne verden. JEG sier til dere forkynnere som tror at dere kan leve uhellige liv bak lukkede dører og lukkede bank kontoer. De som JEG promoterer JEG også forkaster og JEG vil reise opp andre og gi dem velsignelsene som hadde blitt reservert i ditt navn. For du har en form av gudsfrykt og ingen gudsfrykt inne i deg. Tiden er kommet til en slutt. For ditt liv vil ikke bli spart og folk vil finne ut hemmelighetene du har skjult, skjelettene i ditt skap som du drar frem i livet på hverdagen.

Du som kaller deg forkynner, du er ikke noen forkynner for MEG. For JEG bryr MEG ikke hvilken lære du har eller hvilken Bibel skole du tok eksamen på eller hvem som respekterer deg. Hvis du ikke står opp for Hellighet så forkynner du ikke for MEG. Du er ikke forordnet av YAHUSHUA HA MASHIACH. Du er forordnet og har læren til satan og du taler ikke om ting som kan fornærme , så du taler ikke imot syndefulle livsstiler , ikke homoseksualitet, eller pornografi, eller abort. Du taler ikke om viktigheten av ekteskapet og advarer heller ikke mot sex før ekteskapet.

Du taler ikke om å leve Hellig. Det er bare en "god følelse religion" og du har ikke imponert MEG i det hele tatt. Helvete vil bli din eneste belønning og applausen du får på denne jorden. Du skal lide helvetes evige pine for ikke bare ledet løgnene dine deg på avveier men du ledet andre til helvete sammen med deg.

(Jeremiah 15: 1-3 Og Herren sa til mig: Om så Moses og Samuel stod for mitt åsyn, skulde min sjel dog ikke vende sig til dette folk. Driv dem bort fra mitt åsyn, la dem fare! 2 Og når de sier til dig: Hvor skal vi gå hen? - da skal du svare dem: Så sier Herren: Den som hører døden[a] til, til døden, og den som hører sverdet til, til sverdet, og den som hører hungeren til, til hungeren, og den som hører fangenskapet til, til fangenskapet.)

For dem til sykdom vil dø i deres sykdommer og alle vil vite at når dette skjer at en sann Profet av MEG har talt, hvis disse ting ikke hender, da vil du vite at hun profeterte falskt. Men JEG sier deg at disse ting som hun taler kommer til å hende og du skal leve å se denne horror skje. Men de som er MINE ,som ikke fornekter MEG, som står for Hellighet, uansett å upopulert det måtte være, eller hvilken pris du måtte betale, JEG sier til deg."Tro en profet og så skal du blomstre," og nå igjen sier JEG til deg," Tro denne tjenestepiken MIN og det er MIN RUACH HA KODESH som gir henne disse ordene som hun hører som JEG taler og fordi du trodde dette, så skal du bli spart den horror som kommer snart."

JEG elsker de som er kalt ved MITT Navn, som holder MINE Bud, å leve Hellig som JEG er Hellig, vasket i MIN Elskede Sønn`s frelsende Blod, å hjelper å spre disse profetiene til fjernt og nær, støtter dem som taler frem disse ting med dine finanser så vel som dine bønner. For de kan ikke arbeide som denne verden arbeider, for de må tilbringe tid med MEG for å HØRE MIN stemme, deres jobb er å gjøre sånn som denne tjenestepiken og så mange andre gjør, verden vil ikke tro at de kan klare en verdslig jobb, heller ikke ville de hatt tid til å gjøre en, så JEG reiser opp andre som vil klare å arbeide og gi tiende og gaver for å være sikker på at MINE profeter er matet og får husly og har finanser til å reise og tale disse beskjedene i egen person under MIN salvelse, for tiden er så kort.

Du ser JEG fortalte deg, du er ett minutt til midnatt gjennom denne profeten, men hva du ikke vet er hva som hender på 59 sekunder ,58, nedtellingen gjør at ilden til forfølgelsen vil stige varmere. Dere trenger hverandre. Igjen sier JEG ikke flere ensomme ryttere. Men så mange av dere tror dere ikke trenger noen mennesker til å dekke deres rygg nå som dere entrer inn til territoriet som satan har tødd for seg selv. Samle dere sammen spesielt i disse ende tider.

For JEG forteller deg dette, du vet ikke hvilken midnatts time JEG kommer, vil det bli 12:00 am eller vil det bli 1:00 am og det er mange timer før morgenen kommer, så hvilken time kommer JEG? Vær på vakt og be og la MEG se du gjør arbeidet til din Himmelske Far, lev Hellig som din Gud er Hellig, hvis ikke kommer JEG å finner deg sovende på jobben. Hvis JEG kommer og du ikke vil at JEG skal komme tilbake så tidlig, du har dine egne planer og ting å gjøre. Vær ikke urolig; JEG kommer ikke tilbake for deg!

JEG har gitt denne advarsel for igjen sier JEG midnatts timen nærmer seg. La MEG ikke komme som en tyv i natten og fange deg uten at du vokter. Det onde vil bare vokse mer ondt, det Hellige mer Hellig. JEG separerer dem som nå er forutsbestemt for Himmelen og dem som er forutsbestemt for helvete. Fra nå av så er det ett sverd som deler og du vil se MEG dele forhold som JEG har tidligere tillatt. Men ikke mer! Så tro ikke det er underlig når disse ting skjer.

Fordi JEG elsker deg, så har JEG advart deg, JEG har oppmuntret deg og ja denne dagen har salvelsen på dere alle som tror og tar imot dette som din Himmelske Far taler frem ut av denne tjenestepiken vil føle salvelsen av MIN RUACH HA KODESH Hellige Ånd røre opp inne i deg og du skal profetere sterkere og høyere og med mer mot enn tidligere. For dem som leser dette og sier,"I sannhet denne damen er en dåre, ingenting av dette kommer til å skje." Du vil være den første som føler varmen og bekreftelse på MIN Vrede og Hevn!

Talt gjennom RUACH HA KODESH Hellig Ånd salvelse til dette fartøy av leire, Sherrie Elijah for ingen annen grunn enn å bevise at JEG sender MINE Profeter frem med ord om å angre seg og snu om fra all ondskap hvis ikke så kommer Allmektige YAHUVEH`S Vrede til å oppsluke deg.

Sånn er det talt, sånn er det skrevet denne dagen 25/5-98 ferdig 5:49pm. Sånn er det talt, sånn er det skrevet i YAHUSHUA HA MASHIACH`S Navn. Apostel Sherrie Elijah.