Profeti 118

Vær klar over at den Store Trengsel er nærme som et åndepust!

Skrevet/Talt under salvelsen av RUACH ha KODESH gjennom Elisabeth Sherrie Elijah Nikomaia
Februar 19, 2010
Utgitt Juni 27, 2010

       

YAHUVEH fortalte meg å sette opp dette på alle profetiene fra nå av:Jeg advarte deg for lenge siden Elisabeth,å ikke navngi denne Menighet etter en mann eller en dame,til og med før det var en menighet.Jeg la det inn i din ånd, for ikke noe av dette er blitt gjort ved din hånd. Ikke noe av dette har kommet fra din munn.Det er født fra YAHUVEH`s munn.Det er født fra YAHUSHUA din MASHIACH`s munn. Det er født fra RUACH ha KODESH din IMMAYAH`s munn.Hvis det kun hadde vært ved din hånd,hadde det blitt mislykket for lenge siden. Det er ved Shkhinyah Glory`s vind som blåser over denne jord, Den Hellige vind av vekkelse,det er ikke ved din pust,ellers ville den ha feilet. (Jesaja 42:8)

**************

Profetiske ord begynner:

"Nok er nok! Judas var kun tillat å omgås Apostlene for en tid! Han også,kunne ikke lenger spille spillet som en bedrager,for det er troende og det er etterfølgere.

Det er ikke nok å si:"Jeg tror på YAHUSHUA/JESUS. Jeg tror det er en GUD i Himmelen kalt YAHUVEH/YAHWEH.Jeg tror det er en HELLIG ÅND , RUACH ha KODESH".Spørsmålet er,følger du OSS? Det er ikke nok å bare tro!

JEG avslører den skjulte Judas.Jeg avslører de som kaller dem selv Kristne og ikke er det! JEG avslører hvem som er satans brud! Falske er overalt rundt dere.De slåss mot MIN sanne Brud! YAHUSHUA ha MASHIACH sin Brud er i krig mot satans brud!

Vil du vite hvem som er din dødeligste fiende? Det er ikke hedningene som nekter å anerkjenne MITT navn.Det er kirken av bedragere!

På en dag som dette ,da det ble utropt til verden,da en mann kalt Elton John har stått opp og proklamert til alle, "Jeg tror JESUS var en medfølsom, super intelligent homofil mann som forstod de menneskelige problemene. På korset tilga HAN dem som korsfestet HAM, og JESUS vil at vi skal være kjærlige og tilgivende.Jeg vet ikke hva som gjør menneskene så onde, fordi Bibelen sier JESUS var uten synd,og det utelater homoseksualitet,så det kan ikke være en synd"

JEG har fått nok! Denne mann,Elton John, våger å si MINE Hellige Ord og vri rundt på dem! Og si at evangeliets JESUS KRISTUS er homofil?!

Verden,for denne styggedom skal dere drikke Kokende Svarte Blods Landeplage! Gjør dere klar verden! JEG, YAHUVEH/YAHWEH,sier til dere"JEG har fått nok!"

Denne sykdommen har ruget i dere som er homoseksuelle og lesbiske.Denne sykdommen har ventet på MIN timing til å komme frem. Dere har som har lagd unnskyldninger for homoseksuelle,JEG har gitt dere tid til å omvende dere...

JEG forteller dere ikke dagen.Jeg forteller dere ikke måneden.Jeg forteller dere ikke engang året denne sykdommen fysisk manifisterer seg. Men JEG forteller dere dette nå: Den Kokende Svarte Blods Landeplage har nådd det Hvite Hus.Jeg sier til dere: Ingen skal unnslippe!"

Hvordan tør noen å si det som JEG har proklamert i MITT Hellige Ord, for å være en styggedom,at MIN eneste enbårne SØNN YAHUSHUA ha MASHIACH, det perfekte drepte Lam uten en flekk, uten lyte til syndoffer,deltok i en styggedom kalt homoseksualitet, et hån av hva JEG skapte, da jeg skapte Adam og Eva.

Judasene er avslørt foran deres øyne,ja,de som siterer Skriftene og allikevel leder så mange på avveier på grunn av de ikke følger ordene til Skriftene.Ve til den Judas som sier "Tro ikke på Bibelen.Tro ikke på de Hellige Skriftene.Kast bort Toraen,den er bare skrevet av et menneske. Riv ut denne skriften.Riv ut denne siden"
JEG forteller deg hva jeg skal rive ut, hva JEG har revet ut, hva JEG har utslettet.Det er deres navn fra Lammets Livets Bok!

JEG,YAHUVEH/YAHWEH, sier "JEG har fått nok,kampen har rast lenge"
Sa JEG ikke "I disse dager før Jakobs trøbbel,den Store Trengsel,vil de Hellige bli mer Hellig og de uhellige bli mer Uhellig"(Profeti 90,"Hva er navnet til RUACH ha KODESH?")

Nå tør dem å kalle seg selv "Kristne". De sier, "Det gjør ikke noe å synde.Jeg garanterer dere himmelen allikevel."

Og nå denne utstøtte,klanderverdige mannen av lovløshet og av antikrist ånd,Elton John,prøver å berolige alle i det homoseksuelle miljøet og alle de som tør å kalle dem selv Kristne."Frykt ikke.JESUS KRISTUS var en av dere.Homoseksualitet kan umulig være en synd,for du ser,Jesus Kristus var uten synd".Og allikevel snakker de om MEG og vet ikke engang Helligheten til MIN Sønn YAHUSHUA, og de snakker om MINE Hellige Skrifter og allikevel tjener satan med all deres kraft.

Vet dere ikke MINE små, MIN Brud til YAHUSHUA ha MASHIACH,at JEG stoler på dere.
JEG tillot Judas å komme iblant dere,slik som Judas Iscariot ble tillatt iblant disiplene.
Forstår dere ikke, han hadde også sine etterfølgere , men JEG sier dere dette , som JEG fortalte Elisabeth for lenge siden, ve til den Judas som søker å slutte seg til denne menigheten.De begynte å drikke melk og ete det åndelige kjøttet,så forrædet de alt de visste var Hellig. Så JEG forbyr deg å gråte over en Judas , for JEG gjør ikke!

Den Judas som forråder dere på denne jord,forråder hele MIN Hellige Brud, til og med dem som bor i deres eget husstand.Hvor mange har en Judas i deres eget husstand?
Hvor mange er under fremmed åk husstand, til og med dem som kaller seg selv MINE?
De forrådte for lenge siden i krigen mot Lucifer i Himmelen.Tror du JEG er overrasket?
Sier JEG ikke at jeg lar hveten og ugresset gro i sammen? (Matt. 13:30)
Nå har JEG vist dere ugresset denne dag og JEG sier dere dette:JEG fortalte dere å advare at denne verden er et åndedrag fra Jakobs trengselstid, den Store Trengsel.

Min Elskede Sønn (Amightywind Ungdoms Pastor),du har gjort en tjeneste i å avsløre løgnene av djevelen vedrørende henrykkelsen kalt Motgang, og hvor få av dere som vil kjenne sannheten.Kirken av bedragerne vil heller tro løgnene,"Lev hvordan du selv vil, synd så mye du vil, det er nok å bare få andre overbevist at du er en Kristen, du trenger egentlig ikke å følge det du skriver, hva du sier , du trenger ikke være et eksempel av hva YAHUSHUA ha MASHIACH er, det er nok å late som. Det er nok å si, "Jesus velsigne dere."

Ve til Judasene som leder MINE sauer og lam bort, for du ser, MINE sauer og Lams navn er skrevet i Lammets bok av Liv og de vil vende tilbake til den GODE HYRDE YAHUSHUA.Det kan bli lidelse gjennom ild av forfølgelse i Jakobs trengselstid, det som dere kaller Den Store Trengsel.Men MINE sauer og lam skal vende tilbake til MEG, til og med ved deres siste åndedrag. Deres tro vil bli varm gjennom ilden av forfølgelse.

Vokt dere som er lunkne, JEG har sendt denne Menighet til å si MINE ord for å advare dere. JEG salver MIN profet til å tale MINE Ord og fordi hun ikke er en mann med langt grått skjegg, vil dere avvise henne. Dere sier," GUD kan ikke tale ut av denne vanlige damen" Dere vil ikke høre.Dere viser deres dumhet. Dere viser deres kløende ører.

Den ekte grunnen dere hater denne Menighet er på grunn av overbevisningen. Dere vil ikke bli fortalt at lunkne Kristne vil gå til helvete og ikke er Kristne i det hele tatt og at dere gjør galt når dere ikke holder De Ti Bud. Dere vil bare si,"JESUS KRISTUS betalte prisen for meg på Golgata"

Ja, YAHUSHUA ha MASHIACH betalte prisen for dere på Golgata, men hvilken pris har dere betalt for HAM? Er det for mye å forlange at dere skal adlyde? Når dere virkelig er født på ny og fylt med RUACH ha KODESH/HELLIGEÅND, har dere ikke lenger en unnskylding for å synde, for dere har RUACH ha KODESH i dere som viser hva synd er.Dere vil sannelig begjære å adlyde MEG YAHUVEH/YAHWEH , med alle Ord JEG sier.

Å hvor mange som ber Frelses bønnen skryter og sier,"JEG tror på Jesus", Men hvor få som følger det de påstår å tro på? Dere hater alle Menighetene og hver den person som opplyser deres synder.

Lys og mørke går ikke isammen ( 2 kor.6:14) Med MIN egen hånd og MITT Ord har jeg uttalt.YAHUSHUA ha MASHIACH kom med et sverd for å dele.(matt. 10:34) Med MINE egne Ord har det blitt uttalt og hva er deres respons?

Dere som ikke vil gi opp deres fremmeds åk husstander, så de ikke vil forræde dere i Den Store Trengsel,slik er deres respons" fabriker henne som en falsk profet.Riv ut de Ordene fra Bibelen.Overse dem.Visk dem ut." Dette er deres svar. " Led andre på avveier." Ingenting er forandret!

Den samme Ånden fra en Fariseer som steinet MINE Hellige, YAHUSHUA`s brud, de lever deres liv hver dag for å glede MEG, de påstår ikke at de er perfekte og når de uvisshet fornærmer MEG, angrer de raskt med tårer i deres øyner og sier "Å vær så snill å hjelp meg til å ikke gjøre denne synd igjen" Det er mange typer synd, til og med denne Profet som JEG taler denne beskjed gjennom nå, strever med synd av sommel.
Hvor mange av dere snubler i denne? Dere vet hva dere skal gjøre, men dere gjør det til deres tid.
Å,dere vet hva jeg vil dere skal gjøre og da snakker JEG ikke om de Ti Bud.
Det kan være en liten ting, men dere gjør det ikke. Det er mange slags synder.

Ingen er perfekt, alle er et arbeid under prosess,men JEG sier dere dette,når tiden er kommet for å hente YAHUSHUA`s brud,vil det være når deres himmelske grader er på det høyeste nivå, når hver en dag dere strever å adlyde MEG på alle veier,når dere lar deres kropper være levende offer, når dere kjenner den første Torahs Lov,(første bud - Du skal ikke ha andre Guder en MEG) og ikke på grunn av ektefelle eller en elskede favør, til og med hvis det betyr slutten av deres ekteskap. Dere forstår,ingen kommer før YAHUVEH/YAHWEH, YAHUSHUA og RUACH ha KODESH.

De sterkeste og mest velsignede ekteskap vil være de som holder Det første Bud og begge vil være "ute av balanse" i deres kjærlighet til YAHUSHUA, de vil begge elske YAHUSHUA mer enn hverandre og alle andre.
YAHUSHUA er Elskeren av deres liv,sjel og ånd og når JEG sier "ute av balanse", er det ikke det jeg burde være, når dere elsker YAHUSHUA over alt? Dere er på denne jorden for en kort tid.Dette er bare et pust i deres liv.Vi snakker om en evighet i Himmelen.

Å MIN elskede brud,Elskede Brud av YAHUSHUA ha MASHIACH, hør på MEG, la ingenting være mer viktig enn DEN som får til hjerte til å slå, DEN som blåser liv gjennom dere. Å MIN elskede, ingen kan elske deg som JEG,YAHUVEH/YAHWEH gjør.
Vet den som kaller seg din elskede, din ektefelle, tallet på dine hårstrå på ditt hode? (YAHUVEH/YAHWEH gråter gjennom Elisabeth da HAN sa dette, når HAN snakker om hvor mye HAN elsker SIN Brud.) Ikke tillat at JEG, YAHUVEH/YAHWEH og YAHUSHUA er sist er på deres lepper.

Å dere lunkne oppkast Kristne, De som YAHUSHUA vil spy ut som oppkast av HANS munn, dette er fordi deres kjærlighet har vokset kald. Dere setter så mange andre elskede foran OSS, deres verdslige lyster, kjødslige lyster , over OSS, ja, til og med de som kaller seg selv MINE og tør å kalle seg selv Kristne! Og dere undrer hvorfor dere ikke lenger kan skille Sannheten fra løgner , men dere steiner det Hellige og denne Menighet som uttaler seg, akkurat som Stefanus ble steinet. (Apg 7:59)
Jeg taler til de lunkne oppkast Kristne, dere trenger ikke forbli spy og oppkast! Det er deres valg!

Jeg sendte denne Menighet og andre Menigheter og individer som er en del av Den Hellige Brud av YAHUSHUA ha MASHIACH, for å advare dere! Jeg sendte denne Nye Elias og JEG bryr MEG ikke om du liker å høre dette eller ikke, Men JEG brukt MIN Nye Elias til å føde denne Menigheten som startet i Amerika og som nå er over hele verden,til å advare,stå imot, og oppmuntre.JEG taler ikke bare ut velsignelser,men JEG,YAHUVEH/YAHWEH, taler også ut forbannelser. Nok er nok! Jeg vil ikke unnskylde til Sodama og Gomorrah!

Denne verden har blitt et Sodoma og Gomorrah i MINE øyne.Skam dere!
Skam dere som ikke beskytter de Hellige som taler disse advarslene!

Så,MINE Elskede, denne dagen avslørte jeg en Judas.Dere vil se en Judas komme og gå.
Ve til dem som følger denne Judas,for dere skal få samme utgang!
Ve til den som sier at nattverd som tas i påminnelse for hva MIN SØNN YAHUSHUA betalte,som ga SITT legeme og Blod for deres synder,er kannibalisme eller vampyrisme! Ve! Ve! Ve! Ve! Ve! Dette er blasfemi, og den største bespottelse av YAHUSHUA`s offer.

(Vi kjente denne personen for nærmest 3 år.Denne personen var en trofast supporter og vi erkjennet denne personen som en del av YAHUSHUA`s familie. Denne person surfet på en webside på internett som sa å ta nattverd er kannibalisme og vampyrisme og det triste er,denne personen trodde på denne løgn fra djevelen. Så denne Judas emailet mange andre og prøvde å få dem til å tro på denne løgn,denne person prøvde til og med å overbevise Elisabeth om denne løgn.Denne person er nå en Judas og skal oppleve samme utgang som Judas.)

Siden når! Siden når! Når du ber om at du vil bli ett med YAHUSHUA forstand,legeme,ånd og sjel og spør om tilgivelse for dine synder og HANS blod vasker deg ren, siden når var dette ondt? Hvem tør å si slik en løgn? Hvem tør å tro på slik en løgn?!
RUACH ha KODESH/HELLIGE ÅND er ikke i dem!
Du har hodekunnskap og ingen hjertekunnskap.

Til deg som sier, "Nattverd er ikke viktig", YAHUSHUA`s siste ord da HAN satt sammen med SINE disipler var,"Dette er min kropp, som gis for dere. Gjør dette til minne om meg."(Matt 26:26-28,Mark 14:22-24,Lukas 22:17-20, 1 Kor. 11: 22-30)
Siden når var dette en synd!? Hvem utenom satan ville sagt slikt!? Hvem tør å si slikt? Dette er den største krenkelse for du har hånet MIN SØNN`s Blod! Du har kalt det ondt det som JEG har kalt perfekt! Dette er det største hån og etterpå prøver dere løgnere å lede min Profet bort,som jeg taler gjennom, og fortelle andre denn løgn.Nattverd er det største våpen mot satan og du har kalt denne nattverd ond, og det som jeg har talt som godt, kaller du ondt?

Så sikkert som du har spottet, ikke kun YAHUSHUA ha MASHIACH og ikke kun MEG,YAHUVEH/YAHWEH, som sendte SIN eneste SØNN til å gi sitt legeme og Blod for dere,du har krenket RUACH ha KODESH. Dere har spottet alle TRE! JEG sa til deg.JEG advarte deg, "Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt."(Jes. 5:20)

Jeg sender alltid mine Profeter til å tale MINE Ord.De Hellige SKrifter var ikke talt ved menneske.Det er ikke noe anderledes en at JEG taler gjennom dette kar av leire sin munn nå.Det er JEG , YAHUVEH/YAHWEH, som gir Ordene til dem som skriver.De ekte Ordene var ødelagt av forskjellige transkribere og oversettere.

JEG advarer dere, ikke betro dere til King James Version av Bibelen, for King James brenner i helvete.
Han tok ut bøkene og ordene som han ikke ville inkludere akkurat som de gjør i dag og sier, "Disse skrifter og Toraens Lover gjelder ikke mere.
Dette stemmer ikke overens med min mening av hvem GUD er.HAN er ikke en som forbanner.
HAN sendte SIN enbårne SØNN til å betale prisen på Golgata og lide og dø for meg, så nå kan jeg gjøre hva jeg vil, det betyr ingenting for GUD mer.
HAN bryr seg ikke om hva jeg gjør fordi HAN sendte SIN enbårne SØNN til å betale prisen.
Loven ble spikret på korset, så nå kan jeg gjøre hva jeg vil. Det Fjerde Bud sier jeg, hvilken som helst dag for Sabbaten,JESUS CHRIST, YAHUSHUA ha MASHIACH, sier HAN er HERRE over Sabbaten, det betyr ingenting lenger, fordi de kastet bort den dagen."

Løgnere! Løgnere! Løgnere! Tror dere JEG vil kaste bort MIN tid å bruke MIN egen finger til å risse inn på en steintavle og gi det til Moses og beskytte Isralerne og kommandere dem til å ære MEG på sabbaten`s dag ved å hvile?!
Ved å hvile?! Ikke med å jobbe, men å hvile?! Løgnere!

Du som påstår du er en Kristen og laster opp videoer om hvorfor Kristne, "Ikke lenger trenger å bry seg om Sabbaten, det har ingenting å si hvilken dag det er,det har ingenting å si, Den romerske katolske kirken har forandret det."

Løgnere! Hvis du ikke angrer,ender du opp i Helvetets ild! Jeg kommer ikke til å spille spill!
Den Store Trengsel , Jakobs trengsel, er nærme dere,tiden av sorg,gråting,av stor lidelse,mer en denne verden noen gang har kjent!

Hva tror du som får helvete til å brenne? Flammene vokser bare større! Det er MEG, YAHUVEH`s vrede,raseri og lynne!

JEG vil ha MIN Brude hjem! JEG vil ha YAHUSHUA`s brud hjem! HANS Brud er MIN Brud. JEG vil ha dem hjem.

Jeg ser på denne kloakken kalt jorda.Dynge er overalt og JEG ser små gnist i dyngen som er Bruden til YAHUSHUA ha MASHIACH og alle de Hellige, her og der.Det er som de er begravd under dynga og hvor mye dynge.Så mye stank er inne i dritten der de kaller seg selv "Kristne menigheter"!
Dom! Dom! Dom har kommet til det som dere kaller "Herrens Hus"!!

Når de Ikabod Kristne menighetene sluttet å tale mot synder som abort, sex før ekteskapet, og likekjønnet ekteskap,når dere tillater synd bak prekestolen, når dere lar homoseksuelle tale fra prekestolen og skryte av deres synd,når dere stoppet å tale mot syndere, Ikabod ble satt ved deres dør og MIN RUACH ha KODESH/HELLIGE ÅND ble tatt bort fra menigheten! (1 sam 4:21)

Dere synger sanger og kommer sammen på Søndag og ennå er JEG ikke der!
Å, noen av MITT Folk er der men MIN ekte tilstedeværelse ,MIN RUACH ha KODESH Salvelse, er ikke velkommen der.
Dere bruker deres følelser og og hyper dere opp med sanger, men MIN sanne Profeter får ikke lov å tale der.

VI er ikke ønsket der. Når JEG sier , "VI" mener JEG tilstedeværelsen av YAHUVEH/YAHWEH , YAHUSHUA , og RUACH ha KODESH. VÅR tilstedeværelse er IKKE der ,ellers hadde alle falt på ned ansiktet sitt.

De angrer seg for Amerika, men vil de advare andre om hvilken synd de er i?
Det er et hån. Vil dere vite hvorfor kraften av Salvelsen, ikke er i den første Menighet?
Titt og observer hva JEG ser. Stanken er mer en hva JEG, YAHUWEH/YAHWEH, kan tåle.

Hedningene ser på de såkalt Kristne og sier ," Det er ikke noe forskjell mellom deg og meg". Elton John sier, "Kast ut Det Fjerde Bud," så jeg kan si, "JESUS KRISTUS er homo," det er ingen forskjell."

Men dere ser, Jeg reiste opp denne Menighet som nekter å gå på kompromiss med synd, Aleph og Tav(Alpha og Omega) Almightywind (også kalt Amightywind) RUACH ha KODESH Wildfire Ministry!

Min Amightywind Menighet er en mektig tilstrømmende vind som går gjennom verden og satan kan ikke stoppen den!
Så han får alle til å fokusere på en vanlig kvinne (Elisabeth Elijah Nikomaia)

De som elsker og kjenner henne kan fortelle forskjellen mellom henne og når JEG,YAHUVEH/YAHWEH taler.
Men det er ingen vanlig kvinne som taler.JEG er YAHUVEH/YAHWEH og jeg forteller dere at denne Menigheter kaller på den sanne Brud til YAHUSHUA ha MASHIACH å komme sammen,for dere trenger hverandre.
Alle av dere blir angrepet. Dere er som et såret dyr som slikker deres egne sår fordi dere ikke kan stole på andre, så JEG, YAHUVEH/YAHWEH, satt i sammen denne gruppen og JEG bruker dette kar som taler til å bringe det inn i den psykiske dimensjon,( YAHUVEH har allerede født det i den psykiske dimensjon) YAHUSHUA Demon Stomper (YDS, Holy Prayer Warriors).

Dere vil se Judaser komme og gå,det er deres eget valg.Jeg fortalte dere, "Ikke alle passer å være Bruden til YAHUSHUA ha MASHIACH, bare dem som er lojale til enden.Dere vil vite hvem som er Bruden.

MINE Elskede, Jeg forbyr dere å felle en tåre for en Judas! Jeg forbyr dere å gråte! Isedenfor, fokuser på alle se apostlene og sanne etterfølgere av YAHUSHUA som nekter å gå på kompromiss med synd! Menigheten av bedragere nekter å sette MEG,YAHUVEH/YAHWEH , YAHUSHUA og den dyrebare RUACH ha KODESH først,og dere er omringet av bedragerne og de vil få samme utgang som Judas.
Dette var allerede skrevet ned.

En Judas er den største forurenselse. Dere ser, denne Judas ville ikke holde denne forurenselse (som å fortelle denne menighet og profet at å ta nattverd er fra djevelen slik som kannibalisme og vampyrisme) som spedalskhet til dem selv.
De strekte seg ut for å grise og forurense den Hellige Brud, YAHUSHUA`s Demon Stomper, til og med denne Hellige som taler, for å lede dem til anti-krist. Judasene vil alltid gjøre dette.De vil ikke ha forurenselsen for seg selv.De vil dele den, så gråt ikke lenger for en Judas.

Dette er en mørk beskjed.Tror du YAHUSHUA ble glad den dagen HAN avslørte hvem Judas var?
Men deres ser MINE elskede, JEG vil kun la en Judas være skjult for en stund.

Se rundt i verden.Noen har sin tro i jobbene deres. Noen elsker sine jobber mer en MEG, YAHUVEH/YAHWEH.
Noen har sin tro på sin finans.De ser deres egne finansielle imperie falle foran deres øyne.
Noen har tro på sine ektefeller og JEG åpenbarer ting du helst ikke vil se.
JEG skiller og vil fortsette å skille ut alle dem som forurenser MIN Brud.

JEG tester dere, hvem elsker dere mest, den hedenske ektefelle? De som påstår de er et kjød og allikevel når en av ektefellene sier "Jeg må få mer oppmerksomhet av deg" hvem vil du da vise du elsker mer? Så mange som begjærer å bli Bruden til YAHUSHUA er i disse husstander? (Matt 10:37, John 21:15-17)

JEG tester. Prøven av din tro er mer verdifull en gull. (1 Pet. 1:6-7) Dette er din prøvelse, hvem elsker du mest?

For dem som ikke er gift, dere gråter , jamrer og sier, "Jeg må ha en make." Hvem elsker du mest?
Du vet ikke hva du spør om. Det er derfor JEG sier at JEG vil ikke forene fremmed åk i disse Ende Tider.
Du kan komme med alle de unnskyldningene du vil.
De ekteskapene JEG forener, begge elsker MEG, arbeider for MEG, adlyder MIN ÅND og ikke deres eget kjød.
De som ikke er gift,som gråter og jamrer seg, dere vet ikke hvilken velsignelse JEG gir dere. Dere har ikke annet å bekymre dere om enn å glede MEG,YAHUVEH/YAHWEH.

På slutten vil ingen av MIN Brud være under fremmed åk. JEG repeterer, YAHUSHUA ha MASHIACH vil bruke HANS fordelende sverd og før denne Bruden blir tatt bort fra denne Jorden, hvis de er under fremmed åk, Vil YAHUSHUA fordele dem.
JEG vil ikke tillate MIN Brud å være forurenset , det var kun satt til en stund , for lyset og mørket kan ikke være isammen.
Dette er en krig, YAHUSHUA slåss for HANS Brud, fienden kan ikke vinne.

Jeg plasserer lys med lys og lyset blir bare skarpere. Det er ingen kamp felles når du setter YAHUVEH/YAHWEH, YAHUSHUA og RUACH ha KODESH først i ditt liv og kjærlighet.

Advarte JEG ikke dere, "Deres verste fiender vil være i deres husstander"? (Mika 7:6, Matt. 10:36) JEG advarer igjen, de som ikke vil bli fordelt, de som elsker deres ektefelle mer enn JEG, YAHUVEH/YAHWEH, de som spytter MITT Ord tilbake i ditt ansikt og fabrikerer deg som en falsk profet Elisabeth, vet dette,dette er ikke dine ORD, det er MINE Ord! Og de er støttet opp i de Hellige Skrifter! (profeti 111- JEG YAHUSHUA MASHIACH, bevilger dere en HELLIG Skilsmisse rettskjennelse, for dem som trenger det.)

Jeg hadde en annen profet (Neh. 13:23-30) som nærmest forbannet og dro i mennenes skjegg og slo til dem for å være under fremmed åk, så når angrepene kommer og ja,de vil komme, vær som Stefanus , Hellige Brud til YAHUSHUA ha MASHIACH, ha ikke deres øyne fokusert på steinene som treffer dere, ha øynene fokusert på YAHUSHUA. De steiner dere, men de steiner egentlig YAHUSHUA/JESUS, og ja,JEG tør å snakke til dem som kaller dem selv "Kristne" , men JEG kaller dem Ikabod Kristne.

(Neh. 13:25 Jeg irettesatte mennene og forbannet dem.
Noen av dem slo jeg, og jeg rev dem i håret. Så lot jeg dem sverge ved Gud.
Jeg sa: «Dere skal ikke gi døtrene deres til de andres sønner eller ta noen av de andres døtre til koner for sønnene deres eller for dere selv.
Neh. 13:27 Skal en nå høre om dere også at dere gjør så mye ondt og er troløse mot vår Gud ved å ta til dere fremmede kvinner?»

Så JEG etterlater dere med disse Ord.Jeg fortalte dere," Alt som kan bli rystet vil bli det"
(Profeti 105, "JEG , YAHUVEH, sier, i 2009 skal jeg ryste alt som kan bli rystet!"
JEG advarte dere på forhånd om hvordan 2010 vil bli.(Profeti 116, "Dere må bli Troende til å gå på vannet")

JEG har talt denne dag, din ABBA YAHUVEH/YAHWEH. Den sanne Brud til YAHUSHUA ha MASHIACH som hører disse ord vil kontakte dere, vil stadfeste dette Ord. De har hørt MIN stemme. De vil stå ved din side , være lojale og beskytte.
De vil ikke lenger bry seg om hva menn og kvinner sier. De vil beskytte det som de vet er sant.

Vet også dette, denne profeti gir fienden ennå mer grunn til å hate dere, men dette er ikke noe nytt.
YAHUSHUA var og er hatet. Kan du forvente noe annet, for dere er HANS refleksjon på denne jorden, dem JEG kaller "YAHUSHUA ha MASHIACH`s Brud".

Og slik er det talt på denne dag, Februar 19,2010, en sabbat.
18:24 på ettermiddagen sluttet den.
Talt under salvelsen av RUACH ha KODESH
til apostelen Elisabeth Sherrie Elijah Nikomaia
Sårende til de fleste, og en velsignelse til andre, et Barn. Kriger Brud til YAHUSHUA ha MASHIACH/JESUS CHRIST

Contact Us
Contact Us

www.amightywind.com
www.almightywind.com