Profeti 131

Donald Trump Popper som Popcorn!

Skrevet/Talt under Salvelsen av DEN HELLIGE ÅND (RUACH HA KODESH)
Gjennom Apostel & Profet Elisheva Eliyahu
Mottatt 29.juni – Utgitt 9.juli 2016

Nedenfor er Profetien slik den kom frem

med Profeten Ezra & Elishevas «Hellige tungetale», som GUDS ÅND gir ytring (Apg 2:3-4) av himmelske eller jordiske språk (1 Kor 13:1).

Elisheva taler ut i tungetale når hun bringer frem Profeti (1 Kor 14:6). Ezra begynner bønnen med tungetale i forbønn (Rom 8:26-27; 1 Kor 14:15).

Denne Profetien inneholder de HEBRAISKE NAVNENE TIL GUD:
YAH/YAHU הי er GUDS HELLIGE NAVN, som i «Alleluia» eller «HalleluYAH», הי-וללה som bokstavelig talt betyr «Lovpris YAH»:
YAHUVEH/YAHWEH ה -ו-ה-י GUD FADEREN;
YAHUSHUA/YAHSHUA עושוהי GUDS ENBÅRNE SØNN–
(HA MASHIACH חישמה betyr «MESSIAS»; ELOHIM betyr «GUD»).
Åpenbaringen om «SH`KHINYAH HERLIGHET» הראפת הינכש
som er det PERSONLIGE NAVNET til RUACH HA KODESH שדקה חור,
(er kalt for «DEN HELLIGE ÅND» på norsk) – er også på denne siden.
(HA SH`KHINAH הניכש {SHEKINAH} er hebraisk for GUDS VEDVARENDE, GUDDOMMELIGE NÆRVÆR.)
I tillegg betyr ABBA YAH הי אבא «FADER/PAPPA YAH»
og IMMA YAH הי betyr «MAMMA YAH».

Skriftsitatene er KJV eller NKJV med mindre annet er angitt.

* * * * * * *

YAHUVEHS Ord til Elisheva som skal legges til før Profetier:

JEG advarte deg for lenge siden Elisabeth [Elisheva],
om å ikke nevne dette Departementet etter en mann eller en kvinne.
JEG la det i din ånd selv før det var et Departement.
For ingenting av dette har blitt gjort av dine hender.
Ingenting av dette har kommet ut av din munn.
Det er fra Munnen til YAHUVEH som har gitt føde.
Det er fra Munnen til YAHUSHUA, din MASHIACH, som har gitt føde.
Det er fra Munnen til RUACH HA KODESH,
din IMMAYAH, som har gitt føde.
Om det hadde vært av din hånd, ville det ha mislyktes for lenge siden.
Det er av SHKHINYAH HERLIGHETS VIND som blåser over jorden,
DEN HELLIGE VIND AV VEKKELSE.

Det er ikke av din pust, ellers ville det ha mislyktes.

«JEG ER HERREN YAHUVEH, det er MITT NAVN. JEG gir ikke MIN ÆRE til andre og ikke MIN PRIS til gudebilder.» Jesaja 42:8

(Profeti 105)

I juli 2010, sa YAHUVEH å legge til følgende, som en advarsel til dem som spotter:

Men de spottet GUDS sendebud, foraktet HANS Ord og holdt HANS Profeter for narr, inntil YAHUVEHS harme mot HANS folk ble så stor at det ikke fantes boteråd mer.

2 Krønikebok 36:16

Så, i juli 2016:

Ve alle som våger å prøve å skade – disse to salvede. Du vil angre den dagen du ble født. Rør ikke MINE salvede og gjør heller ikke disse to Profetene noe skade (se Sal 105:15; 1 Krøn 16:22). Det ville vært bedre for deg hvis JEG, ABBA YAHUVEH, rev ut tungen din!

(Profeti 128)

Og fra Profeten Ezra:

Jeg advarer dere alle – de som kommer mot dette Departementet OG DISSE PROFETIENE og Elisheva og meg, alle forkynnerne av AmightyWind Departementet—jeg advarer dere nå, «Rør ikke YAHS Salvede og gjør ikke HANS Profeter noe ondt» (Sal 105:15; 1 Krøn 16:22), for at ikke YAHS Kjepp av Vrede skal komme over deg. Men for de som er velsignet og er en velsignelse for dette Departementet og er trofast, og som tar imot Profetiene, mye velsignelser vil komme over deg – alt for å beskytte det som tilhører YAH i YAHUSHUAS NAVN.

* * * * * * *

Denne Profetien ble registrert via lyd. Her er en transkripsjon.

[Ezra ber i Hellig Tungetale …]

Elisheva: ABBA YAHUVEH, [vi ber] i YAHUSHUAS NAVN.

Ezra: HIMMELSKE FADER, jeg ber DEG om at vi er usynlige – dekk oss ABBA YAHUVEH – i den fysiske verden og den åndelige verden, dekk oss med det UTGYTTE BLODET TIL YAHUSHUA, som er våpenet over alle våpen (2 Kor 10:3-5; Åp 12:11). Vi ber DEG ABBA YAHUVEH om å gjøre det for oss i NAVNET TIL DIN HELLIGE SØNN, YAHUSHUA.

Og satan, jeg snakker til deg akkurat nå, og alle makter og demoner som er knyttet til deg, jeg binder deg fra denne telefonsamtalen. Jeg binder deg fra internett-tilkoblingen. Alt jeg binder på jorden er bundet i Himmelen (Matt 18:18), så du er bundet på denne jorden, på dette stedet i YAHUSHUAS NAVN.

Jeg ber DEG ABBA YAHUVEH, om å ta ham dit han hører hjemme, til det stedet DU har beredt for [dem] alle, ham og hans demoner (2 Pet 2:4), helt til dommedagen i YAHUSHUAS NAVN (Matt 8:29).

Elisheva & Ezra: Amen.

[Ezra ber i Hellig Tungetale; Elisheva gjør også det]

Elisheva: [Hvisker] Hva er det DU vil si ABBA YAHUVEH? Hva er det DU vil si YAHUSHUA?

[Hellig Tungetale …]

Elisheva: Hva er det DU vil si ABBA YAHUVEH? Hva er det DU vil si YAHUSHUA? Hallelu YAH! [Hellig Tungetale …]

ABBA YAHUVEH, i YAHUSHUAS NAVN, takker jeg DEG og jeg lovpriser DEG nå.

[Hvisker] Vær så snill, gi meg et Ord om Donald Trump, i YAHUSHUAS NAVN. [Hellig Tungetale …]

Vi venter på DEG, MAMMA [RUACH HA KODESH]. Vi venter på DEG. Hva er det DU vil si? Hva er det DU vil si? [Tungetale intensiverer …]

PROFETI 131 BEGYNNER:

29. juni 2016

JEG, YAHUVEH sier JEG har reist opp Donald Trump for denne tiden og timen!

Elisheva: Åh du store min!

Profetien Fortsetter:

Den sataniske eliten som fyller Det Hvite Hus har så mye blod på hendene (Sal 94:20-23) – blodet til en som er myrdet, blodet av de ufødte –men JEG har reist opp Donald Trump, som verdsetter livets hellighet. Og det er hans ønske, og JEG har gitt ham dette ønsket: Å vaske blodet av hendene! Å endre abortlover! Å gi rettferdighetene tilbake til USA!

SALME 94:20-23 Er du i pakt med fordervelsens domstol, som volder ulykke i strid med loven? De rotter seg sammen mot rettskafne menn og dømmer uskyldige til døden. Men Herren YAHUVEH ER EN BORG FOR MEG, MIN GUD ER KLIPPEN SOM JEG TYR TIL. HAN LAR DERES URETT RAMME DEM selv og utrydder dem for deres ondskap. Ja, Herren YAHUVEH VÅR GUD VIL UTRYDDE DEM.

Elisheva, JEG har endret hjertet ditt!

Du så han kun hvor banneord fylte hans munn. Du så ham der han er en mann som tilber de materielle tingene av denne verden. Men som JEG da viste deg i en drøm, han kommer til å lese Profetiene –og JEG leder ham selv nå mens du taler!

FOR Å BØYE SINE KNÆR TIL MEG!

MEG, YAHUSHUA–

For selv om andre ser på ham [negativt] og før du fortalte bønneforbederne til å be for ham, så dere også kun skitten som kom ut av hans munn –men JEG reiser ham opp og JEG bruker en mann som ikke kjenner til rettferdighet ennå. Og likevel har JEG lagt ønsket i ham for rettferdighet (Matt 5:6)!

Matt 5:6 Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes.

Han ønsker å gjøre det som er rett. Han ønsker å stoppe nedslaktingen av de ufødte! Han ønsker rett til ytringsfrihet –tilbake igjen! Han vil ikke ha transseksuell agenda! Det er en styggedom!

Han har fått mye forfølgelse på seg –idet han prøver å gå en tynn linje slik at han kan vinne dette valget –så han holder så mye av sine tanker til seg selv. Men når JEG forteller ham, og det kommer til å skje, å ikke lenger bry seg om hva folk tenker og «Stopp med å prøve å gå den tynne linjen. Fortsett å tale til ditt sinn!» –du kommer til se en forandret mann!

For denne mannen har ikke noe blod på hendene som en morder! Faktisk ønsker han å sette de i Det Hvite Hus bak murene!

Elisheva: Jeg ser en visjon av popcorn. Han kommer til å være –han er sånn. Du legger disse kornene i en gryte og YAHUSHUA sier HAN skal riste dem. HAN rister gryten. Og der det var bare noen få frø av sannhet tillatt, så kommer hele gryten til å bli overfylt –av popcorn, fordi det er akkurat slik det er–og han lager mye støy! ABBA YAH sier …

Profetien Fortsetter:2

Han har blitt salvet for å lage støy! Dere kan ikke dempe ham –de har prøvd.

De har prøvd å skremme ham! De har prøvd å bringe ham skam! De har spottet ham! De vanhelliget hans rykte! De prøver å få ham til å se ut som om han er lavere på meningsmålingene. I virkeligheten er han høyere.

Elisheva: Det er faktisk ABBA YAHUEVH som har velsignet ham! For igjen, YAHUSHUA sier …

Profetien Fortsetter:

Ikke se på ham med fortidens øyne. Innse løpet av denne tiden, at JEG endrer hans hjerte –selv med den nye fødselen av hans barnebarn.

Elisheva: Jeg ser hans ønske er å omskrive – YAHUSHUA forteller meg …

Profetien Forsetter:

Hans ønske er å skrive om så mange lover og gi makten tilbake til USA – som aldri burde vært tatt bort. Så Elisheva, JEG gir deg dette mandatet denne dagen. Du & Ezra! Åh, uansett hvem det kommer til å fornærme, vil du fortelle dem.

Det er ingen andre!

Akkurat som JEG snakket ut av munnen på et esel (4 Mos 22:22-35; 2 Pet 2:16)3 og MIN vilje skjedde4 – selv om det ser ut til at han er på en slik «høy hest»5 - vet JEG, YAHUVEH hvordan å ydmyke ham!

Så, be folk som anser AmightyWind Departementet som en velsignelse om å begynne å be for ham. Fordi akkurat som deg Ezra, som ble ledet gjennom bønner (på grunn av de rundt om i verden) da JEG ga mandat til Elisheva om å be om at Kaleb måtte komme – (hun spurte, «Hva er hans navn?» og JEG sa, «Bare kall ham for Kaleb,» men nå vet hun at navnet ditt er Ezra) og nå forstår hun –det samme mandatet gir JEG dette Departementet denne dagen: Be for Donald Trump! Om at han gjør alt det han kan! Å vaske blodet ut av Det Hvite Hus!6

Elisheva: Det er så mye blod! HAN gir meg en visjon.

Profetien Fortsetter:

De tjener guden molok (3 Mos 18:21; 5 Mos 12:31).7 De ofrer de ufødte. Og hva som har blitt gjort i Amerika har blitt en kjedereaksjon som skjer rundt i denne verden.

3. Mosebok 18:21 Du skal ikke gi noen av dine barn til Molok; du skal ikke vanhellige DIN GUDS NAVN. JEG ER HERREN YAHUVEH.

5. Mosebok 12:31 når du dyrker HERREN YAHUVEH din YAH, skal du ikke gjøre som de. Alt det som HERREN YAHUVEH avskyr og hater, gjør de for sine guder. De brenner til og med sine sønner og døtre for sine guder.

Elisheva: Jeg hadde nettopp disse merkelige visjoner, Ezra. Igjen ser jeg ham med en brannslange.8 Dette er ønsket YAH har lagt i hans hjerte, å rense Det Hvite Hus! Og jeg ser ham med en brannslange! Og jeg vet ikke – så mye blod! Han har en brannslange og han vasker gulvene i Det Hvite Hus, og blod kommer med det samme ut av dørene! GUD reiser ham opp!

GUD, ABBA YAHUVEH sier …

Profetien Fortsetter:

JEG har –JEG9 endrer hans hjerte! JEG har allerede begynt!

Og Elisheva, om JEG hadde talt ut enda flere Ord – og JEG skal gjøre det når det er riktig tidspunkt, men hvis JEG taler mer om hva JEG viser deg –ville det blitt brukt mot ham. For unnsett hva «Obama-nasjonen»10 har stått for, er han imot det! De spotter ham angående fødselsattesten.11 De spotter ham angående hans argumentasjon mot transseksuelle.

Men JEG, YAHUSHUA sier, JEG har endret hans hjerte i løpet av hele denne tiden –da han gikk foran folket, siden han virkelig bryr seg om folket –JEG, YAHUSHUA sier, JEG vasker hans hjerte, JEG gjør hans hjerte rent! Han har ikke fullstendig overgitt seg til MEG. Men husk mandatet JEG ga dette Departementet:

BEGYNN Å BE!

Husk Ezra, du var ikke engang frelst da JEG ga Elisheva drømmen, da JEG ga henne den kjærligheten til deg! Se hva JEG har gjort for deg! Se hvordan JEG har forfremmet deg!

Se hvordan JEG har forandret ditt hjerte!

Og JEG sier dette, idet folkets bønner –ydmyker seg og faller på sine knær og omvender seg: Det er bønnene til de rettferdige som gavner mye (Jak 5:16). Det er kun ved MIN Hånd alene at han holdes i live. For JEG har sendt Hellige engler for å sørge for at han overlever! For det har allerede vært forsøk på å ta hans liv som aldri gikk i oppfyllelse –oppnådde aldri det djevelen ønsket skulle bli gjort.

Husk dette! JEG er ikke ferdig med Donald Trump.

Da han ble hånet for å ikke kjenne til Bibelen: Søkte han i Bibelen. Han søkte i Skriftene. Og noen av dem har han gjemt i sitt hjerte (Salme 119:11), og dette er da renselsen startet.

Salme 119:11 i hjertet gjemmer jeg DITT Ord, så jeg ikke skal synde mot DEG

Som intervjueren sa, «Gi oss noen Skrifter! Du sier du er en kristen!». Han måtte gå og søke. Og JEG ledet ham til der JEG ville han skulle lese. Og Elisheva, drømmen JEG ga deg: Han kommer til å lese Profetiene. Han kommer til å ville vite betydningen. Han kommer til å spørre.

JEG forandret hjertet ditt, Elisheva, hvor du en gang så på ham og sa, «Han er en styggedom! Se på ham! Så full av stolthet! Annethvert ord som kommer ut av hans munn12 er banneord».

Men JEG påminner deg, Elisheva, at JEG, YAHUSHUA betalte PRISEN ved GOLGATA, for Donald Trump!

Det er JEG, YAHUSHUA som renser hjertet. Og dine bønner –da du ga dem til «YAHUSHUAS demontrampere», så måtte JEG forandre ditt hjerte til et hjerte av kjærlighet til Donald Trump, før du skulle gå i forbønn og be for ham.

Du skjønner, det handler ikke bare om å forandre Amerika. Amerika har ødelagt verden! Det handler ikke om å gjøre Amerika bra igjen! For Amerika kommer aldri til å bli bra igjen. De er forurenset med synd.

Men det handler om de rettferdige som roper ut til MEG og som spør, «ABBA YAHUVEH, gjør noe! Hjelp oss politisk. Gi oss en stemme til å endre disse lovene!».

Hvor en gang bare mindretallet trodde –og nå tvinges det til å se ut som om det er flertallet, og dette gjelder alt fra abort, til homoseksualitet, til transseksuelle, [lover mot] moralen, ytringsfrihet –løgnene, Donald Trump ønsker å snu det mot sannheten! Han ønsker at sannheten skal bli talt ut.

Og det er skjelvende knær! For han har virkelig faktaene! Å sette så mange av politikerne bak murene –og dette er virkelig et ønske fra hans hjerte.

Så JEG avslutter dette en gang til.

Da Elisheva advarte dere om Obama. Du advarte og advarte –selv før mannen ble valgt –og en endring kom, men det var en endring til det verre. Og Amerika ble forbannet på en måte det aldri hadde vært før.

Nå gir JEG deg dette mandatet –med Ezra ved din side, dere begge skal samle sammen dem som anser AmightyWind Departementet en velsignelse –å begynne å be for Donald Trump. At han forblir i fronten!

For han er i et hesteløp og ikke engang nyhetene avslører sannheten om ham: hvor mange som støtter ham! Fordi Det Hvite Hus eier media! Men selv dette kommer til å endre seg.

Elisheva: [Ser en visjon] Jeg ser faktisk et hesteløp og det ser virkelig ut som om han er på første plass. Han er virkelig det. ABBA YAHUEVH, jeg trodde aldri, noensinne at jeg kom til å si en slik bønn!

Men vi ber virkelig av hele vårt hjerte for Donald Trumps frelse; at han virkelig kommer til å være i Det Hvite Hus (og selv om han en gang var i mindretall –men DU forteller meg –selv de negative folkemassene hjalp ham til å komme på første plass).

Så jeg står i enighet –

Profetien Fortsetter:

Han kommer til å komme til dette Departementet. Han vil høre disse Profetiene, spesielt de som står opp for livets hellighet. Han er så imot abort. Han elsker virkelig de små babyer i mors livmor.

Elisheva: Tusen takk ELSKEDE YAHUSHUA! Vi tror i tro at DU kommer til å sette ham i Det Hvite Hus! DU vil gi ham brannslangen! Og han kommer til å vaske ut blodet!

Profetien Fortsetter:

Det er ikke bare blodet av de ufødte! Det er fra alle disse krigene som har blitt startet! Det er alle disse –åh så mye blod! Så mye blod (Sal 106:37-38; Ords 1:16)! Åh du store min, åh du store min, hvor ondskapsfullt, hvor ondskapsfulle politikerne er!

Salme 106:37-38 de ofret sine sønner og døtre til de onde ånder. De drepte uskyldige barn. Blodet av sine sønner og døtre ofret de til Kanaans gudebilder, så landet ble vanhelliget av blodet.

Ordspråkene 1:16 de løper jo lett etter det som er ondt, og er snare til å utøse blod.

Elisheva, dette er grunnen til hvorfor JEG sier til deg at Donald Trump ikke spiller spillet som en politiker. Han taler ord som folket ønsker å si –de som har noe moral igjen. Og dem som elsker sitt land. Han taler ikke som en politiker.

Elisheva: Det er så mye mer jeg ønsker å si akkurat nå, men hvis jeg gjør det, taper han! [Elisheva ler.] Det er alt jeg kan si! Det er noen ting en Profet ikke har tillatelse til å si. Jeg kommer ikke til å gjøre det!

Men ABBA YAHUVEH viste meg ting om ham. Og Donald Trump blir virkelig, virkelig, virkelig ledet til YAHSUHUA. Hm –Jødedommen som hans datter giftet seg inn i13 –han har en kjærlighet for det jødiske folket. Og dette er hva ABBA YAH gir meg tillatelse til å si.

Profetien Fortsetter:

Han elsker virkelig Israel. Han ville virkelig –han ville virkelig vært en venn for Israel –

Elisheva: –ABBA YAH sier–

Profetien Fortsetter:

og det er hans datter som fikk ham til å ha denne kjærligheten for Israel–

Elisheva: Og jeg hører denne Skriften, «… mens en smågutt gjeter dem» (Jes 11:6).

Vel, ABBA YAH, er det noe annet DU vil si? I dag, uansett dato dette er, så står vi i enighet. Vi vil sette noe – DU forteller oss, fortell Ezra hva han skal skrive. Og jeg skal stå i enighet fordi han er en mann av få ord.

Elisheva: [Taler det hun hører fra Himmelen] Og vi står i enighet. Og vi vil spør folket og vi vil legge dette til i en video –at AmightyWind støtter Donald Trump, med våre bønner: Bønner først for hans frelse; og deretter at ABBA YAH, at DU kan bruke ham – for å vaske ut blodet fra Det Hvite Hus.

Slutten av Ordet.

Elisheva: Det er hva jeg hører.

Ezra: Tusen takk! Vi lovpriser DEG, ABBA YAHUVEH! Tusen takk YAHUSHUA! Tusen takk IMMAYAH for bekreftelsen på at han er presidenten som DU har reist opp. Og jeg snakket med Elisheva og fortalte henne om det, og dette kom frem. Og det er sannheten!

Elisheva: Ja!

Ezra: Så vi støtter ham 100%, ABBA YAHUVEH, fordi det er DIN vilje at han skal bli president –for å rydde opp i alt rotet som har blitt gjort i Det Hvite Hus. Så vi takker DEG ABBA YAHUVEH for denne Åpenbaringen og for Ordet til offentligheten. Vi velsigner DITT HELLIGE NAVN ABBA YAHUVEH, i YAHUSHUAS NAVN! Amen.

Elisheva: Og vi ber FADER at folket vil forstå – at dette er DIN plan. Dette er, dette er, dette er DIN plan. Vi skal ut på denne grenen her, FADER. Jeg var klar over, jeg var klar over, jeg var klar over, jeg var klar over «obama-nasjonen» på forhånd og fortalte folket.

Men FADER, vi ber nå om frelse for sjelen til Donald Trump. Folk må ta det veldig, veldig alvorlig og virkelig be for denne mannen! Fordi han har allerede ønskene som DU la i hans hjerte, og han er ikke engang klar over hvor mye han allerede har forandret seg, i YAHUSHUAS NAVN.

Så dette er en, [Ler] så en del av meg sier, «Åh FADER, jeg er allerede på en skjelvende gren med den nye ledelsen [kunngjøringen],» og DU bare, DU bare sier, «Gå ut litt lenger på grenen, Elisheva &Ezra!» Men lovpris YAHUSHUA, DU ER DEN SOM sørger for at grenen ikke brekker! Så vi gir DEG Herlighet, FADER! Vi takker DEG og vi lovpriser DEG!

Dyrebare –alle, alle som anser AmightyWind som en velsignelse, uansett hvilket språk du snakker, tusen takk for at du begynner å be –ber om at ABBA YAHS vilje blir gjort i Donald Trump, og at mannen kommer til å bøye sine knær og ta imot YAHUSHUA som MESSIAS!

Fordi når han gjør det, vil han bli en president som ingen andre. Og det vil –det vil påvirke … det vil påvirke land rundt denne verden!

Og vi takker DEG ABBA YAHUVEH, i YAHUSHUAS NAVN. Vi lovpriser DEG, vi lovpriser DEG, vi lovpriser DEG! Vi lovpriser DEG, ABBA YAHUVEH for å reise opp en mann som ingen ville ane! Og DU gjør det! Og jeg ser dette hesteløpet, FADER, og han er definitivt i fronten i YAHUSHUAS NAVN! Og det er hva jeg hadde å si!

Ezra: Amen

Elisheva: Hva er det du –? Åh ja! Kathrynyah hadde visjoner!

Flere Visjoner:

Kathrynyah: Jeg spurte henne [Elisheva] om jeg skulle dele det jeg så, bare et par ting. Jeg så hun [Elisheva] bøye seg foran YAHUSHUA, og HAN hadde SIN Hånd på hennes hode.

Elisheva: Åh! Tusen takk! Jeg trengte det!

Kathrynyah: Og deretter …

Elisheva: Vel, Ezra har rett der, uansett hvor jeg er.

Kathrynyah: Så jeg hører og jeg ser toppen av et loffbrød, og det er [svart] pepper på den. På toppen er det [brødet] skrapt av. Jeg tror det representerer Donald Trump –toppen, kanskje en halv tomme er skrapt av og det hvite på undersiden. Gir det noe mening?

Elisheva: Ja! Et lag med pepper må til–

Kathrynyah: –men det er pepper på toppen som er mørke flekker, du vet?

Elisheva: Ja. Vel ja.

Kathrynyah: Men under er det hvitt. Så vi, vi løfter ham opp til DEG, FADER.

Elisheva: Jeg ber FADER, i YAHUSHUAS NAVN –DU vet om den hemmelige drømmen som jeg ikke skal åpenbare til verden. Vi kan sikkert finne ut datoen [til drømmen], men da jeg fortalte YDS-ene å be.

Jeg gjør det ikke. Jeg gjør det ikke … Donald Trump har en hemmelighet som DU betrodde meg. Jeg ber FADER, at drømmen går i oppfyllelse i YAHUSHUAS NAVN. Og Donald Trump blir en venn av dette Departementet. Og han kommer til å lære gjennom Profetiene det som han ikke har visst om, i YAHUSHUAS Navn. Og jeg tar imot alle deler av drømmen i YAHUSHUAS NAVN.

Ezra: Amen! Amen!

Elisheva: Fantastisk! Fantastisk, fantastisk, fantastisk! Hvem ville trodd at det ville skje!

Slutten på Opptaket.

Jeg vil legge til dette. Det ble kuttet fra opptaket. Be og avgi din stemme—og støtt ham.

Så er det talt, så er det skrevet i YAHUSHUAS NAVN,

29.juni 2016

Apostel, Profet Elisheva Eliyahu

1 På engelsk ble det sagt «gonna» i stedet for «going to» som er fra dagligtalen og kan legge til en følelse av spenning eller at det haster.

2 Elisheva er så salvet at det kan være vanskelig, til tider når hun er svært salvet, å si om hun snakker kontra når YAHUVEH taler gjennom henne. Derfor når hun taler, er det mange «Profetien Fortsetter» i denne karakterutskriften.

3 Siden YAH SELV talte ut av et esel, viser det seg at HAN bruker den HAN velger, enten det er Donald Trump, eller Elisheva & Ezra! Uansett hva andre forventer, uansett om andre anser dem som verdig eller ikke!

4 YAH nevner Bileams esel og idiomet «høy hest» tett plassert sammen. Til bibelsk sammenligning, kan esler være symboler for fred og ydmykhet (Sakarja 9:9) mens hestene representerer krig, makt og stolthet (Sakarja 9:10). Historien om «Bileams esel» (4.Mosebok 22) handler om en stolt mann som YAH ydmyket. Selv etter å vite at YAH ikke ville ha ham til å forbanne Israel eller å gå til kongen i Moab (vers 12-13) – han insisterte på å gå uansett (vers 19). GUD ble brennende harm (vers 22), men ga Bileam tillatelse til å gå (vers 20) for å lære ham en lekse: YAH sendte en engel, og hindret og ydmyket Bileam – ved å bruke et ydmykt, kvinnelig esel som ble gitt muligheten til å snakke (vers 28-30). Hun adlød YAH, men ikke Bileam (vers 22-35). Senere var ikke den hedenske kongen, Balak, i stand til å forbanne Israel gjennom Bileam, som i stedet ble tvunget til å velsignet Israel tre ganger (4.Mosebok 23:7-10, 18-24; 24:3-9). De har virkelig lært av YAHS suverenitet og Hellighet (4.Mosebok 23:19-21), og i stedet kom en Profeti frem at Israel ville ha den ultimate seier over Moab gjennom MESSIAS- «En STJERNE stiger opp fra Jakob» (4.Mosebok 24:14-19). Dermed ble YAHS vilje gjort som Profeti 126 fastsetter –både på den tiden og senere. Senere da Bileam gikk helt på villspor (4.Mosebok 31:16; Juda 1:11; Åp 2:14), var da det var YAHS vilje å dømme ham (Josva 13.22; 2 Pet 2:15).

5 «Høy hest» er et vanlig engelsk formspråk for en sta, arrogant holdning av overlegenhet over andre. YAH sier dette er for tiden hva Trump «gir inntrykk av», YAH sier også at «han er i et hesteløp». I så fall er den mest overlegne hesten nødvendig for å vinne. Ja, Bileam blir brukt som et eksempel på en stolt mann som YAH lett kunne ydmyke, og YAH sier HAN vet hvordan HAN skal ydmyke Trump og kommer til å gjøre det. Men legg også merke til at YAH også sammenligner det å snakke ut av Ezra, Elisheva & Donald Trump som å snakke ut av det ydmyke eselet- ikke stolt som Bileam som faktisk er mer som en motstander som ville forbannet Israel og forbannet hele GUDS folk, hvis det ble gitt mulighet for det.

6 Dette kan ha flere betydninger, at vi: [1] ber for Donald på den samme måten Kaleb ble bedt frem og be generelt for ham slik du er ledet; og også [2] be spesielt at Trump kan gjøre alt han kan for rettferdighet; og spesielt be om at han åndelig renser Det Hvite Hus av uskyldig blod. Transkriberer dette annerledes som «Be for Donald Trump, at han gjør alt han kan for å vaske blodet ut av Det Hvite Hus», vil begrense betydningen til kun den siste delen. Be på begge måter.

7 «molok» - navnet på en gammel kanaaneisk guddom som krever barneofring og som er hva den satanisk elite fortsatt tjener og tilber.

8 Profeten Elisheva så en stor, brannslange, ikke en liten hageslange.

9 Jeg har-jeg er, det vil si både «Jeg har [tidligere] og jeg [nå] forandrer hans hjerte», for det har allerede begynt.

10 Et ordspill er å leke med ordene som tyder på to eller flere betydninger. Obama-Nasjon er et ordspill på vederstyggelighet. Her henviser YAHUVEH til lover med vederstyggelighet som ble vedtatt i Amerika (hvor Obama har vært president), aksepterer homofili og homofile ekteskap som noe som skal tolereres, når det faktisk er avskyelig. YAHUVEH har begynt å se nasjonen som en vederstyggelighet for sin ugudelighet henholdt Obama.

11 Det vil si striden rundt Obamas fødselsattest.

12 «Munn» som et verb, det vil si en dagligtale som «munner fulle av banneord»

13 Det vil si at hun giftet seg med en jødisk mann.

* * * * * * *