Profetie 127

Rødehavskrysning for Amightywind Menighet: Elisheva Eliyahu`s utreise og Ezra fremstår som Apostel

Skrivt/Talt under den HELLIGE ÅNDS (RUACH HA KODESH`S) Salvelse
Gjennom Apostel og Profet Elisheva Eliyahu
29 April, 2016- Siste dagen av Pesach i Israel

* * * * * * *

Denne Profeti inneholder GUDS HEBRAISKE NAVN:

YAH/YAHU er GUDS HELLIGE NAVN
som i "Halleluja" eller "Hallelu YAH"
som bokstavelig betyr "Pris YAH".
. YAHUVEH/YAHWEH FADEREN GUD:
YAHUSHUA/YAHUSHA GUDS ENBÅRNE SØNN-
HA MASHIACH betyr "MESSIAS". ELOHIM betyr "GUD":

Åpenbaringen av "SH`KHINYAH HERLIGHET"
-som det PERSONLIGE NAVNET er RUACH HA KODESH
som på Norsk kalles for "Den HELLIGE ÅNDEN"- finns også på denne websiden.
(HA SH`KINAH {SHEKINAH} betyr på hebraisk.
GUDS DVELENDE: GUDDOMLIGE NÆRVÆR.)
Utover dette, så betyr ABBA YAH "FADER YAH"
og IMMA YAH betyr "MOR YAH".

Skriftcitaten er tatt fra SFB (Svenske folkebibelen)
eller oversatt fra de engelske verisjonene KJV eller NKJV, om ikke annet angis.

* * * * * * *


YAHUVEH fortalte meg å sette opp dette på alle profetiene fra nå av:Jeg advarte deg for lenge siden Elisabeth,å ikke navngi denne Menighet etter en mann eller en dame,til og med før det var en menighet.Jeg la det inn i din ånd, for ikke noe av dette er blitt gjort ved din hånd. Ikke noe av dette har kommet fra din munn.Det er født fra YAHUVEH`s munn.Det er født fra YAHUSHUA din MASHIACH`s munn. Det er født fra RUACH ha KODESH din IMMAYAH`s munn.Hvis det kun hadde vært ved din hånd,hadde det blitt mislykket for lenge siden. Det er ved Shkhinyah Glory`s vind som blåser over denne jord, Den Hellige vind av vekkelse,det er ikke ved din pust,ellers ville den ha feilet. (Jesaja 42:8)

* * * * * * *I juli 2010, sa YAHUVEH å legge til også følgende Skriftsted fra 2. Krønikebok før hver eneste Profetier: 2. Krøn. 36:16, «Men de spottet YAHS Budbringere, foraktet HANS Ord, og hånte HANS Profeter, inntil HERRENS vrede reiste seg mot HANS Folk, til det var ingen råd.»

* * * * * * *

Forord:Ezra blåser i Shofar hornet (Ezra): Kom igjen.

(Sønnens[1] bønn) Elskede og dyrebare Pappa YAHUVEH! Vi kommer foran din trone i det mektige navnet til YAHUSHUA ha MASHIACH og binder opp og korsfester kjødet og binder djevelen vekk fra oss, vekk fra denne tiden. Makter i det høye, krefter og ledere i mørket p høye plasser, lave, vann, land vi binder dem vekk fra internett, luftbølger, teknologi, alt ABBA YAHUVEH. Vi binder og bryter satan vekk i det mektige navnet til YAHUSHUA ha MASHIACH og proklamerer det Hellige blodet til YAHUSHUA som dekker og fyller oss, våre hjerter og vårt sinn, kropp, Ând og sjel. (Hellige tunger)

Og vi binder og tilrettesetter deg satan i navnet til YAHUSHUA ha MASHIACH og vekk fra mamma rm og vekk fra hele denne menigheten, denne Amightywind Menigheten ABBA YAHUVEH. For den blåser frem som en mektig vind over hele verden.

Og vi bare ber om at DU vil velsigne oss og salve oss med din salvelse. ABBA YAHUVEH led oss med Shekhinyah RUACH ha KODESH Hellige Ånd.

Jeg ber ABBA YAHUVEH at våre tunger vil bli salvet med ild, og våre lepper med DINE Ord. Det vil helle fram ditt levendes vann Himmelske Far YAHUVEH som DU taler til oss og viser oss alle de tingene DU begjærer for oss å se. Åpne våre øyne så vi kan se, åndelig, og åpne våre ører ABBA YAHUVEH så vi kan høre.

La det ikke være noe kaldhet eller voks på oss ABBA YAHUVEH. Jeg bare ber at salvelsen av RUACH ha KODESH vil være på våre ansikter. Den eneste kaldheten ABBA YAHUVEH vil være kaldheten mot ondskap, og være hard mot synd, og ha et hat for alt det som er ondt, ABBA YAHUVEH!

Og denne forkastede sølvmannen som på en tid var medleder av denne menighet men ikke mer. Han gikk vekk fra sitt kall. Han snudde seg vekk ABBA YAHUVEH! Og like sikkert som Judas hadde snudd og YAHUSHUA hvor enn han snudde så var det ikke noe mer frelse. Det er ikke mer å huske fra en manns tidligere rettferdighet når han synder i ondskap og snur seg vekk. For det er hva DINE skrifter sier ABBA YAHUVEH.

Og vi bare ber at DU salver Mamma Rm[2] og salver oss denne dagen. Og vi binder og tilrettesetter satan vekk. Og takk for at DU leder oss, beskytter oss og i YAHUSHUA ha MASHIACH`S navn ber vi.

(Alle sammen) Amen.
(ELisheva ber) ABBA YAHUVEH jeg bare kommer til deg i Navnet YAHUSHUA. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Dette er "YAHUSHUA`S demon stompers."[3] Som du vet Far, igjen og igjen så åpner jeg min munn, og du forteller meg hva jeg skal si. Jeg trenger DEG nå. Jeg trenger DEG nå. Fyll min munn ABBA YAHUVEH!
PROFETI BEGYNNER:

April 29, 2016 Siste dag av Passover i Israel

MIN kjære datter Elisheva! Bare del ditt hjerte. For "YAHUSHUA`S demon stompers" har sett ditt hjerte. Du har vært der for hver og en av dem selv om du ikke kunne vært der fysisk. De tviler ikke på at du tilhører MEG. De har følt dine armer omfavne dem, og du har følt dem omfavne deg.

For du er mer en bare en Profet. Du er mer en bare en Pastor. Du er mer en bare en Apostel. Du er deres mor. Du underviser dem. Du elsker dem ulikt noen Pastor på denne jorden. Det er ikke bare din kjærlighet, det er MIN kjærlighet. Det er kjærligheten til YAHUSHUA. Og det er IMMAYAH`S kjærlighet. De trenger ikke se deg fysisk fordi de ikke tviler på hvor mye du elsker dem.

Du kjemper for dem i bønn, forbønn, noen ganger så mye som 8 timer på dagen, du og Kathrynyah vil be og kjemper for hver og en. Og nå reiser jeg opp MIN Ezra, som tar hver og en av deres bønner og løfter dem opp foran Tronen. Han elsker dem også. Det er hvorfor han sier, "Jeg trenger et bilde av deres ansikt" til å gå sammen med bønnene.

JEG tar denne menigheten i en ny retning. JEG kaster vekk denne forkastede -men til nå, så har du vært den eneste lederen i mange år. Han var ikke alltid en Jezebel, men da han gjorde opprør og gjorde alt han kunne for å ødelegge menigheten: stilnet din munn ; holdt tilbake profetier; misbrukte deg mer hver dag da du skrek ut og sa, "Er dette det `beste`du kan gjøre? Lovte ikke DU det beste i en mann hvor jeg har kjent det verste?"

Dag etter dag så JEG deg misbrukt, dag etter dag ettersom din tro ble misbrukt-"Hvor er DU YAHUSHUA? Hvor er mannen som skulle stå ved min side? Hvor er faren som DU lovte til YAHUSHUA`S demon stompers? De gir han kjærlighet og han returnerer den ikke!"

Istedenfor prøver han å splitte mor og barn -prøver å få dem til å ikke respektere -JEG HAR FÅTT NOK! Det var derfor han forlot deg! JEG rev ham rett ut av din sjel den 7 mars.

Dette er hva du vet.

Med hans egen munn sa han at han hadde bare latet som om, han hadde latet som om i flere Âr til han ikke lengre kunne late mer.
Og etter 14 År, så gikk han ut døren. Og JEG sa til deg Elisheva at du aldri ville se ham igjen i den stillingen han var i.

Men til og med det var en illusjon! Fordi han var aldri der! Det varte i 7 År. Og hvert eneste år så dekket du for ham. For du ville ikke skade troen til de andre. Du fryktet skammen som ville komme på denne menigheten igjen.

Men Elisheva, JEG sendte YAHUSHUA til deg -da du ropte ut til YDS, igjen og igjen så har de sett deres mor lide i helse. De visste ikke at han som ble kalt "Nikomia"-hver eneste dag-talte død over deg. Aldri en bønn om at du skulle leve og ikke dø. Istedenfor så sa han hver dag, "jeg er overrasket at du ennå er i livet!"[talt igjennom Elisheva`s tårer].

Men for de minste si skyld så sa du "Jeg er Pastoren. Jeg må beskytte de små. Jeg kan ikke fortelle det."

Og de skreiv til deg og spurte, "Mamma fortell oss hva som er galt", men istedenfor så holdt du inne denne smerten.

JEG rev ham ut av din sjel! Når han spottet MITT NAVN! JEG rev ham rett ut av din sjel! Men JEG lot deg ikke være igjen alene! Istedenfor la jeg en annen -han som JEG engang kalte "Caleb" for han er ennå Caleb i MINE øyne.

Men i 2007 da du spurte om bønn for ham alt på grunn av en drøm. JEG brukte disse bønnene. JEG brukte den drømmen. JEG brukte disse ordene til å kalle fram en mann ved navn Ezra og han hadde ikke ennå bøyd sine knær for MEG. Dette er så kraftfull profeti 94 er.

Til og med din tunge har blitt gitt kraft ved navnet Caleb! Han taler liv over deg og ikke død. Sist år, forsøkte satan og ta ditt liv-på grunn av all misbruk, på grunn av all håpløshet- JEG reiste "YAHUSHUA`S demon stompers" opp for denne tid. Tro ikke det er rart! Husk p at Judas ikke alltid var en Judas. Jezebel trodde [å ha] seieren- han [som engang ble kalt Niko] trodde han hadde seieren.

Å! Men JEG hadde en annen plan! Og det har med å gjøre med denne Hellige mannen: han som tar hans plass. Og det er ikke en ting Elisheva som JEG ikke vil forløse.

JEG fortalte deg da han truet med å forlate deg igjen og igjen. JEG fortalte deg, JEG ville ikke tillate flere profetier å bli hindret. JEG ville tale frem MINE ord og gi deg Âpenbaringer! Men han ville true og nedtrykke og misbruke så du bare satt på dem.

Du sa ,"Jeg kan ikke takle dette misbruket." Og nå forteller JEG deg å renske ut hans navn fra hver side. Nå forteller JEG deg å renske hans navn ut av hver profeti. PÂ grunn av at alt er hvisket ut. Akkurat som han er i boken av de utviskede.

Dette er en lekse. Hvis du ikke gror frukt på vintreet og du tar frelsen for gitt, så vil satan entre inn. Hvis du gjør opprør og sier,"Jeg vil bare gjøre det på min måte," da er du i fare!

Nå forteller JEG deg dette. Aldri igjen kall ham Pappa Niko, du vil ikke at denne ånden skal komme over deg! Brenn dette, det uhellige sjelbåndet! Dette er hva JEG kommanderer deg til å gjøre.

Istedenfor så er det ny hellig mann, hvor den andre forlot hellighet.

Og hans navn er Ezra. Og han vil elske deg. Og han elsker deg. Og du vil ha en annen leder stående ved Elishevas side som du kan i sannhet stole på. For han er en mann etter MITT eget hjerte. Og Elisheva, JEG lot ikke din sjel være alene. For han gikk inn i din sjel. Og til og med hans hellige tunger omfavner deg, dekker deg. Du har ikke hatt noen foruten YAHUSHUAS demon stompers dine sønner, men nå gir JEG deg en hellig mann og JEG taler ikke om døtrene. JEG taler nå om mennene.

Og JEG tok hans sjel og sammenføyde den sammen med din. Og med kirurgiske hender og med salvelsen som min Ezra har. Med en gylden tråd fra himmelen så bandt JEG opp dere to. Og dere skal gå frem og forkynne over hele denne jorden med en ny salvelse og med en ny kjærlighet.

JEG tar denne menigheten i en ny retning, satan trodde han kunne ødelegge. Men nå den nye fødsel, den nye begynnelsen vil gå hvor ingen menighet har gått før.

Og du ser de nye, du var ikke der i begynnelsen. Du var ikke med på youtube krigen. Hvis du var der, så ville du ha sett at han ikke løftet en finger for å hjelpe MIN Elisheva.

Istedenfor prøvde han å si,"ikke forsvar henne. Ikke forsvar denne menigheten", han prøvde å stilne alle som ville gjøre dette, han prøvde å snu Adam og Kathrynyah mot henne.

Men da han rørte ved Adam og Kathrynyah så var det det siste strået. Og et krigsrop kom fram! Og det var rettet mot ham![4] Og død og ødeleggelse er hva han hørte. Og allikevel omvendte han seg ikke.

Han spottet henne Elisheva og sa i mange år, "Jeg liker ikke måten du ber på. Jeg vil ikke be sammen med deg. Jeg vil ikke ta nattverd sammen med deg. Jeg vil ikke ta nattverd i det hele tatt. Salvelse er bare bortkastet."

Misbruk! Misbruk! Misbruk! JEG ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA og IMMAYAH kunne ikke lenger høre på de gjentatte ropene til deg, "Alt jeg noen gang har kjent er misbruk fra en mann. Hvor er det beste?"

Hvor er lederen? Ettersom denne menigheten vokser, Kathrynyah og Adam kan bare hjelpe så mye, som hun forklarer. Hvor er lederen til å stå ved hennes side? Hvor er lederen til å ta imot Ezra? Hvor er lederen til å ta imot de nye? Hvor er lederen til å assistere og lære?

MIN Ezra har gjort mere på denne måneden i April enn han har gjort på 14 Âr, bare på en måned. Bare en måned. Tenk hva JEG kommer til å gjøre. Tenk hva JEG kommer til å gjøre ettersom jeg føyer disse to jødene isammen, og en er født i Israel, tenk hva JEG kommer til å gjøre. Tenk hva JEG kommer til å gjøre.

Og hver og en av dere, ettersom du bryter det ugudelige sjelbåndet med ham, salvelsen , salvelsen, salvelsen skal komme av på deg. Ikke bare fra den nye friheten din mor vil vandre i, men fra den nye friheten som din Far Ezra vandrer i! Tenk på hva JEG kommer til å gjøre når det tomme rommet er fylt med en ny begynnelse, en ny fødsel! Og JEG gjorde alt dette etter 21 Âr.

Å dyrebare "YAHUSHUAS demon stompers," så mye du ærer MEG! For mange av dere som vil høre MINE ord, du vil ikke engang bli overrasket. Du var bare redd for å spørre. Du forstod ikke at noen kunne falle så langt! Og hvorfor du ikke hørte noe fra ham.

Nå vet du det. Nå vet du det. Nå vet du det.

JEG kalte ham til og med "Neeky"! JEG visste han ville forræde MEG-igjen og igjen i profetiene så advarte JEG ham! Istedenfor ble han bare hardere. Han kom til det stedet han ikke lengre ville høre. Han krysset linjen til bespottelse.

Og akkurat som han bare forsvarte MEG i himmelen for så lenge i krigen mot lucifer(se profeti 71), så igjen måtte det spille seg ut på nytt, gjenspilt igjen på denne jorden. For alle må arbeide deres egen frelse med frykt og skjelving (Paulus brev til Filiperne 2:12). Din sjel vet allerede hvilket valg du har tatt.

Det kommer til å bli en ny salvelse og det har startet en ny salvelse på MIN profet, Apostelen som taler. Det skal bli ny legedom. Det er bare begynnelsen. Alt på grunn av at nå har hun en hellig manns bønneforbeder som er ulik noen andre.

Og Elisheva forstod ikke fra første gangen hun så denne mannen. Fordi JEG møtte henne på en anderledes måte og JEG brukte humor denne dagen. Hun så kjærlighet på ham- hver gang han talte hennes navn, uten å ha sett, og allikevel så hun denne kjærligheten. Og hun sa til MEG, "hvem er denne mannen? Kan han muligens være Calev(Caleb p hebraisk)?" Så JEG ga henne tegn etter tegn. JEG talte frem profeti etter profeti, som ingen av dere har hørt. Snart vil dere få høre dette.

JEG ER ekteskapsformidler. JEG vet hvilke sjeler tilhører. Og for deg som har en sjelevenn og du frykter, "Hva med meg? Jeg har en sjelevenn. Vil DU rive meg ut av deres sjel også?»

Nei, nei, nei MINE barn! Den eneste måten dette kan skje på er hvis du snur ryggen mot MEG ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA og IMMAYAH fordi JEG kommer ikke til å sammenføye forkastet sølv med en hellig sjel. JEG vil rive den ut når de krysser denne linjen.

Men du trenger ikke å frykte. Det kommer ikke til å skje her. Isteden når du hører denne beskjeden så kommer du til å elske din pastor ennå mer, du kommer til å elske din profet mer, du kommer til å elske din mamma mer.

Og du kommer til å omfavne MIN Ezra. Og du kommer til å prise MEG. Han som en gang ble kalt "Niko", som nå heter Paul, ble erstattet. Og du kommer til å prise MEG! Ettersom denne Salvelsen på denne mannen (Ezra) blir implantert i deg også! Dette er hva JEG lover deg!

Nå binder JEG deg sammen med Ezra. Det er din åndelige far. Det er lederen du kan stole på. Han spurte ikke etter dette. Men JEG fortalte ham at det ville bli overraskelser. Og JEG sammenføyer menigheten sammen (En menighet, Ezra og Elisheva er allerede en ånd).

Du kommer til å se mirakler skje. For denne mannen er salvet for mirakler. Selv om JEG visker ut navnet "Nikomia", det var bare et åndelig navn men dette er mannen JEG kaller "Caleb." Han er YAHS hjelper. Han er salvet når han ber og når han løfter opp den staven for å jage vekk fienden. Som han og Elisheva allerede har bevist når de legger hendene på denne staven så får de himmelens oppmerksomhet. Og mirakler skal komme frem, så for idag så krysser de Rødehavet- det er som idag, hun forteller Paul "Du skremmer meg ikke lengre!"

Han stjal tienden og gavene. Han utpresset henne. Og JEG ville ikke lengre være taus. Hun kunne ikke lengre bære dette alene, nå "YAHUSHUAS demon stompers,"JEG reiser dere opp! Og dere vil beskytte på en ny måte som dere ikke har gjort før.

Hvordan kunne dere når dere ikke visste? Nå vet dere det. Alle er forbudt, skulle han [Paul, tidligere "Niko"] skrive til dere, så må du ikke lese det. Fordi demoner er tilknyttet.[5]

JEG gir dere disse ordrer. Ve til noen som helst som ikke adlyder denne tillit og JEG vet allerede hva JEG har plassert i hver og en av dere. Hvor mange år som dere har bedt for Elisheva, du ser at JEG til og med forandret hennes navn.

For hun har en ny begynnelse. På samme tid visker JEG vekk det forkastede sølv, JEG gir henne et nytt navn med en sterkere Salvelse som vil vokse hver dag.

Hvor mange ganger har du bedt, hvor mange Jerikomarsjer, til og med fastet for henne. Nå vet du det, nå vet du det. Og nå kan JEG lege. Fordi JEG måtte bli kvitt kilden til hennes smerte.

Han truet henne og han sa, "tror du ikke YDS vil vite? Tror du ikke fienden vil få vite?"

Hun ropte ut og sa, "Ikke skad babyenes tro!" Hun bindte djevelen og fortalte djevelen, at han ikke fikk lov til å tale. Og hun bandt demonene. Til hennes overraskelse så bare forbannet han GUD med stygge banneord. Han forbannet MITT NAVN igjen og igjen! Så JEG la et krigsrop i hennes munn! Et krigsrop ulikt noe som noen noensinne har hørt!

Hun var foran tronen i Himmelen og JEG ABBA YAHUVEH og YAHUSHUA og IMMAYAH fortalte fram ord av vrede. Og han skal bli ødelagt for hvert ord han sa.

Elisheva sier, "Men hva med alle dem som ba velsignelse på ham? For DU har sagt at de skulle velsigne Niko. Hva gjør jeg med dette?" Da forsikret JEG henne til og med da- selv om han ikke engang hadde snudd seg fra MEG- JEG visste tiden ville komme da velsignelsen ville snu om til forbannelser. Selv om rundt om i hele verden så ber folk ennå velsignelser til ham, helt til hans navn er visket ut så vil hver velsignelse som har blitt sendt mot ham nå bli til en forbannelse. 5 Mosebok 28 lyver ikke. Og nå er han under forbannelsene av 5 Mosebok 28! Og det er bare et spørsmål om tid. JEG kommer til å ta hans liv. Og han vet at alt som han hadde har blitt gitt til en annen mann. Jeremias 8:10 Derfor vil JEG gi deres hustruer til andre, og deres eiendommer til dem som skal arve dem.

Dette er fordi JEG fortalte Elisheva å sette Ezra`s ansikt p frontsiden! Det er en ny Salvelse! Det er en ny renselse! Hun er ikke lengre sammensatt med avvist sølv! Rop idag for seier! JEG velsigner dere på en ny måte med en ny begynnelse, og gir dere begjæret av deres hjerter å ha den åndelige far. Han vil le med dere. Han er ikke uberørlig!

Du hører MEG Ezra? Du skal ikke være uberørlig. JEG ga deg den gleden og humoristiske sansen hvor i tidligere tider du fryktet hva andre ville si. For som Elisheva har vært et eksempel til deg, de som elsker henne vil alltid respektere henne. Og JEG gir de samme velsignelsene til deg.

Husk på Ezra, de er bare babyer. Vær varsom med de nye lærdommene som du har. Og hvis du og Elisheva har doktrinale forskjeller, husk på JEG ABBA YAHUVEH vil alltid ha det siste ordet. Og du kjenner MIN stemme og det er fordi MIN Ezra er en mann etter MITT eget hjerte! Det er profetert, så mange private profetier som leder og viser vei de fotstegene dere tar i sammen.

Og Ezra, du skal bare be om at hun skal gå frem, og dytte henne til å gjøre det beste, på alle måter så skal du bare oppmuntre hvor hun har blitt nedstemt. Du ber liv hvor andre har bedd død. Du ber seier hvor andre har bedt nederlag. Du vil aldri tillate henne å gi opp. Du vil til og med forsvare de ordene hun taler og påminner henne "Ingen negativitet Elisheva!" Du vil være tålmodig med denne kvinne som bare kjenner misbruk. Du vil være tålmodig med denne kjærligheten JEG har gitt deg.

Du vil være tålmodig med "YAHUSHUA`S demon stompers" Du vil huske på at de trenger kjærlighet fra en åndelig far.

Dette er en velsignelse JEG gir til deg denne dag! Ettersom du krysser Rødehavet! Dette er Passover JEG gir deg denne dagen! Ettersom du krysser Rødehavet! Men du krysser det ikke alene! JEG reiser opp "YAHUSHUA`S demon stompers," Og JEG reiser opp den som holder staven som har en salvelse som Moses.

Og som Elias og Moses, (Eliyahu og Moshe) går i sammen hånd i hånd, leder veien, så kommer du til å se denne menighet ha en ny fødsel denne dagen. Elisheva og Ezra led fødselssmerter. Deres kropp kjente smertene. Og Ezra brøt med djevelen og demoner ettersom djevelen prøvde å jage ham vekk.

Men dette er en dag med seier! Dette er en dag du gir MEG ære! Se JEG gjør en ny ting! Se JEG gjør en ny ting!

Tiden er så kort! Tiden er så kort! Tiden er så kort! Det må ikke være flere forsinkelser. For begge disse hendene er på staven! Det er ikke noen avstand i ånden, JEG ga dem tegn og under ettersom de fysisk følte det! MIN Ezra tar dette seriøst! Han tar bønn seriøst! Elisheva tar bønn seriøst!

"YAHUSHUA`S demon stompers" Dere må ta bønn seriøst! Ingen synd må være tillatt. JEG taler til "YAHUSHUA`S demon stompers." JEG advarer dere nå. Ingen synd. Ingen synd. Ingen synd ettersom du går i denne nye begynnelsen. JEG sier ikke at du skal være perfekt! Men du vet hva JEG mener: Ikke synd med vilje, eller opprørsk synd. Ingen bulker i vesten av rettferdighet!

Hvis du gjør dette, kom til lederskapet. For de viser nåde. Ikke tillat denne synden å vokse! Ta lærdom fra avvist sølv. Ikke tving med til å kutte deg av fra vintreet! Du må fortsette å vokse! Du vil være bruden til YAHUSHUA? Du m fortsette  vokse! Ta ikke din frelse for gitt.Det er ikke en i "YAHUSHUA`S demon stompers" som ikke skulle arbeide for meg. For høsten er stor og arbeiderne er få.

Tro ikke at du bare kan sitte der og bli kalt en "YAHUSHUA`S demon stomper" og ikke gjøre noen ting. JEG forventer mer av deg og ikke mindre i denne nye begynnelsen, på den nye fødselen.

Så Elisheva du visste ikke hvilke ord du skulle si. Og du ba og du ba. Og ordene kom fram. Det er fordi JEG, ABBA YAHUVEH, har talt ordene fram! Det er ikke nødvendig å gå inn i hvor dårlig ekteskapet var. For i MINE øyne så var dere aldri gift, i MINE øyne er dere ikke gift.

Du er gift til YAHUSHUA ha MASHIACH! Når djevelen prøver å dømme deg å si at du ikke har rett til å elske denne Ezra! Ezra, du har ingen rett til å elske denne kvinne, JEG forteller dere det er ikke noe giftemål men et verdiløst papir!

Det som var da, er ikke mer!

Husk p det hellige skilsmisseforskriften (Profeti 111) , JEG ga denne profetien til deg for denne tiden, denne fastsatte meningen! La ingen dømme deg. JEG fortalte deg at det måtte skje. JEG kan ikke bruke dere begge til grunnmuren var bygd på hjørnesteinen av tillit og kjærlighet. Så JEG forteller denne hemmelighet "YAHUSHUA`S demon stompers," profetert i 2005, ved de Hellige Engler Elisheva fikk se. Og JEG stoler på deg. Og JEG stoler på deg. Og JEG vet hva JEG legger i hver og en av dere. JEG stoler på dere. Og denne dagen, har din kjærlighet bare grodd. Fordi ingen! Ingen, kunne ta deres tro vekk! Ingen mann eller kvinne! Alt var gjort på korset!

Ingen mann, ingen kvinne ga dere troen og ingen mann eller kvinne kan ta den vekk! Istedenfor vet du de ordene JEG nå har sagt. Gjør mer for MEG og ikke mindre! Løft opp Navnet YAHUSHUA! La flagget bli sett! Gi ære til YAHUSHUA! Dra sjelene til MEG! Dra sjelene til HAM! Tillat IMMAYAH`S salvelse å flyte og folk vil ikke forstå den nye salvelse. Men det er på grunn av en ny kledning av en hellig mann JEG har sammensatt med denne hellige kvinnen som du kan stole på!

Godt gjort! Godt gjort! Godt gjort! Godt gjort! Godt gjort! Godt gjort! Ordene er ferdig. JEG fortalte deg igår at JEG hadde et ord. Og JEG har talt det frem. Og JEG kan ikke lyve. JEG er YAHUVEH! JEG er Skaperen! Og hva JEG har talt denne dagen har blitt fullbyrdet!

Og lederskapet her nå dere er de første som hører at det er en større salvelse på dere! Og det er større ansvar til å lede og guide! Og stå ved lederens side! Og som du respekterer Elisheva så har JEG kommandert deg til å respektere Ezra!

Du ser bruden til YAHUSHUA er ulik noen annen brud. Det er ingen sammenlikning. For du ser du vil mer og ikke mindre. Den forfalskede bruden prøver å si, "Jeg er bruden." Men det er ånden, det er frukten du kan teste. Du vil vite om det i sannhet er Jezebel som er den forfalskede bruden, det er ingen brud, det er ingen brud annen en åpenbaring 14 og 7 (Husk det) når de prøver å komme med en annen lærdom. Dette er bruden til YAHUSHUA og ingen kan sammenliknes, hva JEG har plassert inne i hver av bruden til YAHUSHUA!

Og JEG ABBA YAHUVEH ER DEN som lar MIN Sønn få vite, "Dette er din brud. Gå og hent din brud." Men alle dere må vite, dere er et arbeid i progress. JEG ABBA YAHUVEH sier: pass på verden! For en begynnelse har hendt denne dagen i denne Amightywind Menighet! Pass på verden! Ettersom JEG legger begge deres hender på staven! For ELisheva var den første til å motta det, men hun måtte vente på den andre halvdelen! JEG vil dele hemmeligheter med dere, "YAHUSHUA`S demon stompers, " for dere trenger tegn, under og mirakler for å ha tro til å tro, men det skal være i MIN tid. Og det skal hjelpe din tro å vokse. Fordi JEG vet hva JEG har plassert i hver og en av dere.

Nå Elisheva, gå i fred. Ikke frykt denne fienden. For han kan ikke gjøre noe som JEG ikke tillater ham, og til og med å gjøre det så må det komme tilbake på en måte forløst for deg for å være velsignet, for alle å være en velsignelse som vandrer i MINE fotsteg!

Slutt på Ordet/Innspillningen

Så er det talt, så er det skrevet, under salvelsen til RUACH HA KODESH til Apostel og Profet Elisheva Eliyahu.

Vekker anstøt hos de fleste og velsigner andre- et Barn, Kriger.
Brud til YAHUSHUA HA MASHIACH

* * * * * * *

[1] En åndelig sønn i YAHUSHUA. "Ingenting gleder meg mer enn å høre at mine barn lever i sannheten." (3 Joh 1:4)

[2] Mamma Rm er et kjærlighetsfylt ord for Profet Elisheva. Rm står for "Ringtjenestepiken" og hun er som en åndelig mor for de som inngår i Amightywind Menighet. YAH reiste opp Profet Deborah som var Dommer/Leder, "en [åndelig] mor i Israel (Dom 4:4;5:7) og Apostelen Paulus (Saul fra Tarsus) var en åndelig far til Timoteus, "hilser Timoteus, mitt kjære barn: Nåde, barmhjertighet og fred fra Gud, vår Far, og Kristus Jesus, vår Herre!" (1 Tim 1:2)

[3] "YAHUSHUAS demonstompers" er navnet som Himmelen gav til AmightyWinds forbedere som lever Hellig, og de er over hele verden. Mange vet vi ikke engang navnet til, men Himmelen kjenner dem alle.

[4] Når Kathrynyah transkriberte denne delen, så hørte hun "Samle troppene på veggen!"

[5] DEL ikke det, og IKKE videresend det til noen. Slett og tøm papirkurven uten å lese. Proklamer Blodet til YAHUSHUA. Kast forbannelser vekk. Stå imot djevelen. Ta åndelig krigføring seriøst for hvis han skriver, samler djevelen og går etter den sjelen.

* * * * * * *