Prophecy 2 

MY Wrath Is As Great As MY Love!
Given to Rev. Sherrie Elijah
January 8, 1997Så sier Hærskarenes Herre:

JEG vil vise at JEG belønner dem som flittig søker etter MEG. Bevis MEG og se at dette er det året du har ventet på. Kom sammen rundt om i verden gjennom mirakelet av datamaskinen, link sammen, stå sammen og du skal se en større utstrømming av RUACH ha KODESH(Hellige Ånd)som aldri før.

For du skal vekke opp hverandre`s gaver som har blitt lagt på hylla eller som sjeldent har blitt brukt.Du skal komme sammen i Ånden uten engang å gå ombord i et fly, dere vil bli ett i MEG og gjennom mirakelet av denne datamaskin teknologien som selv om satan bruker den til hans ondskap, så bruker JEG den til og med mere for MIN Pris, Ære og Herlighet. Mine Profeter vil bruke det til å meddele MINE beskjeder så hør etter forsiktig dette året så du vil vite hva å forvente før det skjer. JEG vil sende profetene før JEG sender MIN vrede.

Be om at JEG finner deg i ærlighet å søke MEG, elske MEG og adlyde MITT Ord. For ikke si du elsker MEG hvis du ikke adlyder MEG. Selv om dine synder er vasket vekk med YAHUSHUA`S Frelsende Blod, ikke test MEG fordi JEG vet hvem som er frelst og hvem som bare later som om!

Før fortalte JEG MIN Profetinne med å si at dommen starter med YAHUVEH`S hus! Nå denne dagen 8 Januar 1997, Dommen har begynt i YAHUVEH`S hus på en mer mektig måte enn før! Se og hør etter, vær forberedt. Se at JEG renser ut templene som når MIN Sønn rev opp tempelet, det var av ting som skulle komme, og det har begynt. Onde hyrder og grove pastorer, falske profeter, pass på; stor og mektig vrede kommer deres vei dette året.

Løp mens du ennå kan. Du har gjort ting i MITT Navn, skadet MINE små sauer, slaktet dem og ofret MINE sauer ved føttene til satan, for dette skal du betale. Du har oppmuntret ondskapen og nedslått de rettferdige. Du har sagt at JEG talte løgner, og har sett visjoner, men du kjenner MEG ikke engang. Så hvordan kunne du ha sett MEG eller hørt fra MEG. Du har forført mange og til og med brukt MITT Hellige Ord for fortjeneste og herlighet.

Vær klar til å sloss, for du skal ikke bare sloss mot Allmektige Gud YAHUVEH! Men også MIN nye rase av RUACH ha KODESH(Hellige Ånd)fylte salvende krigere. Hør på deres krigs rop.

De er full av sinne fra YAHUVEH for alt fienden har gjort. De kommer etter sauene som fienden har jagd vekk. Henter dem til føttene til den eneste Gode Hyrde, YAHUSHUA ha MASHIACH(Jesus Kristus)av Nasaret og Golgata! YAHUSHUA ha MASHIACH er HANS Navn og det er på deres lepper, så vel som skrevet på deres panner og hjerte.

JEG autoriserer MIN fem-fold menighet på måter de ikke har kjent og hele tiden vil de høre MIN stemme og se at den Guden de tjener er allmektig i krig. MINE Barn, dere har ingenting å frykte, fordi JEG kjenner MINE sauer og du kjenner din hyrde. Du har ingenting å frykte. Igjen sier JEG til deg, se opp, din forløsning nærmer seg. MITT komme er nærmere enn du kan forestille deg, men fienden vet dette og prøver nå å haste med ondskapen.

Husk på når fienden kommer inn som en flod, så vil JEG reise opp en standard mot dem. De som står bak prekestolene og forkynner til MINE sauer hører MIN stemme. JEG har kalt deg til å bli en kriger for YAHUSHUA og ikke en ynkelig person.

Gi ikke plass for djevelen og djevelen skal ikke gi noen plass til deg. Denne dagen kirken, som ikke er bygningen eller pastoren, men MITT Folk som er kalt ved MITT Navn, må reise seg opp å si, "Vi er krigere for YAHUSHUA ha MASHIACH; vi vet vi er mer enn overvinnere gjennom YAHUSHUA`S Navn. Kampen er YAHUVEH`S, seieren er vår til Pris, Ære og Herlighet til YAHUSHUA ha MASHIACH og YAHUVEH!"

Sist men ikke minst i hvert aspekt så vil du se MEG bringe fra hverandre det JEG ikke bringte isammen, du gjorde det selv. Men det vil ta MIN hånd alene å bringe fra hverandre det som aldri var ment å være isammen. Kan en okse og en mus trekke en vogn? Enda verre, kan en okse og en maur trekke en vogn lastet med frukt? Be til MEG og MIN RUACH ha KODESH vil åpenbare hvor mauren eller musen har blitt bundet til deg. Deretter aksepter hvordan JEG velger, og hvem som helst JEG velger til ikke å være isammen fra deg.

For du har undret hvorfor dine bønner ble hindret, det var på grunn av at noen av dere har vært under ulikt åk på mange forskjellige måter. Dette inkluderer MINE forkynnere og menigheter, så vel som ditt personlige liv. Ingen vil gi opp noe for MIN skyld, som JEG ikke vil gi tilbake minst dobbelt så mye i dette livet og i himmelen. Stol på MEG og vær villig som Abraham gjorde og ha tro. Si,"YAHUVEH, hva som helst som hindrer meg fra å være alt som jeg er kalt til å være, og alt jeg har blitt bestemt til å gjøre, jeg ofrer opp til DEG som et offer, alt som står i veien av DIN perfekte vilje gjort i mitt liv".

Ofre opp til MEG alt det du er, og alt det du ikke er og se MEG gjøre et mektig utfrielses mirakel i ditt liv og det til dine kjære. Dette året vil JEG gi deg begjærene til ditt hjerte for JEG vet begjærene til ditt hjerte er begjærene JEG har gitt deg.

* * * * * * * *

Gitt denne dagen til Pastor. Sherrie Elijah den 8/1/97 gjennom salvelsen til RUACH ha KODESH til herligheten av YAHUSHUA, den ENESTE sønn av YAHUVEH

En beskjed fra Pastor Elisabeth (Elisheva) Elijah:

Be i kraft av RUACH ha KODESH tunger og spesielt etter gaven til å profetere om å reise seg opp i deg. Vi profeter trenger å bli profetert til også. JEG forkynner til andre, men så få forkynner til meg. Kanskje du vil bli en av dem.

Ja et jordskjelv kommer til Amerika også. Jeg har hatt mange drømmer og har sett min stat Indiana nærmest i ruiner. Det vil bli ett 8.9 på richer skala og også på samme tid vil det komme tornadoer og floder. Det vil treffe minst 15 stater sammen med Indiana på samme tid.

Jeg hørte Gud Faderen si i min mest skremmende drøm at folk rydder opp og tror det er over. "Slutt på første runde, nå til runde nummer 2"! Men pris YAHUSHUA, HAN har vist meg i den samme drømmen at selv om få hus vil bli igjen stående, så vil det være som i Moses sin tid og de som tilbeder YAHUSHUA, i ånd og sannhet, deres hus og liv vil bli spart.

Dødsengelen vil gå forbi og ikke røre dem eller deres hjem. Abort klinikker vil falle ned i store synkehull ettersom jorden åpner seg opp og svelger dem. YAHUVEH HAMSELV vil vise hva som kommer til å skje til dem som myrder de uskyldige babyene som ennå er i mors mage.

Homoseksualitet er en pervers ånd av lyst og ikke en medfødt feil men en synd og den er sendt fra satan til å spotte YAHUVEH`S forenende kalt ekteskap! Men igjen vil Allmektige YAHUVEH ta hevn på måter som vil bevise HAN ikke blir spottet lett. Og ve til dem som spotter, fordi YAHUVEH er ikke bare en Gud av nåde og kjærlighet, men av vrede til HANS fiender!

Nasjonene og folket har mistet frykten til YAHUVEH i de fleste deler i Amerika og for de som har; HAN vil gi dem noe å frykte! Men de av oss, Bruden til YAHUSHUA har ingenting å frykte, så lenge vi gjør vårt beste vi kan ved å adlyde HAM, høre HANS stemme, og tilbede HAM i Ånd og sannhet. Advare andre så ikke blodet av Esekiel 3:17-21 blir på dine hender. Ve til dem som hører og ikke lytter. Først vil dommen starte i YAHUVEH`S Hus, deretter hedningene.

Rikdommen til de onde og jobbene vil bli gitt til YAHUSHUA`s sanne barn som tilbeder ham og har tro, og strever med å adlyde ham, og tjener ham , som sprer Evangeliet til YAHUSHUA til frelse for sjeler. Mange millionærer som det aldri har vært før vil reises opp og det vil bli YAHUVEH`S BARN.

Jeg er også kalt til å være en menighets planter og pastor til mange kirker. Dette koster penger som jeg ikke har nå, men jeg har tro i dette før slutten av dette året. Vær så snill å oppmuntre våre brødre og søstre rundt i verden, fortell dem at YAHUSHUA kommer til å beskytte hans menighet på en større måte noensinne. Stå fast og se fiendene falle.

Kina kommer til å få et stort jordskjelv og plager vil bli påført dem, og sykdommer ingen mennesker kan kurere, og de vil lide av dette fordi de forfulgte YAHUSHUA`s barn. Igjen vil YAHUVEH bevise at han ikke er blind eller døv og at han hører ropene til hans barn. Se på fienden som sier at vår YAHUVEH ikke eksisterer. Men pass på satan fordi forløselse for YAHUSHUA`s folk er på vei allerede når dette blir skrevet.

De som forfulgte de ekte Kristne skal bli forfulgt nå. De som har sendt ånder av ødeleggelse, fattighet, håpløshet og død, skal være de som får disse åndene tilbake på seg i en mektig måte. Våre fiender skal omkomme hvis de ikke angrer foran GUD som dømmer alle. Rikdommen vil bli og har allerede blitt gitt til de rettferdiges hender gjennom YAHUSHUA ha MASHIACH! Det vil kun være en kort stund før vår YAHUSHUA kommer igjen og disse pengene vil bli brukt til å høste inn sjeler.

Vår YAHUSHUA kommer! Først må han ha sin menighet klar uten flekk eller rynke. Ingen stolthet i våre Åndelige ledere for det vil bli gjort med kraften til RUACH ha KODESH så ingen person kan ta YAHUSHUA`s Ære. Større salvelses kraft som aldri før, vil komme på hans utvalgte tjenere og store tegn, undere, og mirakler vil komme til de ekte tilbedere ettersom de ser at vår YAHUSHUA ennå utfører mirakler idag på en mektig måte!

Noen vil bli så salvet at til og med skyggen til noen tjenere vil jage djevelen og demonene vekk og helbrede de syke og reise opp de døde for YAHUSHUA`s ære alene. Året 1997 vil bli et vendepunkt for kirkene, de kirkene som avviser den nye vinen vil bli tomme eller fulle av okkulte krefter. RUACH HA KOSDESH vil ikke lenger tolerere isolerte kirker. Vi er alle en og vi skal ikke se noen annen farge enn rød! VI er folket - Vasket i blodet og renset av det frelsende Blodet til YAHUSHUA ha MASHIACH fra Golgata!

Vår brødre eller søstre, uansett hvilken rase , slag eller tungemål er kun de frelst,helliggjort og fylt med RUACH ha KODESH. Vi vil kjenne dem på deres frukter og vitne med deres ånd. Satan har prøvd å få noen raser til å tro de er bedre, det er stolthet og YAHUVEH sier at en av de tingene han hater mest er stolthet.

Han er ikke en som respekterer personer. Han vet hvem som er hans barn. Og hvem som er satans barn. Han vil ikke la sine utvalgte bli forført lenger. Se når de falske faller på en mektig måte og YAHUVEH reiser opp de ekte profetene, evangelistene, pastorene, apostlene og lærere for å erstatte de falske sine plasser.

Og den sistnevnte vil bli mer velsignet en den forrige, for de vil anerkjenne at det ikke er ved vår makt eller kraft, men med kraften til RUACH HA KODESH alene. Gjennom navnet til YAHUSHUA ha MASHIACH og det er gjennom hans Blod forløsningen kommer. Det er salvelsen som vil bryte åk og bånd, gjennom RUACH ha KODESH`s kraft.

Det er mange krigere som har falt.De har ikke mer styrke eller tro igjen. Djevelen har forført dem og de tror YAHUSHUA ikke ser deres tårer eller hører deres rop. Stå på, nå er ikke tiden til å gi opp. De ministeriene du har blitt gitt vil blomstre og alt du har ventet på vil bli en realitet. Ikke gi opp.

Click Here For Printable Text
Click Here To Translate Prophecy Into Another LanguageALPHA & OMEGA ALMIGHTYWIND RUACH HA KODESH WILDFIRE LAST CHANCE MINISTRY

www.amightywind.com  |   www.almightywind.com
Please go to the other if one is off line.

We are Sabbath-Keepers, Not Seventh-Day Adventists
Click Here For More Info

Mailing and Email Addresses


By Faith Enoch was translated that he should not see death: and was not found, because YAHUVEH had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased YAHUVEH. Hebrews 11:5

By Faith Enoch was translated that he should not see death: and was not found, because YAHUVEH had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased YAHUVEH. Hebrews 11:5