Profeti 138

Mann-masturbasjon, omvend deg foran YAH!

Talt under Salvelsen av RUACH HA KODESH
Gjennom Apostelen Elisheva Eliyahu
Mottatt 28.september 2016 – Utgitt 15.juni 2017

Ordspråkene 6:27

Kan noen sanke glør i sitt fang uten at klærne begynner å brenne? (NLT)
Kan en mann omfavne ild og hans klær ikke brennes? (HSCB)

5.Mosebok 23:10 (WYC)

Er en av dere uren etter sæduttømming om natten, skal han gå utenfor leiren og ikke komme inn igjen (Hvis det er en mann blant dere, som er uren i sin nattesøvn, skal han gå bort fra deres telt, og han skal ikke komme tilbake)

* * * * * * *

Nedenfor en Profetien slik den kom frem

med Profeten Ezra & Elishevas «Hellig Tungetale», som GUDS ÅND gir uttrykk (Apostlenes gjerninger 2:3-4) av himmelske eller jordiske språk (1.Kor 13:1). Elisheva taler ut i tungetale som frembringer Profeti (1.Kor 14:6). Ezra begynner bønn med tungetale i forbønn (Rom 8:26.27; 1.Kor 14:15).

Det inneholder GUDS HEBRAISKE NAVN:

YAH/YAHU הי er GUDS HELLIGE NAVN, som i «Alleluia» eller «HalleluYAH», הי-וללה som bokstavelig talt betyr «Lovpris YAH»:
YAHUVEH/YAHWEH ה -ו-ה-י GUD FADEREN;
YAHUSHUA/YAHSHUA עושוהי GUDS ENBÅRNE SØNN–
(HA MASHIACH חישמה betyr «MESSIAS»; ELOHIM betyr «GUD»).
Åpenbaringen om «SH`KHINYAH HERLIGHET» הראפת הינכש
som er det PERSONLIGE NAVNET til RUACH HA KODESH שדקה חור,

(er kalt for «DEN HELLIGE ÅND» på norsk) – er også på denne siden.
(HA SH`KHINAH הניכש {SHEKINAH} er hebraisk for GUDS VEDVARENDE, GUDDOMMELIGE NÆRVÆR.)
I tillegg betyr ABBA YAH הי אבא «FADER/PAPPA YAH»
og IMMA YAH הי betyr «MAMMA YAH».
Skriftsitatene er KJV eller NKJV med mindre annet er angitt.

YAHUVEHS Advarsel som skal legges til før Profetier:

JEG advarte deg for lenge siden Elisabeth [Elisheva], om å ikke nevne dette Departementet etter en mann eller en kvinne.
JEG la det i din ånd selv før det var et Departement.

For ingenting av dette har blitt gjort av dine hender.
Ingenting av dette har kommet ut av din munn.

Det er fra Munnen til YAHUVEH som har gitt føde.
Det er fra Munnen til YAHUSHUA, din MASHIACH, som har gitt føde.
Det er fra Munnen til RUACH HA KODESH,
din IMMAYAH, som har gitt føde.

Om det hadde vært av din hånd, ville det ha mislyktes for lenge siden.

Det er av SHKHINYAH HERLIGHETS VIND som blåser over jorden, DEN HELLIGE VIND AV VEKKELSE.
Det er ikke av din pust, ellers ville det ha mislyktes.

«JEG ER HERREN YAHUVEH, det er MITT NAVN. JEG gir ikke MIN ÆRE til andre og ikke MIN PRIS til gudebilder.» Jesaja 42:8

(Profeti 105)

I juli 2010, sa YAHUVEH å legge til følgende, som en advarsel til dem som spotter:

Men de spottet GUDS sendebud, foraktet HANS Ord og holdt HANS Profeter for narr, inntil YAHUVEHS harme mot HANS folk ble så stor at det ikke fantes boteråd mer.

2 Krønikebok 36:16

Så, i juli 2016:

Ve alle som våger å prøve å skade – disse to salvede. Du vil angre den dagen du ble født. Rør ikke MINE salvede og gjør heller ikke disse to Profetene noe skade (se Sal 105:15; 1 Krøn 16:22). Det ville vært bedre for deg hvis JEG, ABBA YAHUVEH, rev ut tungen din!

(Profeti 128)

Og fra Profeten Ezra:

Jeg advarer dere alle – de som kommer mot dette Departementet OG DISSE PROFETIENE og Elisheva og meg, alle forkynnerne av AmightyWind Departementet—jeg advarer dere nå, «Rør ikke YAHS Salvede og gjør ikke HANS Profeter noe ondt» (Sal 105:15; 1 Krøn 16:22), for at ikke YAHS Kjepp av Vrede skal komme over deg. Men for de som er velsignet og er en velsignelse for dette Departementet og er trofast, og som tar imot Profetiene, mye velsignelser vil komme over deg – alt for å beskytte det som tilhører YAH i YAHUSHUAS NAVN.

* * * * * * *

5.Mosebok 23:10 (WYC)

Er en av dere uren etter sæduttømming om natten, skal han gå utenfor leiren og ikke komme inn igjen (Hvis det er en mann blant dere, som er uren i sin nattesøvn, skal han gå bort fra deres telt, og han skal ikke komme tilbake)

1.Mosebok 23:8-10 (se også 5.Mos.25:5-6)

Da sa Juda til Onan: «Ta din brors kone hjem til deg, gift deg med henne i din brors sted, så du kan skaffe din bror etterkommere». Men Onan visste at barna ikke skulle høre ham til. Når han hadde omgang med sin brors kone, lot han sæden gå til spille på jorden, for at broren ikke skulle få etterkommere. Men det Onan gjorde, var ondt i YAHUVEHS øyne, og HAN lot også ham dø.

Kolosserne 3:5

La da det jordiske i dere dø: hor, urenhet, lidenskap og ondt begjær, og grådighet, som ikke er annet enn avgudsdyrkelse.

Romerne 13:14

Men kle dere i HERREN YAHUSHUA, og vær ikke så opptatt av kroppen at det vekker begjær.

Galaterne 5:16-17

Jeg sier dere: Lev et liv i ÅNDEN! Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. For det kjøttet vil, står imot ÅNDEN, …

Efeserne 4:22

Lev da ikke som før, men legg av det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene.

2. Timoteus 2:22

Legg ungdommens begjær bak deg …

2. Tmoteus 4:3-4

For det skal komme en tid hvor folk ikke lenger tåler den sunne lære, men skaffer seg den ene læreren etter den andre, slik de selv finner for godt. For de vil ha det som klør i øret. De skal vende øret fra sannheten og holde seg til myter.

Ordspråkene 16:2

En mann kan synes at hans ferd er ren, men HERREN prøver menneskenes ånd.

Ordspråkene 30:12

folk som er rene i egne øyne, men ikke har vasket urenheten av seg,

Romerne 6:19

Før stilte dere lemmene deres til tjeneste for urenhet og urett, og det førte bare til mer urett. Men nå skal dere stille lemmene til tjeneste for det som er rett, så dere kan bli hellige.

Galaterne 5:1

Til frihet har MESSIAS frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen.

Galaterne 5:13

Dere, søsken, er kalt til frihet. La bare ikke frihet bli et påskudd for det som kjøtt og blod vil, men tjen hverandre i kjærlighet.

1.Peter 2:16

Dere er frie. Bruk bare ikke friheten som påskudd til å gjøre det onde, men til å tjene GUD.

Profeti 138

Mann-masturbasjon – omvend deg foran YAH!

Denne Profetien ble registrert via lyd. Her er transkripsjonen.

Elisheva: Be i tungetale igjen, kjære.

Kathrynyah: Jeg ser en tennisbane.

Elisheva: Du ser en tennisbane? Det er som en kamp av kjærlighet.

Ezra: Det er det vi gjør akkurat nå. Vi er i kamp.

Elisheva: Med kjærlighet.

Kathrynyah: Det er en kjærlighetskamp.

Elisheva: Det er en kjærlighetskamp, baby.

Ezra: Okay …

[Ezra ber i Hellig Tungetale. Begynner raskt å be med hurtig Ildkjepp av Tungetale. Kathrynyah ser visjon av Ezra i en sverdkamp, mens han kaster demoner ut av veien.]

Elisheva: Åh, du store min, jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre dette FADER. Disse er mine sønner. Jeg vet de er Ezra sine, men de var mine først. Jeg kan bare ikke – jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med dette.

Profetien Begynner:

Først og fremst Ezra, har du lagt merke til hvordan Tungene dine akkurat endret seg? Du får de hurtige ildtungene som Elisheva har. Det skjedde da du satte din vielsesring på. Du kommer til å se at flere og flere av hennes gaver går inn i deg.

En ny salvelse skal komme frem når du hører krigsskriket – alt av det.

Elisheva: ABBA YAHUVEH, jeg åpner meg opp for deg og jeg sier – og jeg sender min vilje til deg – selv om dette er et emne som alt inni meg ikke vil gå til, disse er mine elskede sønner. Jeg ser på dem som bare små barn, og jeg vet at de er menn. Og så, elskede YAHUSHUA, hjelp meg å gjøre dette. Dette er en av de vanskeligste tingene. IMMAYAH, vær så snill.

[Elisheva ber om å bruke Kjeppens Tungetale]

Profetien Fortsetter:

MIN kjære Elisheva, du er ikke ansvarlig for hva [eksmannen, aldri en leder, bare en illusjon] Paul Hellem sier. Han signerer navnet ditt, han hadde din e-post, det var så lett å si «Mamma er enig med meg». Nå har du Ezra.

Til de unge enslige og JEG snakker nå til de single menn. Du må holde deg ren og hellig foran MEG. Kast tilbake i helvetes grop det Paul Hellem lærte deg. Og ikke si «ledelsen» lærte deg det. For det var bare en leder og det har vært Elisheva hele tiden, inntil Ezra kom – han [Paul Hellem] var bare en tronraner, som ønsket å være leder og likevel ingen leder i det hele tatt. Det er akkurat som Chelsea1 hadde sagt, ingen hørte fra ham, med mindre det var de han ville føre på villspor.

Igjen taler JEG til de single, dere unge menn –

[Elisheva sliter.]

Elisheva: DU vet ABBA YAHUVEH at dette er veldig vanskelig. Jeg sliter som moren og sliter som Profet. Og jeg ønsker egentlig ikke å si disse tingene til våre sønner.

Profetien Fortsetter:

Elisheva, bare tal som en Profet. Tal Ordene JEG har gitt deg til å si.

[Elisheva ber i Hellig Tungetale, klarer ikke å få Profetiske Ordene til å komme frem.]

Elisheva: Først og fremst må jeg si noe før jeg fortsetter. Jeg har en ekte kamp med dette fordi jeg må skille moren fra Profeten. Og jeg vil at dette skal være på opptak. Dette kommer fra Profeten. Jeg vet at dere er alle unge menn, og jeg vet at dere alle sliter og jeg vet at dere hadde spørsmål, og dere ville ikke ta dem til meg fordi dere visste det – dere ville bare ikke ta det til meg. Så derfor var det bare en annen mann å ta det til, og det var Judas, den fordømte. Og dessverre skrev han mitt navn. Han sa at jeg var enig med ham, og da jeg spurte ham hva han sa til dere, sa han at det ikke var noe av min oppgave, han ville ta seg av det. Så jeg beklager at dere fikk feil råd.

Men nå har YAH gitt dere en ny Pappa, en som HAN sier aldri vil villede oss, som kan stoles helt på. Og jeg står helt sammen med hva han skal si til dere, men før jeg går videre, når dere hører på dette, og jeg vil ikke at han skal lese det. [Ezra tilbød å lese Ordet.] Jeg kommer ikke til å være så feig. GUD stoler på meg til å gi dere Ordet, da må jeg gjøre det – men sett til sides moren. Det er alt jeg ber dere om å gjøre, fordi mamma ville aldri brukt disse ordene. Mamma brukte aldri disse ordene.

Pappa kommer til å be i tungetale, men jeg skal si det en gang til. Dere må skille mamma fra Apostelen, greit? Det er alt jeg skal gjøre fordi dette er en «Så sier HERREN». Gå videre, pappa. Be i Tungetale en gang til.

[Ezra ber i Hellig Tungetale – deretter hurtig Ildkjepp av Tungetale.]

[Elisheva ber i hurtig Ildkjepp av Tungetale.]

Profetien Fortsetter:

Nok med unnskyldninger, Elisheva, bare fordi JEG bruker munnen og stemmen din. Disse sønnene kommer til å vite at dette ikke er moren som taler. Dette er JEG YAHUVEH som TALER! DERE SKAL VÆRE HELLIG SOM JEG ER HELLIG!

MINE elskede sønner – JEG taler til de single; JEG taler de som masturberer bak sin kones rygg, de som har sett porno og masturbert når de har en nydelig kone hjemme – gå i MIN Hellighet!

MINE elskede sønner, hvor mange av dere gjør dere fornødne til og med i det dere kaller «våte drømmer»?2 Hvor mange av dere drømmer om å ligge med kvinner og fornødne dere? Vet dere ikke at dette ikke er fra Himmelen?3

Hør på Ezra. Han vil ikke lede dere på villspor. Han vet rett fra galt. Han er en mann som dere.

Når dere blir overvunnet med fristelse – og dere våkner med ereksjoner – dere kan styre dette med deres tanker. Finn fram Skriftene og les. Få tankene dine bort fra kroppen. Tren den. De av dere som ber om sjelevenner, aldri la det4 komme inn i tankene dine. Deretter lurer du på hvorfor du sliter med kjødets lyst.

Når du kommer sammen med en kone, vet du ikke hvordan JEG vil velsigne deg? For du ventet på henne. Du styrte kjødets lyst.

Og når du har disse drømmene, så er du for skamfull til å fortelle. De er ikke sendt fra Himmelen, men de er sendt fra helvete. Og det har vært en dør som har blitt åpnet og for så mange av dere var det porno, uansett alder. Og selv nå ser du på bilder av kvinner på en nettside, hvor mange av dere kan tenke dere selv med den kvinnen? En jesabel fra helvete.

Omvend dere for dette!

Få kontroll over tankene dine. JEG garanterer deg dette: når du begynner å lese Skriftene og du begynner å be, du begynner å irettesette kjødets lyst, og da vil det bli lettere og lettere. Vær dere Hellige som JEG ER Hellig!

Når du våkner – [Elisheva hvisker:] Jeg [kan ikke] tro jeg gjør dette – [Profetien fortsetter:] og du har hatt slags drømmer hvor du følte deg lettet: vet du ikke at det var en feminin demon som besøkte deg om natten?

Alle snakker om demoner, ingen snakker om feminine demoner. De kommer som en succubus. Pass deg for hva du hører på.

JEG har fortalt Elisheva å legge moren til side, så husk at disse Ordene kommer fra MEG, YAHUVEH. For hun sier fremdeles at hun ikke vil tale slik, men det er ikke henne, det er JEG.

JEG vil at du skal omvende deg og JEG vil at du skal stoppe med dette. JEG vil ikke at du skal tro at ledelsen underviser dette.

Og til de som er gift, de menn som er gift, JEG skal tale til dere en annen gang. For et par må ha spesielle Ord fra MEG.5 Bare husk dette, selv de som er gift har også slitt med dette. Du har latt ditt kjød gjøre hva det vil gjøre, og du har ikke latt ÅNDEN få kontroll over ditt kjød ved disse tider, for du ropte ikke til MEG.

Dere alle er unge menn. Dere alle har raserende hormoner. Noen av dere vil bare gifte dere for å frigjøre disse hormonene, men JEG forteller deg at om du gjør det, vil det ikke bli kalt kjærlighet og ekteskapet vil ikke bli velsignet.

Så før Yom Kippur blir dere gitt dette Ordet, og deres mor og far er i harmoni i dette. Og de ba og de diskuterte et emne som var det vanskeligste til nå. For deres mor har problemer med å skille Profeten som taler, men det er til deres eget beste. [Hva] om noen ikke forteller dere at dette er galt? Lærer ikke en forelder deg rett fra galt? Og nå har du hørt det denne dagen.

Rådene som Paul Hellem ga, åpnet dørene enda lenger til lystens ånd. Og ikke klandre Elisheva. Hun hadde ikke engang e-postpassordet. Og Kathrynyah kan bekrefte dette. Det var på den tiden hennes helse var den mest kritiske på den Sabbatiske permisjonen. Ord ble skrevet som hun ikke hadde noen anelse om. Og han gjorde det ikke bare mot deg. Det var andre som hadde skrevet og spurt om seksuelle råd, og Elisheva fikk aldri vite hva som ble skrevet og han skrev navnet hennes. Og hun hadde ingen del i det.

Husk nå MINE sønner, før [kunne] dere ikke si dere ikke visste, men nå har dere ingen unnskyldning. Når dette skjer og du er hjemme, ha Bibelen i nærheten når kroppen din prøver å overtale tankene dine, og spør MEG om en Skrift. Irettesett satan!

Husk, og dette er JEG, YAHUSHUA, hvis du fortsatt er på denne jorden på denne tiden, har JEG en veldig spesiell kvinne som venter på deg. Så gi nå ikke etter for kjødets lyst. Lær hva Pappa Ezra og Elisheva underviser: Fortsatt ga JEG dem instruksjonene om at kroppen alltid er sist. Der to møtes og sammenføying av en kropp betyr ikke at et ekteskap vil vare. Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse! Ånden er villig, men kroppen er svak. (Markus 14:38).

MINE sønner, JEG lover dere at det vil bli lettere hvis dere bare tar det første trinnet med lydighet. Og dere har en Pappa Ezra som vil forstå og be for dere.

Og JEG taler til de gifte. Det er aldri en unnskyldning for at du skal masturbere i hemmelighet. Det er derfor JEG ga deg en kone for å oppfylle hverandres behov. Omvend deg når du har gjort dette.

Hold øynene fokusert på MEG, JEG YAHUSHUA. Hold øynene fokusert på jobbene JEG har gitt dere. Og smell igjen lystdøren! Når ting skjer med deg om natten, omvend deg raskt om morgenen. Dette er rådet JEG må gi deg fordi JEG elsker deg så høyt og det gjør disse to foreldrene også som JEG har ordinert, som JEG har utpekt, som JEG har valgt å lære deg rett fra galt.

Og det er IMMAYAH som overbeviser. Hvor mange av dere som lytter vil bekjenne til Pappa Ezra – som vil til og med bekjenne foran de andre mennene, så de ikke føler seg alene?

Husk at satan vil ha din sjel, og han vil at du skal gifte deg i hast, men ikke hør på dette. Husk at YAHUSHUAS Brud ønsker å være mer Hellig. Det er det dere alle strever etter å være.

Slutten av Ordet

Elisheva: Det var det! Lovpris YAHUSHUA!

Ezra: HIMMELSKE FADER, YAHUSHUA & IMMAYAH: Vi takker DERE for dette Ordet. Vi takker DERE for denne Instruksjonen. Vi takker DERE for hva DERE har gjort for oss denne kvelden. Vi takker DERE. Vi gir DERE all Herlighet for alt DERE har gjort, for alt DERE har talt, for alt vil bli manifestert og skje i vår levetid som DU befalte i YAHUSHUAS Navn, vi ber.

Kathrynyah: Amen.

Slutten på transkripsjonen.

For YAHUSHUAS Herlighet

Ektemann & Kone, Israelsk Apostel, Profet Ezra & Apostel, Profet Elisheva Eliyahu

Så er det talt, så er det skrevet,

Denne dagen 28.september 2016.

1 Video fra en av Menighetens tilhengere

2 Dersom en sæduttømming i den gamle israelske hæren skjedde i leiren, måtte soldaten tilbringe natten utenfor leiren (5.Mos 23:10). Dette inkluderer nattlige utslipp (eller «våte drømmer») – men også sluttresultatet ville være at den som masturberer ville finne seg selv ikke tillatt å forbli med de væpnede styrkene.

3 Retorisk spørsmål; med andre ord, det burde være klart dette ikke er fra Himmelen.

4 Begjær, seksuelle fantasier osv.

5 «Ha Ord fra» MEG, dvs. høre fra MEG – et idiom som «få ord fra» (fått en melding fra) eller «sende ord til» (sende en melding). YAH vil tale et Ord for ektepar, inkludert koner, ikke bare ektemenn.

* * * * * * *