Profeti 128

Shavuot Profeti 2016

Himmelen Fryder Seg Over Den Nye Ledelsen i AmightyWind

Skrevet/Talt under Salvelsen av DEN HELLIGE ÅND (RUACH HA KODESH)

Gjennom Apostel & Profet Elisheva Eliyahu

Shavuot/Pinsen 2016 – 12.juni 2016

* * * * * * *

Denne Profetien inneholder de HEBRAISKE NAVNENE TIL GUD:
YAH/YAHU הי er GUDS HELLIGE NAVN, som i «Alleluia» eller «HalleluYAH», הי-וללה som bokstavelig talt betyr «Lovpris YAH»:
YAHUVEH/YAHWEH ה -ו-ה-י GUD FADEREN;
YAHUSHUA/YAHSHUA עושוהי GUDS ENBÅRNE SØNN–
(HA MASHIACH חישמה betyr «MESSIAS»; ELOHIM betyr «GUD»).
Åpenbaringen om «SH`KHINYAH HERLIGHET» הראפת הינכש
som er det PERSONLIGE NAVNET til RUACH HA KODESH שדקה חור,
(er kalt for «DEN HELLIGE ÅND» på norsk) – er også på denne siden.
(HA SH`KHINAH הניכש {SHEKINAH} er hebraisk for GUDS VEDVARENDE, GUDDOMMELIGE NÆRVÆR.)
I tillegg betyr ABBA YAH הי אבא «FADER/PAPPA YAH»
og IMMA YAH הי betyr «MAMMA YAH».

Skriftsitatene er KJV eller NKJV med mindre annet er angitt.

* * * * * * *

YAHUVEHS Ord til Elisheva som skal legges til før Profetier:

JEG advarte deg for lenge siden Elisabeth [Elisheva],
om å ikke nevne dette Departementet etter en mann eller en kvinne.
JEG la det i din ånd selv før det var et Departement.
For ingenting av dette har blitt gjort av dine hender.
Ingenting av dette har kommet ut av din munn.
Det er fra Munnen til YAHUVEH som har gitt føde.
Det er fra Munnen til YAHUSHUA, din MASHIACH, som har gitt føde.
Det er fra Munnen til RUACH HA KODESH,
din IMMAYAH, som har gitt føde.
Om det hadde vært av din hånd, ville det ha mislyktes for lenge siden.
Det er av SHKHINYAH HERLIGHETS VIND som blåser over jorden,
DEN HELLIGE VIND AV VEKKELSE.

Det er ikke av din pust, ellers ville det ha mislyktes.

«JEG ER HERREN YAHUVEH, det er MITT NAVN. JEG gir ikke MIN ÆRE til andre og ikke MIN PRIS til gudebilder.» Jesaja 42:8

(Profeti 105)

I juli 2010, sa YAHUVEH å legge til følgende, som en advarsel til dem som spotter:

Men de spottet GUDS sendebud, foraktet HANS Ord og holdt HANS Profeter for narr, inntil YAHUVEHS harme mot HANS folk ble så stor at det ikke fantes boteråd mer.

2 Krønikebok 36:16

Så, i juli 2016:

Ve alle som våger å prøve å skade – disse to salvede. Du vil angre den dagen du ble født. Rør ikke MINE salvede og gjør heller ikke disse to Profetene noe skade (se Sal 105:15; 1 Krøn 16:22). Det ville vært bedre for deg hvis JEG, ABBA YAHUVEH, rev ut tungen din!

(Profeti 128)

Og fra Profeten Ezra:

Jeg advarer dere alle – de som kommer mot dette Departementet OG DISSE PROFETIENE og Elisheva og meg, alle forkynnerne av AmightyWind Departementet—jeg advarer dere nå, «Rør ikke YAHS Salvede og gjør ikke HANS Profeter noe ondt» (Sal 105:15; 1 Krøn 16:22), for at ikke YAHS Kjepp av Vrede skal komme over deg. Men for de som er velsignet og er en velsignelse for dette Departementet og er trofast, og som tar imot Profetiene, mye velsignelser vil komme over deg – alt for å beskytte det som tilhører YAH i YAHUSHUAS NAVN.

* * * * * * *

Profetien Begynner:

Shavuot/Pinsen 2016 – 12.juni 2016

Ve alle som prøver å skade – disse to salvede. Du kommer til å angre den dagen du ble født. Rør ikke MINE salvede og gjør heller ikke disse to Profetene noe ondt (se Sal.105:15; 1.Krøn.16:22). Det ville vært bedre for deg om JEG, ABBA YAHUVEH rev ut tungen!

Kampen har vært vill! Dette er ikke bare et vanlig Departement! Tror du ikke at satan vet dette? – han har mistet noen av sine øverste generaler! – han har mistet noen av sine øverste øverstkommanderende!

Dette er ikke bare en kunngjøring av en mannlig leder – han [satan]måtte kjempe på to fronter: han måtte kjempe mot Elisheva på måter hun ikke vet om; han måtte kjempe mot de som gjorde dette mirakelet mulig, YDS-ene som meddeler så mye kjærlighet, arbeid og Salvelse. Og det er derfor JEG velsignet alt de berørte.

Men han er en «fyrs-»1 («denne verdens fyrste», Joh.12:31; 14:30; 16:11) –satan er en fyrste og en kraft, og herskeren i himmelrommet (Ef.2:2), så YDS-ene måtte kjempe mot ham der. Og så er det «Ben av Mine Ben»: så der er dere, Ezra og Elisheva, som JEG profeterte om for lenge siden – men dere visste ikke om det.

Og i dag er det en Seiersdag! Denne Shavuot (Pinsen)er en dag med Seier! For «Goliat»2 skal falle! Og JEG snakker om mer enn én Goliat!

I dag er det Seier! Og det skal bli anerkjent som sådan. Og det er ikke bare en feiring for en dag. For så lenge AmightyWind Departementet er på internett, skal det være til minne om denne dagen – i en uke – skal dere feire det!

Dere skal gi MEG Ære og Herlighet! Og alle som anser dette Departementet en velsignelse, og alle som velsigner unionen som JEG har satt sammen denne dag- foran offentligheten, foran verden – skal JEG velsigne rikelig!

Salvelsen på dere begge skal flyte over til hver Forkynner, hver tilhenger, alle som sier, «Dette Departementet er en velsignelse, og jeg skal forsvare det, til og med forsvare det i bønn» - MINE øre er tilbøyelig til å høre!

JEG forteller dere dette!

Himmelen gleder seg! Englene gleder seg! Fordi når du har gjort dette – denne dag – så har du fremskyndet tiden til YAHUSHUA HA MASHIACHS gjenkomst for SIN Brud. Og dragen skjærer tenner i raseri (Åp.12:7-9, 12), fordi han kunne ikke stoppe det som har skjedd i dag!

Dette er ikke bare en ledelse, det er en kjærlighet som kun kommer fra Himmelen over: ordinert, utnevnt, utvalgt,3 «fylden av Salvelsen» som ble profetert4, som aldri skjedde – inntil JEG førte Ezra ved din side. Så gled dere over Seieren!

Har JEG ikke advart deg5 Ezra & Elisheva at det var en krig i den Himmelske sfære? – en krig – hvor legioner av legioner av engleaktige krigere fra Himmelen måtte komme ned og kjempe.6

Men JEG forteller dere dette. JEG, YAHUSHUA vant kampen på korset! Dette var MIN kamp. For dette Departementet tilhører ikke en mann eller en kvinne. Dette Departementet tilhører YAHUVEH, MEG, YAHUSHUA & IMMAYAH! Dette er VÅR Seier! Og nå deler VI den med dere. Og millioner på millioner skal nås!

Du skal få se, og folk vil oppleve den nye Salvelsen i Profetiene! Hvor «Ringmaiden» sto alene uten en mannlig leder ved sin side – skal ikke lenger profetere i slaveri, skal ikke lenger profetere samtidig som du ble misbrukt.

Nå! – hun skal profetere – i frihet! Med en leder som bare elsker og beskytter, som bare vil oppmuntre henne til å fortsette å gå fremover! For de begge går fremover! For mer Salvelse og ikke mindre.

Så de som kommer til Departementet denne dagen, på Shavuot, JEG sier dere dette.

Ikke vær i sorg for den som en gang het «Nikomia»! Bli sint på den som en gang het «Nikomia»! Sørget du [over] Judas? Så ikke sørg [over] denne «Judas».

Gled dere i stedet! For JEG har gitt dere mer! Ikke bare en Apostel, to Apostler! Ikke bare en Profet, to Profeter! Ikke bare én! Ikke bare en Pastor, men to Erfarne Pastorer! Ikke bare en Lærer, men to Lærere! Ikke bare en Evangelist, men to Evangelister!

JEG, YAHUVEH sier at hvor det var en leder, [har] alltid vært en leder – det var en illusjon [om at] det var en mannlig leder! – nå gir JEG deg en salvet, utvalgt, utnevnt mannlig leder. Og i felleskap skal Ezra & Elisheva stå side om side, hånd i hånd – sjelevenner – med en kjærlighet som denne verden aldri vil forstå. For selv de rister på hodet i forundring.

Og hvis dere ser den første videochatten den 7.mars 2016, vil dere se med deres egne øyne hva JEG allerede hadde gjort. Dere vil se hvordan Elisheva sa hun ikke stoler på noen mann, annet enn deres YDS-sønner, og selvfølgelig Adam. Men dere vil se at JEG talte det ut, at Ezra kunne stoles på, skal stoles på.

Dere vil legge merke til sans for humor. Dere hører latter. Dere ser kjærlighet. Dere ser Salvelsen. Dere hører lærdommen – hvor Elisheva selv føler seg beæret og blir aldri trett av å høre ham undervise –hvor ingen mann, ingen mann, ingen mann har noen gang gått før. For JEG ville ikke tillatt det.

Det var for dette bestemte og fastsatte tidspunktet.

Elisheva kan stole på denne mannen, kan lære fra denne mannen. Og siden hun stoler på ham, kan menigheten stole på ham.

Dere kjenner MIN stemme – de som har lyttet til Profetiene og trodd – så dere vet det er JEG, YAHUVEH som nå taler! Gled dere!

Gled dere, for alt dette er for en hensikt. For å bringe YAHUSHUA all Lovprisning, Ære og Herlighet, idet HAN fører sjeler og viser dem hvor mye HAN elsker dem! HAN var villig til å betale PRISEN ved Golgata, fordi HAN elsker på en måte ingen kan forstå, og HAN tilgir så langt som øst er fra vest (Sal.103:12)! Bare omvend dere. Dette Departementet løfter opp YAHUSHUAS NAVN og det drar menn og kvinner til MEG (Joh.12:32).

Men JEG forteller dere dette!

De som har navnet oppskrevet i LAMMETS Bok av Liv – ingen kommer til å benekte at dette Departementet herliggjør MEG, YAHUVEH, YAHUSHUA & IMMAYAH.

Og ve dem som er kommet til dette Departementet i den hensikt at satan bruker dem for å ødelegge denne kvinne og denne mannen.

Dette Departementet har kommet under ondskapsfullt angrep. Men nå er tiden inne! De 500.000 samlet krigerne rundt denne verden – når de hører Sannheten – kjemper de tilbake! For det er styrke i antall!

Så YAHUSHUAS Brud, denne dagen gir JEG, YAHUVEH, deg en velsignelse – og når du velsigner denne mannen og denne kvinnen, lederne som JEG har utnevnt, når du velsigner alle forkynnerne, når du velsigner «YAHUSHUAS demontrampere», når du velsigner tilhengerne – JEG forteller dere dette. Velsignelser skal komme over dere.

De som hater, de som har en fordømt7 [ånd/sinn], dere har kun blitt tiltrukket her for deres dom og undergang, for MIN, YAHUVEHS Vrede & Raseri! Dere har blitt advart. Dere har blitt advart. Det er bedre at dere dekker til munnen og løper fra internett. For dere har blitt advart.

Og JEG velsigner hver og en i YDS som strømmer ut sin kjærlighet og sitt arbeid i hver video. Og JEG velsigner rikelig nettsidens ledere.

Og JEG forteller dere dette. Dere kan søke på hele internett og dere vil ikke finne et mer salvet Departement enn dette! Dere vil ikke finne en mer vakker – mer vakker video.8 «Vakrere» for JEG fortalte henne for lenge siden at dere må underholde samtidig informere denne Endetidsgenerasjonen.

For tjueen år side var ingenting av dette mulig! Se nå, den vakreste nettsiden, som JEG bruker salvede hender til å lage, for å frembringe!

Dette er en kamp på internett som ingen andre! Men JEG, YAHUVEH, deres ABBA YAHUVEH, lovet dere dette. Dere vinner! Like sikkert som David slo Goliat, like sikkert som Daniel ble reddet i løvehulen, like sikkert som Jonas kom ut av hvalens buk –like sikkert har JEG gitt befrielse denne dag.

Og de engleaktige krigerne og Erkeengelen Mikael & Gabriel, og så mange andre – JEG forteller deg dette –de vil fortsette å føre krig på dine vegne!

Denne dagen river JEG ut tennene til den brølende løven som prøvde å fortære!

Og det siste JEG, YAHUVEH sier: er det noen som ikke liker endringen i den nye mannlige ledelsen? – selv om du aldri engang kjente ham [som en gang het «Niko»] – KOM TIL MEG MED DET! Du kommer til MEG med det i bønn!

Ikke våg å klage! For du har sett Sannheten her. Du kommer til MEG med det. Du argumenterer med MEG! Du argumenterer din sak foran YAHUSHUA MASHIACH –JEG, YAHUVEH sier, våg ikke.

Våg ikke.

Så fiende av dette Departementet, dere bør løpe av sted!

For det er en mann her som ikke blir skremt, som ikke forråder, som ikke er lat, som er fullstendig salvet –idet de to Salvede blir ett – burde dere løpe av sted! Fiender, i syv forskjellige retninger!9 Fordi Kjeppen/Staven med MIN Vrede kommer ned på dere denne dagen!

Dere bør tenke dere godt om! Fordi Femte Mosebok 28, forbannelsene, vil legge10- bli lagt over deg, som JEG, YAHUVEH skrev –hvis du løfter opp et ord, skriver et ord, baksnakker, injuriere, prøver å krenke – du får ikke vreden til en kvinne eller en mann, du får og vil føle selve PUSTEN av MEG, YAHUVEH, som blåser deg bort som agner i vinden!

JEG tolererer ikke hva som har blitt gjort år tidligere.

Til enhver fiende som har gjort dette, du skal svare for det. For du har bare jobbet deg ned til nivået i helvete med ord av din munn.

Og for alle som har trodd på løgnene og likevel påstår de er MINE –påstår de er vasket i blodet, blodet til YAHUSHUA, og likevel gjentok du, og du «trodde på løgnen», (2.Tess.2:1111-du burde -burde vende om raskt, eller så skal du vite dette: JEG holder deg ansvarlig for hvert ord du sa, hvert ord du skrev og hver løgn du trodde på –når du kommer foran Domstolen.

Og til de som forsvarer, tilhengerne, de som oppmuntrer – JEG, YAHUVEH sier dette til dere. Tusen takk. Dere blir belønnet. For dere hørte MIN, YAHUVEHS Stemme, Stemmen til YAHUSHUA & IMMAYAH. Dere kan føle Salvelsen. Og dere bader i Salvelsen. Og dere gleder dere i Salvelsen. Og dere vendte om på grunn av Salvelsen. Og stor er deres velsignelser når dere fortsetter å gjøre det.

For ingen av YAHUSHUAS Brud vil noensinne kaste stein på denne Profeten [Elisheva] og nå denne nye Profeten [Ezra]. Ingen av YAHUSHUAS Brud vil forsøke å skade MINE små.12

Og det var de rettferdiges bønner rundt denne verden som gavnet så mye (Jakob 5:16, bønner av «YAHUSHUAS demontrampere» som gavnet så mye –det er krigen med de engleaktige krigerne – som vant denne Seieren. Og det hele er på grunn av YAHUSHUAS UTGYTTE BLOD som ble utgytt for dere ved Golgata!

Slutten av Ordet

Elisheva: Oj oj, wow! Lovpris YAHUSHUA!

[Kan også høre Kathrynyah svakt i bakgrunnen: Amen, Lovpriser DEG, ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA, IMMAYAH …!]

Ezra: Åh, Lovpris ABBA YAHUVEH! Lovpriser DEG, YAHUSHUA! Lovpriser DEG, RUACH HA KODESH! Tusen takk! Tusen takk ABBA, for denne Seieren –for – for å vinne krigen og alle de tingene DU har gjort på vegne av oss.

Kathrynyah: Amen

Ezra: Vi takker DEG, ABBA YAHUVEH! Vi velsigner DEG! Vi Herliggjør og vi gleder oss over de de hele 7 dagene som DU befalte oss å gjøre. For å nyte og glede oss!

[Elisheva ler med glede.]

Ezra: Siden Seieren er vår, så er også Seieren DERES! DERE kjempet på vegne av oss –mens vi synger og lovpriser DITT NAVN, FADER. Så fantastisk DU ER! DITT NAVN er stort! [Sak.14:9)!13

Elisheva: Amen! Amen! Amen!

Ezra: Amen og amen!

Slutten på Ordet

Så er det talt, så er det skrevet i YAHUSHUAS Navn,

12.juni 2016

Apostel, Profet Elisheva Eliyahu

1 satan er ikke kongelig, ufortjent «fyrste» -men han er «denne verdens fyrste» (Joh.12:31; 14:30; 16:11) og «herskeren i himmelrommet» (Ef.2:2), er bibelske etiketter som brukes for å identifisere hans begrenset og midlertidig herredømme, selv om han allerede er fordømt (Joh.16:11). Snart skal han bli permanent kastet ut av alle himmelske sfære i atmosfæren (Åp.12:7-9), og kastet ut av denne verden, i Ildsjøen (Joh.12:21; Åp.20:10).

2 Navnet «Goliat» er ofte brukt som en idiomatisk form, en metafor, for å henvise til mer enn én person – dvs. en gruppe mennesker eller en stor organisasjon eller en enorm størrelse. I dette tilfelle betyr YAH en stor kropp, en gruppe av fiender. I andre Profetier & Ord, har YAHUVEH lovet at mange fiender skal falle samtidig, som en «dominoeffekt» dvs. rask bevegelig kjedereaksjon i en kort tidsperiode.

3 Alt dette er synonymer, derimot betyr ordinert offisielt etablert, spesielt i forhold til et autoritetskontor; det utpekte har på samme måte en lignende betydning, men i høy grad innebærer å bli håndplukket for en spesiell anledning, eller bestemt tid eller formål; og utvalgt betyr å bli valgt med velvilje blant andre.

4 «JEG gir deg en mann som går i fylden av Salvelsen, for å gå sammen med en kvinne …» («Ben av Mine Ben, Kjød av Mitt Kjød, gir JEG deg» Profeti-Dikt).

5 Dette refererer til nyere personlige Ord.

6 Se Profeti 94 JEG, YAHUVEH, Sier, «Ikke Undervurder MIN Vrede, for det har blitt bygget opp som et rasende flammehav», og Profetens kommentar i slutten, hvor Ezra som «Kaleb» er profetert skal komme, og tilkoblingen til opptrapping av kampen i den Himmelske sfære som kommer ned til jorden.

7 2.Tim.3:8 … disse mennene setter seg opp mot Sannheten. Deres dømmekraft er ødelagt, og deres tro holder ikke mål. Tit.1:6 De erklærer at de kjenner GUD, men fornekter HAM med det de gjør. De er avskyelige og ulydige, ute av stand til å gjøre noe godt. Fordømte kan defineres som en person avvist av GUD uten håp om frelse (Jer.6:26-30; Hebr.6:4-8), som har spottet DEN HELLIGE ÅND (Matt.12:31; Hebr.10:26-31), skal ikke få tilgivelse (Luk.12:10), og må derfor ha blitt «forutbestemt» til fortapelse (Rom.9:22). «Fordømt» kan også brukes som et adjektiv som beskriver et forhold til denne tilstanden.

8 Med andre ord, YAH sier at ikke en annen video eller nettside som finnes, kan sammenlignes med de mange vakre, salvede videoer og nettsiden AmightyWind.

9 YAH taler det inn i eksistens.

10 Både Femte Mosebok 28 velsignelser eller forbannelser er uunngåelig: «Og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, så sant du er lydig mot YAHUVEH din GUD» (Vers 2) & «Hvis du ikke adlyde YAHUVEH din GUD, og ikke legger vinn på å leve etter alle HANS Bud og Forskrifter som JEG gir deg i dag, skal alle disse forbannelsene komme over deg og nå deg» (Vers 15).

11 «Tror løgnen» høres ut som ordene i 2. Tessaloniker 2:11 og refererer til Det Store Frafallet, som beskriver de som forkaster dette Departementet & YAHS Endetidsprofeter –og hvis de ikke omvender seg, skal de i stedet ta imot antimessias (også kjent som antikristus) og hans budskap: «Når den lovløse kommer, har han sin kraft fra satan og virker med stor makt og med under og falske tegn. Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke ville elske Sannheten så de kunne bli frelst. Derfor sender GUD over dem en villfarelse som gjør at de tror løgnen. Slik skal de få sin dom, alle de som ikke trodde Sannheten, men hadde sin glede i uretten» (2.Tess.2:9-12). «Løgnen» betyr en løgn som vil føre til at noen mister sin sjel – løgnen som sier det er ok å spotte DEN HELLIGE ÅND, RUACH HA KODESH og i stedet tro på ånden av antikristus. Se Profeti 71 «Det som har vært Forseglet er Nå Åpenbart!».

* * * * * * *