Profeti 135

Omskjæring og Abrahams pakt

Talt under salvelsen av RUACH HA KODESH
Gjennom Apostelen Elisheva Eliyahu
Mottatt 27.november 2016 –Utgitt 10.mai 2017

Bare ha fred MINE Barn. For dere er i MIN håndflate. Dere er under MINE Vingers ly. Alle disse unge mennene er omskåret i hjertet, og nå ønsker de å følge og inngå en ny pakt med MEG, som Abraham gjorde. Hvorfor, hvorfor, hvorfor ville JEG tillate noe gå galt? Hendene dine er salvet, Ezra.

Åh, MIN sønn Ezra! JEG skal velsigne alt hånden din berører –be en velsignelse over hvert instrument du bruker. Påminn hver sønn om at YAH er fornøyd med dem, for de viser sin kjærlighet på en annen måte når de kommer under en annen pakt, en ny pakt, for de har allerede YAHUSHUAS BLODSPAKT.

Ezra, du lager videoen og det er som du har sagt at du var der som en far, den åndelige faren – Menighetens leder for å være med dine sønner før de inngikk omskjærelsen. Og akkurat slik de bruker tildekking av hodet, se hvordan de allerede følger det å omskjæres.

Tal det i ord som de kan forstå, Ezra. Gjør det enkelt nok til at et barn kan forstå, for dette er reglene JEG [alltid] har gitt Elisheva.

Og Ezra, når du lager denne omskjæringsvideoen, la alle dem som hører, som ikke kunne være der slik at du kunne legge hendene på dem og gi denne spesielle velsignelsen, få vite dette: Når de adlyder MEG og inngår i Abrahams Pakt, så er det som om de stod der [med deg].

Gi dem oppmuntring om å skrive til denne Menigheten, for alle som er omskjæret i hjertet og omskjæret i kjødet, under YAHUSHUAS NYE BLODSPAKT, og JEG, YAHUVEHS Abraham-Pakten, det er en dobbel velsignelse! Det er en dobbel Salvelse til de som vil ta imot det!

Ezra, du sier ikke at omskjæring frelser noen. Til fiendene som kommer til å angripe og si at du sier dette. Dette er ikke sant. Du vil alltid lære bort at det kun er NAVNET& BLODET TIL YAHUSHUA som er syndens forlatelse, tilgivelse for synd. Men Abrahams Pakt tar det et steg videre, som sier, «Jeg vil gjøre alt DU har befalt meg til å gjøre, ABBA YAHUVEH», når de unge mennene og de eldre mennene sier dette, som tilhører MEG.

Kun dette: JEG sender ut MINE Barn – noen som ikke engang vet at de er MINE Barn – fra jordens fire hjørner, for å høre om denne Menigheten, om det enten er muntlig, sosiale medier, eller JEG forteller deg dette på datamaskinen, de kommer! Og de har allerede kommet i 34 ulike språk.

Du behager MEG, Ezra, og når du kommer tilbake skal du undervise om omskjæring (1.Mosebok 17:1-27) og en etter en, barna som egentlig ikke er barn, men unge menn, for det blir de andre unge mennene som vil følge deres eksempel med sine vitnesbyrd – etter de har blitt helbredet, og de forklarer hvorfor de også ønsket å være under Abrahams Pakt, og du Ezra skal gjøre en lære om det som JEG sa. Og Adams video skal også være der. For folk forstår bare ikke hvorfor det er nødvendig når de allerede er under YAHUSHUAS BLOD.

Deretter [etter din frelse] kom kjødets omskjæring i lydighet mot MINE Lover, slik at du kunne være under Abrahams Pakt (1.Mosebok 12:1-27). Du ofret ditt kjød – du var villig til å gå gjennom smerten som er midlertidig. Og selv når du ser blodet: Husk at dette ikke bare er Abrahams Pakt, men dette er en påminnelse om BLODET som ble utgytt av YAHUSHUA MASHIACH for deg ved Golgata.

MIN elskede sønn Ezra, JEG sier godt gjort! JEG er så fornøyd med deg for å ha undervist om Abrahams Pakt.

JEG er så fornøyd med deg. For nå vil de alle gå i en ny Salvelse. De var villige til å lide kjødets smerte for å adlyde ÅNDEN, og JEG ER så fornøyd med dem. Dette gjelder for alle som har fulgt hverandres eksempel –mens du førte veien og med undervisningen.

Nå må du undervise alle ved AmightyWind Menigheten.

Igjen skal hver av barna gå i en sterkere Salvelse enn [før] –de som du nå nylig har omskåret, og det gjelder for alle, alle, alle som nylig har blitt omskåret.

Du ser, på sykehuset var det en politikk hvor barn ble omskåret – det var bare antatt, det hadde ingenting å gjøre med Hellighet, og deretter ble reglene endret, for satan ville ikke at de skulle gå i den nye Pakten, like sikkert som han ikke vil at de skal gå i den nye blodspakten til YAHUSHUA, men dere skal understreke viktigheten og dele vitnesbyrdet om hvordan demonene flyr bort, og det skal da bli enda lettere å adlyde MEG, JEG YAHUVEH og MIN SØNN YAHUSHUA og IMMAYAH, den søte RUACH HA KODESH.

JEG er så fornøyd med deg, sønn, for ansvaret du har tatt og det du har gjort for alle de som ble omskåret, og MIN elskede sønn, JEG vil at du til og med til den polske menigheten skal ta deg tid til å fortelle dem hvor viktig og hvor fornøyd JEG, YAHUVEH er. At de nå er under Abrahams Pakt, i MIN tid, sønn, skal du lage videoen og lære andre om dette, viktigheten av det, for det var ikke du, Elisheva, som skulle undervise om dette. Det var ikke du, Elisheva, som skulle undervise om Toraen. Du har gjort det du ble fortalt å gjøre. Du måtte bare vente på at Ezra skulle komme for å oppfylle og hjelpe til med å fullføre det JEG vil ha gjort!

Elisheva: Er det noe annet, ABBA YAH?

ABBA YAHUVEH, dette er måten du får meg til å be akkurat nå, om fred, fred, fred over disse unge og fred. Jeg vil bare at du skal vite at jeg hører dette igjen og igjen hvor fornøyd YAH er med deg. HAN forteller meg at jeg må si deg hvor fornøyd HAN er med deg, hvor mye HAN elsker deg, hvordan du leder alle disse unge mennene og selv med hånden vil YAH lede din hånd, for du er deres Pappa, deres åndelige Far, og HAN bruker deg like sikkert som du sa, og du må fortelle dem at YAH sier akkurat hva du fortalte meg, påminn dem at det er faren som holder babyen, dette vil trøste dem. Og bare be over hver enkelt av dem, YAH sier å be om fred for hver enkelt. Jeg ser en visjon og YAHUSHUA kommer til å stå rett ved siden av hver enkelt av dem, hver og en av dem som ligger på bordet. YAHUSHUA forteller meg til å berolige dem om at YAHUSHUA kommer til å stå ved siden av hver enkelt av dem.

JEG elsker dem alle enda mer en du elsker dem, og JEG vil ikke tillate noe skade på dem, spesielt din ektemann Ezra. JEG ABBA YAHUVEH og JEG YAHUSHUA og JEG IMMAYAH minner deg om at VI elsker deg – dere alle, alle VÅRE sønner og alle VÅRE døtre, husk å holde dem i bønn, for JEG har sendt legioner av Hellige engler for å beskytte deg, og for å beskytte dere alle.

Så fortsett å kalle frem oversetterne (de hebraiske oversetterne)! Så du kan mate dem. Så du kan pleie dem. Den internasjonale Bruden til YAHUSHUA er spredt I jordens fire hjørner, og det er også gjesten som vil være ved LAMMETS Bryllup.

Dette er alt JEG har å si til dere.

Slutten av Ordet som er gitt til Elisheva Eliyahu

Så er det talt og skrevet gjennom YAHUSHUAS barn, kriger, Brud

Elisabeth {Elisheva} Elijah {Eliyahu}

Slutten av Ordet

Elisabeth: Tusen takk. Det er alt jeg hører! Lovpris YAHUSHUA, ABBA YAHUVEH! HalleluYAH dyrebare RUACH HA KODESH! Tusen takk. Tusen takk. Tusen takk.

* * * * * * *