Profeti 139

Kom Frem Israels Brud
DEN HELLIGE ÅND Viser SEG!

Talt under Salvelsen av RUACH HA KODESH
Gjennom Apostel Elisheva Eliyahu

Mottatt 11.april; Utgitt 17.mai 2018

Sefirat HaOmer Dager 12 & 48


Yom HaShoah | Minnesmarkeringen av Holocaust | Nisan 27
Dag 12 Sefirat HaOmer 2018 | Kveld 11.-12.april


Sh’loshet Yemei Hagbalah | Tre Dager med Seperasjon | Sivan 4-6
Dag 48 Sefirat HaOmer 2018 | Kveld 17.-18.mai | Sivan 4

2.Mosebok 19:11

og holde seg ferdige den tredje dagen. For da vil YAHUVEH stige ned på Sinai-fjellet mens hele folket ser på.

* * * * * * *

Nedenfor er Profetien slik den kom frem

med Profeten Ezra & Elishevas «Hellig Tungetale», som GUDS ÅND gir uttrykk (Apostlenes gjerninger 2:3-4) av himmelske eller jordiske språk (1.Kor 13:1). Elisheva taler ut i tungetale som frembringer Profeti (1.Kor 14:6). Ezra begynner bønn med tungetale i forbønn (Rom 8:26.27; 1.Kor 14:15).

Dette inneholder GUDS HEBRAISKE NAVN:

YAH/YAHU הי er GUDS HELLIGE NAVN, som i «Alleluya» eller «HalleluYAH», הי-וללה som bokstavelig talt betyr «Lovpris YAH»:

YAHUVEH/YAHWEH ה -ו-ה-י GUD FADEREN;

YAHUSHUA/YAHSHUA עושוהי GUDS ENBÅRNE SØNN–

(HA MASHIACH חישמה betyr «MESSIAS»; ELOHIM betyr «GUD»).

Åpenbaringen om «SH`KHINYAH HERLIGHET» הראפת הינכש

som er det PERSONLIGE NAVNET til RUACH HA KODESH שדקה חור,

(som på norsk er «DEN HELLIGE ÅND») – er også på denne siden.

(HA SH`KHINAH הניכש {SHEKINAH} er hebraisk for GUDS VEDVARENDE, GUDDOMMELIGE NÆRVÆR.)

I tillegg betyr ABBA YAH הי אבא «FADER/PAPPA YAH»

og IMMA YAH הי betyr «MAMMA YAH». På hebraisk ER GUDS ÅND kvinnelig/feminin, som blir henvist som «HUN», og blir reflektert på denne måten i Profetien & Skriftlige sitater nedenfor.

Skriftsitatene er KJV/NKJV eller CJB med mindre annet er angitt.

* * * * * * *

YAHUVEHS Advarsel som skal legges til før Profetier:

JEG advarte deg for lenge siden Elisabeth [Elisheva],

om å ikke nevne dette Departementet etter en mann eller en kvinne.

JEG la det i din ånd selv før det var et Departement.

For ingenting av dette har blitt gjort av dine hender.

Ingenting av dette har kommet ut av din munn.

Det er fra Munnen til YAHUVEH som har gitt føde.

Det er fra Munnen til YAHUSHUA, din MASHIACH, som har gitt føde.

Det er fra Munnen til RUACH HA KODESH,

din IMMAYAH, som har gitt føde.

Om det hadde vært av din hånd, ville det ha mislyktes for lenge siden.

Det er av SHKHINYAH HERLIGHETS VIND som blåser over jorden, DEN HELLIGE VIND AV VEKKELSE.

Det er ikke av din pust, ellers ville det ha mislyktes.

«JEG ER HERREN YAHUVEH, det er MITT NAVN. JEG gir ikke MIN ÆRE til andre og ikke MIN PRIS til gudebilder». Jesaja 42:8

(Profeti 105)

I juli 2010, sa YAHUVEH å legge til følgende, som en advarsel til dem som spotter:

Men de spottet GUDS Sendebud, foraktet HANS Ord og holdt HANS Profeter for narr, inntil YAHUVEHS harme mot HANS folk ble så stor at det ikke fantes boteråd mer.

2 Krønikebok 36:16

Så, i juli 2016:

Ve alle som våger å prøve å skade – disse to Salvede. Du vil angre den dagen du ble født. Rør ikke MINE Salvede og gjør heller ikke disse to Profetene noe skade (se Sal.105:15; 1. Krøn.16:22). Det ville vært bedre for deg hvis JEG, ABBA YAHUVEH, rev ut tungen din!

(Profeti 128)

Og fra Profeten Ezra:

Jeg advarer dere alle – de som kommer mot dette Departementet OG DISSE PROFETIENE og Elisheva og meg, alle forkynnerne av AmightyWind Departementet—jeg advarer dere nå, «Rør ikke YAHS Salvede og gjør ikke HANS Profeter noe ondt» (Sal.105:15; 1.Krøn.16:22), for at ikke YAHS Kjepp av Vrede skal komme over deg. Men for de som er velsignet og er en velsignelse for dette Departementet og er trofast, og som tar imot Profetiene, mye velsignelser vil komme over deg – alt for å beskytte det som tilhører YAH i YAHUSHUAS NAVN.

* * * * * * *

PROFETI 139

KOM FREM ISRAELS BRUD | DEN HELLIGE ÅND Viser SEG!

Dette ble spilt inn via lyd/video. Her er transkripsjonen.

Bønnen Begynner:

Ezra: HIMMELSKE FAR, vi kommer foran DIN Nådens Trone for å tale – [slik at] DERE kan fortelle oss hva som foregår akkurat nå, i YAHUSHUAS NAVN.

Vi ber DEG, ABBA YAH, vi ber om barmhjertighet fra DEG, ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA og IMMAYAH, for å frigjøre de mektigste, mektigste engler i Himmelen, og ødelegg alle de falne englene som kommer mot min kone og meg, og denne Menigheten, i NAVNET TIL DIN HELLIGE SØNN, YAHUSHUA.

ABBA YAHUVEH, vi spør om dette i YAHUSHUAS NAVN.

Vi spør ABBA YAHUVEH, om DU kan sende alle forbannelser som kommer mot min kone & meg og alle i denne Menigheten, 1000 ganger mot disse menneskene, i NAVNET TIL DIN HELLIGE SØNN, YAHUSHUA. Amen?

Elisheva: Amen. Ok. Fortsett Elskede. Be i Tungetale. Bli sint.

[Ezra ber i Hellig Tungetale]

Elisheva: [Elisheva ber i Hellig Tungetale] Stå opp, stå opp, stå opp! O ABBA YAHUVEH! Våkne, våkne, våkne! O YAHUVEH!

Jeg vet DU er en GUD som ikke slumrer! Jeg vet DU er en GUD som ikke sover (Sal.121:4)!

Stå opp, stå opp, stå opp! O ABBA YAHUVEH! Hvor mye mer av dette må DINE Hellige [barn] tåle? Hvor mye mer av dette vil DU sette DIN Brud gjennom? Stå opp, stå opp, stå opp! O YAHUSHUA HA MASHIACH! Vår HERRE, GUD DEN ALLMEKTIGE! Vår MESSIAS, SOM utøste SITT BLOD ved Golgata! Stå opp, stå opp, stå opp! O SØTE IMMAYAH! RUACH HA KODESH! Jeg har sett DEG stige opp, jeg så hvor høy DU er!

Stå opp, stå opp, stå opp! Stå opp mot våre fiender! Vi har ikke gjort dem til skade. Vi har vært stille. Vi har ikke angrepet.

Og plutselig så kommer denne mannen – stå opp, stå opp, stå opp! I YAHUSHUA HA MASHIACHS NAVN! Og riv ut tungen hans! Og kapp av hans fingrer! Som ektemannen min sa! Og mer enn det, ABBA YAH, jeg ber denne dagen om at han er død, sammen med paul hellem også!

Stå opp, stå opp, stå opp! Måtte DU samle troppene rundt om i verden!

Stå opp idet de akkurat nå erklærer krig mot denne verden fra himmelen [himmelrommet], fra under jorden, fra forskjellige planeter, og selv fra menneskeheten! Stå opp, stå opp, stå opp! Stå opp, våkne, våkne! Kan DU ikke se at vi roper ut!

Stå opp, stå opp! Åh Hellige krigsherskere! ABBA YAH, jeg spør om DU kan bruke DINE EGNE Hellige engler! For å stoppe dette! Stopp det nå!

Alt fordi Ezra & jeg har gjort det DU har erklært oss til å gjøre! Og det er dette: Vi har erklært vår kjærlighet til hverandre! Vi kommer aldri til å ta det tilbake.

-satan, du kan IKKE rive oss fra hverandre! – du kan IKKE ta det som tilhører YAH, du kan IKKE ta det som tilhører YAHUSHUA, og du kan IKKE ta det som tilhører DEN SØTE HELLIGE ÅND; du kan ikke riste Himmelens Kongeriket!

Stå opp, stå opp, åh MEKTIGE YAH! Vis at DERE er DEN SAMME GUD SOM ødela Sodoma & Gomorra! Vis at DERE er DEN SAMME GUD som beskyttet Lot & hans barn, og likevel gjorde hans kone om til – DU gjorde hans kone om til saltstøtte, fordi hun nektet å adlyde (1.Mos. 18-19).

Stå opp, stå opp, stå opp! I YAHUSHUA HA MASHIACHS NAVN!

Krigsrop fra Himmelen denne dagen!

Beskytt Amerika fra angrepene som kommer mot dem! Stå opp, stå opp! Ikke gjør det for de i Amerika som er fordrevet og umoralske! Ikke gjør det for dem som hater DEG! Men gjør det for dem som er en rest! Gjør det for dem som elsker DEG! Gjør det for dem som holder dine Bud (5.Mos. 6:1-2; 28:13; 1.Joh.2:3-4)! Gjør det for dem som har navnet oppskrevet i LAMMETS Bok av Liv (2.Mos.32:33; Dan.12:1; Åp.21:27)! Ikke la Amerika bli angrepet denne dagen av Russland eller andre land.

Stå opp! Stå opp, O YAHUVEH! Stå opp for å beskytte min ektemann! Stå opp for å beskytte YDS-ene! Stå opp for å beskytte YAHUSHUAS Brud! STÅ OPP! Stå opp for DIN rests skyld! DU har alltid beskyttet DIN rest!

DU avsluttet en krig i Israel på ÉN DAG! DU stoppet denne verden fra å spinne, DU gjorde det. DU stoppet – bokstavelig talt stoppet solen, FAR (Jos.10:11-13).

[Hellig Tungetale] Stå opp, stå opp stå opp! Idet vi ropet ut til GUD, DEG YAHUSHUA, SOM ble korsfestet på et kors, SOM ga siste [dråpe med] Blod, SOM ingen kunne ta livet av, men DU sa, «Det er ferdig» (Joh.19:30), og det var ferdig. Og da døde DU, men DU steg opp igjen på den tredje dagen (1.Kor. 15:3-11)!

Stå opp, stå opp, stå opp! Akkurat slik DU gjorde den gangen! DU sto opp fra de døde! Slik skal DU også reise opp YAHUSHUAS Brud (1.Kor. 15:42-57)!

De kommer til å vite at nå må de kjempe, kjempe, kjempe – alle som har DIN Salvelse, DYREBARE RUACH HA KODESH! Selv om de ikke snakker engelsk, selv om de ikke kan høre meg nå! Så kan de høre meg i den åndelige verden.

Stå opp, og fortell dem om å begynne å be i Tungetale! Uansett hva de gjør, fortell dem å stoppe med det nå! Stå opp og fortell dem, begynn å be i Hellig Tungetale!

Og ha dette i Tungetalen: Fortell dem å be om at De To Vitnende (Sak.4:11-14; Åp.14) blir beskyttet! Fortell dem å be for folket i Amerika, som tilhører DEG! Fortell dem å be, ABBA YAH! Fortell dem å be, ABBA YAH, og gi dem våre navn på sin [tungetale &] i den Himmelske Tungetalen.

Stå opp, stå opp! Stå opp, stå opp!

Åh, erklær krig i Himmelen akkurat nå! Erklær krig mot de som prøver å ødelegge DITT Departement! Erklær en krig akkurat nå, mot satan og de fordrevet og umoralske, som legger ut sine engelske videoer! ØDELEGGELSE OVER DERES DATAMASKINER! DE (datamaskinene) VIRKER IKKE LENGER! LA DEM EKSPLODERE I ANSIKTET! – og alt de gjør!

Stå opp! Vi lytter til advarslene som har blitt gitt til Shengyah! Vi lytter til advarslene som ble gitt i visjonen – visjonene til Shengyah & Christina & Gry, og andre som har talt det ut.

FADER, det er så mange Profeter som prøver å gi en advarsel!

Vi forenes med de som er rundt denne verden! Vi kjemper ikke mot hverandre! Vi ber om nåde, nåde, nåde! YAHUSHUA, vi ber om nåde!

Stopp sirener fra å gå av, krigssirener som gir en advarsel i Amerika. Stopp det nå, stopp Russland! Stopp Kina, stopp alle de asiatiske land! Stopp alle, FADER, som nå prøver å komme mot Amerika!

Jeg ber ikke om det for noen av de som er fordrevet og umoralske! Jeg spør ikke ABBA YAHUVEH om det for noen av dem som er vanhellige. Jeg spør ikke om DIN nåde for dem. Jeg spør om DIN nåde for DIN rest. Jeg spør om DIN nåde for de som tilber DEG, YAHUSHUA. Jeg minner DEG om at vi er DINE, vi er DINE, vi er DINE.

Stopp krigen som pågår nå – satan går foran DIN tid. Tiden er enda ikke inne for å ødelegge Amerika.

Stopp krigen som kommer mot Donald J. Trump, USAs president! Stopp det, FADER!

Lukk fiendenes munn! For alltid!

Stå opp, åh, NÅDENS GUD! Stå opp, åh, TILGIVELSENS GUD! Stå opp, åh, KRIGENS GUD! DU ABBA YAHUVEH, DU er KRIGENS GUD! DU er KJÆRLIGHETENS GUD, DU er NÅDENS GUD! Det gjelder DEN HELLIGE TREENIGHETEN!

Stå opp, stå opp mot denne paul hellem! Stå opp, stå opp, jeg og Ezra erklærer dette: I dag, i dag, i dag! Utrydd han av jordens overflate!

Og la det bli bestemt! Og la det bli oppskrevet i Himmelen!

Har vi ikke fått nok? Vi har forlatt ham alene! Vi har ikke sagt et ord! Vi har prøvd så hardt å ignorere ham!

Nå er tiden for Himmelen å si, ANGRIP. Erkeengelen Mikael! Jeg roper på deg, som aldri har sviktet meg, som er beskytteren til Israels Brud, og beskytteren til YAHUSHUAs Brud! Du er beskytteren til de som er Hellige.

Stå opp! Erklær krig, åh! Åh, Erkeengel Mikael! Og Uriel & Rafael & Gabriel! Og måtte alle De Hellige Himmelske Hærskarer stige opp akkurat nå!

Jeg spør DEG om å stå opp! Stå opp, og stopp krigen! Stopp krigen akkurat nå, som er blitt avgjort [av onde], før det er [YAH] DIN tid for Amerika. La sirenene stoppes som har blitt hørt om i Amerika! Krig! Krigssirener, FADER!

La det bli stoppet! De advarer, men de forteller ikke menneskene hva som pågår!

Åh, ABBA YAHUVEH, jeg ber ikke om nåde for Amerika – for vi skulle omvende oss for å være, for at vi noen gang, for at noen i det hele tatt ble kalt en amerikaner – vi kan ikke kontrollere det vår onde regjering har gjort.

Og det gjelder hvert land rundt denne verden. Regjeringene er onde, men menneskene er ikke det. Nå snakker jeg ikke om de som er fordrevet og umoralske. Jeg snakker om de som er oppskrevet i LAMMETS BOK AV LIV.

Jeg roper ut om nåde bare for Amerika, for denne gang. For DU har erklært meg til å si, STÅ OPP! Og jeg ber om at dette nå blir gjort. I dette øyeblikket, i dette sekund, i denne stund!

paul hellem er ødelagt! Og ABBA YAHUVEH, alle, alle som kaller seg for [fiende] – i YAHUSHUAS Navn – det er mange fordømte SOM IKKE ENGANG ER MENNESKE!

De kommer til oss i form av et menneske. Det ser ut som om de har et menneskeansikt. De siterer til og med Skriftene! Og likevel, HIMMELSKE FADER, så taler jeg til de som kaller seg for kristne; de har ingen Kristus i seg. De er alle rene demoniske, «FREMMED, ROMVESEN» (Enok; Dan.2:43; Ef. 6:12; Åp.12:9) – ABBA YAHUVEH – de som ikke engang har det menneskelige DNA, jeg har Profetiene [24 part 2, 49, 60, 61, 68, 99 osv.] som advarte [om det].

ABBA YAHUVEH, i YAHUSHUAS NAVN, de har nå det syntetiske DNA (Jes.45:9, 11-12). ABBA YAHUVEH, stopp krigen mot menneskeheten! For dem, HIMMELSKE FADER, som tilhører DEG, som har navnet oppskrevet i LAMMETS Bok av Liv.

Åh, ABBA YAHUVEH, jeg ropet ut for dem som har blitt så veldig syk! Jeg vil ikke nevne noe navn. DU vet hvem de er. Den ene etter den andre!

Idet disse onde kaster dødens ånd mot oss, LA DET GÅ RETT TILBAKE I ANISKTET! Og la de Hellige englene jage dem i 7 forskjellige retninger, FADER (5.Mos.28:7)!

PROFETI 139 BEGYNNER

Døden skal forfølge deg, og døden skal legge dere i bakken (Sal. 35:5-8)!

For det er JEG som taler, og JEG ER ABBA YAHUVEH! Og JEG taler gjennom dette leirkaret, som [rett før bønnestund] for øyeblikk siden, ikke engang kunne snakke, og nå har hun MIN Stemme til å si at: JEG erklærer nå, og JEG ER ABBA YAHUVEH. JEG beskytter alltid MIN rest! JEG vil alltid bestykke Israel! Den eneste gangen Israel vil føle vreden er når JEG YAHUVEH erklærer det!

Og JEG forteller deg dette, JEG advarer deg angående dette – satan du krysser YAHUSHUAS BLODSLINJE! BORT MED DEG! BORT MED DEG! Du krigstrommer! Du som nå slår på krigstrommen, du må slutte med det, og du må avstå mot Amerika.

De som kommer mot Alex Jones! De som kommer mot ham – NÅR HAN SIER SANNHETEN!

Ja, til tider har han gjort feil! Men det du så i går kveld, da de demonstrerte ved Det Hvite Hus, den videoen YAHUSHUA fortalte deg å se, Elisheva, hvor Alex Jones advarte om sannheten.

Stå opp & beskytt din president, Trump. Han gjør sitt beste.

Du som kaller deg selv for demokrat, du vet – om du tilhører MEG, og navnet ditt er i LAMMETS Bok av Liv – det som blir gjort mot Amerika, har blitt gjort mot denne mannen.

Uansett hva du tenker om ham! Bry deg nok om Amerika! Og stå opp, stå opp, stå opp og forsvar! Forsvar deg mot det onde som er på vei!

JEG advarte gjennom denne Profeten, Elisheva, JEG advarte for mange år siden: om at Amerika kommer til å bli angrepet i 5 forskjellige retninger – på samme tidspunkt – FN vil komme inn og si, «Vi er her for å hjelpe», og likevel vil de vende seg mot hverandre for å se hvem som først kan ta Amerika!

Stå opp, stå opp, stå opp!

Hver eneste Hellige, Hellige engel!

Elisheva: Jeg, jeg er et barn av DEN HØYESTE, ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA & IMMAYAH! Og ABBA YAH har fortalt meg å fortelle deg om å stå opp.

Profetien fortsetter:

Stå opp, og kjemp ditt aller beste mot de onde kreftene til satans brud, mot de mest onde krefter av de i denne verden, som er full av grådighet og som kun bryr seg om å overta og eie denne verden.

Og nå snakker JEG ikke engang om mennesker. For de kommer ikke av kjøtt og blod, men de kommer med syntetisk blod. De kommer med det å forandre skikkelse (hamløper på norsk, og shapeshifting på engelsk). De kommer i en form av et dyr, som Nebukadnesar (Dan.4:33).

JEG forteller deg dette. JEG forteller deg dette. [Hellig Tungetale] JEG ER YAHUVEH, og JEG forteller deg dette.

Det vil ikke bare være en kort tid. [Hellig Tungetale] Men de som blir gjort om til dyret, og hamløpere og reptilene, og alle de ulike raser og arter av romvesener, JEG forteller deg dette.

JEG ER YAHUVEH og dere tror dere kan kontrollere hva dere har. Dere som drikker blod, dere er kjøtteterne. JEG sier dere dette. [Hellig Tungetale] Nå er tiden inne. JEG, YAHUVEH har reist MEG opp! Du vil ikke kunne skjule deg! Du vil dekke til ansiktet ditt og løpe!

Akkurat slik Adele lever! Sangeren dukket opp i New Zealand, forsøkte å si; «jeg er en av de gode, jeg er ikke en av de dårlige!». Mens hun stod foran publikum, 8 fot høy (ca. 2.5 meter) og det var i avisen! Og likevel tok de det bort neste dag!

JEG sier deg at dette er ekte. Og JEG advarer deg om at dette er ekte.

Dette er en krig som sendes fra satan. Og de kom, og de har vært her (Enok & 1.Mosebok 6, osv.). De er underjordiske. De er under sjøen. De er i himmelrommet.

De er i verden forkledd som menneskeheten, men det er ingen menneskehet i dem. Det er ikke noe menneskelig i dem. Over halvparten, over halvparten av denne verden – akkurat nå – selv om du tror det er ditt eget familiemedlem. De har kommet i forkledning. De har skiftet skikkelse til det du ville ha gjenkjent.

Så JEG sier deg nå at de som vil tro at de hører et Ord fra MEG, hvorfor tror du dette Departementet er under angrep? Hvorfor tror du navnet Elisheva & Ezra blir talt om som et forbannelsesord? Hvorfor tror du det?

JEG har brukt denne kvinnen som en leder i 23 år på internett, og nå setter JEG det i balanse, og JEG har gitt dere en mann, en som dekker dere i bønn, en styrer, leder. Hvorfor tror du JEG viet dem! Og satt dem sammen. De to ble til én.

Det er fordi nå er tiden inne. Du kommer til å kjempe tilbake, slik du aldri har kjempet før. De av dere som har navnet oppskrevet i LAMMETS Bok av Liv, kommer til å be – selv hvis du ikke vet hva en Profet er!

Du vil be for president Donald J. Trump. Du vil be om at Amerika ikke blir angrepet denne dagen. Du vil be for De Hellige Departementene. Du vil be for denne Profeten som nå taler, og hennes ektemann og de som jobber så hardt ved deres side.

Over 45 språk! Ja, JEG sier at nå er det 50. Over 50 Språk! Idet JEG taler nå, har en annen delt Ordet!

Underjordiske kirker er veien å gå, ikke lenger på toppen av bakken. Hør etter, hvis du er i disse kirkene. Hør etter og løp hvis du er i en baptistkirke i Texas. Hør etter & løp, hør etter & løp, hør etter & løp!

Gå & lukk dørene, inntil MIN vrede er over! Og hold Helligdommen i deres eget hjem med deres egne familier!

Pass dere. For uansett hvilken kirkesamfunn/betegnelse de kaller seg, vær forsiktig, pass opp, pass opp. Vokt dere for søndagskirker.

Vær forsiktige, pass opp, pass opp! For DEN HELLIGE ÅND forteller nå, DEN HELLIGE ÅND taler nå ut! Og gir en advarsel til selve kjernen i din sjel.

Du vet om denne Profeten, som ikke er en [vanlig] kvinne. Du gjenkjenner MIN, YAHUVEHS Stemme. Dette er advarselen som skulle komme.

Derfor ble stemmen hennes tatt bort, slik at denne advarselen ikke kunne bli talt ut. MEN JEG, YAHUVEH, ER SKAPEREN AV DENNE RØSTEN! Og JEG, YAHUVEH, ER Salvelsens SKAPER. Og JEG, YAHUVEH, ER SKAPEREN av dette kjødet & blodet som nå taler ut.

Hun & hennes ektemann har advart. AmightyWind.com har advart. I 23 år har de advart. Gå tilbake, gå tilbake til hjemmesiden.

Gå tilbake og du vil se, «Bevis Bak Profetiene!». Og det har akkurat begynt.

JEG forteller dere dette, Åh, Amerika, (dere som har navnet oppskrevet i LAMMETS Bok av Liv, dere er de eneste som vil høre på MEG på dette tidspunktet).

Fall på knærne. Ydmyk deg. Omvend deg for hva ditt land har gjort. Fall på knærne. Omvend deg, be om tilgivelse for hva denne nasjonen har gjort. Det du har gjort for å fornærme DEN HELLIGE SKAPERENS GUD.

Stå opp, stå opp, stå opp og kjemp tilbake! Forsvar din president, og JEG skal forsvare Amerika. Stå opp denne dagen, JEG skal forsvare Amerika. [Hellige Tungetaler]

Deres ekteskap og bursdag er så Hellig – satan hater hvor mange sjeler som kommer til YAHUSHUA etter de Ordene du talte, Ezra, for Høytidene du har vist, for Toraen du har gitt. Du har undervist at dere [Ellisheva & Ezra], som er lik Efraim & Juda, er sammen!

JEG skal ikke ha flere angrep som du har utført, du fordømte, avskum. Det verste nivået av helvete, hvor de falne englene er, som står i Enoks Bok. JEG skal bruke kjettinger og stramme deg enda mer sammen, ikke en gang, ikke to ganger, men på 5 forskjellige måter. JEG har nye torturer som er for de falne englene, mens de roper ut for nåde.

Det er ingen nåde for dem! Det kommer ikke til å være nåde for noen av fiendene til AmightyWind.com.

JEG advarer deg, når du ser en video i søkemotoren, og du ser til og med et ord som tales mot disse to som nå taler ut, og mot AmightyWind.com. Du ser noen form for en advarsel, og du går til nettsiden, JEG advarer deg nå. Når du så mye som hører på et ord som noen sier og advarer om hvor onde de er, JEG advarer deg om at den samme skjebne skal bli din, hvis du så mye som bare hører på videoen!

Hvis du har gjort det ved et uhell, så er tiden nå for å få tilgivelse, JEG har nåde.

Men JEG sier deg dette, hvis du har gjort det med vilje, og du har tatt det onde ordet og spredt det – pass opp, JEG, YAHUVEH erklærer deg nå som MIN fiende!

Når du har gjort dette i uvitenhet og du ønsker å kjempe ved [AmightyWinds] side, og du kjemper ved YAHUSHUAS side og hele HANS Brud, JEG lover deg dette: JEG, YAHUVEH har tilgitt deg. JEG vasker deg med YAHUSHUAS BLOD.

Du er tilgitt, men adlyd dine Ordre og følg eksempelet fra disse JEG kaller for Elisheva & Ezra. JEG skal instruere dem om hva som skal bli gjort.

Ikke hør på Mark Taylor. Ikke hør på ham. For han har solgt seg. Ikke hør på ham. For han vil ikke fortelle deg om å leve Hellig. Han vil ikke fortelle deg denne dagen at den eneste måten Amerika vil bli spart på, er hvis de ydmyker seg og faller på knærne, DE SOM TILHØRER MEG, YAHUSHUA!

Han sier bare, «be, be for Amerika», men han bryr seg ikke om hvilken gud de ber til. Han advarer dem ikke om å omvende seg. Han forteller dem ikke om å være ydmyk. Han forteller dem ikke, han forteller dem ikke.

Slik vet du [at] en sann Profet er [en sann Profet]. De taler kun om Hellighet. De advarer hvor ulvene er. De beskytter sauene og lammene. Dette har JEG satt en Profet til å gjøre.

JEG taler ut MINE Ord gjennom dette Hellige Leirkaret – akkurat nå –

JEG, YAHUVEH, taler Ordene til de som har sendt forbannelsene mot Departementet og mot de som tilhører Departementet. Du tror du kom deg unna [Dommen], tror du kom deg unna med det? paul hellem, du som har selve ordet «hell» (helvete) i navnet!

Åh, men JEG har lekt med deg! Du som en gang kalte deg for ektemannen til Elisheva, du løy, du løy, du løy! Du løy på alle måter! Bare for å kunne være i stand til å ta siden av antikrist! Og for å kjempe mot den eneste JEG har reist opp som er en av MINE Hellige som taler ut sannheten.

Du er en løgner og er sendt rett – rett fra hevlete. Men ikke bare det, du solgte din sjel ikke bare til satan, men du solgte deg selv til de JEG kaller for romvesener.

Ja, romvesener er ekte. Ja, alle slags forskjellige arter av det du kaller et «romvesen» er en fallen engel. Og de er – ikke snille/gode.

De har nå blandet seg. De er nå i uvanlig kjøtt. De kommer til kvinnene mens de sover, (dem som ikke tilhører MEG). Og de har hatt samleie med dem. Og det er over 120 ulike arter.

Det er så langt mer enn 120, JEG vil ikke engang si tallet. For du vil ikke engang tro det.

For JEG sier deg at ikke bare har hund og kvinne [blitt forent] – ikke bare har forskere funnet en måte å kunne skifte kjønn – ikke bare har – satan vist dem måter å pervertere alt JEG har skapt!

Alt, selv vannet, til og med oksygenet er du hindret i å få. Og de forurenser det, og du tror at du puster inn oksygen og likevel inneholder det all slags kjemikalier som tar liv.

De vil ha jorden til seg selv. De falne englene vil ha jorden til seg selv – lucifer vil ha jorden til seg selv.

Under sjøen er det en annen hel rase. [Hellig Tungetaler] Under bakken – og JEG snakker ikke kun om helvete! De har skjult seg i skyene – det er ikke sanne skyer.

Du advarte og du advarte om «chemtrails» (kjemikaliespor). Om at [romvesener & planetarisk ingeniørarbeid] er åh, så mye verre enn noen chemtrails!

Du ser mot solen og hvor mange av dere sier, «Du store min! Solen har forandret seg. Hvor er den gule, hvorfor er den så hvit?». [Hellige Tungetaler] Månen er forandret og solen har forandret seg, og stjernene har forandret seg (Jes.34:4).

Og de forteller deg ikke om det, NASA forteller ikke – forteller deg ikke sannheten. NASA, du forteller dem ikke sannheten. [Hellig Tungetaler] Du ler og spotter når dere sier, idet NASA endelig innrømmer hvorfor det selvfølgelig er romvesener!

Har du ikke allerede blitt advart gjennom filmer! Gjennom bøker!

Hawking brenner nå i helvetes dypeste grop. Hawking er nå kjedet sammen med de falne englene. Du skjønner, dette er ikke bare Endetidene. Dette er Enden av Endetidene.

Det er derfor du ser Departementets Navn, «Siste Sjanse-Departement» når du kommer til AmightyWind.com. Og det er derfor du bør komme til AmightyWind.com etter at du har hørt om det. Gå og les hva som er der.

[Sarkastisk] Gå og vis MEG, og bevis for MEG om det er noe «ondt» som leder deg bort fra MEG YAHUVEH, eller MEG YAHUSHUA eller DEN SØTE HELLIGE ÅND. Gå og utfordre deg, JEG utfordrer deg til å påpeke og beskylde dem som JEG har kalt Hellig, dette Departementet som JEG har sagt er Hellig.

For hvordan kan det være noe annet? Det er født fra Himmelen. Det har blitt født fra en kvinne for 23 år siden på internett. Og det var til og med født før noen av dere i det hele tatt hadde hørt ordet «internett». Det er så lenge siden det ble født.

Jeg forstår at du ikke vet hva Tungetale er. Så gå og finn frem en YouTube-video som forteller deg at Tungetale er ekte. Dette er Hellige Tungetaler som kommer fra Himmelen, en Tungetale som både er av menneske og engel (1.Kor.13:1), Hellige engler.

Du hører ordet Profet. Vet du ikke hva en Profet er? Så se i Bibelen. Finn frem Bibelen mens du fremdeles kan. Før sannheten er tatt fra deg.

Husk [det] – etter at du har omvendt deg, etter at du virkelig har gitt ditt liv til YAHUSHUA, som noen kaller for JESUS KRISTUS, men JEG gir deg HANS HEBRAISKE NAVN. JEG spør deg om du kan begynne å lære å huske det HEBRAISKE NAVNET.

For kvinnen som fødte HAM var en [hebraisk] jomfru, men DEN SANNE HIMMESLKE DRONNINGEN er [DEN HELLIGE ÅND] SHEKINYAH HERLIGHET, som beskyttet Israels Barn i 40 år, da de vandret rundt i sirkel. SHEKINYAH HERLIGHET er en kvinne som er DEN Eva ble skapt i bildet av.

Akkurat nå kjemper Elisheva med å tale ut, idet JEG taler gjennom henne, men JEG skal [tale ut], JEG YAHUVEH lover deg det. Du må falle på knærne og omvende deg for det du har gjort, når du vet at du har ved et uhell kommet mot disse to Hellige, dette Departementet.

Se nøye på familien din, de som sier til deg, «Ikke tro på dette Departementets sannheter; ikke tro på det når de lærer om Hellighet; ikke tro på det når de lærer om Den Hellige Sabbaten».

Og det er ikke på søndagen (1.Mos.2:2-3; Mark.2:28; Luk.4:16)!

Når du blir tvunget en dag og loven er nede (Åp.13:16; Sal.94:20-21), når du ikke lenger kan gå til noen menighet, kun på en søndag (Dan.7:25) –pass forsiktige når dere går inn fordi det blir den siste gangen du kan gå ut derfra.

For det skal være et «fellesskap» som ingen andre for de som tar dyrets merke. Ta frem Bibelen din og les Johannes Åpenbaring, og les (13:7-10; 15-18; 14:8-13; 16:2; 20:4). Og se på advarselstegnet som YAHUSHUA ga (Luk.21:7; 16:23; Mat.24:15; Mark.13:14; Åp.1:1; Åp.12-18).

Det nye fellesskapet som er gjort i disse sataniske kirkene, som selv kaller seg for «frimurere», ja, «frimurere» (Sal.2:1-2; 83:4-5; Åp.2:9) – så mye høyere enn 33-graden. Pedofilien er ingenting, [sammenlignet med å kombinere den med kannibalisme] (Mat.18:6-7; Luk.23:29, 31). De drikker blodet av martyrene (Åp.17:4-6, 15-16) som er Hellige. De spiser kjøttet (Sal.14:4; 27:1-3; Mi.3:3; Åp.17-15-16).

Og vær forsiktig når noen tvinger deg til å gå til en leir og sier, «Vi gir deg gratis bolig», husker du Japan. Husker du hva som skjedde her i Amerika [til amerikanske statsborgere av japansk avstemning]. Husker du hvordan de lovet dem helligdom.

Det er alt en felle, MINE Barn. Det er alt en felle.

Åh, gjem dere, MINE barn, kun for en liten stund inntil MIN vrede går over.

For de som har navnet oppskrevet i LAMMETS Bok av Liv, JEG skal finne en måte å beskytte dere på – hvis dere virkelig faller på knærne og omvender dere og blir dem som holder Budene denne dagen! JEG [skal] huske kvinnen i villmarken (Åp.12).

Les Johannes Åpenbaring. Slå den opp i søkemotoren din. Du er så nær den nå. Du kan ikke engang tro det.

Hvorfor tror du satan har erklært krig mot denne jorden som aldri før? Og forsøkte å tause, til og med fengsle de Hellige predikanter som JEG sa skulle tale ut, Profetene som JEG sa skulle advare?

Sett pris på internett. Beskytt internettet. Tal ut.

Lytt til de alternative nyhetene! Ikke nyhetsmediene du ser på TV! Ikke det som styres av regjeringen, og romvesenene, og satan selv!

Vil du vite hva sannheten er? Les De 10 Bud. For [hele] Toraen er for mye for babyene.

For de av dere som ikke er babyer, du er ikke baby, du er [mer moden] –du vokser mer åndelig for hver dag. Du er ikke bare under YAHUSHUAS Pakt (Mat.26:27-29), men du er under Abrahams pakt (1.Mos.12:2;17), du har en dobbel beskyttelse (1.Pet.1:2-5; 1.Mos.15:1; Hebr.11:17-19).

Og les og pugg på Salme 91.

Hold det tett.

Og salme 23. Og Salme 32.

Der er Salmen, Salmen.

Å være rolig i stormen, er i Salmene.

Visdom, stor visdom er i Salomos Ordspråk.

Det er ikke to bøker. Det var aldri ment å være to bøker: et Gammelt Testament og et Nytt Testament.

For JEG, YAHUSHUA, DEN som noen av dere kaller for «Jesus» – men JEG forteller deg at du må lære MITT SANNE HEBRAISKE NAVN, YAHUSHUA, MIN FADERS NAVN er i MITT NAVN (Joh.17:11; Jes.45:23-24; Fil.2:9).

Å, Israel, hør på MEG! MIN FADERS NAVN er i MITT NAVN. Og JEG kan ikke gjøre noe annet enn hva MIN FAR befalte (Joh.5:19)! Og det er YAHUVEH!

Ikke vær redd for HANS NAVN (Joel 2:32; Sal.9:10; 91:14-16; Ordsp.18:10)! Les dine egne Salmer! JEG har ført frem denne Profeten fra Israel – MIN Profet Ezra, MIN Kaleb ble født og oppvokst der.

Åh, det er så mange av dere som ikke forstår!

JEG bruker Israel til å beskytte de Hellige tingene som du må vite om (Rom.9:4-5), slik som Toraen (Sal.12:6-7) og De Hellige Høytidene (Jes.66:22-23) som JEG befalte deg å holde (3.Mos.23).

Romerne 9:4-5

Israels folk! De ble GUDS barn, Sh’khinah har vært med dem, paktene er deres, også Torahs gave, Tempeltjenesten og løftene; Patriarkene er deres; og fra dem, så langt som hans fysiske nedstigning angår, kom MESSIAS, som er over alle. Lovet være Adonai for alltid! Amen.

Romerne 9:4-5

De er israelitter; de har retten til å være GUDS barn, og Herligheten, paktene, loven, tempeltjenesten og løftene tilhører dem. De har fedrene, og fra dem er KRISTUS kommet som menneske, HAN som er GUD over alle ting, lovprist i all evighet. Amen.

Jesaja 66:22-23

For akkurat som de nye himlene og den nye jorden JEG skaper, vil fortsette i MIN nærhet, sier Adonai, slik skal dine etterkommere og ditt navn fortsette. Hver måned på Rosh-Hodesh og hver uke på Sabbaten, skal alle som lever komme for å tilbe i MITT NÆRVÆR, sier Adonai.

Og hvor mange kirker lærer deg om de Hellige Høytidene som JEG befalte, som alltid skal stå fast (Sak.14:16-17; 1.Kor.5:8)?

Å, Israel, en dag vil du gråte og du vil gråte (veldig, veldig mye), og du vil si; «Salig er han som kommer i YAHUSHUAS NAVN» (Sal.118:26; Sak.12:10-14; Matt.23:39)! JEG sa YAHUSHUA! Salig er han som kommer i YAHUSHUAS NAVN!

Du vet om FADERENS NAVN, men du er redd for å tale ut MITT NAVN. Si NAVNET nå, DEN SOM ER MESSIAS, DEN SOM ER BLODSSONINGEN for dine synder (Jes.53). Og tro på MEG selv om sirenene fortsetter.

Og be, be, be denne dagen for Amerikas sikkerhet – ikke bare i dag, men hver dag, inntil JEG ikke lenger vil beskytte det mer. Og det kommer en tid som JEG har advart om, hvor Amerika vil bli angrepet på 5 forskjellige måter.

Og de som kaller seg for illuminati, og de av dere som har solgt sjelen for berømmelse og formue – og JEG behøver ikke å nevne noen navn, dere har nå en sann president som vil gjøre Amerika bra igjen.

Men han glemmer at det ikke handler om økonomi! Det handler om Hellighet! Det handler om ydmykhet! Selv de som omgir ham, og JEG snakker nå om Kenneth Copeland, verdens rikeste pastor – pass deg for ham!

Løp bort fra ham – og JEG skal holde alle ansvarlige som ga ham så mye som en krone! Den minste verdien av valuta! Og det gjelder de som har fulgt etter John Hagee og Joel Osteen – JEG holder dere ansvarlige!

Hvis du ikke omvender deg og faller på knærne, og ydmyker deg! OG LØP BORT FRA DISSE MENNESKENE!

Og kirkene i Texas som nå heter «Baptist», som våger å kalle seg for visdomsdøren, som våger å besudle NAVNET SOPHIA (SOPHIA betyr VISDOM). Du, du har gjort det som ingen andre før har gjort.

For en gang stod navnet baptist for, «En Gang Frelst, Alltid Frelst». Men det var bare fordi de visste [uten den falske læren] at de ble tvunget til å følge De 10 Bud. For dette er Lovene, MINE Lover! Ellers ville de advart deg om at det er et helvete!

Texas, så du spotter? Å, Texas, Å Texas! Og du som følger i hennes fotspor! De som har 64 000 menigheter, du kaller deg selv – og JEG snakker om Texas nå: Hvor mange vil du reise opp som har en menighet på 64 000 og spotter MEG?

Når du går inn døren – da tilhører du den som JEG pleide å kalle for lucifer, og du har et sirkus [på julaften] (selv om julen ikke er MIN SØNNS, YAHUSHUAs bursdag), tør du virkelig å holde et sirkus? Tror du at korset er et sirkus?

Tror du at naglene som ble spikret inn i MIN SØNN, YAHUSHUAS Hender, var et sirkus (Luk.23:33)? Eller tornekronen som ble tvunget på HANS Hode (Joh.19:2). Og HANS klær ble revet fra HAM og spilt over (Joh.19:23-24)! Og HAN ble slått (Luk.22:63-65; Joh.19:1) med en pisk laget av alle slags torturutstyr for å rive kjødet rett ut av HANS Kropp!

Tror du det er et sirkus! Idet nagler ble spikret inn i HANS Føtter! Og HAN ble spyttet på! DET VAR GUD DEN ALLMEKTIGE SOM VAR I KJØDET! DET VAR MIN SØNN! MIN, YAHUVEHS SØNN! SOM ofret SEG SELV for å sone for deg!

Fordi Adam & Eva syndet! Og spiste av den forbudte frukten! Den gang, da JEG ikke kalte dem for sønn og datter, men de var [MINE] beste, bestevenner. De var dem som JEG vandret med om kvelden (1.Mos.3:8). Det var de JEG var sammen [med] hele tiden.

Du kaller dette et sirkus, Julaften (selv om det ikke var den dagen MIN SØNN ble født). Likevel holder du et sirkus! Og du ler og du spotter, når alt det YAHUSHUA gjorde var å frelse din sjel, idet HAN utøste SITT EGET BLOD ved Golgata.

Du kunne ikke ta livet HANS. Men HAN kunne si, «Det er ferdig» da JEG sa, «Det er ferdig». HAN utøste SITT EGET BLOD slik at du ikke måtte utøse ditt for dine synder, slik at HAN kunne si EN GANG – en gang, for aldri igjen skal HAN bli korsfestet, men en gang sa HAN – «FAR, tilgi dem for de vet ikke hva de gjør» (Luk.23:34). For HAN visste at de korsfestet GUD, DEN ALLMEKTIGE i kjødet.

Det er krig, det er krig, det er krig. De Hellige vil stige opp mot de vanhellige.

Du som har vært stille fordi du ikke vil være involvert! Og du tror at du kan synge dine små kristne sanger, eller til og med at det å lese Bibelen alene, er nok, men du trenger ikke å bekjenne med din tunge – at du tilhører YAHUSHUA – at du også tror på det Messianske Jødiske Departementet, er du enig med AmightyWind.com, så er du er enig med ledelsen.

Fordi du vil ikke være involvert, så gjør du leppene tause. Du vil ikke snakke mot noen som [påstår at de] tror på De 10 Bud, som følger De 10 Bud. Så du forblir stille.

Så JEG sier deg dette, og JEG ER YAHUVEH. Når du roper ut om nåde, vet du hva du kommer til å høre tilbake? STILLHET! Og ingen nåde skal bli funnet!

Nå er det omvendelsens dag. Nå er frelsens dag. I morgen kan det være for sent.

Og Russland, JEG taler til DEG. Du roper ut i navnet Jesus Kristus, du påstår at du er så Hellig.

Og, åh, Amerika, og JEG taler om den som nå heter Amerikas president: Det er JEG, YAHUVEH som plasserte deg der. Det er JEG, YAHUVEH som profeterte gjennom denne Profeten som nå [taler ut igjen], om at du kom til å være der. Det er JEG, YAHUVEH.

Men JEG sa det ikke til deg, og JEG lovte deg ikke at denne mannen ville bli frelst. Det å dra frem sin mors Bibel og sine dåpspapirer er ikke nok! [Eller] å omgi seg med hyklere som sier at de er kristne, med de er ikke det!

[Likevel] Ben Carson, JEG nevner deg, du har forsøkt å advare dem! Men du er for ydmyk & mild. Du er en mann av fred og du kunne aldri håndtert det å være president.

Og JEG nevner Dommer, Roy Moore. JEG elsker dere begge så høyt! Men du er ydmyk og mild. Du peker på De 10 Bud. Du forsvarer De 10 Bud.

Ben Carson, du forsvarer Den Hellige Sabbaten, den sanne dagen som er fra fredag solnedgang til lørdag solnedgang.

Men Dommer, Roy Moore, JEG sendte en Profet til deg for å advare deg – angående dette Departementet og at ditt navn er nevnt i boken med RUACH HA KODESHS (DEN HELLIGE ÅND) HEMMELIGHETER, som ble skrevet av denne Profeten som nå taler ut, som inneholdt Profetiene –JEG sendte deg en liten jente, en ung kvinne.

Og du og din kone ble advart over telefonen, om å få tak i Boken og begynne å lese den. Alle som kjenner ham, si til ham at han må lese den. For hans navn er nevnt i Boken.

Ikke, ikke, ikke gå inn i søndagskirkene. Snu, snu deg til sannheten. For YAHUSHUA forkynte på Sabbaten. Det er – JEG skal si deg det igjen –ikke en søndag, det er ikke en Sabbat.

«Ære Sabbatsdagen og hold den Hellig» (2.Mos.20:8; 5.Mos.5:12) er så viktig at JEG la det i De 10 Bud, De 10 Lovene. JEG gjorde det så enkelt at et lite barn kan forstå det, og ga deg kun 10, i stedet for å si til deg at du måtte følge 613. Og JEG taler nå til de små barna.

(JEG taler ikke til de som er modne i det åndelige, for du vet allerede hvor viktig Toraen er. Å studere den og adlyde den! Lovene som gjelder for i dag, og JEG mener i dag! Selvfølgelig gjelder ikke alle den dag i dag. For det er forskjellige nivåer i Toraen.)

Du, paul hellem, du er ikke engang et menneske. Du er en varulv.

Tror du ikke at varulver er ekte? Hvor tror du eventyrene kommer fra? Tenk på historiene du fortalte barna dine. Advarer til og med om ulven i «Den Lille Rødhette»!

Kannibalisme har alltid vært der! Vampyrismen har alltid vært der!

Og du som kaller deg selv for kristen – og synes det er gøy å se zombiefilmer og vampyrfilmer (3.Mos.17:10-14)! Men du sier du tilhører MEG, YAHUVEH [YAHWEH]! Eller om du kaller HANS navn for Jesus Kristus –vet du ikke at antikrist kommer til å bruke navnet Jesus Kristus? Men han frykter NAVNET YAHUSHUA!

3.Mosebok 17:10-14

Når noen fra Israels samfunn eller en av innflytterne som bor hos deg, spiser noe blod, skal JEG vende MEG mot den personen som spiser blod og kutte ham fra sitt folk. For en skapnings liv er i blodet, og JEG har gitt dere blodet på alteret til soning for dere. Blodet soner fordi livet er i det. Derfor har JEG sagt til israelittene: Ingen av dere må spise blod; heller ikke innflytterne som bor iblant dere, må spise blod.

Når en israelitt eller en av innflytterne som bor iblant dem, fanger et vilt dyr eller en fugl som det er tillatt å spise, skal han la blodet renne ut og dekke det med jord. For blodet er livet i hver skapning. Derfor sa JEG til israelittene: Dere må ikke spise blodet av noen skapning, for blodet er livet i hver skapning. Den som spiser det, skal utryddes.

Du bør lære det nå. Gå tilbake og les alle disse Profetiene.

Legg disse videoene ut på nytt, Ezra. Det er ennå ikke slik du ønsker det, Ezra. Men de vil få vite hvor de skal gå. Hvis det er noen Profetier som ikke har en video, så skal JEG sette opp en video.

Og Elisheva, du må, du må legge til Ordene, når du hører JEG taler. For du skjønner, du er ikke som andre Profeter. Det er derfor du vet når du skal rope ut. Dette er da du vet når du skal tale ut forsiktig, i kjærlighet og mildhet. Du hører Stemmen MIN, du skriver ikke bare ord ned.

Og JEG advarer nå Benny Hinn, du hadde en gang en kappe av helbredelse, men du snudde din sjel til satan. Du har en «gå-inn».

Pass dere for de som kan gå inn (går ut av kroppen og inn i en annen). De kommer til deg og de ser ut som et menneske. De er «hamløper» (shapeshifters). De har et nytt navn. De er demoniske falne engler. De har et nytt navn.

De forgifter dere (Åp.11:18), verdens befolkning.

Regjeringen – selv ikke, selv ikke ett land har protestert, de høyeste regjeringer, har ikke talt om å stoppe dette: Stopp det du gjør, forurenser himmelen, forgifter himmelen, litium er på himmelen, de verste giftene, kvikksølv.

Og 5G var ikke nok for internett-hastigheten, du måtte gå høyere, og høyere, og høyere og høyere.

Og strålingen – du lurer på hvorfor du er så syk? Vel, ta et dypt åndedrag, så finner du ut hvorfor.

De dreper deg sakte ved å gi deg det du vil ha.

Internettet. Men JEG bruker internettet for å få ut MINE Ord, og JEG beskytter MINE Barn som bruker internett til å få ut MINE Ord og advarer sauene og lammene, advarer menneskene om å omvende seg. JEG beskytter dem på en måte satan ikke kan stoppe.

Og du som kjøper smarttelefoner, hvilken er den beste hver år? Hvilken skal jeg bruke penger på? Du bryr deg ikke lenger om fingeravtrykket er der. Det pleide å være en tid hvor du ville kjempet mot det at fingeravtrykket ditt ble satt på en fortegnelse for politisak.

For du var uskyldig. Hvorfor skulle de trenge fingeravtrykk? Hvorfor skulle de trenge et ansikt-scann? Hvorfor må din iris bli skannet, øynene dine? En oversikt over dine øyne? En stemmeanalytiker? Er du for lat med å trykke på en knapp på din mobiltelefon?

Og hvor er de som protesterer? JEG skal fortelle deg hvor de er. De er feige. De har gått sammen med de som er de verste av de verste på denne jorden – selve romvesenene som JEG har talt om, de som JEG har kalt for de falne engler.

De får deg til å tro at du mangler noe, men det eneste du mangler er helvete.

For de vil ha ditt register. De vil ha ditt ansikt, DNA.

Og ditt DNA er så verdifullt (Sal.139:14), men det kan egentlig ikke dupliseres, ([‘duplisere’], det er syntetisk) – men de vil ha ditt ekte DNA.

De som fremdeles er menneske, husk på Noahs dager. Det skal skje igjen og det ble profetert [gjennom YAHUSHUA &] gjennom hun som nå taler ut (Profeti 24 part 1, 91 osv.). Slik som det var i Noahs dager, skal det bli igjen (Matt.24:37-39).

Selv ned til menneskelige kvinner som har samleie med falne engler, falne demoner! Og JEG sier, «demoner» fordi det er hvor – de som fulgte lucifer, satan, ender opp, rett mot jorden (Jes.14:12; Luk.10:17-18; Åp.12:9).

Åh, og du som ler av Bibelen og sier, «Den er utdatert, den er for gammel», du gjør narr av Israels Gamle bøker, som Enoks Bok.

Du spotter nå og skal få betale senere. Du spotter Himmelen, du spotter helvete.

Du gjør narr av hvilket kjønn JEG skapte deg til. Enten du er mann eller kvinne. Din transbeders (transseksuell)! Du ville ikke ha det kjønnet barnet ditt ble født med, så du gir dem hormoner, hvor deres eget barn ikke engang vet at de var ment å bli født som en mann eller en kvinne. I stedet endret du det før de visste sannheten. Og de forstår det ikke.

JEG har ikke forandret MEG. JEG ER SKAPEREN.

En kvinne er en kvinne, og en mann er en mann. Du som kler deg ut og spotter og later som om du er en kvinne, eller later som om du er en mann, og vender barna dine (Matt.18:6-7) til det JEG kaller en vederstyggelighet.

Og hvis du vil vite hva en vederstyggelighet er, skriv det inn i søkefeltet. Søke [motoren] som en dag kommer til å utrydde Helligheten. Og alt du kommer til å se, er det satan vil du skal se.

Så søk det opp mens du enda kan. Kopier Profetiene JEG har gitt denne Profeten. Kopier dem og skjul dem. Les og studer dem.

For ikke ett eneste Ord er galt. Og dere som tror at JEG taler ut gjennom Elisheva i fragmenterte setninger, og sier at det ikke blir lagt komma eller staver ikke ordene riktig, hvem er du til å stille spørsmål til MEG, YAHUVEH?

JEG taler gjennom henne slik at JEG kan tale ut til barna, slik at JEG kan tale ut til dem som ikke snakker engelsk slik du gjør, så flytende! [Sarkastisk] Dere utdannede fariseere!

JEG har fått nok, men JEG advarer deg.

Be, be, be, du som tror at du virkelig tilhører MEG, at ditt navn vil bli funnet i LAMMETS Bok av Liv.

For det er også en Bok av Fordømmelse. Og det er flere navn i Fordømmelsens Bok enn du noensinne kunne tro (Matt 7:13).

Boken med de som er strøket ut er den verste av alt (2.Pet.2:21; Hebr.10:26-27). For den er verre enn Fordømmelsens Bok, de som ble skapt kun for å bli FORDØMT (Rom.9:22), på grunn av avgjørelsen de gjorde i Himmelen (les Profeti 71), i kampen mellom lucifer og MEG, YAHUVEH og alt som er Hellig i Himmelen.

Husker du hvor det står i Bibelen at du må arbeide på din egen frelse, skjelvende av ærefrykt. (Fil.2:12). Sjelen din vet det allerede.

Hvis du er urolig for noe og hvis du lurer på hvorfor, så har du ikke kommet til forsoning med MEG (Sal. 32:3-7).

Og du som er i Boken hvor de som er Stryket ut står oppskrevet, du begynte riktig – paul hellem – JEG ga deg en sjanse, JEG ga deg en sjanse: du kunne ha omvendt deg. Du ble fortalt av denne kvinnen som nå taler ut, om å omvende deg da du snudde deg vekk fra YAHUSHUA. Omvend deg, omvend deg, omvend deg – selv om JEG allerede visste at det ikke var noe sjanse for deg. Nå gjør du dine ritualer. Nå drikker du blod og spiser som kannibal, [fortærer/spiser hverandre] – som en kannibal [du spiser menneskekjøtt], du sender dine forbannelser.

Fordi du kan ikke stå for det faktum at Elisheva, som har slitt med helsen i så mange år – men det var på grunn av 14 år med deg, paul hellem. Det var ingenting galt med hennes helse helt til du kom inn i hennes liv, og tok med deg dine forbannelser, har en mor som er druide som tilber et tre (Jer.10:1-8; Dan.4:10-18)!

Og nå er du et dyr på marken (Dan.4:31-33; Apg.20:29-30; 2.Pet.2:12; Jud.1:20). Du er en hamløper (shapeshifter). Du later som om du er et menneske. Du er en fallen engel som ville ha samleie med et menneske. Hun har fullstendig menneske-DNA. Du er en fallen engel.

Det er så mye mer JEG vil si, men JEG vil ikke gjør det i dag.

Og JEG beklager, Elisheva, JEG måtte avsløre det du ville at JEG skulle gjemme og skjule. Men JEG må advare de kvinnene som gifter seg med slike menn: Løp, løp, løp mens du enda kan, når de sier at du må vende deg vekk fra YAHUSHUA og Helligheten av dette Departementet. Løp, løp mens du enda kan. I MINE Øyne har du aldri vært gift.

Akkurat som deg, Elisheva, du har aldri vært gift før du giftet deg med Ezra på Rosh ha Shana [2016] – dagen HAN profeterte det på, profeterte det på forhånd!

En Profet profeterer på forhånd, år i forveien. De leser ikke bare nyhetene. De finner ikke på drømmer og visjoner. De vet ingenting på forhånd.

Ezra, de kalles «Ascenders» (YAHS forhåndsbestemte, Hellige, som blir gitt sanne Profetier og deres ånd stiger opp til Himmelen, mens YAH taler gjennom profetens lepper, og det kommer nye åpenbaringer og Profetier). Og de kommer fra Himmelen. Og akkurat nå forstår hun ikke engang ett ord. Hun kommer ikke til å huske ett ord etter at hun har talt det ut.

Men du kom fra Himmelen som en Ascender. Og vingene dine er usynlige. For du hadde allerede sannheten låst i deg, selv om du ikke visste det, selv om du ikke ville ha blitt frelst da du først kom til jorden. I MINE Øyne var du frelst, men du måtte bekjenne, du måtte omvende deg. For dere fulgte verdens veier.

Og en Ascender vet ting på forhånd, vet om åpenbaringer som vil skje. Og de profeterer på forhånd. De kopierer ikke andres Profetier. Du skjønner, denne dagen er åpenbaringsdag.

Akkurat som Johannes, som ble kalt for den som fikk Åpenbaringer. Elisheva har også gaven og Ezra har den også, å være en som får Åpenbaringer for denne Endetidsgenerasjonen. Så nå blir de angrepet.

Og nå står denne polske mannen opp og snakker ut alt slags ondt. For han er en fallen engel, han er sendt av satan.

For så mange jøder har kommet til YAHUSHUA på grunn av Frelsesbønnen, som Ezra har skrevet og talt ut. Alle av dem, alle, alle og likevel forstår de ikke. Det er ikke nok å bare tro. De må bekjenne det med munnen. Bekjennelse er gjort til frelse (Rom 10:10).

En [Ascender/Revelator] som er født i Israel og det er deg Ezra – og en som er født utenfor Israel, det er Efraim, det er deg, Elisheva. Kaleb, Kaleb, ja, MIN Kaleb, MIN Kaleb, MIN Kaleb, du er MIN Ezra.

Og JEG gir deg det navnet. For du kom som en Ascender. Du forkynner sannheten uansett hvem som prøver å rive dere fra hverandre, uansett hvilke løgn og bakvaskelser som blir sagt om dere to.

Ingen vil noen gang rive dere fra hverandre, med mindre dere velger det selv. Og JEG vet allerede hva JEG legger i dere begge. Ezra, aldri tro på en løgn om din kone. Og Elisheva, aldri tro på en løgn om din ektemann.

Og dere som er Hellige – og JEG kaller kun dem som tilhører [MEG] for Hellig, og JEG tillater til og med navnet «Jesus Kristus» for denne gang, for nå lærer du om NAVNET YAHUSHUA (så hvorfor skulle JEG fordømme deg, hvorfor skulle JEG straffe deg for det du ikke vet om?) –bare tro ikke på løgnene.

I stedet, med det du har blitt velsignet med – befaler JEG alle de som er velsignet idet de hører denne splitter nye Profetien, som JEG legger ut foran mange andre hundre (for det har vært over 1000 Profetier og JEG sier alltid over, fordi neste dag vet du ikke om JEG kommer til å tale ut) – som du må tale ut. Forsvar en Menighet som du vet taler sannheten ellers kommer JEG til å holde deg ansvarlig på Dommedagen.

Og hvis du vet at du har blitt velsignet denne dagen med sannhetene som er blitt hørt, IKKE søk etter [fiendens] navn. For navnet paul hellem er nevnt, som en gang var med, som var skjult, da JEG kalte ham for, «no name» («ikke noe navn») – han er ikke verdt noe navn! Og du kan ikke finne [setningen «no name»] i noen bøker, unntatt når det kommer til hans navn.

Når du leser så mye som kun ett ord, som dette navnet snakker om, så blir du som han, en fallen engel, et dyr på marken, det som du vanligvis kaller for en varulv.

Åh, ikke le, uansett hva du gjør, selv om du ikke forstår. Grunn på det.

Aldri noensinne søk på noe ondt som blir talt om dette Departementet. For alt du kommer til å gjøre, er å finne løgner og forfalskninger fra satan og romvesener som ikke vil at [JEG] skal fortelle hva hun vet om, og det så mange andre mennesker har bekreftet.

Se nøye på familien din. JEG advarte deg om at åndens frykt var blitt sluppet ut. JEG advarte deg om at ånden av sinnssykdom var blitt sluppet ut. Hun advarte deg om at de kom til å myrde uskyldige mennesker. Hun advarte deg. JEG advarte deg gjennom henne.

Finn fram Profetien, «Ånden Av Sinnssykdom Er Blitt Sluppet Ut» og du kommer til å forstå hvorfor de som virker så uskyldige, plutselig blir så onde og myrder. Og de mentale asylene, vær forsiktige. Det er lydbølger. Vær forsiktige!

Sukket og stønnet du hører, og som vet om og gjenkjenner. JEG taler det til denne Ascender, Profeten denne dagen! Elisheva Eliyahu! Det er sukket og stønnet av jorden (Rom 8)! Fra Jorden! For det som har blitt gjort mot den! For krigen som kommer! Enda verre –

Solen gråter! Månen gråter! Og JEG taler om den sanne solen og månen som JEG, YAHUVEH skapte. Stjernene faller fra himmelen (sammenlignet med Jes.34:4; Mark.13:25; Åp.6:13 & Luk.10:18; Jes.14:12)!1 Og det er ikke JEG som river dem ned eller blokkerer dem ut (Åp.12:4).

Jesaja 34:4

Hele himmelens hær går i oppløsning, himmelen rulles sammen som en bokrull. Hele dens hær skal visne som løvet visner på vintreet, og frukten skrumper inn på fikentreet.

Markus 13:25

Stjernene skal falle fra himmelen, og himmelrommets krefter skal rokkes.

Jesaja 14:12

Å, at du falt fra himmelen, du morgenstjerne, morgenrødens sønn! At du er slengt til jorden, du som seiret over folkeslag!

Johannes Åpenbaring 12:4

Halen rev ned en tredjedel av stjernene på himmelen og kastet dem ned på jorden. Dragen stilte seg foran kvinnen som skulle føde, for å sluke barnet så snart det var født.

Det er det verste av det verste, som forbanner denne jorden (Åp.11:18)!

Johannes Åpenbaring 11:18

Hedningsfolkene ble harme, men nå er DIN vredesdag kommet. […] og ødelegge dem som ødelegger jorden.

Sa JEG ikke at jorden ville sørge (Jer.4:28; Sal.46:2-3)? Sa JEG ikke at til og med dyrene ville vite (Jer.12:4; Rom.8:22)? Forutsa JEG ikke alt dette i en bok som dere kaller for Bibelen, som JEG kaller den for De Hellige Skrifter?

Og JEG advarer i De Eldgamle Bøkene, når den Dagen (Sef.1:14-18; Esek.30:3), mørkets dager kommer (Esek.32:7-8; Fork.12:1-7; Jes.60:2; Jer.13:16).

JEG har allerede advart gjennom henne, om de 3 Dagene med Mørke (Profeti 36, 60, 115 osv.). Under de to ukene – skal det ikke være elektrisitet av noe slag. Du kan kalle det for EMPs. Du kan kalle det uansett hva du vil. Men det blir ingen elektrisitet/strøm på noen måte. Akkurat som da MIN SØNN døde (Matt.27:45; Mark.15:33; Luk.23:45, du kommer ikke til å kunne se en hånd foran ansiktet (2.Mos.10:21-23: Jes.60:2).

Sefanja 1:14-18

Nær er ADONAIS Dag, Den Store; Den er nær og kommer med hast! Hør, besk er ADONAIS Dag, da roper krigeren høyt. Den Dagen er en Vredens Dag, en dag med nød og trengsel, en dag med storm og herjing, en dag med mulm og mørke, en dag med skyer og skodde, en dag med hornlåt og hærrop mot de faste borger og mot de høye tårn. Da vil JEG gjøre folk så redde at de går omkring som blinde, for de har syndet mot ADONAI. Deres blod skal kastes ut som avfall og deres kjøtt som møkk. Deres sølv og gull kan ikke berge dem. På sin vredesdag skal ADONAI i SIN brennende iver fortære hele jorden. For HAN gjør ende, ja, brå ende på alle som bor på jorden.

Esekiel 30:3

Dagen nærmer seg, ADONAIS Dag er nær. Det blir en dag med mørke skyer, en tid med dom over folkeslag.

Esekiel 32:7-8

Når JEG slokker deg, dekker JEG himmelen, og stjernene så den formørkes. Solen skjuler JEG bak skyer, og månen lyser ikke mer. Hvert lys som skinner på himmelen, lar JEG svartne for din skyld; JEG sender mørke over ditt land, lyder Ordet fra ADONAI ELOHIM.

Forkynnerne 12:1-7

Tenk på din SKAPER i ungdommens år, før de onde dagene kommer, før det lir mot de år da du må si; «Jeg har ingen glede av dem», før sollys og måne og stjerner fordunkles, og skyene kommer igjen etter regnet. Da skjelver de som vokter huset, og kjempene blir krokete. De som maler på kvernen, holder opp med sitt arbeid, for de er blitt så få; det mørkner for dem som ser ut gjennom gluggene. Begge dørene mot gaten blir stengt og duren fra kvernen lyder dempet; fuglekvitteret dør bort, og alle syngende stemmer stilner. Da gruer en seg for hver bakke, og skremsler lurer på veien. Mandeltreet blomstrer, gresshoppen sleper seg fram, og kapersen mister sin kraft. For mennesket går til sin evige bolig; de som skal gråte, er alt på gaten. Tenk på din SKAPER før sølvsnoren slites og gullskålen brister, før krukken knuses ved kilden, og hjulet knekker og faller i brønnen, før støvet vender tilbake til jorden og ånden går til GUD, som gav den.

Men, åh, for MIN rest! Åh, for de som følger De 10 Bud! De som omvender seg denne dagen, de som faller på knærne og ber om dette i YAHUSHUAS NAVN: Vær så snill, tilgi meg, vær så snill, tilgi meg for alt jeg har gjort mot DEG! Vær så snill, tilgi meg, jeg vil ikke være i det som kalles Den Store Trengselen (Dan.12:1; Matt.24:21). Jeg vil ikke være [her] når tiden for LAMMETS Vrede [kommer] – og MEG SOM SITTER PÅ TRONEN! (Åp.6:16-17).

Les Johannes Åpenbaring og du skal få se.

Fall på ansiktet og omvend deg! JEG mener bokstavelig talt å falle på ansiktet! Og hvis du ikke kan gjøre det med knærne, så dekk til ansiktet ditt og omvend deg! Og rop ut, vær så snill, tilgi meg! I YAHUSHUAS NAVN, vær så snill, tilgi meg! I MESSIAS’ NAVN, DIN ENBÅRNE SØNN, vær så snill, tilgi meg og lær meg rett fra galt.

Vær så snill, SØTE HELLIGE ÅND, vær så snill, bruk meg, vær så snill, salv meg. Vær så snill, hjelp meg å skille sannhet fra løgn.

JEG tilgir, JEG ER trofast til å tilgi, og JEG skal gi deg en utvei. Og hvis du må gi livet ditt som en martyr, så vit dette, hvis du har sagt denne bønnen og har virkelig fulgt den, så er det velsignelser i 5.Mosebok kapittel 28 og forbannelser [for] dem som er av Esau.

For JEG elsket Jakob, Esau hatet JEG (Rom.9:13). Kom deg bort fra søkemotoren. Slå det opp hvis du ikke vet det. JEG, YAHUVEH hater den fordømte (Ordsp.6:16-19, Sal.11:5; Jer.6:30). JEG gjentar det. Det er ingen tilgivelse når du spotter MEG, DEN HELLIGE ÅND (Luk.12:8-10). Og VI ER DEN HELLIGE TREENIGHETEN. Så det er ikke bare blasfemi, det er hån.

Spotter du nå, skal du få betale senere. Du ber om tilgivelse nå, JEG ER trofast til å tilgi så langt øst er fra vest (Sal.103:12), og din synd vil ikke bli husket lenger.

Men du som har spottet [DEN HELLIGE ÅND] kun én gang, kommer aldri til å bli tilgitt. (Ikke søk etter navnet paul hellem; ikke se etter – hvilken som helst nettside, ikke noen, i hvilket som helst språk, JEG taler spesielt om den polske.)

Tror du at JEG ikke vet hva du hadde tenkt å gjøre! Tror du ikke at det er djevelen som legger det i deg. Tror du at JEG ikke vet at du er en av de falne, når du siterer Skriften og later som om du underviser om Skriften. Og alt du gjør er å lede sauene og lammene på villspor, så de kan bli som en fallen engel, som villmarkens dyr.

Dere hekser og vampyrer, dere – alle former for okkult – JEG skal ikke nevne dem alle. Tror du at JEG ikke ser deg. Tror du at JEG ikke ser at du ser inn i speil.

Dere eksterne seere, dere komme til å betale for dette hvis dere ikke omvender dere. For til og med regjeringen bruker de eksterne seerne for å spionere på dem som satan forteller dem til å spionere på.

Dere astral projektorer2, dere astralreisende, de som skryter av at «Jeg kan legge meg ned i sengen og ende opp på et annet sted, jeg kan sende forbannelser, jeg kan skade alle som tilhører YAHUSHUA».

Du vet ikke det at JEG ledet deg til dette Departementet AmightyWind.com slik at JEG kunne ØDELEGGE DEG! ØDELEGGE DEG. Og leke med deg. Du kommer til å se at dine kjære faller død om. Du kommer til å se at dine lommer er fulle av hull. Bare vent og se, bare vent og se hva JEG skal gjøre mot deg.

Dere forskere som finner opp disse robot-oppfinnelser – det er kun nå du kaller dem for humanoide. Tror du at JEG ikke ser deg. Tror du at JEG ikke vet om det, JEG, YAHUVEH. JEG har en spesiell overraskelse idet deres egne kreasjoner går mot de som tror de [er skapere som] «skapte» det.

De som snakker om nephilim, reptilene som selv er en av dem, tror du JEG, YAHUVEH ikke kommer til å fortelle det til MINE Hellige [barn].

Det har allerede blitt utført. Det har allerede begynt.

Og de av dere som sier – våkne, våkne! Få med dere og se hva deres regjering gjør! Våkne, våkne! Se hva [US] Kongressen har gjort! De som vedtar lovgivere, de som er landets ledere – våkne, våkne! Ser dere ikke at de prøver ut agenda 21! Ser dere ikke at de har forskjellige agendaer, med ulike årstall. Og de blir bare verre.

De av dere som endelig våknet, er som de 5 vise/kloke jomfruer og de 5 uforstandige jomfruene (Matt.25:1:13). Det var kun de 5 vise/kloke jomfruene som aldri trodde løgnene i første omgang. De 5 uforstandige jomfruene, dere har ikke noe olje i lampene. Dere har ingen intelligens når JEG ser på dere. Dere sover.

Nå må dere våkne, våkne, tåpelige jomfruer! [Fremdeles] vil det ikke garantere deg Himmelen. Det garanterer deg kun sannheten, at du vil se [den] i denne verden.

Det som en gang var science fiction, er nå virkelighet, det som var i tegneseriebøkene – hovedpersoner som helter, som skurker. Hvor tror du filmene kommer fra? Hvor tror du bøkene kom fra? Orson Wells’ War of the Worlds? Hvor tror du alt dette kommer fra? Selv han, og selv de som skrev disse sitatene, er alle en del av det. De er ikke i Himmelen.

Og åh, dere falske profeter, dere som kun vil nevne navnet til dette Departementet og Elisheva & Ezra for å rive dem ned, for å ta fra dem sitt rykte som Hellig, og gjør om på det, som for deg er vanhellig – dere er som Esau for MEG.

Og JEG elsket Jakob & hatet Esau (Mal.1:2-3). Og selv David advarte, «Skal jeg ikke hate de som hater DEG?» (Sal.139:21). Og JEG sa, JA! Du skal hate dem med et rettferdig hat (les Sal.139:22)! Og det betyr de fordømte: de som er forutbestemt og oppskrevet i Boken av de Utslettede og Boken av de Fordømte.

Det er kun de som er oppskrevet i LAMMETS Bok av Liv som vil bry seg om å tro på et Ord som har blitt talt ut.

Resten av dere, gå deres vei. For snart vil helvete kreve deres sjel. Og for romvesener, JEG har et spesielt sted for dere. JEG har et spesielt nivå for dere. Og for de falne englene som igjen kommer til å bedra – det er så mange nivåer, [mer] enn du noen gang kan tenke deg.

Til de som nå hører etter, JEG forteller ikke om flere hemmeligheter. Men JEG skal beskytte MIN Brud. JEG skal beskytte. JEG skal beskytte Gjesten, som til og med er – forsøker å bli Bruden. Og fortsett med å forsøke å bli YAHUSHUAS Brud. Salige er alle som er invitert til LAMMETS Ekteskapsmåltid (Åp.19:9)!

Og dette er de siste Ord JEG har å si mens JEG taler ut fra denne ektemannen og kone! Hun talte ut Ordene, mens han hørte i Ånden. De er ett – et ekteskap, et ekte ekteskap – er én.

I oldtiden var det samleie som gjorde det til ekteskap – det er ikke lenger ekteskap i MINE Øyne – bare fordi dere gjør en seremoni og har samleie! Det hele handler om Hellighet. Det er det som vil si å være én. Er du en del av FADEREN, MEG YAHUVEH? MIN ENBÅRNE SØNN, YAHUSHUA? Og har du RUACH HA KODESH i deg? De som har det, kaller JEG for et ekteskap. De kaller JEG for én.

Og selv om du påstår du har alt det, hvis du så mye som mishandler din kone, husk, ingen skal miste respekt for YAHUSHUAS Brud.

Vær forsiktig, vær forsiktig overfor hvem som nå er i din familie. Vær forsiktig, vær veldig forsiktig.

Og du som har hørt etter og tror på det, som har spurt om tilgivelse [for synd] – og JEG ER trofast til å tilgi. For HANS BLOD, er BLODSSONINGEN for dine synder. Husk det.

Du som har en nettside og legger ut videoer, JEG befaler deg til å legge ut denne videoen. Men du må sørge for at du ikke forandrer den [slik at den da ser ut som] om den kommer fra deg. Du gjentar en video som kommer fra Himmelen.

Ve til dem, (en bok ble skrevet som heter «Hemmeligheter av RUACH HA KODESH, DEN HELLIGE ÅND») – og Happy Yoyo, du kommer ikke til å være lykkelig lenge – du som tror du kan ta det JEG har gitt denne Profeten som har betalt så høy pris for det.

Jo større lidelsen er, desto større er Salvelsen. Og alle, alle, alle [MINE barn] blir forfulgt for MIN SØNN, YAHUSHUAS NAVNS SKYLD. Og de må være villig til å gå gjennom enhver prøvelse eller test som JEG setter dem gjennom. Det er ikke fordi du har gjort noe galt, det er fordi du har gjort det som er riktig.

Og prøvelsene av din tro er mer verdifulle enn gull (1.Pet. 1:7; Jak.1:3) for MEG, YAHUVEH. Når du lider, vil du vike bort fra MEG? Forbanner du MEG, rister du knyttneven mot himmelen? – som er advart om i Johannes Åpenbaring (16:10-11, 21).

Når tid vil du, Israel, riste din knyttneve mot Himmelen, når JEG allerede har forutsagt at De To Vitner kommer – for det kommer ikke til å noe regn, og det blir ikke noe mat å få, og blod kommer til hestens hodelag (Jes.63:3; Åp.14:20) – hva gjør du? Hva gjør du?

Du må høre etter, bare hør på frelsesbønnen og tro på den. Og si den høyt og bekjenn – selv om det betyr at din egen familie forlater deg og kommer til å gjøre det, de kommer ikke til å regne med deg. Men husk at YAHUSHUA var villig til å dø for dine synder og utøste SITT EGET BLOD. Og kun en dråpe ville vært nok, men HAN utøste alt for deg, i Israel.

Så, JEG YAHUVEH roper ut. Israels Brud, kom fram nå! Kom og høre på frelsesbønnen mens du enda kan, som Profeten Ezra har lagt ut på internett, og kom foran MEG, YAHUVEH med ansiktet dekket/ned mot bakken. Hi

Du har alltid kjent sannheten om HVEM JEG ER, men har nektet å tro HVEM MIN SØNN var (Ordsp.30:4). Spør om tilgivelse og JEG ER trofast til å tilgi. Spør om tilgivelse, men husk hvem som er din familie etter at du har gjort dette.

YAHUSHUA svarer på spørsmålet.

Det er de som gjør FADERENS vilje (Luk.2:49; 8:21). Det er de som aksepterer MEG som sin BLODSSONING for synd. Det er din familie, det er din familie.

Så gå sammen og sørg ikke over at du har mistet din blodsfamilie. Men gled deg i stedet over at du har kommet sammen med din Himmelske Familie, og at du har blitt ett med MEG, YAHUVEH & YAHUSHUA & IMMAYAH – SHEKHINYAH HERLIGHET er et annet NAVN, eller som også kalles for DEN HELLIGE ÅND.

Det er ditt valg, men det har allerede blitt bestemt. For LAMMETS Bok av Liv var lenge før ordet «jord» noen gang ble omtalt (Åp.13:8; 17:8). Det har allerede blitt bestemt. Ditt navn er enten der eller så har det aldri vært der. Eller så ble det strøket ut da du kjente sannheten, men likevel nektet å gi opp det du holder så kjært. Og det er din blodsfamilie.

Dette er en advarsel til Israel. For dette er den første dagen av Omertelling, hvor JEG roper ut til Israels Brud.

KOM FREM NÅ! Ikke lenger skam deg! Ta imot YAHUSHUAS BLOD som SONING for dine synder. For det er ingen tilgivelse uten blodsutgytelse (3.Mos.17:11; Hebr.9:22).

Kom frem nå, du med blodet [som er] akkurat det Ezra har. Men familien hans elsker ham fremdeles. De aksepterer ham for den han er, og de hører på ham selv om de ikke er enig med alt. JEG har mer nåde for dem.

Så husk dette. For dette er Ordene, dette er en Profeti for [Sefirat Ha] Omer. Og de av dere som ikke vet hva Omertelling er, se i søkemotoren din.

Dette er en nedtelling, akkurat som nedtelling før YAHUSHUA kommer for SIN Brud. Og det er en nedtelling før Den Store Trengselen. Det er en nedtelling før Amerika vil for alltid være ødelagt. Det er en nedtelling før denne jorden, før hele jorden vil bli gjenskapt. Og en ny Jerusalem skal komme ned fra Himmelen (Åp.21:1-2). Det er en nedtelling. Du er i en Omertelling. Og JEG sier ikke hvilken [Sefirat Ha] Omer det kommer til å bli. Men JEG sier bare at det er som en nedtelling.

Fra tidspunktet du har lyttet til denne Profetien, må du være forsiktig hvis du ser noe ondt som til og med er nevnt om dette Departementet. Rør ikke dem som JEG har Salvet, gjør ikke ondt mot MINE Profeter (Sal.105:15).

Og Ezra, MIN elskede sønn, sørg for at de vet når denne Profetien er ferdig, at det er deg og din kone som har gitt opp livene for å kunne advare alle som vil høre.

Og når de ikke vil høre, så kan de ikke si, når de står foran Domstolen, at de ikke ble advart, før JEG kaster dem i helvetes nivåer, hvor de ender opp ettersom hva de har gjort på denne jorden, uten tilgivelse og kaster dem i Ildsjøen som ikke kan sammenlignes med noe ild på denne jorden.

Og til de som for første gang har hørt [om dette], det siste nivået av helvete er hvor de falne englene er lenket sammen (Judas 1:6), og de roper. Og de er kjemper blant kjemper og likevel lenket sammen, og de blir torturert. Og de er for alltid i YAHUVEHS ører, roper om nåde hvor det ikke er noe og aldri vil være, fordi du angriper dette Departementet, fordi du angriper disse to, fordi du angriper de som har forsøkt å advare deg.

Dette er Enden av Endetidene.

Det er ikke langt unna. Den Store Trengselen er ikke langt unna. Ikke ta dyrets merke. Ikke la dem «chippe» (sette inn en brikke i kroppen) deg med mindre du vet hva brikken er ment for og om det er nødvendig.

Men vær forsiktig, pass deg for brikken som de vil forsøke å sette inn i deg, i pannen, i hånden som er dyrets merke (Åp.13:16), som det ikke er noe tilgivelse for (Åp.14:9-12).

Dette er JEG, YAHUVEH og JEG har advart denne dagen. Så er det talt ut, så er det skrevet fra denne ektemann, som oppildnet Elisheva, sin kones [åndelige] gaver. Profeten Ezra, som kommer fra Israel.

Det var JEG som først la i deg disse Ordene, det var derfor Tungetalene økte i hastighet, fordi disse Ordene hadde du satt i og oppildnet i din kone, Elisheva. Skriv ned datoen. For det kommer aldri til å bli det samme etter denne datoen.

Mark Taylor, du har blitt advart denne dagen. Og likevel holder denne Profeten tilbake en Profeti som advarer folket om deg, om hvem du er og hvorfor du nå har solgt deg til regjeringen. Ettersom det du har gjort, kommer du til å henge sammen med de falne englene – hvis du ikke omvender deg.

Hvis du ikke ydmyker deg, vil sykdommen du før hadde, ikke bare komme tilbake igjen, men komme tilbake verre enn du noen gang hadde tenkt deg. Men hvis du er enig med dette Departementet, skal JEG velsigne deg med 5.Mosebok kapittel 28, velsignelsene av YAH.

Noen må nå gi denne Profetien til den som kaller seg for en profet, så full av berømmelse og formue, Mark Taylor.

Slutten av Profetien

Elisheva: Det er alt jeg hører.

Ezra: Tusen takk, HIMMELSKE FAR, tusen takk ABBA YAHUVEH! Tusen takk YAHUSHUA! Tusen takk IMMAYAH! For dette Ordet DERE har gitt oss, vi velsigner DERES HELLIGE NAVN, denne dagen. Vi velsigner DITT HELLIGE NAVN, YAHUSHUA. Vi velsigner DITT HELLIGE NAVN, IMMAYAH. For alt DERE har gitt, for all advarsel, for all velsignelse [&] for all forbannelser som følger dem som ikke adlyder DIN Stemme. Vi takker DEG, ABBA YAHUVEH. Min kone & jeg står foran DIN Trone, og vi adlyder hvert Ord DU sier.

Elisheva: Så er det talt ut, så har det blitt skrevet ned på denne dagen, og datoen skal bli skrevet ned. Og jeg ønsker å si at det er en polsk mann som virkelig – ikke er av denne verden, han er den mest onde av det onde. Og nå, fordi en ikke var nok, sendte satan to.

Som du skjønner, så er Polen virkelig ment å tilhøre YAHUSHUA. Vi har en Menighet i Polen, AmightyWind har en Menighet i Polen og den har vokst så raskt.

De hadde nettopp gått sammen, en mann og en kvinne, og de som hadde råd til det. En mann og en kvinne, til og med på Påsken, betalte veien eller betalte for et sted å leie til dem som ville være sammen med dem i Påsken. Jeg vil ikke si deres navn, for forbannelser [fra fiender] kan komme på dem hvis jeg gjør det.

Men jeg ønsker å si deg hvor mye Ezra & jeg elsker dere. Vi vet at du vil legge – og det er en annen som er en Betydningsfull Partner, Adam. Og han vet hvem han er, han er også en Pastor for denne Polske Menigheten. Og han har lært dem om sannheten, og han er AmightyWinds Polske Menighet – han er en Pastor for dem.

Og som du skjønner, i Polen, Auschwitz – ble navnet «Jesus» til og med satt over ovnene, før de ble kastet inn i dem.

Vær så snill, hør på meg. Jeg er en jøde. Ikke bare på grunn av YAHUSHUAS BLOD, men jeg er en jøde av min egen fødsel, blod. Men det vil ikke bringe meg til Himmelen, bare ved min egen fødsel, blodet –det er kun YAHUSHUAS BLOD. Men over ovnene, skrev de navnet J-E-S-U-S, Jesus – da de kastet dem inn, og de tvang deg til å gå i ovnene.

Og de tvang deg, regjeringen av denne verden, som sier de beklager, men hvor lei seg er de egentlig? Det vil du få se – når de ikke engang forsvarere deg nå, når de vender seg mot deg.

De satte deg på togene, de fikk deg til å bære et merke. Til og med dyrets merke, fordi ABBA YAHUVEH – ABBA YAH, du må ikke være redd for FADERENS NAVN, det står i Salme 91; vær så snill, les din egen bok og du kommer til å se det – han [satan] spotter, selv når han merket deg, han spottet ved å ta i bruk dyrets merke.

Forstår du nå hvorfor det heter dyrets merke? Det er hva det kommer til å bli kalt for. Fordi han ønsket å merke deg – ikke la ham gjøre det.

Vær så snill, gå og hør på frelsesbønnen til en som er født og oppvokst som en [israelitter], og han er en Profet, han er en Apostel. Han er min ektemann, han er min mentor. Og GUD har akkurat nå fortalt at det er noen som er «Ascender». Vi er Ascender som kommer med kunnskap og åpenbaring, og Profetier som vi ikke vet om inntil YAH taler ut av vår munn.

Vær så snill, gi ditt liv til YAHUSHUA, spør om tilgivelse, ikke … jeg vet dere elsker familien, men ikke, ikke mist Himmelen på grunn av det. YAHUSHUA vil tilgi deg for all synd. Det er nødt til å være en BLODSSONING for synd.

[Profeti 132] «Åh, Israel, JEG Elsker Deg, JEG Irettesetter Deg». Vær så snill, gå og les den. Les den, og hvis du ikke forstår den, så spør om det du ikke forstår. Spør og skriv til vår kontakt [skjema]. Kom til AmightyWind.com.

Det er ikke verdt det – ingen mann, ingen kone, ingen mor, ingen far, ingen søster, ingen bror. YAHSUHUA talte ut sannheten (Luk.2:49), da HANS mor kom for å se etter HAM, og fant HAM i Tempelet, hvor han forkynte i en svært ung alder, tolv år gammel, forkynte og forkynte i Tempelet. Og hun hadde lett etter HAM og hun var bekymret for HAM, og de tok med familien og gikk for å lete etter HAM.

Og [en annen gang] da disiplene sa, din mor og din far, de leter etter deg … De vil at du skal komme ut nå. HAN sa, «Hvem er MIN mor? Hvem er MIN far? Hvem er MIN søster? Hvem er MIN bror? Det er de som gjør DEN HIMMELSKE FADERS vilje (Matt.12:49-50).

Hold disse Ordene i ditt hjerte når du blir truet på livet, fordi du tar imot YAHUSHUA. Og når du ser tallet på seerne, som Ezra har, da han talte på hebraisk –

Ezra: Påminn dem om at det ikke engang – de kutter det ned, YouTube, menneskemengden.

Elisheva: De kommer aldri til å vise deg det sanne tallet. De kutter det ned. Okay! Så doble, triple, firedoble det med uansett hva tall som står der. Min elskede ektemann gjorde dette på hebraisk for deg, slik at din sjel kan bli frelst.

Hans venner, kanskje til og med noen av familien hans, vil ikke like det han sier. Men det er de som fremdeles elsker ham, og han har den største familien. Og de elsker meg, de elsker meg. De elsker med. Jeg fikk bursdagshilsener, og jeg vi at de skal vite at det fikk meg til å gråte.

For jeg har ingen familie, jeg er en foreldreløs, som ingen annen foreldreløs på denne jorden. Og det har jeg alltid vært.

Men jeg har en familie nå fra min ektemann. Og jeg gråt, da du fortalte meg at du elsker meg. Jeg har en svigerfar. Jeg har en svigermor, jeg har svigerinner og flere svogere. Og selv om dere kun tror på noen av de måter vi tror på.

Noen av dere, kanskje du gjør det og har vært redd for å innrømme det til hverandre. Men følg eksempelet til denne, som heter Profet Ezra.

Du skjønner, vi kom fra Himmelen. Da vi ble født visste vi ikke hvem vi skulle bli til. Men alt vi er vant til, er å lede sjeler til Himmelen.

Og jeg er lei meg, for Auschwitz, jeg, jeg, jeg er virkelig, virkelig, jeg er virkelig lei meg, fra dypet av mitt hjerte og min sjel. For det de hadde gjort mot deg, som kaller seg for kristne og har ikke noen KRISTUS i seg. KRISTUS betyr DE SALVEDE. Det er ikke noe Salvelse i dem som hater jødene, som hater Israel.

Nå, dere jøder som hater de kristne, for det de har gjort, husk, husk dette. Ikke alle av dem hater dere. Flertallet, tro på det med tro – det er kristne som virkelig elsker dere, og deres turister beviser det – de som kommer og bringer økonomien til dere, beviser det. Vi elsker dere og vi beklager.

Og vi rister på hodene våre, mens selv de landene som påstår [dere land som deltok i dette) og du sier du er lei deg for det –

Og kun et, akkurat nå, som heter Amerika …

Profetisk Ord

Donald J. Trump & Israel

President Donald J. Trump betaler en pris fordi han forsvarer deg i ord og gjerning. Og han kommer til Netanyahu og beklager. Og han vil være til hjelp, og Amerika hjelper deg. Men den andre, Obama, stakk en kniv midt i ryggen din.

Så pass på deres rygg, Israel. Du skjønner, kloning er virkelig/ekte. «Shapeshifting» er ekte.

Elisheva: Hvis du noen gang ser vår president gjøre handling mot deg, (hvis du noen gang ser noen som en gang elsket deg, vender seg mot deg), YAH forteller meg å gi deg denne advarselen ved slutten av denne Profetien.

Husk hvem de en gang var, og hva de en gang sa, og sammenlign hva de gjør nå.

De lager til og med roboter. Og de har gjort det og bevist det. [Så noen ganger] kan det være at du snakker med en robot og er ikke klar over det, det kan være at du snakker til en «shapechifting alien» og er ikke klar over det, en fallen engel, og er ikke klar over det.

Slutten av Ordet

Men vær så snill, vær så snill, vit dette, de av oss som virkelig elsker YAHUSHUA – som virkelig tilber [YAH] og følger Toraen, som virkelig tilber [i overensstemmelse med] De 10 Bud som ble gitt, som Moses brakte med ned – vi elsker deg, vi ønsker å være en velsignelse for deg.

Og det er dette Departementet handler om. Jeg er ikke en kristen. Hvis noen kaller meg en «kristen», vil jeg si at det er en løgn. Jeg begynte som en kristen, med en pinsemenighet. Jeg trodde jeg ble lært om hele sannheten. Jeg ble fortalt at HANS NAVN var Jesus.

Men du vet at GUD, FADEREN, til og med tilgir de av oss – som ble lært fra King James Bibelversjonen, om navnet Jesus, et gresk navn, gitt til en israelsk baby. Og HAN tilga oss fordi det var ikke en annen versjon av noen annen Bibel, som vi kunne lese på engelsk, som ville bli undervist fra. Og HAN tilga oss og HAN tok imot oss, da vi ba om tilgivelse. Og de som nå vet om YAHUSHUAS NAVN, kjenner det på grunn av AmightyWind.

Navnet til dette Departementet er [Aleph & Tav] AmightyWind RUACH HA KODESH Siste Sjanse Departement, fordi det er en siste sjanse. Og AmightyWind er ikke navngitt etter meg. Det er det som skjer i Det Øvre Rommet (Apostlenes Gjerninger 2), SHEKINYAH HERLIGHET er AMIGHTYWIND. Jeg vil forklare dette. Jeg vil takke deg. Hvis du bare kan gå og lese hva som er blitt skrevet.

Ikke tro at sønnen din, Ezra, din familie, giftet seg med en kristen. For vi nekter ordet kristendom. Vi tar ikke del i abort. Vi tar ikke del i denne søndagsdyrkelsen. Vi observerer hver eneste Hellig Høytid, og Ezra lærer oss – jeg kunne kun lære bort delvis.

Jeg visste bare delvis, tiden var ikke inne. I flere år har jeg undervist om å adlyde den sanne Sabbaten. Og å adlyde, alltid adlyde De 10 Bud. Jeg har lært dem om de GUDDOMMELIGE NAVN, som jeg vet du holder så Hellig at du er redd for selv å bruke dem.

Men igjen, vær så snill, i din egen bok, Salme 91, «De som har kjent MITT NAVN» (Sal.91:14) – og de bruker det, de er ikke redde for å bruke det. de bruker det. Så vennligst? Det er vår FADER. Men kun hvis du tar imot YAHUSHUA som HANS SØNN, DEN ENBÅRNE SØNNEN TIL ABBA YAHUVEH.

Jeg begynte som en kristen. Men jeg var i stand til å bli frelst og fylt av DEN HELLIGE ÅND, akkurat som i Det Øverste Rommet (og du vet ikke hva det betyr, så jeg skal ikke gå innpå det). Men dette er et Himmelsk språk. Dette er GUD, FADEREN som taler gjennom meg denne dagen. Akkurat som Profetene av gammel tid, jeg er en Profeten i den nye tiden og det er Ezra også.

Og igjen ønsker jeg å si deg, tusen takk for deres Bursdagsgratulasjoner! For første gang, ble jeg virkelig – jeg ble overveldet av din kjærlighet som hørtes ut som en stadion eller et auditorium, da Ezra spilte deres lydinnspillinger, den ene etter den andre, og du sa til meg, «Jeg elsker deg, Elisheva»!

[Ezra spiller familiens lydinnspilling:] Alle elsker Ezra & Elisheva! Elisheva! [Folkemassen:] Vi elsker deg, vi elsker deg, vi elsker deg! Vi elsker deg! Vi elsker deg, Elisheva!

Ezras søster: Vi elsker deg! Vi ønsker deg en gledelig Påske fra oss alle her i Israel. Vi savner deg. Jeg skulle ønske du kunne vært her med oss, for å feire påsken, forhåpentligvis neste år; her i Israel feirer vi alle sammen, sederkvelden som vi burde, som en stor, kjærlig familie.

Vi elsker deg, ta vare på hverandre og GUD vil være med dere. Vi elsker deg. [På hebraisk:] Vi elsker dere begge. Vi elsker dere begge, veldig, veldig vakre sjel. Synd at dere ikke er med oss. Gledelig Påske fra oss alle. Si det med meg på engelsk.

[Alle sammen sier:] Alle elsker Ezra & Elisheva.

Elisheva: [Gråter] Jeg er ikke lenger foreldreløs. Jeg har aldri hørt slik kjærlighet. Jeg visste ikke at min ektemann ville gjøre det. Og jeg prøver å få kontroll over stemmen min.

Jeg visste ikke at du kom til å gjøre det, kjære deg, men det viser til alle, at jeg er en jøde, jeg har en jødisk ektemann. Og jeg har en jødisk familie, som virkelig er glad i meg. Og de alle bor i Israel, det jeg vet. Det er så mange tusen av dere. Jeg har aldri møtt en familie som dere.

Denne mannen er så spesiell. Han ble født spesiell. Og hans mor, jeg vil ikke si hva du heter. Men jeg har aldri hatt en mor. Alt jeg noensinne har kjent er all slags misbruk og hat.

[Nå] har jeg kjærlighet, og dette er den største bursdagen jeg noensinne kunne hatt, som var 4.april, men jeg vil ikke si året [jeg ble født]. Det er en del av den jødiske delen, jeg er ikke som … Beklager. [Ler] Min ektemann har tårer i øynene.

Elskede, dette er større enn noe jubileumsgave du kunne gitt, større enn noe Rosh ha Shana gave, større enn noe bursdags [gave]. Tårene mine renner ned fra øynene på grunn av det du gjorde for meg.

DEN HELLIGE ÅND VISER SEG

Åh, svigerfar, du har sett SH’KHINYAH HERLIGHET, du har sett HENNE med dine øyne, og min ektemann har fortalt historien. Og jeg vil at menneskene skal høre om den, fordi du vet hva som skjedde på fjelltoppen i Israel.

Og min ektemann, hvorfor bare ikke … tror du at du kan? Har tillatelse? Du gjorde det en gang. Det var så veldig, veldig salvet. Husker du? Det ble kuttet av, du ble kuttet av, det din far så: SHEKINYAH HERLIGHET. Han visste ikke om det, men likevel. Vil du gjøre det? YAH vil du skal gjøre det, sier at du skal gjøre det. Du gjorde det en gang. Gjør det igjen.

Ezra: Min far bodde i Jerusalem, i utkanten av Jerusalem – et fjell i nærheten av Jerusalem. Og da han var en veldig ung gutt, sannsynligvis 10 år gammel, hørte han en Kvinnelig Stemme, som han trodde het «Bat Kol», som er en Kvinnelig Stemme, da han gikk i skogen. Og han så HENNE og ble veldig overrasket.

Og jeg husker da jeg så dem sist, for et par år siden i Israel, dro vi til det samme område hvor han bodde. Og han viste meg hvor han hørte den Kvinnelige Stemmen og hvor han så HENNE. Og det eneste han kjente igjen var en kvinnelig stemme, og det var en kvinnelig figur. Så dette var hans historie.

Elisheva: Og han er en vis mann. Og vi vil bare at han skal ta imot YAHUSHUA. Jeg vil klemme deg, Pappa, Abba, jeg vil klemme deg. Jeg har ikke en Pappa.

Jeg har aldri hatt en Abba, åh ja, det var skapelsesdelen. Men alt jeg noensinne har kjent er all slags urenhet og misbruk, som du kan nevne fra ikke bare de som pleide å bli kalt ektemenn, men menn, fedre.

For min mor, var aldri en mor, jeg har aldri kjent [en mor]. Når jeg nevner deg, min svigermor, jeg vet ikke om jeg har tillatelse til å si navnet ditt, så jeg vil ikke gjøre det. Da du sa til meg, og vi pratet sammen om sminke, og vi snakket sammen i telefonen. Jeg elsket deg, og jeg kunne føle din kjærlighet for meg, fordi jeg elsker din sønn. Og jeg vet at du vet at Ezra & jeg, jobber så hardt, vi jobber så hardt for å bringer sjeler til Himmelens Kongerike.

Jeg har aldri hatt en jordisk søster. Jeg kjenner mine søstre i YAHUSHUA, ja. Og min, jeg prøver å si noe som jeg aldri før har våget å si, jeg har en familie, og jeg vet at du elsker meg. Og jeg elsker deg så veldig, veldig høyt.

Jeg ber velsignelser over deg, foran YAHS Trone, mens jeg står der sammen med Ezra. Vi ber all velsignelser over deg. Ta imot YAHUSHUA. Vær så snill, ta imot YAHUSHUA. Du har ingenting å miste. Og du har alt å vinne.

Ezra: Halvparten av dem tok imot HAM.

Elisheva: Hallelu YAH! Og jeg vet at du, [elskede søster] gjorde det. Og jeg vet at Mamma, min Mamma – hun som fødte Ezra, tok imot HAM. Så han gjør fremgang i Israel. Og vår Bok – våre Bøker ble spredt over hele Israel. Og en annen Bok kommer også.

Ezra: Og du må huske at alle de Profetiene vi fikk, var i [min søsters] hus.

Elisheva: Det stemmer.

Ezra: Alle – til og med frelsesbønnen ble spilt inn i huset hennes. Alt skjedde i huset hennes.

Ezra: Muligens alt som hun kunne hjelpe meg med, å skrive ut e-postene og skrive ut, og hjelpe meg med alt hun kunne. Hun gjorde alt.

Elisheva: Og [elskede søster], han fortalte meg alt dette nylig. Jeg ville ha takket deg hvis jeg hadde visst om dette.

Som jeg sa, jeg har en svigermor som også har tatt imot YAHUSHUA. Da tornadovinden kom, som Ezra sa – Jeg elsker min ektemann mer enn ord kan si. Og han fortalte meg hva som skjedde da tornadoen kom, og slo deg mot en vegg, men du ropte ut for YAHUSHUAS hjelp. Og hvor andre ble drept, så ble ditt liv spart. Vi snakker om at – dette gjelder Israel.

Dette gjelder hele familien. Og vi inviterer deg, vær så snill, kom og se. Jeg blir kalt for alle slags onde navn fordi jeg, sammen med Ezra, forteller folket om å adlyde Toraen, om at de må adlyde De 10 Bud. Hver eneste Profeti, og den eneste veien, som noen av dere er uenige om, er at du enda ikke har møtt YAHUSHUA. Men når du gjør det – fordi jeg er nå en del av familien din, så er slike store, store, store, store velsignelser, som er i disse Profetiene, for deres også.

Profetisk Ord

DEN LEVENDE STEINEN Beskytter Israel

Og HAN lover at når alle vender seg mot Israel, så vil YAH stå opp og forsvare Israel for det de har gjort. For de som tar imot YAHUSHUA, HAN vil beskytte dere. HAN vil gi dere mat. Vann skal igjen komme fra en stein (2.Mos.17:1-7).

Steinen var DEN LEVENDE STEINEN. STEINEN var YAHUSHUA! Vinden, det var SHEKINYAH HERLIGHET som holdt Israels Barn og dem som fulgte etter Moshe (Moses), avkjølt da solen steikte.

Slutten av Ordet

Og Ezra fortalte meg hva temperaturen var – temperaturen var på?

Ezra: Kanskje 53, 54–

Elisheva: 53, 54 grader celsius. Jeg kan ikke engang forestille meg en slik temperatur. Men DEN HELLIGE ÅND er DEN som er SHEKINYAH HERLIGHET. Og HUN holdt dem avkjølt gjennom dagen. Og om natten var det så kaldt, og HENNES ILD, HUN var ILDSØYLEN, vår SKAPER, IMMAYAH – jeg vil at de også skal ha det, jeg vi at du skal legge til en link, en link til IMMAYAH-Profetiene [89 & 90] slik at de kan forstå at vi vet at det er en HEL, KOMPLETT FAMILIE. Det er derfor HAN [YAH] skapte denne komplette familien, her på denne jorden. Det er derfor satan forsøker å forføre den.

Det er en FADER, der er en SØNN, og DEN HELLIGE ÅND er IMMAYAH. Og HUN er vår HELLIGE MOR. HUN er DEN SOM bidro til å skape (Sal.8:22-31). HUN ER EN DEL av TREENIGHETEN.

Da FADEREN GUD sa, «Kom og la OSS skape mennesket/menneskeheten …» (1.Mos.1:26). I King James Bibelen står det skrevet, «Kom og la OSS skape menneske i VÅRT Bilde», det var i bildet til TREENIGHETEN. Hvem sitt bildet var jeg skapt i? HAN sa, «Kom og la OSS skape menneskeheten i VÅRT Bilde. Derfor ble jeg skapt, derfor ble du skapt – Mamma, Søster – og alle andre kvinnelige lyttere, vi ble skapt i Bildet av DEN HELLIGE ÅND. Eva ble skapt i Bildet av DEN HELLIGE ÅND.

Ezra: Jeg husker, jeg husker at jeg fortalte henne det, fordi Bøkene ble sendt til hennes hus. Hun var den som var i stand til å spore opp Bøkene.

Elisheva: [Elskede søster] han forteller meg dette, min ektemann – vi får ikke lov til å holde på hemmeligheter. [Tuller/tøyser] Vi har et «Ben av Mine Ben» -dikt som han sa høyt. Så nå er det ikke lenger en hemmelighet. [Ler] Du skal ikke holde noen hemmeligheter fra den andre partneren, ellers

Ezra: - ellers vil jeg avsløre det du skjuler.

Elisheva: Ja, så [elskede søster], tusen takk for at du ikke skammer deg over å si at du vil være vår israelske [liaison] for dem som trenger det, som kun snakker hebraisk, selv om jeg vet at det andre språket er engelsk –

Vær så snill, kom til AmightyWind.com. Vær så snill, kom og se bildene av Ezra & meg, og vår kjærlighet. Vær så snill, les Profetiene. Vær så snill, alt du trenger å gjøre er – og hvis du ikke forstår, så spør ABBA YAH, spør FADEREN i HIMMELEN og DEN HELLIGE ÅND. Og spør YAHUSHUA om å komme til deg (Joh.14:18). Jeg har sett HAM med mine øyne. Jeg har sett HAM. HAN satt på sengen min og HAN så på meg.

Jeg var «gift» med en mann på den tiden som forsøkte å ta livet mitt på så mange ulike måter, akkurat som den siste gjorde – [du vil se det] når du hører på Rødehavsprofetien. Han prøver nå å ødelegge mitt omdømme ytterligere, og prøver å ta livet mitt på en annen måte, siden han ikke klarte å ta livet mitt 15.desember 2015 – han prøvde å ta folkets tro på at det er en GUD.

Og når du ber for meg, vær så snill, be om at denne forfølgelsen stopper. For nå kommer det mot Ezra også, det kommer mot alle som elsker GUD, FADEREN.

Dette er en fallen engel. Denne er ikke ekte. Han – de er ikke ekte. De er en illusjon. Du skjønner, jeg er nødt til å advare deg om dette.

Du vet allerede om Barry Chamish, i Israel. En gang var han en venn av meg, [men er nå død]. Han var en journalist – ga advarsel etter advarsel om hva som skulle komme. Og han tok et bilde av det vi kaller for et romfartøy, som kom fra en annen [dimensjon] – vel, de kalte dem for UFO den gang, Uidentifisert Flygende Objekt, og det var i Israel.

Du burde vite fordi du har [hatt] en Goliat. Goliat – når du søker det opp på YouTube – som er en Nephilim.

Profetisk Ord

DEN LEVENDE STEINEN Overvinner Kjempene

De er kjemper. Og de vil – de er her. Og de er i Antarktis. De var under sjøen. Det har blitt brutt opp. Og de er høyere enn hvilket som helst tre. Og de vil – gjøre akkurat det som Goliat gjorde, han var kannibal. Det var derfor de ikke kunne finne nok mat til ham.

Begynte med å sende sine egne soldater mot en ung mann ved navnet David, som ble sendt opp mot ham, og ABBA YAH sa han skulle hente 5 glatte steiner, og kun velge 1 til å slå ned Goliat med. Den glatte steinen, var den LEVENDE STEINEN.

Elisheva: Jeg får denne Profetien rett fra Himmelen akkurat nå, denne åpenbaringen. Jeg har aldri forstått hvorfor DU sa han skulle plukke opp 5 glatte steiner, og likevel brukte David kun en.

Det er fordi YAHUSHUA er DEN LEVENDE STEINEN. Og alt som måtte til var å treffe ham i hodet, og Goliat falt ned. Og du vet, David kuttet av ham hodet.

Slutten av Ordet

Du skjønner, vi underviser om Toraen. Vi underviser til de såkalte kristne, om Høytidene. Det er nå virkelige kristne. Ikke misforstå meg. Ikke hat meg. De lærer virkelig om Toraen. De har blitt omskjæret.

Ezra selv så det i New York. Og han var der sammen med en annen lege, som tok imot YAHUSHUA gjennom dette Departementet, [&] som har vært med meg veldig lenge. Men jeg skal ikke si navnet hans.

Men de ble omskjæret og omskjæring er veldig dyrt, og det blir stadig mer. Men nylig, hvor mange som – hvor mange har blitt omskjæret? Elskede, som vi vet om?

Ezra: Vi kan ikke engang begynne å telle hvor mange.

Elisheva: Vi kan ikke engang telle hvor mange som har blitt omskjæret hittil. Så de er ikke bare under YAHUSHUAS BLODSPAKT, men de er også under Abrahams blodspakt. Og det er dette jeg ventet på, ventet på at min sanne ektemann skulle komme. Den andre var ikke engang en ektemann – han var en fallen engel, en shapeshifter (hamløper) – han ble sendt rett fra helvete, bare for å ta livet mitt. Og igjen, enhver form for misbruk som en kvinne noen gang kunne vite om, ble gjort mot meg.

Og jeg skal ikke si mer om det, bortsett fra dette, GUD ga meg et løfte og HAN sa at der jeg hadde kjent det verste i en mann som en forbannelse, ville jeg kjenne det beste i en mann. Og det har jeg. Og han er deres også. Og min, men du kommer aldri, noensinne til å møte noen som elsker ham mer enn – nærmest GUD –enn jeg gjør, og deretter deg, hele hans familie.

Og som du ser, akkurat nå er vi under angrep, fordi vi forkynner – det er under Nedtelling av Omer. Det er derfor vi har det fremme på siden. Han underviser om Toraen. Han viste oss Påsken … De som hater Israel, som hater jødene, [de] hater oss, for vi er jøder, Messianske jøder på grunn av YAHUSHUA. Det er det eneste som skiller oss.

Så jeg visste ikke at jeg kom til å gjøre noe av dette, men dette vil bli inkludert i Profetien. Og vi takker deg – jeg takker deg, som du hørte så gråt jeg fordi jeg sa til Ezra at jeg aldri har kjent – kan ikke engang forestille meg kjærligheten av en familie, ikke engang en bestemor eller en bestefar, ikke en mor eller far, en søster eller bror, en tante eller onkel, en kusine … ingen biologiske på jorden.

Og jøden som var min såkalte fødselsfar, hvis du vil kalle ham det, jeg vil bare si deg det, han er ikke mer enn en biologisk sæd, selv om han het Elijah – var han nok bare en berusende mann. Alle kan bære det navnet.

Det betyr ikke at de er Hellige, men jeg er det, og jeg tilhører Himmelen. Og i 23 år forkynte jeg det på internett, og du kan lese om det, og du kan se at jeg elsker deg.

Jeg skulle ønske jeg kunne snakke så høyt som alle dere. Og jeg skulle ønske jeg kunne klemme dere, dere alle sammen akkurat nå, og vit dette, jeg tror med hele mitt hjerte, at vi skal – dere alle – Ezra & meg vil være der – slik at dere kan se Ezra og meg. Og når dere ser våre bilder, så vit at vi er en av dere, vi er deres. Jeg tror dere elsker meg like mye som dere elsker Ezra.

Tusen takk, for nå kan jeg si til GUD, FADER, at jeg ikke lenger er en foreldreløs eller foreldreløse [Ler], som jeg kalte meg for. Den foreldreløse av de som er foreldreløs! Men jeg er ikke det lenger. Jeg har den største, vakreste familien som bor i Israel og andre deler av verden.

Og Ezra, da du gjorde det, så helbredet du meg på innsiden som ingenting og ingen kan noen gang ta bort fra meg. Jeg lover å ta vare på ham, jeg lover å være den beste kone. Jeg lover å alltid sette GUD først, men Ezra som den andre, i mitt liv. Jeg lover, jeg lover deg det.

Jeg vet hvor mye dere elsker ham. Jeg vet hvor spesiell han er. Jeg har ALDRI møtt en mann som er mer spesiell enn det han er. Jeg vil du skal se «Når To Salvede Blir Én». Sørg for at den er lagt på denne videoen, i tilfelle. Og som jeg sa, Rødehavsprofetien, slik at du forstår det. [Ler] Han [Ezra] har gitt meg en sånn gave.

Du vet, han gir meg gaver hele tiden. Han kaller meg for sin Jødiske Prinsesse. Og jeg får gaver som jeg venter skal komme i posten når som helst, som kommer til å blåse meg bort. Men ingenting han kunne gitt meg hver dag, kan noensinne sammenlignes med det han ga meg da – det var hans ide. Jeg visste ikke at han skulle legge deres stemmer på den samme Profetien som folk vil høre.

Jeg er så beæret. Dette er som den største velsignelsen ved siden av [YAH], som gir meg Ezra – først min FRELSER, YAHUSHUA, HANS SALVENDE BLOD, og deretter kommer Ezra, og nå har han gjort dette! Det er ingen større gave han kunne gitt enn dette.

Tusen takk for at dere elsker meg. Jeg elsker dere alle tilbake.

Og jeg er ikke lenger en foreldreløs. Og jeg skal aldri kalle meg selv en foreldreløs igjen. Jeg ber om at Ezra vil være i stand til å – i hvert fall et eller annet sted, selv før en video er lagt ut, vil være i stand til å få disse Ordene til dere, det vi har talt om, og at dere virkelig kommer og dere vil se at [nettsiden] til Departementet blir akkurat nå gjort om. Du vet man må holde den oppdatert og gjøre den pen for folket.

Men det viktigste er at Ordene er der. Og når du ser på Ezra og du ser på meg, og du ser på Dedikasjonen av Kjærlighetssanger. Han synger til meg. Ingen mann har noensinne sunget en kjærlighetssang til meg. Og hver mann som jeg trodde jeg var gift med – hvor i YAHS øyne ikke ble til et ekteskap. De ville kun ta livet mitt. Akkurat som Jesabel som jaget etter Elia, jeg kaller ham for Elia Den Gamle. Fordi nå er jeg Elisheva Eliyahu – fordi Ezra ga meg mitt hebraiske navn, vet du. Før var det Elisabeth Elijah.

Ezra: Og det var i Israel, i [min søsters hus].

Elisheva: [Elskede søster] vi møttes i huset ditt. Vi snakket sammen – «To Salvede Blir Én» - gå og se hvor sjenert jeg var. Og se hvor mange ganger broren din hopper, og alle andre i familien min der. Når han bare hører navnet mitt, hopper han.

For han var allerede forelsket og forstod det ikke, du ser at han ble skapt for meg, og jeg ble skapt for ham, og djevelen prøvde … Han [Ezra] måtte løpe fra kvinnene, fordi han var ment for meg. GUD har en bestemt tid og en hensikt.

Og det største av alt, jeg vil at du skal vite [elskede søster], du skjønner, det var det jeg trodde skulle bli slutten på Departementet. For etter 14 år av det jeg trodde var et ekteskap – prøvde mannen å gjøre dødsforsøk på meg. Og han kalte seg for en leder av dette Departementet, men aldri, noen gang var han en leder. Folk så ham aldri. Folk hørte aldri fra ham.

Dette er mitt bønnesjal, som er din bror [Ezra]. Og møtet skjedde og huset ditt er så velsignet. Og familien din er velsignet. Og du fikk den nye jobben og forfremmelsen på grunn av velsignelser i 5.Mosebok kapittel 28. Og vi møttes der. Vi møttes på telefonen.

Og det var rett etter, den andre, som Ezra sa, «Ut med det gamle og inn med det nye!». Og Departementets Eldre Partner, Kathrynyah, gjorde en overraskende telefonsamtale for meg, da mannen fortalte meg etter 14 år at han ikke lenger kunne si foran ansiktet mitt, at han var Hellig. For han var av djevelen, han var en djeveltilbeder, og jeg visste det ikke, [Ler] han latet som om han var Hellig.

Men han var ikke flink til å late som om han var det, for når man ikke vil be med noen lenger, vel, eller ikke ta nattverd, og alle tingene jeg gjorde … Han ville kun ha pengene, og han ville ha meg død.

Det var ikke mer annerledes enn det Jesabel sa, at hun ville ta livet av Elia, og jeg kaller ham for Elijah/Elia Den Gamle, på grunn av mitt navn som er Elijah – men nå er det Eliyahu. Og han løp, du vet. Og jeg måtte løpe for livet mitt, fordi dødsforsøkene fortsatte å bli sterkere og sterkere. Og jeg måtte endelig komme meg ut og fortelle folket hva som foregikk, fordi jeg visste ikke om det og holdt det hemmelig, som Rødehavsprofetien sier.

Og du vil se din bror der. Du vil se din familiemedlem der. Du vil se at han allerede er lagt opp på toppen med staben sin, med staven/kjeppen sin. [Ler] Han overtok allerede. Han var allerede lederen. Jeg selv skjønte ikke engang det, men det gjorde jeg egentlig. Og det tok bare en stund før FADER YAH sa, «Så sier HERREN». Og vi vil feire det i 7 dager i mai.

Ezra: Shavuot.

Elisheva: På Shavuot.

Ezra: Ja, 20.mai [dette året].

Elisheva: 20.mai i syv dager. Feirer at han ble Departementets bønnedekker, lederen. Han er lederen og vi deler ledelsen, men han er den som er min mentor.

Og som jeg sa, han bryr seg ikke om alle våre titler, apostel og profet og alt dette. Han bryr seg kun om en ting, og det er at jeg er hans kone. Og han er min ektemann og det er ingen andre.

Hvis hele verden vender seg mot oss etter denne Profetien, så er jeg ikke en foreldreløs. Og jeg tror at min nye familie ikke vil vende seg fra meg og Ezra. Tusen takk for at du lytter etter. Tusen takk for at du tror på det. Tusen takk for den beste bursdagsgaven noensinne, da du sa gratulerer med dagen til meg.

Da vi giftet oss på Rosh ha Shana – han er en Profet og du lurte på …

Først av alt var det Påske, jeg vet ikke hvem av dere som tok bildet, men det kommer til å være med i Boken, og det er den nye Boken – ikke den gamle Boken som vi, som han tok med seg over hele Israel.

For det var den gamle boken som inneholdt om den fordømte mannen, som kun var ute etter å ta livet mitt. Men på den tiden, tok det 7 år å skrive Boken, 7 år for å fortelle folket HVEM DEN HELLIGE ÅND er. HUN er mer enn kun en vind, mer enn kun en ild. HUN er mer enn kun oljen. HUN er vår HIMMELSKE MOR. HUN er SHKHINYAH HERLIGHET. Og den ble utgitt …

Men det skjedde – jeg vet ikke nøyaktig når han vendte seg mot alt jeg trodde på, og begynte å tilbe ha satan, satan, og gikk inn i de mørke okkulte kreftene. Jeg vet ikke når. Jeg vet bare at han hatet meg og han viste det hvert øyeblikk av dagen. Og det startet rolig – vel, jeg vet faktisk ikke helt – det var den tredje dagen i det såkalte ekteskapet. Så det var ikke noe ekteskap.

Hvorfor forteller vi deg dette? Det hele begynte i huset ditt. Telefonen ble så salvet, da han satt der. Du skjønner, vi har over, jeg gjetter lett over 1000 Profetier. Enkelt og greit!

Og det beste som jeg alltid vil holde fast på, er at vi blir mer og mer forelsket i hverandre – og YAH sa i begynnelsen, du vet, at det var vanskelig å stole på en mann. Så HAN måtte bygge tillit i meg for å kunne stole på en mann, unntatt din bror, familiemedlemmet ditt ble stolt på, jeg mener, jeg visste bortom en skygge av tvil, at det ikke var noen som dette på denne jorden. Og det vil det aldri bli. Og hvor enn han er, vil jeg være, og hvor jeg er, vil han være – hvis ikke det er i kroppen, så er det i ånden – vi vil alltid være sammen nå og for evig og alltid.

[Elskede søster] Jeg sender mine kyss, klemmer til deg. Og igjen vil jeg si at da vi giftet oss, gratulerte dere alle oss. Jeg hørte deg og Abba, min svigerfar.

Ezra: Hans navn er Shalom.

Elisheva: Shalom. Jeg visste det ikke, vi kommer til å komme i trøbbel for dette! Men ok [Ler] jeg har tillatelse fra mannen min, Shalom. Og jeg syns du har et så fantastisk navn. Og Ezra har en shalom [en fred] som jeg lærer å få fra ham. Jeg øver meg på å ha shalom, [det vil si å ha fred]. Han har en jobb å gjøre, men jeg, jeg øver meg på det.

Men da du ga den velsignelsen, min svigerfar Shalom, tusen takk. Tusen takk, tusen takk, tusen takk. Jeg tar imot det. Jeg tror på det.

Og min svigermor, jeg elsker deg så mye. Jeg lover å ta vare på sønnen din. Jeg lover deg. Og igjen tusen takk, tusen takk. Jeg ble født for denne dagen. Jeg ble født for dette tidspunktet. Jeg lurte på hvorfor livet mitt måtte være et liv som det hadde vært.

Sannheten er at, jo større Salvelse er, jo større er lidelsen. Og du kan heller ikke nevne noen av dine Profeter av eldgammel tid som ikke lidde.

Og det er akkurat derfor DEN STØRTE AV PROFETENE ER vår MESSIAS. Og det er YAHUSHUA. Ingen led mer enn HAM. For enhver sykdom, som til og med ble lagt på HAM, enhver sykdom (Jesaja 53), enhver lidelse, alt djevelen kunne sette på HAM, inkludert døden, men igjen – men igjen, HAN steg opp på den tredje dagen (1.Kor.15:3-9), etter at HAN steg ned til helvete (Ef.4:8-9) for å ta bort fra satan, helvetes- og dødens nøkler (Åp.1:18).

Og Ezra vil undervise om det. Jeg skal ikke utføre den undervisningen.

Men HAN viste seg for vitner, det var over hele verden (1.Kor.15:6). På den førtiende dagen steg HAN opp til Himmelen foran vitner (Apg.1:3-9). Og foran SINE disipler, og det jødiske folk som ikke engang trodde at de hadde sett det (Matt.27:53). Det var vitner. I Det Øvre Rommet var det vitner (Apg.2).

Denne kvelden, har du hørt din svigerdatter, ditt familiemedlem, du har hørt tunger av en engel som kommer fra Himmelen. Det betyr at FADEREN har lagt SINE Ord i min munn. Jeg vet ikke hva jeg skal si neste gang. Og DEN HELLIGE ÅND legger SINE Ord i min munn. Og YAHUSHUA legger SINE Ord i min munn.

Påskemirakel

Og det samme er hendt med Ezra, den som du nettopp hørte, medlemmet du elsker så høyt i din familie. Du og jeg vet at han også er så unik, at da du tok et bilde ved Påskebordet, så visste du det. Ingen kunne forstå seg på bildet av ild.

Ezra: Jeg leste Haggai kapittel 3.

Elisheva: Flammer. Røyk. Vi har bildet! Vi skal forstørre det. Vi skal forstørre det når det er på video, elskede. Ikke det lille bildet. Jeg var redd for at de i denne verden ville le og spotte. Men jeg bryr meg ikke lenger! Vår tid på denne jorden er uansett kort. Så derfor skal vi vise det – for de av dere som ikke forstod eller som ikke så det – røyken kom fra Boken!

Og jeg hadde profetert til ham før han dro, at det skulle bli et tegn gitt til hans familie den dagen, da han leste, og det kom – den som tok det bildet er veldig, veldig velsignet. Vet du hvem som tok det bildet? Hvem av dere tok det? Kanskje Pappa Shalom vet det?

Men den som tok det bildet, vet at det er sannheten og sa, «Hva er det som skjer? Hvordan kunne røyk komme fra [Boken]?».

Og når du ser nærme på det, så kan du se at det kommer direkte fra Boken, og det går inn i munnen. Det blåses ikke ut av munnen din, elskede. Det ser ut som om – det er SHKHINYAH HERLIGHET. Det er DEN HELLIGE ÅND. Det er RUACH HA KODESHS ILD som kommer ut av Boken. Og den deles bokstavelig talt, når du ser nærme på det. Se på det, virkelig nøye. Du kan se at den deler seg og stiger på to forskjellige måter.

Det er ingen etterligning. Jeg vet at i Moshes tid, hadde farao sine magikere som gjorde det Moshe gjorde, og de prøvde å gjøre det samme og noe av det ble duplisert. Men det var all løgn fordi vi vet at Moshe fortalte sannheten. Og vi vet at da han ga de 10 plagene, skjedde alt. Vel, denne verden har de 10 plagene, bare enda mer, og det kommer til å skje, åh, så veldig snart, fordi YAH, FADEREN, ikke vil bli spottet mye lenger.

Og Israel, du er den eneste som forkynner om Toraen, som holder den –jeg snakker om alle nasjoner i verden – du er den eneste. Og HAN sa HAN skulle beskytte det, og det er i en Profeti. HAN sa HAN skulle beskytte den ene som ville være lydig mot sin Tora. Men det betyr at visse ting må forandres, som du har gitt lov til å skje med Israel. Det skulle aldri ha skjedd, og jeg går ikke inn i hva det er, men du vet hva synd er. Bare spør Ezra, han vil fortelle deg og lese dine Hellige Skrifter. Det er der det egentlig er.

Elskede, har du noe du ville sagt? For en vakker dag som ektemann og kone! – en dag jeg var i tårer foran DEG, da jeg igjen var under angrep. Og han sier alltid til meg, «Dette skal også passere. Dette skal også passere». Og han og jeg er på en fjelltopp, og vi fortsetter å klarte høyere & høyere – og menneskene som tror på dette Departementet – vi har over 50 ulike språk.

Det kommer en helt ny Bok. [Elskede søster] det kan godt være han kommer tilbake og distribuerer, i huset ditt. Og denne gangen kommer det til å være bilde av din bror, bilde av Ezra kommer til å være med, ved siden av sin kone, og det er fordi – vi skammer oss ikke over vår kjærlighet, vår kjærlighet, vår romantikk.

Som jeg sa, da jeg snakket med ham på telefonen, så hadde jeg en mann som gikk ut døra for alltid, etter 14 år, hvor han sa han ikke trodde på noe jeg trodde, selv på GUD. Og selvfølgelig ikke, du vet, og han sa, «Jeg kunne ikke se Helligheten på ansiktet ditt lenger, eller når du snakker om Himmelen». Det var farvel. Så ringte telefonen. Det var Kathrynyah som ringte.

Det som skjedde var at jeg fikk de gode nyhetene, akkurat da jeg var merket for ødeleggelse av onde mennesker over hele verden, som hater Profeter, og de sier de verste ting om meg. (Vær så snill, ikke gå til noen nettsted som sier noe, når du er i søkefeltet, og du ser noe, vit at det – ikke gjør det. Ikke gå dit, fordi forbannelsene av YAH i 5.Mosebok kapittel 28 kommer over deg hvis du gjør det med vilje. Så ikke gjør det. Jeg advarer deg fordi YAH forteller meg å gi advarselen – ellers ville jeg ikke sagt det – fordi alt det er løgn og blasfemi). Du vil vel ikke søke etter blasfemi eller ha noe del av det, selv å lytte til det.

Og det jeg vil si til deg er at Bøkene ble ikke ødelagt, og jeg visste ikke at det var du som bevarte dem. Jeg har alltid sagt at det var Ezra som bevarte dem, men hvis Ezra ikke hadde hatt en søster og en bror …

Ezra: Vel, jeg hentet dem, men det var hun som var i stand til å spore dem opp.

Elisheva: [Elskede søster], det var du som sporet dem opp! For en stor velsignelse i Himmelen, vi har ventet på deg! De var merket for ødeleggelse, akkurat som denne Profeten ble, Hallelu YAH! Deretter var jeg for første gang i stand til å snakke med ham, og da han hørte stemmen min, sa han at det er som om han alltid har kjent meg siden fødselen av, og han sa –

Ezra: Det GUD har ført sammen, kan ingen skille (Mark.10:9).

Elisheva: Der er det. Det GUD har ført sammen, kan intet menneske, djevel, demon fra helvete skille, fordi vår kjærlighetshistorie var virkelig skrevet i Himmelen. Jeg vil at du skal se hvor mange ganger han hoppet, for hver gang han hørte min stemme eller mitt navn. [Ler] Jeg ser på ham og hans øyne er så skinnende, lysstyrken av DEN HELLIGE ÅND.

Han sa at da han hørte fra meg i en e-post, var det som å vente på at en boks med godteri skulle komme. Og da han leste Boken, sa han at han hadde sett – hva så du på Boken, Elskede? Jeg kan ikke høre det.

Ezra: Jeg sa at den var glødende. Jeg så at den glødet midt i Boken.

Elisheva: Og han kunne ikke forstå det.

Ezra: Hver side var glødende.

Elisheva: Hver side var glødende, og husk at hans navn var ikke engang nevn i den enda. Og den andre som jeg ikke engang kjente, var blitt fordrevet og umoralsk. Den ble utgitt. Han kunne ikke ha gitt sitt liv til djevelen før etter det, men han ville ikke engang lese den, så noe skjedde veldig drastisk.

Og så vil jeg vi, jeg må si shalom. Shalom til min Shalom, min Pappa, min Abba.

Kathrynyah: Jeg vedder han har hørt den før. [Latter]

Elisheva: Vel, jeg er så glad for at jeg endelig har fått en bursdag verdt å si at jeg vil huske den for evig og alltid! Og jeg vil si tusen takk for at livet mitt var verdt å leve, til GUD endelig ga meg den gaven HAN hadde ventende for meg, og det er dette – det jeg trodde ikke kom til å bli noe av, ble en Profeti av vrede og irettesettelse – det begynte slik og endte opp med den største kjærligheten som jeg ikke engang kan beskrive, fordi velsignelsene av YAH i 5.Mosebok kapittel 28, lyver ikke! HAN er ikke en som lyver (1.Sam.15:29).

YAHUSHUA HA MASHIACH velsigner hver og an av dere. ABBA YAH, DYREBARE IMMAYAH velsigne hver og en av dere. Og jeg ber om at du vil tro på det, fordi du kjenner Ezra bedre, selvfølgelig, du har kjent ham hele livet. Og fordi han har tro på at du kommer til å tro på at det jeg har talt i dag, er sannheten.

Ezra: De har aldri sagt, de har aldri sagt et stygt ord.

Elisheva: Nei, jeg vet at de ikke har gjort det.

Ezra: De har aldri det. Vanligvis avviser familier [p.g.a. din tro] eller du avviser dem. De var veldig støttende fra begynnelse til slutt.

Elisheva: Du vet, det er derfor jeg sa at når mennesker tar imot YAHUSHUA, som ikke gjorde det før, har familier som kaller dem for døde.

De vil forkaste dem, du vet om dette, i Jerusalem – i Israel.

Ezra: Men ikke i min familie.

Elisheva: Ikke noen av dere. Ingen – dere gjorde det ikke mot Ezra. Dere elsker ham. Dere har alltid kjent ham. Han er deres! Han er deres! Så dere klarte ikke å la ham gå! Han er en skatt på denne jorden. Han er en – det sier jeg til ham hele tiden. Du er en skatt. Du er en skatt som ingen andre. Jeg elsker ham som – ved siden av GUD, det er ingen andre.

Han synger kjærlighetssanger til meg. Han synger kjærlighetssanger fordi vi skammer oss ikke over hverandre. Han skammer seg ikke over at han elsker noen som ikke ble født i Israel. Jeg er jøde og han har visst det hele tiden. [Ler] Jeg må innrømme at hvis du snakker hebraisk til meg, så sliter jeg, greit? Det er derfor jeg må spørre ham, «Forstå jeg riktig?». Men jeg prøve virkelig, fordi det er ikke noe mer vakkert språk i verden enn hebraisk. Og jeg er overbevist om at det er mye hebraisk som blir talt i Himmelen. [Ler]

Kathrynyah: Shalom.

Elisheva: Shalom for nå.

Ezra: Shalom.

Elisheva: Kjærlighet for alltid.

Slutten av Transkripsjonen

For YAHUSHUS Herlighet, Ektemann & Kone

Apostler & Profeter Ezra & Elisheva Eliyahu

Så er det talt, så er det skrevet. Amen.

Mottatt 11.april 2018; Utgitt 17.mai 2018

  1. Kan bokstavelig talt gjelde for falne engler som bor blant menneskeheten på jorden, ikke bare i atmosfæren, eller stjernelignende legemer som faller mot jorden (meteoroider blir til meteorer, også kjent som fallende eller styrtende stjerner og så videre). Mer figurativt, kan referere til fenomenet kjent som global dimming (mindre lys som når jorden). Stjerner som faller betraktes som et tegn på slutten, som forventes å øke mot YAHUSHUAS gjenkomst.

  2. Astral projektor er opplevelse av at bevisstheten er utenfor den fysiske kroppen, oppnådd enten våken, i drømmer eller dyp meditasjon.

* * * * * * *