Profeti 129

Pass Deg For LAMMETS VREDE! YAHUSHUA Bringer SITT Splittende Sverd

Skrevet/Talt under Salvelsen av DEN HELLIGE ÅND (RUACH HA KODESH)

Gjennom Apostel & Profet Elisheva Eliyahu – 5.juli 2016

Og de sa til fjellene og berghamrene: «Fall over oss og skjul oss for ansiktet til HAM som sitter på Tronen, og for Vreden fra LAMMET.

Johannes Åpenbaring 6:16

* * * * * * *

Denne Profetien inneholder de HEBRAISKE NAVNENE TIL GUD:
YAH/YAHU הי er GUDS HELLIGE NAVN, som i «Alleluia» eller «HalleluYAH», הי-וללה som bokstavelig talt betyr «Lovpris YAH»:
YAHUVEH/YAHWEH ה -ו-ה-י GUD FADEREN;
YAHUSHUA/YAHSHUA עושוהי GUDS ENBÅRNE SØNN–
(HA MASHIACH חישמה betyr «MESSIAS»; ELOHIM betyr «GUD»).
Åpenbaringen om «SH`KHINYAH HERLIGHET» הראפת הינכש
som er det PERSONLIGE NAVNET til RUACH HA KODESH שדקה חור,
(er kalt for «DEN HELLIGE ÅND» på norsk) – er også på denne siden.
(HA SH`KHINAH הניכש {SHEKINAH} er hebraisk for GUDS VEDVARENDE, GUDDOMMELIGE NÆRVÆR.)
I tillegg betyr ABBA YAH הי אבא «FADER/PAPPA YAH»
og IMMA YAH הי betyr «MAMMA YAH».

Skriftsitatene er KJV eller NKJV med mindre annet er angitt.

* * * * * * *

YAHUVEHS Ord til Elisheva som skal legges til før Profetier:

JEG advarte deg for lenge siden Elisabeth [Elisheva],
om å ikke nevne dette Departementet etter en mann eller en kvinne.
JEG la det i din ånd selv før det var et Departement.
For ingenting av dette har blitt gjort av dine hender.
Ingenting av dette har kommet ut av din munn.
Det er fra Munnen til YAHUVEH som har gitt føde.
Det er fra Munnen til YAHUSHUA, din MASHIACH, som har gitt føde.
Det er fra Munnen til RUACH HA KODESH,
din IMMAYAH, som har gitt føde.
Om det hadde vært av din hånd, ville det ha mislyktes for lenge siden.
Det er av SHKHINYAH HERLIGHETS VIND som blåser over jorden,
DEN HELLIGE VIND AV VEKKELSE.

Det er ikke av din pust, ellers ville det ha mislyktes.

«JEG ER HERREN YAHUVEH, det er MITT NAVN. JEG gir ikke MIN ÆRE til andre og ikke MIN PRIS til gudebilder.» Jesaja 42:8

(Profeti 105)

I juli 2010, sa YAHUVEH å legge til følgende, som en advarsel til dem som spotter:

Men de spottet GUDS sendebud, foraktet HANS Ord og holdt HANS Profeter for narr, inntil YAHUVEHS harme mot HANS folk ble så stor at det ikke fantes boteråd mer.

2 Krønikebok 36:16

Så, i juli 2016:

Ve alle som våger å prøve å skade – disse to salvede. Du vil angre den dagen du ble født. Rør ikke MINE salvede og gjør heller ikke disse to Profetene noe skade (se Sal 105:15; 1 Krøn 16:22). Det ville vært bedre for deg hvis JEG, ABBA YAHUVEH, rev ut tungen din!

(Profeti 128)

Og fra Profeten Ezra:

Jeg advarer dere alle – de som kommer mot dette Departementet OG DISSE PROFETIENE og Elisheva og meg, alle forkynnerne av AmightyWind Departementet—jeg advarer dere nå, «Rør ikke YAHS Salvede og gjør ikke HANS Profeter noe ondt» (Sal 105:15; 1 Krøn 16:22), for at ikke YAHS Kjepp av Vrede skal komme over deg. Men for de som er velsignet og er en velsignelse for dette Departementet og er trofast, og som tar imot Profetiene, mye velsignelser vil komme over deg – alt for å beskytte det som tilhører YAH i YAHUSHUAS NAVN.

* * * * * * *

Elisheva: Greit Ezra. Jeg trenger deg Ezra til å be I tungetale igjen.

[Ezra taler i Hellig Tungetale.]

Elisheva: Hva vil DU fortelle oss [YAH] ? Vær så snill, salv meg.

Jeg irettesetter og binder deg satan bort fra meg, i NAVNET TIL YAHUSHUA HA MASHIACH. Hallelu YAH, hallelu YAH! [Ezra & Elisheva ber i Hellig Tungetale.] Åh ABBA YAHUVEH, berør leppene mine! Berør leppene mine, YAHUSHUA! Berør leppene mine, IMMAYAH!

[«Kjeppen/Staven med Hellig Tungetaler begynner å komme frem …]

Profeti 129 Begynner:

5.juli 2016

Bort fra MEG, falske profeter! Dere falske apostler! Du falske brud! JEG har reist opp dette Departementet! JEG har reist opp AmightyWind Departementet for å avsløre hvor ugresset og ulvene er!

JEG salvet selv deg Ezra og deg Elisheva på en større måte, for å gjøre det den fordrevet og umoralske personen1 «Paul Hellem» nektet å gjøre! JEG salver dere på en større måte, for å jage bort de med ånden av Jesabel –som forsøker å ødelegge dette Departementet som tilhører MEG, YAHUVEH, som tilhører MEG, YAHUSHUA og som tilhører IMMAYAH! For Elisheva, navnet ditt er ikke der!2

JEG salvet deg for å jage bort ulvene – JEG har salvet dere begge til å rive av masken på de som kommer som en sau eller et lam, og likevel er glupske ulver – Ezra, i dag da du ikke ønsket å tale et ord om disse falske hyrder, disse falske profeter, de som en gang tjente MEG (som Elisheva sier at de en gang var Hellig foran MEG).

De gjorde det! De gjorde det! Rick Joyner, Joyce Meyer, Marilyn Hickey, listen som JEG ga i Profetiene før3 – Profetiene [dvs. 91, 92, 93]! – i Profetiene. Men det er deres valg å selge det JEG har gitt så fritt. Du kan ikke tjene MEG, YAHUVEH, og samtidig tjene mammon! Du kan ikke tjene to herrer (Matt 6:24). For du vil hate den ene og elske den andre!

Matteus 6:24 Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både GUD og mammon.

Hvor mange har solgt seg? Bare for berømmelse og formue?

Og JEG salver deg, Ezra. Elisheva har gjort dette i mange år – 21 år alene på internett. Og dette regnes ikke med fra da hun var en ung tenåring, da JEG sendte henne inn i en kirke for å rive av maskene på de såkalte hyrder. Og de fryktet at en sann Profet var der. Men nå Ezra, hun kan ikke være den eneste.

JEG salver deg i dag, MIN sønn, når JEG forteller deg og JEG viser deg den som en gang fulgte MINE Sannheter –og slakket ikke ut av veien til venstre eller høyre, men holdt seg på den smale sti, hvor fokuset var YAHUSHUA (selv om de bruker navnet «Jesus Kristus»), men så falt deres øyne bort fra målet – deres øyne falt bort fra DEN FØRSTE KJÆRLIGHETEN, MEG, YAHUSHUA, og de setter sine øyne på berømmelse og formue.

JEG forteller deg, MIN sønn.

Hun kan ikke stå alene i dette. Du kan ikke dekke munnen og si, «Jeg kommer ikke til å si dette». Det kan ikke bare komme fra munnen hennes alene. JEG trenger dere begge. For å avsløre ulvene! For å jage dem unna med MIN Kjepp/Stav av Vrede! Ellers kommer de til å sluke MINE små lam og sauer som JEG sendte til dette Departementet … JEG trenger deg MIN sønn til å gjøre det du ikke ønsker å gjøre.

Men hvorfor skulle JEG vise deg hvis det ikke var for å bruke deg til å advare andre? Husk Ezra, det var en tid da du kom til MEG, og folk ville skade deg så [hardt]4 og såre deg så [sårt]. Og de trodde det var sin frihet. De sa de talte fra MEG.

Åh, men Ezra! Det var en tid da du tok alle de sårene og du gikk stille bort med tårer i øynene. Og du ville si, «Hvor er kjærligheten? Hvor er kjærligheten? Hvor er kjærligheten i denne kroppen som er ment å være YAHUSHUA, «JESUS KRISTUS?».

Men Ezra! Hør på MEG! Du og Elisheva må lære denne leksjonen godt. Disse menneskene talte ikke fra MEG. Det var ikke MINE ord du hørte. De hadde en form for gudsfrykt, men det er ingen gudsfrykt innenfor (2 Tim 3:5). JEG ville ikke skadet deg som dette! JEG ville ikke revet deg i filler med ord. Dette gjør ikke JEG.

Men nå Ezra, dette kommer ikke til å skje lenger. Og Elisheva, dette kommer ikke til å skje lenger. For JEG har gjort deres panne som flint (Esek.3:9; Jes.50:7)!

Esekiel 3:9 JEG gjør din panne hard som diamant, hardere enn flint. Du skal ikke være redd for dem og ikke skjelve når du møter dem, selv om de er en trassig ætt».

Jesaja 50:7 HERREN min GUD kommer meg til hjelp, derfor skammer jeg meg ikke. Derfor gjør jeg ansiktet hardt som flint, jeg vet at jeg ikke skal bli til skamme.

JEG bruker jern for å slipe jern (ordsp.27:17).

Ordspråkene 27:17 Jern slipes med jern, og det ene menneske sliper det andre.

Når du vet at ordene ikke er fra MEG – og de er kun ment for å ødelegge deg og de som er sendt til dette Departementet, spesielt ledelsen –da skal du bruke MINE Ord av irettesettelse! Det blir ikke felt flere tårer over de fordømte!

Ezra, du vil ikke gå unna rolig. Og Elisheva, ingen av dere vil si det –eller selv tenke det –disse ordene ble sendt fra MEG, YAHUSHUA. Det kommer ikke til å være flere tårer i deres øyne! Du kommer til å innse at JEG, YAHUSHUA, bruker MIN Kjepp/Stav. Og JEG, YAHUSHUA, beskytter sauene og lammene. Og det er det som er Salvelsen DERE BEGGE skal stå [med]! Ikke kun én.

Når JEG gir deg en advarsel, bryr JEG ikke hva de pleide å være! Har du ikke lært en lekse fra Paul Hellem! Har du ikke lært en lekse fra Judas! – som en gang var av MINE egne disipler?

Hvorfor tror du JEG tillot dette skje? For å vise at det er, JEG, YAHUSHUA, som kom med det splittende sverdet!

Det er JEG, YAHUSHUA, SOM advarte [med spørsmålene], «Hvem er min mor? Hvem er min far? Hvem er min søster? Hvem er broren?” (Se Mat.12:48-50; Luk.8:21).

Det er JEG, YAHUSHUA!5

Du kan ikke ta med deg noen [Hellige] i samklang med satan! Du kan ikke ære det JEG vanhelliger!6 Hører du MEG? Du kan ikke ære det som har blitt vanhelliget. For de vanærer MEG! De lytter ikke til MITT Ord! Du kan ikke fortelle barna å forene seg med det JEG har delt.

Dette er Budskapet JEG gir.

JEG – skiller hveten fra ugresset! Står det ikke at «Dine verste fiender blir funnet i egne husholdninger» (Se matt.10:36)?

Matteus 10:36 … og en manns husfolk er hans fiende.

Hør etter! Hør etter! Hør etter! Ja, JEG sier igjen, hør etter!

JEG skiller ektemenn og koner, JEG skiller barn fra mor og far –JEG skiller dem av hensyn til egen sjel –akkurat slik JEG sa JEG skulle (Matt.10:34-38; Luk.12:49-53). Det er ikke noe annerledes enn med «Israels Barn» [B’nei Israel]7 som fikk beskjed om å skilles (3.Mos.20:23-26). De måtte bli skilt! De kunne ikke bli urene.

Matteus 10:34 Tro ikke at JEG er kommet for å bringe fred på jorden. JEG er ikke kommet for å bringe fred, men sverd.

Lukas 12:51-53 Tror dere at JEG er kommet for å bringe fred på jorden? Nei, sier JEG dere, ikke fred, men strid. Om det er fem i et hjem, skal de fra nå av ligge i strid med hverandre: tre mot to og to mot tre, far skal stå mot sønn og sønn mot far, mor mot datter og datter mot mor, svigermor mot svigerdatter og svigerdatter mot svigermor.

Det kommer en tid veldig snart! Familier vil forråde hverandre hvis JEG ikke skiller dem – når en er for MEG og en annen er mot MEG, når en ønsker å vandre i Hellighet og den andre ønsker å gå på verdens vei. Og JEG snakker om «familie»!8

Det kommer en tid veldig snart! Mor og far kommer til å selge sine barn som Judas gjorde med MEG – alle på grunn av valutaen: De kommer til å rapportere sine egne barn! Barna vil rapportere foreldrene! Mannen vil rapportere kona! Og JEG sier at de kommer til å rapportere – [De Hellige Menneskene kommer til å bli] rapportert – til myndighetene!

JEG skiller dem for deres egen skyld. IKKE FOREN DEG MED det JEG skiller! Vær forsiktig med hvilket ekteskap du ber om gjenopprettelse over! Vær forsiktig MINE barn!

JEG har sagt det en gang og JEG sier det igjen!

Hvem er en mor og hvem er en far? Det er de som gjør ABBA YAHUVEH, FADERENS vilje – det er de som bøyer sine knær til MEG, og de som adlyder og kaller meg for «HERRE GUD DEN ALLMEKTIGE»: Dette er din mor. Dette er din far. Dette er din søster. Dette er din bror.

Hvem er den ekte Bruden som tilhører MEG, YAHSUHUA? Det er de som gjør viljen til DEN HIMMELSKE FADER & MEG, YAHUSHUA. Ellers er de av den falske bruden. Og hvem er den falske bruden? Det er bruden til satan!

Så vær forsiktige MINE barn. Vær forsiktige. Forsvar ikke ulvene –selv om de en gang så ut som en sau eller et lam.

Vær forsiktig, Ezra. Vær forsiktig, Elisheva. Og når JEG forteller dere å løfte opp Kjeppen/Staven med YAHS Vrede, se ikke hvor den er rettet mot. Se aldri [der] med medfølelse. For det er noen som da kommer til å finne det ut [på den harde måten] – fordi deres pastor ikke vil fortelle dem nå.

Du profeterer ikke med kløende ører som kun har lyst til å si hva folket vil høre, klapper dem på hodet og klemmer dem, og sender dem på veien med «gode» ord som ikke bringer dem inn til Himmelen. Alt det ville gjort var å berolige kjødet!

NEI! MINE Sanne Profeter som blir brukt i denne Endetiden, og JEG kommer nå til å dømme de SOM PÅSTÅR ER MINE – OG LIKEVEL ER DE «PROFETER AV VELSTANDSHALLIK»!

Hører du MEG? Hører du MEG?

Kim Clement! Du betaler med din helse! Du er en av dem! Da du startet var JEG ditt FOKUS og din KJÆRLIGHET. Og deretter havnet dine øyne på berømmelse og formue! Og nå betaler du prisen! Du profeterte falskt!

Han er ikke den eneste. Ve disse «Profeter av Velstandshallik»!

Åh ja! De står på rekke kun for å få en «profeti» fra deg. Åh ja! Du er velkommen – av verden – til å tale ut de «gode ordene» som de vil høre. Men ve – til en profet – i verdens øyne,9 som kommer til å irettesette dem, som Profetene i Gammel tid gjorde, akkurat slik JEG bruker Elisheva & Ezra til å gjøre.

Du blir befalt! Ikke frykt det å fornærme kjødet! For dette kommer ikke til å gi beskyttelse, og dette kommer ikke til å advare MINE sauer og MINE lam.

JEG har salvet dere! Og JEG har lagt MINE Ord i deres munn! JEG beskytter MINE sauer og lam! Og hvor få menigheter er villig? Til å bli forfulgt og fornærmet? Til å gjøre det JEG [YAH] gjør?10

Åh nei! Det er så mye lettere å ha menigheter hvor kun kjærlige ord blir talt, hvor kun den svakeste melk er gitt. Åh! Så få Menigheter JEG har! Åh! Så få Profeter & Apostler JEG har – som er villig til å betale prisen?11

Men sa JEG ikke at, «Tjeneren er ikke større enn sin HERRE» (Joh.13:16; 15:20)? Det de gjør mot deg, har de allerede gjort mot MEG. Du advarer dem. De vil ikke høre.

Elisheva, fra en veldig ung alder ga du livet ditt til MEG. Og du forkynte fra det øyeblikket du ba MEG komme inn i ditt hjerte. JEG har vært din LIDENSKAP. JEG ER din KJÆRLIGHET FREMFOR ALT ANNET. Og JEG sendte deg inn i disse kirkene. Og de fryktet hva de så. Pastorene så MITT Ansikt i deg, og de visste at de var midt iblant en sann Profet. Og så ble du misbrukt. Men JEG brukte deg fremdeles – for aldri en gang var noen ikke satt fri.

Nå bruker JEG dere begge i et internasjonalt Departement. Ja, JEG skal velsigne dere! Ja, JEG har velsignet dere! – finansielt, men du trenger ikke å selge deg/bli forræder.

Du trenger ikke å tenke eller bekymre deg – når JEG nevner disse navnene – er det for deres egen skyld. For å minne dem om å vende tilbake til sin FØRSTE KJÆRLIGHET og likevel er de langt, langt, langt unna MEG?

Så ja, tilgi. Men deretter gjør dette. Overgi dem i MINE Hender. For husk i Johannes Åpenbaring, når Vreden kommer, er det ikke bare fra ABBA YAH SOM sitter på Tronen, men det er også fra MEG – de må frykte for LAMMETS VREDE (Ordsp.9:10; Åp.6:16-17; Sal.2:12)!

Ordspråkene 9:10 Frykt for HERREN er opphav til Visdom, å kjenne DEN HELLIGE er forstand.

Johannes Åpenbaring 6:16-17 Og de sa til fjellene og berghamrene: «Fall over oss og skjul oss for Ansiktet til HAM SOM SITTER PÅ Tronen, og for Vreden fra LAMMET. For Den Store Vredesdagen er kommet, og hvem kan da bli stående?».

Salmene 2:12 Kyss skjelvende jorden for HANS føtter, så HAN ikke skal bli vred og dere gå til grunne på veien! For lett kan HANS vrede bli tent. Salig er alle som tar sin tilflukt til HAM.

Ingen – det er så få som ønsker å lære at JEG, YAHUSHUA kommer igjen, men det skal ikke bare være i kjærlighet! Det skal ikke bare være i nåde! Men det kommer til å være MED LAMMETS VREDE!

Og de vil rope ut og si, «Fall over oss og skjul oss for Ansiktet til HAM SOM sitter på Tronen, og for Vreden fra LAMMET!» (Se Luk. 23:30; Åp. 6:16). Hvem kommer til å forkynne dette? Hvem kommer til å lære bort dette – hvis det ikke er dere to?12 Åh ja, JEG har andre, men de er så få. Hvem skal forkynne det? Hvem skal lære det bort – hvis JEG ikke bruker dette Departementet – som advarer?

Åh, fiender av YAH! Dere kommer til å bli blåst bort – whoosh! [YAHUSHUA lager lyd av vind som blåser bort fiender] –som agner i vinden!

Salmene 1:4 Slik er det ikke med de ugudelige. De er lik agner som spredes for vinden.

JEG har en annen grunn til at JEG kaller dette Departementet for «AmightyWind!». For det er ikke bare på grunn av Det Store Rommet Ovenpå/Huset/sal (Apg.2). Det er fordi JEG har salvet det til å blåse bort de fordømte fiendene – whoosh! [YAHUSHUA lager lyden av vind] – agner i vinden!

Det er fordi det er en Salvelse over dette Departementet som har vokst i over 21 år – og det ble født selv før internett var her – men nå [er det] Salvelsen av dere to sammen!

Når dere begynner å gå i den fulle Salvelsen, og alle ser kjærligheten dere har for hverandre som bare forsterker Salvelsen – og JEG forteller dere dette – alle som tar imot dette Departementet og disse Profetiene som en velsignelse, alle som løfter opp ledelsen med bønner av velsignelse, og velsigner dette Departementet, dekker dette Departementet med bønner av beskyttelse – deres Salvelse er som dette, whoosh [YAHUSHUA lager lyden av vind], og skal blåse over dem alle rund denne verden!

Det er AmightyWind!

Så dere ser MINE barn, dette er ikke et Departement som kun er på engelsk. Det vil være i alle slekter og tungemål. Og det er13 allerede begynt «i ‘over’ 28 språk». Og JEG sier alltid dette fordi dere forstår ikke engang (bare fordi de ikke skriver til deg: disse Profetiene er satt i så mange andre språk [enn] [det]dere selv kan forstå akkurat nå. Dere sier dere ikke har noen, ingen har oversatt til disse språkene hittil.

Men selv nå, etter dette Ordet er talt ut, skal flere komme til deg og si, «Jeg ønsker frivillig å oversette disse Profetiene. Jeg vil nå nasjonen min. Jeg vil nå mitt land. Jeg vil nå mitt fastland. Jeg vil nå min øy. Jeg vil nå ut og jeg ser at det ikke er noe språk å tale for meg. Det er ingen språk å snakke for mitt folk».

Så MINE barn, dette er Ordene JEG har å si. Husk at JEG, YAHUSHUA førte frem det splittende sverdet. Og det er ikke noe annerledes nå enn det det var med Israels Barn. JEG skiller de som er Hellig fra de som ikke er Hellige. JEG skiller hveten fra ugresset. JEG skiller de som er vasket i MITT UTGYTTE BLOD fra de fordømte.

Pass opp, dere som er kalde! Dere som spotter MEG! Du sataniske elite, født med en sølvskje i munnen! Hør på Profeten som taler. Du har lest Profetiene. Og du spotter MEG! For du sier, «Jeg er verken varm eller lunken. Vi er de kalde. Våre hjerter er laget av stein».

Den sataniske eliten studerer Skriftene. Den sataniske eliten kommer i alle former. Den sataniske eliten vil selv ta Profetiene, og for sin del14, forårsake ting skje for sin egen motivasjon. Og ingenting av det fører til frelse.

Det er for undergang – de ønsker å bringe kaos. Det er for undergang – selv av MINE egne barn som er vasket i MITT BLOD, som bærer MITT VITNESBYRD (Sal.94:21; Åp.12:11). Og de forsøker å ødelegge dere! – som JEG har advart om igjen i disse Profetiene – pass dere for enhver regjering på denne jorden. For JEG sier dere dette, ingen representerer MEG!

Salmene 94:21 De rotter seg sammen mot rettskafne menn og dømmer uskyldige til døden.

Johannes Åpenbaring 12:11 De har seiret over ham ved LAMMETS BLOD og ved det Ordet de vitnet, og de hadde ikke livet så kjært at de ikke ville gå i døden.

Vokt dere, vokt dere fordi det er som en musefelle – og de legger på en ostebit, oppfordrer musen til å komme i fellen – for å kutte av hodet.

Men frykt ikke, MINE små! Frykt ikke!

Frykt ikke MINE Babyer, Brud, Utvalgte & Valgte når dere ser alle disse oppfinnelsene skje, alle disse måter av personvern invasjon/unndragelser15. Frykt ikke! Frykt ikke MINE små, bitte små! JEG skal vise dere. JEG skal vise dere måter av beskyttelse, som JEG ikke kan tale om nå. Og JEG skal le av disse fiendene! For de tror de kan lure SELVE SKAPEREN!

Så dette er de Ordene JEG har å si i dag. JEG har salvet dette Departementet på en ny måte. Og det er for å avsløre ulvene i fåreklær. Og det er for å avsløre de glupske, rabide ulver – som ikke engang prøver å ta på seg en sauemaske. Og når de hører dette Ordet, kommer de til å skjære tenner i raseri, fordi de kommer til å få vite at de har blitt avslørt! Og JEG bruker dere igjen for å påminne hva kirken ikke ønsker å undervise om. Og JEG, YAHUSHUA førte frem det splittende sverdet. Og JEG har fortalt dere hvem dere kan stole på, og det er kun de som adlyder MEG!

Ingen av MIN brud forlater denne jorden i Henrykkelsen hvis de ikke velger å sette MEG først i sitt liv og kjærlighet. Og det betyr: å rive seg bort fra de JEG kaller fordømt. De må rope til MEG og be MEG om å sette dem fri fra fremmed åk (2.Kor. 6:14-18)16 – enten det er i virksomhet, enten det er familie – så må de rope ut til MEG og si, «YAHUSHAU skill meg, selv fra de som sier de er glad i meg».

2.Korinter 6:14-18

Gå ikke i fremmed åk med slike som ikke tror! For hva har rettferd med urett å gjøre, og hva har lyset til felles med mørket? Hvordan kan MESSIAS og Beliar bli samstemt? Hva har en troende felles med en vantro? Hvordan kan GUDS Tempel og avgudene forlikes? Vi er jo den levende GUDS Tempel, slik GUD har sagt:

JEG vil bo og ferdes blant dem,

JEG skal være deres GUD,

og de skal være MITT Folk.

Derfor sier HERREN, YAHUVEH:

Dra bort fra dem

og skill dere fra dem,

rør ikke noe urent!

Da vil JEG ta imot dere

JEG skal være deres FAR

og dere skal være

MINE sønner og døtre,

sier HERREN YAHUVEH, DEN ALLMEKTIGE.

De må forstå hvor farlig dette er for mannen og konen.17 Igjen sier JEG, rop ut til MEG før det er for sent.

Og JEG befridde Elisheva [fra en] – som en gang sa frelsesbønnen, og nå har jeg stemplet ham som fordømt, (for han kunne ikke engang gå noe mer enn hva en baby gjør, og det var ingen voksende frukt på vintreet etter så mange år) –og hva står det i MITT Ord? –JEG skal skjære dem fra vintreet (Joh. 15:2; Matt. 3:10; 7:19). Hvis de ikke vokser, blir frukten fordrevet.

Så pass på deres frukt! Vær fruktinspektører! Det er ikke dere som dømmer, men JEG gir dere skjelning av ånder – for å overvåke andres frukt slik at dere vet hvem som virkelig er av MEG, som taler fra MEG.

Så pass dere for hvem dere ber og samles sammen med. La ikke noen komme sammen i bønn [med dere] – hvis dere ikke forstår om ånden som er i den andre personen er virkelig fra MEG – ikke engang ta tak i deres hånd. For da blir det overføring av demoner.

Vær forsiktige, MINE barn! Alt er ikke hva det ser ut til å være! Så mange kaller seg «kristne» og JEG har sagt, «bort fra MEG, dere som gjør urett!» Pass dere, MINE barn!

Ezra & Elisheva, dette er grunnen til at JEG denne dagen har gitt dere en større gave til å skjelne, med frimodighet, mer enn dere noen gang har hatt før. Og dere har gjort deres ansikt og panne som flint. Og dere sa, «Jeg gir ikke opp. For jeg frykter å fornærme ABBA YAHUVEH & YAHUSHUA mer enn jeg frykter å fornærme enhver kvinne eller mann».

Og på grunn av deres sjel, skal dere tale det JEG har å si. Dere skal gjøre det JEG forteller dere å gjøre, av hensyn til Himmelriket. For JEG elsker nok til å fornærme. Husk alltid dette – åh Hellige kvinne og åh Hellige mann – og husk at hatere kun vet det å hate. De fordømte hater alt som er Hellig, og de retter oppmerksomheten – akkurat som ånden av Jesabel, akkurat som ånden av Haman – de retter oppmerksomheten mot dere og angriper. Men JEG har gitt dere et arsenal fra Himmelriket for å kjempe tilbake i MITT NAVN.

Dette er De Ordene JEG har å si mens dere er forsamlet med MEG denne dagen.

Tegn, under og mirakler hver dag – har allerede fulgt der fordi dere følger MEG, YAHUSHUA og deres ABBA YAHUVEH. SHKHINYAH HERLIGHET har vist dere på måter – selv nå – dette burde ikke være uvanlig! For hver dag gir JEG dere et nytt mål av tro idet dere ser flere tegn, under og mirakler.

Noen skal du dele. Noen skal du ikke dele. Noen er så personlig: Det er bare ment for hverandre. Noen ga JEG deg som en gave å gi til hverandre.

Du vil forstå, selv om du ikke forstår nå.

Men husk musikknotene – dette er en lærdom for deg: deres kjærlighet for hverandre er så viktig, fordi det er ikke dødelig kjærlighet. Det er kombinert, kombinasjon av MEG, YAHUSHUA, av ABBA YAHUVEH og deres IMMAYAH, SHKHINYAH HERLIGHET.

Og JEG forteller dere dette. Folk kommer til å se og de kommer til å bli oppmuntret av Ordene, og kjærligheten JEG viser ut fra dere begge. Hvordan dere ler sammen! Lær hverandre! Salvelsen! Salvelsen! Salvelsen – kommer på folket på en ny måte!

Og når dette Ordet blir utgitt, skal dere få høre og de vil svare. Og de med en Profetisk gave som har blitt holdt tilbake, skal skrive og profetere, vitende at de blir velsignet når de gir denne velsignelsen til dere.

Dette er hva JEG sier denne dagen. Gå nå med fred og gå på deres vei.

For igjen, Elisheva & Ezra, når dere samles sammen og løfter MITT NAVN opp med Kathrynyah ved deres side – og alle de som selv nå, i de fire verdenshjørner, JEG har en rest (og de vet om AmightyWind: de vet kanskje ikke navnet til Departementet, men de vet det er et Departement som må ha spesiell beskyttelse) og selv i sine Hellige Tungetaler roper de ut deres Navn, selv om de ikke vet om navnet – JEG har dere dekket, sønn og datter.

JEG har dere dekket ikke bare [av] dem som kommer til dette Departementet gjennom internett, gjennom Bøkene, gjennom Profetiene, men JEG har dere dekket i forbønn, MIN sønn og datter18 -og selvfølgelig er dere alltid under ly av ABBA YAHUVEHS Vinger. For dere lever under Salme 91 hver eneste dag. JEG har dere dekket med legioner av MINE beste krigerengler.

JEG har dere dekket, så dere trenger ikke å frykte.

Dere er dekket – mest av alt med, MITT UTGYTTE BLOD ved Golgata. Dere er dekket – når dere kommer med deres bønneforespørsler i MITT NAVN, YAHUSHUA.

Alle som kommer til å høre på, og alle som leser denne nye Profetien, og JEG mener som sannelig hører MIN stemme når JEG taler ut gjennom Elisheva, en Ny Vind av gjenoppliving – [YAHUSHUA blåser SIN PUST AV GJENOPPLIVING] – blåser på dere idet Salvelsen av RUACH HA KODESH akkurat nå økte i deg.

Og dere går i nye velsignelser. Dere går med fornyet tro da dere innså at JEG gjør forskjell på folk (Apg.10:34). JEG ønsker å ha fellesskap med dere slik som JEG har med Ezra & Elisheva.

Bare tro! Ha tro! Og dere skal også vandre i tegn, under og mirakler –hvis, hvis, hvis dere adlyder MEG, YAHUSHUA, hvis dere setter deres ABBA YAHUVEH først i deres liv og kjærlighet, og dere adlyder, og dere vender om, og dere innser at satan har en forfalskning. Ikke jag etter tegn, under og mirakler! La MEG, YAHUSHUA i stedet bringe det til dere.

Slutten av Ordet

Elisheva: Whew! Tusen takk! Tusen takk! Tusen takk! Hallelu YAH! ABBA

YAHUVEH,tusen takk! Greit Elskling.

Ezra: Hallelu YAH! Tusen takk ABBA YAHUEVH, tusen takk YAHUSHUA, tusen takk IMMAYAH for dette Ordet som DERE har – gitt til oss, ABBA YAHUVEH. Vi takker DEG! Vi Herliggjør DEG! Vi Herliggjør YAHUSHUA! Vi Herliggjør DEG IMMAYAH SHKHINYAH HERLIGHET! Vi løfter opp DERES NAVN over alle ting. Og vi adlyder DERE, kun i YAHUSHUAS NAVN – Vi velsigner DERE! Vi velsigner DERE! Vi velsigner DERE!

Elisheva: Åh Ja.

Ezra: Tusen takk! Tusen takk! Tusen takk!

Elisheva: Tusen takk for denne velsignelsen. Tusen takk for min Elskede Ezra! Tusen takk! For jeg ser på denne Hellige mannen og helt siden han kom inn i livet mitt, som blir 4 måneder siden på den 7.juli [2016] –

ABBA FADER, [nå] selv før 4. månedsdagen da – dette er utrolig! Og Salvelsen! Hver eneste dag! Folk, dere må forstå! Se på antall Profetier som er lagt tut foran verden, og selv om det var tusenvis og tusenvis – og Kathrynyah og andre er vitner – de ble ikke lagt ut foran verden, så dere trenger kun å legge merke til de som er lagt ut foran verden.

Men siden denne vakre, dyrebare, elskede Hellige mannen av YAH [er her] – som holder mitt hjerte og sjel, og jeg elsker mer enn noen noensinne vil vite (for det er kun ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA & IMMAYAH som er først i mitt liv og kjærlighet, men deretter kommer denne mannen, fordi når du har rett salvelse og du har den rette sjelevennen: Da vokser du. Det er ikke noe valg. Du kommer til å vokse –og jeg vil bare si at på disse 4 månedene, innen svært kort tid, åh du store min! Jeg tror det har kommet en ny Profeti hver eneste dag!

Og det er ikke bare for oss! Det er for å være en velsignelse til dere alle som ventet så lenge – som ventet så lenge. Og se nå, FADEREN setter foran deg et bankett. Vi klarer ikke å lage videoene hurtig nok. Vi klarer ikke å få Profetiene oversatt hurtig nok. Vi jobber med det, men ABBA YAHUVEH sa vi er nødt til å kjøre i rasende fart for å holde oppe med alt HAN gjør i dette Departementet, og det hele startet den 7.mars 2016.

Så jeg spør deg om å holde Ezra dekket i spesielle bønner, og jeg spør deg om å være i dine spesielle bønner fordi krigen varmes opp, krigen mot godt og ondt. Så YAHUSHUA velsigne dere alle! Vi elsker dere! Ezra, hva har du å si til folket? Har du noe du vil si?

Ezra: Ja.

Elisheva: Hva har du å si?

Ezra: Ja, jeg ønsker å takke dere for å holde oss dekket i deres bønn, og for å vente på at HERREN skal gå fremover i dem og ikke jage etter tegn, under og mirakler, men jage etter DEN SOM gir det til dem!

Elisheva: Amen!

Ezra: Så vil de følge alle ting HAN har lovt. Vær trofast, lydig, og stadig be og søk HAM med alt du har. Så det er hva jeg har å si denne dagen.

Elisheva: Og en stor AMEN til det!

Slutten på Opptaket.

Så er det talt, så er det skrevet i YAHUSHUAS NAVN,

5.juli 2016

Apostel, Profet Elisheva Eliyahu,

Talt under bønn med min Elskede Profet Ezra fra Israel

1 2 Tim. 3:8 som Jannes og Jambres satte seg opp mot Moses, setter disse mennene seg opp mot Sannheten. Deres dømmekraft er ødelagt, og deres tro holder ikke mål. Tit 1:16 De erklærer at de kjenner GUD, men fornekter HAM med det de gjør. De er avskyelige og ulydige, ute av stand til å gjøre noe godt. «Reprobate» på engelsk vil på norsk bety «en fordrevet og umoralsk person», som kan defineres som en person som er avvist av GUD uten håp om frelse (Jer. 6:26-30; Hebr. 6:4-8), spott mot DEN HELLIGE ÅND (Matt. 12:31; Hebr. 10:26-31), som er den eneste utilgivelige synd (Luk. 12:10) og derfor må ha blitt forutbestemt til fortapelse (Rom 9:22).

2 Elishevas navn er verken i tittelen/navnet til dette Departementet eller i foregående setning hvor DEN HELLIGE TREENIGHETEN er navngitt som EIERE av AmightyWind.

3 Innenfor flere tidligere Profetier, for eksempel 91-93, som ble gitt år før, en liste over noen falske hyrder og profeter.

4 «SÅ» - som betyr i så stor grad som er å «å såre deg så sårt» eller «å såre deg så mye».

5 Dobbel betydning – [1] «JEG, YAHUSHUA» SOM advarte og [2] det er YAHUSHUA i vår åndelige familie som gjør dem til vår sanne Familie.

6 De Ti Bud inneholder å hedre far og mor (4. Mos. 20:12; 5.Mos.5:16), men såklart gjelder gudfryktige foreldre «i HERREN» (Ef. 6:1-2) og mest av alt, til ABBA YAHUVEH & IMMAYAH, vår HIMMELSKE FORELDRE. Likeledes regjeringen er å bli adlydt og æret (Rom 13:1-5) så lenge det ærer, opprettholder og ikke motsier GUDS Lov med motstridene eller urettferdige lover (Sal. 94:20-21; Åp.13:15-17).

7 «Israels Barn» som er «B’nei Israel», med referanse til hele Israels Hus som en enhet, ble skilt fra hedenske måter for at de ikke skulle bli urene.

8 Familiemedlemmer, «familie» vil forråde – selv de fra samme kjernefamilie/grunnleggende enhet (mor, far, barn, søsken). Det biologiske båndet til en «familie» er noen ganger forgudet, sett over YAH GUD DEN ALLMEKTIGE. Snarere bør YAH være først og familie på andre rekke.

9 Ve i henhold til verden, men ikke Himmelen.

10 Det er å gjøre YAHS vilje – å være HANS kar på Jorden.

11 Dette har en dobbel betydning, og kan forstås på to måter – som en beskrivelse av YAHS sanne Apostler & Profeter, og som et dypere spørsmål om hvem av de som lever på Jorden som faktisk er villig til å betale prisen for lydighet.

12 Dette refererer til Ezra & Elishevas svært unike og høye kall, og deres autoritet som eksempler for andre, sammen med den forløpende Salvelsen over AmightyWind.

13 Presens – for YAHS ord er levende og HANS Hånd er i bevegelse selv nå.

14 Det vil si til sin egen agenda.

15 De onde invaderer både privatlivet og unnviker folks rett til privatliv.

16 Apostelen Paulus brukte åket som en metafor (symbol) for å vise at vi ikke må ha fellesskap med de vantro – og absolutt ikke med den fordømte (2.Kor.6:14-18). Et åk er et bæreredskap som legges over skuldrene, som gjør det mulig å bære tyngre vekt / er også tverrstykket mellom to trekkdyr for å trekke stor vekt eller pløye en åker –for å kunne gå rett, må begge dyrene være på samme størrelse/mål. Å ha to dyr av ulik størrelse i fremmed åk medfører en umenneskelig belastning på en av dem. «Du skal ikke pløye med okse og esel sammen» (5.Mos. 22:10).

17 Det vil si mann eller kone i fremmed åk «ekteskap».

18 YAH refererer til dem som overnaturlig har kjennskap til YAHS ÅND å gå i forbønn om de vet om «AmightyWind» eller ikke. YAH gjentar med andre ord, det som ble talt i forrige avsnitt.

* * * * * * *