Profeti 120

 

Ikke Gi Opp! Ikke Slutt! Gjenoppbyggende Sukkot Profeti Til Hebraisk Oversetter, Messianske Jøder Og Alle Troende

 

Mottatt 19. oktober 2011
YAHUVEH sier å sette dette opp på alle Profetier fra nå av: JEG advarte deg for lenge siden Elisabeth, å ikke nevne dette Departementet etter en mann eller en kvinne til og med før det var et Departement. JEG la det i din ånd, for ingenting har blitt gjort ved din hånd, ingenting av dette har kommet ut fra din munn. Det er fra munnen til YAHUVEH som har gitt føde. Det et fra munnen til YAHUSHUA din MASHIACH som har gitt føde. Det er fra munnen til RUACH ha KODESH din IMMAYAH som har gitt føde. Hvis det bare hadde vært ved din hånd, ville det ha mislykkes for lenge siden. Det er ved Shkhinyah Glory sin vind som blåser tvers over jorden, den Hellige vind av gjenopplivning, det er ikke av ditt åndedrag, ellers ville det ha mislykkes. (Jesaja 42:8)

* * * * * * *

Denne Profetien har salvelse av gjenoppbygging, styrke, dristighet så hvis din kamp er slitt og slitsom så tillat YAHUSHUA å styrke deg med denne Sukkot Profeti av Gjenoppbygging til alle som tilber YAHUSHUA og lever Hellig.

 

          Dette kommer til å gjenreise så mange av de tropper som har vært så banket opp. Moralen i troppene må bygges opp. Det er ingen toleranse i Israel for dem som tror på og følger YAHUSHUA. Elisabeth sier, “Det tok en forfulgt jøde å være i stand til å hisse opp salvelsen i denne forfulgte jøden”. Hvis du er sliten og slått ned, vær så snill les og lytt. Det er en salvelse av gjenoppbygging i dette. Det er en større salvelse i det talte Ord. Vennligst lytt til lydopptaket i videoen eller les høyt hvis du er i stand.

          Vær så snill, se på slutten, det var et mirakel med båndopptaket. Batteriet var fylt med bare nok kraft til å registrere lengden av selve Ordet. Hvis telefonsamtalen hadde blitt spilt inn fra starten, ville ikke hele Ordet til slutt blitt registrert. Men Pris YAHUSHUA, innspillingen begynte i YAHUVEH sin perfekte timing og hele Ordet ble innspilt!

 

Sukkot Profeti 120 Til Hebraisk Oversetter

 

Ikke Gi Opp! Ikke Slutt! Gjenoppbyggende Sukkotprofeti Til Hebraisk Oversetter, Messianske Jøder Og Alle Troende

 

Mottatt 19. oktober 2011

På den 6. dagen av Sukkot - halvmåne Nymåne observerende kalender

 

Opptaket begynner her:


Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: YAHSUHUA sees every step we take. Nice feet, huh.

Elisabeth: … dine føtter. JEG ønsker å gjenta dette. JEG ser dine føtter. Og YAHUSHUA sier at overalt hvor du går, på sålene av dine sko, på sålene av dine føtter, er Blodet til YAHUSHUA for du følger i HANS fotspor. HAN går i dine sko og salvelsen av RUACH ha KODESH er over deg. Det er på ditt uttrykk, ditt ansikt. Det er i dine øyner.

Ordet begynner:

Du behager MEG MITT Barn. Ikke nøl å kalle MEG HERRE GUD DEN ALLMEKTIGE, for MIN ÅND er i deg. Du er MIN! Du er vasket i Blodet! Du er kjøpt ved Blodet! Du er MIN: sinn, kropp, ånd og sjel tilhører YAHUSHUA ha MASHIACH! JEG ER din MESSIAS! ([Elisabeth:] “Åh jeg er varm!”) Og nå fyller JEG deg med frisk ny olje fra Himmelen til å gå i en større salvelse til å snakke med en større dristighet, som Døperen Johannes. Fra kronen av ditt hode til den meget sålen av dine føtter! Fersk manna (englebrød) fra Himmelen, gir JEG deg til å spise!

Du er MIN Elskede! MIN Elskede er MIN! Åh MINE meget Dyrebare! Hjelp MEG, hjelp MEG, hjelp MEG! Mat MINE Sauer og Lam! Arbeid ved denne Profetens side, for tiden er så kort!

MITT Blod vætet jordbunnen i Israel. Bare én dråpe er alt det tar for å vaske syndene vekk. Takk for at du ikke blir skamfull av MEG. Takk for at du er villig til å bli forfulgt for MEG! Takk for at du aksepterer MEG, selv om det betyr at din egen familie vender seg bort! Dem av din blodsfamilie, men ikke MIN Blodsfamilie! MIN Blodsfamilie omfavner deg som JEG har denne Profeten som er deres søster kaller på deg denne dagen! MIN Blodsfamilie, dem som gjør viljen til den Himmelske FAREN, omfavner deg og elsker deg og kjenner igjen deg for hvem du er i MEG! Husk alltid dette!

JEG elsker deg! Og JEG takker deg! Ja, din HERRE GUD, din FRELSER, din MESSIAS, elsker deg! Aldri, aldri, aldri, aldri tillat noen som helst å ta det bort! JEG snakker til deg i stillheten av natten. JEG gir deg åpenbaringer. Og større åpenbaringer skal du få! Husk MINE kjære, Judaser vil komme og Judaser vil gå. JEG har MINE Judaser. Du har dine. Elisabeth har hennes. Alle, alle, alle som følger etter MEG, hvis de ikke er forfulgt i MITT Navn, må de spørre dem selv, “Hvorfor ikke?” For tjeneren er ikke større enn MESTEREN. Det er alt … alle elsker ikke MEG. [Dvs. Ikke alle elsker MEG]. Ikke forvent at alle elsker deg – som JEG fremdeles er forfulgt. I denne verden er JEG hatet mer enn JEG er elsket! JEG er spottet mer enn JEG er akseptert! Men JEG betalte prisen ved Golgata og Israel, åh Israel hvor lenge, hvor lenge, hvor lenge, hvor lenge må JEG vente på at du aksepterer MEG, til å elske MEG?

Åh, JEG vet hvor lenge det vil være! Og JEG vet den prisen som Israel skal betale! Og det vil være en pris som er så tung – for de er holdt mer ansvarlig – for JEG gikk på gatene i Jerusalem. MITT Blod, MITT Blod, MITT Blod er vætet i landet. Åh hvordan JEG sørger, hvordan JEG har sorg! Men det er en rest! JEG har en rest! JEG har ALLTID en rest! De er få – men de er MINE! Og akkurat som JEG har deg, slik også er det andre i Israel. Og de er spredt over hele verden og de kommer til å stå opp og de kommer til å forsvare! Og de forsvarer det som er Hellig! Og de avslører og irettesetter alt det som er vanhellig og de advarer at den falske messias er på vei – men det skal ikke skje inntil JEG tar MIN sanne Brud bort!

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: YAHUSHUA says, Thank YouSå JEG tar bare dette øyeblikket til å si, “Tusen takk!” JEG sendte denne Profeten av MEG til å si, “Tusen takk”. Ikke en eneste tåre som du har felt, når det har blitt gjort for MITT Navns skyld, er ikke lagret opp i Himmelen i en dyrebar flaske, dekket med alle slags edelstener og juveler. Og den største forfølgelse – JEG forteller deg dette MINE Høyt Elskede, MIN Elskede Brud – jo sterkere duft, aromaen er i den flasken (ampulle) av dine tårer. Det har vært et offer til MEG, din YAHUSHUA, din Himmelske FAR og Dyrebare RUACH ha KODESH.

 Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: YAHUSHUA says, Don't Quit! Åh hvor lenge, hvor lenge, hvor lenge, hvor lenge, hvor lenge, hvor lenge JEG har ventet til å kunne omfavne MIN Brud! Men det skal ikke være meget lenge til! Det skal ikke være lenge til! Du vil være i MINE armer! Du vil høre MIN røst! Bare ikke gi opp! Du må ikke slutte! For du har kommer så langt! Ikke gi opp! Du må ikke slutte! Du må ikke inngå kompromiss med verdens løgn! Jo mer verden forteller deg at du er vanhellig, vit at du er Hellig! Jo mer de gjør narr og de ler fordi du følger Moseloven, vit at du er MIN!

 

          Jo mer du forsvarer Sabbaten, Sabbaten, og sier, “Det er ikke en søndag”, bare vit at du er MIN! Ikke gi opp. Ikke slutt. Selv om forfølgelsen er så tung og selv om det vil bli tyngre, husk hvem sitt Navn du er forfulgt for! Husk hvem du er hatet for!

          Åh de vil bruke ditt navn og ditt navn vil de gjøre blasfemisk og tale alt fremgangsmåter av ondt mot det, men det er ikke egentlig ditt navn som de hater. Det er den som du representerer. Det er hvem du er i MEG. Det er Beskjedene som du gir som kommer rett fra Himmelen.


Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: YAHUSHUA says, Don't Give Up.          Så du må ikke gi opp! Du må ikke slutte! For JEG kommer til å ta hevn på disse fiendene! Og de skal be for å få fjellene til å skjule dem – fra HAN som sitter på Tronen! (Åpenbaring 6:16) Og det Hellige LAMMET som ble drept, korsfestet og sto opp igjen! YAHUSHUA ha MASHIACH er MITT Navn! Og JEG forteller deg at du ikke må gi opp! Og du må ikke slutte for JEG ER med deg!

Rekk frem til MITT folk. Rekk frem til MITT folk. JEG snakker ikke bare til folket i Israel, men JEG snakker til folket i verden. Rekk frem til MITT folk. Fortsett å mate MINE Sauer og Lam. Fortsett å ikke bli skammet av ditt vitnebyrd, for ditt vitnesbyrd er ikke hvem du er, ditt vitnesbyrd er hvem JEG ER – i deg! Det er det djevelen hater! Det er det dine fiender hater!

Men det vitnesbyrdet beviser hvem JEG ER – for JEG forandrer liv! Og stor, stor, stor, stor, stor, stor, stor er belønningene for dem i Himmelen som har vært villig, villig til å legge sine rykter ned, sitt navn ned, har vært villig til å bli forfulgt for MITT Navns skyld! Stor, stor, stor, stor, stor er dine belønninger som venter for deg i Himmelen. Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Rewards In Heaven!

 

           Du skal se, MINE Høyt Elskede, du skal se MIN HERLIGHET, MIN HERLIGHET, MIN HERLIGHET. Med dine egne øyner, skal du se. Det er ikke langt unna. Ikke bli motløs idet du ser datosettere kommer og går. Bare lytt og du vil se. Nye åpenbaringer vil komme til deg.

          Stå opp for hverandre! Nå er ikke tiden for å stå alene. JEG bringer MIN Brud sammen fra en ende til den andre i verden gjennom dette internett! Ellers, dere to som nå snakker ville ikke ha møttes. Og likevel, det er som om du er i det samme rommet, for du er en Ånd.


Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beating Up The Enemy!          Du vil vite hvem som er MINE. De vil kjempe ved din side. De vil forsvare alt det som er Hellig. De vil avsløre ulvene i saueforkledning. Ikke bli bedratt. Alle dem som påstår at de snakker i Navnet til Jesus Kristus [alle] snakker virkelig ikke av MEG. Hvem som helst som står imot dette Hellige Departementet, det virkelige Departementet som er ordinært av YAH … Stakkars, til disse fiender som står imot alt det som er Hellig – for du står imot DEN ALLMEKTIGE GUD.

 

Så MIN Elskede, vit det at JEG har valgt deg. Vit det at du er den Hebraiske oversetter og det er enda mer til å komme, men de har blitt forsinket. Så dette er din belønning denne dagen. Du ville ha et Ord. Du fikk et Ord.

Elisabeth, du sa, “Jeg vet ikke hva jeg skal si!” Det er riktig MIN Datter, fordi disse ikke er ord av ditt kjød! Dette er ord som kommer fra Himmelen – til å velsigne den Hebraiske oversetteren som vil ta MINE Ord til det Hebraiske folket [og] vil arbeide flittig. Og JEG skal velsigne [deg] rikelig!

 

          JEG elsker deg! JEG elsker deg! Aldri, noen gang, noen gang, noen gang, noen gang glem at JEG elsker deg. JEG vet hver eneste tåre som alle dere har felt! JEG vet hver eneste og hver gang ditt navn er forbannet på denne jorden, men det er ikke av MEG, for JEG sender deg velsignelser!


Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: YAHUSHUA, The lion Of Judah Will Devour HIS Enemies!          JEG klargjør et bord for deg i tilstedeværelsen til dine fiender og JEG VELSIGNER DEG!!!! Og alle helvetes VOLDSOMHETER fordi de kan IKKE få Stemmen til din ALLMEKTIGE LEVENDE YAHUVEH å bli STILLE! Så [fiender]gniss dine tenner i raseri!!!! JEG er ikke det ofrende LAMMET som er torturert lenger! Det var en gang! Nå ER JEG LØVEN fra JUDA Stammen og JEG kommer til å sluke MINE fiender!!!!! For JEG og FADEREN er EN! VI begge velsigner og VI begge forbanner! 5. Mosebok kapittel 28, velsignelsene og forbannelsene: velsignelsene til dem som ADLYDER! Forbannelsene til dem som er ulydig!

 

          Du går i MINE velsignelser. Dem som gjør Himmelske FADEREN sin vilje, går i MINE velsignelser. JEG tester. JEG vet allerede hvem som er verdig til å unnslippe den Store Trengselen. Alle dere er i en test! Du har nå en helt ny Profeti Elisabeth Elijah. Du har ventet og du har ventet og fiendene har fryktet, men JEG ventet og JEG ventet inntil denne stemmen som du hørte – av den Hebraiske oversetteren – til å hisse opp salvelsen i deg.

          Men Israel, JEG elsker deg. Hører du MEG, Åh Israel? JEG elsker deg. JEG ønsker å beskytte deg. Det er ditt valg. Det vil pådra forfølgelse, slik som denne ene som du [Elisabeth] snakker til nå, har blitt forfulgt og så mye mer. Men JEG har MIN Brud i Israel. De er MIN skjulte Brud. Det er ikke bare fysiske Israel og – det er åndelige Israel. Og JEG har MIN Brud. For MIN åndelige Israel er i Israel også.

Åh MINE skatter! Les Salomos Høysang. Se MIN kjærlighet for deg. Se MIN kjærlighet for MIN Brud. Du vet ikke hvor mye JEG lengter etter å dra deg ved MIN side! Og det vil ikke være lenge til! Det vil virkelig ikke være lenge til! JEG ser dine tårer. JEG hører din sorg. JEG ser at du gråter og skriker, “Jeg vil ikke leve på denne jorden mer.”

          Du er omgitt av onde på alle sider. Men hvordan tror du JEG føler når MITT Navn er foraktet? Det vil ikke være lenge til. Bare ikke gi opp! Du må ikke slutte! Det gode arbeidet som JEG startet, skal JEG gjøre ferdig.

Slutten av Ordet.

Elisabeth: HalleluYAH! Pris YAHUSHUA! Yeah! [glad LATTER] Åh ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA, Dyrebare RUACH ha KODESH TUSEN TAKK! TUSEN TAKK! TUSEN TAKK! TUSEN TAKK! TUSEN TAKK! TUSEN TAKK! TUSEN TAKK! TUSEN TAKK! Alle sammen har ventet og alle sammen sa, “Elisabeth, det er så lenge siden det har vært en annen Profeti. Hvor er Profetien? Du har hatt Profetier lagret opp.”

         

          Men ABBA YAHUVEH i Navnet til YAHUSHUA, vi takker DEG og vi priser DEG akkurat nå! Dette er neste Profeti og det tok en Hebreer fra Israel til å slippe den løs, i Navnet til YAHUSHUA ha MASHIACH! HalleluYAH! O jøsses, jeg er varm! Priser DEG YAHUSHUA! Woo hoo! Hva sier det, kjære? (Min ektemann viser meg noe). Jeg vet ikke hva det sier, hva sier det?

Niko: Batteriet blinker at den er død.

 

[Samtalen forsetter, demper, for noen få øyeblikk inntil batteriet er totalt forløpt tørr]

 

Elisabeth: Er det noe som helst …?

Niko: Fremdeles—jeg mener ...

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Oh no, is the battery dead!Elisabeth: Åh Ok, batteriet blinker at den er død for – men HalleluYAH! Vi har det på lydbånd, ikke sant kjære?

Niko: Jeg antar ...

Elisabeth: La oss sørge for at budskapet er der… Åh Vær så snill GUD ALLMEKTIGE…

Opptaket Sluttet Her.

Talt ut av et leirefartøy, men en mektig kriger for YAHUSHUA. Så er det talt, så er det skrevet denne dag 19. oktober 2011 ved midnattstime på den sjette dagen av Sukkot ifølge halvmåne Nymåne observerende kalenderen.

 

Click Here for Printable Text

  

ALPHA & OMEGA ALMIGHTYWIND RUACH HA KODESH WILDFIRE LAST CHANCE MINISTRY

www.amightywind.com  |   www.almightywind.com
Vennligst g? til den andre hvis man er av linjen.

Vi er Sabbatsholdere, Ikke syvendedagsadventister
Klikk Her For Mer Informasjon
Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: http://amightywind.com/indexf/dove.gifBeskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: http://amightywind.com/indexf/dove2.gif
Postadresse og e-post adresser


Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: By Faith Enoch was translated that he should not see death: and was not found, because YAHUVEH had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased YAHUVEH. Hebrews 11:5