Profeti 108

JEG YAHUVEH, Vil Snart Slippe Løs
Ånden Av Ødeleggelse På Denne Jorden!


Skrevet/Talt under salvelsen av RUACH ha KODESH
gjennom Apostelen Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijah
9.mars 2009
Et Ord for Purim 2009


Fra Profeti 105: YAHUVEH sa å sette dette opp på alle Profetier fra nå av: JEG advarte deg for lenge siden Elisabeth, å ikke nevne dette Departementet etter en mann eller en kvinne, selv før det var et Departement. JEG la det i din ånd, for ingenting av dette har blitt gjort av din hånd, ingenting av dette har kommet ut av din munn. Det er fra munnen til YAHUVEH som har gitt føde. Det er fra munnen til YAHUSHUA din MASHIACH som har gitt føde. Det er fra munnen til RUACH ha KODESH, din IMMAYAH som har gitt føde. Hvis det bare hadde vært av din hånd ville det ha mislyktes for lenge siden. Det er av Shkhinyah Herlighets vind som blåser tvers over denne jorden, Den Hellige vind av gjenoppliving, det er ikke av din pust ellers ville det ha mislyktes. (Jesaja 42:8)

Etter å ha lest Ester og deretter gått foran tronen til YAHUVEH i bønn med min ektemann Niko og elskede søster, spurte jeg YAHUVEH om HAN hadde et Ord HAN ville tale på denne Purim. Dette er Ordet som ble talt.

Lydbånd:

Elisabeth: Jeg bare fortsetter å høre HAM tale, JEG vil tale MIN datter, men tiden er enda ikke inne.

Niko: DIN tid er perfekt.

JEG YAHUVEH, Vil Snart Slippe Løs
Ånden Av Ødeleggelse På Denne Jord!


YAHUVEH's Words will be Words of FIREFor de Ordene JEG vil tale vil være av ILD. Bare vit at du glitrer foran MEG, alle dem som vandrer i MIN hellighet og MIN sannhet, som virkelig vet hva Purim representerer, hva det handler om. Bare vit dette, du glitrer foran MEG, dere bærer de fineste plaggene, for det er ingen finere plagg enn Rettferdighetskappen som MIN Sønn YAHUSHUA legger rundt deg. Bare vit dette, ettersom fienden planlegger ødeleggelsen over de hellige, så JEG vet også hvordan JEG skal ødelegge de vanhellige.

Nå er enda ikke tiden til å tale ut Ordene av ILD, MIN datter. Vær tålmodig. Jeg gir deg akkurat disse få Ord av oppmuntring til deg. At JEG, din ABBA YAHUVEH er fornøyd. JEG er fornøyd med MIN åndelige Israel, dem som går i fotsporene som JEG ordinerte for dem som hellig, de som har ører som er tilbøyelig til hvert Ord JEG taler. MINE Barn, MINE Babyer, MIN Brud, MINE Valgte og MINE Utvalgte, dere som tar ingen stolthet i hvem dere er eller hva dere kan utføre, men deres stolthet er i det JEG, YAHUVEH gjør, hva JEG, YAHUVEH utfører gjennom MIN Sønn YAHUSHUA deres MASHIACH.

Bare fortsett å be som JEG ga Mordekai dømmekraft til å vite hvor fiendene var, og hvilke planer de hadde gjort for å ødelegge det hellige. Be om dømmekraft at JEG alltid viser dere hvor fienden er
Haman's gallowskjult, selv om det er iblant dere. Bare vit dette, alle som prøver å infiltrere, og forråde lederskapet av dette Departementet og de som er en del av dette Departementet, de som planlegger å ødelegge dette Departementet, de som lyver om dette Departementet, JEG med MIN egen Hånd sier YAHUVEH skal ødelegge dem, like sikkert som JEG ødela Haman og hans 10 sønner og alle de som reiste seg mot de som JEG ordinerte på forhånd a holde trygg. Du ser i denne Endetiden at JEG uansett allerede vet hva fienden gjør, JEG har allerede forutbestemt hvem JEG skal holde trygg i Håndflaten MIN, hvor ingen kan rive dem ut. Akkurat som i gammel tid, så hadde JEG allerede forutbestemt at JEG ville holde Mordekai og Ester trygg.

Ingenting har endret seg, men vær forberedt Elisabeth, for et annet Ord er ennå ikke kommet og det vil være full av MIN ILD, men igjen er det ikke tiden for det å bli utgitt. Bare vit dette, at JEG, YAHUVEH, vil aldri be om unnskyldning for det JEG gjorde med Sodoma og Gomorra og de andre byene som fulgte deres eksempel, og JEG, YAHUVEH, lover dette, at JEG er i ferd med å miste MIN ånd av ødeleggelse på denne jord, JEG er i ferd med å tillate ting å skje som ikke har skjedd før, til omfanget skal det skje.

Men vit dette, JEG forteller dere ikke dette for å forårsake frykt, men for å redde dere, de som virkelig tilhører YAHUSHUA, de som er dekket i MIN SØNN YAHUSHUA din MASHIACHS utgytte BlodYAHUVEH keeping HIS children safe in the storm, som virkelig legge over sin vilje og sitt liv til HAN, og strever med å adlyde hver ordre fra Himmelen, JEG skal holde dere trygg. Hold fast på din tro, for satan vil ha din tro mer enn han vil ha ditt liv. Hold deg fast i troen og se hva JEG gjør med fienden. Se hva JEG gjør med de som ønsker å ødelegge alt som er Hellig. Se hva JEG, YAHUVEH, skal gjøre, for deres skjebne vil bli langt verre enn Haman og hans 10 sønners skjebne.

Lev ditt liv og si hver dag: "Hvordan kan jeg behage DEG mer ABBA YAHUVEH? Hvordan kan jeg behage DEG mer YAHUSHUA min MASHIACH? Hvordan kan jeg behage DEG mer, dyrebare RUACH ha KODESH, min IMMAYAH, min MAMMA VISDOM?" Og din MAMMA VISDOM vil gi deg visdom til å vite dette svaret.

Åh, hvor mye JEG elsker deg. JEG vet hvem som er MINE. JEG vet navnene som vil bli MINE, når de endelig til slutt overgir sin vilje til MEG, og aksepterer det utgytte Blodet av YAHUSHUA som vasker deres synder bort. Men de vet at det ikke er nok, de vet de må vende seg bort fra det onde. JEG vet hvem dere er.

Dette er Ordene av oppmuntring JEG har å si til deg på denne Purimdagen, 2009. Det betyr ikke noe MINE Barn, gnag ikke blant dere om det er denne dagen eller den dagen, for tider har blitt forandret av mennesker, men JEG kjenner hjertet deres. Det hedrer MEG, at dere vil nærme MIN Trone som en Ester, og JEG holder ut MITT Septer, og HANS Navn er YAHUSHUA, MIN enbårne Sønn, og JEG tar imot deg og din tilbedelse, og din lovprisning har kommet til MEG som en søt duft. Så fortsett å glitre foran MEG, midt I denne jordens møkkehaug, JEG ser ned ifra Himmelen og JEG ser dere glitrer og JEG er beæret

Slutten av Ordet.

(VIKTIG ADVARSEL: Det glitteret YAHUVEH ser, er IKKE det glitteret fra det falske gullstøvet som YAH advarte om i Profeti 32 – Vokt dere for gullfeber vekkelsen! Vær så snill og les denne Profetien igjen og advar menneskene!)

Dette er det glitteret som YAHUVEH taler om. Her er noen utdrag fra tidligere Profetier, hvor YAHUVEH sier HANS skatter glitrer foran HAN.


Fra Profeti 91 - John Hagee, Du Er Dømt, Sier JEG YAHUVEH!

Sparkling GemMINE Elskede Skatter, de få som JEG har glitrende som en kostbar juvel… JEG ser fra MIN Trone i Himmelen og JEG ser avføringen av umenneskelighet, for det er hva satans barn ser ut som for MEG, hauger av avføring. Stanken når opp til Himmelen. Hollywood er ikke noe mer enn satans lekeplass, og helvete innehar virkelig: ”Hvem Som Er Hvem i Hollywood.” Men du ser, JEG har disse små glitrende juveler rundt om i hele verden, som påminner MEG, selv i MITT sinne og raseri så kan JEG se dem glitre, omringet av avføring rundt dem. Men Dere glitrer fordi MIN dyrebare, dyrebare, dyrebare Elskede ÅND er på innsiden og dere glitrer.

Fra Profeti 95 - YAHUSHUA ha MASHIACH Sier, Plukk Opp Ditt Våpen, JEG LEVER!

Tiden er så kort nå. Lam blir til sau over natten. JEG utøser MIN Sannhet. JEG lar dem vokse opp, for det er ikke tid til å forbli babyer for lenge. JEG krever Hellighet mer enn noen gang, for det onde herjer rundt. JEG ser etter de glitrende juveler når JEG og MIN FAR ser på denne jorden. Se, de som tilhører MEG, de glitrer som en klareste juvel, når MITT lys skinner på dem. Men dere er virkelig i og omringet av avføringen av umenneskelighet. Og JEG ser etter glitteret og juvelene, og JEG vet akkurat hvor de er, og selv fra Himmelen kan JEG se de mest dyrebare av MINE juveler. Det er alle av dere som setter MEG først i deres liv og deres kjærlighet, som streber å adlyde enhver pris. Som irettesetter satan og lar ham vite at han ikke har en del av deg. Dere er MINE dyrebare juveler.

Talt gjennom Apostelen Elisabeth Sherrie Elijah Nikomia

9.mars 2009

Hvis denne Profetien har vært en velsignelse for deg, vær så snill, send med en melding og la meg vite.


Contact Us
Contact Us

www.amightywind.com
www.almightywind.com

Klikk Her for Utskrivbare Tekst

 

 

ALPHA & OMEGA ALMIGHTYWIND RUACH ha KODESH WILDFIRE LAST CHANCE MINISTRY

www.amightywind.com  |   www.almightywind.com
Please go to the other if one is off line.

We are Sabbath-Keepers, Not Seventh-Day Adventists
Click
Here For More Info

Mailing and Email Addresses


By Faith Enoch was translated that he should not see death: and was not found, because YAHUVEH had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased YAHUVEH. Hebrews 11:5