Profeti 116
Du Må Være Troende Til å Gå på Vannet!

Forklaring om hvordan denne profetien kom fram: Adam og Elisabeth snakket over telefonen. De begynte å be om nåde til å reise for Adam og Kathrynyah for en tur de skulle ta for å være hos Elisabeth og Niko over Sukkot.

Hele Profetien er ikke i lyd. Lyden starter 1/3 ute i Profetien.

Profetisk Ord begynner:

Fortell dem at de skal komme den 5th, selv om det ikke er fem som samles så symboliserer det de 5 vise (Matteus 25:1-13). På grunn av at det nye Ordet har kommet fram må NIKO ikke miste fokus på dette. Fordi JEG har Kallet ham til å være oversetter.

Og dette Ordet er annerledes enn de andre fordi JEG har allerede bevist det ettersom JEG rister denne verden i MIN vrede på denne dagen av dom!

Vær klar til å se dominoene falle. Husk Psalm 91, selv om du ser 10,000 faller ved din side og det ser ut som alle rundt deg faller, fordi det er MEG, YAHUVEH, som slår de ned.

JEG rister denne verden i MIN vrede!

Men de som er MINE trenger ikke frykte MEG. For du er i håndflaten MIN og MIN andre hånd dekker deg. Du er som en kylling-unge og JEG forteller deg det nå så ikke fjærene blir ruflete fordi du kommer til å se det du helst ikke vil se og høre hva du helst ikke vil høre.

Men la ikke frykten ta overhånd, husk hvor din tro er. Ha ikke din tro i økonomi, ikke i finans, ikke i din jobb hvor du er ansatt eller hvilken forretning du eier. Ha din tro i MEG, ABBA YAHUVEH og MIN eneste Sønn YAHUSHUA din MESSIAH og den dyrebare RUACH ha KODESH. Hold troen og øynene på løftene JEG har gitt til deg. Vær troende til å gå på vannet. Peter ville ikke visst at han kunne gå på vannet hvis ikke han hadde gått ut av båten og tatt det første steget mot YAHUSHUA. Det var frykt som gjorde at han begynte å drukne, men når hans øyne så mot YAHUSHUA så kunne han igjen gå på vannet. Dette er det JEG spør deg om å gjøre.

(Matteus 14 28-31: Da sa Peter til ham: «Herre, er det deg, så si at jeg skal komme til deg på vannet.» 29 «Kom!» sa Jesus. Peter steg ut av båten og gikk på vannet bort til Jesus. 30 Men da han så hvor hardt det blåste, ble han redd. Han begynte å synke, og ropte: «Herre, berg meg!» 31 Straks rakte Jesus hånden ut og grep fatt i ham og sa: «Du lite troende – hvorfor tvilte du?)

Du må være troende til å gå på vannet for ting du kommer til å se i denne verden, spesielt i 2010, vil forårsake mange hjerter til å feile å bli redde. Ha ikke din tro i noen regjering i denne verden. Ha ikke din tro i noen politiker, for motivene deres er deres egne. Disse er de Ordene JEG har å si til deg, for JEG har begynt MIN risting og det vil ikke stoppe. JEG nekter å unnskylde MEG til Sodoma og Gommorah. Dere land som fortsetter å legalisere synd, se etter hva JEG gjør med dere. De som kaller seg Kristne og forblir stille. Du lar de få protestere. Du lar de andre si ifra. Legger du merke til at fienden ikke er stille? Legger du merke til de som promoterer synd ikke er stille? De skriker i en høy røst selv når de er i fåtall. Satan`s tjenere er ikke stille. Hvorfor er YAHUSHUA`S tjenere stille? Og når JEG snakker om tjener så snakker JEG ikke som om at du er en tjener i verden som du bruker. JEG snakker til de som tjener YAHUSHUA. Så få som snakker ut. Så få forsvarer det som er hellig.

Husk at dommen starter med Guds Hus(1peter 4:17). Hvorfor protesterer ikke alle menigheter? Hvor mange menigheter er det? I hvert land hvorfor er det ikke menigheter som protesterer mot disse styggedommer av lover som blir godkjent? De bare rister på skuldra. De passer sine egne saker. Så bli ikke overrasket, å organiserte menigheter, når regjeringa kommer etter deg og tar frihetene vekk fra deg til å forkynne og henger et til-salgs skilt på menigheten din. Vær ikke overrasket når ditt land er intatt. Vær ikke så overrasket du som er så selvgod med alle dine millioner.

JEG snakker til de rike nå - Dere har troen i deres finanser, vær ikke overrasket når alt er ingenting men rasert aske i deres hender (Matteus 19:24, Lukas 16:19-31).

JEG skal vise deg.

JEG skal vise denne verden.

Mange vil begynne å forstå meldinga i 2010, men JEG advarer dere nå barn så dere ikke kan si at Pappa ikke advarte dere. JEG forbereder dere nå slik at dere ikke vil bli i sjokk og JEG trøster dere fordi din ABBA vil ikke at hjertet deres skal forherdes, fordi JEG elsker deg. Akkurat som i gamle tider, JEG ga mirakler og ingenting har forandret seg. Så hold fast til sømmen av YAHUSHUA`S kjortel.

Fortsett å bli vasket i HANS BLOD.

Stå i drakten i HANS rettferdighet og JEG forsikrer deg, alle dine bønner blir hørt fra himmelen ovenfra.

Vandre i hellighet slik at satan ikke kan annklage deg. Vandre i hellighet slik at du ikke bringer skam til navnet YAHUSHUA ha MASHIACH.

MINE ører har vært åpnet på en spessiell måte, igjen så har du Elisabeth snakket dette når du har vært i bønn. Det er som du kan høre en nål som faller ned, fordi dette er en spesiell dag for alle som observerer Yom Kippur når JEG så du angra på det som ikke behaget MEG. Som hver bønnskrift til dine bønner ble brakt til MEG på samme tid MIN vrede rista jorda. Akkurat som i gamle tider med Moses, Israels barn var beskyttet og de som tilba en annen skaper var ikke. Ingenting har forandret seg. JEG skal velsigne de som er en velsignelse for MEG. JEG skal forbanne de som er en forbannelse for MEG, så har JEG sagt denne dag, din ABBA YAHUVEH.

[Som en komfirmasjon tidligere denne dag Kathrynyah var i bønn og i den åndelige dimensjonen så hun troende på YAHUSHUA som små kyllinger som trengte å bli ledet av YAHUSHUA. HAN tok SINE hender og ledet oss som om vi var små kyllinger.]

Sånn er det snakket, sånn er det skrevet September 29,2009
et Barn, Kriger, Brud til YAHUSHUA ha MASHIACH,
Apostel Elisabeth S. Elijah Nikomia

Contact Us
Contact Us