Profeti 11

St? Opp, Snakk Ut, Fortell Djevelen ? Holde Munn, I MITT Navn!


Gitt til Apostel Sherrie Elijah
 

Ikke hindre gavene som JEG har gitt deg, mange er kalt, f? er utvalgt. Gideons tropper ble kalt, men f? var utvalgt. JEG, din Far YAHUVEH lukte dem ut. MINE Elskede, s? sier YAHUVEH, vit dette, JEG har ikke kalt deg til ? mislykkes, men til ? lykkes i MITT Navn. JEG starter ikke en god gjerning og ikke gj?r det ferdig. Dette kallet er ikke av dere, men av MEG. Sier ikke MITT Ord, ?JEG velger den svake s? MIN kraft er manifestert??

Alle vil vite at det ikke er du som ministrerer, men JEG som ministrerer gjennom salvet leirefart?y. Sherrie (Elisabeth) kan ikke og tar ikke ?ren for alt hun gj?r for MEG, for hun vet at det ikke er av henne men av MEG. Hun vet n? at JEG snakker ut gjennom henne til deg. Legene som praktiserer tankemanipulasjon ville sagt at dette er psykisk sykdom, men ? overgi seg til den som ga deg munnen, f?lelser og sinn er ikke psykisk sykdom.

Men ved ? innr?mme eller til og med ? tro at YAHUVEH faktisk kan tale ut av en person, legene tror det er psykisk sykdom. Det ville ikke ha v?rt noen Bibel om de hadde lykkes med ? overbevise MINE Disipler om dette. Ja, det er en forfalskning, og disse menneskene er psykisk syke, men MINE Profeter er ikke en av dem. Satan f?rer til psykisk sykdom og psykiske syke trenger utfrielse. Ville de ikke ha anklaget Peter som gikk p? vannet, for selvmord? Villfarelse av storhet. De tre hebraiske barna, ville ikke de ha sagt at de hebraiske barna som ble kastet i ildovnen hadde en martyr kompleks og ?nder av selvmord?

Men kj?det er alltid i krig med RUACH ha KODESH (Hellige ?nd) i deg. Du m? overvinne kj?det for ? ministrere. Du kan lykkes hvis du gj?r det i MITT Navn. Men det er alltid en krig. Etter hver eneste Profeti s? har profeten en krig ? kjempe mot hans kj?d. Idet det aler opp og sier hvem tror du at du er til ? snakke til YAHUVEHs folk og si at det er HAN som taler det? Hvis dette ikke hender MINE Profeter og de ikke innr?mmer denne krigen, da taler JEG ikke ut av dem.

Et sikkert tegn om at MIN ?nd har talt eller skrevet ut av en person, er hvis de treffer p? den stemmen som f?r dem til ? undre seg om det virkelig er deg, YAHUVEH? Den ene som skriver til deg n?, din s?ster, har denne kampen hele tiden, fordi hun f?ler seg uverdig til ? bli brukt p? denne m?ten. JEG m? minne henne p? slik som JEG kommer til ? minne andre ved ? f? dette til ? bli delt med andre, tror du virkelig at du kan tale s? vakkert og full av salvet kraft? Tror du virkelig at du har s? mye visdom? MINE sanne Profeter sier alltid, ?Du har rett, dette kan ikke v?re av meg.? Tror du virkelig at du har denne type dristighet?


De sier, ?Tilgi meg, Himmelske Far, for det m? v?re DEG, for jeg kan ikke, jeg ville verken ?nsket ? gj?re noe slikt som ? si, s? sier YAHUVEH n?r det ikke er sant. Dette er merket p? en sann profet; de tviler i kj?det, men har tillitt til RUACH ha KODESH som bruker dem. De vet at de ikke kan gj?re noe eller om ? ?nske ? gj?re noe uten RUACH ha KODESH som salver dem til ? gj?re det. Stopp ? frykte gavene som JEG har gitt deg. JEG vil ikke tvinge deg til ? mate MINE sauer og du vil fortsatt komme til Himmelen, men dine bel?nninger vil ikke bli s? stor og JEG skal reise opp en annen til ? fylle plassen hvor du skulle ha v?rt. Det er sjeler som venter p? at du skal forkynne til dem.

Frykt er det motsatte av tro. Igjen taler JEG frem bekreftelsen, men ikke test MEG med det som allerede har blitt bekreftet. Tiden er kort. MITT komme er i l?pet av kort tid. Gj?r det som du skal gj?re for MEG n?, ikke senere. Det er n? JEG trenger MINE Forkynnere, MINE Krigere. Det er n? JEG trenger de utvalgte til ? samles i innh?stning av sjeler. Det er n? JEG trenger deg til ? v?re fikemann og kvinne. Det er n? JEG trenger MINE Profeter til ? tale ut.

Det er n? JEG trenger evangelistene, ?nden som D?peren Johannes til ? komme frem. Det er n? tiden for frelse er, i morgen kan det v?re for sent. S? mange av de valgte venter til i morgen til forholdene er akkurat riktige for dem. I morgen og de riktige forholdene kommer dessuten aldri for dem. V?kne opp, dette er et triks av fienden.

Et annet triks er, ?Jeg er ikke verdig til ? forkynne evangeliet av YAHUSHUA, jeg har for mange problemer. Jeg har en fortid som bringer meg skam, DU kan ikke bruke meg?, V?KNE OPP, JEG er den som velger hvem som tjener MEG. Ikke du. Valgte JEG ikke Paulus (Shaul) til ? tjene MEG p? en mektig m?te og han var en morder som drepte tusener av kristne? Hvor mye verre fortid kunne han ha hatt? Likevel tok JEG den fortiden og brukte det for ? Lovprise, ?re og Herliggj?re MEG. Det satan mener ? v?re ondt, snur JEG rundt for deg til ? bli godt. Det er hva JEG gj?r; JEG kaller ikke mennesker til Departementet som ikke har lidd. De ville ikke ha identifisert seg med MINE lidende barn. Du vet ikke hvor mye et s?r gj?r vondt, inntil du selv har v?rt s?ret.

Hvor mye bedre er det ? passe til de s?rende sauene enn den ene som har kjent smerten? Du vil ikke vite hvordan man skal bringe noen ut av synd og til foten ved Golgata kors, hvis du selv ikke har noe til ? kjenne igjen med dem. En synder frelst ved n?de. Hvordan kan du forkynne til den frafalne hvis du selv ikke har hatt et eller annet tidspunkt hvor du trodde du mistet troen p? MEG. Din st?rste svakhet, vil JEG gj?re til ? bli din st?rste styrke, for JEG vil bruke den svake og hjelpe deg til ? overvinne det, og bevise virkeligheten av YAHUSHUA. N?r JEG bekrefter at du har blitt valgt s? ikke st? der og sp?rre MEG, ?Hvorfor meg?? Vit bare at JEG er den store ?JEG ER? og JEG gj?r ikke feil. Det er fremdeles ditt valg om hvorvidt du ?nsker ? adlyde. Men du vil bli ulykkelig og alltid v?re klar over at du ikke adl?d MITT kall p? ditt liv skulle du nekte det.

Det er derfor JEG sa, ?Mange er kalt og f? er utvalgt.? Hvilken vil du velge ? v?re? JEG vet allerede hva du har valgt. Sier ikke MITT Ord at de som legger sin h?nd p? plogen og ser tilbake, er ikke verdig? Legg din h?nd p? plogen; forlat din fortid ved foten til korset ved Golgata. JEG tillot tingene som skjedde for ? gj?re deg sterkere ved MEG, ikke svakere. For du har et vitnesbyrd som er laget av gull, ikke messing. Bruk det for ? bringe sjeler til MEG, bruk det for ? bringe MEG Lovpris, ?re og Herlighet.

JEG din Mester YAHUSHUA ha MASHIACH er tilbake raskere enn du kan tenke deg. Som det onde blir mer voldsomt i denne verden, og de onde briljerer seg med ? kaste synden i MITT ansikt og sier, ?Hva skal du gj?re med det YAHUSHUA?? JEG skal vise dem hva JEG gj?r med det. Slik som JEG viste MINE Barn da JEG ga dem ris, JEG vil straffe de som brisker seg med MINE bud, homofili, umoral, og Bibelen i MITT ansikt og v?ger ? spotte MEG. Det kommer, MIN vrede kommer til denne rendyrkete jorden.

Slik som de l?rer babyene til ? synde og at MINE Ord ikke lenger er til i dag, de skal f? betale p? en mektig m?te. JEG var bare offerlammet en gang; JEG kommer tilbake neste gang som en mektig kriger. Men f?rst samler JEG MINE Barn hjem. MIN vrede er reservert for MINE fiender, ikke for MINE Barn. MINE Barn, de som kj?rlig og tjener MEG, som har syndene vasket i det utgytte Blodet ved Golgata har ingenting ? frykte

Men MINE fiender vil aldri kjenne en slik frykt. For hva de frykter kommer over dem og hva de aldri fryktet skal fort?re dem. Slik som MITT Navn er brukt som et ord av forbannelse p? luftb?lger, JEG vil bevise at JEG er Den Allmektige Gud, den store YAHUVEH ?JEG ER? og det er ikke JEG som blir spottet og forbannet. Det er du som lytter til dette og ikke f?ler sorgen for ? h?re det og har forherdet ditt hjerte og tillat dette og ikke taler mot det. MINE Barn, ta tilbake luftb?lgene, i MITT Navn. Du h?rer ikke at Buddha blir forbannet eller satan eller Mohammed.

Men du h?rer navnet Jesus Kristus (YAHUSHUA ha MASHIACH) blir forbannet. Du h?rer Guden som du tjener blir ford?mt. Det er ikke Gud den Allmektige som er ford?mt; det er den som taler ut disse forbannelsene p? seg. Bare Blodet til YAHUSHUA vil vaske dem rene fra denne synd.

JEG forteller deg til ? se p? vulkanene og jordskjelvene, redselen p? himmelen og du vil vite hvor snart MITT komme er. Som JEG kontrollerer den ting som mennesket ikke kan og aldri vil kunne kontrollere som er elementene p? himmelen og v?ret. Mennesket kan ikke stoppe vulkanene, jordskjelvene, sn? eller kulden eller varmen, tornadoer, orkaner, flom fra skybrudd som det onde blir mer ondt og det gode skal bli mer Hellig. JEG deler MITT Folk n? og MITT komme er fremragende. Gj?r hva du skal gj?re for MEG raskt.

De eldre skal behandles kj?rlig og med respekt, for det er de eldre som er kunnskapslagrere. De er MINE skatter p? denne jorden, likevel s? mange er glemt, innel?st, behandlet som u?nsket s?ppel. Deres egne barn dreper lovlig de syke og funksjonshemmede. De er en ?konomisk byrde ?La den fattige d?, gj?r unna med velferd, hva godt er de?? Sa JEG ikke, ?Den fattige ville alltid v?re med deg?? Men du burde dele hva du har med dem.

Mat den fattige; kle den nakne, dine br?dre og s?stre. De som er kalt ved MITT Navn, vasket i MITT Blod og du later som at du ser dem. JEG SER DEM! JEG H?RER DERES ROP! JEG tillater det for ? se hvor mange du bryr deg om. Men for Gud YAHUVEH sin n?de, der g?r du. Du og dine br?dre er voktere. N?r en del av kroppen til YAHUSHUA lider, lider hele. Stopp ? ignorere smerten.

Som drapene p? de uskyldige babyene enda i sin mors livmor er dratt fra hverandre s? brutalt og du tror fordi denne syndige verden legaliserer det, det er lovlig med MEG. Til og med dine mordere p? d?dscelle, du pr?ver ? tenke og tenker barmhjertig og rask d?d for dem. Lovene gir minst 10 ?r mer i de fleste tilfeller p? bekostning av skattebetalerne, dine skattepenger, for ? forlenge livet. For ? oppfinne mer barmhjertige m?ter p? ? drepe de som tok livene uten noen n?de. Likevel er babyene s? dyrebare for MEG, babyene som JEG har telt dagene til deres f?dsel, legg MIN ?nd i dem, for?rsake at dem vokser sterke og friske i mors livmor, slik at de vil puste p? tidspunktet ved f?dselen, og disse uskyldige babyene har aldri visst av galt, blir torturert idet sine uh?rte skrik er ekko i MINE ?rer.

De som har gjort disse abortene og ikke har innr?mt og spurt om tilgivelse og vendt seg bort fra denne synd, for all evighet skal du h?re skrikene av alle babyene. Som en av straffene dine som du har i vente i helvete og aldri en pause fra skrikene av de myrdende babyer, eller skrikene. Vet du hvordan en skrikende baby kommer deg p? nervene? Forestill deg millioner i dine ?rer i all evighet.

VEND OM N?, sykepleiere, leger, kvinner som gj?r disse for din egen skyld. VEND OM N?, politikerne som vedtok disse lovene. H?yeste Hoff, du er ikke h?yest i MINE ?yne. Du er ikke over MINE lover. Den Allmektige Gud YAHUVEH alene er H?yest. Den Allmektige Gud YAHUVEH alene er dommer og jury og b?ddel. YAHUSHUA ha MASHIACH kom for at du kunne ha liv og liv i overflod. VEND OM! Vend deg bort fra synden for JEG skal holde deg ansvarlig. Blodet til den uf?dte er p? dine hender.

Hvorfor, fordi JEG har gitt menneskeheten et valg? Et valg om ? adlyde det som er instinktet som er gitt til hver kvinne og mann, til ? beskytte ungen, oppdra ungen. Og likevel er de myrdet brutalt. Ve til de som kaller dette lovlig. Ve til legene og sykepleierne som tar del i disse mordene. Ve til politikerne som vedtok lovene om disse uskyldige babyene som blir slaktet.

Ve til de som har oppholdt seg stille altfor lenge. For JEG h?rer deres skrik. Babyenes sjeler kommer tilbake til Himmelen, der hvor de kom fra. Men deres sjeler er dratt ut av denne n?del?se verden. Grusomhet hinsides ord. JEG tillot sjelene til ? forlate, bare for ? bevise menneskets umenneskelighet til mennesket. Vet hva slags valg m?dre allerede har gjort. S?rgende og gir henne hver sjanse til ? omvende seg. V?re klar over at hun ikke vil, sint fordi hun ikke vil vende om.


Fortell dem, fortell dem MIN Datter. En gang igjen selv om til om med de som kaller dem ved MITT Navn likevel ikke gj?r noe, men rister sine hoder og andres som JEG er s? stolt til ? kalle for MINE Barn som legger sine liv, rykte, og finansiere ned for ? beskytte de uskyldige babyene i m?drenes livmor. Disse er de som JEG skal bel?nne. Hvorfor st?tter ikke kirkene de som er villig til ? ofre alt sitt for ? protestere mot disse mordene av uskyldige babyer?

De mister jobbene sine, blir fengslet, spottet, og hvorfor? Fordi de h?rte p? MIN stemme, og MIN overbevisning som sa, ?Tal frem, ikke si stille.? JEG har h?rt deres b?nner, JEG har sett deres t?rer, og JEG har f?lt deres smerter, har du? Hver eneste gudstjeneste burde be for dem. Hver eneste gudstjeneste burde be for MIN overbevisning, MIN dom p? dem som gj?r slike ting, tillater disse mordene, likevel hvor f? som gj?r det. JEG er FRYKTELIG SINT. For du sier at du er MIN og du ignorerer skrikene av de uf?dte, og skrikene og dem som ofrer alt sitt til ? beskytte og stoppe slaktningen av de uf?dte. St? opp, snakk ut, i MITT Navn, Be, Be, Be, inntil du ser dette avskyelige stopper.

Du ?nsker ? vite hvorfor JEG har tillatt dette til ? g? p?, fordi JEG har ventet p? at MINE Barn skal kalle p? MITT Navn for ? stoppe dette. For ? bevise at de bryr seg. Ikke bare en h?ndfull, men millioner burde ha talt frem, idet disse lovene mot MINE lover blir vedtatt. Det burde aldri v?re en gudstjeneste uten at denne b?nnen g?r videre. Pastorer du vil bli holdt ansvarlig. Du har blitt advart. Menigheter, advar dine pastorer. De er ment ? representere MEG. Oppfordre dem i hver tjeneste til ? be om at dette avskyelige stopper, om at MIN dom m? komme p? dem som nekter ? vende om. Stopp ? gi MEG lunke b?nner. JEG vil ikke lytte. Gi MEG b?nner med lidenskap og med et hjerte som bryr seg. Stopp den rituelle b?nnen som rett og slett er gjentatte ord, JEG vil ikke h?re. Dette er fra ditt sinn og munn, ikke ditt hjerte.

Store synkehull skal ?pnes opp og jorden skall sluke disse abortklinikkene. Ingenting av det mennesket har gjort, men MIN h?nd skal sl? hardt p? jorden. Hvor det meste blod er rent ut, uskyldig blod. For ikke engang i krig er uskyldig blod utgytt som dette. Men p? alteret til satan er disse barna slaktet for bekvemmelighetens skyld, for forfengelighet, for egoisme, for frykt og for gr?dighet. JEG vil gi dem noe ? frykte. De vil frykte Den Allmektige YAHUVEH som skapte disse sjelene, de s? ondskapsfulle morderne. De vil frykte YAHUVEH den som de spotter og sier at det er lovlig. De vil frykte dem som setter kristne i deres ansikt for ? advare dem at dette er mord, dette er synd. For det vil ikke v?re noe som de kristne gj?r for ? f? dem til ? frykte, annet enn ? be og flytte h?nden til YAHUVEH gjennom disse b?nnene.

Men kvinnene, legene, sykepleierne, politikerne, de som godkjenner mordene av MINE uskyldige sjeler, skal se MITT ansikt og MIN ?nd p? MINE Barn som er sendt frem som tropper for ? be. Husk murene ved Jeriko. Husk at det var ikke menneskehender som tok ned murene ved Jeriko. Slik skal det bli gjort igjen og de vil ikke kunne bygge abortklinikkene fort nok. Fortell dem MINE Barn og l?r dem.

Det er enda tid til ? vende om, men snart vil det ikke v?re det. Husk Sodoma og Gomorra, det var ikke menneskehender som sendte ned ild og svovel, det regnet fra Himmelen, hvor det er opplagret og det vil komme igjen. De onde, de som praktiserer dette og mye mer verre, du har blitt advart. Dine lover kan lovlig gj?re homoseksuelt ekteskap, men JEG forordner at det er synd. Det er en h?n av ekteskap og det JEG frembragte til ? v?re Hellig. Det er ikke lovlig i MINE ?yne. Pastorer, noen av dere har g?tt sammen i disse fremmedartede kj?delige festene. Ved ? si ingenting, du har deltatt i det. St? opp, snakk ut, fortell hedningene til ? holde munn i MITT Navn. Ikke h?r p? deres l?yner mer. De er ute etter MINE barna. Du har blitt advart, dine egne unger.


Du m? VENDE OM N?, ellers skal du ogs? lide det som kommer og det kommer fort. Du har blitt advart. S? bekymre deg for din skattefrie status, men ikke bekymre for hva Guden som du p?st?r ? tjene skal gj?re til deg, for ? ikke be mot dette og for ? ikke bevege MIN h?nd til ? slutte dette. Igjen, det skulle ha aldri v?rt en gudstjeneste som slutter uten b?nner som g?r frem for ? avslutte denne ?nden som har blitt sendt frem for ? smitte alt som er Hellig. B?nnene til de rettferdige menneskene veier mye. JEG avskyr og JEG h?rer ikke lunkne b?nner. Bli varm eller kald, men kom ikke til MEG lunkne, for JEG vil spy dere ut av MIN munn.

Ikke si at du er MIN og st?r ikke opp for alt som er Hellig eller fortsetter ? v?re stille idet du ser andre som st?r opp for Hellighet og blir forfulgt for MIN skyld, og ikke hjelp de p? noen som helst m?te, dere kan frykte ? miste skattefri status. Dere vil miste mer enn deres skattefrie status. Dere vil miste mer enn deres liv. Dere vil miste deres SJELER. Dere har blitt advart. Tiden er n?. St? opp, snakk ut, fortell hedningen ? holde munn i YAHUSHUAs Navn. En som har YAHUSHUA ved sin side, er et flertall. En million uten YAHUSHUA ved sin side, er et mindretall. Tiden er n?.

Et knust leirefart?y, men mektig kriger av YAHUSHUA MESSIAS!

Pastor Elisabeth Elijah

* * * * * * *


Fra n? av er jeg befalt til ? skrive at tiden er inne. Jeg vet ikke grunnen. Og i l?pet av skrivingen av denne Profetien, mistet jeg forbindelsen av internett, jeg pr?vde ? koble p? nytt bare for ? finne alle telefonlinjene som ble angrepet p? noen m?te, det har vart i 2 timer. N? og dette er ikke sendt. Det er 15:37 og jeg kan til og med ikke rekke frem til operat?ren.


I timevis har det blitt sagt, ?Denne linjen er opptatt!? Det har aldri skjedd f?r. Jeg dekket over denne datamaskinen, og e-post med Profetisk beskjed med det utgytte Blodet til YAHUSHUA ha MASHIACH ved Golgata. Ved tro, tror jeg at alle dem som RUACH ha KODESH ?nsker ? f? denne beskjeden til vil f? det. Udyktig til ? forbinde i hele natten og sende denne i kveld. Kan til og med ikke rekke frem til operat?r, eller ? ringe p? lang avstand. Noe har skjedd i det himmelske mens jeg skreiv dette. Bare lokale samtaler kom gjennom.

Dette er den f?rste gangen jeg fikk beskjed til ? starte med ? inklusive tiden, du vil se at noe skjer tilsvarende til denne datoen eller klokkeslett. Jeg vet ikke hva. Jeg sp?r overalt hvor denne Profetien er postet, eller sendt, send den fullstendige siden.

For det er en grunn og igjen vet jeg at det er YAHUVEH som befaler meg til ? si, ikke forandre eller ta ett ord ut, forlat det i fullstendig tilstand som jeg sender det. Djevelen m? v?re sinnssyk gal. Etter at alt dette er sendt tvers over luftb?lgene og Bibelen sier at satan er fyrster og har kraft over eteren med hans fyrsted?mmer. Men jeg dekker luftb?lgene som dette beveger seg og datamaskinene med det utgitte Blodet til YAHUSHUA, og v?re telefontjenester og Internett tjenester.
Blodet til YAHUSHUA ved Golgata, og Nasaret er mot deg satan.

Og demoner, dere kan ikke krysse Blodet. I navnet til YAHUSHUA. Telefonlinjer arbeider n? 23:15. N? kan det sendes. Dem med ?rer av RUACH ha KODESH vil h?re stemmen til v?r Allmektige Gud YAHUVEH, alle andre vil forbli d?ve. I navnet til YAHUSHUA ha MASHIACH, RUACH ha KODESH sender frem DINE beskjeder til alle dem som vil anerkjenne v?r Mesters og Skapers stemme.

Bare for DIN ?re, og Herlighet YAHUSHUA ber jeg. Amen.

 

Click Here For Printable Text
Click Here To Translate Prophecy Into Another Language

 

 

 

ALPHA & OMEGA ALMIGHTYWIND RUACH HA KODESH WILDFIRE LAST CHANCE MINISTRY

www.amightywind.com  |   www.almightywind.com
Vennligst g? til den andre hvis man er av linjen.

Vi er Sabbatsholdere, Ikke syvendedagsadventister
Klikk Her For Mer Informasjon
Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: http://amightywind.com/indexf/dove.gifBeskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: http://amightywind.com/indexf/dove2.gif
Postadresse og e-postadresser


Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: By Faith Enoch was translated that he should not see death: and was not found, because YAHUVEH had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased YAHUVEH. Hebrews 11:5