Profeti 117

JEG, YAHUVEH, sier, “Dommen er satt!”

1. Sam. 15:22, “Og Samuel sa, har Herren like stort behag i brennoffer og slaktoffer som i lydighet mot Herrens røst? Se, å adlyde er bedre enn slaktoffer, og til å lytte enn fette av værer.”

Salm. 02:12 “ Derfor mine kjære, slik dere alltid har vært lydige, ikke som i mitt nærvær bare, men nå mye mer i mitt fravær, på deres frelse med frykt og beven.”

Skriftlig/Muntlig under salvelse av RUACH ha KODESH gjennom Apostel Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijah.

Gitt den 6. Juni 2008.

Utgitt den 3. Februar 2010.

Dette er fra Profeti 105, YAHUVEH sier å sette å sette dette opp på alle Profetier fra nå av. JEG advarte deg for lenge siden Elisabeth ikke å nevne dette departementet etter en mann eller en kvinne selv før det var et departement. JEG legger dette i din ånd for ingenting av dette kommer fra din hånd, ingenting av dette har kommet fra din munn. Det er fra munnen av YAHUSHUA din MASHIACH som har gitt fødsel. Det er fra munnen av RUACH ha KODESH deres IMMAYAH som har gitt fødsel. Hadde det bare vært ved din hånd ville det ha feilet for lenge siden. Det er ved SHKHINYAH GLORY sin vind som blåser over denne jorden, den Hellige vind av vekkelse, det er ikke av pusten din, ellers ville det ha feilet. Jes. 42:8

*******

Elisabeth: (Ber mens salvelsen er så intens og hun føler YAHUSUHA sin tilstedeværelse.)

Hva er det YAHUVEH ? Hva er det Eskede YAHUSHUA? I midten av mine bønner begynte DU å snakke og jeg begynte å føle innenfor mine ben, den Hellige ild. DU vekket meg i dag, og DU fortalte meg at DU ønsket å snakke. Hellig, Hellig, Hellig, vi tilber DEG. Vi priser DEG. Vi elsker DEG. Vi beundrer DEG. Hva er det Elskede YAHUSHUA HA MASHIACH? Hva er det Elskede ABBA YAHUVEH?

*******

Profetiske Ord begynner:

Å Mine Høyt Elskede, JEG vekket deg i dag og JEG setter deg i minne om hva som skjer med fiender som satan sender denne vei. JEG minner dere om navnene som for lengst er glemt, men de er ikke glemt av JEG, YAHUVEH.

For å beskytte dine føleleser fra disse forræderne, vonde minner blokkerer du dem ut. Men bare JEG kjenner smerten som de har forårsaket. Men JEG bruker denne Elisabeth, for Min Herlighet, for å bevise for satan igjen og igjen de lidelser du utholdt fra hånden til satan, men du ville ikke selge meg ut. Du ga ikke dette Departementet til satan .

Ordene som dine fiender snakker sårer YAHUSHUA å så dypt. Hvordan våger noen fiender å krysse BLOD LINJEN å si:

Dette Departementet tjener satan,” og beskylder deg for å være en falsk Profet og leder sjeler til satan? Du ber om at de må omvender seg, men min kjære, Dommen var allerede satt!

Selv om fiendene, spesielt lunkne kristne, bare vil ha Profetier som passer i deres kløende ører, er de sinte når du snakker fram MINE advarsler om å omvende seg, og du forteller dem slutte å ha en form for hellighet og det er ingen hellighet innenfor! Akkurat som med Kong Saul, Ånden av sinnssykdom tok tak mens han fortsatte å forfølge og skade David av Gammel. Disse fiender er fylt med mørke demoner av hat, for dette Departementet og alle som er Hellig for MEG. Den onde hyrde lyver og forvirrer, prøver å snu MINE sauer og LAM fra deg fordi du snakker ut MINE sannheter.

Ve alle som vil stå foran en sint YAHUVEH på Dommens dag! De Hellige Bøker skal bli åpnet opp og alle deres navn er oppført, som de som forrådde prøvde å ødelegge alt som er Hellig! Noen av MINE Barn er martyrer og er tvunget til å dø på grunn av fiender som hater MEG; for belønning fortalte de baktalende løgner. Noen av fiendene som du kjemper mot nå, vil omvende seg, løpe vekk fra lovløshet, og være martyrer for YAHUSHUAS NAVN skyld.

Du vil møte onde fiender og kjempe på det åndelige Karmel fjellet. Fiendens arbeid av det onde skal bli dømt på samme måte som de falske Profetene til Baal.(1. Kong 18: 17-40).

JEG vil bruke deg som JEG gjorde med Elijah av Gammel, når den tid kommer, for JEG kaller deg MIN Elijah av Ny.

Mangen av fiendene som angriper deg nå og i fremtiden vil selge sin sjel som Judas gjorde med de 30 sølvpenger og motta dyrets merke for alle å se.( Matt 26:14-16, Åp 14:9-11).

Advar dem nå, dette er en utilgivelig synd. Forkastelige sjeler som latterliggjør og hater alt som er Hellig, vil bære Jeremia 6:27-30 og min harme skal dekke dem fullt ut. Der er ingen tilfeldighet om hvem som finner dette Departementet, noen vil være Bruden til YAHUSHUA HA MASHIACH, noen vil være Gjestene på ekteskapsloven nattverd for Lammet, noen vil være fiender av din sjel, for de er MINE fiender for alle vil bli testet!

Alle, alle, alle som kommer til Amightywind Departementet, alle som leser eller lytter til et Ord fra det, er under utprøving. Hvordan de mottar deg er hvordan de mottar MEG. De kan lure andre, men hva de sår de skal høste.

(Gal 6:7-8)!

Alle trenger å be å spør dette spørsmålet, “Vil de måle opp til måling av Hellighet? Er de dekket i det skjulte Blodet av YAHUSHUA HA MASHIACH? Har de lyst og gjøre og strever de etter å adlyde MINE ord i Den Hellige Skrift og Profetiene?”

Trekker de på skuldrene, dekker ørene og sier: Gå bort! Jeg kan synde alt det jeg vil. Ingen kan stoppe meg. Tross alt døde Jesus Kristus og oppsto for meg. Hvis du forteller meg til å angre, vende meg bort fra mine synder, vil jeg bare forbanne deg igjen!” Barn innser du ikke at din frukt representerer den veien som du lever ditt liv for YAHUSHUA HA MASHIACH (John. 15:1-16)? Du kan ikke leve som djevelen og si, “ Jeg hevder at jeg er en Kristen så nåde og barmhjertighet vil dekke meg uansett.”

Jeg advarer deg nå, du skal bli hatet og ditt og ditt navn snakket ondt om, selv når du taler i sannhet og kjærlighet(Luk 6:22-23).

Fiender og spesielt de som kaller seg kristne, men av deres onde frukter vet du at det er løgn(Matt 7:15-23), fiendene hater alle som er en del av Amigthywind Departementet, for JEG, YAHUVEH, vil ikke tillate at lederskapet som følger i MINE fotspor, å inngå kompromiss med synd. YAHUSHUA HA MASHIACH sin Brud vil aldri gjør kompromiss hva de vet som er sant! De vil gå mot satan og refse hans tjeneres løgner!

MINE elskede Barn, JEG er glad som du har irettesatt synd og syndere som nekter å omvende seg og vende seg bort fra sin synd, og du nekter å la deg svaie av synderes løgner. JEG forteller deg en hemmelighet, i Himmelen har JEG en gyllen juvel bok som er designet kun for hver av mine Hellige Barn. Barn som refser synd og syndere, som strever etter å adlyde, og som irettesetter satan i YAHUSHUAS navn. Her er en hemmelighet (Til Sheren som sier at dette Departementet har

mange hemmeligheter, Bibelen sier i Amos 3:7 “YAHUVEH deler sine hemmeligheter med Profetene”) i din spesielle bok er det navn som du har for lengst glemt. De hånet og forfulgte, hatet deg uten grunn, når alt du gjorde for dem var å be om at de forsaker sin synd.

JEG, YAHUVEH, har hver tåre som du har felt i en juvel flaske (ampulle) med en Hellig Engel som passer på den (Salm. 56:8) og når du er forfulgt for YAHUSHUA HA MASHIACH NAVNS skyld, vet at den onde prøver å dømme og anklage deg, JEG, YAHUVEH har dømt noen onde fiender av deg som du ba og vil fortsette å dømme dem! De Hellige som roper til MEG: “Befri meg fra hånden til disse onde fiender” Skal få utfrielse! (Jer 15:21)

Elisabeth, mange av dine mest ondskapsfulle fiender er i helvete nå, for ved MIN hånd lar JEG dem leve lenge nok til å grave sin grav med tungen sin, for å samle opp sine uomvendte synder, inntil de symbolsk har nådd det nivået av helvete som JEG i forgrunnen visste de ville nå. Du hørte ikke fra dem lenger , fordi JEG, YAHUVEH befridde deg fra hånden til fienden mot som forsøkte å ta livet ditt, og JEG fjernet dem da de minst ventet det av ansiktet til denne jord! Du kjenner navnene på noen (Angie Ray, Bobbie Barnes for å bare nevne to), for du hørte at de hadde blitt død. Andre fiender som du kjemper, som tar Skriften og vrir dem og sier at dette Departementet er en hat tjeneste. Dumme menn og kvinner de vet ikke at dette er ikke hennes hat for synd, det er JEG, YAHUVEH sitt hat for synd! For hver uomvendt synd er det en pris å betale(Rom 6:23). Fienden graver nå med munnen til det nivået av helvete som de vil bo når de dør, hvis de ikke vender seg bort fra det onde!

Husker du mannen som du kalte for “utdannet tosk“? (www.amightywind.com/hell/soulbattle.htm)

Du setter hans brev foran verden som han spottet alt som er Hellig. Du skrev til ham og fortalte ham da han forfulgte dere, at han ikke ville være i live neste år på samme tid. Jeg sendte deg til å advare han. Han ble sendt til Departementet, og han kalte det en forbannelse, lærte sin unge sønn at det var ingen grunn til å frykte Gud, fordi Gud ikke eksisterer. Du advarte, han ville ikke høre, og nå ønsker han at han gjorde det! Den utdannede tosk som skrøt til dere av hans universitets grader, er nå i helvete, og har funnet ut at det du sa var sant og han roper høyt,”YAHUVEH jeg tror på deg nå!”.

Jeg kunne gå i detalj, men det ville ikke tjene noen hensikt. Bare vær klar over dette, akkurat som dominobrikker vil dine fiender og alle fiender av YAHUSHUA HA MASHIACH sin Brud falle som Goliat og aldri reise seg igjen. Fiendens liv har aldri vært det samme. For de som fremdeles lever, det er fortsatt tid til å omvende og ydmyke seg selv og beklage. For når du prøver å ødelegge Hellige Departementer som dette og andre, berører du ikke bare en kvinne eller en mann, du berører MIN øyensten.

Du som oppfører deg som ulv i saueskinn, du skriker høyt,”Kom deg vekk fra Amigthywind Departementet”! JEG skal dømme deg når du jager sauer og lam på villspor, hvis du ikke raskt angrer og ber om unnskyldning for å snakke ut onde injurierende løgner. Innrømmer at du hatet og rørte et Hellig Departement. Det er ikke din jobb å dømme det, for dette Departementet er ordinert av MEG. JEG, YAHUVEH, nekter deg Elisabeth å lage unnskyldninger for dem som lager kompromiss med synd. Når JEG viser deg en forkastelig sjel, be ikke om at de omvender seg, for de passer bare for MIN DOM. (Jeremia 7:16,11:14,14:11-12. 1 John 5:16) som Kain, Esau og Judas, de vil være sendt fra helvete.

JEG, YAHUVEH, taler nå ett nytt Ord om et annet emne.

Hva som øket denne salvelsen opp i deg er når du i bønn ba velsignelser på YAHUSHUAS demon Trampere, MINE kjære bønneforbedere som JEG bruker som et skjold for å avlede våpnene som er rettet mot ledelsen av Departementet. YAHUSHUAS demon Trampere har blitt testet som lojal og er klarert i frontlinjene. Å hvor mye offer, hvor mange tårer du har utgytt! De er MINE elskede YAHUVES demon Trampere og deres belønning skal virkelig følge dem til Himmelen og alle deres bønner er en velsignelse til MEG og er Himmelen sendt.

Ikke sørge når folk godtar sannheter i De Hellige Profetier og deretter vender tilbake til hundens spy igjen, og de går mot dette Hellige Departementet og de sier,”Det er ikke moro å leve Hellig og jeg (vil) heller vende tilbake til mine syndige veier!” Ikke alle er skikket til å være i MITT HIMMELSKE MILITÆRE.

JEG forteller deg dette, nå som du vet, JEG varsler deg at fiender angriper deg i en åndelig krig dette året 2008 som ingen andre så langt. Ikke vær bekymret. Gjennom YAHUSHUAS NAVN OG BLOD vil du vinne! Faste, Nattverd og Jeriko marsjene er et våpen som du trenger, ikke bare for dere selv, men for andre å ha seier. Nattverden er et hemmelig våpen. Bruk den sjenerøst. Ikke stopp hva du vet som fungerer.

Husk MINE høyt elskede, kast ikke dine perler for svin (Matt 7:6). Svinene er de som nekter å lytte til sannheten. JEG sender deg videre til andre som JEG har sendt og som vil lytte og adlyde til hvert ord i De Hellige Profetier som JEG taler. JEG, YAHUVEH, profeterer alt dette, alle, alle, alle de Profetiske budskap som JEG har talt ut fra deg, skal ikke bare være på engelsk, men skal være på Samoansk. Og den sterkeste salvelsen Elisabeth som du noensinne har kjent la JEG på deg i Maui, Hawai foran et rom fullt av vitner. En buddhist innrømmet at Buddha kunne ikke gjøre det han nettopp hadde sett hva JESUS KRISTUS gjorde, som da JEG salvet deg Elisabeth, og denne mannen som heter Frank, som du ba for folket i Maui, Hawai, Frank ga sitt liv til YAHUSHUA, JESUS KRISTUS kan ikke svikte.

(Se Salvede i Hawai. http:/www. Amigthywind.com/Elisabeth/Hawaii.htm. Og les om den største salvelsen så langt som har kommet på Elisabeth Elijah)

En samoansk pastor som styrte hans kirke med jernhånd, hørte du talte Profetisk. Selv om han og forbyr enhver kvinne i hans menighet til å forkynne, glem ikke den dagen dette mirakelet som JEG sendte da han ba deg med en ydmyk ånd til å komme og profetere og forkynne i hans kirke i Maui, Hawai. Du nådde ut til det Samoanske folket der JEG sendte deg fram til den Samoanske pastoren.

Du sørget fordi du aldri så frukten å forkynne som pastor i den samoanske kirken, som den første tillatte kvinne å gjøre det, fordi du var i en skilsmisse og kjempet om foreldreretten og måtte reise.

JEG, snakket frem et Profetisk ord at din stemme skal høres i stemmen til de samoanske. JEG har sendt deg frem så New Zealand vil høre sannheter som JEG har talt frem i De Hellige Profetiene. Samoanerene som lytter og aksepterer YAHUSHUA HA MASHIACH som ALLMEKTIGE GUD, HERREN og FRELSER skal bli velsignet.

JEG, YAHUVEH , profeterte det samme gjennom din munn for Afrika. Det (Profetiske) ordet vil ikke bare være på Afrikansk. Profetiene skal oversettes av mange rundt om i verden. JEG, YAHUVEH leker med deres fiender og ler av dem. Se forvirringen av fienden? De har brakt denne synden på seg selv. Advarer JEG ikke i de Hellige Skriftene,? “Rør ikke MINE salvede og gjør heller ikke MINE Profeter ondt” (1 Krøn. 16:22 Salm. 105:15). Men de nekter å adlyde, i stedet spotter de og håner, de bryr seg ikke om å spørre deg eller å be til MEG om hva de ikke forstår.

Fiendene ser Amightywind Ministrene i frykt for de vet at de ikke kan bringe dem til taushet. Fiendene ser hjelpeløst at Amightywind Departementer blomstrer og vokser rett foran deres øyne. JEG hører deres planer og intriger for å prøve og slite deg ut å gi opp tjenesten. JEG, YAHUVEH, sender forvirring i fiendens leir, og JEG vil dele de som taler frem lovløshet og lære dette. Det betyr at JEG, YAHUSHUA, advarer at JEG har MITT delende sverd og JEG deler familier som er en fare for MINE HELLIGE KJÆRE i de kommende dagene (Matt 10:34-36)! Fiendene vet ikke hvordan de skal stoppe deg fra å tale frem Hellige Profetier. Fiendens leir er frustrert og beseiret, så JEG løfter opp samme Profetiske ord i mange forskjellige nasjoner, og dette er bare begynnelsen.

JEG, YAHUVEH, for mange år siden, fødte dette Departementet gjennom Elisabeth. Hvis hennes lidelse ikke hadde vært stor, ville ikke dette Departementet hatt en stor salvelse, for en tjener er ikke større enn sin Herre.( Johannes 13:16,15:20)

YAHUSHUA er HERREN. Smerten som hun tålte, vil ingen få vite, men JEG. Selv mannen hun kaller ex mann, som aldri ble en mann i Himmelens øyne, ville si til henne igjen og igjen at han “måtte stoppe dette Departementet,” og han “måtte gjøre det som satan hadde planlagt å stoppe dette Departementet”. Han ville håne henne slik som han misbrukte henne og sa: “ jeg advarte deg til å stoppe tjenesten. Se hva din GUD lar meg gjøre”? Men JEG motarbeidet de onde planene til satan da JEG reddet livet hennes mange ganger fra denne onde mannen som prøvde å drepe henne.

 

JEG svarte hennes bønner og brakte Hellige sjelevenner til henne.

Hun har blitt testet med sin Hellige mann. Og nå har JEG bevist hvem JEG, YAHUVEH, kan stole på og de er de to som JEG har utnevnt som vil adlyde MEG som ledere av dette Departementet. Der det en gang var en kvinnelig leder av dette Departementet som JEG ordinerte og salvet, er det nå to ledere av dette Hellige Departementet og JEG kaller dem ektemann og kone.

JEG gir et mandat til alle som JEG ordinerer og salver til å være Åndelige ledere i et Departement: JEG, YAHUVEH trenger din lydighet på alle måter til JEG, YAHUVEH for dette er et vitne på hvor mye du elsker YAHUSHUA HA MASHIACH. Som du adlyder Ham, du adlyder og priser MEG (John. 14: 23-24).

Når du gjør en Jeriko Marsj og faster, trenger du det selv, likeså mye som du trenger det for andre. Ta navnene på de fordømte fiendene til MEG når du ber, og akkurat som JEG gjorde for Josva i Jeriko, og murveggene styrtet sammen(Josva 6)!

Så også JEG taler denne advarselen til alle som forsøker å ødelegge det JEG, YAHUVEH, frembrakte. Mine fiender, vil bli knust under det åndelige Jerikos murer igjen!

Dette året med dine egne øyne du vil se, du vil høre hvordan JEG har belønnet forkastelige syndere som har forfulgt Mitt Hellige Departement, kaller ondt hva JEG, YAHUVEH har kalt godt! Dine fiender er mine fiender, og de hater deg for å snakke ut sannheten, for de foretrekker løgnene. Den onde angriper alle som lever Hellig som underviser “ vend om, vende seg bort fra synden før du går til helvete”! Den farligste fienden er de som kaller seg kristne, men er ikke. (2 Korint 11:12-14).De er av satan sin synagoge.( Åp 2:9,3:9)!

Spesielt dette året vil du se med dine egne øyne, du vil høre hvordan JEG har belønnet forkastelige syndere som har forfulgt MITT Hellige Departement, som kaller ondt hva JEG, YAHUVEH, har kalt godt! Dine fiender er MINE fiender og de hater deg for du snakker ut sannheten, for de foretrekker løgnere. De onde angriper alle som lever Hellig som lærer, “Vend om, vend bort fra synd før du går til helvete!” De mest farligste fiender er de som kaller seg kristne, men er ikke det (2. Kor. 11:12-14). De er av synagogen til satan (Åp. 2:9, 3:9)!

De onde fiender som satan sender for å plage deg, praktisere hver dag på hvordan å gjøre JEG, YAHUVEH sint, og spotte det Utgitte BLODET av YAHUSHUA ha MASHIACH! Noen hevder at de kjenner MIN SØNN og likevel kjenner de HAN bare med hode og ikke med hjertet. Det er ingen frykt når de vet at de har syndet og krenket HAM. Begynnelsen til Visdom er å frykte det å krenke din SKAPER! Den Hellige har blitt mer Hellige, den onde har blitt mer ond. MIN hevn har kommet ned og vil fortsette å komme ned til MIN vrede er brukt.

Hellig Brud du ber om MIN DOM mot homofili og dette hån av samme kjønn ekteskap, kloning av mennesket, blanding av et menneskelig embryo og et dyr. Du kommer til å se MIN DOM komme ned. Hold og løft opp disse tingene opp til MEG(1. Tess 5:17). Ikke bli trett når du ber (Luk 18:1-8). Gå i seier og vær klar over at JEG kommer til å svare så raskt som Dommen skal komme på disse fiendene. Linje på linje, forskrift på forskrift skal du se disse ting kommer til å passere.

Når Elisabeth og hennes Hellige ektemann ville si, “Det finnes ikke en person som vi kan stole på, men hverandre. Vi møter fortsatt den forfalsket Bruden av YAHUSHUA. Hvor er den ekte Hellige Bruden som nekter å inngå i kompromiss med synd? JEG, fortalte dem til å vente, JEG vil hente den sanne Brud til YAHUSHUA ha MASHIACH. Nå har JEG, YAHUVEH brakt noen av YAHUSHUA sin Brud til å leve side om side. Husk at når JEG ser på en av YAHUSHUA sin Hellige Brud, ser Jeg alle dere på samme tid.

De som er kalt YAHUSHUA sine demon Trampere Bønne Krigere, den Forbønn Krigerne av dette Departementet, du vet allerede hvem du kan stole på, de irettesetter synd og gjør ikke kompromiss med synd, eller lager ikke unnskyldninger for uomvendte syndere som nekter å kjempe synder i kjødet. YAHUSHUA sine demon Trampere står og kjemper ved din side.

YAHUSHUA sine demon Trampere er spredt over hele verden. Du vet ikke engang deres navn, men de kjenner deg og du har velsignet dem gjennom ordene som JEG, YAHUVEH, har gitt dette Departementet. MINE Barn mottar MINE ord av liv som JEG snakker frem i Profetier og i det Profetiske Ord som er talt med blandet tro i hvem YAHUSHUA er, har slått rot og vokst til der hvor de som er velsignet vokser ved hopp og sprang!

Menneskers liv er forandret fordi når de hører det salvede Ord fra Himmelen gir de Ære til YAHUSHUA HA MASHIACH. Når du åpner munnen og tillater meg til å fylle det med MINE ORD av Profetier, gir JEG dem et ord av liv som har løftene i det for dem. Elisabeth, du og din Hellige ektemann vil møte dem som har blitt velsignet av de Hellige Profetier i Himmelen, selv om du ikke møter dem på jorden. Hellige Profetier blir forfulgt for YAHUSUHAs NAVN skyld, så er evangelister (Joh. 15:20). Stor, stor, stor er din belønning i Himmelen (Matteus 5:11-12, Luk. 6:22-23)!

En av dine belønninger Elisabeth er alle de menneskene som er en velsignelse, som støtter deg på alle måter og hjelper deg. Evangelister når sjeler, hjelper deg med å lede folk til YAHUSHUA MESSIA. Folk som er menneskefiskere bringer sjeler til YAHUSUHA HA MASHIACH, du vil bli belønnet for dette i Himmelen. Igjen, dette løfte er ikke bare for Elisabeth, men for alle evangelister. Du skal bli introdusert til dem i Himmelen, hver sjel som du rørte og advarte for YAHUSHUA HA MASHIACH sin Ære alene. Husk at når du lovpriser HAM og tjener HAM og elsker HAM, gjør du det til RUACH HA KODESH og til MEG. Når du gir så mye som et glass til denne Profeten, gjør du det da til MEG og som går til alle dere som JEG kaller YAHUSHUA HA MASHIACH sin Brud (Matt. 10:40-42).

JEG løser dette Profetiske ORD, Elisabeth, på din mors fødsels bursdag 6.juni. Mens hun nå bor i helvete, du prøvde å lede henne til YAHUSHUA og nå gjør satan slik at hun lider mer ubeskrivelige smerter, for hun mislyktes i sitt forsøk på å ta livet ditt før dette Departementet kunne bli født. Du skjønner at JEG, YAHUVEH hadde en hensikt og MIN hensikt er å være dyktig og uansett hvordan noen prøvde å ta livet ditt, og fremdeles gjør, JEG vernet deg da, og JEG, YAHUVEH, verner, sørger for, og beskytter deg nå som en babykylling i MIN håndflate. Uansett hvilken våpen som er dannet mot deg, ikke bare ditt liv, men dette Departementet har overlevd (Jesaja 54:17). Og til stor forferdelse av dine fiender som hater de som adlyder MINE bud, du er i live! Og ALEPH & TAV Almightywind RUACH ha KODESH DEPARTEMENTETER vokser fremdeles i Salvelsen og ikke bare lever, men trives! Og JEG bruker dette Departementet for YAHUSHUA HA MASHIACH SIN Herlighet til å forandre liv.

Så det er sagt, så det er skrevet.

Rev. Elisabeth Sherrie Elijah

6. Juni 2008

For DIN Herlighet ABBA YAHUVEH. Amen! Amen!

*******

Kommentar fra Elisabeth: Vet at YAHUSHUA vil tilgi dine synder og deretter må du tilgi deg selv! Du må omvende deg, vend bort fra synd, og tro at gjennom YAHUSHUA vil du også ha kraften til å irettesette synd. Du ber at gjennom HAN så har du kraften til å irettesette synd. Du må tro at YAHUSHUA har tilgitt deg og da går du fremover med en ren fortid igjen. Salmene 51:2-4, “Vask meg grundig fra mine missgjerninger og rens vekk min synd, for mine overtredelser kjenner jeg og min synd står alltid for meg. Mot DEG alene har jeg syndet og gjort ondt i DINE øyner. At DU må bli funnet akkurat når DU snakker, og uklanderlig når DU dømmer.”

Hver Profeti støtter opp Skriften. Her støtter Skriftene dette opp:

5. Mosebok 32:41, “Hvis JEG kvesser MITT lynende sverd og MIN hånd tar tak på Dommen; JEG vil gjengi hevn til MINE fiender, og vil belønne dem som hater MEG!”

Jesaja 59:19, “Når fienden skal komme inn, som en flod, skal ÅNDEN til YAHUVEH løfte opp en mur mot han.”

1. Kor. 16:22, “Om noen mennesker ikke elsker YAHUSHUA HA MASHIACH, la han være bannlyst (forbannet). Maran ata!” Kom YAHUSHUA! Kom!

1. Kor. 1:27, “Men YAHUVEH GUD har valgt dumme ting av verden til å forvirre de kloke; og YAHUVEH GUD har utvalgt svake ting av verden til å forvirre tingene som er mektige.”

Jer. 7:23, 24, “ Men denne tingen befaler JEG dem til å si, adlyd MIN røst, og JEG vil være deres GUD og dere skal være MITT Folk. Vandre på alle veier som JEG har befalt deg, så det må gå bra med deg. Men de hørte ikke og vendte heller sine ører til, men vandret i rådene og i fantasien til sine onde hjerter og gikk bakover, ikke forover.”

Jer. 7:27, 28, “Derfor skal du tale alle disse ord til dem, men de vil ikke høre på deg. Du skal rope til dem, men de vil ikke svare deg. Men du skal si til dem, dette er en nasjon som ikke adlyder stemmen til HERREN deres GUD og tar imot korrupsjon. Sannheten er gått til grunne, og er avskåret fra deres munn.”

Viktige linker:

Den “ utdannede tosk”

http://www.amightywind.com/hell/soulbattle.htm

Salvet i Hawaii

http://www.amightywind.com/elisabeth/hawaii.htm

*******

På onsdag kveld 3.februar 2010, en svært sjelden forekomst av Ildkuler på himmelen ble sett farende fra Sør Irland og til Nord Irland hvor Fastende YAHUSHUA demon Trampere fastende Krigere bor på begge sider av Irland. Dette ble sett ved solnedgang på den siste dagen av 21. Fastedagene! Bare fasting på vann begynte Jan.14 for 10 dager og fasten sluttet 21 dager senere 3. Februar 2010. YAHUVEH sa til Elisabeth til å ha YDT Fastende Krigere til å Faste i 21 dager for det tok 21 dager for Daniel til å få svar på hans bønner.

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1248665/Fireball-lights-Irish-sky-extremely-rare-asteroid-falls-Earth-100-000mph.html

YAHUVEH er rasende på fiendene av dette Departementet og ABBA YAHUVEH ga Elisabeth og alle YDT Fastende krigere et tegn at HAN vil ta hevn over alle dem som ærekrenkte dette Departementet og Profeten! Det er i HANS timing og HANS måte når de minst venter det. Verste fiendene av dette Departementet er ikke de som er ytre onde, men er de som hevder å være kristen og be i Jesus Kristus navn! De hater dette Departementet for det nekter å lage unnskyldninger for synd og syndere, og beskjedene i alle Profetiene er omvendelse, vende seg bort fra synd, ikke leve som djevelen og forventer å komme til Himmelen. Hun har blitt stemplet all slags onde navn for å undervise at du må adlyde De 10 bud! Hun har blitt kalt en falsk Profet for å undervise at det er et helvete å betale hvis du ikke adlyder YAHUVEH!

Elisabeth Elijah og alle YDT Hellige Bønne Forbedere har bedt til YAHUVEH om å ta hevn på HANS fiender og Elisabeth ba, Vær så snill, bevis at denne fasten ikke har vært forgjeves og at ABBA YAHUVEH ville regjere ned Dommen HANS på fiendene. YAHUVEH svarte på Elisabeth sine bønner og satt et tegn på himmelen med ildkuler som er svært sjeldent i Irland som gikk 100 000 km i timen! Ve de fiender som YDT (YDS) har fastet og bedt om at Dommen fra YAHUVEH ville komme ned på, akkurat som når Elijah av Gammel kjempet mot falske Profeter av Baal!

Fasten ved Rødehavet Mirakelet varte i 21 dager, og vi så mange mirakler som kom frem, men dette er helt i toppen av listen!

Denne Profetien hadde ikke blitt sluppet til allmennheten, bare 5 personer hadde hørt det. Vi trodde at det var en personlig Profeti gitt den 6. Juni 2008 og noen personlige deler har blitt utelatt som ikke var noen interesse for allmennheten. Våre Departement partner fant denne Profetien 3. Februar 2010 på jakt etter noe annet som YAHUVEH hadde talt gjennom Elisabeth. I stedet visste hun at når hun leser dette at hun skulle bli kalt Elisabeth. Idet hun leste dette Ord, hørte både hun og Elisabeth tydelig salvingen i at det hadde økt og dette skulle bli utgitt for det passer til allmennheten de kjemper nå med falske Profetene av Baal og Jesabel Ånd i de som kaller seg kristne, men det er ingen Kristus i dem!

YAHUVEH sa at nå er det på tide å frigi dette som Profeti 117, fordi ingenting har endret seg. Det er den samme krigen som i 2008 med Ånden av den falske Profeten av Baal, Fariseere og Jesabel, bare forskjellige ansikter til å kommer under Dommen av YAHUVEH! ABBA YAHUVEH sa at 21 dagers faste, øker salvelsen og dommen var satt som det er delt med alle, spesielt snakket høyt slik at fiendene høre det! Dette er nå i ferd med å bli gjort.

Fiendenes liste er i YAHUVEH sine hender og HAN beviste ved å gi Elisabeth, som andre ba og fastet, hun ville også bli gitt samme kreftene, i YAHUVEH sin timing som Elijah av Gammel. Da han ba fikk han et mirakel på Mt. Carmel og YAHUVEH sendte et tegn med ild. Så YAHUVEH gjorde det samme og sendte også et tegn av ild på himmelen til Elisabeth Elijah!

Det er ikke viktig å vite hvilke navn som YAHUSHUA demon Trampere Bønne Forbedere bor i, Sør Irland og Nord Irland, men det som er viktig er at Ildkulene kom fra Sør Irland, hvor fasten førts ble kunngjort, til der de hevder at meteorene eller Ilden i himmelen landet i Nord Irland, der en Hellig Partner av Departementet bor og insisterte på å gjøre fasten med vann lenger enn resten av YDT (YDS) Hellige fastende Bønne Forbedere!

Gå videre og spotte, fiender, men snart vil også du føle ilden av YAHUVEH som fortærer deg i HANS vrede akkurat som disse Ildkuler på himmelen! Dette departementet tilhører ikke en kvinne eller mann, det bærer bare navnene til den HELLIGE TREENIGHETEN! Profetiene som du baktaler er ikke fra en kvinne, men er fra YAHUVEH den Gamle av dager, Evige HIMMELSKE FADER, YAHUSHUA HA MASHIACH, og Dyrebare RUACH HA KODESH som er DEN HELLIGE ÅND! Vi vil ikke gråte for deg når det skjer, for du har blitt advart til å slutte å kalle det gode som ondt, og nå skal du høste det du har sådd. I stedet for å gråte skal vi være som Deborah av Gammel og glede oss over at YAHUVEH har rettferdiggjort dette Departementet og ødelagt HANS fiender, akkurat som de falske Profetene til Baal og Jesabel!