Profeti 16

Når de angriper MINE profeter, så angriper de MEG. De stikker en finger i MITT ØYE.
De angriper og erklærer krig på Den Store, "JEG ER", YAHUVEH, YAHWEH alt betyr den samme Gud. Det er bare en Gud Faderen.
Når de angriper MINE profeter så angriper de DEN som sender dem og salver dem. Pass på for JEG vet hvilken ånd MINE sanne profeter er av og det er av RUACH ha KODESH (DEN HELLIGE ÅND)
JEG har lagt MIN RUACH ha KODESH inne i deg; JEG vil vekke opp gavene av dømmekraft. Du skal bli brukt til å avsløre ulvene i fåreklær som er ute etter å forføre , gjøre motløse og stilne MINE profeter. De sier hør ikke ondt, tal ikke ondt, se ikke ondt. Men du kjenner MIN stemme.
Tilrettesett forbannelsen av de tre apekattene. Se ulvene for hva de er.

JEG har sendt din søster for å binde opp dine sår som JEG ikke påførte. Fordi JEG elsker deg MIN elskede. Du søker bare å komme nærmere til MEG, men pass på hvem du lærer fra, døm deres ånd. Din søster Sherrie Elijah som snakker til deg kjenner MEG og JEG kjenner henne, og har vist deg hennes ånd og frukt.
Vær en fruktinspektør fra nå av gå i forbønn og advar de som fienden skader slik som du har blitt skadet. JEG tillot dette for å vise deg hva det føles som så du kan indetifisere med deres smerte. Tilrettesett ulvene som tilrettesetter deg, søk MEG og JEG vil bekrefte hva som blir skrevet nå.
Søk MEG og JEG vil gi deg ordene til å gjøre så. JEG har ledet deg til denne plassen for å undervise til de som har ører å høre med og øyne å se med.
Alle andre vil forbli døve. JEG har gitt deg mange beskjeder. Del hva JEG har gitt sånn at du vil vite det skal bli delt for denne søsteren vil vite det er fra MEG.

Satan er redd for dine profetiske gaver. Men be og JEG vil tale frem ord hun vil rope fra hustoppene og internett. Isammen så vil dere ta tilbake MINE profeter som blir ledet på avveier, kneblet, blindet, døvhet, stillnet, bundet, motløshet og som har sluttet. JEG sender denne profeten for å tale MINE ord og gi deg oppmuntring og bringe deg tilbake til hva JEG har kalt deg til. Mengder vil høre MIN stemme og få bekreftelse i deres ånd ettersom JEG taler frem disse ord. Tal hva JEG har gitt deg. Ikke lenger la noen legge munnkurv på deg. For MIN herlighet snakk ut og ring alarmen. Om enn de velger å høre eller ikke, JEG kaller deg tilbake til kontoret til en profet. Rens ditt øre, ta bindet av øynene dine og ta munnkurven bort fra din munn. Bind opp om deg selv. Gjør det samme for andre. Ernære dem ettersom du vil bli ernært. Trøst dem, oppmuntre dem. For den tredje apekattforbannelsen skal bli avslørt og dem som legger disse forbannelse over MINE profeter, forteller dem å ikke tale om hevnen eller dommen til YAHUVEH. Tal ikke om å angre. YAHUVEH bare oppmuntrer han irettesetter ikke! Løgner, løgner og flere løgner!

JEG sender MINE profeter før JEG sender velsignelser, eller vrede fra Allmektige GUD YAHUVEH! JEG har talt dette frem til deg for å oppmuntre deg og for å fortelle deg å gå tilbake å gjøre hva JEG har salvet deg til å si og gjøre. Det er liten tid så advar folket. Rop ut i modighet så de ikke kan si at de ikke har blitt advart. Advar om profetene som starter profetskoler, som lærer det som de ikke kan lære. Bare RUACH ha KODESH kan salve en mann eller kvinne eller ja, til og med et lite barn å tale frem MINE ord av ild.

Advar om Craig Martin(Vanguard), Andrew Strom(Revivalministry), og Pam Clarke(prophecysite), advar dem, for disse såkalte profetgruppene taler frem løgner og forbanner MINE profeter ved å bruke tre apekatters forbannelse. Pass på bøker autorisert av ulvene som søker å lede MINE profeter på avveier. JEG advarer deg for de har allerede falt i fellen ved å lære falske doktriner. De må angre for å ha vridd og ugyldiggjøre MITT ord. Det er et Så sier HERREN og de mottar det nå.

De forteller MINE profeter å være stille at YAHUVEH ikke snakker som dette. Forteller MINE profeter å være blinde. Fordi YAHUVEH gir ikke visjoner som dette. Forteller MINE profeter å være stille fordi YAHUVEH ikke snakker om vreden til YAHUVEH eller å omvende seg eller dom.
Forteller MINE profeter bare å snakke gode ting og ikke noe for å provosere folket. Løgner og flere løgner! Sier de er ment å lære profetene og allikevel "JEG ER" er den eneste som salver og lærer med MIN RUACH ha KODESH. Pass på de som tar penger for å skrive bøker og selger kunnskap som JEG ikke har gitt dem. Pass på MINE profeter, om løgneren som søker å stenge munnen til profetene. Pass på for hva vil du gjøre uten de sanne profetene som taler frem MINE ord? I disse endetider, så kan ikke profetens munn bli gitt munnkurv som en hund. De må være frie til å tale modig og hva JEG bestemmer skal skje.

Pass på de som søker å legge munnkurv på MINE elskede profeter og apostler og pastorer, lærere, evangelister. Pass på for vreden til den Allmektige GUD YAHUVEH vil kommer over deg og englene til YAHUVEH vil jage deg. La MINE dyrebare profeter være i fred. Deres jobb er ikke av dem selv men det er JEG som sender dem fram som en gave til denne verden. Hvis JEG skulle talt i lydhør stemme, bare hvisket, sånn en kraft ville vært i det hvisket at ingenting kunne bli stående av kraften fra den vinden. MIN sinne er tent mot dem som skader MINE elskede profeter. VE, VE, VE, for du skal svare til MEG personlig og du skal høste hva du har sådd.

Ikke legg munnkurv på MINE profeter lenger. De er ikke hunder til å legge munnkurv på. Det flammende bittet de har påført ved å tale frem MINE ord er ikke deres ord og deres bitt er ikke deres bitt men MITT. Vreden kalt ned er ikke deres sinne, ikke deres vrede, ikke deres dom, men MIN! Ikke hør på noen som sier som disse som er navngitt i denne beskjeden at det ikke er sånn en ting som en sann,"For så sier Herren," De lærer at det er alltid i kjød også. Hvis ordene kommer fra MIN RUACH ha KODESH da er det bare det. Diktert ved salvelsen til RUACH ha KODESH og det er bare ånd og ikke kjød involvert. Kjød er en falsk profet.

JEG har salvet denne profeten som jeg snakker ut av nå for å kalle tilbake MINE profeter som har blitt jagd vekk, overbevist dem at de var falske profeter.
Men denne dagen, hvem vil du tro, mennesket eller Allmektige GUD YAHUVEH? JEG har salvet henne for å binde opp dine sår, la henne forkynne til deg MIN kjærlighet, trøst og MIN sannhet. Kom tilbake! Å krigere som JEG har salvet for å tale frem med en høy stemme og modighet. Tillat denne som JEG har salvet å være som en mor for de unge profetene og de misbrukte profetene. JEG har kalt Sherrie å nære, oppmuntre, binde opp dine sår, lære, elske og krige for din skyld som en løvemor kriger for hennes unger i fare. JEG vil legge et brøl i hennes munn, MITT brøl, og fienden skal løpe i sju forskjellige retninger.

Hun har blitt angrepet for så som det har blitt profetert, 500000 av MINE munnstykker skal reise seg opp og alle skal rope isammen. MINE profeter skal samle sammen og rope i samklang og akkurat som i gamle dager så skal det være for MIN pris, ære og herlighet, et vitne at JEG er den samme og forandrer MEG ikke. Som murene til Jeriko har rast sammen til støv. Som David drepte Goliat. Ikke prøv å forstå, bare tro det JEG har talt vil skje. JEG skal ha deg plassert på muren som en Nehemias men din stasjon skal bli rundt om i verden og du skal ikke komme ned fra å bygge templet til jobben er ferdig. Din jobb vil bli ferdig når JEG kommer igjen, ikke på grunn av noe hun gjør, men på grunn av at hun snakker fram mitt brøl av Løven av Judah.

Gjør dere klar til å løpe fiender, ulver forkledd som sauer men i stedet så sprer du mine sauer. MEN IKKE MERE! JEG har reist opp en som vil avsløre deg og alle dine skjulte motiver. Ikke i hennes styrke men i Allmektige GUDS styrke alene vil de løpe. Hun vil nære deg og oppmuntre deg en gang til så du en gang til vil ha selvsikkerhet på at du er kalt til å være en kriger på muren og å lyde fram MINE beskjeder som et høyt trompetsstøt til alle. Plasser dere selv på muren og tal frem det JEG forteller du skal si.

Kom ikke ned fra muren for noe mann, kvinne eller djevel. Ikke frykt deres ansikter! Ikke frykt deres vrede. FRYKT MIN VREDE! For hvis du ikke gjør hva JEG kommanderer deg til å gjøre da er du i opprør den GUDEN du tjener. Fordi JEG trenger deg til å tale frem. Som din søster taler frem en annen beskjed som vil være et brøl hørt rundt om i verden. Fordi igjen bruker jeg henne å tale hva andre nektet. De ser hva som er galt, og sier det angår ikke meg. La noen andre tale det fram. Fienden og MINE barn skal høre denne trompeten blåse om de vil eller ei. De skal høre! Ikke hindre MINE profeter fra å tale.

Kirkene må slutte å stilne dem. De må slutte å sparke dem ut. Innrøm at du virkelig ikke vil at din synd skal bli avslørt og omvend deg! Ikke stilne eller tro du kan bestemme hvem som snakker og hvem som ikke. Pastorer dere har sørget MIN RUACH ha KODESH. Hvem er du som kan sensurere de som JEG sender? Du sier det er på grunn av at du ikke vil tillate hvem som helst å tale frem som MINE profeter. Hvis de ikke er av MEG så vil JEG avsløre dem. JEG vil vise deg tegnet om de taler frem MINE ord av hellig ild eller om det er en merkelig ild eller okkult ild. La dem snakke! Nei, du trenger ikke å bevislese hva som ble sagt først. Pastorer dere har gått over deres grenser. OMVEND DERE IDAG! Kan ikke RUACH ha KODESH overbevise hva som er av MEG og hva som ikke er.
Pass på for du sørger RUACH ha KODESH! Du vil bli holdt ansvarlig. Du vil vite om de er en falsk profet.

Tegnene av en falsk profet er at deres frukt vil være råtten og korrupt. Også ordet til YAHUVEH vil være vridd på for å omforme seg til deres bildet, ikke MITT bilde. De vil være full av stolthet. De vil selge gaven til RUACH ha KODESH til den som byr høyest. De vil lede til en annen YAHUSHUA(Jesus Kristus);til og med de onde bruker MITT navn. Mange onde har gått fram i MITT navn for å søke å ødelegge MINE profeter. Men de er dem JEG skal ødelegge. MINE fiender, selv om dere ser så bra ut, så kjenner JEG alene deres hjerte. Omvend denne dag for dere har blitt advart! Talt denne dag gjennom MIN profet Sherrie Elijah 4:00 PM 2/6/1998, igjen når JEG har tid inkludert så pass på for nå er du holdt ansvarlig for hva du vet. Hva vil du gjøre med det? JEG vet det allerede!

Vær så snill å inkludere det personlige under når du lopierer for det viser hvor sinna djevelen er for at jeg leverer dette ordet fra YAHUVEH.

Personlig notat!! Hver gang jeg blir gitt en profeti i det siste så har YAHUVEH konfirmert hva som har blitt talt. Dette var ferdig 4:00 pm og klokka 5:25 pm ble jeg angrepet 2 ganger muntlig. En fra en forkynner jeg hadde kalt venn og til og med ledet deg til denne nettsiden som jeg vil ta bort hans navn snart, for han har sørget RUACH ha KODESH. Han skrev til meg og sa at jeg skulle ta bort hans navn fra email listen når jeg sender profetiene ut. Han tror jeg er påtrengende å gjøre det uten hans samtykke. Beklager Pastor Steve C. jeg trodde vi var av samme ånd. Ser ut som jeg hadde feil. YAHUVEH er din dommer. Han visste hva du kom til å gjøre, prøvde å skjemme meg ut foran andre krigere av YAHUSHUA. Jeg trodde du ville bli velsignet og du ville vite hva YAHUVEH talt. Jeg sletter ditt navn for godt fra adresseboken. Du vil ikke høre fra meg igjen.

Men jeg er sikker på at en dag så vil YAHUVEH påminne deg om hva du har gjort denne dagen. Ved dette skal du kjenne for den kjærligheten de har for brødrene. Din frukt viser seg. Jeg ber du omvender deg. Og dessuten, når du søkte tilrettesette meg, noterte jeg at du ikke fikk noen andres tillatelse til å emaile dem. Utøv det du taler. Dessuten, hvor i Bibelen trengte en Profet tillatelse til å tale frem Allmektige YAHUVEH`s profetier? Den største delen av bibelen ville ikke ha blitt skrivt. Denne profeten nekter å bli kneblet, bundet, stilnet, eller blindet av en mann eller kvinne eller djevelen som sender dem. Denne profeten søker bare å se klart og høre klart hva RUACH ha KODESH taler frem. Vær så snill YAHUSHUA å ikke la noen ting bli talt eller skrivt gjennom dette redskapet som ikke i sannhet Så sier YAHUVEH!

Støter noen som ikke vil høre, opplyser andre som vil. Profet Sherrie Elijah, Alpha & Omega AlmightyWind, Holy Ghost Fire Church. I kjærlighet din søster, et ødelagt redskap av leire men mektig kriger og Brud til YAHUSHUA. 2- 6-98 4 pm