Profeti 134

JEG, YAHUVEH, bringer DIN tro til en ny opphøyelse!

Mistet Profeti er funnet! Talt under Salvelsen av RUACH HA KODESH gjennom Apostelen Elisheva Eliyahu,
Mottatt Hanukka 11.desember 2005
Utgitt 10.mai 2017

Selv om noe av denne beskjeden er et personlig Ord, gjelder resten for alle av YAHUSHUAS trofaste etterfølgere. Vi ber om at du blir velsignet av det!

Dette ble tatt opp på lydbånd. Her er transkripsjonen:

Elisheva: Da vi ba etter nattverd, hadde DU noen ting DU ville si og vi takker DEG for alt, og overlater til DEG alle våre bekymringer.

Så først og fremst irettesetter jeg deg og binder deg satan og alle prinser, makter, herskere på høye stedet, lave steder, mørke steder og over disse marine farvannene, i vår elskede YAHUSHUA MASHIACHS Navn –du er bundet, du kommer ikke til å ta noe del i denne bønnens tid –du kan ikke engang høre hva jeg skal si, fordi du, satan, har ikke krav på meg, dine demoners øre er døve og øynene dine er blinde. Og alle andre som prøver å tyvlytte, ABBA YAHUVEH, vi takker DEG for at DU ødelegger utstyret deres! Til alle som vandrer i det åndelige, jeg spør DEG om å kaste ut øynene på dem. De kommer ikke til å høre. De kommer ikke til å se. For de er ikke verdige til å høre oss be til vår PAPPA YAHUVEH, i Navnet til vår ELSKEDE YAHUSHUA.

Vi har akkurat tatt nattverd, så nå spør jeg DEG om å salve disse leppene, tungen og la ikke et ord komme ut som ikke er av DEG. Jeg har alltid trodd i tro at DU ikke ville latt det skje, og i DIN trofasthet, i DIN kjærlighet og DIN barmhjertighet, har DU ikke tillatt det skje. Dette er DINE lepper. DU skapte dem. Vær så snill, tal ut av dem nå, i YAHUSHUAS NAVN, ELSKEDE MASHIACH, vi ber. Hva er på DITT Hjerte, ELSKEDE YAHUSHUA? [Hellig tungetale]

Profetien Begynner

MINE Barn, nå tar JEG deres tro til et nytt nivå. Se deg selv i en heis. Se deg selv hvor du først begynte, JEG tar deg til en ny etasje, jo nærmere du kommer til Himmelen, vil din tro komme i en ny høyde. JEG lærer hver og en av dere. JEG er din egen Lærer. Hver og en av dere har MITT øre, har MITT øye. Alt dere trenger å gjøre er å overgi deres liv til MEG og si, «Jeg vil ikke gjøre dette på min måte».

JEG kjenner hver og en av din frykt. Du kan ikke gjemme dem fra MEG, så du kan like godt bekjenne dem slik at JEG kan lindre frykten. Det er ingen skam i frykt, med mindre det hindrer deg i å gjøre det JEG har fortalt deg å gjøre. Det er ingen skam i sorg, med mindre det hindrer deg i å gjøre det JEG har fortalt deg å gjøre.

JEG har gitt dere alle jobbene. Dere kaller det en «jobb». JEG kaller det et «kall». Men JEG har lagt ut en plantegning for livet ditt. Noen av dere kan ikke se planen tydelig ennå. En ekspert må til for å lese en plantegning.

Men gjennom troen din vil du kunne lese plantegningen, gjennom troen din vil du kunne høre MIN stemme. Gjennom troen din vil du kunne se gjennom MINE øyne. For det er ikke ett offer som du gjør til MIN Herlighet som ikke er funnet til behag for MEG, som en søt duft for MINE nesebor. Du vil bli belønnet. Denne belønningen skal følge deg til Himmelen.

Det er de som kommer til Himmelen med sitt siste døende åndedrag. Men MIN Brud, du telles ikke blant dem. Du har belønninger som følger deg, for du tjener MEG så trofast.

Gled deg denne Hanukka som du har blitt lært, at det er MITT konsept. Er JEG ikke din YAHUSHUA, din MASHIACH, ditt VEILEDENDE LYS?

De ortodokse jødene feirer Lysfesten og forstår ikke engang at de feirer DEN JEG ER. Fortell dem Elisabeth (Elisheva på hebraisk). La denne Menigheten rope det høyt og klart! Det var mer enn en oljelampe som ikke brant ut. JEG ER DEN LEVENDE OLJELAMPEN! JEG ER DEN LEVENDE OJELAMPEN! Og ingen kan ta MITT liv! JEG la det villig ned og sto opp igjen, og levde igjen.

JEG har gitt deg åpenbaringen. Denne Menigheten har talt det ut og skal fortsette å tale det ut. JEG er beæret over at du ønsker å feire MIN fødsel på denne jorden, og JEG fortalte deg at det var på tidspunktet for Sukkot (Løvhyttefest). Lær dem.

JEG reiste opp YDS-ene, de som bærer MITT Navn, YAHUSHUAS Demontrampere. Fordi det er internett, så kan du ikke si grunnen til hvorfor, men du skal kalle dem til en bønnesamling, spesielt dekke deg, [Profeten, med beskyttende bønner] på disse dagene.

Det er viktig at de faster og ber, for dem JEG leder til å gjøre det.

For JEG har plassert denne Menigheten på internett og MITT Ord skal ut i hardbunnende bøker […]

Åh, MINE kjære! Ha din tro i MEG. La MEG strekke deg på en måte du ikke har blitt før.

Åh, hvor mye JEG elsker deg! Åh, hvor mye JEG lengter etter MIN Brud! JEG kunne tilby deg et palass til milliard dollar på denne jorden, og hvis du hadde valgt ville du sagt, «DU kan beholde det, YAHUSHUA! Jeg vil bare at mitt Himmelske palass skal se DITT ansikt, å gå på gatene av gull, å være omgitt av Hellighet».

Hold fast, MINE barn! Hold fast, MINE barn, for bare en liten stund. Hold fast, MINE babyer! Hold fast, MIN Brud! Det er ikke lenge til nå, inntil du er ved MIN side! Bare gjør det JEG har kalt deg til å gjøre, for tiden er kortere enn kort! Fortsett å mate MINE sauer og lam, slik at de ikke vandrer bort.

[…] Du lurer på hvor du skal få all denne tiden fra. La MEG gi deg planen. Til alle dere forteller JEG dere dette, ikke fall inn i antagelsens synd og antar at du vet hva JEG gjør.

Det er en ting du skal vite, planen JEG har laget for deg, er bare for ditt gode, og JEG vil ikke la det onde berøre deg.

JEG har allerede fortalt deg, Adam, salv huset, ikke bare på innsiden, men utsiden, og salv oppkjørselen. Ta dette alvorlig; ikke ta salvelsen av huset for gitt. Dette må aldri stoppe! Dette er et våpen gitt til deg. Dette blokkerer fienden ute. Hell litt olje på oppkjørselen. Dette er en ny lære JEG gir til deg, og be om at MINE legioner av Hellige engler omringer og bevarer huset.

Adam, fortsett å mate MINE sauer og lam, for Polen er en gressbrann som aldri har sloknet. Først når du kommer til Himmelen, Adam, vil du se hvor mye det harde arbeidet ditt har lønnet seg, ettersom en polsk person etter en annen kommer personlig og forteller deg. Adam, åh Adam, du er så til behag for MEG. Og JEG vokter din kjærlighet, Adam, åh så nidkjært. Kathrynyah, åh, Kathrynyah, du er så til behag for MEG, og JEG vokter vår tid sammen, så nidkjært.

Slutten av Ordet

Elisheva: Tusen takk. Mine fingre er frosset! Det er alt jeg hører! Lovpris YAHUSHUA, ABBA YAHUVEH! Hallelujah DYREBARE RUACH HA KODESH! Tusen takk. Tusen takk. Tusen takk.

Så er det talt og skrevet gjennom YAHUSHUAS barn, kriger, Elisheva Eliyahu

HANUKKA 2005

* * * * * * *