Profeti 122

?Ikke v?r et Bastardbarn,?

s?ledes sa YAHUSHUA ha MASHIACH!


Gitt til Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah
Gitt 21. februar 2012
Utgitt 5. januar 2013


Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: \\vfksvgssre001\user\1302skli\Amightywind Prophecy 122 - Don't be a Bastard Child, thus saith, YAHUSHUA ha MASHIACH!_filer\father-in-heaven.jpg

Hvem Og Hvor Er Din Fader?

Definisjonen av Bastard fra Websters Ordbok. 1: et bastardbarn

YAHUSHUA henviser ikke til ? v?re et bastardbarn i den fysiske verden her p? jorden. YAHUSHUA henviser til den ?ndelige verden i denne Profetien, og taler til dem som tror de har en Far i Himmelen, men i virkeligheten er de et bastardbarn i YAHUSHUAs ?yne.

YAHUVEH sa ? sette dette opp p? alle Profetier fra n? av: JEG advarte deg for lenge siden Elisabeth, ? ikke nevne dette Departementet etter en mann eller en kvinne, selv f?r det var et Departement. JEG la det i din ?nd, for ingenting av dette har blitt gjort av din h?nd, ingenting av dette har kommet ut av din munn. Det er fra munnen til YAHUVEH som har gitt f?de. Det er fra munnen til YAHUSHUA din MASHIACH som har gitt f?de. Det er fra munnen til RUACH ha KODESH, din IMMAYAH som har gitt f?de. Hvis det bare hadde v?rt av din h?nd ville det ha mislyktes for lenge siden. Det er av Shkhinyah Herlighets vind som bl?ser tvers over denne jorden, Den Hellige vind av gjenoppliving, det er ikke av din pust ellers ville det ha mislyktes. (Jesaja 42:8)

I juli 2010, sa YAHUVEH ? legge til ogs? f?lgende Skriftsted fra 2. Kr?nikebok f?r hver eneste Profetier:

2. Kr?n. 36:16, ?Men de spottet YAHS Budbringere, foraktet HANS Ord, og h?nte HANS Profeter, inntil HERRENS vrede reiste seg mot HANS Folk, til det var ingen r?d.?

* * * * * * *

Vi var i b?nn ang?ende en sak knyttet til YouTube og Elisabeth skjelnet ordene ?Anti-mashiach? i en Hellig Tungetale, og hun lurte p? om han var bak en dr?m hun hadde, hvor hun ble overv?ket.

Profetiske Ordet Begynner:

Elisabeth, hvorfor er du s? overrasket? Du har hatt hans oppmerksomhet i lang tid. Hvem tror du st?r bak angrepene?

Dette er MIN Kamp!

JEG bruker Amightywind! JEG bruker MINE spesielle krigere, MIN spesielle Brud, men dere alle har en beskyttelse. Dere alle b?rer MIN rustning, for JEG er der ved din side.

YouTube har v?rt som om det er en ildovn, har det ikke? Hvor mange ganger sa du, ??h nei, jeg vet ikke hvordan jeg skal overleve,? n?r ordene av hat truer med ? fort?re deg. Men hver gang har JEG gitt deg det som trengs for ? overvinne! Hver gang reiser JEG deg opp igjen, og JEG taler til alle dem som har blitt angrepet. Hvor du var svak, gj?r JEG deg sterkere! Hvor du var i frykt, gj?r JEG deg modigere!

?h, MINE Sm?, ikke undervurder kraften som har blitt gitt deg for ? kjempe mot fiendene av din sjel! MINE fiender er dine fiender! Dine fiender er MINE fiender!

S? frykt ikke krigen som har blitt f?rt mot deg, selv om det ser ut til ? komme fra menneskehender, [det] er mer enn bare d?delige mennesker. JEG skal holde deg trygg, s? lenge du gj?r det JEG forteller deg ? gj?re, s? lenge du adlyder MEG. Ikke undervurder kraften til fienden, men ikke undervurder MIN kraft, for JEG skal ?delegge disse fiendene! Det kommer p? et tidspunkt du ikke kan tenke deg.

(5 Mos. 4:24, ?For HERREN din Gud er en fort?rende ild, selv en nidkj?r Gud.? Job. 4:8-9: ?De som pl?yer ned ondskap og s?r ulykke, de h?ster det samme, etter det jeg har sett. ?nder GUD p? dem, g?r de til grunne, n?r HAN puster i vrede, forsvinner de.?)

Ikke ta uforstandige sjanser. Ta alt til MEG i b?nn. Be for ? behold det usynlige kraftfeltet rundt deg, for igjen sier JEG at du har oppmerksomheten til anti-mashiach. Det er senere enn du kan tenke deg! Tiden er kortere en du kan tenke deg! Bare v?r modig. Ikke la fiendene se deg svette.

Sylvester, vil du vite den st?rste videoen JEG noensinne har hatt deg spille inn? Det er din siste video. [Opprinnelig lastet opp p? YouTube 18. februar 2012, urettmessig flagget ned og gjenopplastet 15. mars 2012]

N?r fiendene s? det, til tross for alt de har gjort mot deg, sto du h?y og du er velsignet med en elskede kone ved din side, og JEG gir dere latter! Og denne latteren forakter de. De vet at det er ingenting de har gjort for ? ta bort disse velsignelsene. Og n? vet de ogs? hvor de trodde det var en, n? ser de to, for gleden, MIN glede er din styrke.?

?h MINE Elsklinger, dere trenger ikke engang ? begynne ? forst? og dere kan heller ikke forst? omfanget av sjeler dere n?r - overbevisningen som kommer over dem, i likhet med ansikter som er merket med t?rer, de overgir sin vilje og sitt liv til MEG. Hvorfor tror du at du har anti-messias oppmerksomhet, for du gj?r det ikke bare p? ett spr?k, ett spr?k er vanskelig nok for fienden ? b?re, men vit at de ikke kan kneble deg og f? deg til ? v?re stille, siden de vet at ditt ?nske er ? n? ut til denne verden i alle spr?kene. Dette er grunnen til at JEG satt deg her og JEG bruker fiendens egen maskin (spesielt internett og YouTube) til ? gj?re det. ?h store, store, store, store, store er dine velsignelser.?

Bare fortsett ? st?. Aldri la fiendene se deg falle i nederlag. Bare ta MIN h?nd. S?, MIN styrke kan ikke begynne ? bli sammenlignet med enhver kvinne eller mann. JEG, YAHUSHUA, reiser deg opp. JEG, YAHUSHUA, omgir MINE armer av kj?rlighet rundt deg. JEG, YAHUSHUA, t?rker t?rene fra dine ?yne. Og JEG, YAHUSHUA, skal drepe dem JEG forakter! MITT Ord lyver ikke!

(?p. 6:16, ?Og de sa til fjellene og berghamrene, ?Fall p? oss, og skjul oss for ansiktet til HAM som sitter p? Tronen, og for vreden til LAMMET?. Jes. 11:4, ?? HAN skal ramme jorden med staven av HANS munn; HAN skal drepe den ugudelige med pusten av HANS lepper.?)

Det FADEREN hater, hater JEG! Folk ?nsker ? dele Boken som heter Bibelen, og de ?nsker ? regulere og si JEG bare er i Det Nye Testamentet. De glemmer at JEG er Boken! JEG er Ordet som ble gjort til kj?d! Det er ingen splittelse! JEG var ogs? i det du kaller, Det Gamle Testamentet. JEG ble omtalt i Daniel, Daniel talte om MEG. Let og du skal se.

Du m? bare fortsetter ? forkynne det JEG gir deg. Ikke alt av det har falt p? d?ve ?rer. De som er MINE Sauer og Lam, de skal h?re. Selv om de ikke forst?r alt du sier, s? gjenkjenner de MIN Stemmen. De gjenkjenner den gode frukten i dette Departementet som kommer fra Himmelen over.

Dette er Ordene JEG vil sil si til deg, idet du pr?ver ? banke ned en d?r som JEG ikke ?nsker ? gi et svar p? enn?.

Bare hvil i MEG, oppkvikk i MEG, tillat MEG ? ut?se MIN kj?rlighet i deg, gjenoppbyggelse.

JEG er aldri for tidlig. JEG er aldri for sen. Og Niko, du h?rte p? MEG. MIN s?nn, selv n? drar MIN ?nd deg for ? h?re og adlyde. Det er alt JEG ber om. Du gj?r din del og JEG skal gj?re MINE. N?r JEG forteller deg ? ta forholdsregler, selv n?r du sier, ??h jeg er ikke bekymret for det, GUD kommer til ? beskytte? ? s? lenge du adlyder MEG?. S? lenge du adlyder MEG.

Fortsett ? komme n?rmere MEG. Sp?r MEG om ? tale til deg i nattens stillhet. Bare fortsett ? komme n?rmere MEG, for ingen v?pen som har blitt dannet mot deg er st?rre enn MEG. Det er ingenting JEG ikke kan ?delegge. Ha tro i MEG. Ha tro i legioner av Hellige engler som JEG har sendt rundt MIN dyrebare Brud. Ha tro i MEG. Ikke tvil. Ikke tvil p? MIN kj?rlighet for deg. Gj?r dine ?rer d?ve til de som roper og sier at, ?Du ikke tilh?rer MEG.? Du forkynner MITT Ord! Du lever av MINE Ord.

Elisabeth, JEG gir deg instruksjonene, alt du gj?r er ? videresende dem. Du er ikke sjefskommand?ren, JEG er det! Du bare videresender ordrene som JEG gir deg. Du er ikke ansvarlig for hva folket gj?r! Du er ikke ansvarlig n?r de misforst?r. De er ansvarlige. Bare ta det til MEG og si, ?Hjelp meg ? forst?.?

JEG er GUD, DEN ALLMEKTIGE! JEG og FADEREN er en! JEG kan v?re p? alle steder og det er JEG! Du er en kvinne og du kan ikke det, s? gj?r det JEG forteller deg ? gj?re, dere alle gj?r det JEG forteller dere ? gj?re.

JEG er den samme YAHUSHUA som forbannet fikentreet, for den nektet ? produsere frukt og den visnet og d?de foran alles ?yne. JEG har ikke forandret MEG. JEG b?de velsigner og JEG forbanner. Fiendene ?nsker ? gj?re dine ?rer d?ve og de ?nsker si, ?JESUS KRISTUS er bare en GUD av kj?rlighet. Jeg trenger ikke ? bekymre meg for ? holde De 10 Bud. Jeg nekter ? leve etter disse lovene. Jeg kan leve som jeg vil uansett og jeg kommer til Himmelen. Du kommer til helvete fordi du tror at du kan behage GUD, vi skal ?delegge deg fordi du d?mmer oss.? De roper det igjen og igjen og igjen.

Beskjed! Beskjed! Beskjed! Til hele verden n?!

Dere kan ikke rive ned porten til Himmelen! Dere kan ikke sl? MEG, YAHUVEH, YAHUSHUA og RUACH ha KODESH av V?RE Troner! JEG ler av dere! ?h, dere ynkelige menn og kvinner! Dere er bare st?v, agner i vinden som JEG kan velge ? bl?se bort. ?h, dere fiender av Amightywind Departementet, det er s? mange av dere at JEG rister MITT hode i avsky, for dere skal v?re der [og] n?r dere roper ut og dere ?nsker at et steinras skal skjule dere fra vreden til HAN som sitter p? Tronen og LAMMET til YAH. Dere tror dere bare vet hva lidelse er. Dere trenger ikke engang ? begynne ? forst?. Hvis du er en fiende av dette Departementet, som bare forkynner MITT Ord og Hellighet, som har et Budskap fra D?peren Johannes, og Elijah av Gammel Tid, s? er du en fiende av YAHUVEH, av MEG, YAHUSHUA og MIN RUACH ha KODESH!?

Du som sier, ?Jeg skal ?delegge dette departementet.? Nei, det er JEG som skal ?delegge deg, akkurat som JEG forbannet fikentreet, slik skal JEG ogs? forbanne fiendene av Amightywind Departementet, for dette Departementet er ikke av en mann eller en kvinne! Dette Departementet er gjort av MIN egen h?nd, det er bare Salvelsen av dyrebare RUACH ha KODESH som drar menn og kvinner til MEG, for at deres sjeler skal bli frelst, men JEG bruker ogs? dette Departementet p? en m?te ? ?delegge de ford?mte.

S?, MINE Elsklinger som anser dette Departementet som en velsignelse, for du kan s?ke verden over og du vil ikke finne noen som det, JEG gir deg disse Ordene til oppmuntring. Dem som hater deg, hater MEG. Dem som fors?ker ? ?delegge deg fors?ker ? ?delegge MEG og JEG og Den Himmelske FADEREN, din ABBA YAHUVEH ler av planene til disse ubetydelige menn og kvinner som er st?v i V?RE ?yne. Og veldig, veldig snart s? skal fiendene se at det er deg, at det er deg JEG elsker s? mye og at det er dem JEG avskyr s? mye.

S?, du fortsetter ? arbeide i denne gr?den. Det er s? mye mer velsignelser JEG har i vente for deg. Bruden til YAHUSHUA gjenkjenner hvem du er. Bruden til YAHUSHUA gjenkjenner hverandre. Bruden til YAHUSHUA er som en magnet som er tiltrukket av deg, for de vet at dette Departementet har gitt Sannheten. Du er en formidler til b?de j?de og hedning. Du er som ingen annen organisert kirke. Du er som de f?rste Apostlene, da de samlet seg sammen og tegn, under og mirakler f?lger dem som er lydig mot MEG.

S?, dette er hva JEG ?nsker ? gj?re denne dagen. JEG ?nsker ? gi deg et Ord av tr?st n?r du minst venter det. JEG ?nsker ? reise opp dem som har v?rt s? nedbrutt. JEG ?nsker ? t?rke t?rene i dine ?yne. JEG ?nsker ? gjenreise alle dem som trenger gjenoppbyggelse. JEG ?nsker ? gi deg frimodighet hvor du har kjent frykt. JEG ?nsker ? minne deg p? at JEG er her. JEG er n?rmere enn din neste pust. MIN ?nd lever i deg og ?h hvor mye JEG elsker deg!?

S? bare fortsett ? holde fast p? kanten av MIN kappe. Ikke gi slipp! For JEG skal ikke forlate eller svikte deg. JEG vet hvem sitt navn som er skrevet i LAMMETS Bok av Liv f?r grunnlaget av denne verden? JEG vet hvem sitt navn som blir igjen! Og disse er de JEG taler til denne dagen. Hvis du mottar dette Ordet som en velsignelse fra MEG, vit at ditt Navn er der, det har ikke blitt str?ket ut.

Hvis du mottar dette Ordet som en forbannelse bare for ? spotte og le, vit dette, JEG har aldri kjent deg! JEG bryr MEG ikke hvordan du siterer MINE Ord. JEG bryr MEG ikke hvordan du roper. JEG forteller deg dette, hvis du mottar disse Ordene som en forbannelse, hvis du mottar dette Departementet som en forbannelse, hvis du ikke vender om og forl?ser det du har gjort, v?r sikker p? at JEG ikke kjenner deg.

[Elisabeth sier, ?Er DU sikker p? at DU vil jeg skal si det? Jeg dekker mine lepper med det utgytte Blodet til YAHUSHUA ha MASHIACH. Hvis dette ikke er YAHUSHUA, s? ikke la det komme ut.?]

SI DET! JEG BEFALER DEG ? SI DET UT! JEG sier dette h?yt og JEG sier dette tydelig! De som ikke vender om, de som ikke forl?ser de onde ordene du har sagt mot dette Aleph og Tav Amightywind RUACH ha KODESH Hellige Departementet av Ild, som kj?rlig heter Amightywind eller Almightywind, JEG forteller deg dette, JEG skal gjenta det en gang til, for MIN Profet, du pr?vde ? dempe MEG og sensurere Ordene JEG skulle si, s? JEG skal gjenta det igjen? de som ser p? dette Departementet og hater det og hater Ordene som kommer ut, JEG kjenner ikke deg engang! DU ER SOM ET BASTARDBARN!!! P?st?r det som en ?arving?, sier at du har en rett til arven, men JEG forteller deg dette, de som nekter ? vende om, de som nekter ? forl?se de onde ordene som er talt og de onde gjerninger, de som har tatt De 10 Bud og kastet den i bakken og sier, ?Vi trenger ikke ? adlyde. Vi trenger ikke ? leve Hellig. Bring den Profeten til taushet. Drep den Profeten!?

JEG forteller deg dette! JEG kjenner deg ikke! DU ER ET BASTARDBARN!!!! [Hebr. 12:8, ?Men hvis dere er uten tukt, hvorav alle er delaktige, da er dere bastarder, og ikke s?nner.?] Du skal f? din arv og det skal bli helvetes flammer! Du som sier, ?det er ingen helvete?, og du hater dette Departementet for det forkynner at det er et helvete, du hater dette Departementet for det advarer om at forbannelsene i 5. Mosebok fremdeles st?r for de som gj?r oppr?r, og nekter ? omvende seg, du skal motta din arv og DET ER ILDSJ?EN FOR DEG! Bare fordi du benekter det er et helvete gj?r det ikke [din fornektelse av helvete] ekte!

?h, det er Himmelen ? vinne! ?h, det er et helvete ? sky og frykte! ?h, JEG b?de velsigner og JEG forbanner, like sikkert som JEG forbannet fikentreet! S? dette er hva JEG m? si, det er ditt valg ? bli adoptert eller ? bli avvist som et bastardbarn! Og djevelen er der for ? kreve bastardbarna. Det er ditt valg. Men MINE Sauer kjenner MIN Stemme. MINE Lam kjenner MIN Stemme og de skal ikke komme til noen annen hyrde. Og de vet at JEG refser de JEG elsker og de takker MEG for det. Disse er MINE Elskede Barn. Disse er Barna til FADEREN. Disse er de som er fylt med RUACH ha KODESH, S?te HELLIGE ?ND.

JEG tr?ster deg med disse Ordene. Du er MIN! Og JEG beskytter alt som er MITT. Og JEG deler det JEG har med deg og JEG styrker deg og JEG taler til deg. Hvis du ikke kan h?re Stemmen MIN slik som Elisabeth h?rer n?, s? har JEG andre m?ter ? tale til deg. Bare kom n?rmere MEG, for JEG forteller deg at Salvelsen kommer bare til ? vokse sterkere i de som virkelig adlyder og f?lger etter MEG, og kjemper for Hellighetens standard og irettesetter alt som er vanhellig. Salvelsen kommer bare til ? vokse sterkere. Dette er MIN arv til deg. De Hellige englene som holder vakt og beskytter deg, dette er MIN arv til deg. JEG gir det til deg for JEG elsker deg.

[?Hvorfor kaller du MEG for Herre og ikke adlyder MEG?? Luk. 6:46

?Hvis du elsker MEG s? holder du MINE Bud?. Joh. 14:15

?(..)Har en form for gudfryktighet, men fornekter dens kraft. Vend deg bort fra slike folk?. 2. Tim. 3:5

Og neste dag, da de gikk fra Betania, var HAN sulten; og s? et fikentre med l?v langt borte, HAN gikk for ? se om HAN kanskje kunne finne noe p? det. Men da HAN kom bort til det, fant HAN ikke annet enn blad, for det var ikke tid for fikener. Og YAHUSHUA/Jesus talte og sa til det, ? Aldri mer skal noen spise frukt av deg.? Og disiplene HANS h?rte det. Mark. 11:12-14

Vi er befalt ? adlyde De 10 Bud. (2. Mos. 20:2-17)

Parable of the 10 Virgins, Mt. 25: 1-12, Then shall the Kingdom of Heaven be likened unto ten virgins, who took their lamps and went forth to meet the BRIDEGROOM. And five of them were wise, and five were foolish. They that were foolish took their lamps and took no oil with them, but the wise took oil in their vessels with their lamps. While the BRIDEGROOM tarried, they all slumbered and slept. And at midnight there was a cry made: ?Behold, the BRIDEGROOM cometh; go ye out to meet HIM.? Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, ?Give us of your oil, for our lamps are gone out.? But the wise answered, saying, ?Not so, lest there be not enough for us and you; but go ye rather to them that sell, and buy for yourselves.? And while they went to buy, the BRIDEGROOM came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Afterward came also the other virgins, saying, ?LORD, LORD, open to us!? But HE answered and said, ?Verily I say unto you, I know you not.? Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man (YAH) cometh.]

Lignelsen om de 10 Jomfruene, Matt. 25: 1-13, Da kan Himmelriket sammenlignes med ti jomfruer, som tok oljelampene sine og gikk ut for ? m?te BRUDGOMMEN. Og fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. De uforstandige tok med seg lampene, men ikke olje. Men de kloke tok med seg kanner med olje sammen med lampene sine. Da det trakk ut f?r BRUDGOMMEN kom, ble de alle trette og sovnet. Med ved midnatt l?d et rop: ?BRUDGOMMEN kommer! G? og m?t HAM!? Da v?knet alle jomfruene og gjorde lampene sine i stand. Men de uforstandige sa til de kloke: ?Gi oss litt av oljen deres, for lampene v?re slukner?. ?Nei,? svarte de kloke, ?Det blir ikke nok b?de til oss og dere, g? heller til kj?pmannen og kj?p selv!? Og mens de var borte for ? kj?pe, kom BRUDGOMMEN, og de som var forberedt, gikk sammen med HAM inn til bryllupet, og d?ren ble stengt. Senere kom ogs? de andre jomfruene og sa: ?HERRE, HERRE, lukk opp for oss!? Men HAN svarte: ?Sannelig, JEG sier dere: JEG kjenner dere ikke?. S? v?k da, for dere kjenner ikke dagen eller timen n?r S?nnen til YAH kommer?.]

Slutten av Ordet

Elisabeth: [tar ?ndedrag] Det er det! Niko l?p inn her med b?ndopptaker?

Talt under Salvelsen av RUACH ha KODESH til Apostel Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijah

Forn?rmer de fleste, og en velsignelse til andre, et Barn, Kriger, Bruden til YAHUSHUA ha MASHIACH/JESUS KRISTUS

Contact Us">Contact Us

Klikk Her for Trykkeklar Tekst
Hjem

 

 

ALPHA & OMEGA ALMIGHTYWIND RUACH ha KODESH WILDFIRE LAST CHANCE MINISTRY

www.amightywind.com  |   www.almightywind.com
Please go to the other if one is off line.

We are Sabbath-Keepers, Not Seventh-Day Adventists
Click
Here For More Info
Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: \\vfksvgssre001\user\1302skli\Amightywind Prophecy 122 - Don't be a Bastard Child, thus saith, YAHUSHUA ha MASHIACH!_filer\dove.gifBeskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: \\vfksvgssre001\user\1302skli\Amightywind Prophecy 122 - Don't be a Bastard Child, thus saith, YAHUSHUA ha MASHIACH!_filer\dove2.gif
Mailing and Email Addresses


Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: By Faith Enoch was translated that he should not see death: and was not found, because YAHUVEH had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased YAHUVEH. Hebrews 11:5